onsdag 29 februari 2012

Exit SAAB

Då har bitarna fallit på plats. Nu kommer förklaringen till biljätten GMs ändrade inställning till SAAB, länk. Man köper in sig i den franska koncernen Citroen-Peugot koncernen, länk.
Affären är på 1 miljarder euro. Det innebär också att man vill ha bort så mycket som möjligt av överkapaciteten i Europa. SAABs cirka 100.000 bilar per år är en del av detta. Här har GM själv möjligheten att aktivt påverka skeendet.

Det mesta talar för att affären började slutförhandlas i slutet av förra året. Samtidigt visste man inte om den verkligen skulle gå i mål. Därför gav man av politiska skäl, under hand klartecken till den turkiska intressenten Brightwell. Du när affären med Citroen-Peugot är klar är intresset borta.
Följdriktigt drar då Brightwell tillbaka sitt bud, länk.
Därigenom försvann med all sannolikhet möjligheten till en bilproduktion i Trollhättan.
Detta kan vi kalla det definitiva "exit SAAB".

Det finns vissa möjligheter till teknisk utveckling i den gamla SAAB fabriken, men sannolikt inte mycket mer.

I april månad lär  den tidigare SAAB ägarenVictor Muller dyka upp på ett så kallat edgångssammanträde i Vänersborgs tingsrätt. Sedan är detta äventyr över för honom, såvitt han inte som ryktena säger kommer att stämma både rekonstruktören, Guy Lofalk och ja, ni läste rätt GM. I det första fallet talar vi miljonbelopp och i det andra miljardbelopp.

Riktigt över är det inte ännu med SAAB

Olika uppfattningar inom folkpartiet om Wärmdö:exposed

Bloggen har tagit del av följande mailkorrespondens som vi nu publicerar.


Olle Markstedt
22 feb (7 dagar sedan)
till AndersAmieAndersBrittClas-GöranFredrikJohanJorgeMatsTanjaLarsanders.mildeJohannamig
Hej alla
Jag har diskuterat Värmdö:Exposed med några mig närstående och ser det egentligen bara positivt. Alla sätt att öka intresset för politiken är bra för demokratin och att försöka lägga locket på för att formen inte passar den det rör höjer nog bara trycket i den politiska sandlådan till att finna andra uttryck att visa sin uppfattning som nog är mer explosiva till sin karaktär.

Jag tycker INTE att Lars Bryntesson ska ställas till svars för att andra socialdemokraters, läs ungdomar, önskan att delge omgivningen en sammanställning av tidningsartiklar, och anser att dina frågor inte är förenliga med den andliga frihet som vi enigt värderar så högt inom vårt parti som en liberal ledstjärna. Jag blev faktiskt väldigt imponerad av upplägget som egentligen inte är annat än att filtrera information genom ett socialdemokratiskt filter, men förstår samtidigt vilket enormt arbete som lagts ner på hemsidan.

Det jag tycker däremot tycker att vi bör ta upp är att diskutera sakfrågorna inom partiet och finna argument som stödjer vårt agerande och även diskutera former för hur partierna kan sprida sina ideologiska budskap. Jag vill bara passa på att nämna att öppenhet går helt i linje med vad jag lovade väljarna inför valet varför jag gärna vill höra om någon inom partiet har en annan uppfattning om mina ledstjärnor

  • Alla som är med och fattar beslut ska förstå och ta ansvar för konsekvenserna av sina beslut
  • Politiska beslut ska vara lagliga
  • En demokrati fordrar full öppenhet media (även sociala) roll är att informera om alternativens konsekvenser och bevaka makten

Jag kan tyvärr inte medverka i kvällens KF men skulle uppskatta om jag fick lite respons på mitt mejl från andra. Jag har för övrigt för avsikt att vid nästa KF lägga fram en interpellation till dig Anders Bergman, om moral, etik och attityd inom politiken som jag tidigare fått refuserad som fråga och där jag hoppas att vi kan vara överens inom alla partier om svaren.

Med vänlig hälsning

Olle Markstedt
070-516 24 27

21 feb 2012 kl. 18:40 skrev Anders Bergman:

Hej alla!

Idag så har det dykt upp en hemsida som heter Värmdö:Exposed (här
bifogar jag en länk http://www.varmdoexposed.se/ ).
Ni får själva betygsätta sidan. (S) nalkar sig lågvattnet rejält
enligt min uppfattning.
Av den anledningen så har jag ställt en fråga till Lars Bryntesson vid
morgondagens KF som bifogas.
Det lite roliga i kråksången är att frågorna tas i början av KF 17.00
- 17.30) och de har planerat att
presentera hemsidan 18.10 enligt de uppgifter vi har. Frågan tar lite
loven av "nyheten". Även Stefan Dozzi och Lars-Erik
ställer samma fråga.

Hälsningar

Anders Bergman
Kommunalråd (FP)
Värmdö kommun
076-139 82 13
anders.bergman@folkpartiet.se---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Anders Bergman <anders.bergman@folkpartiet.se>
Datum: 21 februari 2012 16:29
Ämne: Fråga vid KF till Lars Bryntesson
Till: Per Fogelström <per.fogelstrom@varmdo.se>
Kopia: Lars Bryntesson <lars.bryntesson@varmdo.se>


Hej Per!

Bifogar fråga till Lars Bryntesson vid vid morgondagens KF

Hälsningar

Anders Bergman
Kommunalråd (FP)
Värmdö kommun
076-139 82 13
anders.bergman@folkpartiet.se

måndag 27 februari 2012

Högröstat och "det började med att jag slog tillbaka"

Hänt i Värmdö
Bloggen har nu tagit del av de sidor som tagits bort på siten wärmdö:exposed.
Totalt rör det sig om ett 30-tal poster.

Det finns anledning för sitens skribenter, herr Hansson och fröken Gullberg att fundera över det kloka i att publicera allt man kreerar. Denna blogg menar sig veta efter 1863 inlägg. Bland inläggen finns en del påhopp som enligt denna bloggs förmenande går klart över gränsen.

Att som i en post beskylla en ledande moderat för att vara fifflare och ha maktambitioner i annan kommun är både osant och osnyggt.

Det är vidare väldigt tveksamt att beskylla någon för att vara "guilt by association" genom sina familjeband.

Några poster rör byggnadsnämndens ordförande som utmålas som korrupt. Det är heller inte acceptabelt, såvida man inte har bevis för att så är fallet. Då borde man lägga fram dessa. Det förhållandet att ordföranden i nämnden också är byggare på orten gör att det uppkommit rykten som utpekar ordföranden som "korrupt". Hans oklara och eller dubbla roller är olyckliga.
Bloggen veterligen har ingen kunnat leda rykten i bevis som påstår att något oegentligt verkligen förekommit. Byggnadsnämndens ordförande bekräftar för bloggen att han polisanmält inlägget som förtal.

Det är synd att duon Hansson och Gullberg inte kvalitetssäkrat sitt arbete. Övertrampen är onödiga och dessutom osnygga. De väcker frågor om deras publicistiska och till viss del sociala kompetens. Den goda ambitionen att granska sambandet ord-handling och öka öppenheten för medborgarna döljs av övertrampen.
Nu återstår bara en sak för duon och det är att be om ursäkt eller som det allt oftare heter "göra en pudel" och sedan gå vidare.

En hypotes som man kan ha är att övertrampen är väl genomtänkta. Idén är att få maximal uppmärksamhet och då är alla medel tillåtna. Då har duon uppnått sitt syfte. Trafiken till sidan kommer redan från början att vara stor. Det sker i så fall till priset av att duons etik alltid kommer att vara ifrågasätt.

Uppståndelsen, länk visar är att nivån för personliga påhopp och negativt kampanj/opionionsarbete närmast har nått Amerikanska dimensioner på Värmdö. Här måste till exempel moderaten Johan Hedberg fundera över sitt bidrag till denna låga nivå. Hans hemliga site i förra valet var ett lågvattenmärke. Utan den hade det varit mycket svårare att våga publicera det som duon Hansson och Gullberg gjort, såvida bloggens hypotes nummer 2 inte är för handen.

Värmdö kommun är inget föredöme. Ledning, service, kostnader och skattenivå ligger inte på acceptabla nivåer. Det finns allt för lite samling kring medborgarnas bästa. Intrigspel och motsättningar, politiska som personliga står i vägen för skattebetalarnas bästa. Det är fakta. Nu måste politiker i alla läger ta sitt ansvar och förbättra för medborgare och skattebetalarna. Ökad transparens ökar sannolikheten att så sker.

Bråket kring wärmdö.exposed visar att det finns ett missnöje, som till delar har fog för sig. Samtidigt visar det att ribban för debattnivån numera är placerad rejält under bältet eller skärpet. Det är illa.
Det är i denna typ av klimat som missnöjet och politikerföraktet får grogrund.
Det drabbar inte en, eller ett parti det drabbar alla.
Det är möjligt att Värmdö efter detta ser ett missnöjesparti se dagens ljus.
Inte är det medborgarnas fel.
Det är politikernas.

söndag 26 februari 2012

Ett nytt tillskott i webbosfären lokalt i Värmdö väcker reaktioner


Hänt i Värmdö
Det har kommit ett tillskott i webbosfären i Värmdö. Tillskottet heter wärmdö:exposed, länk
Huruvida det är en blogg eller en sorts hemsida är oklart. Det vore intressant att veta om den kommer med texter mera frekvent eller bara sällan.
Bakom wärmdo:exposed står socialdemokraterna Charlie Hansson och Aurora Gullberg.

Wärmdö:exposed har vållat kritik och indignation i den lokala bloggosfären i Värmdö, framför allt bland de styrande. 
Fredrik Sneibjerg (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden kommenterar wärmdö exposed på sin blogg, länk. I  en bloggpost skriver han så här: "Alla är känsliga för propaganda, korrekt eller inte, respektfullt framfört eller inte. Jag tycker att oppositions politik är viktig och den gör oss alla starka, alla.
Men den kräver ett visst mått av respekt. Att arbeta tillsammans med en eller flera personer som bandar allt jag säger, som filmar allt jag gör visar inte ett bra klimat att arbeta tillsammans i."


Folkpartiets ledande skolpolitiker, Amie Kronblad menar att Hansson och Gullberg fokuserar på retorik i stället för politik, länk. Den lokale moderate lokale partisekreteraren Johan Hedberg verkar alldeles har förlorat både perspektiv och koncept i sina kommentarer av wärmdö:exposed, länk. Även den tidigare ordföranden i kultur- och fritidsnämnden fru Lien (m) kommenterar indignerat wärmdö:exposed, länk


Denna blogg har gått igenom det som är publicerat på Wärmdö:exposed just nu. 
De poster som fanns på siten var tämligen harmlösa. 


Vi kan dock konstatera att man inte länkat till denna blogg, länk när det gäller "avslöjandet om att statistik inte beställts för att kunna avgöra måluppfyllelsen". Det hade etikettsmässigt varit mera klädsamt.


När det gäller avslöjandet om att Värmdö är sämst på att ge tak över huvudet till de mest utsatta, verkar vare sig Gullberg eller Hansson förstått statistiken. Det mest talar nämligen för att Värmdö är den kommun i Stockholms län som har störst engagemang för denna utsatta grupp och faktiskt gör mest.


Rykten talar om andra texter som legat ute på wärmdö:exposed och sedan blivit borttagna, om polisanmälningar och annat. 
Bloggen är tacksam för tips och skärmdumpar av detta för att kunna kommentera. 
Maila gärna materialet till hans.stefan.martensson@gmail.com.


För dagen kan inte denna blogg göra något annat än önska Wärmdö:exposed välkommen in i webbosfären!
När det gäller ambitionen att dokumentera det som sker i de politiska beslutsförsamlingarna så att medborgarna, skattebetalarna själva kan bilda sig en uppfattning är detta lovvärt. 
Här borde Värmdö kommun själv ha gjort detta. Att jämföra ord med handling är också mycket vällovligt.


Att webben används för opinionsbildning i stället för papperstidningen är helt naturligt. Det är bara beklagligt att den inte används ännu mer av både majoritet och opposition.


Bloggen kan konstatera att dessa "röda" nu också förfasas över de höga avgifterna och kommunalskatterna. Det är ett positivt tecken och en möjlighet för breda politiska beslut om rejäla skattesänkningar i Värmdö.

Unikt hästprojekt på Skärmarö gård stoppas

Hänt i Värmdö
Det ambitiösa hästprojektet på Skärmarö gård blir med stor sannolikt inte av.
Ägaren, Lars Backsell har lagt ut gården till försäljning i stället, länk. Prislappen är på 39 miljoner kronor. Varför projektet nu verkar avbrytas har bloggen ännu inte kunnat utröna.

Meningen var att skapa ett center för elithästar och ryttare på gården och bygga upp en anläggning i Europeeisk toppklass. Bygglov beviljades har beviljats för en ny mangårdsbyggnad. Däremot är det osäkert om kommunen och fastighetsägaren har enats om hur stallbyggnaderna ska utformas.
Mer information kommer.

torsdag 23 februari 2012

Socialdemokraternas team blir andranyhet i dag

Så blev inte Löfvens nya team en förstanyhet, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk.
I stället blev det fokus på Sveriges nya tronföljare.

När man ser på teamet som Stefan Löfven kommer att omge sig med innebär det att socialdemokratin tar minst ett steg åt höger. I var fall om man jämför med Håkan Juholt. Kanske kan man säga att partiet återgår till Göran Persson-linjen. På ett sätt är det som tokmoderaten skriver: "Ring in det gamla och ut det nya", länk. Hur politiken kommer att se ut vet vi ännu så länge, men den lär blir mera attraktiv för storstäderna. Den kommer att innehålla en sammanhållen skattepolitik.

Fokus verkar ligga på kompetens och ett medvetet storstadsfokus, även om detta inte är klart utsagt. Det verkar som om socialdemokraterna laddar för att ta upp kampen i mitten med moderaterna i Stockholmsregionen. Det lär bli i en rejäl uppförsbacke.

Storstadsfokus och mera mitten är i och för sig närmast en nödvändighet. Med Jonas Sjöstedt som vänsterledare lär det vara svårt att få trovärdighet som bästa alternativ åt vänster och i glesbygden.
Vad vi kommer att se är att det blir ännu trängre i mitten. Om detta nu verkligen är möjligt.

Miljöpartiet kommer att bli nyckeln. Om det träffas en energiuppgörelse kommer man säkert att känna sig fria att samarbeta med moderater eller socialdemokrater. Vad man väljer kommer att avgöras av vem som erbjuder förmånligast villkor. Utan miljöpartiet är drömmen om regeringsmakten bara en illusion

Vi kommer att se en ekonomisk debatt mellan Magdalena Andersson och Anders Borg. Två ekonomer av facket. Kompetensen kan ingen ifrågasätta hos dessa båda. Frågan är bara vem som har utstrålningen som ger sympatierna?

Mikael Damberg tar några rejäla steg uppåt. Gruppledare innebär de facto att han blir socialdemokraternas andreman. Han får genom detta "pole position" för att en gång efterträda Stefan Löfven, kanske i kamp med just Magdalena Andersson.

Frågan är vad vänsterflygeln inom socialdemokratin kommer att ta sig till nu. Kommer man att vara stillatigande eller fortsätter skyttegravskriget från Juholts tid?
-Osvuret är bäst.

Fredrik Reinfeldt och hans team kommer att vara tvungna att prestera ännu bättre för att ta hem valsegern 2014. Samtidigt finns jokern miljöpartiet som kan ställa många begrepp på ända. Ett erfaret och kompetent team kommer att ställas mot ett team som numera har både kompetens och omdöme. Stalltipset är att regeringens chanser är störst i kris. Paradoxalt nog kan en uppåtgående ekonomi göra väljarna mera benägna att pröva något nytt.

torsdag 16 februari 2012

Regeringen på fildelarjakt

Regeringen vill göra det enklare att jaga fildelare på nätet, länk.
Operatörerna ska bli skyldiga att lämna ut ip-adresserna för alla typer av brott.
Tidigare krävdes det fängelse i straffskalan för att ip-adresserna skulle kunna lämnas ut.
Regeringen försöker rättfärdiga förslaget  genom att man vill komma tillrätta med nätmobbingen. I sig en vällovlig tanke, men det verkliga skälet är fildelarna.

Idén om att tvinga nätoperatörerna att lämna ut ip-adresserna påminner om att ge polisen rätt till telefonavlyssning generellt.

En Alliansregering kan bättre än så här 

Bankerna är faktiskt dinosaurier, har du tänkt på det Anders Borg ?

Så har då riksbanken sänkt räntan med 0,25%, länk, länk. Ingen blev direkt förvånad.
Inte heller kommer någon att bli direkt förvånad över att bankerna inte sänker sina boräntor med 0,25%, länk, länk. Anders Borg hotar bankerna med skattehöjningar om inte bankerna sänker marginalerna, länk.
Lika väntat är det att bankerna inte håller med Anders Borg.

Den traditionella banken är inte speciellt ändamålsenlig, vare sig för kunderna eller samhället.
När det går bra tjänar aktieägarna pengar och när det går dåligt betalar staten. Ett system som faktiskt skapar fler förlorare än vinnare.

Vad som saknas är nya finansiella strukturer som kan utnyttja dagens teknik och finanskunnande för att skapa en ny sorts finansiella företag. Den traditionella banken tar generellt för mycket betalt för den låga risken och för lite betalt för den större risken. Här borde det finnas aktörer som kunde komma in och erbjuda konkurrens.

Innovationskraften hos de traditionella bankerna är med få undantag låg. Samtidigt börjar marknaden allt mer fundera på möjligheter. Även om vare sig socialdemokrater eller vänsterpartister tror sina öron: enbart marknadens kreativitet kan lösa problemet. Lagstiftning skapar inte kreativitet. Den sätter bara gränser.

Det är en tidsfråga innan vi kommer att tala om gammelbanker i motsats till nybanken. Vi har sett utvecklingen inom media. Gamla och stela strukturer blir för eller senare utmanade.

Miljöpartiet: hudfärg, kön och nationalitet spelar roll

Hänt i Värmdö
I veckans nummer av Nacka Värmdö Posten står en artikel om en nämndeman som inte var svensk.
Nu skulle väl de flesta säga att sådana finns inte. Det är helt riktigt sådana finns inte.
Därför kommer ett antal rättegångar att få göras om. Kostnaden för staten kan uppgå till mellan 0,6-1 miljon kronor.

Nu frågar sig vän av ordning, hur gick detta till?
Miljöpartiet i Värmdö ville hitta en person "som inte tillhör kategorin äldre vit man" om man får tro Camilla Strandman, ordförande i miljöpartiets valberedning.
Man alltså var klar över vad man inte ville ha.
Däremot verkar man var mindre klar över vad man måste ha, dvs en Svensk medborgare. Det är nämligen kravet för att få bli nämndeman. I valberedningar brukar man ha koll på om det finns krav på personer som ska nomineras till olika poster. Så inte hos miljöpartiet.

Slarvet kostar stora pengar och undergräver dessutom tilltron till rättssystemet.

Man får hoppas att miljöpartiet i sina led hittar en svensk, yngre, färgad, icke man som kan ta detta uppdrag.


onsdag 15 februari 2012

Ny och vässad layout på bloggen

Sedan 2009 har bloggen haft samma grafiska form. Nu är det dags att uppdatera, utveckla och förändra.
Bloggen går från två spalter till tre.
Längst till vänster finner du de senaste nyheterna, i Sverige, Värmdö och i Världen och inom ekonomi.
I mitten finns som vanligt meningarna.
Högerspalten är arkiv som tidigare.

Färgblindhet

Hänt i Värmdö
De ledande partierna i koalitionen har partihögkvarter i en särskild byggnad med namnet Röda Skogsbo. En smula märkligt kan man tycka eftersom det största partiet är blått. Nu har ingen kommit på att byta namn till det Blåa Skogsbo.
Eftersom det mest syns miljöpartister i huset talar man allt mer om Gröna Skogsbo.

tisdag 14 februari 2012

In memoriam


Värmdö kommun bedriver åsiktsregistrering

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks publicerar i dag dokument som visar att Värmdö kommun bedriver organiserad och systematiserad åsiktsregistering av sina medarbetarna, länk.

Ett formulär som Värmdöleaks fått ta del av visar att medarbetarna årligen ska fylla i ett formulär om bisysslor.
I detta formulär ska medarbetarna uppge engagemang i föreningar. Dessutom ska detta engagemanget godkännas av närmaste chef.

Att detta är olagligt torde det inte råda någon som helst tvekan om. Genom formuläret är det fritt fram att kartlägga vilka politiska sympatier medarbetarna har, fackföreningstillhörighet, religiös tillhörighet samt sexuellt läggning. Uppläggningen av formuläret visar på skrämmande okunskap och är en systematisk kränkning av flera av Sverige grundlagar.

Här krävs att det ställs krav på politiskt ansvar och tjänstemannaansvar.
Formulärets utformning är sådan att det borde utredas av åklagare om vem/vilka som kan ha gjort sig skyldiga till brott.  

Om att sila mygg och svälja kameler eller vilken djävla sandlåda

Hänt i Värmdö
Tidningen Mitti har ett "scoop" om Värmdös oppositionskommunalråd, Lars Bryntesson, län.
I tidningen uppträder den ständigt tjänstgörande, i vart fall enligt anställningsavtalet kanslichefen och biträdande kommundirektören, Maria Larsson Ajne som "avslöjare" av detta.

Bloggen vet att berätta hur det verkligen gick till. Enligt vad källor till bloggen uppger var uppdragsgivarna för denna granskning kommunstyrelsens ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjö och kommunalrådet, "finansministern" Anders Bergman.  Till sin hjälp hade man enligt samma uppgiftslämnare haft moderaternas politiske sekreterare i Värmdö, Johan Hedberg. Denne Hedberg är känd för att använda negativa kampanjmetoder på gränsen till det etiskt acceptabla. Tidningen Expressen avslöjade ett av Hedbergs initiativ, Varma Sverige inför 2010 års val, länk. Hedberg stängde ned siten och därefter var det "locket på".

"Nallen" och "Ankan""beställde" fram samtliga Bryntessons reseräkningar under fem år. Samtliga reseräkningar utom en är godkända och attesterade av kommunens egen förvaltning. Följaktligen är det inte mycket att gör åt dessa. Möjligen kan någon tjänsteman handlagt dessa felaktigt. Den senaste reseräkning är enligt Bryntesson själv behäftad med ett fel på 746 kronor som han begärt för mycket avseende andra halvåret 2011.

Idén verkar vara att visa på "slösaktigheten" hos Bryntesson för att leda bort uppmärksamheten från herrarnas egna bristande resultat. Vad vi talar om i sammanhanget är resekostnader på cirka 2.900 kronor per månad under fem år. De felaktiga utbetalningarna kan röra sig om cirka 120-130 kronor per månad.

Vad som inte framkommer i artikeln är att herrarna Bergman och Alversjö också har rest på kommunens bekostnad. De har nämligen fått använda sig av de bilar som finns i kommunen "bilpool".
Om det finns något formell beslut på detta har inte bloggen kunnat utröna. Inte heller varför enbart de styrande i Värmdö kommun fått information om denna möjlighet.

Bloggen ser fram emot att den "ständigt tjänstgörande" fru Larsson Anje nu på samma herrars uppdrag  utreder om i vilken omfattning "bilpoolen använts" av andra kommunalråd. Utredningen bör särkilt belysa om användningen skulle resulterat i förmånsvärde för fri bil och dokumentation i övrigt kring användningen.

En reflektion från bloggen är om inte Alversjö och Bergman i stället skulle ägna sig åt att prestera resultat. Då skulle man slippa sandlådegräl som dessa. 746 kronor är bevisligen allt för små pengar att jaga när kommunen måste sänka skatter och förbättra servicen. Här talar vi om hundratals miljoner i omfördelning.

För det är väl aldrig så att man fastnat i att sila mygg och svälja kameler?

torsdag 9 februari 2012

Fackets kris

Två av Sveriges framgångsmaskiner har grus i maskineriet. Den ena är världens tidigare mest framgångsrika parti, socialdemokraterna och den andra är svensk fackföreningsrörelse.

Bland facken går det sämst för LO förbunden som återigen förlorar några tiotusentals medlemmar. 2011 var inget undantag.


På TCO sidan är bilden lite mera blandad. Unionen, polisförbundet och lärarförbundet ökar, resten minskar.


För SACO förbunden går det däremot bra. Man ökar med 10.000 medlemmar.De fackförbund som traditionellt stått socialdemokraterna närmast, LO och TCO går dåligt. Däremot går det bra för det mera trovärdigt oberoende SACO. Fackföreningsrörelsen har precis som socialdemokratin inte förmått att förnya sig. När förnyelsen väl kommer är det för sent.

Med den medlemsutveckling som facket som helhet har kommer på sikt den svenska modellen med avtal mellan parterna inte längre att fungera. Då blir märkligt nog fackets kris ett hela samhällets problem. Starka organisationer på arbetsmarknaden förutsätter kredibilitet och för det en hög organisationsgrad. När den når under en viss punkt är det svårt att hävda den längre.

Antingen lyfter sig då facken och lyckas vända utvecklingen eller också är det dags för en ny modell på den svenska arbetsmarknaden.

Fotnot: Tabellerna är hämtade från Medlingsinstitutets årsbok för 2011

onsdag 8 februari 2012

En intressant rappport

En av de mera intressanta årsrapporterna är medlingsinstitutets för år 2011 länk.
Den beskriver mycket informativt läget på svensk arbetsmarknad.

Bloggen publicerar några intressanta diagram från rapporten.

Av medborgarna i åldern 15-74 år är 69% i arbete.

9 av 10 är anställda. Cirka 10% är egna företagare eller medhjälpare i familjeföretag.

Trots detta är fokus vad gäller avtal och lagar på de anställda. Detta är en föråldrad struktur som hindrar ekonomisk utveckling. Regelverken måste mycket mer stimulera och stödja egenföretagandet och familjeföretagen.
Antalet anställda i privata näringslivet ökar. Staten och kommunerna som arbetsgivare minskar.
Om det är bra eller dåligt kräver en närmare analys av vad siffrorna innehåller.


Det som definitivt oroar är att antalet sysselsatta i procent av befolkningen minskar, sett över tid.
Detta är det överlägset största hotet mot välfärden.

tisdag 7 februari 2012

SKOP: Ingen Löfven-effekt utan en Juholt-effekt

Den första opinionsundersökningen sedan Stefan Löfven blev partiledare för socialdemokraterna har publicerats. Siffrorna för socialdemokraterna visar på en ökning av de potentiella väljarna. Genast börjar media nu tala om en Löfven-effekt, länk, länk, länk. En okunnig slutsats, menar bloggen.

Försiktigt börjar vi nu se en socialdemokraternas omgruppering, länk.
Thomas Östros lämnar politiken till hösten. Det lär vara fler som försvinner och del som kommer till

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det som skett opinionsmässigt inte är en "Löfven-effekt".
Det är i stället en "Juholt-effekt". Utan Juholt har socialdemokraterna detta stöd.
Löfven har knappt hunnit presentera sig. Det är möjligt att vi så småningom kan tala om en Löfven-effekt, men det vet vi inte ännu.
Däremot kan man med säkerhet tala om en "Sjöstedt-effekt".  En av Löfvens utmaningar blir just Sjöstedt och vänstern. Nu ligger de på 7,1% av väljarsympatierna enligt SKOP.
Bloggen tror att dessa siffror riskerar att öka till både 10% och däröver.

Miljöpartiet har kört fast opinionsmässigt. De två nya språkrören ger inte något riktigt lyft.
Centern har heller inte fått något lyft med Annie Lööf. Göran Hägglund och hans "krisdemokrater" är och förblir stabilt förankrade utanför riskdagen enligt opinionsundersökningarna. Man ligger stabilt på under 4%.

Vad vi inte sett i opinionsundersökningarna är tröttheten på Björklund. Samtidigt verkar den komma. Bloggen är mycket tveksam till om Jan Björklund leder folkpartiet i nästa val.
Stiftet har närmast hakat upp sig för Björklund.

Sverigedemokraterna är vågmästare enligt denna SKOP undersökning. Partiet sneglar sannolikt på Norge och kommer nog närmare valet i fokusera mer på trygghet för äldre.

Det mest sannolika utfallet just nu är det Danska scenariot. Dåligt val för socialdemokraterna, bra resultat för miljöpartiet och i synnerhet vänstern. Även i Norge har man ett starkt vänsterparti i regeringsställning med socialdemokratin.

Utmaningen för regeringen är nu att sätta den mediala politiska agendan. Med en mera stabil socialdemokrati ledarmässigt, blir det lättare. Orostider lär gynna regeringen och tillväxttider oppositionen.

Utmaningen för regeringen är betyande.

Värmdö kommun inför ny typ av målstyrning

Värmdö kommun tillämpar som bekant  målstyrning.
Bloggen har kommenterat detta tidigare och varit kritisk, länk.

Målstyrning, i vart fall vanligtvis bygger på att man stämmer av måluppfyllelsen.
Värmdö kommun däremot anser inte att detta behövs. Därför har kommunen inte beställt den SCB undersökning som skulle mäta måluppfyllelsen för verksamhetsåret 2011.
Nu är det 2012.

Vem som är ansvarig för detta "inte" vet man inte.
Rykten säger att beställningen "hamnat mellan två stolar".
Så sannolikt finns heller "ingen" ansvarig.
Det bara blev så, meddelas det.

Samtidigt, detta är självklart en helt fantastisk nyordning som utvecklats i Värmdö. Denna får ledarna i Pyongyang i Nordkorea att blekna av avund. Målen enligt femårsplanen kommer därmed alltid att vara uppfyllda.
SAS och alla andra flygbolag kommer att följa exemplet. Man sätter upp ett mål för punktlighet och glömmer mäta punktligheten. Följaktligen får man då dra slutsatsen att alla plan avgick i tid.


Bloggen menar  som tidigare att enbart ett "hand on ledarskap" är möjligt i  en politisk organisation.
Målstyrning utan kontroll av måluppfyllelse trodde vi inte fanns förrän Värmdö kommun uppfunnit det.
Denna innovation är faktisk inte bättre vanlig målstyrning. Den innebär sannolikt motsatsen

måndag 6 februari 2012

Längre livsarbetstid

Statsminister Fredrik Reinfeldt visar prov på både politisk insikt och courage när han tar upp frågan om hur länge vi ska vara aktiva i arbetslivet, länk, länk. Detta är en viktig fråga, inte bara när det gäller att kunna säkerställa välfärden såväl som en livskvalitetsfråga för den enskilde.

Vi måste fundera på det kloka att den aktiva arbetstiden ligger på 40 år när hälften av alla som föds i dag kommer att bli 100 år. Det krävs längre livsarbetstid.

Det är dags att som statsministern gör diskutera hur vi ska lösa dessa problem.

Sedan vet debattörerna att det finns människor som inte har möjlighet att jobba längre, med det är en annan fråga.

Uppdatering och förklaring

Bloggen har fått frågan vad DGMP står för. Av ett misstag föll förklaringen till förkortningen bort. Det står för De GrötMyndigas Parti.

Så här beskriver Svenska Akademins Ordbok begreppet grötmyndig:
GRÖTMYNDIG grø³t~myn²dig, adj. -are adv. -T.
[möjl. av ett icke uppvisat nt. grootmündig (jfr holl. grootmond, person med stor mun), av groot, stor, mnt. grŏt (se GROTT, adj.), samt en avledn. till mund, mun (se MUN); i så fall eg.: "stor i munnen", jfr språkprofvet
1728; i sv. anslutet till GRÖT o. MYNDIG; jfr d. grødmyndig, ävensom nt. grootmödig, högmodig, stolt]
[GRÖTMYNDIG 0]
(ngt vard.om person, äv. sätt att uppträda, ton o. d.: självtaget myndig l. befallande, övermodig, (dum)dryg, "viktig"; äv. (numera knappast br.) i uttr. göra sig grötmyndig (över ngn), vilja spela herre (över ngn).

Bloggen beklagar att den senaste posten saknade väsentlig information.

Lata politiker målstyr - duktiga, framgångsrika politiker är "hands on"

Hänt i Värmdö
Bloggens skribent det i bland tvivelaktiga nöjet att tala med en del av de ledande företrädarna för styrande partiet i Värmdö kommun, nämligen partiet DGMP. Då menar inte bloggen personerna. Nej, det gäller åsikterna man framför. Inte vederbörandes rätt att framföra dem. I stället gäller det hur oövertänkt man är i en del av sina åsikter och dess konsekvenser.
DGMP är en hittills helt okänd sammanslutning. Den verkar inte gå till val på vanligt sätt, med listor. Man kommer i stället överens i efterhand och på så sätt styr man utan att visa sig. En sorts politikens frimurare.

En av de viktigaste frågorna som de DGMP driver är att politiken i kommunen inte ska syssla med "hur frågor". I stället ska man "formulera mål".
De som inte förstår denna sentens briljans är att betrakta som mindre vetande varelser eller eventuellt livsformer. Om man får tro DGMP.  Ledande företrädare för DGMP menar att den naturliga konsekvensen av detta synsätt är att tjänstemän närmast fritt ska styra "hur frågorna". Delegering eller delgation av beslut är mycket långtgående. Mantrat kallas målstyrning.

Låt oss undersöka om politiken ska eller inte ska syssla med "hur frågor".
De flesta politiska partiers yttersta mål kan formuleras genom Jeremy Bentham bevingade ord om: "största möjliga lycka till största möjliga antal". Politikens eller snarare de politiska partiernas viktigaste uppgift är att svara på frågan hur. Den kan således aldrig överlåtas till en tjänsteman eller till en tjänstemannakader. Politiken måste formulera och följa upp hur man förverkligar vägen till målet. Politikens huvuduppgift är "hur frågorna".

Ofta gör man anspråk på att vara "modern" om man talar om målstyrning.
Inom politiken är det snarare den lates bekännelse. Målstyrning innebär nämligen att man
1. ser något gå åt helvete och
2. låter det det gå åt helvete för att sedan
3. reda upp i detta helvete.
Ingen normalt funtad individ har nerver för att styra på detta sätt. Ett framgångsrikt politiskt ledarskap är alltid "hands on".
Lata politiska ledare blir sällan långvariga.
I politikens sinnrika ekosystem kommer de att konkurreras ut av mer effektiva livsformer som presterar resultat. De lata kommer därför alltid att konkurreras ut av de som utövar ett "hands on" ledarskap.
En fet katt jagar faktiskt sämre än en vältränad smal. Det gäller även i politiken.

Nu räcker det inte inom politiken med effektivitet och resultat. Den västerländska demokratin kräver öppenhet för att medborgarna ska kunna känna tillit. Öppenheten är demokratins kvalitetssystem.
Mindre öppenhet ger lägre kvalitet och tvärt om.
Internet har därför ökat kvaliteten i demokratin. Det har i någon mån kompenserat för att färre medborgare, trist nog är aktiva inom de politiska partierna. Självklart finns det en bortre gräns för hur små partierna kan vara för att demokratin ska upplevas ha legitimitet och representativitet.
Inom kommunalpolitiken börjar vi nu på många håll närma oss de känsliga gränsvärdena.

I denna kontext blir det ganska skrämmande att läsa förslaget till ny delegationsordning för Värmdö kommun, länk. Sammanfattningsvis kan man säga att besluten fattas mera slutet och allt oftare av tjänstemän. Politiken blir mera av ett nödvändigt ont, som för syns skull får något litet köttben här och där.

Nu skulle man kunna korsfästa tjänstemännen som utformat detta dåliga förslag.
-Visst har de ett ansvar för att sätta delegationsordningen i relation till de filosofiska aspekterna av hur en kommunalt styrd organisation ska använda och uttolka begreppet delegation.
Dokumentet är nämligen ur öppenhets- demokratisynvinkel en mycket skrämmande läsning. Samtidigt har dokumentet formulerats på uppdrag av någon, några. Dessa är politiker.  De har det yttersta ansvaret. Därför har tjänstemännen precis som konsulter med dåligt kompetenta uppdragsgivare sannolikt gjort det bästa möjliga. Samtidigt är detta inte gott nog.

Bloggen hoppas att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde onsdagen den 8 februari klockan 13-30 och framåt återremitterar förslaget till delegationsordning för kraftig omarbetning.
För det förslag man nu fått är inget annat än en rejäl devalvering av demokratin i Värmdö kommun.

Illa, säger bloggen

lördag 4 februari 2012

"Problemet Markstedt": Värmdö förklarar sig självständigt från Sverige?

Hänt i Värmdö
Midnatt råder tyst det är i huset tyst i huset.
Tyst i huset
Alla sova släckta är ljusen äro ljusen.
Äro ljusen

Man kunde ju hoppas att även de ledande kommunalråden insett att julen är över.
För viljan att det ska vara tyst i huset är svår att förena med demokrati och den öppenhet som krävs för att demokratin ska fungera.

Att de intellektuella ljusen är släckta kan även denna blog instämma i.

Bloggen har fått många och ibland mycket målande reaktioner på att vi publicerat mailväxlingen, länk kring den "tystnad i huset" som kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik "Nallen" Alversjö och Anders "Ankan" Bergman vill åstadkomma. Idén var djärv, att få tyst på och bloggen citerar "den förbannade Markstedt".
Han skulle inte få lämna något ersättaryttrande i kommunstyrelsen. Han skulle tystas. I samma sekund som man satte planen i verket slocknade ljusen.

Bloggen har varit i kontakt med ledande jurister och advokater om vad som skett i Värmdös kommunstyrelse. Där menar man inte enfaldigt, men närmast enhälligt att ingen kan nekas lämna ett ersättaryttrande till protokollet. Det följer av både kommunallag och grundlagen.

Då infinner sig nästa fråga. Det har nämligen utspunnit sig en praxis i Värmdö kommun på denna punkt som menar att man kan neka ersättarna yttrande. Gäller verkligen inte denna?

Samma välrenommerade jurister menar att det är fullt möjligt att tillämpa denna praxis.
Vad som krävs är att Värmdö kommun utropar sig som en självständig stat och därför inte längre tillämpar Svensk lag. Måhända är detta en något komplicerad procedur för att få tyst på den "förbannade Markstedt", men den fungerar.

De styrande i Värmdö kan dock räkna med att den Svenska staten kan tänkas svara på denna nyvunna frihetslängtan med att stationera trupp i Värmdö. Vi talar då om en renodlad ockupation av den fria republiken Värmdö. Huruvida FN kommer att rycka ut till republikens stöd är höljt i dunkel. Det mesta talar nog för att man kommer att följa den fortsatta utvecklingen och i avvaktan på detta inte vidta några åtgärder. "Överheten" i Sverige menar sannolikt att Svensk lag fortfarande gäller. Då kan upprorsmakarna bli ställda inför svensk domstol och dömas enligt svenska lagar.

En helt annan om möjligen enklare lösning vore att bara konstatera att man gjort fel i Värmdö och ändra praxis, men det är förmodligen alldeles för enkelt att ens komma på tal.

fredag 3 februari 2012

Stora skulder och borgensåtaganden är ingen bra kombination

Hänt i Värmdö
Den spännande debattören och skribenten Johan Ingerö på Svd har länge drivit ett fälttåg mot slöseri kommuner. I en ledarartikel den 2 februari tar han uppfrågan igen, länk.

Som vanligt slår lokala politiker ifrån sig och säger inte vi, möjligen andra, länk. Det är illavarslande med politiker som inte har mer distans att de kritiskt kan granska den egna kommunens göranden och låtanden för att det ska kunna bli bättre för medborgarna.

Kommunernas kärnverksamhet är vård, skola och omsorg. Skola är naturligtvis den viktigaste "förebyggande" uppgiften för kommunerna. Medborgare med goda kunskaper har det lättare i samhället än de som inte kan läsa, skiva och räkna. det förstår de flesta. Vård och omsorg har med vårt ansvar för att leva upp till värdighet och humanism för vårt samhälle.

Nu räcker inte pengarna på de flesta håll till för mer än den rena kärnverksamheten.
Det gäller också att inte ta risker i form av kommunal borgen som gör att kommunen helt plötsligt står som ägare till olika typer av anläggningar. Kommunal borgen för föreningar är inget annat än ett sätt för föreningar att be banken låta bli kreditkontrollen och dessutom få en något lägre ränta.
Anläggningen skulle säkert kunna byggas i alla fall.

Värmdö kommun har skulder på över 3 miljarder kronor. Vid utgången av 2010 var skulderna 2,404 miljarder enligt kommunens egen årsredovisning, länk. I denna summa ingick bara en del av pensionsåtagandena. Om man räknar med hela pensionsskulden var totalskulden 2,92 miljarder. Detta är den reella skulden.

Av dessa står badhuset för cirka 5% av  den redovisade skulden i balansräkningen till det kommer borgensåtaganden på uppskattningsvis lika mycket för föreningar. Kommunens totala borgensåtaganden borgensåtaganden var på totalt 468 miljoner kronor vid 2010 års utgång.

Värmdö kommun har en hög skuldsättning, cirka 75 000 kronor per innevånare. Bara skulden utlagd per skattebetalare (ca 109.000 kronor) innebär en räntekostnad på 3.300 kronor vid en ränta på 3%.

I ett sådant allvarligt läge finns det inte utrymme för att öka riskerna. Fler borgensåtaganden kan drastiskt öka skattebetalarnas risk.

Just nu ryktas det om borgen för en tennishall med ganska stora belopp.
Man får hoppas att kommunstyrelsens ordförande och hans handgångne "finansminister" läser vad Timro skriver om skytbyggen. Om de är kloka sätter de stopp för alla nya borgensåtaganden.

Läget är allvarligt  för Värmdö kommun, även om många ledande politiker blundar för detta.

torsdag 2 februari 2012

Resor eller safaris

Nu anordnas det safari till Solsidan, länk.

Enligt vad bloggen inhämtat anser den ledande kristdemokraten Patric Rylander att det efter detta är dags med med en underklassafari, länk.

Under lång tid har vi gjort resor i vårt land. Vi har besökt människor och platser. Det har skett med ibland fokus på betraktande. Ibland har det varit interaktivt. Samtidigt har detta skett i ett sammanhang som är närmast befriat från hierarkier.

I stället för att besöka platser och människor är det numera dags för safaris. En safari är en resa för att beskåda lägre stående livsformer, djur. En safari görs aldrig av en jämlike. Den görs av kolonialisten som ser ned på den/det han underkuvat.

När mer eller mindre obskyra föreningar arrangerar överklassafaris så gör man det men en självbild av överlägsenhet. I grund och botten upprepar man kommunismens mantra om proletariatets diktatur. Den delen av historien hade i vart fall bloggen hoppats vara något som tillhör dåtiden. Nu dyker kommunisterna upp igen, numera som en sorts sin läras kolonisatörer.

Samtidigt undrar man hur en av de främsta kristdemokraterna tänker. Herr Rylander (kd) vill göra en underklassafari. Alltså ser han ned på de han vill besöka. Dessa livsformer är djur, måhända rovdjur, men i Rylander hjärna underlägsna honom. Han är satt att kuva dem.

Man undrar vilken människosyn som kristdemokraterna har. Att gud står över Hägglund torde vara klart, men att Rylander står över de fattiga är en överraskning.

Inom både liberalismen och socialismen talas om människors lika värde. Det borde kanske vissa kristdemokrater reflektera över. Måhända något att inkorporera i den kristdemokratisk tron.

onsdag 1 februari 2012

Socialdemokratins nya laguppställning

Tydligen håller den nya socialdemokratiska ledaren på att forma sitt team. Inom någon eller några dagar lär vi veta vilka som ingår. Aftonbladets Karin Pettersson har ideer om hur Stefan Löfven ska "toppa" laget, länk.

Att Tommy Waidelich ska ut är klart. Frågan är vem som ska in som ny ekonomisk talesperson?
Karin Pettersson lägger ett gott ord för den tidigare statssekreteraren i finansdepartementet, Magdalena Andersson. Hon är för närvarande överdirektör på skatteverket. Andra talar om att Leif Pagrotsky är den som är mest lämplig. Båda är ekonomer. Pagrotsky är 60 år Andersson är 46 år. Den här gången talar vi om två mycket kompetenta kandidater. Ålder och förhållandet att hon är kvinna talar till Anderssons fördel. Frågan är om inte Pagrotsky blir kulturpolitisk talesperson i stället.

När det gäller utrikesfrågorna borde Jan Eliasson vara det naturliga valet. Han är diplomaten. Eliasson inger stort förtroende. Är en av de få som skulle kunna matcha Carl Bildt.

Mikael Damberg lär få en mera framträdande roll. Inte otroligt att det blir skol-, utbildnings- och forskningsfrågor. Han är yngre och har en attraktiv medieprofil.

Om man ska återanvända någon blir det Håkan Juholt. Genidraget vore att låta honom ta tillbaka försvarsfrågorna.

När det gäller kriminalpolitik blir det svårare. Bodström sitter inte längre i riksdagen. Annars hade han kunnat vara en kandidat. Är man smart låter man den gamle polisprofessorn Leif GW Persson axla denna roll, men sannolikheten är ganska liten. Det lär sannolikt bli en mera slätstruken riksdagsledamot.

Socialpolitiken hamnar nog hos Ylva Johansson såvida hon inte blir gruppledare. Veronica Palm kan konkurrera med Johansson om båda dessa befattningar.

Om Carin Jämtin fått välja hade hon blivit talesperson i biståndsfrågor. Den mest meriterade, doldisen Roger Hällhag har gått till det privata näringslivet, men det är möjligt att han lockas tillbaka.

Jämställdhet och feminism är viktiga frågor. Här lär "striden stå" mellan Margot Wallström och Jytte Guteland. Mycket talar för att Wallström blir "special guest star" inom detta eller något annat område.

Arbetsmarknadsfrågorna lär hamna hos Sven-Erik Österberg.

Stefan Edman skull kunna vara utmärkt som miljö och klimatpoltisk talesperson. Sannolikt är detta för djärvt. Frågan är bara vem som har tillräcklig kredibilitet? Förre statssekreteraren Krister Nilsson skulle kunna vara möjlig, men han trivs kanske bäst i det privata näringslivet?

Ansvarig för kommun och sociala ekonomifrågor skulle kunna passa för Värmdös kommunalråd, Lars Bryntesson. Frågan är om det blir så. Ett annat namn skulle kunna vara Göteborgs tidigare kommunalråd Göran Johansson.

Mycket snart lär vi veta vilket lag som den nye partiledaren kommer att spela tillsammans med.

En annan fråga är om det blir en mera formell skuggregering. Nu om någon gång skulle det vara en god idé.