torsdag 29 april 2010

FRA: Kom om köp underrättelseuppgifter

Mark Klamberg gör en viktig reflektion kring FRAs underrättelseshop, länk. Det närmast fritt fram frö FRA att köpa och sälja eller i praktiken byta uppgifter med andra nationer. I vart fall är begränsningarna inte så betungande för FRA.

Här är en avvägning mellan personlig integritet och terrorismspöket som tyvärr inkränktar på den personliga integriteten allt för mycket.

Här är lagrummen som reglerar detta, enligt Klamberg:
"Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Överföring av personuppgifter till andra länder
17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1 § tredje stycket Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2009:967).

9 § I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet.

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer. Lag (2009:967)."

Andra medier: Aftonbladet

Andra bloggar: Henrik Alexandersson

onsdag 28 april 2010

Nej det är inte rödgrönt - Det är röttrött

Man kan inte låta bli att imponeras av stinsen. -Nej inte prinsen. Lars Ohly har med en närmast militärisk taktpinne lyckats dirigera den rödgröna orkestern. Han har dessutom lyckats förflytta fokus hos de rödgröna. Det man säger i sina utspel har inget med rödgrönt att göra det är bara rött, rött, rött.

Hur kan man annars förklara begreppet skatt efter förmåga? I de flestas öron innebär det samma procenttal. För den som tjänar mer blir det ett större antal kronor. Så enkelt är det. Inte i Ohlys röda värld. Där innebär begreppet att den som tjänar mer också ska ha en ännu högre procentsats. Det är inte skatt efter bärkraft. Det är skatteutsugning.

Att sparskatten nu ska återinföras är ännu en seger för stinsen eller som man borde kalla honom tåggeneralen. Miljöpartiet ville inte ha tillbaka denna destruktiva skatt, men tåggeneralen Ohly får som han vill.

Begreppet övervinster återinförs. De har varit begravda i många årtionden nu. Genom denna språkliga konstruktion kan det bli full fart på allehanda godtyckesskatter. Friskolor och privata vårdcentraler står säkert på tur därefter.

En framgångsrik företagare som genererar arbeten bör förbereda flytt till något land med varmare klimat för de de produktiva. Kostnaderna för en ny regering kan uppgå till en 150.000 kronor per år för den driftige och ganska rimligt framgångsrike. Det tror jag många kommer att uppleva som ett för högt pris.

Att miljöpartiet och socialdemokraterna nu står i giv akt och säger ja och amen till de mesta som vänstern säger är skrämmande. Om de får chansen att regera kan konsekvenserna bli ödesdigra.

Slutsatsen är enkel: Det trovärdiga alternativet för Sverige heter Alliansregering

Andra medier: DN, Aftonbladet,

Fotnot: bilden kommer från Henrik Alexandersson

Det kallas miljöskatter, de borde kallas för godtyckesskatter

Nu var det dags för de rödgröna att presentera sin fördelningspolitik, länk.
Idén är enkel. Höj bensinpriset med 49 öre litern. Vem drabbas av detta? Jo det är framförallt låg- och medelinkomsttagare. De som lever med mindre eller små marginaler. De rika drabbas i liten utsträckning. Enligt beräkningar kommer bensinförbrukningen att minska med cirka 4% av denna åtgärd. Hade det varit så att man velat åstadkomma verkliga klimateffekter så hade det krävts höjning av bensinskatterna med 10 kronor litern. Det vågar man inte föreslå.

Sedan ska det införas en skatt på förmögna. Inte en förmögenhetsskatt!
Bloggen har tidigare sagt vad rätt nämn på denna skatt är: nämligen sparskatt. Det ska utredas hur denna nya skatt på förmögna ska utformas. Nästa steg blir väl skatter på rödhåriga och flintskalliga, när nu skatterna skall utformas efter vilken typ av egenheter olika människor har.

Slutligen ger sig de rödgröna ut på riktigt djupt vatten när man ska beskatta övervinster inom kärnkrafts- och vatten. Genom att återinföra begreppet övervinster som myntades av den gamle LO ekonomen Rudolf Meidner öppnar man slussportarna till godtyckliga skattechocker.

Att man kallar åtgärderna för miljöskatter är svårt att förstå. Då krävs ett tankeramverk bakom som tål att granskas. Inte den här typen av lapptäcken.

tisdag 27 april 2010

Rödgrön välfärdssatsning: Jultomtens återkomst?

I går var det tjuvåkning på tåget. Det fungerade så länge spåren räckte från de rödgröna.
I dag är det jultomten som kommer till kommunerna. Den röda luvan bär som sig bör Lars Ohly. På Svenska Dagbladets brännpunkt förkunnar partiföreträdarna för de rödgröna hur de ska spendera på kommunerna, länk. Under två år ska man ge kommunerna 12 miljarder mer. Det kallar man för att säkra välfärden.

I artikeln heter det så här: "I vårbudgeten tar vi ett första steg för att möta de utmaningar vi ser framför oss i skola, vård och omsorg. Vi föreslår att kommunernas resurser stärks med nio miljarder kronor mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. Därutöver föreslår vi över tre miljarder i riktade satsningar över en tvåårsperiod. Vi gör särskilda satsningar på skolan och sjukvården. Det betyder att kommunsektorn tillförs över 12 miljarder kronor i förstärkningar av oss rödgröna sammantaget under år 2011 och 2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige. Det gynnar alla."

Problemet med denna satsning är för det första var man ska pengarna från. Sannolikt vill Lars Ohly höja skatten för att finansiera. Detta sägs mer eller mindre klart ut i debattartikeln.

Det andra stora problemet är om man verkligen säkrar välfärden genom att ge denna typ av "en/tvågångsbelopp". Sannolikt blir det dålig effekt av att ge pengar under begränsad tid. Kommunerna behöver veta att pengar man får kommer under en överskådligt tid. Först då är man beredda att satsa på att höja service och kvalitet.

Denna satsning riskerar att ge som effekt (i vart fall vad gäller 9 av de 12 miljarderna) att många kommuner i stället ökar sina resultat med de pengar man fick från staten.
Det är inte speciellt sannolikt att det blir så många välfärdsjobb av dessa tomtens klappar.

måndag 26 april 2010

Rödgrön järnvägspolitik: Biljetten? -Nej vi tar det på krita

I natt glömde jag att jag var rödgrön. Jag gick ombord på ett höghastighetståg från Stockholm med destination Köpenhamn.

När konduktören kom meddelade jag helt frankt att passageraren på samma tåg nästa dag skulle betala för mig. För egen del kunde jag för syns skull betala en mindre del.

Nu var det inget problem sa konduktören. För staten hade inte byggt färdigt höghastighetsjärnvägen. Jag slapp betala. I stället blev jag ganska sur. Nu hade jag hoppat ombord och fick inte höghastighetståg på hela sträckan. Vilken nedtur!

Det verkar som om de rödgröna vill andra betala senare för sin tågsatsning som är mycket underligt konstruerad. I vart fall om man får tro den debattartikel i ämnet som återfinns på DN debatt, länk. Undertecknarna är Sahlin, Eriksson Wetterstrand och konduktör Ohly.

Hur mycket höghastighetståg som vi egentligen får är dessutom oklart. Enligt vad debattartikeln säger ska det bli högahstighetståg mellan Stockholm och Linköping och mellan Göteborg och Borås. Hur det ska bli mellan Linköping och Malmö får vi inte veta. Inte heller får vi veta om hur det blir med höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg. Vi vet heller inte hur det går mellan Göteborg och Köpenhamn.
När detta ska ske får vi heller inte veta.

Det vi säkert vet är att de rödgröna ska satsa dubbelt så mycket som regeringen på järnvägar och vägar. Notan ska ökas med 120 miljarder fram till år 2021.

Visst är det bra med satsningar på höghastighetståg, men biljetten måste betalas och inte skjutas på framtiden. Sunda statsfinanser är en förutsättning för att kunna driva en ansvarsfull klimatpolitik.

Jag kan inte annat än hålla med Per Ankersjö som ser utspelet mer som ett stort tågrån.
Bilden kommer från honom.

Ska smakpoliserna få ta över nätet?

Så här skriver Sören Olsson på sin blogg, länk om debatten som rasar om censur på nätet och tidningen Expressens angrepp på honom och Anders Jacobsson som bloggen tidigare refererat, länk:
"Kan innehålla spår av humor!
Därmed har känsliga läsare varnats.

Man kan aldrig vara tillräckligt noga med detaljerna.
Det får mig att tänka på den gången då jag åkte flygplan och köpte jordnötter. På påsen kunde jag läsa ”kan innehålla spår av jordnötter”. Jag kunde finna betydligt mer än bara spår av nötter i påsen.
Eller den gången katten fick medicin med varningstriangel på paketet.
För säkerhets skull lät vi inte katten köra bilen den veckan.

Nä, det gäller att vara noga med detaljerna!

Därför ska jag inte ge mig in i den infekterade debatten som en viss skribent på Expressen har dragit igång.
Jag ska inte bemöta hennes horribla påståenden där hon skriver att jag och Anders tycker om att få smisk av mamma, genom att skriva att hon uppskattar att få stryk av sin man. Det ska jag inte skriva.
För det vet jag ju naturligtvis ingenting om.
Och inte heller ska jag skriva något om hennes tolkning av mitt användande av ordet ”intressant”.
Enligt henne så innebär det per automatik att jag ställer mig bakom de åsikter som en viss hemsida anses ha om jag finner någon artikel där vara ”intressant”.
Jag ska inte alls berätta att jag ibland läser utdrag från Bibeln och Koranen på nätet och finner dem ”intressanta”. För det skulle ju kunna innebära att jag hade ett inre religionskrig varje gång jag läser en artikel.
Inte heller ska jag skriva något om att jag ibland tycker att till och med hennes artiklar ibland är ”intressanta”.
För det skulle ju innebära att jag höll med henne i alla tänkbara frågor.


Nä, det gäller att vara noga med detaljerna, som sagt.
Ska man anklaga någon annan människa för någonting så bör man ha ganska mycket belägg för det, anser jag.
Man ska kunna bevisa sitt förtal med fakta.
Men tydligen så är det så att detta inte gäller alla.
Expressen verkar i förekommande fall inte vara så noga med de detaljerna.
Man kan ju alltid ta bort möjligheten att kommentera vissa artiklar och på så vis styra medias rapportering.
För det vore ju olyckligt om allt för få höll med den stackars artikelförfattarinnan.
Det skulle ju kunna innebära att hon for med osanning.
Och det kan man ju inte acceptera.
Då är det enklare att styra bort åsikter som inte passar in i sammanhanget.

Det tragikomiska i sammanhanget var att vi satt med i en Debatt på SVT om just censur samma dag som artikelförfattarinnan satt och skrev sitt första inlägg.
Den gången handlade debatten om censur i barnkultur.
Kanske hade det varit mer intressant att ha en debatt om censur på vissa kvällstidningars nätbilagor?

För jag undrar vad Expressen vinner på att censurera oliktänkande åsikter?
Är det väl genomtänkt att låta rena spekulationer om min och Anders så kallade ”främlingsfientlighet” få så stort utrymme i tidningen utan ens möjlighet att besvara kritiken?

Är det den typen av demokrati vi vill ha i det här landet?

Åsiktsfascism är kanske det nya modeordet?
Tycker du fel så ska du förintas.
Om du förintas av ogiltiga skäl ska bevisen förstöras.

Jag skulle vilja se en mer öppen debatt i samhället, utan moraliserande eller sentimental åsiktspanik.

Tyck vad du vill - och stå för det, men var oerhört aktsam med att sprida lögner och förtal som du inte har belägg för."
Det är värt att notera att tidningen Expressen tagit bort kommentarerna till den aktuella artikeln. Samtidigt har Sören Olsson och Anders Jacobsson inte fått möjlighet att kommentera påståendena om dem i artikeln. Detta visar än mer hur viktigt nätet är. Där kan alla ta sin rätt och bemöta orättfärdiga beskyllningar. Där måste man inte fråga om lov. Vissa gammelmedia som tidningen Expressen ger tyvärr inte möjlighet till genmäle när någon kränkts eller anser sig utsatt för lögn.

söndag 25 april 2010

Hur står det till i bloggosfären?

Sanna Rayman i Svenska Dagbladet gör några intressanta reflektioner kring bloggosfären, länk.

Hon konstaterar inledningsvis det många av oss ser:"I den här valrörelsen gör sociala medier sitt slutgiltiga och breda intåg i det politiska spelet, sägs det ibland. Den vanliga vinkeln då de etablerade nyhetsmedierna behandlar detta är att oroat problematisera saken."

Rayman ser situationen i bloggosfären så här just nu: "Om man ska problematisera någon aspekt av de sociala mediernas breda intåg i valrörelsen är det snarare en tendens till sänkt kvalitet."

Verkligheten i bloggosfären beskriver hon så här: "Den systematiseringen är idag vardag. Länkandet är ofta urskillningslöst. Det enda kriteriet verkar vara att man håller på samma lag i valrörelsen. Syftet är inte så mycket att uttrycka sig eller göra en intressant analys, som att driva kampanj åt sitt gäng.

Partierna driver glatt på utvecklingen. De vill ju göra som Obama. Så de rekommenderar och uppmuntrar sina företrädare att börja blogga och twittra. Nätet är översållat med politikerbloggar som startats helt utan lust eller nyfikenhet. Lokalpolitiker krystar fram bloggposter eftersom någon i partiet har sagt åt dem att kommunicera med medborgarna."

Sanna Rayman konkluderar situationen så här: "De sociala medierna går från pratglad ankdamm till brett massmedium. Det har såklart även goda sidor, men det innebär oundvikligen att vi går från det initierade och spretiga till något bredare och plattare.

Förhoppningsvis avtar det mot slutet av september, ty det är olidligt tråkigt."

Det är inte svårt att hålla med Rayman i hennes analys. Att ett antal bloggare reagerar kraftigt mot detta är kanske förståligt. Några kan känna sig träffade. I sak är det heller ingen fördel att alla ska blogga inför valet. Samtidigt har var och en sin fria rätt att göra det. Det påtvingande bloggandet från ett parti tror jag kommer att få kontraproduktiv effekt. Med den ökande mängden bloggare blir det blir svårare att hitta de initierade och spännande analyserna. De som faktiskt finns i bloggosfären. Bloggposterna som inte har sin motsvarighet i gammelmedia.

Bloggposterna blir fler totalt sätt, men kvaliteten går ned. Tyvärr tror jag att Sanna Rayman har tagit temperaturen korrekt på bloggosfären.

Andra bloggar: Seved Monke, Mina moderata karameller, Johan Westerholm, Per Ankersj

Berts pappor vid skampålen?


Anders Jacobssons verk är betydligt mera kända än vad han själv är, länk. Det flesta av oss känner till böckerna om Sune och Bert. Vem Anders Jacobsson är det inte så många som vet.

Jacobsson är ena delen av författarduon Sören Olsson och Anders Jacobsson, pappor till en stor mängd barnböcker, någon film och musical och Sune och Bert. Jacobsson var vart fall fall relativt okänd tills för några dagar sedan. Då släcktes hans blogg ned på Alltombarn.se, länk. Skälet till detta var att han i sin sedvanliga stil drev lite med fenomenet ensamkommande flyktingar.

Nästa steg i kampanjen mot honom var att kulturjournalisten Gunilla Brodej vaknar, länk. Hon rycker ut som en företrädare för den goda smaken. I hennes artikel i tidningen Expressen skriver hon bland annat:"Sören och Anders är nu snarare reaktionära än roliga. I barnboksverkstan, på bloggar och i krönikor fortsätter de med varierande resultat att ge sitt naivt skruvade perspektiv på en knasig värld. Nu senast blev det heltokigt.
Jacobsson tycks finna bränsle till sin politiskt inkorrekta och främlingsfientliga brasa i de orättfärdigheter han mötte som barn. I Debatt berättar han hur Ville, Valle och Viktor indoktrinerade honom i irrläror om kapitalets skuggsidor: Han trodde att svenska direktörer kedjade fast sina arbetare och tvingade dem att jobba utan lön. Jacobsson är upprörd. Han "spyr över kladdiga fingrar från överheten" när det gäller kultur. I sin blogg kritiserade han en annan sorts överhet, ett system som skyddar ensamkommande flyktingbarn och som försöker ha en dialog med muslimska grupper.
Anders kollega Sören Olsson har en mer sökande hållning på sin blogg. Där återger han bland annat några ungars storögda kommentarer på kvinnor i burka: "Mamma, är det möhippa? Det var det inte. Tror jag. I så fall den tråkigaste möhippa jag någonsin sett. Inget party alls.""

Den stil som herrar Olsson och Jacobsson har kan man ha synpunkter på. Man kan ogilla deras stilistiska grepp. Däremot måste man konstatera att herrarna är utomordentligt konsekventa i sitt litterära uttryck. Personligen har jag skrattat ofta och mycket åt dessa herrars tilltag.

Det borde vara mycket svårt att kunna missförstå dessa herrar så som den sannolikt klart bildade kulturjournalisten Birgitta Brodej gör. Att hon inte gillar vad de skriver det är sin sak. Det rättfärdigar henne inte till att pådyvla dessa författare åsikter som det inte finns några belägg för att de hyser.

Debatten om framförallt Jacobsson, men i viss utsträckning Olsson väcker en hel del principiella frågor. Den visar för det första att dessvärre är inte smakpolisen död. I vart fall inte i Birgitta Brodejs gestalt eller Alltombarn.ses gestalt. De anser tydligen både att det är skäl att inskränka yttranderätten när man skämtar om fel saker och gör det på fel sätt.

För det andra är skrämmande att vi inte har kommit längre i att försvara yttrandefriheten på nätet än var Alltombarn gör. Än mer skrämmande är det när journalister som borde kunna antas vara allmänbildade saknar denna och därigenom skjuter på fel person.

Jag menar att man måste kunna skämta om allt. Det innefattar religion, politik och till och med ensamkommande flyktingar.

Det som skett med dessa båda herrar visar än en gång hur viktigt det är att slå vakt om friheten på nätet. Det fria nätet behövs för att ge andra vinklingar är de som gammelmedia ägnar sig åt. Dessutom har det som finns på nätet ett stort egenvärde.

Bloggen kan inte annat än säga: Heja Anders och Sören!
Ni behövs!

Andra bloggar: Sören Olsson

Fotnot bilden kommer från Aftonbladet och föreställer inte Birgitta Brodej. I stället föreställer den Anders Jacobsson till vänster och Sören Olsson till höger.

fredag 23 april 2010

Hur läge håller uppgången i sig?Hur länge håller börsuppgången på Wall street i sig?
Barry Ritholtz försöker med statistik svara på den frågan, länk.
Han publicerar för jämförelsens skull också hur långa perioderna är av
ekonomisk nedgång.

Noll tolerans på Wall street

Barrry Ritzholtz, länk och Floyd Norris skriver intressanta bloggposter om stämningen mot Goldman Sachs, länk. Vad Ritzholtz/Norris pekar på är att tidigare kontroverser mellan SEC, de amerikanska finanstillsynsmyndigheterna har lösts utom rätta. I detta fall av räkenskapsbedrägeri trodde ledningen för Goldman Sachs att man skulle kunna göra så också.

Nu vill SEC sätta en gräns, närmast etablera en noll tolerans. Nu vet Wall street vad som väntar. Inga försök till kosmetisk bokföring kommer att kunna förlikas. Nu kommer syndarna att korsfästas offentligt. Det är en tydlig signal.

Upphovsrättens dag

Jag läste av en händelse på huvudsidan av wikipedia i dag. Där stod följande om den 23 april. I dag är det bland annat världsbokdagen. I wikipedia stod det om världsbokdagen: "Idén kommer ursprungligen från Katalonien i Spanien där man sedan 1900-talets början firat skyddshelgonet Sankt Görans dag den 23 april, genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om och få en ros tillbaka. Med inspiration från denna tradition föreslog International Publishers Association en internationell dag och Spanien lämnade förslaget till UNESCO."

Det hade varit trevligt om alliansregeringen hade lämnat något förslag på denna dag till hur man ska reformera och modernisera upphovsrätten eller kanske avskaffa IPRED.

Bloggen väntar.

Andra bloggar: juridikbloggen
Andra medier: DN

Peta inte i regelverket, avskaffa presstödet i stället

Presstödsnämnden har delat ut statliga bidrag till en nationaldemokraterna närstående tidning, länk. Magnus Ahlquist, redaktör för Fokus kritiserar detta, länk. Han lämnar därför sitt uppdrag som suppleant i presstödsnämnden.

Däremot har inte den grundläggande debatten tagit fart ännu. Den om presstödets vara eller inte vara.

Presstödet är en kvarleva från en medietid som inte längre finns. Vi talar om ett statsstöd på 500 miljoner kronor årligen till en medieform. Detta snedvrider självklart konkurrensen mellan medieformerna. Som bloggen ser det finns ingen anledning att ha presstödet kvar. I stället för att ändra reglerna för presstödet bör alliansregeringen lämna ett förslag om att avskaffa presstödet.

Samhället bör ställa sig neutralt till olika medier. Samtidigt som det ska försvara yttrande- och mediefriheten.

Valrörelsen 2010

Svenska Dagbladet skriver om att väljarna bestämmer sig allt senare, länk. Så många som 58% av väljarna bestämde sig i valrörelsen sig vid 2006 års val.

Lojaliteten med partierna minskar också. Numera är det bara 31% som identifierar sig som anhängare till ett parti. Samtidigt säger sig en miljon kunna tänka sig byta block, länk. Moderaterna verkar ha störst attraktion på socialdemokratiska väljare som vill byta block.

Det här visar att trots alla opinionsundersökningar under året är det fortfarande slutspurten som gäller. Vi kommer också att se mycket mer av kannibalism mellan alliansens partier ju närmare valet vi kommet. Det drar ihop sig till en mycket spännande valrörelse.

torsdag 22 april 2010

Ett steg i rätt riktning

Alliansen gör det lättare för medborgare att få reda på i vilka register man finns skiver SvD, länk. Det är bra. Dessutom ska det bli lättare för en enskild att få skadestånd från staten om man blivit kränkt i sin personliga integritet. Detta är också bra.

Dessa förslag är i rätt riktning. Dock krävs mycket mer från Alliansregeringen för att stärka den enskildes integritet. Bloggen väntar på mer

onsdag 21 april 2010

Det blir märkligare och märkligare

Hänt i Värmdö
Nu visar det sig att utbildningschefen Maria Ljugqvists krav på att ta fram kriterier för att bedöma Värmdö skolor beror på att hon har problem med att läsa. Hon vill med andra ord ha 10 miljoner för saker som redan finns! På något annat sätt kan bloggen inte tolka saken eftersom uppgifterna finns tillgängliga för kommunens tjänstemän.

Efter att detta nu är kartlagt kommer dessa uppgifter att läggas ut på kommunens hemsida så att medborgarna också kan ta del av åtminstone statusrapporterna från LUS (LäsUtvecklingsSchemat) utvärderingarna. Här dokumenteras en gång i terminen varje skolbarn i Värmdö skolor och deras utveckling som läsare. Detta är ett centralt hjälpmedel för att kunna arbeta med att minska antalet elever som går ut grundskolan utan att ha minst godkänt i alla ämnen.

Det visar sig också att det finns väl utvecklade system för självskattning från eleverna, betygprognoser från lärare, krav mm som redan används i kommunikationen med eleverna.

För det är väl inte så att Ljugqvist bara försökt en bluff i de pokerspel hon försöker spela för att bli av med produktionschefen Elisabeth Fredell.

Bloggen undrar fortfarande om Magnus Hedenfalk har tagit henne i örat.

måndag 19 april 2010

Värmdö skolor: Säregen platsansökan

Hänt i Värmdö
Vilken är miniminivån för hur man uppför kollegor emellan? Den frågan ställs på sin spets i samband med en tjänsteskrivelse som skrivits under av den sk UKÄ chefen Monica Fransson och hennes underställde sk utbildningschef Maria Ljungqvist. Den aktuella tjänsteskrivelsen är en genomgång av ansvaret för betygsinflationen i Värmdö skolor. I långa delar refereras en utredning och betygsinflationen. Det görs helt korrekt och sakligt.

Slutsatserna är enkla. Det är en annan chef och del av Värmdö kommun som är ansvarig för felen. Man riktar grava anklagelser mot produktionsavdelningen Provarmdo och dess chef Elisabeth Fredell. Några underlag har man inte för att det är där ansvaret ligger.
Man skjuter hårt och frågar sen.

Själva skrivelsen framstår mer som en platsansökan från fru Ljungqvist där hon genom att kasta så mycket skit som möjligt hoppas efterträda Fredell.
Osnyggt skulle de flesta säga.
Bloggen tillägger: dessutom mycket bristfälligt komptent.

Så här skriver fru Ljungqvist bland annat i skrivelsen i den utgåva den fanns i under förra veckan: "Det finns en mångårig och fortsatt allvarlig problematik vad gäller kvalitet och rättvisande betyg inom proVarmdo. Det är därför uppenbart att proVarmdo inte längre kan ges ansvaret eller uppdraget för att

komma tillrätta med sina interna problem. Här krävs istället en tydlig styrning och ledning från beställaren, det vill säga utbildningsnämnden och dess kontor." Slutsatsen är enkel överlåt allt till Ljungqvist så löser det sig.


Sanningen är denna.
I samband med att dubbelkommandot i Värmdö kommuns organisation genomfördes under den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson fick UKÄ ansvaret för utveckling. Produktionen åläggs en overheadavgift av den centrala byråkratin. Frågan är vad denna del av den kommunala centralbyråkratin utfört för dessa pengar. På vilket sätt har man producerat något som har ökat kvaliteten i Värmdö skolor? Många frågar, men få svar finns.

Ljungqvists modell för att lösa problemen är att ge ytterligare medel till hennes del av organisationen. För 10 miljoner kronor fixar hon biffen. Hur det ska gå till är luftig och saknar tyvärr den grad av konkretisering att det är för en normalbegåvad omöjligt att dra någon som helst slutsats av. Det är möjligt att det kan bli bra, men det är lika möjligt att det är att kasta pengarna i sjön.

I grunden visar detta bråk på att den organisationen som infördes av tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson inte fungerar. Snarare skadar den. Dessutom, politiker måste källkritiskt granska tjänsteskrivelser och självständigt dra slutsatser och driva föredömligt ledarskap.

Det som än mer förvirrar i sammanhanget är att tjänsteskrivelsen är beställd av utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson, folkpartiet.
Elaka tungor säger att han använt Ljungqvist också folkpartist som sin politiske sekreterare för att kunna visa sig kraftfull.
Hur det är med den saken avstår bloggen från att spekulera i.

Bloggen har förhoppningen att kommundirektören Magnus Hedenfalk och ledande politiker tillsammans med oppositionens ledande företrädare löser den allvarliga situation som uppkommit genom Ljungqvists agerande.

Nu behövs enat och tydligt ledarskap, för elevernas och barnens skull!


söndag 18 april 2010

LG Nilsson om bakfoten

Hänt i Värmdö
Bloggen är en flitig läsare av dito LG Nilssons. Oftast är han insiktfull, roande och påläst. I en bloggpost den 12 april, skriver han om svaga "lokala kopior" av rikspolitikens "orginal", länk.

Tyvärr har han i denna bloggpost huggit i sten vad gäller kopior och orginal när det gäller Värmdöcentern. Faktiskt har han inte läst på överhuvudtaget.

Det är korrekt som LG Nilsson skriver att Maud Olofsson är centernpartiets ordföranden. Däremot är de lokala alternativen inte alls som Nilsson tycks tro. Förstahandsalternativet är nämligen Värmdöcenterns ordförande Henrik Paulsson och inte Hans Lindqvist. Denne kommer först på andra plats på kommunfullmäktigelistan. De kandidater som centern har på sin lista borde göra att Nilsson funderade på att som borgerlig väljare ska lägga sin röst på VärmdöCentern i stället för på socialdemokraterna.

För att Nilsson och andra inte ska missa det finns de fem första kandidaterna på följande sida, länk. Inom kort kommer en uppdatering för plats 6-10. Där finns förresten tre mycket kompetenta kvinnliga kandidater som: Ina Ununger, Lousie Paulsen och Inga Cullberg Sundén.

Till L G Nilsson vill jag bara säga: Kritik och satir är bra verktyg, men kolla gärna grunddata först!

Andra medier: Nacka Värmdö Posten

fredag 9 april 2010

Reflektioner över en debattartikel om Värmdö skolor

Hänt i Värmdö
Den initierade och engagerade föräldern, Marcus Schaefer på Djurö skola har skrivit en debattartikel i Nacka Värmdö Posten, länk. Rubriken på debattartikeln är: Finns det hopp för Värmdö skolor?

Den bakgrund han förmedlar är den välkända betygsinflationen i Värmdö skolor. Eleverna får helt enkelt bättre betyg än vad de är värda. Det ger sedan effekter i gymnasieskolan där man klaras sig sämre. Bara detta faktum är allvarligt.

Att inte ledande företrädare förmår förmedla att situationen är allvarlig och erkänner detta är bara att beklaga. Första steget i all förändring är att acceptera nuläget. Det andra steget är att de anvariga, som rektorer, förklara vad man gjort för att åtgärda situationen. Där är situationen så vitt jag förstår varierande.

Vissa kommunala skolor har initierat åtgärdsprogram. Ett exempel är att en del kommunala skolor verkar ha skaffat sig bättre system för att ställa tydliga mål och följa upp dessa. En typ av uppföljning som genomförs är LUS eller Läsutvecklingsschemat. Det finns förutsättningar för förbättringar. Tyvärr är inte alla åtgärder sådana att de ger omedelbar effekt. Samtidigt kan det säkert göras mer.

Det tredje steget är att förankra det man gör, hos föräldra och elver och vara så transparenta som möjligt om förändringar,

En faktor som talar till Värmdös skolors nackdel är det dubbla och otydliga ledarskapet. Det finns två nämnder med ansvar för Värmdö skolor. Den ena är produktionsstyrelsen där Elisabeth Fredell är ansvarig chef. Den andra är beställarkontoret, UKÄ, där Maria Ljungqvist är ansvarig tjänsteman. Politiskt hämtar detta kontor sina instruktioner från utbildningsnämnden. Frågor om skolan bollas tyvärr fram och tillbaka. Ibland är ansvaret mer än lovligt otydlgit. Politiker i den ena nämnden bollar över frågor till den andra.

Organisationen hämmar faktiskt en positiv utveckling av Värmdö skolor. Oklar ledningsstruktur gör att bra insatser längre ned i organisationen inte får det goda genomslag de förtjänar. Den organisation som Värmdö skolor har med dubbelkommando är avskaffad i de flesta framgångsrika skolkommuner.

En annan faktor som det talas tyst om är tålmodigheten med lågpresterande och bortförklarande chefer är allt för stor. Här finns det anledning att ställa krav på resultat och når man inte dem eller försöker förklara bort sig bör man lämna sitt ansvarsuppdrag. Då ska man inte omplaceras högre upp i organisationen som historiskt inte sällan skett.

Uppföljningsrutiner och kontinuerliga uppföljning måste bli mer transparenta. Målen måste också definieras tydligt, avläsbart och sättas på en rimlig, inte allt för låg nivå.

Alla barn som lämnar Värmdö skolor borde han minst godkänt i alla ämnen. Värmdö skolor måste bli en 100% skola.

Informationsutbyte och gemensam kompetensutveckling mellan skolor med olika huvudmän borde vara en självklarhet.

Sist men inte minst måste politikerna i Värmdö kommun bli överens över block- och partigränserna om målen för skolan. Tillsammans måste man målmedvetet, resolut och professionellt leda Värmdö skolor till bättre resultat.

Den debatt som förts i Nacka Värmdö Posten med över 30 talet inlägg visar på en äkta oro och ett äkta engagemang för skolorna i kommunen. Här måste politikerna på ett bättre sätt samverka med föräldrarna och eleverna. De som engagerar sig är inte motborgare. De är i stället goda medborgare!

torsdag 8 april 2010

Upphovsrätt: Jan Rosén rosar inte marknaden

Utredningen som ska se över upphovsrätten har lagt fram ett delbetänkande länk. Sammanfattningsvis kan delbetänkandet beskrivas med orden: mycket skrik och lite ull sa kärringen när hon klippte grisen.

Mycket annat är heller inte att vänta av en person med så starka partsintressen som professor Rosén har. Han är så pass kraftigt knuten till upphovsrättsorganisationerna att han borde lämna sitt uppdrag. Då kan dessa viktiga frågor få en allsidig och mera modernt inriktad belysning.

Det förslag Rosén lämnar om att arkiv ska kunna upplåtas på nätet av tv bolag och bibliotek förutsätter att just upphovsrättorganisationerna i vissa fall ger sitt tillstånd.

Utredaren ser på sin uppgift så här: Han vill "stärka skyddet för den enskilda upphovsrättsinnehavaren, dels vill han ge större befogenheter till insamlingssällskap som Stim och Ifpi.

– I grund och botten handlar delbetänkandet om hur vi ska få till en avtalsmarknad som är aptitlig och tilltalande. Vi försöker gjuta olja på maskineriet där vi ger riktlinjer för hur avtal ska skrivas för att skydda den enskilde upphovsrättsinnehavaren, säger Jan Rosén och fortsätter:

– Men vi konstaterar också att den enskilde upphovsrättsinnehavaren inte alltid kan närvara när avtal ska träffas. Därför pratar vi om kollektiv licensiering, där insamlingssällskap kan teckna kollektiva avtal med till exempel tv-bolag eller internetsamhället."

Detta är inte den form av kejsarens nya kläder som krävs för att skapa bästa förutsättningar för utveckling och skapande verksamhet.

Utredningen blir allt för mycket bara en ytterligare partsinlaga från upphovsrättsorganisationerna. Om inte Rosén självmant lämnar sitt uppdrag borde hans uppdragsgivare Beatrice Ask befria honom från det.


Betyget blir: Icke Godkänt

Andra bloggar: Opassande, Rick Falkvinge, Jardenberg


Fler unga entreprenörer? -Ja tack!

Annie Johansson skriver i en debattartikel om att det måste bli enklare för unga att starta eget, länk. Det är riktigt som hon säger att det borde vara intressant för fler unga att starta eget. Därför föreslår centern att fyra hinder för unga som småföretagare tas bort. Här är förslagen i korta drag.

1. "Genom en mikrolånsreform, likt den som finns för andra grupper i samhället, skulle unga företagare få möjlighet att ta lån utan säkerhet upp till 250 000 kronor. För att administrera mikrolånen borde Almi utses till ansvarig myndighet."

2. "I dag måste du vara arbetslös för att ha rätt till ett starta-eget-bidrag. Det är helt orimligt. Företagande är ingen plan B, eller en reträttväg om du inte blir anställd. Allians regeringen har nu sänkt åldern för starta-eget-bidraget så att även unga arbetslösa kan ta del av det. Det tycker vi är bra. Men Centerpartiet vill ta ett steg till. Vi vill att starta-eget-bidraget, som idag administreras av Arbetsförmedlingen, bör kunna ges till alla som vill starta eget oavsett om man kommer direkt från skolan eller från en anställning."

3. "Centerpartiet har tidigare föreslagit ett avdrag för IT-tjänster, RIT. Fler unga skulle då kunna starta företag i en sektor där de har ett stort kunskapsförsprång. Det ska inte behöva vara så dyrt för privatpersoner att ingen köper tjänsten att få hjälp med att installera datorn eller bredbandet inkopplat."

4." Entreprenörskap i skolan är också en självklar pusselbit för att få fler unga företagare. Värderingen att det ska vara lika naturligt att vara företagare som anställd grundläggs till stor del i skolan. Därför bör alla gymnasieelever, såväl vid teoretiska som praktiska program, få möjlighet att driva eget på gymnasiet. Dagens satsning av Ung Företagsamhet i skolan bör omfatta alla gymnasieskolans elever."

Sedan kan jag inte annat än hålla med Annie Johansson i hennes generella slutsats om unga och entreprenörsskap:

"Det tål att upprepas: att driva företag är ingen arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa, det är ett alternativ för alla. Dagens unga kan bli historiens bästa entreprenörer."

Andra bloggar: Magnus Andersson, Annie Johansson,

Andra medier: Expressen

Det är inte de resultatbaserade ersättningarna som är problemet, herr Minister

Mats Odell driver en populistisk linje kring bonusar. Nu stoppas de resultatbaserade lönerna i Telia, länk. Resultatet blir att man nu i stället höjer de fasta lönerna, länk. Odell är glad som en lärka och hoppas skära pipor i vassen genom detta "kraftfulla agerande". Bloggen däremot är mycket tveksam.

På ytan verkar allting bra. Efter skräckhistorier om bonusar som saknar all vett och sans ska nu detta otyg bort, menar Odell påhejad av Anders Borg.

Det är inte bonusar i sig som är problemet. För det första är nämligen en rimlig bonus en resultatbaserad ersättning. Det ska således alltid finnas en reell möjlighet att inte få ersättningen för att den ska vara trovärdig. Resultatet som den rörliga ersättningen ska baseras på är självfallet på hur den reguljära verksamheten går.

Sådana bonusavtal som Michael Treschow konstruerade för Lars Eric Pettersson på Skandia i början av 2000-talet ska inte vara möjliga. Tillgångar ska inte få säljas för att öka den resultatbaserade ersättningen.

Det är ingen skillnad på chefer och andra. Uppskattning för bra prestationer ska premieras. Det gäller bara att hitta transparanta och rimliga system. Rätt utnyttjade kan resultatbaserade ersättningar sänka företagens fasta kostnader och uppmuntra bra resultat.

Nej, det verkliga problemet är ett helt annat. Där har Odell i vart fall varit delvis framgångsrik. Staten ska inte äga företag om det inte finns ett mycket starkt allmänt samhälleligt intresse.

Telia, SAS, Svensk Bilprovning och Posten ska inte ha staten som ägare. I vissa fall fanns det förr ett intresse av att staten skulle äga till exempel Posten. Sådana hänsyn finns inte längre. Möjligen ska staten behålla postmuseet

Faktiskt har nätets integrering i samhället ytterligare minskat argumenten för staten som företagsägare. Många nyttigheter på nätet klarar av den roll som staten tidigare hade.

Naturligtvis kommer säkert sådana som Lars Ohly ställa krav på att både internetleverantörer och andra typer av företag ska förstatligas. Ur ett liberalt perspektiv dräemot är det en självklarhet att staten ska kraftigt reducera sina intressen som företagsägare.

Frågan om bonusar skymmer den centrala frågan. När ska staten har avvecklat sina ägarintressen i bolag som rimligen borde skötas bättre av privata aktörer?

onsdag 7 april 2010

Birgitta Ohlsson kritiserar Beatrice Ask

Sanna Rayman intervjuar EU-ministern Birgitta Ohlsson, länk. Det är intressant att höra att Ohlssons öppna kritisk mot Beatrice Asks övergrepp på rättssäkerheten. Det är civilkurage.

Däremot är hennes partikollega Cecilia Malmström allt mer ett bekymmer. Rick Falkvinge skriv en tänkvärd bloggpost om det fria nätet, länk: "Utan ett fritt nät hade den här videon aldrig publicerats. Den betraktas som försvarshemligheter och är det första som skulle censurerats av myndigheter, om de kunde censurera nätet, tillsammans med “barnporr” som en murbräcka för att få allmän acceptans för censur som koncept.

Men överlevare av barnvåldtäkter vill inte ha censur av nätet, av precis samma anledning som familjerna som överlever offren ovan. Censur tillåter myndigheter att sopa obekväma saker under mattan: out of sight, out of mind. Då kan man säga att man gjort något, och så syns inte problemet längre. Men det finns kvar. 1810 års pressfrihetslagstiftning, som förbjuder alla former av censur, kom till av en anledning.

Ett fritt nät gör att myndigheter inte kommer undan med krigsbrott. Ett fritt och ocensurerat nät är en förutsättning för att kunna hålla myndigheter, just de myndigheter som vill kunna censurera nätet, till svars för allt mellan korruption och mörkläggningar.

Det är därför just de myndigheterna med jämna mellanrum gjort husrannsakan hos WikiLeaks för att försöka förhindra publikation av t.ex. videon ovan. När ska polismyndigheterna förstå att en redaktion är en redaktion och har ovillkorligt grundlagsskydd?

Det är också värt att notera att Anakata (Gottfrid Svartholm), som är en av dem som startade Pirate Bay, är en av dem som ligger bakom att publicera videon med krigsbrott ovan. Det säger något om vem som är morgondagens hjältar.

Just därför får vi inte låta blodtörstpopulistiska valårspolitiker som Cecilia “Censilia” Malmström komma undan med att de “vill ha kontroll över nätet”. Det är författningsvidrigt, människorättsvidrigt och medborgarrättsfientligt — och framför allt vet vi vilken sorts korrupt samhälle det leder till."

Det är viktigt att komma ihåg att det öppna och fria nätet är en förutsättning för det fria samhället. Detta borde mer av valdebatten handla om.

Maria Abrahamssons blogg

Politikerbloggen uppmärksammar Maria Abrahamssons blogg, länk. Hon utses till och med till månadens blogg.
Maria är en bloggare och politiker med integritet som förtjänar att uppmärksammas. Läs gärna hennes blogg, här. Hon är definitivt ett kompetens- och integritetstillskott till den moderata riksdagsgruppen efter valet.
söndag 4 april 2010

Förtroende för ledarna är viktiga indikationer för att bedömma valutgången

Aftonbladet publicerar en ny undersökning om väljarnas förtroende för partiledarna, länk. Mona Sahlin får siffror som borde göra socialdemokraterna oroliga.

Politiska ledare som har stort förtroende hos väljarna gör att partiet vinner större framgångar än annars och lågt förtroende för partiledaren innebär många förlorade röster.

Väljarnas låga förtroende för Göran Persson i förra valet gjorde socialdemokraterna till förlorare. Det stora undantaget var Göteborg. Göran Johansson hade mycket större förtroende än sitt parti och det gjorde att socialdemokraterna i Göteborg fick sitta kvar vid makten.

För fyra år sedan hade Göran Persson förtroende hos 33% av väljarna och Fredrik Reinfeldt hos 43%. Maria Wetterstrand hade i mars 2006 förtroende hos 22% väljarna och Maud Olofsson hos 29% av väljarna.

Fredrik Reinfeldt har i dag förtroende hos 56% av väljarna. Maud Olofsson har förtroende hos 34% av väljarna. Maria Wetterstand har förtroende hos 55% av väljarna.

Mona Sahlin har bara förtroende hos 28% av väljarna. Hon ligger således ännu sämre till än vad Buffel-Persson gjorde inför förra valet.

För Maria Wetterstrand är förtroende enormt stort. Även Maud Olofsson har anledning att känna sig nöjd. Utgångsläget är faktiskt bättre än inför förra valet.

Andra bloggar. Per Ankersjö

Det gör företagen i Värmdö

Hänt i Värmdö

Det här sysslar företagen med i Värmdö kommun. Allt enligt allabolag.se.