torsdag 30 augusti 2012

Mona Sahlin förlorade

Mona Sahlin blev inte generalsekreterare för socialistinternationalen heller.
Med siffrorna 46 36 förlorade hon. Det innebär att chilenaren Luis Ayala sitter kvar på den posten.

Undrar vilket jobb som Mona Sahlin kandiderar för härnäst?

Mera om Värmdövallen AB

Den här budgeten låg till underlag för borgensbeslutet i kommunfullmäktige till Värmdövallen AB, dvs det bolag som Värmdö IF äger och om äger Värmdövallens sporthall.

Med största sannolikhet visste bolaget och dess styrelse bestående av ledamoten Bengt Engelberg att budgeten inte höll.

Trots detta informerades inte kommunens tjänstemän, de ledande politikerna Anders Bergman, Fredrik Sneibjerg och Filip Joelsson. Det är uppseendeväckande.
De som drabbas är tyvärr barnen. Vuxna ska föregå med gott exempel

(alla siffror i miljoner kronor)
Intäkter
Hyror              3,0
Driftsintäkter   2,4
Gym                0,72
Reklam            0,25

TOTALT;       6,36

Kostnader
Drift                1,366
Personal          1,998
Övrigt              0,061
Avskrivningar 1,416
Räntor             1,482

TOTALT:       6,324

RESULTAT   0,035

Det egna kapitalet i bolaget var vid utgången av 2011, ett aktiekapital på 0,1 miljon kronor och balanserade vinstmedel 0,122 kronor, dvs totalt 0,22 miljoner kronor.
Det innebär att bolagets kapital utgör blygsamma 7,7% av de beräknade kostnaderna för avskrivningar och räntor. Det är självklart att det egna kapitalet är allt för litet.

I normal affärsmässig verksamhet talar man om att det egna kapitalet ska uppgå till minst 25%.
Det innebär ett aktiekapital på över 10 miljoner. Med den konstruktion man valt, med kommunal borgen skulle kanske ett kapital som motsvarar avskrivningar och räntor under ett år dvs cirka 3 miljoner kronor. 100.000 kronor i aktiekapital borde alla och envar inse vara allt för litet.

-Hur ser intäktsläget ut för bolaget?
-Vilka är budgetavvikelserna på intäkts och kostnadssidan?
-Vilka är förklaringarna till budgetavvikelserna?

Frågorna är många, men svaren lyser med sin frånvaro. 

onsdag 29 augusti 2012

Läsvärt blogginlägg

Henrik Alexandersson bloggar tänkvärt om ett samhälle som håller på att bli allt mer korporativistiskt, länk. Det gäller på alla samhällsnivåer.


Socialdemokraterna medlemmar i den dubiösa socialistinternationalen, förklara!

Nu är snart den socialdemokratiska partiledningen på plats. I Sydafrika för att stödja Mona Sahlin. Uppdrag: se till att Mona Sahlin blir ledare i socialistinternationalen, länk.

Organisationen är en brokig samling av partier, mer eller mindre löst associerade, länk. En del kan man undra vad de har för syn på demokrati. Som bekant var Hosni Mubaraks parti medlemmar fram till han störtades, utan att internationalen reflekterat över detta.

Carin Jämtin talar om själva organisationen internationalen som odemokratisk, länk. Trots att internationalen fungerar dåligt har den haft en överrepresentation av nordiska generalsekreterare. Faktiskt är den nuvarande generalsekreteraren den första icke euroeen. Frågan är hur man ska tolka detta.

Socialistinternationalens generalsekreterare

  • Julius Braunthal, Österrike (1951-1956)
  • Bjarne Braatoy, Norge (1956-1957)
  • Albert Carthy, Storbritannien (1957-1969)
  • Hans Janitschek , Österrike (1969-1976)
  • Bernt Carlsson , Sverige (1976-1983)
  • Pentti Väänänen, Finland (1983-1989)
  • Luis Ayala, Chile (1989-present)


Organisationen, Socialistinternationalen är en organisation som är utomordentligt tveksam.
Att ingå i den är inte en helt självklar fördel.

Man kan faktiskt ifrågasätta socialdemokratin bara på grund av detta medlemskap. Vänsterpressen har varit ute och kritiserat Carl Bildt för närmast varenda "think tank" han har varit med i.

Det börjar bli dags för socialdemokratin att sopa rent framför egen dörr.
Argumentet att man ska förändra inifrån klingar ganska ihåligt. 

Även politiker ska vänta med att tacka tills de blivit valda

Hänt i Värmdö
Min numera saligen insomnade morfar Bernhard hade två käpphästar. En av dem var att han inte accepterade att bli tilltalad med Du utan att man kommit överens om det. Såvitt man inte tillhörde familjen.
En annan och kanske mera relevant var att aldrig tacka för något som man inte fått (ännu). Att vänta på att detta skulle hända var både en respekt för ögonblicket och för givaren. Det är självklart också en fråga om att kunna vara närvarande när något sker och inte leva i framtiden.

Vid dagens fullmäktigemöte i Värmdö kommun verkade ingen ha hämtat inspiration från min morfar.
Man lyckönskade den nytillträdande kommunstyrelseordföranden innan hon var vald.
Dessutom tackade man den avträdande kommunstyrelseordföranden innan han befriats från sina uppdrag. Han tackade för sig innan klubban hade fallit mot bordet och han blivit befriad från uppdraget. På samma sätt tackade en tillträdande kommunstyrelseordföranden för att ha blivit vald innan detta skett.

Dålig respekt för demokratin kan man tycka. Det finns en tydlig ordning och den ska följas. I annat fall blir fullmäktigemötena inte värdiga. Företrädare för allt för många partier respekterade inte detta.

Skärpning, tycker bloggen!

Fotnot: Vid kommunfullmäktigemötet valdes Monica Pettersson formellt till kommunstyrelsordförande och Marie Bladholm till ny borgmästare och kommunfullmäktigeordförande. Lars-Erik Alversjö befriades från sitt uppdrag som kommunstyrelseordförande.

Den lokala bloggkollegan Deshira Flankör uppdaterar lay-outen

Hänt i Värmdö
En av moderaternas "coming persons" är Deshira Flankör.
Hon bloggar understundom under sina "Tre Kronor", länk. Hon har nu fräshat upp designen på sin blog

Vi noterar att presentationen av henne i högerkanten numera är närmare 58 centimeter lång. Det krävs att man scrollar ett antal gånger för att kunna läsa om hennes förtjänster och grundläggande ideér. Det råder ingen tvekan om att hon tar sig själv på mycket stort allvar.

Vad denna blogg finner direkt stötande är att hon i sin bloggroll inte plockat bort den tragiskt bortgångne Jonny Munkhammar. Det är slarvigt.
Denna blogg hoppas på en snar ändring på detta

Infrastruktursatsning från regeringen

Då kom regeringens infrastruktursatsning, länk, länk, länk, länk, länk. Äntligen säger många.
Det blev en östlänk med snabbtåg från Stockholm till Linköping blir det.
Precis som de rödgröna tar man inte totalgreppet och bygger ända ned till Malmö, synd.

Dubbelspår mellan Göteborg och Borås är ett steg i rätt riktning, precis som de rödgröna föreslog. Samtidigt är en höjning av hastigheterna till 250 kilometer i timmen för lite. Det krävs minst hastigheter på 350 kilometer i timmen för att göra tåget riktigt konkurrenskraftigt. Höghastighetståg krävs.

Satsningen på järnvägar där folk faktiskt åker är ett sundhetstecken. Här skiljer sig Alliansregeringen från tidigare socialdemokratiska regeringar och de rödgröna.

Att permanenta höjningen av anslaget till järnvägsunderhåll är också bra. Tågets trovärdighet måste stärkas. I dag är den på en allt för låg nivå. Socialdemokraterna satsade på nya spadtag, men missade underhållet. Man får hoppas att det nu kan göra att tågen inte betraktas som en del av Svenska Spel utan att Sj kan börja kallas för urverket i stället.

tisdag 28 augusti 2012

Tv4 Skops senaste opinionsundersökning

Så har TV4/Novus släppt sin senaste opinionsundersökning, länk, länk, länk, länklänk. Undersökningen är gjord mellan den 30 juli och 26 augusti.
Nu är två partier utanför riksdagen, centern och kristdemokraterna.

För kristdemokraterna är detta ingen förändring. Det är faktiskt normalsituationen.
Partiet har inte ett väljarstöd så att man får plats i riksdagen. Så enkelt är det. Partiet däremot agerar som om det regnar.

Man verkar mena att räddningen är stödröster från väljare som annars skulle röstat på moderaterna. Det har fungerat i två val. Sannolikt fungerar det inte en gång till. Partiets politik är mycket oklar. Nedslagen blir i frågor av ganska marginellt intresse för väljarna.

En av de få vägarna ur krisen är en konsekvent och ganska hård profilering av partiet som de äldres parti. Då krävs också ett partiledarbyte. Alf Svensson som partiledare, med två aktiva vice ordföranden skulle kunna fungera.

Centern har förlorat momentum.
Den 23 september förra året valdes Annie Lööf till partiledare. Förhoppningarna var stora på henne. Hon var ung och mycket lovande.
Sedan har hennes framträdanden i media inte riktigt fungerat.
-Varför är svårt att säga.

Någon skulle tala om att ett moment av personlig tyngd saknas. Sannolikt är det i hennes fall mer av en framtoningsfråga än något annat. Det krävs sannolikt träning och rätt tillfälle att vända mediebilden. Det är svårt, men inte omöjligt.

Göran Persson gick genom ett tv program från att vara Buffel-Persson till att bli Mys-Persson, så det går. Tyvärr har man bara en chans Håkan Juholt försökte hos Fredrik Skavalan. Han gick från dålig till usel och därefter ridå.

Det är inte Lööfs fel enbart att centern sakta tynar bort. Det är en en lite längre trend. Det handlar om att inte leverera och att inte behålla trovärdigheten. Här är miljöfrågorna och integritetsfrågorna två exempel. Centern måste fundera på både budskap genomförandeförmåga. Annars riskerar man att bli världens rikaste parti utan plats i ett parlament, dvs närmast bli en NGO.

Moderaterna och socialdemokraterna fungerar i samklang med opinionen. Sannolikt kommer de att vara jämnstora vid nästa val.

Det är inte en stor framgång för socialdemokraterna. Det är egentligen ett misslyckande. För moderaterna är det tvärt om. Man har lyckats att gå från att vara ett marginalparti till att attrahera 30-35% av väljarna. En utveckling på bara något tiotal år. Imponerande. Samtidigt finns det en risk att moderaterna överskattar sin väljarpotential. Den är inte 40%. Man lär sannolikt aldrig uthålligt attrahera mer än en tredjedel av väljarna. Då gäller det att inte urvattna budskapet i ambitionen att attrahera fler än vad som är realistiskt.

Bengt Engelberg skyller ifrån sig om krisen i Värmdö IF

Hänt i Värmdö
Nacka VärmdöPosten skriver i en artikel om borgen till företaget Värmdövallen AB, länk.

Bloggen har i olika bloggposter skrivit om frågan, länk, länk.

Styrelseledamoten Bengt Egelberg som också sitter i kultur- och fritidsnämnden uttalar sig så här om den uppkomna situationen i tidningen:
"– Vi har två eller tre rättshaverister som känner att de inte får gehör för sina synpunkter, utan måste överklaga ett demokratiskt beslut. Deras tvivelaktiga sätt att hantera frågan har försvårat vårt läge, men vi anser att vi har situationen under kontroll och att en lösning kommer att finnas på plats inom den frist som kontrollbalansräkningen ger oss"

Det är ett intressant uttalande från herr Engelberg. 

-Hur förklarar han de höga kostnaderna för bolaget ledning och att förlusten har raderat ut det egna kapitalet? 
Såvitt bloggen förstår har detta att göra med driften av bolaget. Där är herr Engelberg ansvarig för som ensam styrelseledamot.

Hur man kan vara rättshaverist när man ifrågasätter en mycket märklig hantering av en borgensfråga undandrar sig bloggens vetande. I stället är man då allmänhetens ödmjuka tjänare. 

I stället som herr Engelberg tro att anfall är bästa försvar.

Nu verkar dessutom herr Engelberg vilja ha medel från Värmdö kommun till att återställa kapitalet. Självklart måste Värmdövallens ägare Värmdö IF stå för detta.


Bloggen har förgäves sökt Engelberg för att få en kommentar.
Sänkt skatt 2013 för Värmdöborna

Hänt i Värmdö
Nu är det klart. Skatten sänks för Värmdöborna med 5 öre nästa år.
Det beslutades vid den styrande koalitionen möte på måndagskvällen.
Några tyckte det var för lite.
Enligt kommunens finansminster, Anders "Ankan" Bergman är detta en viljeyttring.

Bakgrunden till att skattesänkningen bara blir 5 öre är enligt källor bloggen talat med att kommunalrådet Peter "Farbror" Frej på eget bevåg gick ut ock lanserade detta som moderaternas krav i budgetförhandlingarna. På interna moderata möten har Frej fått hård kritik för detta. Många hade sett att en sänkning på 25 öre som ett absolut minimum.

Bloggen kan inte annat än hålla med författaren som skrev att det bara "bidde en tumme".

måndag 27 augusti 2012

Hur tänker den offentliga sektorn?

Ibland kan man undra över hur offentliga myndigheter tänker, länk, länk.
500, 1000 kronor och ibland mycket mer tillåter sig olika offentliga myndigheter att representera för. Om man jämför reglerna för vad som gäller i offentliga sektor med vad som godkänns i den privata börjar man undra. Har vi två olika världar?

Representation, även intern är avdragsgill upp till 180 kronor plus moms/ per person för privata företag, länk.

Det vore rimligt att det gäller samma regler för representation inom offentliga sektorn och för privata företag. Det skulle stärka tilltron till både alliansregeringen och den offentliga sektorn.

Avvaktande start på republikanernas kongress

Republikanernas partikonvent öppnades under måndagen i Tampa, Florida, länk länk.
På grund av stormen/orkanen Isaac ajournerade man förhandlingarna.

I stället var det många delegater som tittade på den här trailern. Samtidigt publicerades ytterligare en opinionsundersökning, länk. Den visar på en knappledning för Obama-Biden. Siffrorna är 46 - 42.

Enligt amerikanska medier andas kongressen frustration. Som vid flera tillfällen tidigare är friktionen mellan olika gräsrotsrörelser och etablissemanget tydligt. På något sätt verkar inte Romney-Ryans kampanj lyfta riktigt.

Den tredje september startar demokraternas kongress i Charlotte, North Carolina.

Vi får se hur presidentvalskampanjen utvecklar sig.
Mycket talar för att nya medier, mobiler och negative campaining kommer att bli viktiga komponenter.

söndag 26 augusti 2012

Lite bilhistoria och humor

Det är kongressförhör med tre "tiggare" som kommit tillbaka från Detroit.

lördag 25 augusti 2012

Pontus Schultz död

Bara tre dagar efter 40 års-dagen ändades hans liv tragiskt, länk, länk, länk, länk, länk.
Pontus Schultz (född Forsström) var i sanning en medieentreprenör. Inte bara det. Han var uttalad liberal och var beredd att ta risker för det och arbetade aktivt för att samhället verkligen skulle utvecklas i liberal riktning. På ett sätt var han den klassiske mediamannen, som det inte finns många kvar av. Samtidigt var han förnyaren. Pontus visste som få att papperstidningen utan nätet var döende och han agerade utifrån det. Utmaningar i många dimensioner gav honom livsluft.

Som så många andra mediemän började banan på Värnpliktsnytt. Under den senare delen av 1990-talet var hans "egen" tidning Vision ett spännande tillskott i tidningsfloran.
Tyvärr var ingen beredd att satsa pengarna för att låta sammanslagningen av Finanstidningen och Vision leva vidare. För den publicistiska kvaliteten inom finans- och ekonomitidningssektorn var Finans Vision en viktig faktor. Pontus egen roll ska här inte underskattas.

2006 fick Pontus Schultz uppdraget att leda Veckans Affärer, som närmade sig de 50. Själv var Pontus mycket yngre både till kynne och nominell ålder.
Glansdagarna från 70 och 80 talet var borta. Tidningen Veckans Affärer kändes trött och närmast passé. De gamla glansnumren fanns kvar, men vitaliteten saknades. Under Pontus ledarskap har tidningen revitaliserats högst påtagligt. Förnyelsearbetet har givit resultat. I det arbetet var Pontus på väg att verkligen lyckas bevara det värdefulla och finna ett nytt uttryck.

Veckans affärer började hitta sin form kombinerat på nätet och i pappersform. Pontus kunskap om de nya medierna var här en av framgångsfaktorerna.

Nu fick den personliga fysiska utmaningen tragiskt sätta punkt för denne mediemans, debattörs och liberals liv. Det känns både oerhört trist och meningslöst.

Bloggens tankar går till hans familj.

Värmdö kommun avancerar i tidningen Focus kommunranking

Hänt i Värmdö
Tidningen Focus har publicerat sin årliga kommunranking, länk.

Värmdö har avancerat från plats 95 till nummer 77.
Fortfarande ligger Värmdö kommun i strykklass bland kommunerna i Stockholms län

Vad som är bekymmersamt är att Värmdö är bland de allra sämsta kommunerna om man har familj.
Värmdö placerar sig på plats 263 här. På sikt lär denna placering vara ett stort bekymmer för kommunen.

De fem bästa kommunerna i Sverige är: Habo, Knivsta, Lund, Gnosjö och Danderyd.

De övriga kommunerna i Stockholms län som är placerade bland de 100 bästa är: Vallentuna på plats 8, Täby plats 12, Lidingö 13, Nacka 16, Ekerö 19, Salem 21, Solna 22, Stockholm 54, Järfälla 57, Österåker 59, Tyresö 66, Vaxholm 79

torsdag 23 augusti 2012

Storm kring Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande, Erik Pettersson

Hänt i Värmdö
Erik Pettersson sitter kvar.
I en intervju för bloggen meddelar Erik Pettersson att han inte kommer att avgå från vare sig uppdraget i  kommunstyrelsen eller som ordförande i Bygg-, Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Erik Pettersson säger sig: "inte se några problem" med sina uppdrag när hans hustru Monica bli kommunstyrelseordförande. Han säger sig vara vald "på egna meriter". Några jävsproblem ser han inte heller. I intervjun ställer han sig helt oförstående till att det kan finns synpunkter  på lämpligheten av att herr och fru Pettersson sitter i de positioner man kommer att göra efter den 29 augusti.

Ledande medlemmar och politiker inom moderaterna som bloggen talat med och som önskar vara anonyma uttrycker sin förvåning över Eriks Petterssons uttalande.
En person med ledande befattning säger att "det är högst olämpligt och närmast stötande att Petterson inte självmant avgått. Han borde klargjort att detta var hans avsikt redan på medlemsmötet i måndags". En annan säger: "att man måste nu agera i denna fråga skyndsamt". Det är högst olämpligt.

onsdag 22 augusti 2012

Snart drar den amerikanska presidentvalskampanjen igång på allvar

Det Amerikanska presidentvalet går snart in i nästa fas.
Det är dags för partiernas konvent. På dessa utses de respektive kombattanterna. Vi vet redan nu att det kommer att bli sittande presidenten Barack Obama mot utmanaren Mitt Romney.

I Svenska medier fokuseras på vilken effekt som republikanen Todd Atkins famösa uttalande om våldtäkter kan ha på Mitt Romneys kampanj, länk. Samtidigt talar man mindre om hur kraftfullt Romney fördömt Atkins.

The New York Times, länk berättar att TV bolagen kommer att ha en mera begränsad bevakning av partikonventen, länk. 3 timmar per konvent. Man talar om att årets kampanj är mindre spännande än den förra. Samtidigt är det klart att partikonvent är mindre intressanta än underhållning och sport.
Föga oväntat får man säga.
De intresserade lyssnar på det man finner intressant genom bloggar och andra kanaler.

Fortfarande talar vi om en "förkampanj".
Todd Atkins kommer inte att spela någon roll för valutgången.
I stället kommer andra händelser under själva valrörelsen att få effekt. Vilka vet vi inte ännu.
En rörmockare, Joe the Plumber var ett stort inslag i förra kampanjen.
Vad det blir i denna vet ännu ingen.

De oväntade och oförutsedda uttalandena från kandidaterna lär bli färre.
Både Romney och Ryan är allt för kompetenta för att göra sådant. Med McCain och Sarah Palin var det annorlunda. Den enda grodproducenten av rang är Obamas vicepresident, Joe Biden.

Denna gång är också skuldberget något som kan ge effekter.
Med den automatik som politikerna byggt in kan effekterna av automatiska strypningar ge chockrubriker.

Läget opinonsmässigt är mycket oklart.
Enligt några undersökningsinstitut leder Barack Obama.
Andra talar om att Romney leder. Enligt NCC/Wall Street Journal, länk leder Barack Obama med 4% enheter över Mitt Romney.
En annan undersökning gjord av undersökningsföretaget Rasmussen Tracking visar på att Mitt Romney leder med 2% enheter över Barack Obama, länk.

Det som borde vara centralt är att inte bedöma de Amerikanska väljarna med skandinaviska ögon.
I stället borde även svensk press försöka skildra valkampanjen utifrån hur de Amerikanska väljarna tänker. 

Nya fakta om borgen till Värdövallen AB

Hänt i Värmdö
Hur tänker egentligen Värmdö kommun när man lämnar borgen?
Bolaget Värmdövallen AB har fått en borgen beviljad av Värmdö kommun och en kompletterande som behandlas rättsligt.  Bloggen har kommenterat fallet i tiddigare bloggposter.

Man undrar över varför kommunen inte säkrar sina borgensåtaganden?
I fallet Värmdövallen AB har Värmdö kommun inte säkrat en enda krona genom pantbrev. Det gör av bolaget kan använda alla säkerheter helt fritt och kommunen kan därigenom förlora stora pengar. Trots att kommunen redan har riskerat åtskilliga tiotals miljoner genom borgensåtaganden.

Varför kommunen  inte säkerställer sina engagemang kan man undra.
Skattebetalarna borde vara oroliga.
Bloggen är det.

måndag 20 augusti 2012

Nomineringarna till topposterna i Värmdös politik bekräftade och klara

Hänt i Värmdö
Nu är det klart Monica Pettersson, avgår som borgmästare.
I stället föreslås hon av ett enhälligt moderat parti till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Som ny borgmästare och kommunfullmäktigeordfröande föreslås den nuvarande gruppledaren i fullmäktige, Marie Bladholm. Också hon förelsås av ett enhälligt parti.
Besluten togs i dag, måndag på ett moderat lokalt partimöte med medlemmar och fullmäktigegrupp.

Nu väntar det formella valet på nästa fullmäktigemöte

Vad som däremot är oklart är om Erik Pettersson avgår från sina uppdrag i kommunstyrelsens och som ordförande i Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Från en del håll var irritationen påtaglig över att detta inte skedde redan under mötet.
Samtidigt fanns det en oro för att ta upp frågan och förstöra den goda stämningen.

Erik Petterssons roll riskerar att förmörka Monica Petterssons tid som kommunstyrelseordförande om inte maken självmant och omgående lämnar dessa uppdrag.

Fotnot: Bloggen väljer i motsats till NVP, länk att använda det mera öppna begreppet toppost i stället för chefspost. Högste chefstjänsteman i Värmdö kommun är nämligen fortfarande kommundirektören Stellan Folkesson. 

Ny opinionsundersökning

Ny opinionsundersökning från Aftonbladet/United Minds, länk.

Rubriken är inte oväntat kris för Reinfeldt i Aftonbladet.
Samtidigt är det ett helt annat faktum som blir tydligt:
Sverigedemokraterna ser ut att bli vägmästare även efter valet 2014. Sannolikt starkare än 2010.
I denna väljarundersökning får partiet 8,4%. Då är man faktiskt tredje största parti i Sverige.

Den väsentliga frågan blir i stället hur kommer socialdemokraterna och moderaterna att ställa sig till sverigedemokraterna och deras politik när ett valresultat är klart på valnatten 2014?

Lärarinna på kunskapsmässiga irrvägar

Den tidigare Värmdöpolitikern Amie Kronblad fortsätter blogga från sin nuvarande utgångspunkt i Tokyo.
Stundom underhållande och läsvärt.

Ibland blir det lite beklämmande okunnigt. Härförleden skrev hon en betraktelse om kärnkraften i Japan, länk. Där talar hon om det statliga elbolaget Tepco som det alltid varit så. Närmast en sorts statligt monopol.

Sanningen är en helt annan. Tepco var ett börsnoterat privat energibolag som efter Fukushimakatastrofen närmast förstaligades. I annat fall hade bolaget sannolikt tvingats i konkurs.

Det kan vara bra för lärarinnan, fru Kronblad att skaffa sig lite bakgrund och fakta, innan man sätter sig ned och bloggar. 

Snart slut med tillverkning vid Gustavsbergs fabriker i Sverige

Villeroy & Boch Gustavsberg AB går dåligt, länk. Inte nog med att omsättningen 2011 minskade till från 832 miljoner från 2010 års 905 miljoner kronor. Vad som är värre är att rörelseförslusten ökade till -21 miljoner från -9,5 miljoner kronor. Användning av de obeskattade reserverna får förbättra resultatet kosmetisk. Nu finns bara 15 miljoner kvar av de 69 miljoner som fanns vid utgången av 2010.

Vad resultatet på sista raden blir är närmast ointressant.
Det avgörs av moderbolaget Villeroy & Boch AG utifrån vad koncernen tycker är lämpligt.

Närmast sker det genom finansnettot, som är en så kallad "räntesnurra" eftersom moderbolaget Villeroy & Boch AG genom bokslutstransaktioner skaffat sig en fordran på ungefär 120 miljoner.
Transaktionen skedde 2010 när moderbolaget tog en aktieutdelning, länk på 128,9 miljoner, som Villeroy & Boch Gustavsberg inte kunde betala ut. Numera återfinns den som skuld i stället.

Man kan undra varför socialdemokraterna i Värmdö inte kritiserar denna typ av upplägg. När man gör det i andra sammanhang i Sverige.

Soliditeten är rekordlåg för Vileroy & Boch Gustavsberg AB. Blygsamma 11,3% jämfört med 14,8% 2010.

Moderbolaget Villeroy & Boch AG dras fortfarande med allt för svag lönsamhet. Man sålde under 2011 fabriksanläggningar. Det råder ingen tvekan om att moderbolaget avser avveckla verksamheten i Gustavsberg. Som bloggen tidigare berättat om blir det kanske kvar ett lager.

Toalettstolar och annat sanitetsporslin kommer i stället att produceras i Asien och eventuellt Afrika.

Det börjar snart bli dags att säga: Hej och farväl till epoken Gustavsbergs fabriker i Sverige!

Fredrik Reinfeldts sommartal i Gustavsberg

Fredrik Reinfeldt höll sitt snart traditionella sommartal i Gustavsberg, länk, länk, länk.

Statsministern går in i den politiska hösten ännu mer ensam än den förra. Stödpartierna är närmast försumbara. Även om dessa partier behövs för att skapa ett parlamentariskt underlag vilar det mesta på moderaternas skuldror. Ett samarbete med någorlunda jämnstarka parter. Har blivit en stor och kraftfull och några små. Det skapar spänningar och problem. Solonummer som kan skapa regeringskriser.

Regeringen eller i vart fall moderaterna tänker satsa på infrastruktur. Det är bra.
Tunnelbana till Nacka som stöds med statliga medel är bra. Får hoppas att Värmdö också får statligt stöd för att klara sitt broproblem och slipper bropeng.

Den stora utmaningen för regeringen infrastrukturmässigt är snabbtåglinjerna i Sverige.
Det går inte som de rödgröna föreslog att bygga delar av ett snabbtågsnät. Om det ska vara meningsfullt är det i första hand Stockholm-Göteborg, Stockholm-Köpenhamn och Göteborg-Köpenhamn (med start i Oslo) som är de centrala delarna i en sådan satsning.

En transporttid mellan Stockholm och Köpenhamn på 2 timmar och 35 minuter förändrar resandemönstret till tågets fördel. De positiva feekterna är många med de stora nya snabbtåglinjerna länk, länk, länk.
Då är det viktigt att man inte bygger sig fast i gamla strukturer. Hastigheter i intervallet 350-400 kilometer per timme kräver nya spår. Projektet tar tid och är självklart kostsamt, men lönsamt i många olika dimensioner. Får hoppas att regeringen satsat på detta och ingen halvmessyr.

När det gäller bolagsskatten börjar det bli en enighet bland allianspartierna och att den ska sänkas. Företagen och företagarna är mera tveksamma till denna sin lycka.
Det stora problemet är inlåsningseffekterna i företagen som man hellre vill se lösta. Det är mer av det verkliga strukturhindret. 30% kapitalskatter jämfört med genomsnittet i EU på 18%, visar på problemet.

Att ta bort inlåsningseffekterna är däremot politiskt känsligt. Det kan kallas högerpolitik. Ett par tre procentenheters sänkning av bolagsskatten lär inte ge några avgörande effekter. Det är synd att Alliansen inte driver en borgerlig linje här. I stället blir det bara trångt och kletigt i en politisk vänster-mittenfåra. Det vinner ingen på.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kan vara ganska avslappnad. Den nye socialdemokratiske ledaren har inte sagt något ännu om sin politik. Det är alltid gynnsamt. I samma stund som han visar färg kommer opinionssiffrorna att dala. Om det är tillräckligt för en ny valseger för Alliansen återstår dock att se.onsdag 15 augusti 2012

Marie Bladhom ny borgmästare i Värmdö?

Hänt i Värmdö
Om Monica Pettersson nomineras till ny kommunstyrelseordförande kommer Marie Bladholm att föreslås bli ny borgmästare, kommunfullmäktigeordförande i Värmdö kommun.
Det meddelar valberedningen för moderaterna i ett meddelande till sina medlemmar undertecknat av kommunalrådet Peter Frej.

Marie Bladholm är i dag gruppledare för den moderata partigruppen i kommunfullmäktige.
Hon är dessutom ordförande i finansieringsnämnden för utbildning, ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Valberedningen föreslår däremot inte några kandidater till de poster som rimligen borde bli lediga då Erik Pettersson lämnar uppdragen som ordförande i Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.
Inte heller vem som föreslås efterträda herr Pettersson i kommunstyrelsen.

För det är väl aldrig så att herr Petterson tänker sitta kvar på sina uppdrag om fru Pettersson blir kommunstyrelseordförande?
Att herr och fru inte kan sitta på tunga politiska uppdrag i samma kommun är en självklarhet i de flesta kommuner.

Det vore på sin plats att herr och fru Pettersson deklarerar hur de kommer att agera om fru Pettersson blir nominerad till kommunstyrelseordförande. Om herr Pettersson självmant avsäger sig sina uppdrag finns inga hinder av formell och etisk karaktär för hans hustrus kandidatur.
Om inte finns grava etiska och delvis formella hinder för Monica Petterssons kandidatur.

Både medborgare i Värmdö och medlemmar av Värmdömoderaterna vill säkert precis som bloggen ha svar på denna fråga innan nomineringen formellt sker på måndag.

Nya fakta kring Värmdövallen förbryllar

Hänt i Värmdö
Värmdövallen AB betalade som bekant ut ersättningar till VD och styrelse på 461 799 plus sociala omkostnader, länk. Under 2011 hade bolaget en VD vid namn Lennart Harderud. Styrelseordförande är Bengt Engelberg, som också sitter i kultur- och fritidsnämnden.
Lennart Harderud avgick som VD för Värmdövallen i februari i år. 

Lennart Harderud säger så här om upplägget med Värmdövallen och Grantomtahallen i en skrift från Stockholms idrottsförbund, länk
"Värmdö IF har under en lång tid haft ett nära samarbete med kommunen. I dag sköter deras bolag driften av Värmdövallen, skolans idrottshall samt den nybyggda Grantomtahallen på uppdrag av kommunen. En person är heltidsanställd som driftansvarig tillsammans med en heltids- och fyra timanställda vaktmästare samt två halvtidsanställda som sköter ekonomi och gymmet.
– Vi har under årens lopp insett att ideellt arbete inte är tillräckligt. Om den här typen av verksamhet ska fungera måste man ha folk anställda. Och att vi har ett uppdrag av kommunen ger oss en bas att kunna anställa, säger Lennart Harderud."

Lennart Harderud är högt uppsatt inom idrottsföreningen Djurgården, länk. Hans namn kom under debatt i samband med en rättegång mot en numera tidigare närstående, länk.

Man kan fråga sig om de höga VD och styrelsearvodena i Värmdövallen är förenligt med borgen till föreningen?
Vem har fått arvodena och för vilka tjänster i så fall?

Bloggen undrar om Värmdö kommun delar uppfattningen att det är dags för mindre ideellt arbete i föreningarna och att man nu ska anställa folk i stället?

tisdag 14 augusti 2012

Mitt Romney har valt vicepresidentkandidat

Förberedelserna för det republikanska partikonventet pågår för fullt.
Mitt Romney har nu gjort sitt val av vicepresident.
Det blev Paul D Ryan, länk. Ett val som markerar att ekonomisk ordning står högst upp på Mitt Romneys dagordning.

Samtidigt markerar Romney att ekonomisk kompetens är viktigare är retorik. På ett sätt sällar sig Romney till vad både herrar Löfven och Reinfeldt gjort i valet av sina närmaste medarbetare.

Paul Ryan sitter för närvarande i representanthuset för staten Wisconsin. Han är ordförande i representanthusets budget kommitté.

Rent religiöst blir det här kampanjparet unikt.
Ingen av Romney eller Ryan är nämligen protestanter. De är mormoner respektive katoliker. Att  ingen i ett president/vice presidentpar är protestant har veterligen inte skett tidigare.

Ryans svaghet är utrikespolitik och från en del håll kommer han säkert därför att ifrågasättas.

Valet i november utvecklar sig allt mer till tvekamp om: chauvenism mot frihandel, budgetdisciplin mot dålig kostnadskontroll, strukturförändringar mot att låta lagda strukturer vara.

För tilltron till USA som låntagare är paret Romney Ryan utan tvekan, dream team. 

Jonny Munkhammar död

Riksdagsmannen och debattören Jonny Munkhammar är död, bara 37 år gammal, länk.

En i sanning frihandelsförespråkare och liberalt inriktad moderat som lämnar ett stort tomrum efter sig. Som person kunde han som få vara i ögonblicket. De sista tre åren som Cancersjuk förstärke den egenskapen.

Bloggens tankar går till hans närmaste och i respekt för Jonnys gärning, inom forskning och åsiktsbildning. En sann liberal har gått ur tiden alldeles för tidigt.

Värmdövallen AB, Värmdö kommun, Värmdö IF och ekonomin

Hänt i Värmdö
Bråket kring kommunens tilläggsborgen till bolaget Värmdövallen AB, som ägs av Värmdö IF kommer i ett nytt ljus. Man behövde ytterligare 11 miljoner kronor i borgen från Värmdö kommun för arbeten man beställt och inte hade pengar till. Irritationen var stor. När det gäller kostnaderna verkar man inte heller legat på latsidan.

När man läser bolagets årsredovisning för 2011, länk visar det sig att man kommit i konflikt med revisorn och bytt ut honom.

Bolaget, som enligt föreningen och Värmdö kommun är ideellt. Trots detta betalade man under 2011 ut ersättningar till VD och styrelsen på hela 461 799 kronor och till övriga anställda som kostade 508 237 kronor. De sociala omkostnaderna för detta kostade 210 697. Totalt kostade ledning och personal hela 1,18 miljoner. Ganska mycket kan man tycka.

Bolaget omsatte 2,21 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 457,7 tusen kronor. Efter räntekostnader var resultatet 169 tusen kronor.


Nu meddelar bolaget att resultatutvecklingen för 2012 är dålig. Så dålig att man upprättat kontrollbalansräkning.

Bloggen undrar hur detta kan komma sig.
Förklaringen döljer sig inte enbart bakom det faktum att man inte kunnat ta ianspråk den borgen som Värmdö kommun ställde ut (på grund av att beslutet överklagades). Det finns andra förklaringar. Dessa borde både föreningen, Värmdö IF och bolaget, Värmdövallen AB offentligt redovisa.

måndag 6 augusti 2012

Per Naess är död

Hänt i Värmdö
Kommunfullmäktiges tidigare ordförande, borgmästaren Per Naess är död.
Lokaltidningen Nacka Värmdöposten talar om att han avled i sitt hem på Överby Gård, länk.
För de döda ska man självklart visa respekt.
Samtidigt ska man vara korrekt med uppgifter om även döda.
Nacka Värmdö Posten brister i sin journalistiska gärning när man beskriver den an avlidne.
Faktafel på faktafel staplas. Bland annat bodde han inte på Överby Gård.
Han hade tillsammans med sin fru ett sommarställe på Överby.
Bostaden låg sedan många år på Kungsholmen. Det var allmänt känt. Den formella folkbokföringen på Värmdö ifrågasattes av många.

Han var heller inte som tidningen skriver aktiv i politiken fram till sin död. Efter valet 2010 var han inte längre aktiv i politiken. Formellt hade han dock kvar uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Han var inte med på vare sig på interna moderata möten eller på fullmäktiges möten.

Personen Per Naess var på flera sätt social människa. Han gav ett glatt intryck och var uppskattad av många. Gladlynt och humoristisk skulle många betrakta honom som. Han var en skicklig konversatör, i smått och stort. Andra skulle beskriva honom som en människa med engagemang.

I den politiska gärningen var han omstridd och betydligt mera problematisk. Det nära samarbetet med den tidigare och så småningom avsatte kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson satte sina spår i det politiska eftermälet.

Även bloggen lyser frid över Per Naess minne. 

Tillväxtverket skapar tillväxt på sitt eget sätt

Tillväxt har blivit ett modeord. Hållbar tillväxt ännu mera inne. 
Vad tillväxtbegreppet innebär är mera oklart. I vart fall i den offentliga debatten. 
I valet mellan ingen, låg eller hög tillväxt är det självklart att välja det senare. 
Samtidigt blir det ganska meningslöst att gång på gång upprepa det självklara. 
-Samhället behöver tillväxt. Den sunda tillväxten skapas av näringslivets aktörer, av entreprenörerna. Även detta borde vara en självklarhet. 

Trots alla dessa självklarheter har Sverige inrättat ett tillväxtverk.

Enligt den författning, länk som styr verket är dess uppgift: "att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt nationell, regional och lokal konkurrenskraft."

Den 1 april 2009 bildades verket. Man fick uppgifter från Nutek (Verket för näringslivsutveckling), Glesbygdsverket och lite grand från konsumentverket. Till generaldirektör utsåg regeringen Christina Lugnet redan 2008, länk. Vad hon visste om tillväxt är mer höljt i dunkel. 

Någon erfarenhet av privata näringslivet har hon heller inte. Däremot hade hon 29 års erfarenhet som anställd i Haparanda kommun. 

Det man visste om Christian Lugnet var att hon är en hejare på att representera. I vart fall om  man får tro hennes tidigare chef kommunalrådet i Haparanda Sven-Erik Bucht. Han beskrev henne med orden: "du är duktig på representation. Inte konstigt att de utser dig till generaldirektör."


Tillväxt innebär inte att BNP ska öka genom att restaurangnotorna når nya höjder i den interna representation. 7,5 miljoner är ett närmast astronomiskt belopp, för ett år. 16 miljoner kronor på två år kan bara vara fel. 

Intern representation ska i princip inte finnas inom den statliga administrationen.

Fru Lugnet stora misstag i samband med avslöjandena om den famösa middagen på Grand Hotel i Stockholm var att först försvara middagen. Hon menade först "att det inte gick att finna något billigare ställe" att ha personalmiddagen på. 

Det visar att Christina Lugnet inte var mogen uppgiften. 
Hon borde redan här gjort en så kallad pudel. Nu vände den numera tidigare generaldirektören på klacken först när hon var ensam att försvara misstaget, länk. Det blev hennes fall.

Det stora misstaget var egentligen inte den interna vansinnesrepresentationen. 

Det var själva beslutet att utse Lugnet till generaldirektör. Hon saknade kompetensen för att kunna göra ett bra jobb. Ansvaret för utnämningen får vila tungt på Maud Olofsson och hennes dåvarande regeringskollegor.

Annie Lööf har gjort rätt. Hon gav Lugnet sparken. Det visar på integritet hos Lööf.

Vi får hoppas att näste generaldirektör i Tillväxtverket har bättre kvalifikationer och bakgrund för jobbet.


Ett viktigt fokus måste vara att ge Svenska företag samma förutsättningar som i resten av EU. Det innebär bland annat att bekämpa osunda dolda och offentliga statssubventioner i södra Europa. 
Så som läget ser ut just nu börjar det bli dags med en Svensk industripolitik. Annars riskerar Sverige stora industriella värden. 

Fotnot: Sveriges BNP uppgick till 3 492 miljarder 2011. Det var en ökning med 3,9%, jämfört med 2010. Tillväxtverket har genom sin internrepresentation bidragit med 0,00551% av denna ökning.