söndag 28 februari 2010

Reflektioner över att Jonas Nilsson är tillbaka i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
Jag har fått många frågor om vad bloggen anser om den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilssons inträde i Värmdöpolitiken.

Bloggen ska ge några infallsvinklar på ämnet. För det första ligger det i demokratins väsen att vem som helst med vilka åsikter som helst kan ställa upp i vilka politiska val som helst. Det är en rättighet. Den rätten är bloggen beredd att försvara till sista blodsdroppen.

För det andra måste man granska resultaten av en politikers verksamhet.

Det största konkreta bidraget till Värmdö kommun som Jonas Nilsson lämnat efter sig är den så kallade nya organisationen. Idén är enkel. Kommunen har delas i två; en utförardel och en beställardel.

Resultatet reformen har blivit fler fel, ökade kostnader och minska effektivitet. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Flera kommuner har försökt med denna typ av organisation, men snabbt lämnat den. Organisationsformen fungerar nämligen inte. Det är samma observation som gjorts i Värmdö kommun. Organisationsformen är redan avskaffad på den tekniska sidan. Det som är viktigt när man avskaffar denna organisation även i Värmdö är att säkerställa möjligheten till kundval för medborgarna. Det andra är att stärka kvalitetskompetensen i kommunen.

En annan sak som Nilsson är känd för är de så kallade åttamannanämnderna. Det fick till effekt att om någon av allianspartiernas ledamöter inte höll med moderaterna spelade det ingen roll. Resultate skulle bli 4-4. Då skulle den ordföranden ha utslagsrösten. Denna typ av tänkande är främmande för mig. Nu har detta system avskaffats och de flesta nämnder elva ledamöter.

Som bloggare var Jonas Nilsson tacksam att göra satir över. Han är för det första svår att utseendemässigt svår att skilja från Vladimir Iljitj Lenin. Vad gäller kommunala förköp och erbjudanden av förmånliga markköp påminde han mer om Pippis Herr Nilsson. Han sov djupt i den rosa docksängen när det var dags att agera.

Trots detta vill jag inte gå så långt som en ledande Allianspolitiker gjorde till mig häromdagen. Han sa med referens till Nilsson: med sådana vänner behöver man inga ovänner.


Fotnot. bilden föreställer inte Jonas Nilsson

Avdrag för hushållsnära tjänster

Avdrag för hushållsnära tjänster är något som inte Mona Sahlin vill debattera, länk, länk.

I potten ligger å ena sidan avlastning för de som använder denna möjlighet. Detta kan vi kalla köparsidan På andra sidan ligger inte mindre än 11 000 jobb. Denna sida kan vi kalla säljarsidan.

Problemet med reformen är att utrymmet för utnyttjande är för snävt definierat. Avdraget borde utsträckas väsentligt. Problemet är inte som vissa socialdemokrater påstått att det är ett pigavdrag.

Det är glädjande att regeringen förstått och gör nu vad man kan för att bredda basen för avdraget. Det är bra. Att inkludera it tjänster, som centern har föreslagit är utmärkt

För Mona Sahlin däremot återstår sannolikt bara att säga - har jag gjort bort mig nu igen.

Andra bloggar: Magnus Andersson

Ett OS som lämnar en besk eftersmak i munnen

Vancouver OS är snart över. När femmilen på skidor är slut och slutsignalen i hockeyfinalen har ljudit är det sportsliga över. Detta har varit ett OS som kan bli en vattendelare. Det kan vara det OS då man devalverade värdet till skräpvaluta för alltid. Vancouver OS blev på många sätt ett evenemang som präglades av bristande respekt för yttrandefriheten.

De sportsliga framgångarna lämnar jag utanför denna betraktelse. Jag fokuserar i stället på den bakomliggande filosofin och dess uttolkande. Sannolikt är det denna som mest avgör om spelen överlever eller inte. Vi kan bara titta på exemplet Tiger Woods för att få bekräftelse på vad som avgör sportslig attraktivitet

Varför?
Detta var ett OS där man sökte kontrollera informationen. Till exempel fick inte de aktiva blogga. Frivilligarbetarna fick till exempel inte svara på frågor från reportrar. Det skulle göras av särskilt utsedda funktionärer. OS motståndare har hållits under stark övervakning och oproportionerlig kontroll. Detta är företeelser som stämmer mycket illa överens med de "moderna"olympiska spelens ide.

Det var tidningsmannen och baronen Pierre de Coubertin (1863-1937) som skapade de "moderna" olympiska spelen. Under 1800-talets senare del ökade intresset för antiken och de antika olympiska spelen. I denna våg blev det 1892 känt att tidningsmannen de Coubertin skulle anordna olympiska spel. 1894 bildas IOK. Coubertin var både gentlemannen och den smarte mediamannen. Denna dubbelhet har följt även den olympiska rörelsen.

Den olympiska rörelsen har ett charter eller regelverk som berättar om hur den vill vara och hur den ska agera, länk. I grunden finns sex principer som som ska vara rättesnören för den olympiska rörelsen, som finns i the Olympic Charter:

"

Fundamental Principles of Olympism

1. Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of

body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a

way of life based on the joy of effort, the educational value of good example and respect for

universal fundamental ethical principles.


2. The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious development of man,

with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity.


3. The Olympic Movement is the concerted, organised, universal and permanent action, carried

out under the supreme authority of the IOC, of all individuals and entities who are inspired by

the values of Olympism. It covers the five continents. It reaches its peak with the bringing

together of the world’s athletes at the great sports festival, the Olympic Games. Its symbol is

five interlaced rings.


4. The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising

sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual

understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play. The organisation, administration

and management of sport must be controlled by independent sports organisations.


5. Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion,

politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement.


6. Belonging to the Olympic Movement requires compliance with the Olympic Charter and

recognition by the IOC."


Den olympiska rörelsen och dess värderingar har ändrats. Under lång tid var det till exempel inte förenligt med den olympiska idén att träna. Senare var det dispyter om professionella utövare och amatörer. Samtidigt har den olympiska rörelsen haft svårt att gå i takt med tiden. Det har lett till ett flertal kriser för rörelsen.


Nu har man med öppna ögon försökt kontrollera informationsflödet från Olympiaden. Agerandet påminner om det som upphovsrättsorganisationerna använder sig av för att stoppa fildelning. Problemet är bara att spelen blir mindre intressanta om man inte tillåter en mångfald av informationsflöden.


Bloggande aktiva skulle vara ett sätt att skapa mer dynamik och intresse. Samtidigt minskar säkert intresset bland sponsorerna om man inte har kontroll över informationsflödena.


Att frivilligarbetare inte får uttala sig är inte märkligt om man tror att det blir möjligt att den vägen bara få ut positiva budskap. Den bild som i stället skapas är av en totalitär organisation.


Den olympiska rörelsen står inför samma typ av utmaning som upphovsrättsorganisationerna. Antingen blir man totalitära och driver in pengar genom rättsmaskineriet eller också utvecklar man sin affärsmodell.


Andra bloggar: Opassande,

Andra medier: Aftonbladet, DN, SvD, SvD, Expressen

fredag 26 februari 2010

Bakslag för FRA lagen

Den av riksdagen beslutade FRA lagen kan strida mot EU rätten. Den kommer den att granskas av EU kommissionen rapporterar, tidningen Ny Teknik, länk. Brottet mot EU rätten skulle i så falla vara att lagen strider mot grundföredragets bestämmelser om fri rörlighet. Det är verkligen bra att denna lag nu granskas utifrån detta perspektiv.

Andra bloggar: Opassande, Rick Falkvinge,

Vad händer egentligen med ACTA?

Enligt Johan Axhamn, jurist och anställd på regeringskansliet är det ingen risk för att det så kallade ACTA avtalet kommer att innebära ändringar i Svensk lag, länk.

Samtidigt som Axhamn vill blåsa faran över är de Europeeiska internetleverantörerna oroliga.
De skriver så här, länk: "EuroISPA calls again on European institutions to ensure that no measures could be proposed that could lead to

graduated response, criminal sanctions, US-style notice and take down and, indirectly, generalised monitoring of

Internet traffic and services.

Creating liability for intermediaries goes against the E-Commerce Directive. Failures to respect this approach

undermines legal certainty for Internet intermediaries and puts in danger consumers’ fundamental rights such as

privacy and freedom of expression whilst spoiling innovation and distorting competition."


Oron för att friheten på nätet hotas är befogad. Axhammars avsikter genom exempelvis hans inställning i IPRED frågan gör honom föga trovärdig.


En läcka från Holland indikerar att det finns stor anledning till oro, länk. Att det sedan finns ett antal länder som vill mörklägga innehållet i avtalet gör inte oron mindre. Michael Geist skriver om detta, länk:

"New ACTA Leak: U.S., Korea, Singapore, Denmark Do Not Support Transparency".

En ohelig allians där bland annat Danmark ingår vill inte ge full öppenhet om vad ACTA avtalet innebär. Klart att man blir orolig.
När det gäller IPRED lagen skrev nämligen samme Axhamn en debattartikel i Expressen tillsammans med Cecilia Renfors. Då lät det så här: "Eftersom omfattande intrång i de rättigheter som upphovsrättslagen ger är ett betydande hinder för utvecklingen av de lagliga nättjänsterna har vi ansett att – utöver de åtgärder som rättighetshavare och nättjänster själva måste vidta – internetleverantörer ska kunna åläggas att medverka till att intrång i upphovsrätten upphör."

Man kan konstatera att intrången är hindret för att det utvecklas lagliga tjänster. Detta är som alla förstår en ren tankevurpa. Det är ju precis tvärt om.

Renfors och Axhamns lösning i samma debattartikel är enkel: "Vårt lagförslag innebär att en internetleverantör ges en lagenlig rätt och skyldighet att säga upp ett abonnemang som har använts för att systematiskt begå upphovsrättsintrång genom att utan rättighetshavarnas samtycke eller stöd i lag tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material."

Den naturliga lösningen vore annars att marknaden själv fick hantera detta. På så sätt skulle maximal nytta för ett så stort antal som möjligt uppstå. Genom att inskränka upphovsrätten och tillåta fildelning minskar inte intäkterna. Det är i stället en anpassning till en situation där det inte längre är möjligt praktiskt hålla gränserna där man i dag gör.

Då skapas nya intäktsmodeller. i en sådan situation kan producenter av material tjäna ännu mer pengar på andra typer av varor och tjänster.

Lagstiftning bör stimulera till nyutveckling och inte till konservering av gamla strukturer. Fildelning är egentligen inte stöld. I stället är det marknadsföring, för till exempel live-konserter.


Fotnot: ACTA betyder och innebär enligt uppslagsverket wikipedia.org:
"Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) är multilateralt avtal gällande upphovsrätt som håller på att förhandlas fram mellan bland andra USA, Australien, Mexiko och Europeiska unionen.
Förhandlingarna är hemliga, utan demokratisk insyn, men viss information har läckt ut. I korthet tycks avtalet gå ut på att samordna kampen mot upphovsrättsbrott. De inblandade länderna har erkänt att ACTA existerar men har vägrat lämna ut vad förslaget innebär. En människorättsaktivist i Kanada som försökte hämta ut dokument relaterade till ACTA fick dokument med endast rubriken på och all text censurerad"

Nu träder den 50 årige moderaten fram

Hänt i Värmdö

"Angående rykten och tidnings artiklar om en 50-årig moderat i kommunfullmäktige,

så är det jag, Kent Eriksson som avses.

Jag går ut med informationen för att ingen annan skall misstänkas.

Ber samtidigt om ursäkt för eventuella obehag som kan ha drabbat någon.

Mvh Kent Eriksson"


Det är bra att Kent Eriksson går ut med denna information. Det är tråkigt för Eriksson i första hand personligen. Samtidigt kunde man önskat att han trätt fram tidigare det skett tidigare. Det hade förhindrat den ryktesspridning som nu skett.


I vart fall kan det konstateras att Eriksson bara är misstänkt och inte dömd. Ännu så länge är inte ens åtal väckt av åklagaren. Han är fortsatt inte skyldig. Det är en domstol som ska fastställa skuld och ansvarsfrågan.


Det är viktigt att dömande inte sker av en folktribunal utan av rättsväsendet.


Andra artiklar: NackaVärmdöPosten, NackaVärmdöPosten,

Svenskt näringslivs chefsekonom talade för skolfolk i Värmdö

Hänt i Värmdö
I dag är det inspirationsdag kring skolan på Siggesta konferensgård.
Först ut var Svenskt Näringslivs chefsekonom, Stefan Fölster. Han talade om framgångsfaktorerna för skolan:

Sammanfattningen var att en framgångsrik skola präglas av:
-God styrning och uppföljning - mätbara kunskapsmål.
-Lärarna har god tid för eleverna (genomsnittstiden är i dag cirka 30%). Tidstjuvar bör kartläggas och tas bort. It stöd kan minska administrationstiden.
-Satsa på lärarkvalitet, men ta först reda på vad det är.
-Använd sommarlovet så att klyftorna minskar och inte ökar.
-Ett politiskt ledarskap som är tydligt och som korrigerar fel och är berett att byta ut ledande medarbetare och rektorer som inte når målen.

Detta är något att reflektera över och ta konsekvenserna av.

torsdag 25 februari 2010

Fildelning: Över hälften av alla unga borde finkas in

40% av alla Svenskar är vaneförbrytare om man får tro en undersökning som är publicerad av undersökningsföretaget Mediavision, länk. Hela 60% av de unga erkänner att de är det.

Problemet är att de inte upplever sig vara förbrytare. Enligt undersökningsföretaget MMS ser det ut så här, länk: "Andelen som anser att det är stöld att ladda ned upphovsrättsskyddat material från Internet har till och med minskat från 38 % våren 2008 till 30 % i årets mätning. Bland männen mellan 16-25 år är det nu bara en av fem som anser att illegal nedladdning är stöld, en minskning från 28 % 2008." Därigenom blir problemet inte deras utan samhällets.

Överheten stiftar lagar som inte har legitimitet hos befolkningen. Vi talar alltså om ett demokratiskt systemfel. En liten del påtryckare lyckas leda den lagstiftande församlingen till lagar som saknar folkligt stöd. Hur man lyckas med detta vore intressant att undersöka.

Det vi talar om är naturligtvis fildelning och effekterna av IPRED-lagen.

Från antipiratbyrån är signalerna motstridiga. En undersökning man refererar till därifrån talar, länk om minskad fildelning. Samtidigt säger samma rapport: "- När vi jämför hösten 2009 med motsvarande period 2008 ser vi att konsumtionsminskningen från i våras består" . Något senare fortsätter man: "- Nedladdning är oerhört komplext. Mycket nedladdning uppstår på grund av att folk inte vill vänta på att filmer och serier ska bli tillgängliga på den svenska marknaden eller att filmerna inte längre finns tillgängliga i hyrfilmsbutiken. ". Henrik Pontén är inte nöjd. Han vill skärpa IPRED-lagen.

Idén är att kriminalisera fler Svenskar och den vägen tjäna pengar på rättsprocesser. Det ska ske i stället för att hans huvudmän i IFPI får krav på sig att att utveckla sina tjänster.
Detta är en dålig strategi.

Nu krävs det att politiken ser vart utvecklingen är på väg. Framförallt centerpartiet har en gyllene möjlighet att återställa medborgarnas förtroende för samhällets rättsskiping. Dessutom kan man visa hur modern kreativitet kan omvandlas till arbetstillfällen och ökad BNP.

Apple visar vägen

Henrik Pontén från antipiratbyrån har i veckan krävt en moderniserad IPRED-lag. Han menar att den nuvarande inte fungerar. Utvecklingen har sprungit ifrån den. Ack hur rätt har inte denne Pontén, om att den inte fungerar.

Slutsatsen är dock inte att fortsätta denna katt och råttalek. Den är i stället att arbeta med att utveckla distributionsformerna och affärsmodellerna för kreativa verk av olika sort.

Ett företag som gjort det är Apple. Man firade i går svensk tid klockan 22.43 nedladdning nummer tio miljarder, länk, länk på Itunes. Detta är numera världens största musikbutik. Det har den blivit på bara några år. Starten skedde den 28 april 2003.

Man får hoppas att herr Pontén hittar några andra affärsmodeller än att stämma folk för att tjäna pengar. Kanske skulle man lära av dem som lyckats.

Andra bloggar: Antipiratbyrån, Olofs blogg,

Utbildningschef mystiker?

Hänt i Värmdö
Många av bloggens läsare har undrat över hur man ska tolka utdraget från utbildningschefen Maria Ljungqvist angående den så kallade inspirationsdagen om skolan som vi refererade i går, länk.

Bloggen har fått frågor från en läsare som frågar.
Vad betyder denna text i bloggposten från i går?
"uttryckt =C3=B6nskem=C3=A5l att f=C3=A5 delta i fredagens =
inspirationsdag om framtidens skola ute p=C3=A5 Siggesta g=C3=A5rd.Du har =
d=C3=A4refter f=C3=A5tt ett nekande besked av Ulla Skans=C3=A9n m=".

Vi har ingen aning om vad det kan tänkas betyda. En förklaring kan vara att Maria Ljunqkvist är passionerat intresserad i kabbala och faktiskt sprider undermedvetna budskap genom sitt e-mail till oss.

Kabbala är riktning inom den judiska mystiken. Den beskrivs också som ett filosofiskt system som ger en förståelse av den gudomliga naturen och dess ordning.
I uppslagsverket wikipedia på nätet står följande som kan vara värt att sätta i sammanhang med Peter Bondessons bibeltolkningar, vad gäller kabbala, länk: "Kabbalan och Livets träd anses också ha en motpol eller skuggsida som benämns kelippot (flt.) vilka representeras av Dödens träd. Detta träd består liksom Livets träd av tio sfärer som kallas kelippot. Dessa kelippot kan sägas vara direkta motsatser till sefiroterna.

Ur ett psykologiskt perspektiv kan Livets träd sägas symbolisera det medvetna medan det kelippotiska trädet symboliserar det omedvetna, det vill säga det undanträngda och ibland farliga men även det potentiella.

Den kabbalistiska adepten som arbetar med kelippot brukar göra detta med målet att lära känna sina undanträngda kvalitéer, negativa såväl som positiva, och i den mån försöka lösgöra sig från de negativa sidorna och utveckla de positiva."

Det är möjligt att vi här ser nya pedagogiska principer för Värmdö skolor. De 10 sfärerna som nämns i wikipedia kan möjligen omsättas till de tio skolåren.

En annan förklaring som framförs till de närmast obegripliga meddelandena är att Maria Ljugqvist har märkliga inställningar på sin dator eller rent av har virus på den. En specifik förklaring kan vara att hon skickar sina meddelanden som HTML kod.

En reflektion som bloggen själv gör är om det är lämpligt av en kommunal tjänsteman att skicka meddelanden som väcker så mycket undran och spekulationer.

-Vore det inte bättre att inskränka sig till för en normalbegåvad, lätt tolkade meddelanden?


onsdag 24 februari 2010

Hemliga Hänt i Värmdö

Hänt i Värmdö
Alliansbloggaren Fredrik Sneibjerg, länk har precis som jag uppmärksammat bloggen Hänt i Värmdö, länk. Bloggen uppmärksammar beslut och händelser i Värmdöpolitiken. Stundtals är den välskriven och underhållande. Ibland skjuter den över målet.

Mårtensson kan dock inte låta bli att reflektera över hur ett meningsfullt politiskt samtal bör föras. Å ena sidan har alla rätt till anonymitet på nätet. Å andra sidan är den som uppträder anonym mindre trovärdig. Man får lätt den uppfattningen att en anonym röst vill dölja något.

Ofta är anonyma kommentarer på bloggar av kraftigt kränkande, diskriminerande eller rent rasistiska. I det fallet förstår jag varför skribenten inte vill röja sin identitet. I sammanhanget kan denna blogg meddela att vi raderar sådana kommentarer.

Jag kan se att anonyma bloggar kan vara intressanta om de har ett speciellt uttryck eller ettspeciellt syfte. Satiriska bloggar eller "Wallraff-bloggar" är två sådana exempel.

I fallet med Hänt i Värmdö, devalverar man sin trovärdighet genom att inte uppträda med namn. De skapas faktiskt inte en möjlighet till möte. Det är just mötet som är början till den konstruktiva politiska dialogen. Det missar bloggen Hänt i Värmdö.

Ovanför Aulan i Uppsala universitet står orden: Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större. Det är något som författarna bakom bloggen Hänt i Värmdö borde tänka på när man uppträder in cognito.

Bibeln i blickpunkten hos ledande kommunalråd i Värmdö

Hänt i Värmdö
Senastionella uppgifter har i dag nått bloggen .

Sannolikt hyser kommunalrådet Peter Bondesson hemliga sympatier till kristdemokraterna. I vart fall verkar han fundera över hur bibeln ska tolkas. De uppgifter som bloggen nåtts av kan inte tolkas på något annat sätt.

Vi har nått kommunalrådet, kristdemokraten och pastorn Stefan Dozzi för en kommentar. Han meddelar att någon medlemsansökan inte inkommit till partiet ännu så länge. Dock låter han hälsa att en diskussion om bibelsyn med nämnde Bondesson skulle vara själsligt uppbygglig. Han avslutar vårt samtal med ett uppfriskande Pax et Bonum!

Bakgrunden till frågeställningen är en tolkning av bibelns skapelseberättelse. Frågan rör närmare bestämt Första Moseboks 2 kapitel vers 15-17 där det står: "Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. 16Herren Gud gav detta bud: "Du får äta av alla träd i trädgården 17utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö."

Dessutom är frågan om hur man i Värmdö kommun ska tolka Första Moseboks 3 kapitel, vers 1 till och med 7, där det står: "1Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?" 2Kvinnan svarade: "Vi får äta frukt från träden, 3men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö." 4Ormen sade: "Ni kommer visst inte att dö. 5Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont." 6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna."

Det verkar som om utbildningsnämndens ordförande tror att synd och kunskap är detsamma. Därför har inte alla i målgruppen inbjudits till inspirations- och komptensuppbyggnadsdag om skolan, länk på fredag som bloggen tidigare refererat. Dagen är ett väldigt bra initiativ.

När vi anmälde oss lämnades följande besked:

"Hej, Stefan!

Du har uttryckt önskemål att få delta i fredagens inspirationsdag om
framtidens skola ute på Siggesta gård.Du har därefter fått ett nekande
besked av Ulla Skansén med motivering att Du inte tillhör de definierade
målgrupperna. Du har då åter framfört önskemål om att få deltaga.Jag har
därefter vänt mig till Peter Bondesson, som tillsammans med Elisabeth
Dingertz är initiativtagare till inspirationsdagen. Peter står dock fast
vid sitt beslut gällande vilka som är fredagens inbjudna målgrupper.

Mvh,
Maria Ljungkvist


Maria Ljungkvist
Utbildningschef, UKÄ
Värmdö kommun
maria.ljungkvist@varmdo.se
08-570 48234

--=__Part0B21CE28.0__=
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Description: HTML


Hej, Stefan!


Du har uttryckt =C3=B6nskem=C3=A5l att f=C3=A5 delta i fredagens =
inspirationsdag om framtidens skola ute p=C3=A5 Siggesta g=C3=A5rd.Du har =
d=C3=A4refter f=C3=A5tt ett nekande besked av Ulla Skans=C3=A9n m="

Det verkar som om Bondesson tagit på sig rollen av att vara själasörjare och därigenom frälsa mig och några andra från synd.

Nu tillhör jag som bekant inte anhängarna av den församling som Bondesson gör. Tvärt om tycker jag att det är viktigt att bra initiativ sprids bland så många som möjligt. Jag anser nämligen att kunskap och kompetens gör Värmdö kommun bättre.

Fotnot:
Efter ett rådigt ingripande av kommundirektören och överste Postmästaren i Värmdö kommun har jag numera inbjudits att deltaga i den skepnad som jag själv anser lämplig. Ibland kommer breven både fram snabbt och eventuella fel rättas med blixtens hastighet. Huruvida detta är ett resultatet av kateketik och bibeltolkning eller det ligger andra skäl bakom undandrar sig bloggens bedömande.


tisdag 23 februari 2010

SAAB affären genomförd

I går blev Spykers köp av SAAB klart, länk, länk, länk Affären borde mot bakgrund av de senaste årens resultat inte ha granskats av riksgälden utan av lotteriinspektionen.

Icke desto mindre önskar Bloggen alla inblandade i SAAB affären Lycka till!

RESULTATRÄKNING

2008-122007-122006-12
Nettoomsättning (TKR)15 641 00021 722 00024 208 000
Rörelseresultat (TKR)-4 148 000-2 194 000-2 897 000
Resultat efter finansnetto (TKR)-4 539 000-2 169 000-3 242 000
Årets resultat (TKR)-4 444 000-2 112 000-3 185 000

BALANSRÄKNING

2008-122007-122006-12
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)000
Anläggningstillgångar (TKR)5 688 0008 086 0009 591 000
Omsättningstillgångar (TKR)4 310 0004 448 0005 080 000
Tillgångar (TKR)9 998 00012 534 00014 671 000
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR)-3 581 000-1 208 000-3 338 000
Obeskattade reserver (TKR)000
Avsättningar (TKR)1 038 0001 012 0001 501 000
Långfristiga skulder (TKR)008 000
Kortfristiga skulder (TKR)12 541 00012 730 00016 500 000
Skulder och eget kapital (TKR)9 998 00012 534 00014 671 000

NYCKELTAL

2008-122007-122006-12
Omsättning per anställd (TKR)4 0455 3375 557
Personalkostnader per anställd (TKR)618592575
Omsättningförändring-27,99 %-10,27 %14,83 %
Vinstmarginal-26,46 %-9,86 %-11,72 %
Soliditet-35,82 %-9,64 %-22,75 %
Kassalikviditet15,85 %24,26 %22,99 %