lördag 29 december 2012

Bloggen önskar Alla

ETT RIKTIGT GOTT SLUT PÅ 2012

och

ETT ÄNNU BÄTTRE 2013


De tjänar mest bland Värmdös politiker

Hänt i Värmdö

Året går till ända. Då kan det vara bra att se på vad politikerna i kommunen tjänat. En del enbart genom kommunala uppdrag och andra genom en kombination av traditionellt arbete och politik. För några är det en fråga om politik och pensioner. Bloggen delar därför upp listan i en "pensionärslista" och en för "yrkesaktiva".

Siffrorna avser inkomståret 2011 och inkluderar arbetsintäkter och kapitalintäkter.

Den som toppar pensionärlistan är kommunens finansminister och fallskärmsjägaren från Swedbank, Anders "Ankan" Bergman. Har skrapade ihop hela 1.231.700 kronor.

På andra plats kommer den pensionerade militären, greven och badhusordföranden Hans-Ove "Greven" Görtz från moderaterna. Han fick lön och politikerarvoden på 544.700 kronor.

På tredje plats kommer den gamle vänstercenterpartisten Hans Lindqvist.
Genom pensioner och arvoden fick han ihop 496.353 kronor.

På fjärde plats kommer det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Christer Hedberg.
Han fick ihop 466.400 kronor.

På femte plats kommer Lars Melin, som visar att det går att få ihop pengar även som partisekreterare i moderaterna och som pensionär.
Melin tjänade 461.300 kronor.

Bland de yrkesaktiva är det bäst att inte ha några förutfattade meningar.

Listan toppas av kommunstyrelseledamoten, it-entreprenören och socialdemokraten Charlie Hansson.
Han fick ihop 3.290.140 kronor

På andra plats kommer en politiker som inte visar sig på speciellt många sammanträden. Det är den tidigare toppmoderaten Göran Jansson. För honom lönar det sig uppenbarligen bättre att jobba.
Han tjänade 2.161.818 kronor.

Man blir inte lottlös som fackpamp och politiker heller. Det kommer man på en tredjeplats med. Det visar socialdemokraten Käte Fransson. Hon fick ihop 1.060. 834 kronor.

På fjärde och femte plats kommer ytterligare två socialdemokrater. Det är PR konsulten Christer Nilsson och författaren Börge Hellström, De tjänar 917.800 kronor respektive 887..467 kronor.

Först på sjätteplats finner man den första aktiva borgerliga politikern. Det är kommunalrådet, Ica-handlaren och moderaten Peter "Farbror Frej" Frej. Han får ihop  782.500 kronor.

På sjunde plats kommer det numera tidigare kommunalrådet och socialdemokraten Lars Bryntesson. Han fick ihop  770.900 kronor.

Först på åttonde plats hittar vi den numera tidigare kommunstyrelsordföranden Lars-Erik "Nallen" Alversjö. Han tjänade 767.500 kronor.

På nionde plats kommer ytterligare en socialdemokrat Gösta Claesson. Han tjänade 747.500 kronor.

På tionde plats kommer en heltidspolitiker. Det är miljöpartisten Yvonne "Hönsmamman" Blombäck. Hon fick ihop 696.000 kronor.

På elfte plats hamnar miljöpartisten Ola Mattsson
530.100 kronor blev resultatet av mödan för honom

På tolfte plats kommer folkpartisten Britt Lindmark.
Hon fick ihop 523.100 kronor.

Huruvida det är timlön i himlön vet bloggen inte. Däremot vet vi att Stefan "Pastorn" Dozzi kom på trettonde plats i löneligan. 504.000 kronor tjänade han.

På fjortonde plats hamnar Annika Andersson Ribbing från socialdemokraterna. Hon tjänade 498.000 kronor.

Värmdö avviker uppenbarligen från det vanliga.
Här är det socialdemokraterna som drar in degen. De borgerliga hamnar längre ner på lönelistorna. Vad vi ska dra för slutsats av detta vet bloggen ännu så länge inte

fredag 28 december 2012

Centern söker identitet

Det gamla året blev inget hit för centern.
Nya partiledaren Annie Lööf gick från att vara lovande ekonomisk talesperson till att bli ifrågasatt partiledare, länk.

Medan Maud Olofsson samlade makten till sig har inte riktigt Lööf den styrkan.
Hon blir beroende av sina förtrogna på ett helt annat sätt än Maud Olofsson. I regeringen är den Lena Ek som är den starkaste stöttepelaren. Hon plockades ut ur frysboxen av Lööf. Där hade Maud Olofsson placerat henne efter deras maktkamp som gjorde Olofsson till partiledare.

I sitt eget departement har Lööf byggt upp ett nytt team. Spindeln i nätet är Magnus Demervall, tidigare Andersson som har en tydlig liberal profil. Den nye statssekreteraren Håkan Ekengren är en pragmatiker och utförare. I riksdagsgruppen är Fredrick Federley en annan förtrogen. Det är ingen tvekan om att denna grupp vill utmejsla en tydlig liberal profil på partiet. En annan anhängare av denna inriktning är Per Ankersjö, borgarråd i Stockholm och distriktsordförande för centern i Stockholms stad. Ungdomsförbundets ordförande Hanna Wagenius är en annan förespråkare för ett tydligt liberalt centerparti.

Mot detta ganska unga garde står ett antal framförallt äldre medlemmar i glesbygd.
I vart fall människor utanför de största städerna, länk. De menar att centern ska vara ett tredje alternativ. En linje som presenterades på 1970 talet av den dåvarande partisekreteraren Gustav Jonnergård.
Det man får komma i håg är att det partipolitiska landskapet har förändrat sig sedan dess. När den första Fälldinregeringen 1976 bildades ville eller vågade var sig centern eller folkpartiet ha Gösta Boman som ensam finansminister. Det var för laddat. I dag ser det ut på ett annat sätt.

Centern har inte som sitt Norska systerparti hållit fast vid den opportunistiska glesbygds och nej profilen. I vart fall tidigare en position i svensk politik som kunde gett mellan 5-7%. Maud Olofsson sökte radera ut tveksamheten kring om centern var ett borgerligt parti. Centern har aldrig varit ett socialliberalt parti, trots påståenden om detta. Man har haft en betydligt mera konservativ framtoning med rent socialistiska inslag. Opportunism har varit en inte obetydlig del av centerns politiska historia. Steget över till borgerligheten är av ganska sent datum. Maud Olofsson insåg att detta var en förutsättning för att kunna förändra inriktningen i Sverige. Alliansregeringen är både de nya moderaternas förtjänst och ett centerparti som vill vara borgerligt under Maud Olofsson.
De som fick retirera inom partiet under Maud Olofsson laddar nu om. Kampen kommer att stå vid den extra partistämman i mars.

Samtidigt måste centern fundera över hur den fortsatta resan ser ut.
Den plats man en gång lämnade finns inte kvar däremot kan man hitta nya platser som har ungefär liknande positioner. De betyder något annat än de gjorde tidigare. Det är värt att hålla i minnet för partistrategerna i centern.

Vad centern gör med sitt idéprogram, länk, länk är man väcker frågan om politikens gränser.
Vad bör den enskilde medborgaren själv bestämma och vad behöver politiken normera?
Väldigt lite av den debatten har förts i Sverige.
Politiken har därför undan för undan normerat och reglerat. Medborgarens egna val har begränsats. En del positiva förändringar har skett under Alliansregeringen.

Den expansiva politiken drivs av kristdemokrater, socialdemokrater och vänstern i en ohelig allians. Man gör det från olika utgångspunkter och med olika mål.
Kristdemokraterna gör det utifrån kristen moral. Därför är man sedan lång tid motståndare till exempel samkörande äktenskap. För vänstern och socialdemokratin gäller det att begränsa marknadsvalen. Begränsningar kräver lagstiftning.

De religiösa värdena är på tillbakagång.
-Var är det lämpligt att staten sätter gränserna för ett äktenskap?
-Inskränker sig normeringskravet till att förebygga medicinska problem och övergrepp?
-Finns det andra krav som det är rimligt att samhället normerar för sina medborgare?

På samma sätt förhåller det sig med skolplikt.
Är grundläggande kunskaper statens ansvar eller är det föräldrarnas.
Lösningen skulle kunna vara upp till föräldrarna.
Visst, det finns utmaningar genom att avskaffa den, men skolplikten i sig tillkom i en helt annan tidsålder.

På område efter område kan man ställa sig frågan om var gränsen ska gå mellan staten och medborgaren. Det kan gälla plattare skatter, länk. Det kan gälla annat.
Här finns i vart fall ett frågeområde som inte är upptaget.
En annan fråga är om dessa frågor räcker för att få en plats i Sveriges riksdag.

Centern är ett speciellt parti.
Man överlever även utan riksdagsrepresentation. Det är man ensam om i Svensk politik.
Man kan genom sin stora förmögenhet fortsätta opinionsbildningen i kraft av sin stora förmögenhet.

Hur det går lär vi först veta i september 2014.

torsdag 27 december 2012

Två länder på väg utför

Två ganska nyvalda presidenter med samma strategi.
Det är genom höjda skatter som nationerna ska räddas.
I båda fallen gäller det att de med högst inkomster ska betala mer.

Visst skillnaderna är betydande. Det ena har knappast ett proportionellt skattesystem utan snarare ett regressivt. Det andra hade redan ett progressivt skattesystem. I det ena landet kan idén fungera, men är ingen universallösning. I det andra landet är lösningen en katastrof.

Hur man än resonerar finns det gränser för vilka nivåer som skatten får nå.
En absolut gräns är skattesatser över 50%. Det kommer alltid att leda till skatteplanering och i värsta fall skattefusk och minskad ekonomisk tillväxt. Det gäller universellt. Sannolikt ligger en optimal skattesats på max 30-35%.

Frankrike håller nu på att upprepa tidigare historiska misstag.
En arbetslöshet på 10,9% visar att landet är på fel väg, länk.
2013 kan bli året då Frankrike når sina högsta arbetslöshetssiffor under efterkrigstiden. Budgetunderkottet lär öka och skuldsättningen nå nya rekordnivåer.
Tyvärr är det inte en randekonomi vi talar om. Det är en av Europas största. En nedgradering av den Franska kreditvärdigheten lär komma som ett brev på posten. Investerare lär också tänka sig för en gång extra innan man satsar pengar här.

I USA har den återvalde  presidenten Obama inte lyckats hitta lösningar för att undvika fiscal cliff. Hans avbrutna semester är mer ett PR trick än något reellt, länk.
Låsningarna som etablerades under förra mandatperioden har inte lirkats upp, länk.

Även om Svenska medier framhåller republikanerna som huvudsakligen skyldiga till situationen är presidentens ansvar stort.

Pajkastningen är nu i full gång mellan republikaner och demokrater. Det verkar allt mer osannolikt att man når en lösning under måndagen som märkligt nog är den formellt sista arbetsdagen i det Amerikanska parlamentet för år 2012. Inte ens en tillfällig lösning verkar nu kunna nås före tiden går ut.
Förtroendet för den politiska lösningsförmågan i USA kommer att sprida oro.
Det lär inte bara märkas bland ratinginstituten som lär sänka USAs kreditvärdighet med ytterligare minst ett steg. Även andra lär fundera över USAs trovärdighet.

Enligt finansminister Geithner når USA sitt lånetak på nyårsafton i år. Det är på ofattbara 16,4 triljoner dollar. Det innebär att USA inom några veckor inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser.

I maktens korridorer i USA talas det allt mer om att politik blivit en fråga om att säga nej i stället för att skapa nytt. En i sanning farlig utveckling.

Både Frankrike och USA behöver dessutom omfattande strukturreformer.
Inte någon av de båda ländernas presidenter verkar vara förmögna till detta.
Fortfarande när ledande politiker i båda länderna idéen om att man är immuna mot sina egna tokiga beslut. Man är lite intresserad av att se verkligheten och allvaret i detta.

Detta är allvarliga utsikter för världen under 2013.

tisdag 25 december 2012

Dags för platt skatt även i Sverige

En av de viktigaste symbolerna för den Svenska socialdemokratin är en progressiv skatteskala.
Det räcker inte med att den som tjänar dubbelt så mycket betalar dubbelt så mycket skatt. Det ska vara ännu mer. Man talar om att en progressiv skatteskala är mera solidarisk.
Hur man kommit fram till att detta kan man undra. Några bärande argument presenteras inte.

Ett land som nyligen ökade progressiviteten i skatteskalan är Frankrike.
75% skatt om man tjänar mer än en miljon Euro. Dessutom finns en förmögenhetsskatt ovanpå detta. Resultatet lät inte vänta på sig. Högavlönade och förmögna ställde sig på kö för att flytta.

Progressiva skatter skapar mekanismer som är oönskade. Detta visar sig om inte annat när man övergå till proportionell skatt, så kallad platt skatt, länk, samma procentsats på skatten oavsett inkomst.
Nu har 29 länder infört platt skatt. 16 av dem ligger i Europa.
Effekterna är övervägande mycket goda.

Alliansregeringen bör göra sig av med socialdemokraternas symbol nummer ett, den progressiva skatten. Den förstör mer än den skapar.


måndag 24 december 2012

GOD JUL!

God Jul!

Från bloggen och dess skribent.

Till alla läsare, supportrar,  människor med åsikter, människor som inte vet, meningsmotståndare, och andra. Även husdjur och vilda djur inkluderas.

söndag 23 december 2012

På väg mot stupet

I USA närmar man sig nu "the fiscal cliff".
Ännu så länge har man inte funnit en lösning som gör att de automatiska bromsarna och skattehöjningarna inte slår till. 3% minskad BNP väntar, kanske mer.

De Amerikanska politikernas ovilja att hitta lösningar för landet verkar närmast grundade i en sorts "to big to fail" syndrom. Långivarna kommer alltid att vara förlåtande, menar man.
Det trodde man om raring-instituten också fram till USA förlorade sin AAA rating.
Det skedde så sent som den 6 augusti 2011 då ratingföretaget Standard & Poor sänkte USA kreditstatus till AA+, länk. Skälet var att man inte såg att USA förmår lösa sina statsfinansiella problem med budgetunderskott och ökande skuldbörda. Politikerna klarar inte sitt jobb var budskapet.
Det är slutligen att komma överens. Utsikterna den gången för betyget var negativa. Det innebär en sannolik ytterligare sänkning inom 18 månader.

Den första sänkningen påverkade inte USAs upplåningskostnader. En andra sänkning kommer sannolikt att bli något mera kännbar.

Under de sista dagarna innan misslyckandet blir ett faktum kastar nu president Obama in ett nytt förslag som ska rädda medelklassen från skattehöjningar, länk.
Det är inte sannolikt att det kommer att vinna framgång. John Boehners förslag, plan B fick inte tillräcklig förankring.

Nu deppar konsumenterna. De är rädda för att spendera, länk. Enligt Reuters/Ipsos rör det sig om 17% av Amerikanerna som spenderar mindre på grund av fiscal cliff.

En lösning i form av en icke lösning kan bli resultatet återigen. Politikerna skjuter upp problemet på samma sätt som när man konstruerade fiscal cliff. Det kan ske för tidsgränsen nås på nyårsafton eller strax därefter.

Polariteten i den Amerikanska politiken är så stark att en effekt av budgetlåsningen redan nu kan bli att Obama blir närmast handlingsförlamad, "lame duck". Det brukar vanligen inträffa under de två sista presidentåren under en andra mandatperiod.
Utsikterna för USA ser inte ut att vara goda.


Centerns nya idéprogram

Att centern utformar ett nytt idéprogram, länk, länk har diskuterats i media. Förr i tiden kallades det partiprogram.

Många delar i programmet har kritiserats. I de flesta fall verkar det som om kritikerna inte förstått vad som står i programmet. I andra fall verkar det som om man inte läst programmet. Ytterligare några har upptäckt att det centerparti som presenteras är något annat än tidigare.

Utgångspunkten för centerpartiet verkar i programmet vara att mn vill ha en så liten stat som möjligt, länk. Politiskt vill man placera sig på högerkanten. Det innebär till exempel att många av de stödsystem som finns i dag inte lägre ska finnas.
Idén är ganska enkel. Partiet vill ha lägre skatter och en radikalt mindre av fördelningspolitik.
Den riktning man pekar ut är ett samhälle som mer liknar ett republikanskt amerikanskt än ett traditionellt svenskt välfärdssamhälle.
Det är radikalt. Man placerar sig som ett parti till höger om moderater och folkpartister. Mera korrekt som ett libertarianskt parti.

I denna nya  kontext säger man att alla är välkomna till Sverige. Det innebär i praktiken att om du inte kan försörja dig här kan du inte bo i Sverige. I vart fall kommer du att leva i fattigdom
Staten som är liten kommer inte att generöst hjälpa dig.

Vad partiet säger är att alla är välkomna som arbetar och "gör rätt för sig", länk.
Det är utgångspunkten för att "vem som helst ska kunna bosätta sig" i Sverige.

Kritiken mot centerns idéprogram när gäller "fri invandring" verkar bygga på fel grundantaganden om samhället. Det samhälle som idéprogrammet talar om är inte den stora staten. Det är i stället den lilla staten, med ett skyddsnät som är väsentligt mindre. Där är det förmodligen betydligt mindre intressant för alla och envar att flytta hit. Några generösa bidrag lär det inte vara fråga om i det samhälle som idéprogrammet vill skapa.

Vulgärdebatten som exempelvis centern i Värmdö, länk och en del andra drar igång är i praktiken inte speciellt olik sverigedemokraternas kritik av hela det svenska samhället.
Man säger nej till både flyktingar och invandrare eftersom man menar att de som kommer till Sverige huvudsakligen är här för att få bidrag. Det innebär att utgångspunkten för kritiken är att  samhällsstrukturen är densamma. Centerns partiprogram däremot talar tydligt om ett annat samhälle.

I det samhället väljer du som medborgare vilka skyddsnät du vill ha. Betalar gör du själv. Sannolikt är detta samhälle mera attraktivt för dem som har jobb och som vet att man kommer att få jobb här.

Det verkar som om centerns grundanalys är riktig.
Just nu och i framtiden blir det allt färre som kommer att rösta på partiet, länk. Man har sedan mitten av 1970 talet varit på tillbakagång.Man har gått från 25 till 5 procent.
Frågan är hur man kan hittar väljarna igen?

För Centern är det framförallt en fråga om hur man blir man trovärdig.
Partiet har i mångt och mycket varit nej-sägaren som inte nått ända fram.
Man har försökt konceptetet som landsbygdsparti, man har försökt konceptet som ett icke blockberoende parti. man har försökt konceptet med att vara regeringsunderlag både till vänster och höger, man har försökt konceptet med att vara ett liberalt internet parti.
Problemet är att man aldrig blivit trovärdig. Man har mycket liten utsträckning levererat den politik man presenterat. I stället har man kompromissat ihjäl sig.

Moderaterna å andra sidan har gått från höger till mitten. Man har gått från att vara de välbärgades parti till att vara ett arbetarparti. Man har gjort det med trovärdighet.

I centerns fall är det en fråga om att man är duktig att presentera problem och lösningar. Utmaningen är att man inte lyckats använda sig de lösningar man presenterat. Centerpartiet är för många synonymt med ett parti som inte levererar. Det gör partiet extra sårbart.

Svensk politik ser ut som en Gausskurva, men närmast normalfördelning. I mitten finns två partier med cirka 60% av rösterna. Det är socialdemokraterna och moderaterna. På höger och vänster sidan om dem finns cirka 20% av slåss om. Just nu med en viss vindkantring åt höger. Det är dessa 20% åt höger som centern vill åt.

Om partiet dör eller blir ett 7-8% parti genom partiprogram som detta är svårt att veta. Partistrategerna inom partiet verkar tro på denna strategi. Den innehåller risker, men alternativet är en långsam död. Den extra partistämman kommer att få uppmärksamhet.
Det värsta för partiet blir kanske om programmet bara blir en tumme.
Å andra sidan kanske man skulle varit lite mer selektiv med en del förslag som nog bara retar folk.

Å andra sidan - Att nästan våga ge inga poäng.

fredag 21 december 2012

På allmän begäran: Bloggens programförklaring


På allmän begäran publicerar nu  Mårtensson en uppdaterad version av Bloggens programförklaringen från den 5 september 2009.

Bloggen frågar inte om lov först.

Bloggen speglar en syn på politik och mänskligt samspel som kännetecknas av öppenhet. Bloggen vill medverka till att skapa ännu mer öppenhet i varje ögonblick.
Det sker genom att berätta om vad som sker i den stora och lilla världen. 

Bloggen värnar den lilla människan och granskar den stora.

Bloggen värnar skattebetalarna mot de slösaktiga.

Denna blogg ger makten återkoppling. Bloggen väljer själv formen för den. 
Exempel på detta är att presentera fakta och kombinera det ibland lättsamt och ibland tungsint, med ironi, humor och satir.

Att trampa makten på tårna är en självklarhet. Det sker genom att visa på beslut och beteenden som gärna hålls hemliga eller otydliga. Makten kommer ofta att reagera negativt på att bli granskad ibland avslöjad. 
Medborgarna vet att ju högre makthavaren skriker om att bloggen varit orättvis, dess mer finns att granska.

Bloggen är en motvikt till det ”kamraderi” som mellan makthavare som ibland felaktigt kallas empati eller omsorg dem emellan. Denna blogg känner till ordet empatis verkliga innebörd, nämligen att sätta sig in i en annan människas situation som är helt annorlunda än ens egen. 

Bloggen slår vakt om ord och att de används så att de inte urvattnas eller att innebörden förvrids av makten.

Bloggen menar att makten får bättre förutsättningar att fatta goda beslut när den bli granskad och satt i perspektiv. Hot om att tysta eller frysa ut är en signal om att gå vidare i granskning, inte att stoppa.
En klassisk förebild för bloggen är Lars Johan Hierta. 

Bloggen försöker kommentera, gräva och analysera, plocka fram underlag och fakta så att människor själva kan ta ställning. Denna bloggs skribent har läst Vilhelm Moberg och strävar i hans efterföljd efter att häckla makten, utan att snegla på personlig vinning.

Denna blogg förbehåller sig precis som Emil Zola rätten att anklaga när något är fel.

Bloggen vill utforska gränserna för god ton och smak med respekt om den lilla människans integritet. Bloggen har en liberal grundton och är förankrad liberalt tänkande och en konservativ samhällen.

Öppenhet, yttrandefrihet, transparens, personlig integritet, modern och rättvis upphovsrätt, intellektuell allemansrätt är några honnörsord för bloggen.

Denna blogg undersöker och granskar makthavares motiv ur den lilla människans perspektiv. Är de till gagn för de många små som bildar det stora samhället eller har det sin rot i olika former av egoism?

Denna blogg förmedlar Mårtenssons meningar, från det inre och yttre, med utblick nationellt, internationellt och kosmiskt. 
Bloggen är subjektiv och strävar efter att hålla hög integritet både stilistiskt, intellektuellt och filosofiskt, ideologiskt och inte glömma fakta.

Bloggen ger utrymme för att vara öppen och interaktiv

Köpet av Värmdövallen ABs byggnader stoppat

Hänt i Värmdö
Kommunstyrelsen kunde inte enas vid dagens möte i frågan om förvärvet av Värmdövallens AB och Värmdö IFs byggnader.  Därför blev det inget beslut om köp.

Minoriteten ansåg att ärendet var för dåligt berett för att kunna fatta ett beslut om köp.  Bloggen har tidigare redogjort för de minst sagt märkliga underlagen.
Något färdigt förslag till köpeavtal förelåg heller inte vid mötet.

Fortsättning lär följa.
Det är bloggens förhoppning att detta ska ske med skattebetalarnas bästa för ögonen.

torsdag 20 december 2012

Skandalen kring Värmdövallen AB växer

Hänt i Värmdö
Nu har materialet kring förvärvet av Värmdövallens ABs byggnader publicerats på Värmdö kommuns hemsida, länk, länk, länk. Det skedde sent, mycket sent.
Materialet håller en jämn och förfärande låg kvalitet.

Trots att kommunen har ett kommunalråd med ansvar för ekonomin, Anders Bergman har uppenbarligen ingen  kvalitetssäkring skett. Herr Bergman påstår sig själv ha erfarenheter på det ekonomiska området. I detta fall är det uppenbart att han i inte använt sig av dem.
Det är rent skrämmande hur ledande politiker vill använda kommunens medel.

Bloggen har analyserat materialet och kan konstatera ett antal allvarliga brister. Vi väljer att bara publicera några av dem:
1. Någon värdering av den aktuella byggnaden har inte skett. I stället har man bedömt vad en nybyggnation skulle kosta. Det är som att gå till bilhandlaren och be om en värdering av sin bil och hen svarar vad en ny bil skulle kosta. Det berättar ju inget om den egna bilen.
2. Man har i den så kallade "värderingen" gjort jämförelser med minst en anläggning som är helt  irrelevant. Syftet är uppenbart. Det är att vilseleda om vad som är rätt pris för Värmdövallens byggnader.
3. Någon utredning om vem som äger en del av det som kan överlåtas, klubblokalerna har inte gjorts. Dessutom har klubblokalerna en gång skänkts till Värmdö IF. Det förefaller stötande att kommunen nu betalar åtskilliga miljoner för att förvärva dem när man en gång skänkt dem till föreningen.
4. Det finns stora brister i byggnaden. Det är till och med oklart om den kan användas för vad den är tänkt att användas. Det finns inga garantier för att byggnaden är i acceptabelt skick om kommunen sköter den.

Värmdös politiker i kommunens regering, kommunstyrelsen sammanträder den 21 december kl: 09.00.
Om man väljer att fatta beslut på det underlag man har nu slösar man med kommunens, skattebetalarnas pengar. Det finns  till exempel ingen värdering av den byggnad man ska köpa. Däremot av vad det skulle kosta att uppföra en felfri  ny sådan. Helt ointressant för en förvärvare. Dessutom har en byggnad med ett kort arrendeavtal, som detta fall ett mycket lägre värde än det man avser förvärva byggnaden för. Sannolikt är det verkliga värdet för byggnaden 10-15 miljoner lägre än vad kommunen avser förvärva byggnaden för.

Det är dags att göra om och göra rätt!

Kommunens ekonomiskt ansvarige kommunalråd Anders "Ankan" Bergman får börja göra skäl för sitt arvode. I annat fall bör han fundera på om han inte är bättre lämpad för ett pensionärsliv.

Det är dags att låta Värmdövallen AB gå i konkurs och få en utredning av missförhållandena. Sedan för kommunen köpa hallen till marknadspris. Det lär vara betydligt lägre än vad som nu är aktuellt.

Slöseriombudsmannen SlösO borde börja granska den här affären

Hans Lindblad blir ny riksgäldsdirektör

En av de viktigaste aktörerna i SAAB affären, statssekreterare Hans Lindblad lämnar regeringskansliet, länk. Han efterträder Bo Lundgren som i sin tur lämnar jobbet som riksgäldsdirektör.

Samtidigt har nu staten genom just riksgälden övertagit reservdels- och logistikbolaget SAAB Parts AB, länk. Det har skett genom en så kallad partrealisation.
Från riksgälden kommer ägandet i början av nästa år att överföras till enheten för statligt ägande i finansdepartementet, länk.

Hans Lindblad är mannen som enligt programmet uppdrag granskning, länk var med och arrangerade det möte som var tänkt att innebära att det Kinesiska bilföretaget Geely skulle köpa SAAB Automobil AB av svenska staten. Affären strandade på grund av att det lån som SAAB Automobil AB hade inte var misskött. Så det gick inte att genomföra någon affär. Skälen var rent formella. Ett annat skäl till att affären inte genomfördes lär vara att Li Shufu upptäcktes på trappan till finansdepartementet av en person närstående SAABs partner Youngman.

Lindblads kopplingar till SAABs rekonstruktör Guy Lofalk har varit föremål för olika spekulationer. En del har menat att dessa varit tveksamma.
Nu lämnar Lindblad politiken för gott och blir riksgäldsdirektör.

Att Lindblad skulle få denna post har varit känt under en längre tid. Nu har det blivit formellt klart genom ett regeringsbeslut i dag.

onsdag 19 december 2012

Hur man använder en hamn

Hänt i Värmdö
Värmdö kommun har som bekant köpt Gustavsbergs hamn.
Vad man ska göra med byggnaderna är lite oklart.
Nu visar det sig att man hittat åtminstone ett användningsområde. Man kan hålla julfest.
Värmdö kommuns politiker och tjänstemän kommer att ha gemensam julfest torsdag den 20 december. Det blir en stor tillställning.
Lokalen man ska vara i är den som man hade tänkt låta Cirkus Cirkör använda.
Om det blir några uppträdanden med Cirkus Cirkör är oklart.
Däremot kan det bli lite cirkus i alla fall.

Nytt skatteutjämningssystem förändrar förutsättningarna

Det rör sig i frågan om införandet av ett nytt skatteutjämningssystem länk, länk.
Ett nytt system har krävs av bland annat sammanslutningen Sveriges Kommuner och Landsting.
 Idén är att systemet bättre ska avspela förhållandena i samhället nu och de utmaningar som olika kommuner har. Ett förslag presenterades av en enig parlamentarisk utredning. Trots detta har det tagit tid innan förslaget lämnat regeringens bord. Idén är nu att riskdagen ska ta ställning till ett förslag i höst.
Nu har regeringen presenterat sitt förslag som just nu remissbehandlas. Förslaget innebär stora förändringar för många kommuner.

I Stockholms län blir de stora förlorarna Järfälla, Lidingö och Sollentuna. Dessa kommuner förlorar mer än 1.000 kronor per innevånare och år. Nacka förlorar 391 kronor per innevånare.

Den största vinnaren är Norrtelje som vinner hela 1.313 kronor per innevånare.
Andra stora vinnare är Nykvarn, Vaxholm och Södertälje med strax under 1.000 kronor per innevånare i utjämning per år.

För Värmdö  kommuns del innebär förslaget 718 kronor per medborgare och år. Fullt genomfört blir intäktsökningen för Värmdö kommun 28 miljoner per år.

Förslaget är tänk att införas stegvis.
Förändringen ska inte bli större än 250 kronor per medborgare och år.

tisdag 18 december 2012

Nya politiska sekreterare på gång i moderaterna

Hänt i Värmdö
Kommunfullmäktige i Värmdö beslutade i förra veckan om vem som ska vara politiska sekreterare. Beslutet är rent formellt. Partierna anmäler sina sekreterare och kommunfullmäktige beslutar som partierna har anmält. De politiska sekreterarna kostar skattebetalarna i Värmdö miljonbelopp. 3,67 heltidstjänster är det frågan om. Till detta kommer ett stort antal konstruktioner med tjänster. Bland annat har Värmdö kommun 4,4 heltidstjänster som kommunalråd. Bara dessa två konstruktioner gör att skattebetalarna får betala för över 8 politiska heltidstjänster här.
Totalt är det betydligt fler politiska tjänster det är frågan om.

Samtliga partier anmälde vid sammanträdet. I något fall med  kompletteringar senare. För moderaterna sida lär det vara förändringar på gång. De politiska sekreterarna Johan Hedberg och Lars Melin kommer med stor sannolikhet att bytas ut. De kommer att sitta kvar till den 28 februari 2013. Beslutet kommer efter en längre diskussion om hur de skött sina jobb. Många har varit mycket kritiska. Nu verkar det vara vaktombyte på gång.

Frågan är vilken lösning som fullmäktigegruppen i moderaterna kommer att välja? 

Skandalen kring Vämdövallen AB mot sin lösning

Hänt i Värmdö
I dag blir tjänsteutlåtandet kring Värmdövallen AB offentligt.
Förslaget är att kommunen ska köpa bolagets byggnad för cirka 39 miljoner plus de ytterligare 2-3 miljoner som en slutbesiktning kan tillerkänna entreprenören.
På fredag är det tänkt att beslutet fattas vid ett extra kommunstyrelsemöte.

Enligt uppgifter som bloggen tagit del av har det skett en intensiv kommunikation mellan de ledande politikerna i kommunen.

Förhandstipsen talar att tjänsteutlåtande har en dålig analys av konsekvenserna av en konkurs för bolaget.

Vad som är klart är att debatten och opinionsbildningen som skett till exempel  genom överklaganden och denna blogg gör att skattebetalarna lär spara åtskilliga miljoner kronor.
Priset lär inte bli högre än om kommunen hade tecknat en tilläggsborgen. Då hade bolaget Värmdövallen AB dessutom haft skulder på ytterligare 10 miljoner kronor.
Det hade gått ut över barnen och verksamheten. Nu har man förhandlat ackord.
Det gör att styrelsen tvingats ta ansvar för sin vårdlösa hanteringen av bygget. Hade styrelsen och politikerna agerat klokt från början hade aldrig barnen kommit i kläm.

Förvärvet lär inte säkerställa att bolaget överlever. Det kan bli så att köpet genomförs och bolaget senare går i konkurs. Om priset inte är korrekt kan detta drabba skattebetalarna i form av en återvinningsprocess. Det bästa för skattebetalarna borde vara en kokurs.
Då får man en allsidig utredning av vad som sked i bolaget.
Dessutom får man möjlighet att utreda ansvaret, både bolagsstyrelsen och politiskt.
 


Skandalerna Pettersson

Hänt i Värmdö
Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämndens ordförande i Värmdö, Erik Pettersson har hamnat i blåsväder, länk.
Genom tvivelaktigt agerande ifrågasätts nu hans lämplighet som ordförande i nämnden.

Det stänker även på hans hustru, kommunstyrelsens ordförande  Monica Pettersson.
Hon är nämligen bolagsman i det bolag som dragit nytta av bygglovet.
Genom att vara kvar som bolagsman i handelsbolaget Erpemo har hon fullt ansvar för de projekt som bolaget tar på sig och också full ekonomisk vinning privat av detta. Hon och maken tecknar dessutom firman var för sig.

Det innebär att Fru Pettersson trots att hon är Värmdö kommuns högsta politiker, betalt till 100% också driver verksamhet som i stor utsträckning är beroende av kommunen. Det blir extra intressant när man tittar på vilken verksamhet som bolaget ska bedriva nämligen: "Jourfamiljehem, bygg- och transportverksamhet, konsultverksamhet inom byggbranschen samt förvaltning av fastigheter"

Herr och Fru Pettersson bedriver alltså verksamhet som för sin framgång är beroende av vad Värmdö kommun beslutar. Dessa beslut fattar de själva som politiker. Att det är olämpligt är helt klart. Om det har funnits tillfällen de detta har inneburit att Herr eller Fru Pettersson eller båda genom detta kan anses ha begått brott är inte utrett. I vart fall undergräver det på ett allvarligt sätt förtroendet för dem som politiker

I det fall som Nacka Värmdö Posten beskriver har paret Pettersson genom bygglovet fått intäkter till det egna bolaget. Herr Pettersson har inte på något sätt distanserat sig i ärendet. Det förefaller som om ärendet dess utom kan vara felaktigt handlagt, på ett sätt som gynnat  makarna Pettersson.

Eftersom det är ett handelsbolag berörs de personligen direkt av detta. Formellt sätt ska Fru Pettersson som ordförande i kommunstyrelsen utöva tillsyn över sin man i Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Detta ska ska samtidigt som de båda äger företaget som till inte obetydlig del av beroende av beslut som fattas av just Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.

Bloggen har tidigare ifrågasatt det lämpliga med att Erik Pettersson sitter kvar på ledande politiska befattningar i Värmdö kommun medan hans hustru är högste politiske befattningshavare. Frågor och delikatessjäv och misstankar om mygel får grogrund genom detta arrangemang. Det är viktigt att undvika detta.

Om Fru Pettersson vill sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande bör hon omedelbart lämna rollen som bolagsman i handelsbolaget.
I annat fall bör hon lämna  uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.

Herr Pettersson bör självklart lämna uppdraget i Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden.
Han har genom det inträffade förbrukat förtroendet för sig som politiker.

måndag 17 december 2012

Valresultatet i Japan

Spökekonomin Japan har haft val. Det blir återigen LDP; Liberaldemokraterna som tar majoriteten i parlamentets underhus, länk. Tillsammans med sina koaltionspartners kan nu partiet bilda regering.
Man får 294 ledamöter av 480 platser i underhuset.

Valet får mer ses som en signal om att väljarna vill ha bort den sittande regeringen än att man vill ha LDP. Det blir det gamla gardet som kommer tillbaka. Ny premiärminister lär bli Liberaldemokraternas ledare och den tidigare premiärministern. Shinzo Abe.

En nation som så länge behövt genomgripande reformer kommer inte att få det.
Möjligen kommer man att på syntetisk väg söka minska värdet på valutan, yenen. Det kan temporärt stärka konkurrenskraften gentemor länder som Korea och Tyskland.
Det kan i bästa fall förbättra underskottet i handelsbalansen på kort sikt.
Långsiktigt krävs genomgående reformer för att skapa konkurrenskraft.

Japan har inte på något sätt genomfört reformer av strukturell karaktär. I stället fortsätter man i allt väsentligt som tidigare. En låg ränta gör att nationen allt mer dras ned under ett skuldok.
Med kärnkraftskatastrofen för något år sedan bli även energiförsörjningen ett tema. De tankar som funnits på att skrota kärnkraften kommer med stor sannolikhet inte att genomföras. I dag är 2 av 50 kärnkraftsreaktorer i drift.

Gränstvisterna med Folkrepubliken Kina blir allt allvarligare.
Det kan resultera i ett närmande med regeringen i Taipe. Samtidigt kommer man sannolikt att söka återupprätta starkare band med USA. Dessa stördes av konflikterna kring USAs baser i landet.

Detta sker samtidigt som krafter i Japan kräver upprustning.
Stabiliteten i denna del av världen är på allvar hotad. Det är inte bara en regional konflikt. Den riskerar att ge konsekvenser för hela världen. Att det närmast pacifistiska Kina nu i vart fall delvis kommer att rusta upp står klart.söndag 16 december 2012

Värmdöpolitiken just nu

Hänt i Värmdö
Det politiska livet i Värmdö går med stormsteg mot julvila eller snarare dvala.

Den här veckan samlas kommunstyrelsen för att besluta om man ska köpa Värmdövallen ABs byggnader och i så fall till vilket pris. Det ska ske den 21 december. På grund av klantig hantering har då inte kommunfullmäktiges delegationsbeslut till kommunstyrelsen vunnit laga kraft. Det är inte säkert att man har befogenhet att fatta något beslut alls. Politikerna tar en chansning.
Som alltid när man gör det kan det fungera, men det kan bli riktigt fel. Vi får se.

I fredags förra veckan avtackades oppositionsrådet Lars Bryntesson. Många kom och många hade något att säga, rent personligt. Naturligtvis fanns många redan frälsta socialdemokrater. Det som också var tydligt att det kom ett antal som klart deklarerade att man just röstat på Bryntesson och inte var socialdemokrater. Det är vad man talat om som Bryntesson-effekten i Värmdö. Den har resulterat i att moderaterna fått färre röster i kommunalvalet än i riksdagsvalet i Värmdö. En av förklaringarna till detta är säkert att Bryntesson som få andra varit och träffat väljare. Han har inte brytt sig om vad de röstat på utan lyssnat till dem. Det är inte säkert att det nya oppositionsrådet har lika lätt att fånga upp röster bland moderater.

Förmodligen är den viktiga frågan om moderaterna själva förmår vara trovärdiga moderater i Värmdö. Att Fredrik Reinfeldt tilltalar väljarna vet vi. Däremot vet vi att de inte tilltalades av Lars-Erik Alversjö. Nu gäller det för Monica Pettersson att ta tillbaka förlorad terräng. Här gäller det en kombination av att träffa fler medborgare och föra en politik som gör att moderata väljare känner igen sig. Slutligen gäller det att visa att man är engagerad och har en vision av hur man vill ha det. Här har moderaterna under Alversjö helt förlorat.

På minglet glunkades en hel del om folkomröstningar och nya partier.
Även om politiken går i dvala under någon vecka lär vi få se en spännanden vår.

lördag 15 december 2012

Teknikföretag - pest för marknaden eller är det något annat som sker?

Miriam Olsson Jeffery bloggar i SvD  om vad som händer i Silicon Valley, länk.
De publika marknaderna dvs aktiemarknaderna är enligt de intervjuer hon gjort inte intresserad av att investera i teknik. Med teknik förstås i detta fall ny sådan och ofta relaterad till internet. Kanske har Olsson rätt eller också håller man på att ändra fokus inom gruppen teknikföretag.

Vi ser stora förändringar i synen på vilka företag som är morgondagens vinnare bland teknikföretagen.. Bloggen har länge talat om att Apple har nått sin topp. Nu visar detta sig på allvar. I och med I-phone 5 verkar både investerare och kunder leta efter alternativ. Det kommer att bli spännande om det blir Google eller Microsoft som kommer att bli de nya stora vinnarclusterna. Om det blir Microsoft kommer detta självklart att innebära en renässans för Finska Nokia.

En av det som marknaden letar efter är annonsföretagen som har förmågan att öka lönsamheten för tidningar på nätet. Kanske hittar man inte denna utan det blir mobilen som blir den stora intäktskällan i stället. Mobilen verkar ju allt mera utveckla sig till en värdehandling för både konsumenter och producenter i ett vidare perspektiv.

Med en aktiemarknad som kanske repar mod med realmarknaden går i djup kris kan mycket spännande hända 2013.


torsdag 13 december 2012

Ibland undrar man

ABC nytt hade den 10 december ett intressant reportage om Gamla stan i Stockholm, länk.
Reportaget i ABC-nytt beskrev den utveckling som innebär att det inte finns vårdcentral och snart inget systembolag i denna stadsdel. Även  det kommunal biblioteket i stadsdelen lär enligt ABC nytt vara hotat.
Situation i Gamla stan är allvarlig, menar ABC.  Gamla stan har enligt programmet glesbygdsproblem. Ingen samhällservice finns tillgänglig.

För reportrarna på ABC-nytt vill bloggen upplysa om att stadsdelen har cirka 3.000 innevånare och är 36 hektar stort.

Beroende på vilken väg man tar från mitten av Gamla stan, ( var antagit Stortorget 2) och till systembolaget på Regeringsgatan är avståndet mellan 1,4-1,9 kilometer gångvägen.
Tiden att ta sig till systembolaget är 18-24 minuter gående. Om man väljer tunnelbana cirka 12 minuter. Med bil blir avståndet längre, men restiden cirka 12-14 minuter.

Vi vet heller inte om ABCs reportrar har uppfattat att riksdagsbiblioteket är öppet för allmänheten. Det ligger centralt i gamla stan på Storkyrkobrinken.

Apotek finns i Gamla Stan också detta beläget på Storkyrkobrinken.

Man undrar hur reportrarna tänkt kring reportaget från vår "nyaste glesbygd".

Rapport från kommunens riksdag

Hänt i Värmdö
Värmdös riksdag, kommunfullmäktige sammanträdde i går.
Sammanträdet diskuterade framförallt hur mycket skulder kommunen ska tillåtas ha. Kommundirektören ville ha ett tydligt nyckeltal och en procentsats för att göra saken tydlig.
Detta motsatte sig framförallt kommunens finansminister Anders "Ankan" Bergman.
Han vill nämligen gärna säga att kommunen minskar sina skulder samtidigt som de ökar. Någon elak sa att vara liberal är att vara kluven, vilket Bergman visar.
Sanningen är att under hans tid som finansminister har skuldsättningen ökat både som andel av eget kapital och i absoluta tal. Genom olika satsningar ökar skulderna på ett sådant sätt att Värmdö snart kan jämföras med Grekland. Illa skulle nog många säga, men inte politikerna. Även detta påminner om Grekland.

När man skulle rösta om Värmdö kommun ska ha ett tydligt och avläsbart mål för skuldsättningen ville alla utom en fullmäktigeledamot inte ha det. Den enda som ville ha ordning och reda var Värmdöcenterns Henrik Paulsen. Detta kan vara bra för väljare som gillar sparsamhet när det gäller vem man ska rösta på i nästa val.

Miljöpartiet som i budgetarbetet fått igenom att kommunen ska satsa inte bara 50 miljoner på vindkraft utan 50 miljoner plus ytterligare 100 miljoner. Totalt ska kommunen öka sina skulder med hisnande 150 miljoner för att investera i högrisk projektet vindkraft. Där var man konsekvent.
Gärna ökade skulder om miljöpartiet får bestämma.

Kommundirektören hade med, får vi förmoda inspiration från denna blogg föreslagit att bostadsbolaget Värmdö Bostäder AB ska säljas för att göra kommunen skuldfri. Det skulle frigöra bortåt 30 miljoner årligen till kommunens kärnverksamheten skola och omsorg.

Många menade att man skulle, fast inte just nu. Andra ville inte högt deklarera att man tyckte det var ett bra förslag. I stället verkar många vilja vänta ut en situation då Värmdö kommun får sämre betalt för bolaget. Effekten lär bli att kommunen förlorar flera hundra miljoner.
Förlorare - skattebetalarna.
Sedan fanns det naturligtvis socialdemokrater och miljöpartiet. De säger nej.

Det blev votering även i denna fråga. En röstade för kommundirektörens förslag och resten emot. Ni har gillat rätt. Även denna gång var det Henrik Paulsen som drev sund hushållningspolitik.

tisdag 11 december 2012

Tomtar på loftet?

Under rubriken lös viktiga problem i samhället har en lärare i Laxå agerat resolut, länk. Pepparkaksgubbar är förbjudna i luciatåget.
Vederbörande verkar ha gjort en omfattande kemisk analys av olika vanligen förekommande substanser i köket. Slutsatsen var tydlig. Blandningen är farlig och kopior av blandningen kan vara utgöra ett hot.

Med tanke på de blandningar som Breivik gjorde med konstgödsel är det lätt att förstå vaksamheten.

Bloggen har tagit del av den aktuella blandningen Den visar sig innehålla 0,5 matsked bikarbonat. Detta kombinerat med 2 deciliter strösocker är explosivt. Om de andra delarna är farliga vet inte bloggen men, 250 gram rumsvarmt smör kan förmodligen skålla vem som helst. 2,5 matsked pepperkakskrydda kombinerat med 1 deciliter mörk sirap inger oro. 8,5 deciliter vetemjöl ovanpå detta gör att man reagerar. Vetemjölet ska dessutom kombineras med 0,75 deciliter vatten. Allt detta ska blandas och tydligen förvaras först i kylskåp 24 timmar.
Därefter ska mellanförvaring ske i ugn under 5-10 minuter.
Slutligen ska man i olika plåtkärl förvara resultatet.

Visst det är högst suspekt. Inte nog med det.
Vid fabrikationen av detta verkar det utvecklas gaser som gör att minderåriga ger sig ut på arkaiska riter. Man får lust att imitera färgen på produkten.
Färgen är något ljusare än den numera förbjudna så kallade n-g-rb-oll-n.

Vad läraren ännu inte givit sig på är en annan rit.
Så som vi förstår det är det en rit av yngre dato, men med klart rasistiska förtecken.
Män och kvinnor kunde i går siktas i sv-rt- limousiner. Ni läster rätt, sv-rt- limousiner.
Man färdades från en hemlig ritplats till en annan i dessa sv-rt-. I höjd med stadshuset stannade man. Vad som föregick därinne vet ingen, men bloggen befarar det värsta.

Vi har också fått signaler om att företrädes unga män setts med strutformade stärkta mössor.
Det liknar sådana som under 40 och 50 talet användes i de södra delarna av USA.
Bloggen hoppas att moralpanikerna med kraft slår till mot dessa förment obehagliga strömningar i samhället.


Storbråk i kultur- och fritidsnämnden

Hänt i Värmdö
Fredrik "Broder Tuck" Sneibjerg är som bekant mannen som ger kaffedoften ett namn.
I vart fall i sin roll utanför politiken. Broder Tuck är nämligen kaffesäljare också.
Han är en av de som bestämmer i Värmdö kommun. I Katrineholm hade man väl numera sagt HSB, dvs Hen Som Bestämmer. För även där lär man numera vara politiskt korrekt. Värmdö kommun lär säkert inte vilja vara sämre.

Sneibjerg är en av HSBna i Värmdö kommun. I listan över uppdragen finns ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden, samordnare för barn- och ungdomsfrågor, ersättare i kommunens regering, kommunstyrelsen, ledamot av kommunfullmäktige mm.

Nu har han bestämt. Beslutet rör hur man ska driva verksamheten i kultur- och fritidsnämnden. Det har upprört en politisk motståndare, den andre vice ordföranden. Han verkar tycka ett det går åt fel håll i nämndarbetet. Mannen som dragit på sig vreden är socialdemokraten Per Simon Margulies. Relationerna har länge varit frostiga mellan herrarna. Margulies menar att Sneibjerg uppträder som en äkta HSB. Sneibjerg menar att Margulies krånglar och gör saker besvärligare än vad de borde vara.

Enligt Margulies har Sneibjerg verkligen visat sig vara en äkta HSB.
Han avskaffar arbetsutskotten i nämnden.
Effekt av beslutet: han slipper träffa Margulies som är andre vice ordförande. Klart att relationerna blev frostigare av detta.

Det som har fått relationen att närma sig 1 grad Kelvin (den absoluta nollpunkten) är att Margulies  inte fick skriva en protokollsanteckning som han ville. Sneibjerg vägrade ta med text som han upplevde som stötande.
Effekt av beslutet: minoriteten vägrar justera protokollet. Ett antal beslutsärenden har fortfarande inte vunnit laga kraft.

Oenigheten kring protokollsanteckningen kan utveckla sig till en ännu större konflikt.

måndag 10 december 2012

Nya opinionsmätningar

Bland socialdemokrater menade man först att man hittat Anders Borgs överman.
Möjligen med den reservationen att det var en kvinna i stället för en man. Det var självklart mycket bättre. Numera verkar uppsluppna socialdemokrater mena att Magdalena Andersson är originalet och Anders Borg kopian.  Skillnaden mellan dem båda är liten. Det blir mycket av personlig smak som avgör och ganska lite av politik.

I senaste Lördagsintervjun med Tomas Ramberg gör Andersson bra ifrån sig.
Lika bra som Anders Borg skulle göra. Skillnaden dem emellan är att Borg kan spela på att han är mer av politisk outsider än Anderssson.

Det enda mera konkreta budskapet Magdalena Andersson gav är att en socialdemokratiska regering kommer att avskaffa läx-Rut, länk.

Här ligger ett av problemen för socialdemokratin nu ska man bedriva Allianspolitik, men bättre än Alliansen och Borg. Avvikelserna bli små och inga kioskvältare.
Finansminister Borg däremot ska driva socialdemokratisk politik bättre än socialdemokraterna.
I opinionen har detta skapat två partier som verkar ha en övre potential på strax under 35%, vardera. I normalfallet innebär detta att de två partierna attraherar mellan 60-70%. Resten varierar.
Vanligen är spannet ännu mindre, länk.

Inom socialdemokratin sprider nu förvåningen ut sig. Vi är inte ett 40% parti.
Nej, sannolikt ligger den övre gränsen nu kring 35%.
Det innebär att Mona Sahlin gjorde mycket bra ifrån sig i sitt katastrofval. Detta tar lång tid för socialdemokraterna att acceptera. Ju fortare man kommer över att historiens siffror aldrig kommer att bli nutidens, dess bättre.

Moderaterna, däremot verkar ha nyktrat till och inser att mellan 30-35% är mycket bra.
 Att vara största parti ger en psykologisk skjuts framåt länk.

Intresset kommer under lång tid att ligga kring om missnöjespartiet i Svensk politik sverigedemokraterna kommer att bli vågmästare eller ej, länk, länk.

Krisen i Alliansens två småpartier kommer också att generera många rubriker.
Man har svårt att svara på frågan om varför man finns, helt enkelt.

Här har kristdemokraterna det lättare rent teoretiskt, länk.  Det skulle opinionsmässigt fungera att vara ett moralkonservativt missnöjesparti. Å andra sidan skulle det innebära att man kom närmare sverigedemokraterna. Det vågar man inte.
Ledningen är sedan länge förbrukad och den store ledare i Bryssel, Alf Svensson har hilltills inte velat komma tillbaka som frälsare.

Centern hade en unik möjlighet att profilera sig som ett liberalt parti i Sverige. I internets guldålder skulle man kunna ha blivit ungdomens och storstädernas parti.
Nu föll man på trovärdigheten i förverkligandet.
FRA kompromissen var minst lika allvarligt opinionsmässigt som Barsebäckskompromissen för många år sedan. Skillnaden är att då hade man 25% av väljarna. I dag riskerar de felaktiga besluten att radera ut paritet. Man riskerar bli en åsiktsmaskin med mycket pengar, men utan plats i parlamentet. Alternativet att gå tillbaka och bli landsbygdens parti och ett nästan-borgerligt parti är allt för riskabelt. Även om en del krafter inom partiet verkar för detta.

Frågan är o sverigedemokraterna blir vågmästare med både ett och två av småpartietna utanför riksdagen. Ju närmare valet vi kommer blir också frågan om det finns ett regeringsalternativ till Alliansen? Det finns tre partier, men så mycket mer är det inte säkert. Om de klarar det gemensamt är mycket osäkert.

lördag 8 december 2012

Uttryck ditt stöd för ett fritt internet

De fria internet hotas ständigt.
Uttryck ditt stöd för det, länk.

Intitativet kommer från Google

Andra bloggar: Markus Berglund, Den hälsosamme ekonomisten

fredag 7 december 2012

Värmdö kommun slarvade när man hemligstämplade

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks begärde ut handlingar från Värmdö kommun kring en konflikt med en advokatbyrå. Bloggen överklagade och fick rätt av kammarrätten. Man var slarvig när man hemligstämplade ett avtal.  Nu ger kammarrätten Värmdöleaks rätt, länk.
Man skriver i beslutet "att Värmdö kommun inte har gjort en sådan noggrann prövning som det ankommer på den att göra".
Kommunen får nu göra om sin prövning.

Är det synd om Max Ljungberg?

Hänt i Värmdö
Kommunalrådet Max Ljungberg ska medverka i TVs agenda.
Ämnet för diskussionen är hot mot politiker.
Detta blir opinionsbildning på hög nivå.

Saken är enkel. en havererad process. Ett uppskruvat tonläge. En politiker som anmäler medborgare. Samtidigt blir politikern polisanmäld, JO, anmäld, JK anmäld.

Numera har JK meddelat att huvudregeln  är att kommunala nämndsammanträden inte är offentliga. Även om man i allt fler kommuner strävar efter att ha öppna möten. Därför vidtar man ingen åtgärd. Den filosofiska frågan om öppenhet och transparens versus slutenhet och dess konsekvenser för demokratin behandlar JK självklart inte.

Som bloggen uppfattar saken eskalerar nu Max Ljungberg konflikten.
Han hoppas åstadkomma en situation där det uppfattas som om det är synd om Ljungberg.
Sympatierna ska falla på honom.

Hans medverkan har upprört föräldrar och andra opinionsbildare. Bakgrundsmaterial om "de så kallade hotfulla situationerna" finns numera hos agenda har bloggen förstått.

Självklart är inte det Ljungberg varit med om inte en fråga om normala hot.
Långt mycket mer är detta en fråga om en process som har havererat. Där är Ljungberg en aktör med lika mycket ansvar som andra. Ljungberg har sannolikt varit lika affekterad som någon förälder varit. Det ursäktar ingen.

Samtidigt ursäktar det inte någon att hålla ett vanligen offentligt sammanträde bakom lyckta dörrar bara för att förbättra sin historia.

Polisen har avdömt fråga om hot mot och från Ljungberg. Man har lagt ned sakerna.
Det vore klädsamt om Ljungberg satte sitt eget agerande i ett sammanhang.
Bloggen förutsätter att Ljungberg berättar om de JK och JO anmälningar har har på sig, relaterat till frågans hantering i Agenda.

Hot är aldrig OK. Det tar bloggen avstånd från.

Det är dags för politikerna i Värmdö att återupprätta en sund process och dialog med sina medborgare. Där har nu Max Ljungberg en utmärkt möjlighet att göra så. Ett första steg att trappa ned tonläget kan vara att inte medverka i TVs Agenda.

torsdag 6 december 2012

Folkomröstning om skolan?

Hänt i Värmdö
Nu har Värmdö fått sin första medborgarinitiativ, länk. Det kan innebära en folkomröstning om skolorganisationen i Värmdö kommun. För att folkomröstningen ska bli av krävs cirka 3.000 underskrifter. Många hade säkert väntat sig det första  medborgarinitiativet skulle röra avgifter på Skurubron.

På 6 månader ska nu underskrifterna tas fram. Gör man det kommer kommunen vara tvungen att hålla folkomröstning.
Fortfarande är omröstningen inte beslutande. Samtidigt lär det bli mycket svårt att gå emot folkopinionens åsikt. Det har erfarenheter från andra omröstningar visat.

Bakom initiativet står Hans Jangeby och föreningen för direktdemokrati.
Både Jangeby personligen och  föreningen har på ganska kort tid etablerat sig som en inflytelserik kraft i Värmdöpolitiken. Föreningens och Jangebys vapen att dokumentera vad politikerna gör och distribuera det på nätet har skrämt politikerna.
Lite förvånande kan man tycka. Det borde inte finnas något att dölja.

Återigen är det skolan som upprör känslor. Under förra mandatperioden var fokus på Djurö skola.
Nu är fokus förflyttat till Kyrkskolan.
Då var frågeställningarna mera kring skolornas kvalitet.
Nu är det mer en fråga om hur politikerna driver processer som denna.
Kvaliteten på Värmdös skolor ligger säkert också i bakhuvudet på dem som engagerar sig i skolan.

Det som är trist är att engagemang från föräldrar inte uppmuntras.
I stället har vi sett ganska förvirrade situationer med polisanmälningar från politiker mot medborgare och motanmälningar från medborgare. Dessutom behandlas några frågeställningar av både justitiekanslern och justitieombudsmannen. Onödigt  kan man tycka.
Bättre kommunikativ förmåga från politikerna hade undvikit denna dikeskörning.

En ytterligare aspekt i sammanhanget är kan vara att föräldrar nu ser att man inte får gehör för vad man önskar av sina politiker i skolfrågan. Det kan bli en utlösande faktor för ett nytt parti i Värmdö.
Många av dem som i förra valet trodde att miljöpartiet skulle göra skillnad är nu besvikna på dem som regenter.

Tydlighet, öppenhet, transparens och goda processer skulle göra livet lättare för både politikerna själva och för medborgarna.

Storbråk i Värmdöcentern

Hänt i Värmdö
Medlemmarna och framförallt styrelsen i Värmdöcentern verkar ha förläst sig på Agatha Christie. Samtidigt kan man väl säga att den som läst ett av de 2,5 miljarder exemplaren av hennes böcker inte kan ha fel. Vi talar kanske om en miljard läsare. Det är långt populärare än någonsin en Värmdöcenterpolitiker lär bli. Visst, det är bra att lära av de framgångsrika.

Man verkar ha tagit sin utgångspunkt i en bok med titeln: "tio små negerpojkar". Den är  utgiven 1939 och i svensk översättning 1940. I dag skulle väl denna titel anses vara allt för lite politiskt korrekt. En Titel som skulle vara det är "tio lagom stora afroamerikanska hen".
Hur som helst beskriver boken seriemord.

I Värmdöcenterns fall försöker man ta det politiska livet av en efter en.
Antalet offer för dessa politiska seriemord överstiger tio.
Det började för något år sedan med att ett helt gäng fick sina medlemskap underkända i en omröstning. Så dessa vandrade ut och kom aldrig mer igen.

Sedan hade man inget förtroende för Värmdöcenterns mest profilerade politiker, Henrik Paulsen.
Man sa det inte direkt till Paulsen utan lät meddela det i media i stället.
Så säkerställde man att denne kompetente och hårt arbetande politiker inte såg sig välkommen på mötena. Så var de ännu färre.

Hjärnan bakom dessa revolutioner var den gamle "Åsa-Nisse Marxisten", Hans Lindqvist.
En person som i liten utsträckning delar borgerliga värderingar.
Lindqvist säger själv att han ångrar att han inte gick med i miljöpartiet när han fick en fråga om det.
Man kan inte annat än hålla med Lindqvist. I centern passar han inte.
Nu har fler gjort denna upptäckt. Närmare bestämt en majoritet av Värmdöcentern. Man tycker att han är en solospelande åsiktsmaskin utan förankring inom sitt eget lokala parti.
Med andra ord har man inte heller förtroende för Lindqvist. Så nu är de ytterligare en färre.

Åsa-Nisse är självklart förbannad och planerar motattacker.
Majoriteten lär fila på en debattartikel som presenterar "dissidenten" i sin fulla prakt.
Någon lär väl dessutom vara sur över de faktiskt flera miljoner som Åsa-Nisse kostat skattebetalare både i Sverige och utlandet.
Vid något tillfälle har han varit högre betald än kommunstyrelsens ordförande själv.
Då blev pressen i media så hård att pengar betaldes tillbaka.

För att inte handgemäng ska uppstå har man beslutat om ett helt alkoholfritt julbord i år. Det går av stapeln vid Grisslingerakan den 20 december klockan 18.00 på restaurang Grisslinge Bistro och Bar: . Huruvida intresserade är välkomna framgår inte. Det framgår heller inte om restaurangen tillkallat särskilda ordningsvakter för tillfället.
Herr Åsa-Nisse själv menar att man ska ta sig dit per buss. Andra och de flesta menar att bil givet att någon som inte dricker, kör går bra.

Nåväl, inte helt alkoholfritt. Det ska ske i smyg på bästa svenska maner. Den som vill förlusta sig med alkoholhaltiga drycker får göra det diskret och för egna pengar.
Själva julbordet betalar Värmdös skattebetalare genom partistöd.

Lite märkligt verkar det att man samlas i baren. Sedan ska man gå ner sig. I vart fall till källaren. Inbjudan är distribuerad är en annan litterär gestalt vid namn Ståhl.
Bloggen förmodar den tappre fänriken

Det kan vara bra att veta hur centerpartisterna ser på hur opinionsbildning bäst utövas.
Det sker på centervis inte i media. Det sker djupt försjunken i skinkor, rödlistade fiskar, tvångsmatade gäss och andra läckerheter.

Smaklig måltid får skattebetalarna säga till de få utvalda!

Bloggen menar att det börjar bli dags för centern att stödja den hårt arbetande i fullmäktige och driva politiska frågor i stället för att leka deckardrottning! Man skulle kunna ha en roll att spela.

Max Ljungberg gör politiken slutnare i Värmdö

Hänt i Värmdö
Värmdö kommun säger sig ha arbeta för ökad öppenhet och transparens. Som konsekvens av detta har alla nämnder där det varit lagligt haft öppna möten. Ett mycket viktigt och bra initiativ av den politiska ledningen.

I opposition var miljöpartiet anhängare av transparens. Som makthavare har man ändrat åsikt. Skälen till detta är mer än lovligt grumliga.
En förklaring är att man vill inte att medborgare eller journalister ska kunna göra ljud, bild eller kombinerade ljud och bild upptagningar.

Max Ljungberg beslöt som konsekvens av en förfrågan om ljudupptagning på utbildningsstyrelsens möte i dag att hålla det bakom lyckta dörrar.

Detta indikerar klart att vissa politiker i Värmdö inte vågar stå för vad man säger.
I stället hemlighåller man diskussioner som medborgarna borde ha rätt att ta del av.
Det är självklart ett sätt att öka politikerföraktet. En av de tyngst ansvariga för denna utveckling är Max Ljungberg. Värmdö kommun har blivit slutnare och mindre transparent i dag.
En mörk dag för demokratin.

Notabelt i sammanhanget är att det utlysts som offentligt. Detta borde rimligen innebära att det hänt saker som numera gör detta omöjligt. Vore intressant att veta vad? Samtidigt fanns det bara en åhörare i lokalen. Det var en medlem av föreningen för direktdemokrati. Undrar hur man resonerade när mötte stängdes? Stängningen skedde med ordföranden, Max Ljungbergs egen utslagsröst.

Enligt uppgift var en var en av de beslutande rädd att bli filmad.
Undrar hur man tänker som politiker och offentlig person då?

Öppenhet och demokrati är siamesiska tvillingar. Politiker kan välja att öka eller minsak demokratin. De som ökar demokratin kommer sannolikt att var vinnare i nästa val. Kloka politiker inser sina misstag och ändrar sig när man inser konsekvenserna av vad man gjort. Vi får se om Ljungberg är det ena eller andra?

onsdag 5 december 2012

Lite julmusik i snökaoset


Opinionsläget i Stockholms län enligt SCB

SCB har publicerat sin andra väljarundersökning för i år, länk.
Bloggen publicerar som vanligt siffrorna för Stockholms län och jämför med Stockholms kommun.

Vinnarna i länet är moderaterna, folkpartiet och Sverigedemokraterna.
Förlorarna i länet är socialdemokraterna, centern, kristdemokraterna miljöpartiet och vänstern.

Den stora vinnarna är sverigedemokraterna som ökar med 1,9% och folkpartiet med 1,2% enheter.
Den stora förloraren är socialdemokraterna som minskar med hela med 2,7%.

Tidigare har det talats om att Sverigedemokraterna har varit närmast ett landsbygdsfenomen.
Nu etablerar man sig på 4,1%. Om detta håller i sig blir man en faktor i politiken i Stockholms län.

Socialdemokraterna däremot har uppenbarligen stora problem i länet.
Siffrorna skiljer sig väsentligt från Stockholms kommun där man ökar med 4% enheter till 26,8%.

I Stockholms kommun minskar å andra sidan moderaterna från 39,5% till 36,7%.
Folkpartiet rasar också i Stockholms stad. Man går från 10% till 7,9%.
Av kristdemokraterna finns det bara 1,7% kvar i Stockholms kommun.
Miljöpartiet ökar  till 16,6% i Stockholms kommun.
Vänstern minskar till 6,7%.
Sverigedemokraterna ökar och får 2,2% av opinionen i Stockholms kommun.
Centern ligger närmast kvar på marginella 0,6%.

Det är väldigt olika trender som vi ser i de två olika Stockholmsområdena.
Detta är självklart något för partistrategerna att analysera.

Här är alla siffror i Stockholm län (utom Stockholms kommun):
Moderaterna ökar något från 39,8% till 40,1%
Centern minskar från 2,8% till 2,3%
Folkpartiet ökar från 7,1% till 8,3%
Kristdemokraterna minskar från 2,3% till 2,0%
Socialdemokraterna minskar från 30.9% till 28,2%
Vänstern minskar från 4,5% till 4,4%
Miljöpartiet minskar från 9,8 till 9,6%
Sverigedemokraterna ökar från 2,2% till 4,1%

Första siffran avser maj 2012 och andra november 2012.

måndag 3 december 2012

Mediebaroner och bildirektörer i samma båt

Att papperstidningens kris är en generationskris visste vi. Faktum är att de ändrade läs- och konsumtionsvanorna för media var väl kända redan i slutet av 1990 talet. Ändå gjorde man nästan ingeting för att möta de förändrade mönstren. Den tekniska utvecklingen gjorde sitt för att rita om mediekartan. Prenumeranter på papperstidningar tenderar allt mera att bli om inte en nära döden upplevelse så en sorts pensionärsförening.

Det började med att yngre hoppade till den tidning där man fick till lägst pris och använda text TV. Nu är det är nätet som är informationskällan för dem som är födda 1970 och yngre. Nättidningar, siter och sociala medier presenterar nyheterna och bär allt mer reklambudskapen, länk. Det gör inte längre papperstidningen.

Kommentarer och fördjupningar läser man fortfarande i pappersform även om tekniken även här ändrar mönstren. Det viktigaste för medielandskapet är att konsumenten är beredd att betala för innehållet här. Så är det inte med nyheterna.

Tidningsföretagen ändrar trots detta inte affärsmodellerna. De fortsätter att producera tidningar som i allt väsentligt ser lika dana ut som för 10-15 år sedan. Än värre som ingen vill ha, vare sig annonsörer eller läsare. I stället ropar man på publicistiskt statligt omställningsstöd. Brösttoner som att "annars hotas demokratin hörs". Sanningen är en annan. Man är för lite förändringsbenägen och innovativ från medieföretagens sida. Dessutom verkar man inte se att ett paradigmskifte som detta kräver risktagande.

Det som kanske är mindre känt är att bilindustrin börjar få en parallell utveckling med mediedinosaurerna. Bilen har sedan minst mitten på 1900 talet var statussymbolen nummer ett. Bilindustrin har tjänat de pengar som är möjligt på denna trend.

Nu kommer en gerationsutmaning även för bilindustrin. Krisen är alltså inte bara konjunkturbetonad. Den yngre generationen ser inte bilen längre som en statussymbol. Det är inte ens en självklarhet att ta ett körkort. I stället får vi en allt starkare urbaniseringstrend bland yngre.

Centralt i städer är bilar i vägen. De är dyra att förvara. Nya modeller för att använda bilen går från att vara marginalföreteelser till att bli "mainstream". Ett sådant exempel är bilpoolerna. Bilar blir transportredskap med lägre status än avancerade mobiler och olika former av portabla datorer. Det skapar ytterligare marknad för billigare bilar från framförallt Korea och Kina.

Bilbolagsdirektörerna är i allt väsentligt tekniker, ingenjörer som kommer från en helt annan generationskultur. De verkar inte se trenden. Generationshotet mot den Europeeiska bilindustrin börjar bli tydligt,
I första läget är det mellanprisbilar utan tydlig identitet som berörs.
I ett längre perspektiv kommer dessa trender även att nå premiumsegementet.

Att bildirektörer ropar på stadsstöd för att lösa sina problem är vi vana vid. Frågan är bara vilka argument man kommer att använda denna gång?

Andra medier: SvD, Dagens Media, Dagens Industri, Affärsvärlden

Nya oppositionsledningen i Värmdö klar

Hänt i Värmdö
Ett medlemsmöte på måndagskvällen fastställde vilka som kommer att leda den socialdemokratiska oppositionen.

Annika Andersson Ribbing blir nytt oppositionsråd för socialdemokraterna. Hon efterträder därmed Lars Bryntesson.

Vid sin sida kommer hon att ha Karin Aaseby som kommer att arbeta politiskt 4 dagar/vecka. Hon väntas bli kampanjgeneral för socialdemokraterna i valet 2014. Hon kommer att överta rollen som skolpolitisk talesman efter Annika Andersson. Karin är känd för en bredare publik som årets Värmdöbo. Detta är Marie Bladholms och framförallt Max Ljungsbergs nya huvudmotståndare

Sandro Wennberg blir ny ekonomiska talesman för Socialdemokraterna. Han kommer att  arbeta 1 dag/ vecka politiskt. Wennberg var tidigare politiska sakkunnig i finansdepartementet under den socialdemokratiska regeringen. Detta är Anders "Ankan" Bergmans nya huvudmotståndare.

Man väntar också en ommöblering i den socialdemokratiska gruppen i Värmdös regering, kommunstyrelsen.

Läget för USAs ekonomi allt bekymmersammare

USA som nation är i full fart på väg mot nästa nedgradering som låntagare.
Det är nämligen inte mycket som talar för att USA förmår föra en sammanhängande finanspolitik.
Det förhandlingsutspel som vita huset kommit med ligger långt från vad republikanerna kan acceptera, länk. Skattehöjningarna dubbelt så stora som vad republikanerna indikerat som acceptabla tidigare.
Den bild som mer och mer klarnar är att politiken är två politiska läger som hellre skapar konfrontationer än löser sin nations problem. Här är inte vita huset bättre än republikanerna.
Oviljan att hitta kompromisser för att lösa nationens problem är ytterligare en faktor som väger in i ratinginstitutens bedömning

Ben Bernanke, chefen för Federal Reserve skapar lättnader som ökar tillgången till likviditet. Effekten blir att de marknadsproblem som finns skjuts framåt. Dessutom skapar man ett underliggande inflationstryck.

Samtidigt rycker "fiscal cliff" situationen närmare. Inte mycket talar för att politikerna kommer att kunna enas före nyårsafton.  2011 nådde man en kompromiss som innebar att man sköt upp problemet, men på övertid. Nu slår snart automatiska budgetnedskärningar och skattehöjningar till. En av effekterna blir att man eliminerar effekten av Bernakes expansiva politik.

Ovanpå detta kommer signaler om att den så omtalade konkjunkturuppgången kommit av sig. Aktivitetsindex för den Amerikanska ekonomin kröp under 50 strecket till 29,5, länk, vilket indikerar tillbakagång. Detta är den lägsta nivån på tre år.

2013 ser ut att bli ett år av stora utmaningar.
Kraftsamling kring problemlösning kan dock skapa positiv förändring.Så här mycket kostar samarbetet med Cirkus Cirkör

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks publicerar hittills okända dokument som berättar om vad samarbetet med Cirkus Cirkör kan komma att kosta, länk. Mycket talar för att kommunen redan beställt projektledning för 150.000 kronor. Kommunens risk uppgår till 8,166 miljoner kronor från år 2014. Till detta kommer renoverings- och anpassningskostnader som kan uppgå till minst 30 miljoner kronor. Sannolikt mycket mer.

Vem/Vilka är politiskt ansvariga för denna prioritering?

Bloggen menar att:
Kultur är bra.
Cirkus Cirkör är bra.
Däremot är det fel tidpunkt att satsa på detta mycket kostsamma projekt.
Det vore en bättre prioritering om alla barn i Värmdös skolor kunde läsa när man lämnar grundskolan.

söndag 2 december 2012

The rather dangerous President Hollande

Den indiska ståljätten Arcelor Mittal funderade på att justera tillverkningskapaciteten i Frankrike.
Idén var att stänga två masugnar. Beslutet var säkert fundamentet i marknadsförutsättningar. Beklagligtvis innebar detta att 650 personer skulle mista jobbet.
Den socialistiska regeringen under president Hollande slår då tillbaka, länk.
Man avser förstatliga bolagets hela verksamhet i staden Florange som skulle drabbas av beslutet. Stålbolaget svarade med att förklara att hela dess verksamhet i Frankrike skulle äventyras.
I potten låg 20.000 arbetstillfällen.

-Vad sker?
Regeringen Hollande tvingar bolaget att investera € 180 miljoner i Florange.
Msugnarna läggs fortfarande ned. Nu rasar facket. Dessa kallar Hollande för lögnare och löftesbrytare.

Frankrike har en historia av förstatliganden i modern tid som inget annat Europeeiskt land. Trots att det inte funnits krisskäl till detta.

För någon tid sedan skulle det Franska bilbolaget PSA (Citroën och Peugeot) lägga ned fabriker. 6.000 anställda berördes. Från presidentens håll förklarades att bolagsledningen inte visste något om biltillverkning.  Resultatet blev att 3.000 jobb försvann, länk.
PSA har minskat sin överkapacitet något, men fortfarande blöder bolaget ymnigt.

Att Europas bilindustri är i kris vet de flesta, länk, utom möjligen Frankrikes president.
Möjligen är det så att hela Europa utom Frankrike har bilkris, enligt president Hollande. Att försäljningen av bilar i Frankrike sjunker spelar kanske ingen roll för Hollande.
Man ska kanske exportera sig ur krisen?

Enligt bilproducenternas branschorganisation sjönk bilförsäljningen i EU med 4,8 i oktober 2012 till 959 tusen bilar, jämfört med 2011. För helåret är nedgången hela 7,3% räknat på antalet producerade enheter. Enligt samma material var nedgången i Frankrike 7,8% i oktober 2012 jämfört med oktober förra året. För årets första 10 månader var nedgången skrämmande 13,3%.

Vad vi ser i Frankrike är något ganska allvarligt för hela EU tanken. Man utmanar grundtanken för EU som bygger på stater som agerar relativt konkurrensneutralt. De "inhemska" företagen ska inte genom staten få radikalt andra villkor än vad som gäller i resten av EU.
Protektionism och chauvinism ska motarbetas.
Det vi ser i Frankrike är motsatsen. På medellång sikt grundlägger president Hollande en mycket allvarlig Fransk strukturkris. Detta trots at Frankrike är redan ett land som inte är konkurrenskraftigt.

Mycket av problemen är arv från de så kallade "reformer" som den senaste franske presidenten genomförde under sin första presidentperiod. En del är avskaffat men annat är kvar.
Vad som också är kvar är den politiska känslan av att staten kan ingripa hur djupt som helst i det privata näringslivet. Marknaden tas inte på allvar. Den är snarare ett orosmoln.

Här är några av de förslag som förverkligades av den tidigare socialistpresidenten Mitterand.
Minimilöner höjdes, bostadsbidragen ökade med 25%. En femte semestervecka infördes. Arbetsveckan minskades i två steg från 40, till 39 och sedan 35 timmar.
Pensionsåldern sänktes till 60 år. En förmögenhetsskatt infördes. Ovanpå detta genomförde man utan att det fanns en kris som "krävde statliga åtgärder ett förstaligandes av allt från de största bankerna, till el- och gasföretag, kemiföretag och elektronikjätten Thomson.
Efter genomförandet arbetade 25% av av de anställda i statliga företag.
Vi talar inte om 1800-talet. Vi talar om de första åren på 1980-talet.

President Hollandes politik för tankarna på ett kusligt sätt till president Mitterands katastrofpolitik under sin första mandatperiod.


Hollandes lösningar är självklart socialistiska och bryter i grunden mot EUs grundläggande regler om fria rörelser för varor och tjänster. Om systemet ska hålla krävs att alla är lojala. 

Sverige har hittills varit lojalt till EUs regelverk. Ibland på gränsen till naivt. Samtidigt kan inget land lagstifta bort dålig konkurrenskraft. Man kan bara skapa förutsättningar för att företagen skapar den.

2013 blir året då EU på allvar sätt på prov. En tuff marknad och ekonomi kommer att sätta regeringarnas lojalitet mot ingångna avtal mot populistiska kortsiktiga vinster.

Rätt hanterat blir 2013 året då EU la grunden för att stärka sin konkurrenskraft.
Tyvärr är det inte så mycket som tyder på att detta sker. Risken för det motsatta är överhängande.

lördag 1 december 2012

Lite adventsmusikCirkus Cirkör: De ledande körde ända in i kaklet

Hänt i Värmdö
Bloggen har tagit del av mailväxling som visar att kommunalrådet Anders "Ankan" Bergman och kommunstyrelsens ordförande inte tänkte vika. 
Cirkus Cirkörprojektet skulle genomföras. Monica Pettersson menade till och med på mötet med alla koalitionspolitiker i fullmäktige att överskriften på intentionsavtalet skulle ändras till överenskommelse. Hon menade märkligt nog att detta ord var mindre bindande.

Det var först efter kommunstyrelsemötet som man insåg att det var dags att sätta stopp.

Ett pressmedelande skickades ut på tisdagen den 27 november av den moderater partisekreteraren Johan Hedberg. Först någon minuter före klockan sju förstod man att loppet var kört. Bloggen publicerar den dramatiska mailkorrenspondensen.

Hur Monica Pettersson ska förklara att hon körde över sitt eget moderata parti återstår att se. En del jounalister kontaktade bloggen förtjust när man läst pressmeddelandet. 

Så här ser mailen ut från kommunstyrelsens ordförande.


Sent: Tuesday, November 27, 2012 6:53 PM
Subject: Re: (citat efterfrågas) Fwd: Pressmöte: Värmdö kommun i samarbete med Cirkus Cirkör

Hej

Pressmötet blir inte av och idag på ks återremitterade vi ärendet då vi inte har landat det i koalitionen. Jag har informerat cirkus Cirkör och har telefonkontakt med Anders Frennberg.

Med vänlig hälsning
Monica Pettersson
Kommunalråd Värmdö kommun
08-57047012

Sent: Tuesday, November 27, 2012 6:43 PM
Subject: (citat efterfrågas) Fwd: Pressmöte: Värmdö kommun i samarbete med Cirkus Cirkör

Hej!

Tidigare idag skickade jag ut inbjudan till pressmöte.

Nu återstår arbetet med pressmeddelandet. Därför skulle jag vilja be er om citat till pressmeddelandet. (Två-tre meningar.)

Sätter mig nu med pressmeddelandet och utgår ifrån handlingarna till Kommunstyrelsen. Bidra gärna med annan kort text ni tycker ska vara med.

Skicka dessa till mig så snart som möjligt. Sitter främst ikväll och imorgon fm, men även därefter.

(Har varit och är fortfarande dunderförkyld vilket tyvärr saktat ner arbetet.)

Mvh
Johan Hedberg
Politisk sekreterare
Moderaterna i Värmdö

----------------------------------------------------------------------------------------------

Inbjudan till Pressmöte

Värmdö kommun i samarbete med Cirkus Cirkör

Kommunstyrelsen i Värmdö Kommun föreslås den 27 november besluta att kommunen ska skriva en avsiktsförklaring med Cirkus Cirkör om att skapa en interaktiv utställning, Allt är möjligt-huset, i Gustavsbergs hamn lokaliserad som en del i ett större kulturhus.

Syftet är att öka utbudet av kommunens kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten ska bland annat omfatta seminarier, utställningar, cirkusträning och föreställningar.

Med anledning av avsiktsförklaringen bjuder Värmdökoalitionen och Cirkus Cirkör in till pressmöte. Värmdökoalitionens kommunalråd presenterar samarbetet tillsammans med cirkusdirektör Tilde Björfors och VD Anders Frennberg från Cirkus Cirkör.