onsdag 30 september 2009

Exit Brown rycker allt närmare

I går meddelade en av de viktigaste megafonerna för labourpartiet, tidningen Sun att man överger partet, länk.
Med en för tidningen lågmäld och finstämd rubrik förklarar man vad man menar.
"Voters: Reds blew it for us too".

Bilden, som är hämtad från samma reportage förklarar ännu tydligare vad man menar eller hörde den till en annan fråga?

I stället stödjer tidningen numera David Cameron och tory. Det blir spännande när nyvalet utlyses. Valet måste hållas senast i vår.

Efter många labourår borde engelsmännen vara värda en borgerlig regering.


Projekt Vägval energi är presenterat

Ingenjörsvetenskapakademin har skapat ett projekt som heter "Vägval energi". Detta projekt presenterades översiktligt häromdan i en debattartikel i Svenska Dagbladet, länk.

Det är intressant att en grupp som i hög grad representerar industrin tar den globala uppvärmningen på det allvar man gör. Det är dags att regeringen tar intryck av deras slutsatser.

Projektets slutsatser är följande:


"1.Prioritera energieffektivisering som det övergripande energipolitiska instrumentet. Sverige kan spara 15 TWh genom energieffektivisering med nuvarande styrmedel.

2.Satsa på de åtgärder som ger mest klimatnytta. Satsa på en rimlig utbyggnad av vindkraften, motsvarande cirka hälften av planeringsramen på 30 TWh år 2020. De sparade resurserna kan användas för åtgärder med bättre klimateffekt.

3.Satsa på elbilar och laddhybrider som kan reducera mängden koldioxid från personbilssektorn med 20 procent år 2020.

4.Fortsätt att utnyttja kärnkraft. Bevara kärnkraften – det är den enskilda åtgärd som troligen har störst betydelse för att minska kostnaderna för att nå de klimatpolitiska målen, och riskerna måste vägas mot detta. Tillgång till säker baskraft, baserad på kärnkraft och vattenkraft, är av största betydelse för industrin.

5.Förbered Sverige för ett varmare klimat. Räkna på konsekvenserna av en temperaturhöjning, och av indirekta effekter i form av folkförflyttningar, vattenbrist och sjukdomar. Trots internationella ansträngningar att minska utsläppen av klimatgaser har FN:s klimatpanel påtalat risken att jordens medeltemperatur ändå kan komma att öka med flera grader."

Politikerna agerar som i vilda västern.

Många politiker verkar se sig som nutidens cowboys. Det gäller att lägga under sig mera land, virtuellt och reellt. Ett nytt och ännu inte erövrat land ligger framför dem. Här finns bara de regler som invånarna i denna värld har. Det händer mycket och förändringens vindar blåser snabbt och ombytligt. Vi talar naturligtvis om internet.
Farmor Gun reflekterar i detta sammanhang över att många vill lägga under sig internet, länk.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Ann Mari Fransson tillsammans med ett antal andra företrädare för nätoperatörer om att politikerna vill göra caféägare som tillhandahåller trådlösa nätverk ansvariga för vad kaffedrickare gör på nätet, länk. Artikelförfattarna upplever det som om politikern vill skjuta budbäraren (det vill säga deras företag).

Artikelförfattarna skriver: "Tänk dig att Posten måste ta ansvar för att dess kunder inte skickar skadligt material, att kaféägare måste ta ansvar för gästernas samtal, eller att Vägverket skall ansvara för vad bilisterna gör på vägarna och stänga vägar där brottslingar kan tänkas fara."

Ännu så länge går gränsen vid det trådlösa nätverket. Caféägaren kan faktiskt redan i dag ställas till ansvar för vad cafégästen gör enligt IPRED lagen.

Vi läser samtidigt att medborgarna blir allt mera tveksamma till samhället s tvångsmedel, länk.

Det artikelförfattarna i Svenska Dagbladet pekar på innebär i längden att samhället kommer att bestå av ett antal angivare.

Är det ett sådant samhälle vi vill ha, vare sig det är virtuellt eller reellt?


tisdag 29 september 2009

Ingmars Bergmans sista regiinsats blev succé

Inträdet i döden för konstnär är den bästa värdeskaparen för hans eller hennes konst.
Många gånger har vi hört att det är först när en konstnär är död, vanligen en bildkonstnärs verk uppskattas till sitt fulla värde. Auktionen med Ingemar Bergmans lösöre visar att detta även gäller för regissörer. Bukowskis spelar för första gången en statistroll i sina egna lokaler.

Sannolikt skrattar den döde Bergman i sin himmel åt denna sin sista regissörsinsats.

Andra bloggar: Markus Berglund, e24.se
Andra medier: SvD,

måndag 28 september 2009

Vad är mest sport? -att utöva den eller att rapportera om den?

Totalitär miljöpolitik eller en som främjar goda val?

Hur förbättrar vi varaktigt miljön?

Den frågan ställs på sin spets i en artikelduell i Svenska Dagbladet mellan miljöpartisterna Yvonne Ruwaida; Yvonne Blombäck, Raymond Wigg och Emilia Högberg å ena sidan, länk och centerpartisterna Gustav Andersson och Per Ankersjö å andra sidan, länk, länk.

Miljöpartisterna sätter likhetstecken mellan bilen, bilisten och miljöboven.

Centerpartisterna däremot har en bild av bilisten som både ond och god.

Med miljöpartisternas syn på bilisten blir det därför både acceptabelt och god miljöpolitik att försvåra maximalt för den onda bilen och den onda bilisten. I sin yttersta konsekvens innebär miljöpartiets politik att Stockholms innerstad inte ska ha en enda parkeringsplats och infartsvägarna ska vara enfiliga. Först då blir det tillräckligt komplicerat för den onde bilisten att använda sitt onda verktyg. Det enda goda verktyget är ju enligt miljöpartisterna kolleketiva trafikmedel.

Jag tror inte att väljarna vill ha en miljöpolitik som leder åt det hållet. Miljöpolitiken måste ha som utgångspunkt den entreprenöriella människan och samhället. Det är det den som har verklig möjlighet att göra rationella val. Det är klart att då blir verkligheten mera komplex än den som miljöpartiet vill mana fram.

Jag menar att politiken måste skapa förutsättningar för:

Människan att välja mellan att bli bilist eller kollektivtrafikresenär. Då krävs det att kollektivtrafiken är så bra att den utgör ett reellt val. Här kan politiken skapa förutsättningar för reella val. Det sker bland annat genom en klok utbyggnad av infrastrukturen och satsningar på kvalitén i kollektivtrafiken.

Att människan ska kunna att välja typ av fordon; bränslesnålt eller bränsletörstigt, fossilt drivet eller drivet med förnyelsebara energikällor, bil eller cykel osv. Här kan politiken också underlätta rationella val genom att skapa incitamentsstrukturer för detta.

Att de trafikleder som planeras och genomförs har en logisk och rationell miljöprägel oavsett om de är avsedda att fungera på väg eller spårbundet. Det skapar förutsättningar för människan att förstå och kunna acceptera de "större" besluten och själv kunna understödja med de många "mindre" besluten.

Att som miljöpartiet enbart arbeta med piskan tillhör en syn på människan som jag har svårt att dela. Den passar bättre i ett totalitärt samhälle. Då skapas också en besvärlig koppling mellan god miljöpolitik och det stora samhället. Det vinner inte miljöfrågorna på långsiktigt

Ett entreprenöriellt synsätt, där politiken skapar förutsättningar för reella val skapar också förutsättningar för tillväxt. I grunden ligger där en syn på människan som förmögen att fatta goda beslut för sig själv och för helheten. Då förenar man det lilla samhället med de mångas små insatser. Då blir resultatet stort. Då skapas en varaktig god miljö.

Bilen skapar för många människor en frihetskänsla som inte kan lagstiftas bort. Däremot kan politiken skapa attraktiva alternativ och skapa förutsättningar för klimatneutrala bilar. Den egna bilen ingår i den lilla människans privata sfär. Det kan inte politiken ta ifrån människan.

Vilket samhället vill du ha?
Vilken miljö vill du ha?

Du gör valet.


torsdag 24 september 2009

Julklappsböcker?

Frihet lanserar ett antal fantasyböcker skrivna av alliansens partiledare, länk.
Ganska kul faktiskt.

Andra bloggar: MarkusBerglund,

onsdag 23 september 2009

Reflektioner kring budgetdebatten i fullmäktige

Hänt i Värmdö

Heino förmedlar den känsla som fanns på budgetfullmäktige i kväll.

Pinsamt, här krävs grodätare

Hänt i Värmdö
Det sägs ibland att ett större Europeiskt lands invånare är grodätare. Vid kommunfullmäktigesfortsatta möte hade det verkligen behövts grodätare. Måhända finns det sådana bland kommunens invånare. Det räcker inte bara att att äta grodornas lår. Vad åhörarna fick bevista i kväll var kvalificerat pinsamt.

Av någon outgrundlig anledning tog sammanträdet paus för att äta och inmundiga underhållning i hela en och en halv timme. Den senare stod en grupp ungdomar från Nairobi för. I samband med att kommunfullmäktiges ordförande tackade för framträdandet sa denne man: "Då har vi lärt oss hur det går till i Nairobi". Det stycke som framfördes handlande om prostitution, drogmissbruk och mutor. Han menade alltså att då att vi har lärt oss att invånarna i Nairobi använder sig av mutor och köper sex.

Detta är ett så stort antal grodor som hoppar ur munnen att den nationella insatsstyrkan för grodätande borde kallats in. Det vittnar också om en syn på människor som har en annan hudfärg som skulle kunna kallas rasistisk. För det är faktiskt till övervägande del afrikaner som bor i Nairobi.

Fullmäktiges ordförandes uttalande sammanfaller med diskussionen om kvarteret negern i Karlstad. Detta är kanske en tillfällighet. En kommunfullmäktigeordförande får inte uttrycka sig som han gjorde i kväll. Därför kan man vara tacksam att de allra flesta kommuninvånarna valde att inte lyssna på sammanträdet. Det hade stärkt politikerföraktet.

Värmdö kommun: budgetsammanträde i kommunfullmäktige

Hänt i Värmdö
Just nu pågår budgetdebatten i Värmdö kommunfullmäktige.
Sammanträdet verkar tyvärr vara mest en tillställning för de redan invigda.

Mötet ska bestämma hur kommunen ska disponera 1,59 miljarder kronor till verksamhet för kommuninvånarna. Nästan ingen medborgare sitter och lyssnar. Då borde politiker i alla läger ställa sig frågan hur man kan skapa sammanträdesformer som gör att fler kommer och lyssnar.
Tråkigt nog verkar ingen reflektera över detta.

Notabelt är att både Allians och opposition disponerar 28 miljoner kronor från regeringen som faktiskt ännu inte är beslutade. Det är inte en budgetering enligt försiktighetsprincipen.

En intressant fråga som budgetdiskussionen väcker är vad den så kallade köp-sälj organisationen kostar. Oppositionen hävdar att den kostar 3 miljoner. Sannolikt kostar den mycket mer, uppskattningsvis 10 miljoner. För detta får kommunmedborgarna ingenting.
Där borde Värmdö kommun lära sig av andra kommuner, till exempel Täby. Denna typ av organisation fungerar dåligt. Den ger tyvärr inget mervärde för kommunmedborgarna.
Därför bör den i hushållningens tecken avskaffas omgående.

Till nästa år vill jag ha en beräkning av hur effektiv kommunens organisation är. De administrativa och byråkratiska avbränningarna ska redovisas öppet. Är avbränningen 15, 20 eller 25%?

Alliansens förslag till budget innehåller en satsning på vård, skola och omsorg. Det är bra. Samtidigt saknas satsningar på åtgärder för att planmässigt förenkla och förbättra. Införandet av en sommarskola borde vara en sådan åtgärd. Den kostar lite och ger bra effekter. Att socialförvaltningen inte får disponera medel som är avsedda för dem ger en dålig signal.
Administrationen och byråkratin borde kunna trimmas ännu mer. Här finns pengar till bättre verksamhet.

Vad gäller skattenivån är det upp och nedvända världen. Socialdemokraterna vill sänka den med 10 öre. Alliansen däremot vill ha oförändrad skatt. Vanligen brukar det väl vara tvärt om.

Som jag sagt i en tidigare bloggpost borde politikerna för kommunmedborgarnas bästa ta en time out för att plocka det bästa ur varandras förslag, inte som Mona Sahlin en gång gjorde. Det räcker med några få dagar. Här har både Allians och opposition ett ansvar för att göra detta.

tisdag 22 september 2009

Upphovsrätt: vem köper en liter mjölk för 160.000 kronor?

Kulturborgarrådet i Stockholm, Madelaine Sjöstedt ställer frågan om upphovsrättsindustrin har stämningar som ny affärsidé i en artikel i Svenska Dagbladet, länk.
Hon reflekterar över IFPIs uppskattningar om att förlusterna för skivindustrin som hänför sig till nedladdning uppgår till hisnande 6,4 miljoner miljarder kronor, givet de parametrar man använder i andra sammanhang. Genom denna kalkyl kommer man fram till den hisnande slutsatsen att förlusten för skivbolagen år 2008 var 30.000 gånger marknaden när den var som störst.

Är detta rimligt?
-Var och en inser att så inte är fallet.

Universal som är medlem i IFPI stämde i USA en fildelare på 675.000 dollar. Man ansåg att varje nedladdning representerar ett värde på 160.000 kronor per låt.

Är detta rimligt?
-Var och en inser att så inte är fallet.

Undrar om Arla anser att en liter mjölk också kostar 160.000 kronor. Min gissning är då att konsumtionen av mjölk kommer att minska en smula. För det kan väl inte vara så att det ligger en felberäkning någonstans? Om det rätta priset på både mjölken och filen är 160.000 kronor är mitt tips att marknaden kommer att efterfråga mindre av både mjölk och fil. Då kan omöjligt marknaden för det upphovsrättsindustrin äger vara den man påstår. Det börjar bli dags för att plocka in verkligheten i stället.

Vi har att göra med en grupp marknadsaktörer som inte anpassat sig ändrade marknadsförutsättningar.
Då det är självklart den enklaste affärsmodellen att tvångsförsälja sina rättigheter. Det gör man enklast genom domstol. Om man får acceptans för en värdering som inte har någon förankring i verkligheten kan man bevisa vad som helst. 160.000 kronor per nedladdning ska jämföras men mellan 7 till 9 kronor som man får betala på itunes för en nedladdning.

Det är skönt att Madelaine Sjösteds vaknat och reflekterar över rimligheten i en intressentgrupps resonemang. Nästa steg är att se om detta får konsekvenser inom hennes eget parti. Det är bara att hoppas.

måndag 21 september 2009

Storebrors nya redskap: indect

Henrik Alexandersson skriver i en bloggpost om ett skrämmande nytt verktyg i storebrors händer: indect, länk.

Centern: bra om frihetlighet

Ett antal ledande centerpartister skriver om att centern ska vara det frihetliga alternativet i Svensk Politik, länk. Jag kan inte annat än hålla med författarna till artikeln.

Olof Johansson och Torbjörn Fälldin representerade en bergfast vilja. De kompromissade inte de avgick. Man kan diskutera det kloka i det. Maud Olofsson finns i andra polen. Hon kompromissar till varje pris. Den kostnad vi ser för partiet nu är att väljarna sviker. Det blir tyvärr mer ord än handling.

Ledordet för centern måste vara en mindre stat. I en del avseende en starkare sådan.
Frihetligheten måste försvaras både på i den virtuella världen och i den reella världen

För centerns del finns det två alternativ nu: Antingen levererar den nuvarande partiledningen mer resultat eller också får den ersättas av en mera resultatinriktad ledning. Leveranserna ska enligt mitt förmenande ha frihetliga förtecken.

Budgetsammanträde i Värmdö kommun

Hänt i Värmdö
I morgon är det dags för budgetmöte i Värmdö kommunfullmäktige.

Många talar om att kommunens ekonomi är i kris.
I detta läge arbetar oppositionen och de styrande partierna separat för att snickra i hop en budget. I stället borde alla krafter vara inriktade på att lösa kommunens problem och komma fram till de bästa lösningarna. Denna process bord i allt väsentligt ske blocköverskridande. För egen del har jag inte varit tillräckligt pådrivande för en samling kring ekonomin i kommunen.
Det innebär också till att inbjuda till en blcoköverskridande process

Det vore bra om den styrande alliansen bordla budgeten, givet att det finns intressanta förslag så att Värmdös invånare får den bästa budgeten. I detta läge har ingen råd med stolthet.

fredag 18 september 2009

Vem är bäst på att frigöra kraften?

Det är val om ett år.
Undrar vilken regering som är bäst på att frigöra kraften i samhället då?

Andra medier: Expressen, Aftonbladet, Expressen,

IPRED lagen: Leif Pagrotsky vill infinka Lars Ohly

Leif Pagrotsky säger nu att socialdemokraterna inte ska riva upp IPRED lagen, länk. Annat var det inför EU valet då skulle Marita Ulvskog riva upp den. Pagrotsky säger att lagen kommer att ha kort livslängd och menar på något märkligt sätt att det är ett skäl för att inte riva upp den.

På den andra sidan av den röda rörelsen säger Lars Ohly att biblioteken ska utvecklas till att bli fildelningscentraler, länk. Ohly menar att staten ska satsa 300 miljoner årligen på detta projekt. Han menar också att fildelning är här för att stanna.

Nu har vi hamnat i den situationen att kommunisten Ohly fildelar och socialdemokraten Leif Pagrotsky bussar polisen på honom för detta.
Hur ska man då kunna regera tillsammans?

Personligen tycker jag att Ohlys förslag är värt att diskutera. Dessutom verkar han ha förstått att invånarna på internet inte bara kan trampas på. Det är värt en eloge

Andra bloggar: Copyriot, Jonas Morian.

torsdag 17 september 2009

Har Göran Hägglund blivit internetliberal?

Göran Hägglund går till storms mot storebror i en debattartikel i Dagens Nyheter, länk. Han går också till storms mot de tendenser som finns individuellt inom var och en av oss.
Det är vällovlig och intressant. Stundtals är det faktiskt underhållande och välskrivet.

Menar han verkligen vad han skriver om att storebror ska kuvas, har det skapats ett helt nytt liberalt kraftfält inom Svensk politik.
Han avslutar sin debattartikel med följande och tänkvärda ord:
"Ytterst handlar detta om att folk har rätt att slippa bli besvärade av den politiska makten av den enda anledningen att de är vanliga.

Vi i alliansen talar mycket och gärna om frihet från höga skatter och regleringar, och det ska vi göra. Men riktig frihet innefattar också rätten att slippa få sitt privata liv påpassat och tillrättalagt av finskrittande ideologer. Om detta talar vi alltför sällan.

Det börjar bli hög tid att återupprätta det sunda förnuftet i svensk politisk debatt. Och inte minst respektera vanligt folks rätt att vara precis som de är."

Som konsekvens av denna insikt är det en självklarhet att kristdemokraterna drar tillbaka sina idéer om en lag om civilkurage. Jag förutsätter att Hägglund nu kommer att gå ut och förkunna att kristdemokraterna är mot FRA lagen. Det räcker att hänvisa till det artikelcitat jag refererat ovan för det nya ställningstagandet.

Om Hägglund inte är beredd att omsätta de ideer han har om personlig integritet och rätten till privatliv i handling framstår han som en tom tunna. Som bekant är det dessa som skramlar mest.

Jag kan inte annat än hålla med Johan Ingerö, länk som citerar Hägglund artikel. "Jag tycker mig se en växande klyfta mellan folk och etablissemang. Om jag har rätt så är det i grunden ett demokratiproblem. För om allmänheten upplever att den offentliga debatten envist kretsar kring perifera frågor, då vänder man den ju ryggen." Precis som Ingerö säger jag "Exakt, Men här brister tyvärr Hägglunds artikel, ty han nämner själv inga verklighetens folk-frågor." Jag skulle vilja säga att han ägnar sig inte heller åt en välbehövlig självkritik vad gäller politikerna klåfingirghet på internet och de oproportionerliga rättigheter som upphovsrättsindustrin fått genom IPRED-lagen

Är Hägglund däremot beredd att skydda anonymitet på internet, rätten till att vistas på internet, intellektuell allemansrätt osv är jag den förste att välkomna Göran Hägglund bland internetliberalerna.

I annat fall blir han för mig bara en simpel bondfångare.

Andra bloggar: Anders Widen, Feldermania, Johan Norberg, Badlandshyena, Ledarbloggen, Neoblogg, Johan Ingerö,

onsdag 16 september 2009

Regeringen försöker bryta mot Europakonventionen med uppsåt

Sverige har undertecknat ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna” I den står bland annat följande:

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna

rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens

säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd

eller till förebyggande av oordning eller brott eller till

skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och

rättigheter."

Enligt ett antal jurister bryter även det förslag till FRA som just nu utskottsbehandlas mot Europakonventionens artikel 8 som jag refererat ovan. Juristerna intervjuas på dn.se, länk

Liknande lagstiftning i Tyskland och England har prövats mot konventionen. Dessa båda länder fällts och fått ändra sin lagstiftning så att den inte bryter mot konventionen.

I fallet Sverige verkar regeringen ånga på och riskerar därmed att bli stämda i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Ett domslut som fäller Sverige gör att lagstiftningen måste ändras. Det är ingen bra reklam för Sverige eller för Alliansregeringen.

Mänskliga rättigheter borde vara en paradfråga för Sverige. Låt dem fortsätta vara det. Då återstår bara en möjlighet; riv upp, gör om , gör rätt.

Andra bloggar: Mark Klamberg, Opassande, Anders Widén, HAX, Hanna Wagenius, Farmor Gun, Oscar Fredriksson, Jinge,

Bra jobbat Maud

Det verkar som om centern har nått framgång i att få tillstånd sänkta egenavgifter.
Förslaget kommer att presenteras på lördag.

Ett viktigt vallöfte är på väg att förverkligas, länk.
Enligt rapport är det fråga om en sänkning med 5 procentenheter eller max 10.000 kronor per år och egenföretagare. Detta är bra och förverkligad centerpolitik.Spännande kandidat till riksdagen

Ordföranden i centerns ungdomsförbund, Magnus Andersson kandiderar till riksdagen.
Det upplever jag är en spännande och intressant kandidatur.

Läs gärna om vilka frågor han vill driva, länk.

Misstag upprepas

Hänt i Värmdö
Varför utnyttjade Värmdö kommun inte sin möjlighet till förköpsrätt av den så kallade Storskogen,
länk?

Varför fördes inte en diskussion brett inom alliansen i detta strategiska ärende?

Det är illa. Speciellt eftersom frågorna om förköp har varit dåligt hanterade tidigare av de moderata kommunstyrelseordförandena.

Bloggkollegan Hans Lindqvist skriver på sin blogg följande med hänvisning till Allianssamarbetet i Värmdö kommun, länk: "Centern skall man kunna lita på ända in i kaklet. Men ju närmare valet desto mer av egna partiförslag. Allt handlar återigen om att lita på varandra."

I princip håller jag med honom om detta, men då gäller det att alliansen för en politik som centern kan ställa sig bakom i allt väsentligt. Det får inte ske den typen av misstag som skett i Storskogfallet. Då spricker kaklet.

För min egen del anser jag att centern i Värmdö har störst möjligheter att påverka inom Allianssamarbetet. Därför ska centern enligt mitt förmenande vara kvar under hela mandatperioden. Det slutliga beslutet i alla sådana frågor fattas dock i demokratisk ordning, där olika individer kan ha olika personliga uppfattning. Det är majoritetens uppfattning som avgör.

I valkampanjen däremot anser jag det centralt att centern står fri och obunden. Hur vi samarbetar efter valet anser jag personligen avgörs av vilken politik som kommer ska föras och på vilket sätt de demokratiska processerna kommer att drivas. Det avgör sammanhanget centern ska vara i, anser jag.

tisdag 15 september 2009

Värmdö: Vad skulle du göra om du fick 28 miljoner extra?

Hänt i Värmdö
Vad skulle du göra om du oförutsätt fick 28 miljoner?
Den frågan måste den styrande borgerliga alliansen på Värmdö avgöra nu.

Pengarna är tråkigt nog ett engångsbelopp, så nivåer i verksamheten kan inte höjas.
Det hade varit mycket bättre med ett mindre belopp som var resultatet av en sänkning av arbetsgivaravgiften än det som nu skett. Centerns förslag som sänkta arbetsgivaravgifter är mycket bättre här. Det hade dessutom skapat jobb både inom offentlig förvaltning och inom näringslivet.

Nu är det viktigt att alla partier diskuterar grundligt hur pengarna ska användas.
Med de nya förutsättningar måste budgeten förankras i de olika politiska partierna på nytt.

Peter Bondesson avgår?

Hänt i Värmdö
Huruvida det blåser på månen kan man diskutera.
En sak är dock klar. Nu blåser det rejält kring utbildningsnämndens ordföranden i Värmdö kommun, kommunalrådet Peter Bondesson.

Det har under en längre tid funnits ett missnöje hos ledande moderater och inom delar av folkpartiet mot hur Bondesson sköter sitt jobb som ordförande i nämnden.

För två veckor sedan sammanträffade kommunstyrelsens vikarierande ordförande Monica Petterson från moderaterna tillsammans med en annan ledande moderat med tre ledande folkpartister, däribland Anders Bergman. Ämnet var att Peter Bondesson inte klarar sin uppgift. Med vid mötet var inte Bondesson själv. När han fick reda på att mötet hållits blev han mycket förgrymmad på sina folkpartikollegor.

Detta har dock inte hindrat processen att gå vidare. Nya möten kommer att hållas under veckan för att avgöra om Bondesson kan sitta kvar. I denna process kommer kontakter att tas med de andra gruppledarna i alliansen för att utröna om han har fortsatt förtroende.

På fråga från bloggen dementerar Bondesson själv att han är starkt ifrågasatt.
Andra personer med insyn i processen säger att det är en tidsfråga innan Bondesson lämnar sitt uppdrag, sannolikt lämnar han sitt uppdrag redan denna vecka

Det är värt att notera att folkpartisten Alf Lejedmyr har lämnat utbildningsnämnden i protest mot Bondessons sätt att leda utbildningsnämnden. Det har dessutom hållits en förtroendeomröstning inom folkpartiet innan sommaren kring Bondesson.
Vid det tillfället fick Bondesson förnyat förtroende.
Läget i dag verkar vara ett helt annat.

Andra medier: NackaVärmdöPosten: länk , länk, länk,

måndag 14 september 2009

Hur står det till i ungdoms- kultur och fritidsnämnden?

Hänt i Värmdö

Hur står det till med arbetet ungdoms-, kultur och fritidsnämnden?

Rapporter talar om att läget inte är bra. Många talar om en ordförande som inte klarar sitt uppdrag i nämnden.

I samband med behandlingen av kommundirektörens förslag till budget och ordförandens förslag till effektmål för 2010 görs följande markeringar vid sammanträdet den 15 juni 2010

I beslutsprotokollet som är publicerat på kommunens hemsida står följande:

”Protokollsanteckningar

Pia Hedström (FP), Britt Lindmark (FP), Carl-Olof Sandqvist (M), Karin

Nordblom (C) och Clarence Öhrhammar (KD) gör följande protokollsanteckning:

”Alliansen kommer framöver inte att lämna yttranden eller fatta beslut med

grund i handlingar som läggs på bordet vid nämndens möten. All information

(handlingar) ska utsändas i god tid innan nämndens möten. Detta ska

ovillkorligen uppfyllas vid yttrande/beslutspunkter.”

Johanna Hållén (S), Lennart Karlsson (S), Monica Hedberg (S), Filip Joelsson

(MP) och Peter Ekroth (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”På samma sätt som den borgerliga gruppen i UKF-nämnden vill socialdemokraterna

och miljöpartiet lämna synpunkter på den oreda som råder när

det gäller handlingar och extra ärenden i UKF-nämnden. I likhet med vice

ordföranden menar vi att ansvaret för att handlingar och dagordningar är

fullständiga är nämndens ordförandes, Camilla Liens. Ordföranden kan inte

frånsäga sig detta ansvar. Upplever Camilla Lien att hon behöver stöd i detta

arbete är vi i oppositionen villiga att bidra. Ett väl beprövat sätt är att inrätta

ett formellt forum – ett arbetsutskott.”

På kommunens websida finns fortfarande inte protokollet från sammanträdet den 1 september.

Där skedde en del uppseendeväckande saker. Det är märkligt att protokollet fortfarande inte var publicerat i fredags.

Pia Hedström har efter sammanträdet i juni därefter lämnat sitt vice ordförandeskap i nämnden. Man undrar varför? Centralt placerade källor i Alliansen talar om att en viktigt orsak är att arbetet i nämnden inte fungerar.

Tidigare inlägg av mig i satirisk form om Camilla Lien för dem som föredrar det, länk, länk.

Freedom not fear måste gälla för alla i samhället

Läs Oscar Fredrikssons anförande vid manifestationen Freedom - Not Fear, länk.

Passar samtidigt på att återigen publicera min bloggpost om socialtjänsten, integritet - effektitivtet som ansluter till Oscars resonemang.

Här är några korta axplock ur det senaste liket ur regeringens garderob med integritetskränkande lagar. Utredningen heter Socialtjänsten, integritet – effektivitet” och har SOU nummer 2009:32.

Utredningen föreslår att ” lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska upphöra att gälla och ersättas med två nya lagar – lagen (2009:000) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och lagen (2009:000) om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.”

Man anser inte att det är nödvändigt att stärka utsatta människors rätt till integritet. I stället säger utredningen lakoniskt:

”Begreppet ”ömtåliga förhållanden” infördes genom den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). Begreppet omfattar – utöver vad som omfattas av känsliga uppgifter – även andra uppgifter som kan anses vara kränkande för den personliga integriteten, t.ex. familjeförhållanden och försörjningsförmåga. Vi har inte funnit skäl att utvidga begreppet känsliga uppgifter eller skäl att reglera detta begrepp särskilt. Vi har i stället ansett att bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), sekretesslagen (1980:100) och våra nya föreslagna lagar om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten utgör ett tillräckligt skydd för den enskildes personliga integritet i dessa delar.”

Utredningens andra förslag till lag är i allt väsentligt detsamma vad gäller syfte och integritet, varför jag inte särskilt kommenterar det utan följer lagtextförslaget till lagen om personuppgifter inom socialtjänsten.

”§1…Syftet med lagen är att ge den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten rätt att behandla personuppgifter effektivt samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan behandling.”

Borde det inte vara ärligare och kalla lagen för lagen om fattighjon. Någonstans borde mänsklig värdighet för de mest utsatta väga tyngre eller i vart fall lika tungt som effektivitet. Synen på dessa mest utsatta påminner om när man auktionerade ut behövande till lägsta kostnad. Det var faktiskt också en form av effektivitet.

Ett samhälle som säger sig vara humant måste väga olika behov mot varandra och främst de grundlagskyddade rättigheterna. Då kan inte bara effektivitetskriteriet vara ett skäl för att inrätta en lag vad gäller personuppgifter för de som behöver samhällets stöd. Snarare måste samhället säkerställa dessa människors värdighet, genom att ha rätt till en personlig integritet.

Det måste vara utgångspunkten också i lagtexten och inget annat.

”§2 Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig sådan behandling. Detta gäller inte om annat framgår av denna lag eller av annan lag eller förordning.”

Här slår man fast att som hjälpbehövande har man i princip inga möjligheter att hindra att integritetskränkande uppgifter registreras och dessutom lagra dem på data

Utredningen fortsätter: Behandling av känsliga personuppgifter

9 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som anges i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Utan hinder av vad som sägs i första och andra styckena får sådana uppgifter behandlas om de förekommer i en ansökan, anmälan eller handling som kommer in i verksamheten.”

Sista stycket ger möjlighet till att registrera vad som helst om de kommer in i en ansökan eller och håll nu i er ”handling som kommer in i verksamheten”. Det innebär att anonyma skvallerbrev kan vara en grund för att registrera sexuell läggning eller politisk tillhörighet.

Utredningen gör en så yvig lag att grundlagarna sätts åsido för de mest utsatta. Lagen borde i stället haft integriteten som utgångspunkt och reglerat de specialfall där det är helt nådvändigt att registrera politisk tillhörighet. Det borde vara få fall. Nu gör man precis som i FRA fallet. Fångar alla fiskar och släpper sedan ut de man inte är intresserad av.

10 § Uppgifter som avslöjar ras, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller sexualliv får inte användas som sökbegrepp.”

Utredningen säger tidigare på sidan 22 följande: ”Uppgifter om en persons etniska ursprung, politiska åsikter och hälsa får emellertid användas som sökbegrepp.”

Så det är fritt fram att använda svartskalle, negerdjävel som sökbegrepp. Moderatsvin, sossedjävel, liberalisthora och centerextremist är också möjliga sökbegrepp. Detta går fint att kombinera dessa med sjukdomar. Här har vi möjligheter som döv liberalisthora, svartskalle med högt blodtryck osv.

Nej det är dags att sätta stopp för denna typ av mycket tveksam lagstiftning.

Även de sämst ställda i samhället har rätt till ett värdigt liv, åtminstone medan de lever.


Andra bloggar: Oscar Swartz, Erik Hultin, Centerpartiets integrationsnätverk,


Snabbtåg i Sverige?

Utredningsförslag föreslår snabbtåg i Sverige, länk.
Resan mellan Stockholm och Göreborg skulle utan stopp ta 2 timmar, maxhastigheten är beräknad till 320 km/h.
Med två stopp skulle sträckan ta 2 timmar 15 minuter. Det är en halvtimme snabbare än i dag.
Ett bra förslag som regeringen borde göra proposition av snarast.

söndag 13 september 2009

Val i Norge i morgon

Det drar ihop sig till att bli en rysare i den Norska valkampanjen.
En väljarundersökning som utförts av undersökningsföretaget Respons och som publicerats i bland annat tidningen Aftenposten ger följande resultat, länk.
Arbeiderpartiet 34,9 % (+3,4)
Socialistisk Venstre 7,4 %(-0,4)
Senterpartiet 6,3 % (-1,6)
Rödt 1,2 % (+04)
Totalt regeringen 49,8 %

Fremskridspartiet 21,7 %(-3,9),
Høyre 17,2 % (+4,6)
Kristelig Folkparti 6,3 % (-0,4)
Venstre 4,7 % (-1)
Totalt oppositionen 49, 7 %

Siffrorna indikerar att regeringen i Norge sitter kvar om detta blir valresultatet vid morgondagens val.
Marginalerna är extremt små så inget är givet. Problemet om de borgerliga vinner är bara hur man ska kunna bilda regering. Fremskridspartiet som är största borgerliga parti satt inte i den förra borgerliga regeringen. Den här gången vill man ingå i den. Venstre säger sig inte kunna acceptera detta. Sannolikt får man då bilda en minoritetsregering med stöd av Venstre, som är en norsk motsvarighet till folkpartiet.

I Sverige ser det ut som om de rödgröna är i knapp ledning ett år före valet rapporterar Svd, länk.
48,4% för de rödgröna mot 45% för alliansen. Det innebär att om sverigedemokraterna kommer in i riksdagen kan de tillsammans med de borgerliga fälla ett förslag till regeringsbildare.
Detta kan öppna för en stor koalition efter tyskt mönster mellan socialdemokrater och moderater.
Med en ny partiledare i socialdemokraterna efter valet är det möjligt.

Lärdomarna från Norge är minst två, sittande regeringar hålls på halster av sina väljare och att parlamentariskt oklara lägen kan ge oväntade utfalllördag 12 september 2009

Lite humor och en gnutta allvar

Ett nytt lik har fallit ur regeringens garderob med integritetskränkande lagar

Här är några korta axplock ur det senaste liket ur regeringens garderob med integritetskränkande lagar. Utredningen heter Socialtjänsten, integritet – effektivitet” och har SOU nummer 2009:32.

Utredningen föreslår att ” lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska upphöra att gälla och ersättas med två nya lagar – lagen (2009:000) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och lagen (2009:000) om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.”

Man anser inte att det är nödvändigt att stärka utsatta människors rätt till integritet. I stället säger utredningen lakoniskt:

”Begreppet ”ömtåliga förhållanden” infördes genom den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). Begreppet omfattar – utöver vad som omfattas av känsliga uppgifter – även andra uppgifter som kan anses vara kränkande för den personliga integriteten, t.ex. familjeförhållanden och försörjningsförmåga. Vi har inte funnit skäl att utvidga begreppet känsliga uppgifter eller skäl att reglera detta begrepp särskilt. Vi har i stället ansett att bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), sekretesslagen (1980:100) och våra nya föreslagna lagar om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten utgör ett tillräckligt skydd för den enskildes personliga integritet i dessa delar.”

Utredningens andra förslag till lag är i allt väsentligt detsamma vad gäller syfte och integritet, varför jag inte särskilt kommenterar det utan följer lagtextförslaget till lagen om personuppgifter inom socialtjänsten.

”§1…Syftet med lagen är att ge den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten rätt att behandla personuppgifter effektivt samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan behandling.”

Borde det inte vara ärligare och kalla lagen för lagen om fattighjon. Någonstans borde mänsklig värdighet för de mest utsatta väga tyngre eller i vart fall lika tungt som effektivitet. Synen på dessa mest utsatta påminner om när man auktionerade ut behövande till lägsta kostnad. Det var faktiskt också en form av effektivitet.

Ett samhälle som säger sig vara humant måste väga olika behov mot varandra och främst de grundlagskyddade rättigheterna. Då kan inte bara effektivitetskriteriet vara ett skäl för att inrätta en lag vad gäller personuppgifter för de som behöver samhällets stöd. Snarare måste samhället säkerställa dessa människors värdighet, genom att ha rätt till en personlig integritet.

Det måste vara utgångspunkten också i lagtexten och inget annat.

”§2 Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig sådan behandling. Detta gäller inte om annat framgår av denna lag eller av annan lag eller förordning.”

Här slår man fast att som hjälpbehövande har man i princip inga möjligheter att hindra att integritetskränkande uppgifter registreras och dessutom lagra dem på data

Utredningen fortsätter: Behandling av känsliga personuppgifter

9 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som anges i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Utan hinder av vad som sägs i första och andra styckena får sådana uppgifter behandlas om de förekommer i en ansökan, anmälan eller handling som kommer in i verksamheten.”

Sista stycket ger möjlighet till att registrera vad som helst om de kommer in i en ansökan eller och håll nu i er ”handling som kommer in i verksamheten”. Det innebär att anonyma skvallerbrev kan vara en grund för att registrera sexuell läggning eller politisk tillhörighet.

Utredningen gör en så yvig lag att grundlagarna sätts åsido för de mest utsatta. Lagen borde i stället haft integriteten som utgångspunkt och reglerat de specialfall där det är helt nådvändigt att registrera politisk tillhörighet. Det borde vara få fall. Nu gör man precis som i FRA fallet. Fångar alla fiskar och släpper sedan ut de man inte är intresserad av.

10 § Uppgifter som avslöjar ras, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller sexualliv får inte användas som sökbegrepp.”

Utredningen säger tidigare på sidan 22 följande: ”Uppgifter om en persons etniska ursprung, politiska åsikter och hälsa får emellertid användas som sökbegrepp.”

Så det är fritt fram att använda svartskalle, negerdjävel som sökbegrepp. Moderatsvin, sossedjävel, liberalisthora och centerextremist är också möjliga sökbegrepp. Detta går fint att kombinera dessa med sjukdomar. Här har vi möjligheter som döv liberalisthora, svartskalle med högt blodtryck osv.

Nej det är dags att sätta stopp för denna typ av mycket tveksam lagstiftning.

Även de sämst ställda i samhället har rätt till ett värdigt liv, åtminstone medan de lever.

Andra bloggar: Henrik Alexandersson, Per Ankersjö, Centerpartiets integritetsnätverk,Oscar Fredriksson, Conny T, Alliansuppropet, Klibbnisse, Helen Törnqvist