tisdag 29 januari 2013

Hårdare press på känd "Anka" = Ankpress?

Hänt i Värmdö
Oppositionsrådet Bryntesson försvann till Sigtuna. Han efterträddes av Annika Andersson Ribbing.

Nu är det dags för nästa ommöblering i socialdemokraterna.
Fyra socialdemokratiska ledamöter i kommunstyrelsen avgår. Bland dem är Charlie Hansson, entreprenör och partiledarkandidat i socialdemokraterna. En annan är fru Winther. Till vardags är hon centralt placerad i socialdemokraternas EU kansli. Någon med skämtlynne menade att det blir mindre vinter och mera kallt i kommunstyrelsen nu.

Vanligen välunderrättade källor säger att en av de nya ledamöterna i kommunstyrelsen blir Kenneth Ehrnstedt. Det innebär en punktmarkering av Värmdös finansminister, Anders "Ankan" Bergman.
Bloggen har förgäves sökt "Ankan" för en kommentar.

En centralt placerad folkpartist låter meddela att även detta kommer att rinna av honom. Inte som en Anka, nog mer som en gås, meddelar bloggens källa.

Motståndare till allt liberalt

Hänt i Värmdö
Värmdöcentern är som bekant motståndare till det nya idéprogrammet för centerpartiet.
Det lilla lokala centerpartiet talar om det i termer av nyliberalism.
Inte bara programmet ska stoppas. De som varit med och arbetat med programmet ska stoppas.
De som har liberala åsikter bör enligt Värmdöcentern rensas ut.

Det verkar som om Värmdöcentern får sin politiska inspiration från Pyongyang och Nordkorea.
Med tanke på att Värmdöcentern innehåller ett antal personer vänsterkanten är detta inte underligt. Att man dessutom hyser någon- långt ut på högerkanten också, är en pikant detalj.
Man står i vart fall eniga mot alla ideér som har liberal förankring.
Det spelar ingen roll och det är ny-, gammal- eller modern- liberalism det är frågan om.

Även yttrandefrihet verkar vara ett främmande begrepp.
I vart fall gick man i indignerade ordalag till storms mot partiets förstanamn på listan, Henrik Paulsen. Eftersom han skrivit sin partibeteckning i en debattartikel menade en av partiets tre partisekreterare att han först skulle bett om lov.

Vad gäller partisekreterare är numera Värmdöcentern fullt i klass med det gamla kommunistpartiet i Sovjet. Man har en förste, en andre och en tredje partisekreterare. Alla tre betalda av Värmdö kommun, dvs skattebetalarna

Att ingen av dem verkar så förtrogen med ord och deras betydelse verkar inte  bekymra. Man kan till exempel inte skilja på att bordlägga och ajournera.

De församlade verkade mena herr Paulsen på klassiskt kommunistiskt maner borde göra avbön. Huruvida herr Paulsen gör det verkar osäkert.

Förslaget till idéprogram vill man glömma. Genom att inte publicera det på den lokala hemsidan verkar man tro att ingen kan läsa det. Även här verkar läget i Nordkorea inspirera. Att Sverige har ett fritt internet där var och en kan ladda ned programmet verkar inte ha förmedlats till den lilla skaran på mötet.

Vid sistlidna medlemsmöte den 23 januari i år var man hela åtta (8) personer.
Man kan undra hur dessa människor tänker kring representativitet?

måndag 28 januari 2013

Mäktiga politiker möttes för möte

Hänt i Värmdö
Den politiska veckan inleddes med att koalitionens kommunfullmäktigeledamöter, det så kallade K30 möttes för pep talk.

Man och man emellan snackades det om Stockholms förre borgmästares, Bo Bladholms artikel i Nacka VärmdöPosten om jäv, länk.
Någon viskade att han faktiskt är en av Sveriges mest erfarna kommunalpolitiker.
-Inte underligt att han inte får några uppdrag då, sa en annan.
Kristdemokraten P O Fransson var själaglad. Kanske berodde det på att Bladholm hade missat att Monica Fransson , hans hustru sitter som bolagsman i makens  bygghandel.
Ibland har man tur, sa en centralt placerad kristdemokrat. En annan menade att Gud hör bön.

Bloggen är medveten om att inte Jesus kom till tillbaka till jorden och K30.
Däremot dök folkpartisten Olle Markstedt upp på samlingen. Han har mobbats ut av Anders Bergman. Nu återvände Markstedt som vinnare. Det stoppade slussen gav honom råg i ryggen. En ledande folkpartist  menade att det var kul att Markstedt dök upp.

Kvällens stora debatt fördes kring köpet av Värmdövallens fastigheter.
En av frågorna vem visste vad och i så fall hur mycket. En av dem som fick svara var Kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg.

Vid mötet förstod även dessa ledande politiker att Värmdövallen AB vill ha mer betalt.
Måttet verkade var rågat hos de flesta. Finns inget avtal påskrivet av bolaget till kommunfullmäktige på onsdag i denna bli det återremiss. Efter det blir svaret nej, nej och åter nej.

Ett annat "visk" var om hur länge Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson sitter kvar. Någon menade att han hade dagar kvar. Andra sa, om än tyst att man nog får bära ut honom för att han ska lämna sina uppdrag.
Ytterligare någon menade att han får skaffa sig en inflytelserik älskarinna för att kunna sitta kvar.

Hustrun, kommunstyrelseordföranden Monica Pettersson lär enligt källor tycka att det är dags för maken att lämna maktens köttgrytor.

lördag 26 januari 2013

Det går raskt utför för Värmdö kommuns skolor

Hänt i Värmdö
Bloggen har länge menat att Värmdö kommun har en organisation som inte stödjer en positiv utveckling av skolan. Läget är allvarligt. Ansvarsfulla politiker måste agera. Det duger inte att göra rätt 2015 när ny politiker träder till.

Kommunstyrelsens ordförande, Monica Pettersson vill vänta med förändringarna. Skälet är häpnadsväckande. Hon vill inte svika de politiker som tagit på sig olika uppdrag.
Bloggen trodde i sin enfald att det var väljarna och brukarna som fanns i främsta rummet.

För att visa på allvaret publicerar Värmdöleaks statistik, länk som visar att motsvarande en till två klasser av elever lämnar Värmdö kommuns skolor per år.
Det borde innebära att läget är akut. Det krävs åtgärder nu. Inte år 2015 - då är det för sent!

Så här ser det ut:

2003: 898 st av totalt 5216
2004: 966 st av totalt 5354
2005: 976 st av totalt 5404
2006: 988 st av totalt 5309
2007: 1034 st av totalt 5327
2008: 1063 st av totalt 5400
2009: 1148 st av totalt 5472
2010: 1252 st av totalt 5507
2011: 1395 st av totalt 5565
2012: 1437 st av totalt 5763 

Nedläggningen av resursskolan har ökat kommunens kostnader med minst 7,5 miljoner per år. 
Man undrar när  barnens bästa får komma i första rummet?
Nedläggningen av resursskolan var ytterligare ett stort politiskt missgrepp.

Dyrare och sämre var ordet!

fredag 25 januari 2013

Hägglund blir mera kritisk

Kristdemokraterna profilerar sig som ett mera EU kritiskt parti, länk.
Det var ett av budskapen på partiets kommundagar.

Centern under Maud Olofsson gjorde tvärt om. Sannolikt är skälet till profilbytet i båda fallen närmast populistiskt.
I fallet Centern lär man ha förlorat på profilbytet. För kristdemokraternas del kan omsvängningen lyckas opinionsmässigt.

För Göran Hägglund kan detta röstfiske vara ett lyckokast, länk. Bland allianspartierna fanns inget parti med EU skepticism. Han hakar på Storbritanniens premiärminister David Cameron som ställer frågan om EU är på rätt väg. Ö-riket Storbritannien lär folkomrösta om medlemskapet om Cameron får som han vill.

En ohelig allians verkar nu skapas kring EU skepticism bestående av vänsterpartiet, sverigedemokraterna, miljöpartiet och kristdemokraterna.

För kristdemokraternas del kan ställningstagandet ge mellan 1-3%-enheter av ökat väljarstöd

tisdag 22 januari 2013

Skandalen kring Värmdvallen fortsätter

Hänt i Värmdö
Skandalen kring Värmdövallen AB fortsätter och fördjupas.
Nacka Värmdoposten börjar nu följa bloggens exempel om mera kritiskt granska affären. Det är bra.
Två artiklar i ärendet är lovande, länk, länk.

Att ledande politiker inte talar sanning om vad man har haft för kunskaper om ekonomin i bolaget står helt klart. Bloggen har tidigare rapporterat om ett arrendeavtal som enligt obekräftade uppgifter inte är underskrivet.

Rykteskarusellen snurrar allt fortare. Förlorare är trovärdigheten och tilliten för politikerna.
Det är dags att ledande tjänstemän och politiker lägger korten på bordet. Vad visste man och när visste man det.

Den tidigare kommunstyrelseordföranden Lars Erik Alversjö, är svaret skyldig.
Den nuvarande finansministern Anders Bergman, är svaret skyldig.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Fredrik Sneibjerg är svaret skyldig.
Vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Filip Joelsson är svaret skyldig.
Den nuvarande kommunstyrelseordföranden Monica Pettersson, är svaret skyldig.

Självklart ska även bolaget, Värmdvallen ABs styrelse Bengt Engelberg lägga korten på bordet. Det måste bli slut på hans argumentationsteknik som bygger på att alla andra är idioter. Så är inte verkligheten. Det borde till och med Bengt Engelberg förstå.

All dokumentation inklusive sammanträden, byggmöten bör göras offentliga och läggas ut på kommunens hemsida. Medborgarna måste själva få bilda sig en uppfattning.
Hur stor är kommunens risk?
31, 39 eller 50 miljoner?

söndag 20 januari 2013

Centern: En studie i hur man färdas utför

1967 började SIFO med sina väljarundersökningar.
Centern presterar i den den senaste väljarundersökningen sitt sämsta resultat: 3,2%, länk, länk, länk, länk.
28% av väljarna har försvunnit sedan förra mätningen.Det var bara en månad sedan.
Nedgången är statistiskt säkerställd.

Partiet har sedan 1936 medverkat i nio regeringar. Tio om man anser att Reinfeldt regeringen sedan 2010 är en ny regering.

I valet 1973 fick centern 25,1% av rösterna. Sedan dess har det gått utför.
Efter valet 1976 gick man med på att ladda Barsebäck. Det blev en svekdebatt.
1994 lämnade Olof Johansson den dåvarande borgerliga regeringen på grund av beslutet om att bygga Öresundsbron. Hur klokt det var kan man fråga sig.
Under 1998-2001 ledde Lennart Dahléus partiet.
Man gick från att vara ett borgerligt parti till att vara ett stödparti till socialdemokraterna.

Sedan Maud Olofssons tillträde 2001 som partiledare har man varit ett borgerligt parti.
Den bild man ville ge av väljarna vad gäller värderingar var liberala och värnade av den personliga integriteten.

När FRA debatten utvecklades under 2007 blev Annie Johansson (numera Lööf) integritetspolitisk talesman. Här prövades partiets trovärdighet.
2008 beslöt centerpartiet sig för att inte frondera i FRA frågan. En ny svekdebatt följde.

Miljöpartiet bildades 1981 som en reaktion på vad väljare uppfattade som centerns svek i miljöfrågorna. i valet 2010 fick man 7,43% av rösterna. I Europaparlamentsvalet 2009 fick piratpartiet 7,1% av rösterna. Även detta partis framgångar är ett resultat av centerpartiets oförmåga att skapa resultat.

Centern fick i valet 2010 6,56% av rösterna. Om partiet hade varit trovärdig i miljöfrågan och i nät/integritetsfrågorna hade man haft en potential på cirka 21% (7,34+7,1+6,56) och upp till 25%.

Det är inte väljarna som förändrat uppfattning. Det är centern som inte är trovärdig.
Här ligger grundproblemet. Det har i olika dimensioner varit partiets problem sedan 1976. Att Sverige behöver ett liberalt parti är en riktig analys. Frågan är bara om det partiet heter centern. Som tankesmedja på liberal grund kanske man passar bättre. Me 1,8 miljarder i tillgångar är man inte som andra partier. Man har paradoxalt nog förmågan att leva vidare utan väljare.

I Svartepetterspelet kring vem som är det det mest krisande partiet har nu centern övertagit ledartröjan från kristdemokraterna.

Man har ofta haft en riktig analys kring vad politiken kräver. Tyvärr har partiet inte lyckats leverera enligt analysen. Här ligger grundproblemet för centern.

Centern finns som liberal företeelse. Cybercentern, Stureplanscentern och Centern Ungdomsförbund, Centerns Studentförbund är några exempel på detta. Mot dessa står landsbygdens centerparti. Det lär inte bli väljarna som avgör politisk inriktning. Det görs upp internt. Mycket talar för en uppslitande maktkamp i partiet. Partiet kan mycket väl få en ny partiledare före valet 2014.

lördag 19 januari 2013

(Nästan)Öppet möte


Hänt i Värmdö

Det var tänkt att alla koalitionens medlemmar skulle får vara med på stormöte den 4 februari. 
Så ville i vart fall Anders Gullander i folkpartiet ha det. Andra vittnar om att det var så man hade tänkt.

Moderata kommunstyrelseordföranden stoppade detta snabbt och resolut via ett mail. 
Hur medlemmarna i koalitionens partier nu ska få till ett stormöte är höljt i dunkel.

Detta är ett mycket oroande tecken när det gäller kommunstyrelsens ordförande, Monica Pettersson sätt att leda och hennes syn på medlemmar och demokrati.

Bloggen publicerar här dokumenten på vad som skedde.
----- Original Message -----
Sent: Thursday, January 17, 2013 11:39 AM
Subject: Re: Kallelse till stormöte

OBS inte alla medlemmar utan alla aktiva i nämnder/styrelser.

Med vänlig hälsning  
Monica Pettersson
Kommunalråd Värmdö kommun

17 jan 2013 kl. 11:25 skrev "Anders Gullander" <anders.gullander@arbetslivsutveckling.se>:
Till
Anders L
Lasse M
Johan H
Janne D
(Kopia Monica P)
Hej
Inbjudan att skickas till era medlemmar. (jag vet inte vem som skickar ut i M, skickar därför till er båda)
/Anders Gullander, FP
------------------
      jpg>      

Stormöte (K30+)
Alla förtroendevalda inom Koalitionen inbjuds till möte
Måndagen den 4 febr 2013 kl:18-20
Lokal: Matsalen i Skogsbo.
- information om vad som händer i kommunen i stort
- information från respektive nämnd/styrelse
- övriga frågor
På uppdrag av KSO
Hälsningar
Anders Gullander
Pol sekr
Folkpartiet, Värmdö
Tel 070 345 60 66

torsdag 17 januari 2013

Nya turer i skandalen kring Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö
Onsdagen den 16 januari sammanträdde Värmdös regering, kommunstyrelsen. Man beslutade om att stödja Evlinge ridklubb med en miljon genom en sorts förskottering av  medel. Definitivt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige i slutet av månaden.

Långköraren, skandalen kring Värmdövallen AB behandlades också. Kommunstyrelsens ordförande tog det mycket okloka beslutet att hålla sammanträdet på denna punkt bakom stängda dörrar. Självklart behandlas inga hemligheter. Däremot undrar medborgarna med rätta varför politikerna, som gjort misstag på misstag inte lär av dessa. Självklart är det första steget att återupprätta förtroende för politikerna att vara transparenta och låta medborgarna lyssna till diskussionerna.

Någon elak tunga sa till bloggen när denne vägrades inträde på mötet: "att nu leker man det lokala miljöpartiets favoritlek - tysta leken. Så fort frågor är kontroversiella och det finns allmänt intresse håller man sammanträdena bakom stängda dörrar". Detta är en mycket olycklig utveckling menar bloggen.

En enig kommunstyrelse ställde sig efter en lång diskussion bakom förvärvet.
Däremot är det oklart om det finns någon säljare. I vart fall vill Värmdövallen AB enligt uppgifter som kommit bloggen till del ha 50 miljoner kronor för byggnaderna. Det är väsentligt mer än de 39,65 miljoner kronor plus moms som kommunen är beredd att betala.

Fortsättning lär följa

måndag 14 januari 2013

Ny opinionsundersökning

Missnöjet med de etablerade politikerna sprider sig i väljarkåren. Enligt tidningen metros senaste väljarbarmeter i samarbete med Yougov får Sverigedemokraterna hela 12,5%, länk.
Trots 45,8% för en splittrad rödgön opposition skulle man inte kunna bilda regering. Alliansen får 41,3% av rösterna.

För Fredrik Reinfeldt, länk är den långa tiden vid makten en utmaning.
Han måste förnya både varumärket Alliansen och Moderaterna.
Väljare är alltid tveksamma till att välja samma regering tre val i följd.
Kanske är det något med tilltalet som också måste förändras, länk.

Å andra sidan lyckas inte oppositionen övertyga. En socialdemokrati som är tyst som en mus lär inte blir mer attraktiv när man berättar om sin politik. 30%, mycket mer lär det inte bli.

Det är upplagt för att valresultatet 2014 ritar om den politiska kartan i flera dimensioner.
Orsaken lär vara Sverigedemokraterna.
Om man får 10 eller 15% av rösterna lär vara en akademisk fråga.
Väljarnas val av Sverigedemokraterna är mera mot något än för något

USA i farligt dödläge

Direkt efter nyår kom de amerikanska politikerna överens om en tillfällig lösning för att inte hamna i fiscal cliff läget, länk.

Samtidigt visste man att nästa utmaning blir lånetaket. Statsskulden är nu uppe i ofattbara 16.400 miljarder dollar. President Obama vill hantera situationen genom att man löser varje delmoment för sig. Republikanerna däremot vill ha en helhetslösning. I denna helhet ingår besparingar som den centrala komponenten.

Lösningen efter nyår var relativt lätt att finna.
Denna gång är positionerna mera låsta och det är mycket mer prestige med i spelet.
I potten liggen en betalningsinställelse för USA som nation och ett till två stegs nedgradering av kreditbetyget. Pengarna är bokstavligt talat slut i statskassan i mitten av mars i år, om inget görs.

Obama höjer nu tonläget och talar om motståndarna som "oansvariga" och "absurda", länk.
Samtidigt är det tydligt att presidenten har bråttom.
Snart installeras han för sin sista period i vita huset och ett nytt utrikespolitiskt lag tar plats. Det kan tillfälligt flytta fokus från det allvarliga ekonomiska dödläget.

Republikanerna verkar vara beredda att driva spelet till att staten får stänga ned olika verksamheter och först då realförhandla.

Obama kan bli presidenten som sänkte USAs kreditbetyg med tre steg.
Obamas oförmåga att finna förhandlingslösningar är oväntad.
Samtidigt har han en ovanligt hårdnackad motståndare i ett polariserat och revanchistiskt republikanskt parti.

lördag 12 januari 2013

Lite om arv och äganderätt

Den kloka moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson diskuterar på sin blogg om arvsrätten, länk. Hon menar att kusiner återigen bör få arvsrätt.
Detta är ett perspektiv i frågan om arv.
Ett annat är får de tvingade regler som finns för personer med barn. Laglotten som är hälften av arvslotten, dvs 25% av arvet vanligen.

Dessa två perspektiv som är viktiga. Den avlidne bör självklart ha rätt att disponera över sina tillgångar fullt ut både som levande och död. Att fullt ut förfoga över sina tillgångar både som levande och död är en viktig rättighet. Detta visar tydligt att staten respekterar äganderätten.

Å andra sidan bör familjen ha utökad arvsrätt framför staten. Allmänna arvsfonden fick förra året in över en halv miljard. Det är för mycket. Man kan inte annat än hålla med Maria Abrahamsson om att i ljuset av bland annat detta bör kusiner återfå sin arvsrätt.

torsdag 10 januari 2013

Centerns idéprogram: Vad an denna panik ?

Centern idéprogram, länk har skapat många och viktiga debatter.

En viktig fråga som idéprogrammet, länk försöker svara på är hur stort samhällets inflytande över medborgarna ska vara, länk, länk. Frågan är inte alldeles enkel och självklart måste man kunna laborera med hur stort utrymme den enskilde ska kunna ha för sina val. Kärnfrågan är om individen har för stort eller litet utrymme gentemot samhället.

Centern har tidigare betonat att staten måste vara mindre om den enskilde få ökad möjlighet att göra egna val. Genom detta har man sagt att medborgarna måste få mer makt på statens bekostnad.

Samtidigt har centern varit tydlig i sin tanke om att decentralisera makt och ansvar. Det kommer att ge olikheter. Sådana som medborgarna själv valt. Om man avviker från denna dogm och dess konsekvenser finns ingen kärna kvar i partiet.

En del debattörer inom centern har gått hårt ut mot idéprogrammet. Riksdagsledamoten Kerstin Lundgren, länk talar i DN om att idéprogrammet andas "social darwinism". En annan som varnar för kaos om idéprogrammet antas är den gamle "Åsa-Nisse marxisten", Hans Lindqvist. Han hotar med kaos om inte center tar flera steg åt vänster, länk.

Samtidigt kan man som utomstående betraktare undra över vad som skapar så stor uppståndelse:

-Plattare skatter. Man talar i utkastet till idéprogrammet inte om platt skatt. Däremot talar man om plattare skatter. I klartext betyder det att man minskar marginaleffekterna i skattesystemet, länk.
Anser centern att 60% marginalskatt är acceptabelt?
Man kan undra om Sverige med världens högsta marginalskatter inte borde sänka dem?
Lägre marginalskatter är synonymt med plattare skatter.
Är det så att centern numera som idé har ett högmarginalskattesamhälle eller lägre marginalskatter ?

-Fri arvsrätt. I dag kan den som har barn testamentera 75% av allt som vederbörande efterlämnar helt fritt. 25% omfattas av laglotten och måste gå till barnen. Övriga Svenskar kan fritt förfoga över sitt arv. Vari ligger det kontroversiella i att medborgaren under livet och i döden fritt kan förfoga över sina tillgångar?

-Fri invandring. Hanna Wagenius, länk ordförande i centerns ungdomsförbund CUF kommenterar den frågan i en bloggpost så här: "Att vara för fri invandring är dock inte detsamma som att vara för att alla ska kunna leva på svenska socialbidrag. Tanken om fri invandring hänger tvärt om ihop med tanken om en arbetsmarknad med lägre trösklar, och en integrationspolitik som inte passiviserar dem som kommer hit."  Enkelt uttryckt ska de som vill komma hit och arbeta få göra det. Det gäller redan alla innevånare i EU.

Äktenskapet mellan man och kvinna som norm är sedan länge borttagen.
Numera kan medborgarna forma  en hel del olika konstellationer. Idéprogrammet ställer frågan om det är samhällets sak att avgöra vilka konstellationer som är acceptabla.
På detta område borde det vara ganska okontroversiellt att låta medborgarna välja själv.
Man kan undra över vad som utlöser moralpaniken?

Vad centern åstadkommit är en idédebatt om hur ett borgerligt framtidssamhälle ska se ut. Det har fått mycket utrymme i media. Ett lovvärt resultat. Samtidigt visar reaktionerna på hur svårt människor har att lyfta blicken från vardagens plikter.
Visioner och idéer ligger långt från svenskens sätt att vara.

Bergman hemlighöll centralt kontrakt i debatten om Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö
Ett hittills okänt dokument förklarar varför kommunen vill köpa Värmdövallen ABs fastighet. Förklaringen är att kommunens förpliktelser gentemot Värmdövallen inte bara är 31 miljoner i borgen. De är ytterligare närmare 8 miljoner i ett hyreskontrakt. Kontraktet löper fram till 2016.

Om bolaget går i konkurs kommer konkursförvaltaren att disponera även över hyreskontraktet. I värsta fall kan det innebära att kommunen genom detta kan komma i en ganska besvärlig situation vad gäller dispositionsrätten över byggnaden. Det är den verkliga förklaringen till varför kommunen vill undvika konkurs.

Med denna information ter sig köpet av byggnaden lättare att förstå.
Det kan till och med vara så att det kan finnas en ekonomisk logik i förvärvet och på det sätt man önskar att det ska ske från kommunledningens sida.

Det som blir allt mer underligt varför kommunens finansminister Anders "Ankan" Bergman inte öppet redovisat kontraktet. Han har haft tillgång till det, enligt de källor som bloggen talat med.
En intressant fråga är hur kontraktet kommit till och varför det fått en så lång löptid. Kontraktet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden och borde redovisats i gårdagens debatt i fullmäktige, länk.

Anders "Ankan" Bergmans hemlighetsmakeri kräver en förklaring.


onsdag 9 januari 2013

Extra möte med Värmdös riksdag

Hänt i Värmdö
Så har då Värmdö kommuns riksdag, kommunfullmäktige sammanträtt igen.
2013 inleddes med ett extramöte onsdagen den 9 januari.

Kommunens finansminister Anders "Ankan" Bergman meddelade att Värmdövallen ABs styrelse talade i nattmössan. Han var mycket irriterade på detta. Lånet på 10 miljoner var betalning på revers av entreprenaden, vilket bloggen redan tidigare skrivit.

Kanske är det så att byggbolaget tagit ut säkerhet och försöker få bättre rätt än kommunen för sina fordringar. Själva "lånet" löper på 3 månader så den höga svansföringen i pressmeddelandet hade ingen förankring i verkligheten.

Trots att inget tillförts ärendet och att det var minst sagt bristfälligt berett skulle det tas ett beslut. Denna slinga upprepades av alla majoritetens företrädare.

Peter Frej menade att oppositionen hade rätt i sin kritik om dåliga underlag och just därför verkade han mena att man måste fatta ett beslut. Dessutom menade han att om priset var fyra miljoner mer eller mindre för byggnader brydde sig ingen (medborgare) om. Han är nog ensam om den slutsatsen,

Nedstigen från landstingshimlen kom en närmast apostelliknande miljöpartist i form av Yvonne Blombäck. Hon menade att allt skulle göras som man gör i landstinget.
Det hördes mer än få suckar över hennes självgodhet och brist på kunskap.

Det snabbspår som majoriteten ville använda för att slutföra köpet innebar att två personer, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören skulle skriva avtal efter efter gottfinnande. Det enda kommunfullmäktige skulle göra var att bestämma priset.

Eftersom det bara är fullmäktige som får köpa och sälja mark för kommunens räkning är snabbspåret i vart fall på gränsen till vad kommunallagen tillåter. Vanligen är köpekontrakt, när det gäller fast egendom undertecknade av motparten och villkorade av kommunfullmäktiges godkännande.

Aposteln Blombäck meddelade att vanligt folk inte kunde förstå köpekontrakt, så det fanns ingen anledning att följa kommunallagens intentioner. Lite märkligt kan man tycka om en en person som älskar att uppträda som ordningskvinna.
Pinsamt, tyckte många.

Hon fick öppet mothugg för sin attityd och okunskap av sin gamle kollega Hans Lindqvist från centern.

Kristdemokraten Stefan "Pastorn" Dozzi menade närmast hämtat från bibeln: Låten barnen komma till hallen för den hör dessa små till. Sen är det fan som bestämmer vad det kostar, menade han.
Pastorn försökte vara ansvarig med skattebetalarnas pengar i sitt resonemang.
Under anförandets gång blev han en smula självmotsägande.

Den mest underhållande var som vanligt den retoriskt skicklige vänstermannen Mats Skoglund . Han drog ned både ett och annat skratt.

Kommunstyrelsens ordföranden Monica Pettersson verkade mest trött och besvärad av debatten.

Det var lite grand av upp och nedvända världen. Socialdemokraterna pratade som borgare och borgarna som socialister. Välkomna till Värmdöpolitiken, sa någon.

Slutsatsen av debatten blev att ärendet återremitterades. Vågar man hoppas att ärendet kommer tillbaka till kommunfullmäktige berett nästa gång?

Ytterligare nya turer i skandalen kring Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö
Just när det flesta trodde att skandalen kring Värmdövallen AB skulle få ett slut händer något nytt.
Det är dags för ytterligare en ny tur i skandalen om Värmdövallen AB. I ett brev publicerat på Värmdö IFs hemsida, länk kommer ordföranden i styrelsen, Bengt Engelberg med nya uppgifter.

Byggbolaget som Värmdövallen AB är skyldig stora pengar lånar nu ut 10 miljoner och efterskänker 5 miljoner till Värmdövallen AB. Det är oklart om de 10 miljonerna i lån är nya pengar eller om man accepterar betalning för sina byggarbeten med en revers och kallar det lån.

I brevet talas det också om ett gym som man bedriver uppenbarligen på kommersiella villkor. Mot den bakgrunden ter sig fastighetsaffären med kommunen extra märklig. Ett köp av byggnaden kan då vara att anse som stöd till en enskild näringsidkare. Det är förbjudet.

Man talar om ett driftavtal i brevet. Mot bakgrund av den kommersiella verksamhet som Bengt Engelberg numera menar att man bedriver i Värmdövallen AB bör väl driftavtalet handlas upp offentligt. Annars bryter kommunen ju mot lagen.

I brevet talas det inget om att man driver en verksamhet med ideella förtecken. I stället talas om att man driver affärsverksamhet.

Slutligen konstaterar Bengt Engelberg i brevet att alla som kritiserar och lägger fram fakta skandalen inte vet vad man talar om. Den enda som vet något om man får tro herr Engelberg själv, är just han själv.

Politikerna blir allt mera tveksamma till om man ska genomföra affären med Värmdövallen AB. Ordföranden i Värmdö IF har skickat mail till kommunen där han uppgifter inte stämmer överens med Bengt Engelbergs uppgifter. Det väcker också undran.

Om nu allt är så bra som Bengt Engelberg hävdar och verksamheten är fullt finansierad, varför ska då kommunen köpa byggnaden?

tisdag 8 januari 2013

Från Frankrike till Ryssland


Är Värmdö kommunfullmäktige en tomteverkstad?

Hänt i Värmdö
Finns det några snälla Värmdöbor?
-Den frågan kan komma att ställas i morgon på det extra kommunfullmäktigemötet, länk.
Tomten uppträder i form av Anders "Ankan" Bergman.

I säcken har tomten närmare 40 miljoner kronor. Till detta kommer moms. Så totalt kostar den hårda klappen nästan 50 miljoner kronor av skattebetalarnas medel.

När julgröten nu är uppäten och nyårsraketerna avfyrade så har ingenting hänt sedan den 21 december. Ett slarvigt beslutsunderlag som man inte kunde enas om politiskt är det enda som finns.
Kommunen planerar utan en värdering att lösa ut styrelseledamoten Bengt Engelberg ur bolaget Värmdövallen AB från en svår situation. Det finns enkla och transparenta lösningar. De vill man till varje pris undvika.

Det enda svar bloggen kan finna på frågan om varför är att de som styr i Värmdö tror på tomten.

Det finns inga uppgifter som allmänheten kan ta del av hur bolaget Värmdövallen AB ser ut.
-Varför är det viktigt?
-Det krävs för att bedöma om en likvidation av bolaget är realistisk.

I stället ska skattebetalarna tro på just tomten.

Idén om tomten är vacker för dem som bestämmer.
En skäggig gubbe som åker jorden runt för att kontrollera att alla varit lydiga.
Tyvärr har den ett problem. Om nu verkligen denne tomte ska besöka all världens barn under 24 timmar krävs en farkost som färdas fortare än ljuset.
-Det går ju inte säger någon.
-Just, det naturlagarna gäller även tomten om han ska vara verklig.
-Om han förblir en fantasi däremot fungerar konceptet.

Om det verkligen blir ett kommunfullmäktigemöte i morgon om att köpa en "gris i en tomtesäck", vilket inte är helt säkert så kan man fatta ett beslut.
Om en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter inte är nöjda utan vill återremittera ärendet blir det inget beslut. Då tar det ytterligare lite tid innan ett beslut kan fattas.

Skulle det nu fattas ett beslut vid ett senare möte kan vem som helst som inte gillar beslutet överklaga det. Om det sker bör inte köpet genomföras.

Då är idén om tomten bara en saga.

Man kan undra varför tomten i form av Anders "Ankan" Bergman inte använder sin verkstad för att kunna sätta ett ok på produkten.
-Nej, visst nej den delen har ju Disney plockat bort från filmen.
Frågan är bara om tomten inte kunde tänkt ut detta själv, i alla fall? 

Snurrig tjänsteman snurrar till det

Hänt i Värmdö
Nu har Värmdös näringslivsavdelninge tänkt till igen.
Allt för många pendlar ut från Värmdö. Medborgarna jobbar i stan eller i en annan kommun.
12.478 av Värmdös innevånare arbetar in annan kommun, länk. Det visar statistik från SCB.

Värmdö kommuns näringslivsdirektör, Lars Berlin upplever detta som problematiskt.
Det innebär ju att man inte äter lunch i Värmdö i veckan, menar han.
Lösningen på "problemet" heter fler jobb inom besöksnäringen och fler kontorshotell om man får tro näringslivsdirektören Lars Berlin.

Bloggen menar att näringslivsdirektören ägnar sig åt en sorts förmynderi som hör en annan tid till. Att många väljer lång, ibland påfrestande pendling, hög kommunalskatt, höga avgifter och dålig service i Värmdö borde man tycka är fantastiskt.

Bland miljöpartister och inom näringslivsavdelningen i kommunen vill man i stället ska nu fler arbetsplatser flyttas till i Värmdö. Arbetsplatserna matchar inte dem som bor i kommunen.
De jobb man "skapar" är inte sådana som kommuninnevånarna har. Det enda man gör är att får ett antal fler som pendlar till kommunen i stället, från andra kommuner. Det totala pendlandet ökar alltså. Med de miljökonsekvenser detta för med sig.

Om man vill minska pendlandet finns det bara en sak som gäller. Det är att bedriva opinionsbildning för att de som redan bor i kommunen arbetar hemma i större utsträckning. En kampanj skulle i så fall vara att uppmana medborgarna att jobba en-två dagar hemifrån, för dem som har möjlighet till det Det skulle ge miljöeffekter. Då är sannolikt en fråga viktig. Bättre telefon och internetförbindelser. Här har kommunen ett lobbying-jobb att göra.

Den verksamhet som näringslivsavdelningen driver i Värmdö kommun är ingen prioriterad verksamhet. De pengar som verksamheten kostar borde i stället läggas på omsorg och skola.
Att underlätta för företagare som vill etablera sid i kommunen är framförallt en fråga för samhällsbyggnadskontoret och bygg- miljö- och hälsoskyddskontoret. Ledorden är att bli mera serviceinriktade. Dessutom bör kommunstyrelseordföranden själv ha bra dialog med näringslivet och dess företrädare.

Utan stark pendling dör Värmdö.
Det borde till och med tjänstemännen i kommunen inse.
Att påstå att pendling är ett problem är irrationellt och ologiskt.

Det är dags för politikerna att stänga näringslivsavdelningen.
Satsa pengarna på en bättre skola i stället

  

måndag 7 januari 2013

Folket frikänt - Politikerna mera misstänkta

Hänt i Värmdö
Ledande skolpolitiker i Värmdö har indignerat under hösten talat om folket som hotar dem.
Inte nog med det. Man har pekat ut enskilda medborgare som våldsverkare.
Till råga på eländet har självaste ordföranden i utbildningsstyrelsen, miljöpartisten Max Ljungberg grundlöst i en skrivelse som är diarieförd och som är offentlig pekat ut några medborgare som så hotfulla att de borde ställas inför skranket.
Att detta får konsekvenser för de enskilda som pekats ut verkar man strunta i.
Nu har polisen konstaterat att det inte fanns grund för åtal, länk.
Myndigheten polisen menar att personerna är oskyldiga.

Vad detta gör med medborgarnas förtroende för politikerna vet vi. Man förlorar förtroendet. Någon lustigkurre sa till bloggen att: "Max maxar misstron mellan medborgare och makten".

När bloggen talar med föräldrar menar man att det egentliga skälet till anmälan var att dra bort uppmärksamheten från ett dåligt hanterat ärende. Bara att man tänker den tanken borde leda till eftertanke hos ledande politiker.

Det kan till och med vara så att någon eller några av politikerna bör ställa sig frågan om de är lämpliga för den uppgift som andra politiker valt dem till. Trots allt väljer folket bara ledamöterna till kommunfullmäktige, kommunens riksdag. Väljarnas val styrs dessutom av vilka namn som partierna satt upp på sina listor. Medborgarna har faktiskt inte valt dem till posterna i facknämnderna.

Om sista akten av detta mycket trista inslag i Värmdöpolitiken blir en förtalsrättegång där en av de ledande politikerna kommer att sitta på de anklagades bänk vet inte bloggen. Däremot förstår bloggen att de finns en del som funderar på saken.


Kampen om upphovsrätten - nu är länkarna i fara

Kampen om upphovsrätten pågår för fullt.
Bloggaren copyriot berättar om att nu slår slaget om de fria länkarna, länk.

Tidningar i Centraleuropa vill ha betalt för länkarna.
Ett uppmärksammat rättsfall i EU domstolen 2009 slog man fast att ett citat får vara max tio ord för att inte bryta upphovsrätten, länk.

De fria länkarna har underlättat det för många. Allt talar för att de har kommit för att stanna.
De ökar trafiken till tidningar och skapar således värde för utgivarna. Att ta betalt för länkarna är något som kommer att slå tillbaka mot tidningshusen.

På Irland är det ännu värre. Där begär tidningar redan € 300 för en länk på fem ord, länk. 25-50 ord kommer att kosta € 1.350 om tidningarna på Irland får igenom sina krav.

Utan gratis länkar stannar internet, länk. Det är ingen betjänt av.

Nya turer i skandalen om Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö
På onsdag den 9 januari sammanträder både kommunstyrelsen, länk och kommunfullmäktige, länk för att ta ställning till att köpa skandalbolaget Värmdövallen ABs byggnader. Det är två hastigt sammankallade extra sammanträden.
Till mötena presenteras inga nya underlag.
Bloggen har hört suckar från beslutsfattare som kallar det hela slarvigt. Detta kan bli dyrt för skattebetalarna säger en annan politiker som är väl insatt i processen,

Utan nya underlag och en riktigt värdering innebär att ärendet har samma brister som före jul.
Sannolikt kommer det att bli mycket diskussioner om vad som är ett rimligt pris för byggnaderna.

En fråga som lär diskuteras är också om köpet på det villkor som nu presenterats strider mot kommunallagens regler om stöd till enskilda företag.

Bloggen har tagit del av material som visar att beslutet sannolikt kommer att överklagas om det inte är bättre underbyggt.

Man undrar när denna följetong kommer att ta slut?

lördag 5 januari 2013

Fördelning eller tillväxt främst - Det är frågan?

Sverige var landet som under flera decennier på 1900-talet var dopat.
Den ekonomiska utvecklingen var mer baserad på att andra länder hade mycket sämre förutsättningar än Sveriges egen styrka på marknaden.
Sveriges produktionsapparat var helt intakt efter andra världskriget. De flesta länderna i Europa hade kraftigt skadade produktionsapparater och stort fokus på återuppbyggnad.

I detta läge leder socialdemokratin vårt land. Sveriges framgång har egentligen liten koppling till framgången för socialdemokraterna. Det skulle vara intressant att få detvetenskapligt belyst om de socialdemokratiska regeringsinnehavet under 44 år var en tillgång eller hinder för att bygga det rika Sverige.

Efter kriget är det inte svårt för Sverige att exportera. Behoven är närmast omättliga. Med Amerikanska återuppbyggnadspengar fanns också medel att betala för de svenska varorna.

I Sverige blir fokus under 1950, 1960 och 1970 talen i allt väsentligt på hur man ska fördela de värden som skapas. Det finns helt enkelt inte behov av att tala om hur man skapar tillväxt och därigenom jobb. I mitten av 1970 talet blir effekterna av världens mest utvecklade omfördelningssystem tydliga. Marginalskatterna är 77-80%. I några extremfall över 100%. Trots detta reagerar inte makten direkt. Man försvarar status quo.

Sverige är samtidigt ett slutet land. Pengar kan inte utan statens tillstånd föras ut och in ur landet. Jordbruket är högt subventionerat. Konstruktionen finansieras med bland annat höga tullmurar. Sverige har jämfört med omvärlden mycket höga matpriser.

I TV apparaten kan Svenskarna se program som är producerade enbart av den Svenska statstelevisionen. Inga andra program går att se. I andra länder i Europa finns det konkurrens på detta område.
På område efter område är det staten som väljer för medborgarna.
Svenskarna själva är inte myndiga att göra valen, om man får tro staten.

Två män, båda födda på Östermalm och med starka influenser från USA har präglat Sverige under andra delen av 1900 talet. Den förste, född 1927 och den andre 1942. Det är 15 år mellan dessa båda herrar. Den förste skapade många av systemen. Den andre ifrågasatte många av dem.

Händelsen att göra TV-biografier över både Olof Palme och Jan Stenbeck ser ut som en tanke.

Den 31 december 1987 startar Jan Stenbeck en TV kanal sändningar i London.
1988 hotar Maj-Britt Theorin entreprenören Stenbeck med fängelse och dryga böter för att han startat TV sändningar som kan ses av Svenskar i Sverige.

Mobiltelefonin släpps fri i Sverige och det är Jan Stenbeck, igen.
Den tredje TV kanalen, TV4 även här ligger  Jan Stenbeck bakom.
Tidningen Metro var inte Stenbecks idé. Samtidigt, när Bonniers inte trodde på idén gjorde Jan Stenbeck det. Stenbeck utmanade samhället med låg valfrihet. Han satsade och vann.

Det finns två biografier som Svensk public service inte gjort TV biografier över och som borde gjort samtidigt som dem över Palme och Stenbeck. Det är männen som gjorde att Stenbeck vågade.
Den ene är Gösta Bohman och den andre Thorbjörn Fälldin.

Genom valet av Fälldin blev centern ett trovärdigt borgerligt parti. Under Gunnar Hedlund hade partiet varit ett utpräglat taktikparti. En annan viktig fråga som centern för in i Svensk politik är decentraliseringstanken. Beslut fattas bäst av dem som är närmast besluten.
Palme-eran hade centraliserat successivt. Kommunsammanslagningarna är ett av exemplen på detta. Det finns många fler.

Bohman hade successivt kommit med närmast systemkritik mot det svenska samhället.
De kollektiva lösningarna var inte alltid de bästa.
MBL, LAS och sist men inte minst löntagarfonderna angav riktningen för den fortsatta samhällsutvecklingen.
Väljarna hade allt mera fått upp ögonen för moderaterna. I 1976 års riksdagsval får moderaterna 15,6% av rösterna. Partiet ska öka sin väljarandel under hela  1970-talet.
I valet 1976 får Centern 24,08% av rösterna. Folkpartiet fick 11,06% av rösterna.

I den berömda valdebatten i Scandinavium i Göteborg 1976 talades det mindre om kärnkraft och mer om vilket samhälle Sverige skulle ha.

Thorbjörn Fälldin var tydligt med att han tog avstånd från det socialistiskt-demokratiska samhälle som Sverige hade fått under 44 år av socialdemokratiskt styre.

I stället ville Fälldin ha ett mera liberalt samhälle, länk, länk, länk där medborgarna fick mer av makten i egna händer. Att Palme från och med denna debatt var på defensiven var klart. Han skulle vara så under resten av sitt politiska liv.

Vad som sällan belysts mera tydligt tidigare var att Fälldin och Bohman ideologiskt låg varandra. Folkpartiledaren Per Ahlmark lågt klart närmare socialdemokratin i sitt tänkande.

Inför valet 2014 är det dags att fundera på fokus för staten.
-Är det att främst att skapa förutsättningar för tillväxt och därefter att fördela eller är det främst fördela och sekundärt att skapa förutsättningar för tillväxt?

Valet står mellan Alliansen och de socialistiska partierna. 

torsdag 3 januari 2013

Lokal politisk årskrönika 2012

Hänt i Värmdö
Året 2012 var rockadernas och skandalernas år i Värmdöpolitiken.

Kommunstyrelseordföranden Lars-Erik "Nallen" Alversjö kändes trött. Bloggen menade redan första kvartalet att han funderade på att lämna sin roll. Skandalen kring Värmdövalllen AB fick honom att fatta beslutet att lämna. Vilken roll han haft för skandalens uppkomst kommer vi sannolikt inte att få klarhet i.

Efterträdare blev den i vart fall erfarenhetsmässigt betydligt mera kompetenta Monica Pettersson. Tyvärr har hon fått en dålig start genom att inte se till att hon städat omkring sig. Hon är kvar som bolagsman i ett handelsbolag som bland annat bygger. Den andra bolagsmannen är maken Erik Pettersson. Honom och handelsbolaget ska hon öva tillsyn över. Det är klart att det inte fungerar. Om Pettersson ska bli långlivad med sitt uppdrag får maken avgå från sina tunga politiska uppdrag och fru Pettersson själv lämna handelsbolaget.

Marie Bladholm blev ny borgmästare. Bloggen vill påstå att det inte var tack vare sin far den erfarne och stridbare gamle borgmästaren i Stockholms stad. I stället var det nog mera trotts honom.

En ny tung viceordförandepost fick moderaten Elisabeth Dingertz. En det frågar sig om hon kommer att orka detta uppdraget. Allt klarare rykten talar om hälsoproblem.

Oppositionens starke man Lars Bryntesson insåg att det var svårt att bestämma i Värmdö. Demografin talar mot socialdemokratiskt styre på Värmdö. En hel det lättade majoritetsföreträdare hördes. Frågan är om man inte sätter kaffet i vrångstrupen här. Fru Annika Andersson-Ribbing kan nog bli en svår nöt att knäcka.

Majoriteten i Värmdö gjorde säkert många goda saker. Problemet är att man helt saknar förmågan att berätta om dem. Man klagar över att tidningarna inte vill lyssna eller ta in vad som skrivs. Om man ska kunna överleva krävs att någon kan berätta historien.

Några skandaler hanns med under året. De två stora var skolorganisationen och borgensskandalen kring företaget Värmdövallen AB. En annan var myglet kring Cirkus Cirkör.

Skolorganisationen kunde blivit en succéhistoria och politikerna hade fortsatt driva en bra process. Nu slutade man med det på halva vägen. Inte undra på att medborgarna blev både besvikna och ilskna.
Att ledande politiker på lösa grunder anmälde medborgare till polisen får sägas vara ett av de absoluta bottennappen under 2012.

I stället fick politikerna ett folkinitiativ att ta hänsyn till. Nu jobbar medborgare för att man ska folkomrösta om saken.

Skandalföretaget Värmdövallen AB fick inte någon utökad borgen. Skälet var att man inte lämnat sanningsenliga uppgifter till kommunen. Den som inte gjorde sitt jobb var finanskommunalrådet Anders "Ankan" Bergman. Om han hade agerat lika försiktigt med kommunens egna pengar som med sina egna miljoninkomster skulle det aldrig blivit någon skandal.

Precis före jul skulle kommunen rycka ut och rädda skandalföretaget Värmdövallen AB genom att köpa dess byggnader. Dåliga underlag och dåligt förarbete gjorde att så inte blev fallet. Den ansvarige politikern Anders "Ankan" Bergman kvalitetssäkrade inte. Om nu barnen drabbas är det han som bör ställas till ansvar. Det bästa är om bolaget Värmdövallen AB äntligen går i konkurs.

Något besked om Villeroy & Boch kommer att finnas kvar i Värmdö fick man inte. Det är helt beroende av om man får loss pengar genom en försäljning av den gamla fabrikstomten. Förmodligen blir det inget säkert besked i frågan före år 2014.

Kommunen var på köphumör och köpte vindkraft och Gustavsbergs hamn bland annat. Skattebetalarna skuldsatte sig med cirka 300 miljoner kronor ytterligare.

2013 kan bli ett riktigt bra år lokalpolitiskt. Då krävs det att de styrande börjar hantera förändringsprocesserna och börjar hushålla med medborgarnas pengar.