torsdag 31 mars 2011

Lite humor, kanske

Rapport från kommunfullmäktigemötet i går

Hänt i Värmdö
Om Gustavsbergsteaterns kommunfullmäktigemöten hade legat på Broadway hade de för länge sedan varit nedlagda.
På Broadway strävar man nämligen efter fulla hus. Vad politikerna i kommunfullmäktige strävar efter är däremot höljt i dunkel. I vart fall är det inte fulla hus och möjligheter att kommunicera med medborgare.

Det vi kan se är att antalet åhörare är skrämmande få. Skälet är enkelt. Den debattform som kommunfullmäktige i Värmdö har utvecklat skrämmer iväg intresserade. Gårdagens möte var inget undantag från detta.

Bloggen tycker att politiker från samtliga partier borde sätta sig ned och fundera över hur man kan ändra på detta.

I debatten utspann sig några få diskussioner som är särskilt värda att kommentera. Kommunfullmäktige skulle anta en detaljplan för ett område som heter Näverängsvägen.
19 av 24 sakägare var emot att ändra sträckningen av en cykelväg. Trots detta skulle storebror, kommunen veta bättre och köra över fastighetsägarna.

En osalig och möjligen ohelig allians bestående av Peter "handlarn" Frej och Yvonne "hönsmamman" Blombäck uppstod då. Dessa båda ryckte ut till försvar att storebror alltid vet bäst.

Att Blombäck tycker att närboende som inte tycker som henne ska ignoreras är kanske inte så förvånande. Däremot är det mera förvånande att hon i talarstolen uttrycker sig nedsättande om de medborgare som inte tycker som henne. Den typen av förhållningssätt hör inte hemma bland 2010-talets politiker. Det hörde hemma i gamla DDR.

Herr Frej borde veta bättre. Skyddet av privat egendom är en moderat paradfråga. Det är inte herr Frej som vet bäst vad som är bäst för fastighetsägarna på Näverängsvägen. Det gör nämligen fastighetsägarna själva. Om herr Frej tycker på annat sätt bör han tydligt gå på val med detta budskap 2014. En valaffisch med texten: "Jag vet bättre än du" och ett pekande finger kan då vara passande.

En annan diskussion rörde begreppet valfrihet. Där verkade Max "Lemuren" Ljungberg från miljöpartiet hämtat inspiration från den japanska delegationen vid valfångskommissionen. De verkar nämligen definiera valfrihet som frihet från val.

Sakfrågan gällde om det skulle införas en peng för vad som förr kallades dagmammor. På byråkratspråk kallas det pedagogisk peng.
Om peng skulle införas skulle kommunens egen verksamhet på detta område som är en av de verksamheter som får mest uppskattning lägga ned. Kanske, men inte troligt kommer inga privata aktörer sätta upp dagmammeverksamhet. Baksidan är att det finns barn som inte kan gå på dagis av olika typer av hälsoskäl. Där kan dagmamman vara enda alternativet. Om man inte har en reguljär verksamhet kan man tvingas göra en extraordinär verksamhet extraordinärt dyrt. Det är dålig hushållning med skattebetalarnas medel.
Beslutet som fattades innebär att det inte kommer att finnas några dagmammor var sig privata eller offentliga. Det är vad bloggen kallar frihet från val.

En annan som på allvar ryckte ut och höll ett närmast oförståeligt resonemang var numera kommunalrådet och sedan tidigare miljöpartisten Malin "måsen" Åberg Aas. Hon var emot att kommunen skulle utvidga möjligheterna för föreningar och företag att få EU- medel för utvecklingsprojekt. Just nu finns bara den möjligheten i skärgården. Rätt hanterat kan dessa medel ge mycket mer tillbaka än vad kommunen satsar. Detta var "Måsen" emot. Man fick närmast uppfattningen att hon argumenterade för något där hon tyckte motsatsen.

onsdag 30 mars 2011

SAAB-Antonov(?)!


Hänt i Värmdö
Bloggen har sedan länge varit tveksam till den så kallade räddningen av SAAB, länk.

Nu har regeringen åter igen SAABs öde i sina händer. Antingen släpper man in Vladimir Antonov som ägare eller så går SAAB i konkurs mycket snart. Likviditeten i bolaget är närmast bottenskrapad, länk.

Det mesta talar för att SAAB snart går till industrihistorien. Möjligen vågar inte regeringen sätta ned foten och förlänger dödskampen. Världens enda bilfabrik som lever med respirator blir då effekten.

Att regeringen fattar beslut om vem så får vara ägare i ett privat bolag är extraordinärt säreget. Samtidigt har SAAB ett lån från EIB, den Europeiska Investeringsbanken som är garanterat av Svenska staten. Det rimliga borde vara att staten nu framförallt säkerställer medborgarnas medel. Att däremot som regerigen tidigare gjort godkänna Victor Muller som ägare och underkänna Vladimir Antonov, länk är en smula säreget. Den ena är säkert vare sig bättre eller sämre än den andre. Antonov däremot har däremot med säkerhet pengar.

Victor Muller har en historia som sorts utbrytarkung ur finansiella trångmål i Nedeländerna. Det man då ska veta är att dessa trångmål varit av en mycket mindre storleksordning och komplexitet. SAAB är något helt annat.

Bloggen anser att det rimliga vore att SAAB skötte sin finansiering utan inblandning av skattebetalarna. Då behöver heller inte staten bestämma om vem som ska vara ägare i ett privat företag.

Fotnoten: Bilden till vänster föreställer inte utbrytarkungen Victor Muller. Bilden till höger föreställer inte heller utbrytarkungen Houdini.

tisdag 29 mars 2011

Fem myror är fler än fyra elefanter

Hänt i Värmdö
Under 1970 talet gick det populära tv programmet fem myror är fler än fyra elefanter. Många av del ledande politikerna i kommunen har säkert sett detta program som bland annat försökte lära barn räkna.

När man ställer frågan till ledande politiker om administrationen har vuxit svarar de nej. Bloggen däremot svarar att 350 byråkrater är fler än 270.
Reträttsvaret blir då att kommunen har vuxit. Har Värmdö kommun vuxit med 30% under de senaste fem åren. Svaret är nej. Däremot har kommunen vuxit med cirka 7%. Det innebär att om byråkraterna skulle växa lika fort som medborgarna skulle de vara 289. 61 byråkrater har på något oförklarligt sett funnit en arbetsplats i kommunalhuset. Hur de kommit dit och det faktum att de finns där lyckas inte kommunledningen förklara.

Bloggen kan upplysa om att enbart köp-sälj organisationen kostar årligen minst 25 miljoner i rent slöseri. Detta borde ändras omedelbart.

Nu vill kommunledningen dessutom ha 33 nya medborgarmiljoner till att bygga ut kommunalhuset för att rymma alla byråkrater.
Kloka politiker borde säga nej till detta och kräva att antalet byråkrater inte får överstiga 290-300 innan årets slut. Det innebär en besparing med minst cirka 30-35 miljoner. Det skulle kunna användas till att sänka kommunalskatten.

Fotnot: Veckan nummer av tidningen mitti Värmdö har en artikel om ökningen av antalet byråkrater i Värmdö kommun, länk.

Folkpartister på villovägar

Den liberale debattören Johan Ingerö, länk uppmärksammar en debattartikel av folkpartiets EU parlamentariker i Sydsvenskan den 28 mars, länk.

Artikelförfattarna kritiserar statsminister Fredrik Reinfeldt för ett uttalande där han menar att avgifterna till EU bör ligga ”väl under 1 procent av EU:s samlade bruttonationalinkomst”.
De menar dessutom att EU bör få möjlighet att ta ut skatter direkt av medborgarna.

Bloggen för sin del menar att statsministern har helt rätt. Det krävs sparsamhet med medborgarnas medel i EU också. Minskade ramar är mera rimligt än höjda ramar.

Alliansregeringen bör däremot självklart som artikelförfattarna menar se till så att EUs medel inte går till jordbrukssubventioner till 40%. Dessa bör avskaffas.

Däremot bör inte göra som artikelförfattarna menar och först avskaffa jordbrukssubventionerna och sedan använda pengarna till något annat. I stället bör dessa pengar kunna disponeras direkt av medborgarna genom att EU sänker sina avgifter.

Lokal alkoholdebatt på gång i Värmdö?


Hänt i Värmdö
Det svenska systembolagets vara eller inte vara är ett ständigt återkommande debattämne. En som blandat sig i den debatten är Värmdös kommunstyrelseordförande, Lars Erik "Nallen" Alversjö, rapporterar tidningen Mitt i Värmdö i förra veckan.

Det är bra att kommunalpolitiker engagerar sig i rikspolitiska frågor. Dessutom är det viktigt att man använder sin lagstadgade rätt och prövar gränserna. Det är viktigt att diskutera alkoholmonopolets vara eller inte vara. Frågan som hör ihop med detta är gårdsförsäljning av alkohol är också viktig.

Alversjö är nämligen en av många som stämt staten för att få tillbaka sin privatimporterade öl från Tyskland. Anledningen till att storebror konfiskerat Alversjös öl är att någon svensk alkoholskatt inte betalts. Det måste man göra om man inte personligen för in den i Sverige. Sådan är lagen nu. Det vill Alversjö ändra på.

Det som förvånar bloggen är att Alversjö kliver fram som aktivist först efter valet i denna fråga. Det hade varit intressant och viktigt att få en debatt om både alkoholpolitiken och liberalism i den lokala valkampanjen.

Om Alversjös motiv däremot bara är att han ville ha sin favoritöl med honung och inte vill betala de extra kronorna för ölskatt blir det mera bekymmersamt

Okända eller ökända män sparkade Elisabeth Fredell

Hänt i Värmdö
Bloggen har redan tidigare rapporterat om att ledande koalitionspolitiker gjort upp om att bli av med den mest inflytelserika chefen i Värmdö kommun, Elisabeth Fredell, länk.

Bloggen skrev den 17 november förra året så här:

"Hur leder man en kommun?

-Det är en central fråga ut inte minst demokratisk synvinkel.
-Ska det ske öppet eller i slutna rum?

Bloggen ställer frågan efter att ha snappat upp ett samtal som den definitivt inte borde ha fått del av. Det skedde faktiskt för ett tag sedan...

Samtalet gav en känsla av "the muppet show". Det fanns några lätt gestikulerande män. De uttryckte sitt missnöje. Föremålet för missnöjet var en av kommunens ledande tjänstemän eller snarare kvinnor, för övrigt en av de mest kompetenta. Det kan man kanske inte säga om herrarna, trots att de är politiker. Nu ville man göra sig av med den kvinna som har det mest otacksamma jobbet i Värmdö kommun, Elisabeth Fredell. Kanske utgick diskussionen från att dessa herrar som tillhör de så kallade styrande kollitionen, förlåt koalitionen kände sig underlägsna.

Idén man hade var att ge Fredell sparken efter sportlovet 2011. Korkat kan man tycka eftersom hennes kontrakt går ut vid halvårsskiftet 2011.

Undrar om de vågar stå upp offentligt för sin överenskommelse?"

Nu har några herrar fullföljt sin överenskommelse rapporterar NVP, länk.
Elisabeth Fredell avskedas i praktiken. Inuti det moraliska sigillet hade kommundirektören Stellan Folkesson skrivit de klassiska orden "Där till är jag nödd och tvungen". Folkesson ville inte ta strid för Fredell och blev i stället hennes bödel. Andra skulle säga att han bara var budbärare. Det var andra som skrev budskapet. Folkessons kalkyl var enkel. Jag slåss inte för att behålla Fredell ett eller två år. Det är för kort tid.

Bloggen säger som tidigare. Detta kunde skett snyggt och öppet och framförallt tidigare. Då menar inte bloggen för att skydda Fredell, nej för att skydda verksamheten. De som står bakom beslutet kunde haft ryggrad att träda fram och gjort det tidigare. I stället står de i dunklet och låter andra sköta "the dirty job". Osnyggt och oklokt, är två av de saker som man kan säga om dessa herrar.

Det är inte bara Fredell som har offrats. Framför allt är processen med att bli av med henne ett exempel på att öppenheten offrats. Värmdö kommun som arbetsplats har blivit hemligare och en smula kallare. Det är inte bra för medborgarna.

Elisabeth Fredell väcker känslor. Det förstår bloggen. Hon är en krävande och kompetent ledare. Dessutom är Fredell lojal mot de styrande, oavsett vem de är. Detta är en av de ganska få topp-cheferna i Värmdö som levererat. Att osäkra politiker och speciellt räddhågsna män går omvägar runt Fredell berättar mer om dem än om henne.

Det som kanske gör Fredells insats extra imponerande är att hon verkligen valt att jobba. Det har varit ett sätt att göra något meningsfullt. Hon kunde ha stannat hemma och njutit. Hon kunde rest och roat sig. I stället valde hon att bidra och kavla upp ärmarna.
Det väcker respekt.

Hoppas fler än bloggen säger:
Stort tack för dina insatser i Värmdö kommun Elisabeth!

Fotnot: Uttrycket "Härtill är jag nödd och tvungen" tillskrivs biskopen Hans Brask. Han lär ha använt det i samband med att ärkebiskopen Gustaf Trolle avsattes 1517 av honom.


fredag 25 mars 2011

Litet youtube klipp tillägnat Vladimir Antonov

Earth hour

Glöm inte att släcka ljuset i morgon mellan 20.30 och 21.3o.
Ljuset släcks  under en timme för att visa världens makthavare att det är dags att ta klimatfrågan på allvar.

SAABs sista kris?

Mycket vittnar om att SAAB är i mycket djup kris. Pengarna rinner ur företaget. Vladimir Antonov hoppas kunna tar över det reella ledarskapet. Frontfiguren Victor Muller framstår allt mer som en marionett. Den stora frågan är om pengarna i SAAB räcker till sommaren eller om de är slut så sent som vid årsskiftet. Saken är enkel: pengarna är snart slut.

Att SAABs räddare, vdn Jan Åke Jonsson lämnar är inte svårt att förstå, länk, länk. Den storm som nu håller på att blåsa upp vill eller orkar han inte rida ut. 

Jonssons avsikt har varit att rädda SAAB. Den är hedervärd. Frågan är dock om han gjort det. Det kan vara så att han bara förlängt SAABs dödsprocess med 1,5-2 år. Då blir hans insats mera tveksam.

Antonov spelar å sin sida ett högt spel. Han vill vara bilfabriksägare till varje pris. Lånet från Europeiska investeringsbanken är beviljat med förutsättningen att han inte är ägare. För att han ska kunna äga krävs att banken ändrar inställning om honom. Om det väl sker kan SAAB vara ett minne blott. Det kan också vara så att han är svartlistad där för överskådlig tid. Då krävs ytterligare 3,6 miljarder förutom de som SAABs rörelse behöver.

Hittills har skattebetalarna riskerat cirka 2 miljarder i detta närmast hopplösa äventyr. Löften finns om ytterligare 1,6 miljarder. Frågan är om riksgäldens chef Bo Lundgren nu drar i nödbromsen. Det är nämligen Svenska staten som garanterar SAABs lån gentemot Europeiska investeringsbanken.

Det vi ser nu är inte slutet utan början på slutet för SAAB.

onsdag 23 mars 2011

"Vi som var där"

Hänt i Värmdö
I någon av Bröderna (Jacob och Wilhelm) Grimms saga, Snövit ställs en utmanande fråga av den elaka drottningen. Hon ställer den till en viss spegel i slottet. Frågan kan vi nog alla: Spegel, spegel på väggen där säg mig vem om vackrast i landet är. Dessa båda bröder insåg den magiska kraften som bilden har, men egentligen tecknade de bara ned en gammal folksaga. Kunskapen om bildens magi fashinerar och är urgammal. 

Hur vackra är politikerna i Värmdö kommun?
Vad bloggen vet finns inga speglar i kommunalhuset som kan svara på den frågan.

Är Värmdös politiker så vackra att de borde unna sig en fotoutställning på skattebetalarnas bekostnad?
Bloggen är tveksam till detta.

De verkar inte politikerna själva vara. Man har nämligen från kommunens sida gett ut ett fotoalbum som till sin form påminner om den gamla skolkatalogen. Bilderna togs när politikerna övernattade på Djurönäset. Titeln på denna utställning är: Vi som var där. Betalare är kommunens skattebetalare. 

Bloggen kan tycka att om det vore av så stort allmänt intresse att fotografera politikerna nämnd för nämnd kunde man säkert finna andra tillfällen för detta. I den berömda katalogen är det just bara det bara "Vi  som var där" som finns med. Bloggen saknar också att bilderna är utlagda på kommunens hemsida. När skattebetalarna bekostat borde de få njuta av nunorna. Nu distribuerades detta verk exklusivt i samband med ett kommunstyrelsemöte. De som var intresserade var just "De som var där".

Bloggen undrar å sin sida om det inte finns viktigare uppgifter att lägga pengar på än ett skolfotohäfte kallat "Vi som var där". 

För dem som är intresserade av just välgjorda bilder vill bloggen som en serviceåtgärd länka till Mikas modellagentur länk.

tisdag 22 mars 2011

Hälsostärkande matkultur är mycket back to basics

Vad ska man äta för mat? 
Mycket fett eller lite? Debattens vågor har gått höga.
 
Expressen har i dag en underhållande artikel om detta och ämnet bantning, länk

I en faktaruta står följande intressanta kuriosa: "Ordet ”banta” har inte alltid betytt att räkna kalorier – tvärtom. Uttrycket kommer från William Banting, en överviktig begravningsentreprenör i England i mitten av 1800-talet. Han gjorde allt för att gå ner i vikt, men blev bara tjockare. Till sist träffade han en läkare som hade studerat i Frankrike och som rekommenderade en ny metod. 

William Banting började undvika socker, bröd, potatis och öl och åt sig mätt på kött och grönsaker. Utöver det drack han en del vin och kunde ta sig en sängfösare på kvällen. På ett år gick han ner 21 kilo i vikt. För att hjälpa andra skrev han sedan ”Letter on corpulence”, ett häfte som blev väldigt populärt. Den ursprungliga betydelsen av att banta är alltså att skippa kolhydraterna och äta mer fett."

Dagens sunda mat är således en form av tillbaka till historien, men på ett lite modernare sätt.

Samtidigt äter vi allt mer "raffinerad" kost som tillkommit som ett resultat av massproduktion. Matfusk är ett ord som har fått en betydelse för oss i dag. Där har Svenska Dagbladets förträffliga grävande och matkulturjournalist, Mats-Eric Nilsson lämnat viktiga bidrag, länklänk, länk
Hans bok den hemlige kocken har säkert öppnat ögonen på många, länk.

Mat som skapar hälsa har blivit mer än fett eller kolhydrater. Det börjar allt mer bli fråga om en hälsostärkande matkultur. I detta sammanhang ska det bli spännande att följa vad som sker på den expanderande kosttillskottsmarknaden som i allra högsta grad är en del i en hälsostärkande matkultur. Även här finns det både äkta varor och fusk.

Sången till de naturliga råvarorna sjunger gärna bloggen. Sedan är det upp till var och en att välja dem av "rätt" sort.

Stängt för storstädning i socialdemokratin

Nu är det bråda dagar inför socialdemokraternas partikongress, länk. Nu ska nya kvastar sopa.
Precis som många önskat sker en rejäl storstädning i garderoberna och ledningen.
Det verkställande utskottet kommer om valberedningen får som den vill att bli helt rejält förnyat. Yngre Stockholmare som Veronica Palm och Mikael Damberg kommer in. Dessutom får Göteborgaren Leif Pagrotsky en renässans i ledningen. 

Nu lämnar de flesta som var ansvariga för valförlusten ledningen. Sannolikt kommer även Sven Erik Österberg att lämna genom bakdörren. På personplanet sker det något reelllt. Faktiskt mer än vad man skulle kunna vänta.

Samtidigt räcker det inte med nya personer. Det måste till en ny politik. 
Första konstaterandet är att gå vidare som tidigare är ingen förnyelse. De inser de flesta, men socialdemokraterna har varit utomordentligt dåliga på att skapa en politik som går i takt med tiden. Storstädernas medborgare kan inte bestraffas som tidigare om man ska vinna val. Vad man än säger kommer Juholt och Co tvingas välja att antingen gå åt höger eller vänster. Det är inte möjligt att gå rakt fram. Här ligger en av förnyelsens utmaningar.

Vid en ytlig anblick kan det förefalla som om Juholt ligger till vänster i det socialdemokratiska partiet. Sannolikt kommer detta att visa sig vara felaktigt. Mycket talar för att han kommer att försöka komma ännu närmare moderaterna och slåss i det redan trånga mittfältet. Trovärdighet kommer då att vara avgörande. En central fråga är hur pass riskbenägna väljarna är. 

Radarparet Reinfeldt och Borg är mycket svårslagna. De har berättigad hög trovärdighet. Dessutom driver de en politik som går i takt med tiden och som dessutom förstår storstädernas speciella utmaningar.

Om Juholt klarar att hålla socialdemokraterna kring 30% strecket är han att gratulera. Med den nya strategin att avskaffa det rödgröna samarbetet så tar han samma risk som de borgerliga gjorde före alliansens bildande. Han presenterar inget tydligt alternativ. Representerar socialdemokraterna egentligen ett trovärdigt  regeringsalternativ med denna strategi? Väljarnas dom kommer med största sannolikt att bli nej.

Mycket talar för att socialdemokraterna i helgen väljer en oppositionsledare för överskådlig tid. Måhända en mera underhållande än sin företrädare. Samtidigt talar mycket för att miljöpartiet kommer att hoppa över till alliansen efter nästa val, länk. Så oddsen talar inte för Juholt. 

Läget i ledningen

Hänt i Värmdö

Hur står det till i den politiska ledningen i Värmdö kommun?
Det är frostigt på sina håll. Kommunalrådet Malin "Måsen" Åberg Aas sägs vilja ha sista ordet i de flesta frågor. Det knorras allt mer kring detta. Någon beskrev relationerna som korrekta och obefintliga om man inte måste.


Kommunstyrelsens ordförande, Lars Erik "Nallen" Alversjö ser allt mera sliten ut. Vittnesmål talar om att han närmast oförklarligt brusar upp har nått bloggen. Man talar om att mannen är stressad.

Allt oftare diskuteras i korridorerna om han håller hela distansen, dvs tre år till. Centralt placerade källor talar om att han skulle kunna tänka sig att lämna, men inte har något jobb att falla tillbaka på. Sannolikheten att han stannar 1,5 år är större än att han håller till år 2014.

Bloggen som bekant inte är en av "Nallens" största beundrare menar att kamraterna i ledningen borde geniunt intressera sig för hur han mår. Om det behövs måste man kanske stötta honom och då menar vi inte primärt från vad som skrivs här. 
Att låtsas som det regnar är däremot inte snällt.

måndag 21 mars 2011

Det här kostar politiken del II

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks publicerar i dag kostnaderna för partiernas sekreterare, länk i Värmdö kommun. På kommunalspråk, politiska sekreterare. Totalt ger kommunen en sorts partistöd till partierna i fullmäktige genom detta på drygt 1,8 miljoner kronor per år. Till detta kommer utbildningsbidrag och partistöd som varje parti får.

Bloggen tycker att det är bra att partierna får rimliga arbetsförutsättningar. Samtidigt är totalkostnaderna för den politiska organisationen allt för hög. Det krävs sparsamhet även på detta område.

Röster om ett partibyte

Hänt i Värmdö
Diskussionens vågor går höga om denna bloggs skribents partibyte, länk. Amie Kronblad framför följande åsikter på sin blogg, länk:

"Mårtensson är en fullt betalande medlem i Moderaterna så kan han inte agera neutral och samhällskritisk. Är syftet att driva en blogg att läka information till medborgare utifrån en humanistiskt filantropiskt perspektiv eller.. Övervärderade jag Herr Mårtensson? Synd. Drivkraften verkar vara att komma in i maktens korridorer på vilket sätt som helst och hitta information att skvallra om eller är det makthunger."

Altruism och filantropi är två begrepp som man inte bör förväxla, vilket Kroblad gör. Altruism har med oegennytta att göra. Bloggens skribent skriver inte för att få pengar. Utan målet är att vara en aktiv del i opinionsbildning. Att som Kronblad tala om filantropi i sammanhanget är underligt. En filantrop är någon som ger pengar till ett vällovligt ändamål. Det kravet borde inte ens fru Kronblad ställa på en blogg.

Att bloggen inte kan vara samhällskritisk som organiserad i ett politiskt parti är bara dumheter. Kronblad borde veta bättre. Utgångspunkten för medlemskap i ett politisk parti för bloggs skribents del är just samhällskritik och viljan att förändra samhället till något bättre.
Menar Kronblad att hon bara slåss för det bestående?

När det gäller oberoende menar bloggen att den inte är mera partisk som organiserad medlem av moderaterna än i centerpartiet. Det viktiga är att man är tydlig med sin tillhörighet. Bloggen har varit tydlig med sitt medlemskap i moderaterna. Däremot har inte den tidigare lokala styrelsen i moderaterna varit det. Bloggens skribent menar att detta ska belasta den tidigare styrelsen och inte bloggen. Hur det är med den nuvarande styrelsen vet bloggen ännu inte.

En annan folkpartist som engagerat sig i denna bloggs byte av parti är det lokala folkpartiets ordförande, Fredrik "Broder Tuck" Sneibjerg, länk. Han har haft vänligheten att utan saligförklaring utropa skribenten till helgon. Det torde vara historiens snabbaste andliga upphöjelse. Vi hoppas att brodern inte kommer att avstå från att vara "djävulens advokat" även i fortsättningen, där han menar att det krävs. Upphöjelse däremot länder till ödmjukhet.

"Broder Tuck" Sneibjerg undrar i sin bloggpost över hur denna blogg kunnat skriva positivt om den tidigare kommunfullmäktigeordföranden i Stockholm, Bo Bladholm. Han beskrivs som mörkblå och i det närmaste stockkonservativ av folkpartiets egen munk på Värmdö.

Bloggens uppfattning är att kommunalpolitik inte framförallt ska vara ett ideologiskt slagfält. Det gäller att i det konkreta göra det bästa möjliga för kommunens medborgare. Sparsamhet, effektivitet, bra service och låga skatter är några nyckelbegrepp här. Dessutom måste de som får medborgarnas förtroende ha tillräcklig kompetens för sina uppdrag. I Värmdö kommun är detta senare inte alltid fallet. Herr Bladholm är påläst, kompetent och chosefri och benämner en spade för en spade. Alla demokratiskt sinnade krafter som är besjälade av ett bättre medborgarnas Värmdö måste samarbeta. Läget i kommunen är tyvärr allt annat än gott. Liberal eller konservativ blir då av mindre intresse. Det gäller att styra skutan rätt i stället.

Bloggen har alltid hävdat att samtliga partier har en skyldighet att ställa upp med sitt A-lag. Så är det inte alltid. Hoppas det blir fallet.

Fotnot: Bloggen vill inte peka ut vare sig Kronblad eller "Broder Tuck" Sneibjerg som medlemmar av B-laget. Däremot tror bloggen att dessa båda vet att det finns allt för många ur "B-laget" på Värmdöpolitikens ledande poster.

Ryktet om bloggens död är väsentligt överdrivna

Hänt i Värmdö

På förekommen anledning meddelas härmed att ryktet om bloggens död är väsentligt överdrivet, länk. Det samma gäller ryktet om att denna bloggs skribent har tappat sugen.

Kommunstyrelsen har sammanträde under dagtid nuförtiden.
I onsdags var det dags för sammanträde.

Den nya ordningen med just dagsammanträden innebär att antalet medborgare som följer mötena är i princip obefintligt. Det är trist. Ledarskapet ska självklart kunna granskas, speciellt det politiska.

Om man nödvändigtvis ska hålla sammanträden på dagtid i kommunens regering är det dags att web eller podcasta dessa för att öka transparensen.

Som det är nu håller politikerna sina möten i en allt trängre krets. Nytt för i år är att kommunstyrelsens arbetsutskott som förbereder sammanträdena är hemliga och dessutom i många olika dimensioner.

Arbetsutskottets sammanträden protokollförs inte, länk. Kallelserna är inte offentliga. Om detta är förenligt med kommunallagen ifrågasätter bloggen starkt. I vart fall strider det mot lagstiftarens intentioner. Att det nya förfarandet strider mot Värmdö kommuns eget regelverk verkar inte bekymra så många av beslutsfattarna. Synd att de borgare som finns i majoriteten inte slagit näven i borde och sagt nej till detta. Detta är ett område där oppositionen inte borde få husera ensamt.

Förra veckans kommunstyrelsemöte var för de redan initierade. Några så kallat vanliga medborgare kunde inte spåras så långt ögat kunde skåda. Däremot återfanns två organiserade moderater. Inte något fel med det, men de som redan organiserat sig ger inte riktigt samma poäng i bloggens ögon.

Vid sammanträdesbordet var man organiserade i fyra grupper. Vid ena sidan satt presidium och ledande tjänstemän. Till höger om presidiet satt majoriteten. Till vänster oppositionen. Längst ned till vänster satt i ensamt majestät folkpartisten Olle Markstedt. Denna "självorganisation" berättar något om läget i kommunens regering.

Den viktigaste frågan var förutsättningarna för budgeten 2012. Dokumentet som producerats av tjänstemännen var ganska tunt. Samtidigt fanns ett antal allvarsord, vilket skribenterna däremot ska ha en eloge för. Tyvärr har denna typ av dokument en tendens att bli allt för mycket den oförlöste nationalekonomens klagan. Det vore bättre om man klippte och klistrade in olika aktörers text i stället. På så sätt skulle läsarna kunna dra sina egna slutsatser i stället för att få tolkningar.

Värmdö kommuns ekonomi är i kris, länk. Vem som helst med insikter om bokföring vet att det finns två sidor av en ekonomi. Den ena sidan är resultaträkningen och den andra sidan är balansräkningen.

Resultaträkningen ser bättre ut än tidigare. Det är riktigt. Trots att det finns allt för liten "gnetiver" och förbättra och förenkla olika dimensioner. Det finns stora pengar att tjäna. Framförallt kommunstyrelsens ordförande är ovillig att diskutera detta. Dessutom har han kapitulerat från rollen som högste ekonomiskt ansvarig. Det är olyckligt.

När det gäller balansräkningen är det riktigt illa. Nu är kommunen skyldig över 2,2 miljarder kronor. Det innebär att varje Värmdöbo är skyldig strax under 58.000 kronor, oavsett ålder. Detta motsvarar nästan ett och ett halvt års skatteintäkter.

Alla inser att det är på tok för mycket. Kommunen borde inte ha en högre skuldsättning är ett års skatteintäkter. Det innebär en skuld på maximalt 1,5 miljarder. Den bistra slutsatsen är att det är dags att banta balansräkningen.
Nu är det dags för kommunen att sälja fastigheter och andra tillgångar som inte är centrala för att erbjuda en bra service. Totalt måste kommunen banta bort 700 miljoner kronor för att få en sund ekonomi.

Det vore klädsamt om den ledande politikern med ansvar för ekonomin i Värmdö, Anders "Ankan" Bergman kunde sprida detta budskap i stället för att slå sig för själv bröstet. Hans prestationer imponerar inte hittills.

torsdag 10 mars 2011

Ode till en föreslagen partiledare

Årsmöte för fullsatta hus

Hänt i Värmdö
I kväll är det årsmöte med moderaterna. Man kör som det heter i teaterbranschen för utsålda hus. Hela 80 personer har föranmält sitt deltagande. Det innebär en del ståplatser om bloggen förstått det hela rätt.

Samtidigt har styrelsen med Hans Ove "Greven" Görtz åkt på ett svidande nederlag. Denna bloggs skribents medlemskap annulerades med omedelbar verkan. Detta meddelande vidarebefordrades till alla medlemmar cirka 250 stycken.

Vad styrelsen inte berättat är att länsorganisationen och riksorganisationen meddelat att beslutet inte är giltigt. Således är denna bloggs skribent numera fullvärdig medlem av de nya moderaterna. Märkligt nog har inte detta senare meddelande vidarebefordats till medlemmarna.

Man kan inte utesluta att det blir en live rapport från mötet.

Många val ska göras. Dessutom ska två motioner behandlas. En från Deshira Flankör som vill att de som jobbar under studietiden ska ha fler högskolepoäng. Hon tar upp en viktig fråga, men lösningen är olycklig. Det gäller i stället att slå vakt om utbildningens kvalitet. Den andra motioner kommer från Bo Bladholm som vill att man aktivt arbetar med att utveckla moderaterna till att bli det mest attraktiva borgerliga partiet på Värmdö.

Döm om bloggens förvåning när styrelsen inte vill agera efter Bladholms motion och tillstyrker Flankörs. Två fel av två möjliga. Styrelsen kunde fått en bättre start på stämmoförhandlingarna.

onsdag 9 mars 2011

Socialdemokratin agerar som en gammal postorderhandel

Hur ska man beskriva socialdemokraternas process att finna en ny ledare, länk, länk, länk ? Många talar om politikerna som en sort åsikternas gårdfarihandlare, men de är modernare än så.

Socialdemokraterna likar mycket den gamla sortens postorderföretag. Det kommer en katalog med begränsat urval. Är du inte nöjd med det får du välja något annat ställe att köpa på. Du har som kataloginnehavare nästan inget inflytande på vad som finns i katalogen. Det som väljs ut är vad du kan köpa. Vare sig mer eller mindre. Valen ur katalogen sker i det tysta hemma. Man väljer och sedan kommer varan om många veckor. Det krävs mycket för att man skickar tillbaka en vara som man är missnöjd med.

Vad socialdemokraterna inte verkar ha uppmärksammat är att postorderförsäljning finns nästan inte längre. Nu är det internet som gäller. Kunden kan välja i princip vad man vill. Dessutom kan man se hur andra valt och vad de tycker om sitt val. Klagomål och lovord finns tillgängliga för alla. De styr valprocesserna.

Problemet är att socialdemokratin inte verkar han insett att internet kommit för att stanna i opinonsbildningen. Då kan man inte agera som en gammal postoderhandel.

Politikerarvoden

Hänt i Värmdö
Två folkpartister i Värmdö är numera ganska frekventa bloggare. Den ena är den lokale ordföranden Fredrik "Broder Tuck" Sneibjerg. Den andre är skolpolitikern Amie Kronblad. Det är bra att det är fler med intresse för Värmdöpolitiken som bloggar mera regelbundet.

Fredrik "Broder Tuck" ställer den mera filosofiska frågan om varför man bloggar, länk. I dagens mediebrus och långa väntetider, länk även till de lokala debattsidorna är bloggen ett bra verktyg. Det verkar även Broder Tuck se.

När det gäller svaret på frågan har denna blogg publicerat ett manifest om varför den finns, länk som publicerats i september 2009. Manifestet står kvar som en ledstjärna i bloggandet. Ett annat skäl är att vara en plattform för opinionsbildning. Bloggen är ganska övertygad om att Sneibjergs partikollega Amie Kronblad även hon kan vilja bygga en åsiktsmässig plattform med sin blogg.

I sitt senaste blogginlägg reflekterar fru Kronblad kring politikerersättningar, länk. Närmast urskuldande pekar hon på sin ersättning och konstaterar att den är i princip försumbar. Lite mera "underdog" än vad nöden kräver kan man tycka.

Frågan om politikernas ersättningar är viktig. Den viktigaste frågan är om medborgarna får valuta förs sina pengar. Är de som får pengarna effektiva, engagerade och kompetenta. I fallet med en tidigare folkpartipolitiker med skolansvar kan man verkligen ifrågasätta detta. Långa vistelser på Gotland gjorde att han rimligen inte kunde anses sköta sitt uppdrag väl. Kanske inte ens anse att han ens skötte det. Trots detta reagerade inte hans partikamrater och avsatte honom I stället blev man medansvariga till ett slöseri med skattemedel.

Vad gäller Amie Kronblad menar jag att hon precis som andra inte ska dömas för den nominella ersättning hon får. I stället ska man bedöma henne efter vad hon skapar för medborgarna i Värmdö. Ännu så länge vet vi ganska lite om det. Bloggen kommer att återkomma om vad den anser om hennes insatser för medborgarna.

En oroväckande utveckling när det gäller kommunalrådsarvoden och politikerersättningar är att antalet politikerbyråkrater ökar. Med det menar bloggen till exempel sådana politiska uppdrag som inte är direkt relaterade till service för medborgarna.

Ett sådant exempel är att kommunstyrelsens ordförande inte är ekonomiskt ansvarig längre. Det är i stället ett annat kommunalråd, nämligen en partikollega till Kronblad och Sneibjerg. Vad kommunstyrelsens ordförande fyller sig tid med i stället för att vara högste kommunhushållare vet ingen annan än han själv. Luddigt blir det i vart fall.

När det gäller den nuvarande finansminstern i kommunen, herr "Ankan" Bergman kan man konstatera att han behöver 6 gånger så lång tid som sin föregångare på denna post. Nu tror inte bloggen att det tar sex gånger mer tid för honom att utföra uppdraget. Han lägger tid på annat. Bara han själv vet vad.
Malin "Måsen" Åberg Aas är inte ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Trots detta är hon ansvarig för frågor som behandlas där. I stället finns ett annat kommunalråd där. Det är moderaten Peter "Farbror" Frej. Även här är det fler kockar än storleken på soppan kräver.

Detta är exempel på dålig hushållning med skattebetalarnas medel. Tyvärr visar detta att Värmdö kommun får allt fler politiska byråkrater och en politisk byråkrati. Denna utveckling måste brytas.

Tips till ett årsmöte

Hänt i Värmdö
Här är frågorna som moderaterna borde göra till sina på sitt årsmöte i morgon.

1. Hushålla med skattepengarna. Det görs inte, trots att ledande politiker gång på gång påstår det. Sanningen är att det går att sänka skatten rejält och samtidigt öka kvaliteten i verksamheterna.

Målet vad gäller skatten borde var en kronas skattesänkning under denna mandatperiod. För 2012 bör skatten sänkas med 50 öre.

2. En organisation som suger kraft, är oklar och som innebär dubbelarbete är inte bra. Det förstår alla utom de ledande politikerna i Värmdö. Nu är det dags att släppa prestigen och skapa en slimmad och effektiv organisation. Till soptippen går den så kallade köp-sälj organisationen. Ingen sörjer, utom dem med prestige.

3. Kompetenta och engagerade politiker. Det finns sådana, men få av dem finns på ledande uppdrag. Ett exempel är moderaternas ledande kompetens, Göran Jansson. Han skulle kunna innebära ett kompetenslyft. En annan är Bo Bladholm, tidigare ordförande i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Varför släpps inte dessa fram? Kanske för att man är rädd för just kompetens.

4. För många politiker har sitt levebröd i politiken. Det krävs bara ett kommunalråd för majoriteten och lite mindre än ett för minoriteten. Här finns många glada miljoner att spara. Orföranden och viceordföranden i nämnder ska självklart ha betalt. Sammanträdesresättningar är inget fel. De skapar transparens

5. Bilism är inte en sjukdom- det är en rättighet. Lös trafikproblemen i Hemmesta. Börja planera en miljövänlig förbifart Hemmesta. Att göra som idag och sticka huvudet i sanden straffar sig.

6. Klimatsmarta lösningar, en av de bästa skolorna i länet och vård är alla tre prioriterade områden. Fokusera på dem och skapa breda lösningar.

7. Lyssna, tag intryck av medborgarna och tjafsa mindre.

tisdag 8 mars 2011

Tobinskatt var dålig på 1970 talet. Nu är det inte bättre

Nu vädrar en del marknadsmotståndare morgonluft. Skatter på själva markandsmekanismen är lösningen menar man. Två företrädare för aktivistgrupperna Attack och latinamerikagrupperna tycker att det är dags att införa en global skatt på finansiella transaktioner, länk.

Idén som oftast kallas Tobin-skatt efter sin upphovsman. Förslaget som tillkom på 1970-talet är lika dålig då som nu. Representanter för skattebetalarna och tankesmedjan Captus har gått i välbehövlig polemik, länk mot detta. De senare debattörerna visar att denna typ av skatter inte är effektiva. Transaktionerna byter bara geografisk bas för att undvika skatten. Sverige upplevde detta när man införde den beryktade "valpskatten".

Samtidigt finns det inga genvägar till goda statsfinanser. Besparingar är förutsättningen för goda statsfinanser. Skattehöjningar ersätter aldrig god hushållning med skattebetalarnas medel

Socialdemokratin: inte nu, inte nu, inte nu, inte nu men...

Nu är det 17 dagar kvar till socialdemokraternas extrastämma. Där ska man välja ny partiledare. Ännu så länge vet ingen vem valberedningen kommer att föreslå.

De så kallade interna processen är inget annat än ett exempel på misskötsel av ett parti, länk. I en representativt uppbyggd demokratisk organisation måste representanterna ha tid för att själva kunna värdera olika alternativ. Den process som socialdemokratin nu genomför är en sorts "black box" modell. Först när resultatet är klart presenteras det. Implicit är det då bara för representanterna att acceptera det man kommit fram till.
Vad det är frågan om är inget annat än ett otidsenligt och odemokratiskt sätt att välja ledare.

Öppna processer är den moderna demokratins livsluft. Här har socialdemokratin mycket kvar att lära.
Det som blir allt tydligare är att socialdemokratin håller på att förlora demokratisk kredibilitet, länk. Krisen är nog djupare än vad många trodde.

Vad kostar politikerna i Värmdö?

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks publicerar vad de arvoderade politikerna kostar i lön per månad, länk. De politiker med fasta arvoden kostar totalt 436 720 per månad i månadslön.

Till detta kommer ett antal politiska sekreterare. De kostar också skattebetalarna ganska stora pengar. De är totalt 3,85 årsanställda. Kostnaden är cirka 1,8 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.
Vilka det är ser du här, länk.

Om vi inriktar oss på de arvoderade politikerna kostar de 2011 5,24 miljoner kronor i bara lön. Med sociala avgifter kostar de 7.074 miljoner för 2011. Totalt kostar de arvoderade politikerna och politiska sekreterarna strax under 8 miljoner per år. Till detta kommer sammanträdesersättningar för de politiker som inte har fasta arvoden.

Mest tjänar Lars Erik "Nallen" Alversjö. Han har 65 836 i månaden. Oppositionsrådet Lars Bryntesson kommer som tvåa med 51 101 kronor per månad.

Bland miljöpartisterna jobbar Malin "Måsen" Åberg Aas 60%. Det gör Max "Lemuren" Ljungberg också. "Måsen" tjänar 30 661 och "Lemuren" 25 138. Lite märkligt kan man tycka. Lika mycket jobb men det skiljer 66 276 om året i lön. Borde man inte ha mindre löneskillnader mellan politikerna?

Den viktigaste frågorna för dig som medborgare är:
Gör politikerna rätt för sina arvoden?
Jobbar de tillräckligt och har de tillräcklig kompetens?
Skapar de resultat för vad de kostar?

Ny styrmodell utvecklad för Värmdömoderaterna

Hänt i Värmdö
Någon har beskrivit Värmdöpolitiken som en sorts vilda västern. Lagar, regler och stadgar följer man om man vill. Ibland bryter man mot dem väl medveten om att det är besvärligt att få rättelse. Därför kan man ostört syssla med många tokiga saker.

En av dem som gör detta är Värmdöpolitikens egen cowboy, Värmdömoderaternas Hans Ove "Greven" Görtz. Många gånger påstår han saker tvärsäkert och inte sällan är det han påstår fullständigt fel. Några säger till och med att han ljuger.

Nu påstår nämnde Görtz att Värmdömoderaterna hade styrelsemöte den 6 mars i år. Märkligt nog var inte alla som brukar kallas kallade. Det var ett möte som mer eller mindre hölls i hemlighet. Nu verkar det som om Görtz i kraft av sitt historiskt klingande namn, anfadern till namnet var Hans Heinrich Von Görtz som var Carl XIIs finansminister och den som i Sverige införde hyperinflationen.

Hans Ove "Greven" Görts är uppenbarligen intresserad av att återinföra en gammal svensk företeelse, men nu i Värmdömoderaterna. Det gäller det "sekreta utskottet" som första gången sammanträdde 1627. Makten för utskottet vidgades och blev så småningom ett mycket mäktigt utskott där de tre översta stånden sammanträdde.

I regeringsformen 1719, 1720 bestämdes att ständerna själva skulle utse det. Det utvecklade sig till en stat i staten. Genom det sekreta utskottet kunde man exkludera dem man önskade från beslutsfattande. Först vid riksdagarna 1789, 1792 och 1800 kunde alla parter utse representanter till utskottet.

Även om själva formen försvinner finns hemliga utskott kvar i riksdagarna fram till 1866 års riksdagordning avskaffas. Då var betydelsen liktydig med utskott av "särskilda deputerade".

Det sekreta utskottet fungerar dåligt i ett modernt samhälle. Det spelar ingen roll om det gäller att styra Värmdömoderaterna eller att utse ny ordförande i socialdemokraterna. Det är en förlegad tanke som ligger bakom.

Det som avhandlades vid det hemliga mötet var huruvida denna bloggs skribent kan vara medlem i just Värmdömoderaterna. Man fann vid sin hemliga överläggning att man inte vågade han denne som medlem.

När det inte fanns rum i stadgarna att vägra medlemskap uppfann helt sonika Greven ett nytt begrepp. Han annulerade denna skribentens medlemskap tillsammans med det sekreta utskottet. Att bloggens skribent har skriftlig dokumentation på att han inte längre är medlem av centern från den 18 februari i år bryr sig nämnde "Greve" sig inte om.

"Greven" Görtz menar i ett samtal med bloggen att en så ovidkommande faktorer som fakta inte får stå över ett högre syfte.

Bloggen tar sig för pannan. Det är synd att en liten grupp tillåts svärta ned ett i övrigt framåtsträvande parti. Man får hoppas att årsmötet innebär förändring.

onsdag 2 mars 2011

Nya kvastar sopar inte alltid bättre

Hänt i Värmdö
Ordföranden i de lokala Värmdöpartierna byts ut på löpande band.

I kristdemokraterna lämnade Clarence Örhammar efterträds av Helene Reduthe.
Hos Värmdöcentern lämnade Henrik Paulsen och efterträddes av Krister Malmqvist.
Värmdömoderaternas Hans Ove Görtz lämnar också ordförandeskapet. Vem som blir hans efterträdare är inte klart ännu.

Det man kan funderar över är vilka som försvunnit och vem som tillträtt.

Är det någon som vet vem Helene Reduthe är? -Vilka åsikter har hon. Varför marknadsför inte kristdemokraterna sin nye ordförande? För det är väl inte så att man inte vill att hon ska synas. Ännu värre är det om ingen är intresserad av vem hon är.

Krister Malmqvist har åtminstone skrivit någon debattartikel. Han har varit skarp kritiker till det moderata styret och då framförallt det tidigare kommunalrådet Jonas Nilsson. I vassa artiklar kritiserade han bristerna i det dåvarande alliansstyret. Samtidigt låg han stilistiskt väldigt nära den prosa som kännetecknar den flitige debattskribenten Henrik Paulsen. Vilka visioner han har vet ingen utanför den snäva krets som går under namnet Värmdöcentern. Han drev en linje tidigare. Nu talar ryktena om att allt som surrar i hans huvud politiskt är att få vara med och styra. Kosta vad det kosta vill. En farlig strategi kan man tycka.

Bloggen är tveksam om något av partierna som skiftat lokal ledare har bytt upp sig. Det är inte omöjligt att det kan hoppa ut mer än en groda på dessa nya ordföranden.

Om moderaterna byter upp sig eller ned sig får årsmötet i nästa vecka utvisa.

tisdag 1 mars 2011

Herr ordförande Lju(n)gberg har talat om skolan i Värmdö

Hänt i Värmdö
Skolan är ett område som engagerar och där medborgare med rätta undrar hur det står till.

Uppenbarligen är det så att det är svårt att finna rektorer som vill arbeta i Värmdö kommun. Det framgångslösa försöket att hitta rektor efter Ulrika Görtz visar på problemet, länk. I stället hyr kommunen in en rektor till väsentligt högre kostnad för skattebetalarna.

En annan intressant reflektion kring detta är att Nacka Värmdö Posten som skrivit en artikel om detta fått hela 27 kommentarer på artikeln. Till och med den ansvarige politikern Max Ljungberg kommenterar.

Han skriver så här: "Hej, trots att jag egentligen inte avser föra debatt genom att kommentera tidningsartiklar, måste kommentera de senaste inläggen under denna artikel. @H. Paulsson, du har som vanligt fel, redan i artikeln nämns att det är tre som sökt rektorstjänsten, inte som du påstår att ingen verkar vilja bli rektor, och jag kan meddela att det idag är mer än lika många till som sökt tjänsten. Ett av huvudskälen till att rektorn för Brunn slutade var att han inte kände något stöd av de ledande politiker, där Paulsson själv var en huvudperson i skolfrågor, under förra mandatperioden.