fredag 30 november 2012

En icke politiskt korrekt Adventshälsning


Lite SD humor

Andra kommentarer kring SD: SvD,  DNMartin Moberg.

Skandalen kring Värmdövallen AB: Bör begära sig i konkurs

Hänt i Värmdö
Kommunfullmäktige upphävde i onsdags  beslutet om borgen på 11 miljoner till Värmdövallen AB. Skälet till den upphävda borgen är att bolagets ledning fört kommunen bakom ljuset.

Det nya kommunfullmäktigebeslutet innebär att bolaget inte längre har förmåga att betala sina skulder. Denna oförmåga är inte heller tillfällig.
Därför bör man omgående ansöka om att försättas i kokurs.
Alternativt bör bolaget omedelbart ansöka om företagsrekonstruktion.
I annat fall riskerar styrelseledamoten att bli personligen ansvarig för bolagets skulder.

Fakta i målet är att bolaget Värmdövallen AB har skulder som vida överstiger tillgångarna. Man talar i dag om cirka 52 miljoner i skulder. Tillgångarna lär inte uppnå dessa belopp på långa vägar.
Man har inget avtal om att sälja sin byggnad. Det är dags att avsluta bolaget Värmdövallen AB.

torsdag 29 november 2012

Vad kan du om Värmdöpolitiken?

Hänt i Värmdö
Så här i jultider, bloggen är medveten om att det är laddat att tala om denna högtid pysslas det.
Bloggen vill inte vara sämre utan ställer ett antal frågor till sina läsare.
Politisk korrekta som vi är kallar vi detta på nysvenska för quiz. Först öppnade rättade öppna lösningen får naturligtvis en fin present.

1. Vad är en folköl ?

1. Benämningen av medarbetarna på den typ av lite mera exklusivt opastöristerat öl som kommundirektören Folkesson dricker under semestern
X. Lågalkoholöl som serveras på folkpartiets medlemsmöten på måndagar.
2. En benämning på den typ av öl som K5 (de mäktigaste av de mäktiga i Värmdö) dricker för att döva intrycken av folkets reaktioner på hanteringen av medborgarnas pengar i frågan om Värmdövallen AB.

2. Vad är Sigtuna?

1. En slutförvaringsplats för tidigare kommunalråd i Värmdö. Halveringstiden är beräknad till 24.000 år precis som för plutonium.
X. Språngbrädan in i regeringen för tidigare kommunalråd om socialdemokraterna vinner nästa val
2. Slang för en sorts billigt mousserande vin som kommunalrådet Peter Frej köpte för att fira att han blivit av med en socialdemokratisk kommunalrådskollega.

3. Vad är miljöpartiet i Värmdö ?

1. Numera en minskande grupp som leds, inte av tre vice män. De finns nämligen bara i bibeln utan tre hippies som tyckte det var kul att bestämma.
X. En underart av homo politicus som snart är så utrotningshotad av den finns på WWFs röda lista.
2. En lokal variant av marsch där utmaningen är att konsekvent gå i otakt med medborgarna.

4. Vilket är kommunalrådet Stefan Dozzis favoritcitat i bibeln ?

1. "Låten barnen komma till mig", för det lär vara svårt att rekrytera nya väljare om han inte tuffar till sig.
X. "Eli eli lema sabachtani" eller "det är fullbordat". Citat av Dozzi när han blivit utskälld av både kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson och finansminstern Anders "Ankan" Bergman härförleden.
2. "Fiat lux", inledningen till första mosebok (Genesis 1:3) som på svenska betyder "varde ljus". Det Dozzi stilla mumlar efter möte med kommunarådetkollegan Malin "Måsen" Åberg Aas.

5. Vad kallar de ledande kommunalråden denna blogg i slutna rum ?

1. Det förfärligaste som hänt Värmdö sedan människor kom till platsen
X.Mannen som visste för mycket för snabbt
2. Vilken "dj-vl-" blogg?

6. Vilken hundras är kommmunfullmäktiges ordförande, borgmästarinnan Marie Bladholm mest lik ?

1. Bulldog eftersom hon bitit både av och sig fast i politiken
X. Cockerspanieln enligt äkta maken. För: "hon lagar de mest förföriska köttbullarna med hemlagad pasta". Det är en av de få gångerna jag viftar på svansen låter maken meddela.
Det blir faktiskt bättre än Disney på julafton, men säg inte det låter han meddela i ett sms från hemligt nummer.
2. Frågan går inte att ställa. Det innebär att jag skulle vara 294 år, meddelar fru Bladholm själv.

7. Vad har oppositionens sannolikt nya kommunaråd Annika Andersson för smeknamn?

1. "Ribban", ställer nämligen enligt majoriteten alltid högre krav än vad man kan nå upp till.
X. "ING Bank" allt vad ni säger sätts nämligen på räntebärande konto. Det kan bli dyrt för vissa låteer fru Ribb-ing meddela.
2. "AA" en tolvstegsmetod för att avvänja sig från koaltionsarbete.

8. Vem är hemligast av folkpartisterna på Värmdö ?

1. Anders "Ankan" Bergman. Han menar att alla folksamlingar över två personer inom politiken borde förbjudas.
X. Allan Sooman. Han menar nämligen att det inte skulle vara lämpligt om alla de riktigt farliga saker han gjort som Värmdös egen "Hamilton" skulle komma ut.
2. Peter Bondesson. Han försöker till och med flytta till Portugal på vintern så att ingen skattmas ska hitta hans hemliga pensionspengar.

9. Vad gör den tidigare kommunstyrelseordföranden Lars Erik "Nallen" Alversjö nu?

1. Han sitter hemma och spelar backgammon med ordföranden i Värmdvallen AB, Bengt Engelberg.
X. Sitter i lotusställning och väntar på att bli upplyst och då menar han inte av kommunrevisionen.
2. Jobbar på Telia med nya marknader. Frågan är bara vem f-n hittade på att 100% skulle vara mutor. Kunde man inte betala något till landet som sålde?

10. Vem blir Värmdö kommuns lucia ?

1. Kundvalschefen Monica Fransson, för det tar fyr lite här och där inom hennes verksamhetsområden
X. Ordföranden i Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Erik Pettersson. Vi "jobbar ju i par" meddelar han. Så nu måste även jag synas.
Avgå, som lucia, aldrig meddelar herr Pettersson i ett irriterat sms till bloggen.
2. Maria Larsson Ajne. Det skulle nämligen vara enda dagen på året som hon skulle spela förstafiolen i Värmdö kommun. Resten av året är jag nämligen stand in, låter hon avmätt meddela
3. Malin "Måsen" Åberg Aaas. Med ljus i hår och ett leende så kommer varje oppositionspolitiker och medborgare att förstå att man inte förstått något. Upplysningen finns på och inte i huvudet, menar "Måsen" . Detta är vad vi kallar luma meddelar miljöpartiet i ett pressmeddelande.
Glöm Cirkus Cirkör. Det här är bättre, avslutas pressmeddelandet.

11. Vad innerbär det att Värmdö kommun satsar 100 miljoner på eget  vindkraftverk ?

1. Att medborgarna långsamt blir blåsta på just 100 miljoner.
X. Att det kommer att blåsa hårt i valet 2014 när även väljarna inser vilket dåligt beslut detta var.
2. Det är bättre att utnyttja opinionsstormar till att driva något i stället för att hela tiden försöka sätta stopp på allt. I Värmdö blåser det alltid bland medborgarna. Vad de tycker blåser vi alltid i meddelar en ledande politiker med rufs i håret. Så vindkraft är toppen meddelar denne man.

onsdag 28 november 2012

Ny opinionsundersökning

Vad blir konsekvenserna av det som en del kallar granskningen av sverigedemokraterna, länk, länk, länk?
Andra kallar det drevet mot Sverigedemokraterna.
Partiet själv kallar det för att man är förföljd av media.
Det är bland annat detta senare som gör att partiet ökar i opinionsmätning efter opinionsmätning.

Vad som blir de opinionsmässiga konsekvenserna börjar nu framskymta, länk.
Partiet verkar ha ett stöd i opinionen som frö närvarande motsvarar strax under 9 procent.
Man ökar sina sympatier bland väljarna. Med exakt hur mycket är oklart.
Den typiska SD väljaren är en äldre lågutbildad man. Partiet har i flertalet opinionsundersökningar seglat upp som vågmästare i riksdagen, länk.

Media ska granska. Det gäller alla partier.
Samtidigt gäller det också att kritiskt granska politik och politiska förslag.  Här är media sämre när det gäller invandrings och flyktingpolitiken.
Medierna måste bli ännu mera pedagogiska, framförallt när det gäller granskningen av politiken och förslagen på dessa områden. I orostider som dessa är det lätt att falla för "enkla lösningar".

Grunden för upp- och nedgångar i politiken är trots allt politikerna.
Medierna är bara förmedlare och deras inverkan finns på marginalen.
Invandrar och integrationspolitiken verkar inte i alla delar vara förankrad bland medborgarna.
Inte sällan har de etablerade partierna ett attitydproblem när man presenterar denna politik.
Dessutom saknar man förvånande nog grundläggande pedagogisk förmåga inom dessa politikområden.

Sverigedemokraterna lär inte på kort och medellång sikt försvinna ur svensk politik.
De verkar kunna attrahera kring var tionde väljare. I orostider kommer man att utgöra missnöjesalternativet. Det blir sättet att säga nej till etablissemanget.

Vad de etablerade politikerna bland annat har misslyckats med är att förklara grundläggande samband. Invandrare är i grunden ett viktigt tillskott för att säkerställa ekonomisk utveckling. Däremot fungerar inte allt i invandrings och flyktingpolitiken perfekt. Det gäller för de etablerade partierna att man har lösningarna.

Politiken måste också våga ta ställning för traditioner och kulturarv i vårt samhälle. Det är inte utlänningsfientligt.
De debatter som pågår om hur religionsneutral skolan ska vara väcker ibland löje.
Det är inte invandrare som driver en del av dessa absurda diskussioner.
Det är byråkrater som tror att man på detta sätt bäst undviker att göra fel
Genom att "avhistorifiera" och "avkulurisera" framförallt skolan och dess "högtider".

Utan invandrarna skulle många samhällsektorer stå stilla.
Låt inte "politisk tjurkskallighet" på detaljplanet stå i vägen för detta faktum. Det krävs förändringar inom alla politikområden.
Allt måste kunna diskuteras och ifrågasättas.
Sedan kommer vi inte att vara eniga om allt
Här finns utmaningen.Två "riksdagssammanträden" i Värmdö samma kväll

Hänt i Värmdö
Värmdös riksdag sammanträdde i går.Dessutom två gånger.
Först diskuterade man skolorganisation under lång tid. Debattens vågor gick höga.Några beslut fattades inte. Däremot berättade de olika partierna om vad man tyckte. Många medborgare lyssnade.
Sedan höll politikerna ytterligare ett sammanträde till några timmar senare.
Allt skedde i samma lokal med samma politiker.

På detta senare sammanträde beslutade man om hur skandalen om företaget Värmdövallen AB ska hanteras. I debatten framkom att nu även politikerna anser sig förda bakom ljuset.
Man fick inte korrekt information av styrelsen. Om detta kommer att leda till konsekvenser för ledningen i bolaget och närmast styrelseledamoten Bengt Engelberg är inte klart.

Man beslöt att köpa bolagets byggnad. För att alla partier och politiker ska "vara med på tåget" beslöt man att kommunstyrelsen måste vara enig om priset.
I annat fall måste kommunfullmäktige besluta om köpet.

Kommunfullmäktige beslöt att dra tillbaka tilläggsborgen på 11 miljoner kronor när man köpt byggnaden.

Prisfrågan väcker starka reaktioner.
-Vad är ett korrekt pris? Kommunens finansminister Anders Bergman menade att det är kring 40 miljoner. En värdering kommer att vara avgörande för vad priset slutgiltigt blir.

Frågan om köpet ligger inte bara i kommunens händer. Det var inge som nämnde under debatten.
Även bolagsledningen måste nu på allvar fundera över om bolaget verkli
gen kan drivas vidare i avvaktan på att man förhoppningsvis kommer överens med kommunen. För att undvika konkurs måste man också komma överens med sina fordningsägare som skuldnedskrivning. Ett litet Minigrekland med andra ord.

Man ska undvika att säga vad var det jag sa.
I detta fall är det dock på sin plats. De som överklagade kommunfullmäktiges beslut är tillsammans med skattebetalarna vinnare. Den lösning som nu börjar ta form är billigare för skattebetalarna än hur det var tänkt från början.

Dessutom väljer nu politikerna att gå på de överklagandes linje. Kommunen ska inte lämna borgen i framtiden. Man har sett att konsekvenserna kan bli avskräckande för skattebetalarna. Slutligen verkar alla vara överens om att bolagsledningen lurade kommunen.
Om detta ska få rättsliga konsekvenser för bolagsledningen med Bengt Engelberg som den ansvarige är oklart. Det borde bli så.

Nu återstår att utreda det politiska ansvaret. Kommunens revisorer har börjat vända på olika stenar. Det finns stora frågetecken kring hur beslutet kom till. Allt fler börjar anse att det fanns en informell överenskommelse mellan den tidigare kommunstyrelseordföranden och bolagets styrelse om den utökade borgen. Att detta verkar vara mygel är klart. Även andra ledande politiker lär riskera hård kritik för sin inblandning i denna affär-

Ett nytt försök att stänga det fria internet

Då var det dags för ett nytt försök att stoppa det fria internet. Det är internationella Teleunionen, (ITU) ett FN organ som funderar på om man ska börja reglera internet, länk, länk.
En kombination av totalitära regimer, fattiga regimer och lobbyister söker kväva internet.
Denna gång är plattformen ett närmast uråldrigt FN organ, ITU-

Återigen är det viktigt att skapa debatt.
Beslutsfattarna måste förstå vad internet är. Att reglera internet är att driva världsutvecklingen tillbaka 25 år. Det är inte så enkelt att det bara är fråga om yttrandefrihet, som i sig är viktigt.
Det är också en fråga ekonomisk utveckling och innovation i det stora och det lilla. Dessutom är internet, precis som frihandel ett av de viktigaste verktygen för att stärka demokratins ställning i världen.

tisdag 27 november 2012

Finns Värmdömoderaterna ?

Hänt i Värmdö
Detta är vad som möter den som dubbelklickar moderaterna på Värmdö kommuns hemsida. På detta sätt har det varit sedan åtminstone i fredags. Man kan undra vad som egentligen sker?
I vart fall verkar inte partifärgen vara den rätta

Fullt i inkorgen?

Hänt i Värmdö
Det är säkert många som svär över inboxen.
Den är full, hörs ganska ofta.
Andra klagar över antalet olästa mail.
Ytterligare någon talar om alla dessa SPAM.

Bloggen har tagit del av hur många mail som Värmdö kommun får under en normal månad.
Det är 2 miljoner. Av dessa är 1,7 miljoner SPAM.

Oordning i Värmdös hamnar

Hänt i Värmdö
Bloggen begärde ut protokoll från Värmdö hamnar AB för år 2011 och 2012.
Uppenbarligen vakar styrelseordföranden, Anders "Ankan" Bergman hårt över bolagets vd.
Så här såg nämligen mailet ut till bloggens skribent:


Michael Larkner
21 nov (6 dagar sedan)
till anders.bergmanmig
Bifogar enligt begäran kopior av samtliga justerade protokoll från 2011 och 2012.
med vänlig hälsning
 Värmdö Hamnar AB
Michael Larkner
VD

Att skicka ett sådant mail som VD, Michael Larkner gjort kräver förklaringar. 
-Hur ser ledarskapet ut och varför lämnar VD upplysning om att någon begärt handlingarna till ordföranden? Vi närmar oss närmast efterforskning av källor om Bergman begärt detta. 
I annat fall vittnar det om ett mycket märkligt ledarskap som knappast lämpar sig i offentlig verksamhet.
De 11 dokument som skickades till bloggen var inte i något fall det som bloggen begärt. 
Det var dokument som inte var underskrivna av vare sig, sekreterare eller ordförande. Inte heller var de justerade. I bästa fall kan man säga klantigt och okunnigt. I värsta fall är det frågan om att man försökt vilseleda. Hur som helst är detta ett klart brott mot reglerna om offentlighet. Bloggen väntar fortfarande på det handlingar man begärt. Det man fått är något helt annat.

Saken blir inte bättre av att Michael Larkner själv tidigare har frågat vad de begärda dokument ska användas till. Även detta en sort efterforskning som bryter mot grundlagen.

Man kan förstå att ordföranden behöver gå på kurs, vilket bloggen berättat om tidigare, länk länk, Vad som är mera besvärande är att nämnde kursdeltagare, herr exellencen Bergman inte omsätter sina kunskaper i kvalitet och handling.

Ledningen för Värmdö Hamnar AB saknar sannolikt elementära kunskaper om offenlighetsprincipen. Alternativt bryter man medvetet mot lagen. I båda fall är det illa.

Frågan har uppmärksammats av kommundirektören som lär ha gett både VD och ordföranden en extra kurs i ämnet, helt utan kostnad. 

Många skulle kalla det inträffade för en skandal. 
Bloggen menar att detta undergräver förtroendet för en av Värmdös ledande politiker, Anders Bergman. Extra allvarligt är att Bergman har lång erfarenhet som politiker och borde känna till vad som är lagligt och vad som är olagligt. 

måndag 26 november 2012

Gerdau och e-röstningen

Moderaternas nya kommunstyrelseordförande i Nacka kommun Mats Gerdau tänker högt, länk.
Han vill stärka medborgarinflytandet i politiken. En av redskapen är e-röstning.

I första hand gäller det riksdagsvalet, men det kommer också att sänka ribban för lokala folkomröstningar.
Gerdaus ståndpunkt är kanske inte visionär. Däremot är den klok.

Papperstidningen kris: dags för mera presstöd?

Ett ledarstick i Aftonbladet förvånar, länk. Problemet som målas upp i denna ledare av Karin Pettersson är tidningsmediernas kris. Lösningen däremot är mycket förvånande. Det krävs mera presstöd.
Att en tidning, på ledarplats i en börsnoterad koncern med norska och amerikanska ägare förespråkar detta är minst sagt underligt.

Papperstidningen försvinner långsamt bort. Det är mycket en generationsfråga. Äldre läser papper. Yngre läser på nätet. Personer som är födda i slutet av 1970 talet har svårt att förstå papperstidningens fördelar. Det är nätet som gäller. Samtidigt blir den långsamma döden för papperstidningen ett ekonomiskt problem för de etablerade tidningarna. Om intäkterna på nätet är en femtedel, en tiondel eller en tjugofemtedel vilket en del hävdar är en akademisk fråga. Det går inte längre att göra tidning i dag som för fem eller tio år sedan. Kostnaderna är för höga. I detta läge menar Karin Pettersson att det krävs statligt stöd, presstöd. I annat fall kommer den tredje statsmakten att försvinna, menar hon.

Tidningar i vilken form de än befinner sig har högst trovärdighet som oberoende. Presstödet är en väg att inte vara oberoende. Därför är det tidningarnas eget ansvar att finna affärsmodeller som fungerar. Papperstidningsbranschen kommer att vara en krisbransch under lång tid. Den som däremot kombinerar rätt innehåll och distributionsform med rätt bemanning kommer att vara en vinnare på mediemarknaden. Det kan aldrig staten göra. 

Samarbetet med Cirkus Cirkör bordläggs

Hänt i Värmdö
Den ledande koalitionens politiker har beslutat sig för att bordlägga frågan om samarbetet med Cirkus Cirkör. Det skedde vid ett möte i den ledande K30 gruppen i kväll.
Många sa efter mötet att det inte finns behov av någon annan cirkus än politikerna själva.
Den cirkusen betalar man redan för.

Hemligt möte med måsar om Kyrkskolan

Hänt i Värmdö
Det tog tid innan Stockholmregionen fick ett  gemensamt riktnummer, 08.
Innan dess kallades nollåttorna för måsar. Resten bodde på landet.
De som bodde utanför 08 området menade att nollåttorna var måsar som kom ut i skärgården, skränade, skrek och smutsade ned.

Nu har alla samma telefonnummer. Trots detta finns det kvar måsar.
Ibland undrar man om det är en kamp om just måstiteln.
-Vem skränar mest?

I förmiddags var det dags före ett möte som hade till syfte att minska antalet "måsar".
 Initiativtagare var Svenska Kyrkan och kyrkoherden Hans Gårdh, Kyrkskolans föräldraförening och Olof Stenhammar. Man mötte  de ledande politikerna i koalitionen om Kyrkskolan.

Mötet blev irriterat, "Icke-politikerna" var förvånade över attityden hos Värmdö kommuns egen mås, Malin "måsen" Åberg Aas.
Hon lyckades reta finansmannen Olof Stenhammar rejält.
Andra menade att "måsen" hånlog. "Måsen" uppträdde enligt några som var med som om hon  förstod och resten gjorde inte det.
Miljöpartisten och kommunalrådet "måsen" framstod som den gamla tidens äkta nollåtta.

Något senare skrev ett folkinitiativ under.
Man vill att det ska folkomröstas om skolorganisationen.
Frågan om att Kyrkskolan ska ha ett mindre antal årskurser kommer att leva vidare.
Den riskerar att bli en valfråga

Bråket om skolan gör att eleverna blir lidande.
Det är dags att politikerna gör något åt Värmdös skolproblem,
Politikerna borde skapa processer som involverar medborgarna.   

EXTRA EXTRA: Presskonferensen med Bengt Westerberg inställd

Hänt i Värmdö
Visst är det mysigt med trevliga presskonferenser.
-När lite mera grånade män får överrösa varandra med komplimanger.
Upplägget är alltid att de som kallat till den ska le i kapp. Så var det tänkt att bli på fredag.
Värmdö kommun skulle hålla presskonferens.

Dragplåstret skulle vara den tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg.
Han och Värmdös finansminister Anders "Ankan" Bergman skulle stråla i kapp.
Man skulle berätta att Cirkus Cirkör och Värmdo kommun har kommit överens om ett samarbete. Mellan 7 och 8 miljoner kronor skulle kanaliseras från skattebetalarna till Cirkus Cirkörs konton.
Vad Cirkus Cirkör skulle göra som motprestation är mera oklart.

På konferensen skulle också Värmdöbon och Cirkus Cirkörs grundare Tilde Björfors vara med.
Hon är väl mest känd för att ha köpt Mikael Persbrands hus på Ingarö. Inte lång från där Anders "Ankan" Bergman bor.
Med på konferensen skulle också kommunstyrelsens ordförande Moncia Pettersson ha varit med. Kvinnorna skulle varit i bakgrunden.
Det var tänkt att bli männens arrangemang denna gång.

Nu visar det sig att motståndet mot projektet är större än väntat.
Därför inställs presskonferensen på fredag med Bengt Westerberg.
Sura miner över detta kunde man självklart finna i kommunalhuset.
Vem som var surast får bloggens läsare gissa själv.

Samarbete sedan länge med Cirkus Cirkör

Hänt i Värmdö
Det står klart att Värmdö kommun i någon form redan samarbetar med Cirkus Cirkör.
Uppenbarligen inleddes kontakterna redan 2011.

Fakturakopior som Värmdöleaks har tagit del av visar detta, länk.

Ett färdigt kontrakt mellan parterna, inklusive budget fanns redan den 21 augusti i år.
Kontraktet gällde inte om man skulle samarbeta utan hur. Enligt vad bloggen inhämtat har sedan Värmdö kommuns mäktigaste politiker i det slutna så kallade K14 sällskapet inte varit helt eniga om hur man ska driva igenom ärendet. Anders Bergman lär vara klart irriterad över att ärendet drar ut på tiden. Han vill genomföra projektet. Den stora kostnaden bekymrar uppenbarligen inte.

Bloggen frågar hur detta gick till?

söndag 25 november 2012

Lägg korten på bordet om upplevelsesatsningen

Det verkar som om moderaterna är i konflikt med sig själv i frågan om Cirkus Cirkör.
Moderaterna i Botkyrka är mycket tveksamma till verksamheten och vill innerst inne lägga ned den. Det kostar för mycket pengar, helt enkelt.

Att verksamhet kostar mycket vet man, men inte hur mycket.
Det talas om uppskattningsvis 7-9 miljoner kronor.

De moderata medlemmarna i Värmdö tycker som sina partibröder i Botkyrka. Några ledande moderater är däremot förespråkare. Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö säger inte klart nej till verksamheten. Hon agerar som socialdemokraterna i Botkyrka och presenterar ingen översikt för kostnaderna.

Det är offentligt att Botkyrka kommun ger från 2013 ett verksamhetsbidrag på 3,2 miljoner årligen, länk. Moderaterna i Botkyrka är kritiska till satsningen på Cirkus Cirkör, länk, även om man ser att verksamheten har tillfört kommunen något positivt. De styrande moderaterna och folkpartisten i Värmdö vill inte berätta hur mycket verksamheten kostar.
Där påminner kommunstyrelsen ordföranden i Värmdö Monica Pettersson alltså om socialdemokraterna i Botkyrka. Detta är förmodligen en likhet hon inte gillar.

Vi har alltså moderater som är i opposition med varandra i denna fråga.

Verksamhetsbidraget är bara en del av de pengar som Botkyrka kommun spenderar på denna verksamhet. man vill ha full redovisning av vad satsningen kostar Botkyrkas skattebetalare. De styrande i Botkyrka liknar även Anders Bergman i Värmdö. Ingen verkar vilja svara på vad satsningen kostar. Folkpartiet i Botkyrka är starkt kritisk till verksamheten. Så även folkpartiet har en intern tvist. Det vet vi ju att vara liberal är att vara kluven.

Cirkus Cirkör är bara delvis självfinansierande.
Den självfinanseriande verksamheten drivs i aktiebolagsform, Cirkör AB, med en omsättning på 25,8 miljoner 2011.
I koncernen omsatte man 2011 33 miljoner kronor (den ideella föreningen Cirkus Cirkör och dotterbolaget Cirkör AB). En betydande del av verksamheten bygger på att offentliga och viss utsträckning privata sponsorer skjuter in betydande medel. Dessa pengar går in i den ideella föreningen Cirkus Cirkör.  Vi talar i storleksordningen under 10 miljoner kronor per år. Detta har varierat år från år. 2011 var bidragen drygt 8 miljoner.
Statens kulturråd stod 2011 för 4,2 miljoner och Stockholms läns landsting för 2 miljoner.

Eftersom Cirkus Cirkör driver verksamheten i fyra olika juridiska personer. Därför blir den svår att följa.
Överst finns den ideella föreningen Cirkus Cirkör. Parallellt med denna finns en annan ideell förening, Ung Cirkör.  Den ideella  föreningen Cirkus Cirkör äger aktiebolaget Cirkör. Dessutom finns en ekonomisk förening, Cirkus Cirkör. För de ideella föreningarna i gruppen finns inga offentliga uppgifter om hur verksamheten går resultatmässigt och inte heller några uppgifter om koncernen/föreningen är solvent. Några  offentliga uppgifter om den ekonomiska föreningen och den ideella föreningen Ung Cirkör har inte gått att uppbringa.

Man undrar om Värmdös finansminister har kontrollerat ekonomin för clustret Cirkör.
Den juridiska person som Värmdö kommun skulle träffa avtal med är den ideella föreningen Cirkus Cirkör.

Hade Värmdö kommun valt en offentlig upphandling hade detta varit ett krav i upphandlingen.

Att föreningen Cirkus Cirkör till tider har en skakig ekonomi säger källor med insyn i verksamheten. Verksamheten i aktiebolaget  drivs däremot med vinst.


lördag 24 november 2012

Ledande politiker: "Vi kallar det cirkus"

Hänt i Värmdö
Att det är cirkus i Värmdöpolitiken är välkänt. Det förekommer ett antal föreställningar med detta stora sällskap.

En märklig cirkuskonst förevisades på senaste mötet i finansieringsnämnden för utbildning.
 Artisten var den moderata ledamoten Johan Hedberg som uppenbarligen har tror sig ha övernaturliga talanger. Han trodde nämligen att man kunde veta vad som skulle avhandlas utan att ha läst handlingarna. I sanning en cirkuskonst.

Bloggen erfar att flera politiker utövar denna mycket svåra cirkuskonst, men försöker hålla sin talang hemlig.

På måndag kommer en annan cirkuskonst som uppfanns av gamle presidenten Nixon att praktiseras. Idén i Värmdö är att vända på Nixons cirkuskonst. I stället för att låta folk kissa inifrån och ut ska man försöka låta folk kissa utifrån och in.
Det tillgår så att man utestänger alla besvärliga medlemmar i partierna. Sedan ser man hur lång tid det tar innan dessa slänger ut dem som sitter inne i den politiska Värmdövärmen.
Nåväl, man tror att det går att sitta kvar om man gör denna i sanning mycket svåra cirkuskonst.

Max Ljungberg är en icke oäven cirkuskonstnär. Att hindra medborgare från att dokumentera ett sammanträde i utbildningsstyrelsen gillade inte alla. Det blev cirkus.
Nu är Ljungberg både polisanmäld och JO anmäld, länk.

Nu är politikerna i Värmdö vänligt inställda till sina undersåtar. Man har föreställningar i Gustavsbergsteatern nästan varje månad. Föreställningen kallas kommunfullmäktigemöte.
På onsdag är det dags igen.

Trots alla dessa föreställningar är man inte nöjd med all den politiska cirkusen.
Man vill ha mer.
 Anders "Ankan" Bergman driver tillsammans med kommundirektören idén om att knyta Cirkus Cirkör till kommunen, länk.
Den leds av en riktigt cirkusdirektör, nämligen gamle folkpartiordföranden Bengt Westerberg. Han gjorde för något år sedan tricket att leka ideell. Det var som ordförande i Röda korset.
Westerberg menade att ett symboliskt arvode för honom var en miljon (om året). Vi kan inte annat än hålla med Westerberg att symboliskt kan ha olika betydelse, men nog var det ett cirkustrick alltid.

Att kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson inte slår näven inför detta förslag är märklig.
Hon är bara tveksam. Hennes partiavdelning däremot är ursinnig över förslaget.  Peter Frej, kommunalrådskollega fick däremot uppleva cirkus i måndags, så han är emot.

Bloggen har tagit del av budgeten från cirkus Cirkör. Kostnaden per år kommer att uppgå till 8,166 miljoner per år. Detta kallar vi riktig cirkus.
Samtidigt kan inte barnen läsa när de går ut skolan. Stallkraft för behövande barn läggs ned. Politikers lekskolor är däremot alltid prioriterade.
Som en ledande politiker sa till bloggen: "Vi kallar det cirkus"

När väl  Cirkus Cirkör kommer igång så kommer personalkostnaderna att uppgå till 3,43 miljoner per år. Här finns en verksamhetschef som kostar 0,59 miljoner per år. Av lönekostnaderna går för säkerhets skull allt utom 1,3 miljoner till administration. Detta är riktig cirkus och vilken konst förresten.

Ägarledningen, sannolikt Westerbergs själv ska få blygsamma 0,288 miljoner per år. Bloggen bugar och lyfter på hatten. Detta är bättre än kaniner som hoppar ur en hatt.
0,288 miljoner har nog ingen fått att hoppa ur en hatt för ett ideeellt cirkusprojekt tidigare.

Första året krävs det dessutom 1 miljon i extra marknadsföring.
Bloggen kan inte annat än hålla med om att detta är cirkus på hög nivå.

Vad detta däremot har med kommunal verksamhet förstår inte bloggen.

För er som trodde att cirkusen via Cirkör skulle starta först efter ett politiskt beslut kan vi lugna er, länk. Kommunen har redan spenderat några hundra tusen.
Även detta torde vara riktig cirkus.


fredag 23 november 2012

Läget bland partierna i Värmdö

Hänt i Värmdö
Bloggen tar tempen på partierna just nu.

Socialdemokraterna är i väntans tider. I början av december blir det klart vem som efterträder Lars Bryntesson. Det mesta talar för att efterträdaren kommer att heta Annika Andersson Ribbing.
Fokus i partiet är inåt. Någon undrar om traditionalisterna kommer att göra ett försök att ta tillbaka initiativet. Detta verkar dock stoppas av nämnde Bryntesson som efter sin uppgörelse med dessa krafter inte vill ha dem tillbaka i ledande positioner. Han håller ett vakande öga på processen.

Vänstern är litet. Det blir ungefär som om två hårsrtån på en skallig ska slåss.
Inte mycket väsen. Detta är partiet för de särskilt intresserade.

Värmdöcentern har ändrat taktik. Man inser att underkastelse inte fungerar.Nu försöker man med konfrontation. Den tidigare "stjärnan", lottan Ina Ununger verkar ha gjort parton ur. Partiet består av ganska många gamla och trötta medlemmar. Några nya har tillkommit, men partiet drivs fortfarande av det gamla gardet. Man sitter kvar för att man inte orkar avsäga sig sina uppdrag. Den enda som driver frågor, Henrik Paulsen och honom talar man inte med.

Folkpartiet verkar ha det lite lugnare är vanligt. Mobbingen av Olle Markstedt gör att han inte är lika oppositionell som vanligt.
En som rycker fram som en möjlig efterträdare till Anders "Ankan" Bergman är Allan Sooman. De som var osäkra på honom inser att han är smidigare och klokare än vad man förväntat sig.
Anders "Ankan" Bergman håller fortfarande masken. Utgjuter sig över denna blogg, mellan varven. Vet att han blir granskad. Oron över vad som kan komma fram i media och genom  kommunrevisionen sätter sin prägel. Gamla DN artiklar om Ankan vill han inte ha upp till ytan igen. Någon ytterligare period för Ankan som kommunalråd lär det inte bli. Just nu kan denne "Anka" nog tänka sig att sluta i förtid.

Kristdemokraterna har problem med Ulrik Lindgren. Han har fått kalla fötter i skolfrågan och vill svänga 180 grader. Inte av övertygelse, nej han har en kompis som skulle drabbas av om Kyrkskolan minskades i omfång. I övrigt väntar man på att ordföranden i föreningen kan bytas ut.
Frågan är bara vem som ska ta över? Net finns fler omöjliga kandidater än möjliga. En kompromisskandidat kan vara "teflonmannen", Clarence Örhammar.

Moderaternas ledning har det hett om öronen. Cirkus Cirkör och köp av Värmdövallens fastigheter till överpris faller inte medlemmarna i smaken.

Ordföranden i föreningen har fått nytt jobb och kommer inte lika regelbundet till mötena. Vice ordföranden Bill Bergman rycker allt oftare in. Sannolikt ledarskifte på ordförandefronten i föreningen. En del undrar om den nye kommunstyrelseordföranden orkar pressen. Hon har varit svagare än förväntat. En som däremot utvecklar sina talanger som järnlady är borgmästaren Marie Bladholm. Hon utstrålar i förhandlingar allt ofta: hit men inte längre. Den gränsen ska man inte utmana.

torsdag 22 november 2012

EU skuta på grund

Ledarna för EUs medlemsländer har samlats för att enas om en budget. Man möts i en planeringsprocess för ett EU i kris, länk.
Förhandlingarna kommer att bli hårda och det är långt ifrån säkert att man når en uppgörelse.
En av basförutsättningarna för ett framgångsrikt EU är att de största ekonomierna utvecklas väl. Tyskland, Frankrike och Storbritannien är de tre största. Just nu verkar man i stället vara på väg in i recession.

Enligt uppgifter från budgetförhandlingarna diskuteras det om att öka EUs jordbruksstöd, minska stödet för infrastrukturåtgärder och forskning. Sveriges rabatt på medlemsavgiften kommer enligt förslaget att minska ytterligare. Å andra sidan ska Sverige och Finland få mer av glesbygdsstöd.

Enligt kompromissförslaget ska EUs budget ha ett ta på 973 miljarder euro, länk, motsvarande en procent av BNP i medlemsländerna. Av budgeten är 37% avsatt till jordbruksstöd. 6,4% är tänkt att gå till EUs administration
Detta är en betydande ökning av totalbudgeten, men en liten minskning jämfört med de första förslagen.

Budgetkris eller ej, EU projektet har stora bekymmer. Ett av de allra största är strukturproblem i medlemsländerna som hindrar tillväxt. Stora offentliga utgifter och dålig konkurrenskraft är andra problem. Euro-projektet var tänkt att jämna ut skillnader och underlätta för handeln inom EU. En av de största effekterna verkar vara oönskad. Konkurrenskraften för länderna i norra EU har ökat och minskat för medelhavsländerna. I kombination med att möjligheten till av växelkursjusteringar är omöjliga har som bekant effekterna blivit katastrofala.

Med två länder på väg mot nyval, Tyskland och Italien lär processen i EU bli extra tung. Krisländerna Grekland, Spanien, Portugal, Italien och Frankrike har skuld- och strukturproblem av rang. Kanske ser vi också en Grexit redan före årsskiftet. Det är kanske en början på något nytt och bättre?


Ny regering kan få konsekvenser för SAAB kändisen Antonov

Litauen får en ny premiärminister, länk. Det är socialdemokraten Algirdas Butkevicius som får uppdraget.

Enligt källor med god insyn i processen kan detta att få konsekvenser för SAAB kändisen Vladimir Antonov. Den nya regeringen lär ha en helt annan syn på den numera Londonbosatte finansmannen skuld och oskuld i Snoras-affären.
Det är inte ens säkert att Litauen kommer att vidhålla sitt krav om utlämning av Antonov. En parlamentskommmission kom den 30 maj i år fram till att Snoras bank inte hade de brister som man tidigare hävdat.

Finansmannen själv menar att han utsatts för ett politiskt övergrepp och planerar att stämma staten Litauen, länk. Fortfarande är tillgångar motsvarande 500 miljoner euro frysta för att säkra Lituaens krav på finansmannen. Antonov planerar stämma staten på mångmiljonbelopp i euro. Enligt Latuisk rätt har det inte varit möjligt att inleda en sådan process förrän nu.

Själva utlämningsprocessen är tänkt att hållas i januari 2013 i London. Om detta verkligen kommer att ske är oklart. Källor säger till bloggen att den nya regeringen är mera intresserad av en förlikning med Antonov.

Det har tidigare rapporterats om cirkus Muller. Nu kan det vara dags för cirkus Antonov.

Värmdös "finansminister" är sur på bloggen

Hänt i Värmdö
Överförmyndaren, den i vissas ögon något glättige mäklaren Clarence Örhammar susar fram som  ett nyvaknat flygplan från det numera räddade SAS. Med illa dold förtjusning meddelar denne kristdemokratiske politiker att han faktiskt kör för fort i telefon med bloggen.
Det finns ingen möjlighet att kontrollera Örhammars utsaga.
Det kan ju vara så att han faktiskt försöker göra sig mera intressant än han egentligen är. Det är spännande att köra fort. Man blir kanske mera man så?
Kanske är det så att man kommer närmare högre makter.
Bloggen vet inte. Vad som är helt klart är att är att man möjligen kommer närmare högre makter. Det gillar denne kristdemokrat. Han är artig och serviceinriktad.
Om han ogillar eller ej håller han för sig själv. I vart fall väldigt länge. Han är beredd att föra en politsik diskussion, som de flesta politiker borde vara.

Motsatsen är finanskommunalrådet Anders "Ankan" Bergman.
Bloggen ville ge honom möjligheten att kommentera, förklara och ge bakgrundsdata kring hans ämbetsutövning genom en intervju.
Högdraget meddelade Ankan att han inte stod till förfogande. Skälet var att bloggen inte skrev så som Ankan önskade. Vi har förstått att Ankan i hemlighet trots detta är en av våra mera passionerade läsare. Detta tycker vi självklart är mycket roligt och hedrande. Det är inte som "Ankan" kanske själv skulle formulerat det: " ett magplask". Vi gillar våra läsare.

Ankan tycker att man inte ska formulera sig sarkastiskt om honom. Därför nobbar han att bemöta de uppgifter som bloggen vill diskutera med honom i en intervju. Han säger att "du skriver vad du vill" och därför ställer jag inte upp. Det är riktigt boggen skriver vad den vill. Det gör alla Svenska medborgare så länge de håller sig inom lagens råmärken.
Sedan kan man ha olika åsikter om vad som är god smak.

Bergman menar att bloggen närstående skriver saker som irriterar honom. På direkt fråga om vilken av bloggens anhöriga som förnärmat honom vill han inte svara. Socialstyrelsen har i sin termbank definierat ordet "närstående" som synonymt med anhörig.

Bloggens skribent frågar om det är dennes mamma, pappa, bröder, systrar, brorsbarn eller systerbarn som är skyldiga till detta.
Ankan meddelar att så menar han inte. I stället är det numera i stället en bekant till bloggen som haft synpunkter på herr Bergman. På vilket sätt som bloggen är ansvarig för detta är fortfarande oklart. I vart fall för denna bloggs skribent. "Ankan" är dock klar över att bloggens skribent är ansvarig för vad som kommit honom till del. Hur, är mer än oklart. I sammanhanget kan det vara av betydelse att man förmodar att det inte är röksignaler utan bokstäver som sammanfogats till meningar. Inte heller har denna bloggs skribent några kända telepatiska talanger.

Det bloggen ville ha svar på är hur Bergman ser på att Värmdö har många närståendekopplingar. Bloggen menar då enligt socialstyrelsens definition. Det finns i många olika dimensioner.  Vi tar nämnder bara några här.

Fru kommunstyrelseordföranden Monica Pettersson är gift med Erik Pettersson som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och dessutom är ordförande i Bygg miljö och hälsoskyddsnämnden. I sin roll som kommunstyrelseordförande ska hon öva tillsyn över sin man Erik.

Många ställer sig frågan om detta är lämpligt? Andra säger att denna koppling är högst olämplig.

Monica Fransson är en av kommunens högsta tjänstemän. Hennes man Per Olof Fransson är en av kommunens proffspolitiker, vice ordförande i Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen mm. Många ställer sig frågan om detta är lämpligt?
Andra är klara över att detta är olämpligt.

I båda dessa fall är förhållandena allmänt kända.

Kommunalrådet Bergman däremot har inte offentligt deklarerat att hans hustrus dotter är tjänsteman i socialförvaltningen. I samtal använder Bergman lokutionen "dotter" om henne. "Dottern", Helen Åsander har nyligen blivit befordrad till enhetschef inom socialförvaltningen.

Att hon bor granne med herr Bergman på Ingarö spelar ingen roll i sammanhanget. Det som är allvarligt är att Bergman inte har varit tydligt med kopplingen mellan Bergman och Åsander. I stället har han sökt dölja detta förhållande. Hade "Ankan" klart deklarerat att så var fallet hade det inte varit något problem. genom hemlighetsmakeriet blir det ett problem. Nu blir hustruns dotter blir misstänkliggjord. Helt i onödan. Bloggen gör ingen bedömning av Helen Åsanders kompetens. Vad som också bekymrar är att Bergman fått uppgifter om förhållandena inom socialförvaltningen som inga andra politiker har. Detta ger upphov till rykten. Det är bättre att Bergman lägger korten på bordet.

Politiker med närstående som är tjänstemän eller andra politiker bör tydligt deklarera detta. Andra bindningar som arbeten vilka kan äventyra förtroendet för politikern bör också deklareras. Denna viktiga diskussion ville inte Anders Bergman föra med bloggen.

Bloggen vet att sådana förhållanden finns inom de flesta partier, så de styrande är inte ensamma om detta. Nu gäller det att hitta formerna för att göra detta transparent. Då stärks förtroendet för alla politiker i kommunen.onsdag 21 november 2012

Johan Hedberg lämnar moderaterna och startar missnöjesparti?

Hänt i Värmdö
En av Värmdöpolitikens mera udda gestalter har tagit till orda.
Det är den politiske sekreteraren i moderaterna och fullmäktigeledamoten Johan Hedberg.

Han talar på sin blogg om att "han är säker på att vi i nästa kommunalval 2014 kommer att få se ett nytt populistiskt missnöjesparti. Säkert kommer det att heta Värmdöparti."
Med denna självsäkerhet kan man inte tolka det på annat sätt än att han själv är inblandad. Annars hade det uttryckts med mindre grad av säkerhet. Denne man är nämligen säker på ett antal förhållanden kring sitt avslöjande.

I annat fall hade Hedberg uttryckt saken på ett annat sätt. Han har ju journalistutbildning och inser vikten av att uttrycka sig på ett sådant sätt att budskapet inte missförstås. Skälet till att det nya partiet kommer att ställa upp är enligt Hedberg att det "finns personer som inte "hittat hem". Denna blogg har svårt att med tanke på ordvalet dra andra slutsatser än att Hedberg talar om sig själv.

Kritiken mot honom när det gäller dubbla stolar och lojaliteter är tydligt. I ett sådant läge är det kanske inte så svårt att fundera, som nu Hedberg verkar göra. Resultaten av hans arbete i moderaterna har också kritiserats.

Att vara politisk sekreterare och samtidigt vara vald till politiska uppdrag är närmast en företeelelse som bara finns i Värmdöpolitiken. Vanligen är man noggrann med att skilja på dessa roller. Då blir det också lättare att göra sig av med en politisk sekreterare som inte presterar. Det blir mycket svårare om man som heberg sitter på flera olika stolar.
Denna typ av elementär etik verkar vare sig Hedberg eller moderaterna i Värmdö funderat över.

Vad gäller Hedbergs bidrag till politiken är det mer i formen av plumpar.
Hedberg kombinerar negativt kampanjande och debatterande med att beskylla andra föra att göra detta. Han la till exempel ut sidan "kalla Sverige" på nätet 2010 anonymt, länk. Tilltaget uppmärksammades i press både lokalt och på riksplanet, länk. Kritiken mot tilltaget var mycket hård från alla politiska läger. I talarstolen i Värmdös kommunfullmäktige har Hedberg närmast agerat ärekränkande.

Nu verkar alltså Hedberg vilja lämna moderaterna och starta eget.
För det är väl inte så att Hedbergs bloggpost är ytterligare ett uttryck för Hedbergs smutskastningsteknik?

En ny president Clinton?

Knappt har dammet lagt sig från presidentvalet förrän det börjar talas om 2016 års val.
Mannen som tar till orda är ingen mindre än superinvestorn Warren Buffet, länk, länk, länk. I tidningen Buffalo News som ägs av investmentbolaget Berkshire Hathaway som i sin tur har Buffet som grundare och huvudägare supportas hon redan.

Stödet från världens fjärde rikaste man ger självklart omedelbart eko i media över USA och hela världen.
För Buffet finns det sannolikt två viktiga skäl att stödja Clinton. För det första har han tilltro till att hon kan vidta de åtgärder som krävs för att klara USA skuld och budgetkris. För det andra upplever Buffet Clinton som en frihandelsvän. Sedan finns det säkert andra faktorer som också spelar roll.

Den stora frågan är om Hillary Clinton ställer upp?
Hon har aviserat sin avgång från utrikesministerposten under första kvartalet 2013.

Hon blir 70 år 2017 och skulle ha en ganska vanlig ålder för en president. Hennes erfarenheter som "first lady", senator, presidentkandidat och utrikesminister gör henne sannolikt till den mest meriterade kandidaten.

Med ett ganska splittrat republikanskt parti lär hon ha en god chans att vinna en presidentvalskampanj. Samtidigt är kampanjer oförutsägbara. Inte många hade tippat att en ganska ung man från Chicago skulle besegra henne i presidentvalskampanjen 2008.

Att Hillary Diane Rodham Clinton är sugen på utmaningen är inte att ta miste på. Samtidigt tvekar hon. Vi lär inte få vet om hon är kandidat förrän tidigast under 2015. Så till dess blir det bara spekulationer.

tisdag 20 november 2012

Framgång i kampen mot godtycket

Denna blogg har tidigare kommenterat den smakcensur, länk som Svenska banker ägnar sig råt. För en gång skull kommer en positiv signal. från EU.
Nu har parlamentet på piratpartiets initiativ bestämt sig för att sätta stopp för detta. Det blir nämligen förbjudet för kreditkortsföretag att godtyckligt blockera för företag, länk. Christian Engström publicerar den text som ska förhindra smakcensur: "Europaparlamentet menar att antalet företag vars verksamhet faktiskt är beroende av att de kan ta emot kortbetalningar sannolikt kommer att öka. Parlamentet anser att det ligger i allmänhetens intresse att det fastställs objektiva regler som anger de omständigheter och förfaranden enligt vilka kortbetalningsprogram ensidigt kan vägra godkännande."

Slutspel i skandalen kring Värmdövallen AB

Varför hindrar politikerna en allsidig utredning av skandalen kring Värmdövallen AB, länk?
Kommundirektören har inget uppdrag att ta reda på vad som hänt. De ledande politikerna vill inte veta.

Trots detta granskar kommunens revisorer skandalen.

Fakta är att ätt bolag har beställt en mycket dyrare byggnad än vad man tänkt sig. Man har gjort detta med vett och vilja. helt fräckt har man beställt en mycket mera påkostad byggnad än vad man har råd till. En dyr läktare är ett av exemplen på detta.

Styrelsen i bolaget vet att man inte har pengarna. Man chansar och förloppet har varit ett av två möjliga:
A) Bolagsledningen har pratat med den högsta politiska ledningen och fått veta att man kommer att få utökad borgen. Man kommer överens om att fixa det på grabbars vis. Mygel säger de flesta.
B) Bolagsledningen sätter press på kommunen. Beställer först och frågar sedan.

I båda fallen kan förfarandet vara kriminellt. Man har köpt och vetat att man inte kan betala.
Så får man inte göra rent lagligt. Att det är omoraliskt är dessutom sant.

Bolaget Värmdövallen AB har undanhållit viktig information för att kommunen som borgensman ska kunna fatta ett beslut på korrekta grunder. Även detta kan vara brottsligt.

Att sedan  bolagsledningen varit oskicklig i sin upphandling och fått stora kostnadsöverskridanden gör inte saken bättre. För att rädda skandalbolaget Värdmövallen AB och dess ledning krävs mellan 45-50 miljoner kronor. Pengar som inte borde satsas av skattebetalarna. I stället bör bolaget gå i konkurs och kommunen köpa fastigheten till ett marknadspris. Detta blir billigare för skattebetalarna.

Barnen, idrottsutövarna löper ingen risk genom detta. Verksamheten är nämligen värdefull och den ska stödjas.

Det bloggen frågar sig är varför kommunens tjänstemän inte fått i uppdrag att utkräva ansvar av de som ställt till skandalen. Varför får inte tjänstemännen se till så att skandalen utreds? Vem försöker man skydda? Genom agerandet skapar ledande politiker grogrund för spekulationer. Det är oklokt.

En utökad borgen på 11 miljoner hade att kasta pengarna i sjön för skattebetalarna.
Underlaget man fattade beslut på var så bristfälligt och vilseledande att man baxnar. Dessutom kan man fråga varför ledande politiker inte ville ha information?

På kommunfullmäktige i nästa vecka avgörs hur skandalen ska hanteras.
-Vinner slösa eller spara?
-Vinner de som vill mörka eller de som vill vara transparenta? 

Schlingmann startar eget - blir sannolikt mera framgångsrik än KREAB

Mästerstrategen startar eget.
Per Schlingmann lämnar Fredrik Reinfeldt och startar egen PR byrå, länk, länk, länk.
Han var mannen som skapade historien om de nya moderaterna. På många sätt kommunicerade Schlingmann det som andra i moderatledningen tänkte.
Två borgerliga valsegrar blev facit. Svenskt rekord.

Den riktigt framgångsrika delen av Schlingmanns karriär är självklart som partisekreterare i moderaterna. Han inledde som kommunikationschef 2004 under Sven Otto Littorin. 2006 tog han rollen som partisekreterare. Rollen som statssekreterare blev svårare. 2011 blev han chefsstrateg hos moderaterna. De flesta visste att detta var ett steg bort. Frågan var bara när det definitiva steget bort från politiken skulle ske. Om Schlingmann lämnar med en besvikelse vet vi inte. En del antyder att han gärna hade blivit minister. Så blir det inte. I vart fall inte nu. I stället har Sverige sett en ny PR byrå födas.

Schlingmann är klok nog att inse faktum. Det är nästan omöjligt att göra om samma bedrift tre gånger i rad. Bättre lämna som en vinnare. Som PR konsult går Schlingmann ut som rockie. Samtidigt är han redan stjärnan. Övergången kan liknas vid vad Peje Emilsson gjorde när han 1970 skapade Kreab. Mycket talar för att Schlingmanns byrå snabbt kan bli en av Sveriges mest efterfrågade. I Sverige har inte Schlingmann någon som i modern tid har varit mera framgångsrik som "spindoctor".

I USA finns Karl Rove, länk som varit strateg för Ronald Reagan och Georg W Bush. Rove är självklart den mest framgångsrika av alla moderna spin doctors.
Den extrema make over som Schlingmann gjort med moderaterna kan i Europa enbart jämföras med Alister Campbells skapande av "New labour" tillsammans med Tony Blair.

Det är lätt att förstå Schlingmanns val. Samtidigt försvinner en viktig spelare i Fredrik Reinfeldts och Alliansens lag.

Om Alliansen förlorar valet är det ganska sannolikt att styrelseordföranden i Schlingmanns bolag kommer att heta Carl Bildt.

måndag 19 november 2012

Udda inlägg om otrohetsaffär

Ett av de mera udda inläggen kring CIA chefen Petreus otrohetsaffär levererar tidningen Newsweek i veckans nummer.
Mulla Juma Khan Akhund, en av talibanernas militära ledare säger så här: "Petreus and his married mistress should be handed over to the Afgans to be stoned"

Fördjupad samverkan med skatteverket?

Den moderata riksdagsledamoten och före detta ledarskribenten i SvD Maria Abrahamsson funderar på skatteverkets nya giv, djupsamverkan, länk.

Idén är att storföretag ska samverka med skatteverket och i utbyte inte riskera långa skattetvister i framtiden. Samtidigt kan skattemyndigheten använda uppgifter om tredje man som verket fått i den fördjupade samverkan.

Fanns det inte en idé om att alla skulle vara lika inför lagen, läste visst om detta i Sveriges grundlagar.

SAS igen

SAS börjar snart bli som katten.
Man verkar ha nio liv. Då ska man samtidigt komma ihåg att detta var nionde gången. Nästa gång är det slut även för SAS. För något tionde liv har vare sig en katt eller SAS.

Idén med den rekonstruktionsplan som man nu drivit igenom är:

1. Sänka personalkostnaderna, som är SAS i särklass största kostnadspost, länk, länk.
2. Avvärja hotet om att pensionsskulderna, länk ska sänka SAS.
3. Skapa anställningsvillkor som gör att SAS kan konkurrera på mer lika villkor med lågpriskonkurrenter som Norwegian och Easyjet.
4. Renodla SAS till att syssla med att flyga passagerare.

Detta ska ge förutsättningar för de stora nyinvesteringar som SAS står inför och för att sälja bolaget. I denna kostym räknar bolagsledningen med att Lufthansa eller Finnair kan vara köpare. Dessutom ska man inte räkna bort något av de arabiska flygbolagen som intressenter nu. Perspektivet är kort. SAS ska ha nya ägare inom 18 till 24 månader.

Lyckas man inte kommer SAS att läggas ned eller försättas i konkurs, länk.

Kommunen satsar stort i hamnen - halv miljard i insats

Hänt i Värmdö
Nacka Värmdö Postten rapporterar om att Villeroy Boch tänker låta tillverkningen av toalettsstolar vara kvar i Gustavsberg, länk. Dessutom planeras ett utvecklingscentrum i Värmdö kommun. Strax över 100 personer räknar man med sysselsätta. Det innebär att 45 personer får gå.

Förutsättningen är att försäljningen av den nuvarande fabriksfastigheten inbringar så mycket medel att man har råd med nyinvesteringen. Någon hjälp med investeringen från moderbolaget får man inte.

Så i klartext ligger tillverkningens öde i fastighetskonjunkturen. Såvida inte Värmdö kommun köper marken av bolaget.
Mycket talar för att så blir fallet. Det avtal som Värmdö kommun och Villeroy & Boch träffat sätter press på kommunen att göra så. Det innebär att man kan komma att investera långt över en halv miljard i hamnområdet. De som satsar är skattebetalarna.

Värmdö kommun vill fortsätta att spendera i hamnen. Ett avtal med Cirkus Cirkör har under mycket hemlighetmakeri förhandlats fram.

I ett första steg får Cirkus Cirkör 1,5 miljoner när man signerar en avsiktsförklaring, länk med kommunen. Sedan är tanken att Cirkus Cirkör ska få ett årligt arvode på cirka 7 miljoner kronor.

Många föräldrar är förskräckta över att kommunen gör denna prioritering. En miljoner kronor extra till att säkerställa läskunnighet för alla Värmdös elever hade varit ett mycket välkommet tillskott. Nu ska den spenderas i Gustavsbergs hamn i stället, säger en upprörd förälder.

Bloggen har tagit del av korrespondens som visar att överenskommelsen med Cirkus Cirkör har varit klar i över ett halvår. Den har bara legat i byrålådan. Initiativtagare till satsningen är Värmdös finansminister Anders "Ankan" Bergman.

Ledande moderata medlemmar blåser nu till strid. Det gäller att stoppa satsningen innan den ens börjat menar an. Detta kommer att bli både dyrt och kanske helt i strid med kommunallagen, säger en moderatprofil. Ledningen har mörkat planerna menar en annan moderat, som bloggen talat med

söndag 18 november 2012

Tillägnat ett SAS som kanske inte finns i morgon

SAS är en idé från 1946. Frank Sinatra var född 1915. Han lämnade jordelivet 1998. Come fly with me publicerades första gången 1958.

Ryan air grundandes 1985. Flygbolaget Norwegian bildades 1993. SAS var under 1980 och 1990 talet kanske bäst i världen.
Nya affärsideer har förändrat spelplanen för flygbolaget. Nu gäller det för intressenterna att enas. Om inte, går bolaget SAS i graven i morgon, länk. Kanske föds det något nytt ur detta.

Hur som helst ska inte staten driva flygbolag. Det tillhörde 1940, 50, 50, 70, 80 och kanske 90 talen. I dag ska staten enbart vara kund till de bolag som erbjuder de förmånligaste villkoren.

Andra medier: SvD, DN, Dagens Industri, Expressen, Aftonbladet.   

Reinfeldt kan inte göra det omöjliga samtidigt sitter han i "pole position"

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa det självklara på moderaternas framtidsdagar, länk.
Att vinna ett val tre gånger i rad är en enorm prestation. Som statsminister är Fredrik Reinfeldt den mest framgångsrike borgerlige politikern i modern tid. Detta faktum är lätt att glömma bort. Det innebär inte att Fredrik Reinfeldt kan göra det omöjliga. Kraven på honom är närmast osannolikt höga.

Samtidigt finns det ett antal faktorer som faktiskt talar för Reinfeldt som vinnare i det tredje valet i rad.
P J Anders Linder pekar i en ledare på att Stefan Löfven tvingas in åsikter som han egentligen inte företräder, länk.

Här är några av skälen till att Reinfeldt sitter kvar som statsminister:

1. Socialdemokraterna har hittills inte konkretiserat sin politik. Det skapar utrymme for besvikelser hos väljarna när man väl talar klartext. Ju längre man väntar, desto närmare valet kommet besvikelserna.
2. Kriser gynnar alltid den sittande regeringen. Väljarna premierar kontinuitet framfor experiment. 2014 blir sannolikt ett år som präglas av krisåret 2013.
3. Ett oönskat vågmästarparti ökar sannolikheten för att den sittande regeringen sitter Även om sverigedemokraterna är i blåsväder just nu talar mycket för att de får närmast osannolika 12-18% i valet 2014. Regeringsformen gynnar alltid sittande statsminister. Detta lär Reinfeldt kunna nyttja till sin fördel.
4. Borg och Reinfeldt är svensk politiks mest förtroendefulla varumärke.
Löfven och Andersson är ett oprövat kort
5. De "rödgröna" måste ha stöd av vänstern för att överhuvudtaget reflektera över att bilda regering. Det kommer att kräva så stora uppoffringar av Löfven att han kan tvingas avstå från att bilda regering. Politiken måste vara möjlig att genomföra utan att begå politiskt självmord. 

torsdag 15 november 2012

"Call girl": Mellan fiktion och verklighet

Filmen "Call girl" upprör känslor, länk. Ett perspektiv i debatten om filmen är hur långt man får misskreditera en död person. Man inte annat än hålla med Mårten Palme, länk, länk om att det inte är någon tvekan om att statsministern i filmen är just hans pappa. Att peka ut en död man, Olof Palme som sexköpare är mycket problematiskt. Den kostnärliga friheten bör vara stor. I "Call girl"s inledning varudeklarerar sig filmskaparna genom att ställa krav på att berättelsen är mer än semidokumentär. Hade man tydligt deklarerat motsatsen hade detta inslag blivit enklare. Att utmåla en död person som förgripare är dessutom svårare moraliskt än en levande, som har möjligt att försvara sig.

Att filmen tar detta fokus skymmer en del andra samhällskritiska och viktiga element.
"Call girl" skildrar ett slutet samhälle. Detta är Sverige efter andra världskriget. Landet som inte var med, men av de största vinnarna på kriget. I detta samhälle kunde makten kontrollera informationen på ett helt annat sätt än i dag. Det skapade också möjligheten att till olika former av ministerstyre, trots att lagen förbjuder det. Risken för upptäckt var minimal.

I dag har vi ett internetsamhälle. Vi vill gärna tro att samhället blivit öppnare.
På många sätt har det säkert blivit det.

TV-programmet uppdrag granskning, länklänk visar att regeringen försökte sälja SAAB på ett sätt som visar bristande respekt för bland annat äganderätten.
Man må tycka vad man vill om SAAB och dess möjligheter till överlevnad, men midnattsräder av det slaget som uppdrag granskning avslöjar skrämmer.

Självbedrägeriet med bilden av det öppna samhället får sig en törn.
Det krävs ännu mer öppenhet. Inte minst om den representativa demokratin ska kunna fortsätta vara just representativ.

En annat mycket viktigt perspektiv som filmen pekar på är Palme-synen. Socialdemokratin arbetar hårt för att skapa mannen och myten. En kritisk och mera allsidig granskning av Olof Palmes insatser som framförallt statsminister 1969-76 och 1982-86 vore på sin plats. Vilka konsekvenser fick införande av löntagarfonderna under Olof Palme 1982 för det Svenska samhället. Lennart Geijers och Carl Lidboms lagstiftningskonst med generalklausuler är ett annat perspektiv. Olof Palmes mycket dubbla bild av USA och dess konsekvenser för Sverige är ytterligare ett viktigt perspektiv.

Palme var inte ett helgon. Han var heller ingen demon.
Det krävs en mera djuplodande och allsidig granskning av hans verk och bidrag till det Svenska samhällsbygget. 

onsdag 14 november 2012

Integrationspolitik vs arbetsmarknaknaden

Johan Westerholm problematiserar integrationspolitiken i en bloggpost, länk.
Han konkluderar med följande i sin bloggpost:

"Det finns naturligtvis en rad parametrar att skruva på för att lägga en moteld mot rasismen. Det är en komplex fråga som vi krånglat till ytterligare genom att lyfta ut integrations- och invandringspolitiken till ett eget politikområde. Det har visat sig vara mindre lyckosamt. Jag vill tillbaka till den politik vi hade perioden 1950-1980. Vi hade nämligen ingen och just det har visat sig vara väsentligt mer lyckosamt över tid. Vi lät, under den perioden, arbetsmarknaden integrera invandrare i det svenska samhället. Med resultat som är väsentligt mer positiva än dagens"

Westerholm ifrågasätter något som få vågat diskutera: "De problem vi har idag beror i allt väsentligt på att vi idag har utvecklat ett politikområde som inte behövs. Som stör mer än det tillför. Fokusera på arbete och skrota integrationspolitiken. Det har visat sig historiskt vara den enda vägen framåt."

Rasism som den som ledande Sverigedemokrater har ägnat sig åt är aldrig försvarbart, länk, länk, länk, länk, länk. Den ska alltid bekämpas.

Bästa motmedlet mot rasism är kunskap.
Ett annat viktigt motmedel är att fokusera på arbete för dem som anländer till Sverige. Här måste politiken våga helt nya metoder för att säkerställa detta. Att få komma till Sverige från ett annat land måste också innebära en förpliktelse, den att arbeta och bidra till samhället. Här borde kraven ställas högre på att ta jobb och utbilda sig inom bristområden. Historiskt har invandrare bidragit till att utveckla Sverige. Då förutsatte samhället att man arbetade. Det måste återigen bli mycket tydligare än vad det är i dag.
 

Regeringssammanträde i Ankeborg, förlåt Värmdö kommun

Hänt i Värmdö
Värmdö kommuns regering, kommunstyrelsen sammanträdde i går.

Man klubbade igenom ett förfrågningsunderlag för vindkraft.
I miljöpartisternas ögon stod det närmast skrivet: "vindkraften erövrar världen och Värmdö med storm". Tyvärr verkar investeringen kunna bli riktigt dålig för skattebetalarna. Att köpa ny vindkraft är investeringsmässigt som att köpa grisen i säcken. Risken med affärsupplägget är stor för skattebetalarna.  man riskerar mycket låg eller till och med negativ avkastning på satsningen.

En annan fråga som klubbades igenom var förslaget om att köpa skandalboaget Värmdövallens AB byggnader. Diskussionen var hård och på de svarandes sida fanns finanskommunalrådet Anders "Ankan" Bergman.
Han försökte göra alla beslutsfattare till ansvariga för beslutet.
Ankans egna bristande ansvar i frågan gjorde att en närvarande vid mötet upplevde honom mer som en struts som stuckit huvudet i sanden. Bloggen hade velat se metamorfosen.
Att affären luktar lång väg förstår de flesta. Kommunen kommer nu att köpa byggnader till en sorts överpris. Vinnare blir leverantörer och långivaren, sannolikt Swedbank.
Kostnad för skattebetalarna blir 18-22 miljoner för mycket.

Den enda ledamoten med civilkurage i frågan var borgmästaren Marie Bladholm som inte deltog i beslutet. Det hedrar henne. Kommunstyrelsens ordförande stämde in i "Ankkören" och kritiserade underförstått den kloke Bladholm. Varför oppositionen inte satte ned forten kan man undra?

Bloggen tror att skandalen kring Värmdövallen AB kommer att vara ett tema under lång tid framåt.

Mer från en kommun som allt mer blir en sorts Ankeborg

Hänt i Värmdö
Utbildningar är bra säger man generellt. Ibland kan man undra om utbildning har effekt.
Som bloggen berättat har Värmdö kommunens högste politiske exellens Anders "Ankan" Bergman varit på styrelsekurs. Bolaget Värmdö hamnar betalade kalaset. Inte nog en kurs i största allmänhet. Utan det var en kurs för att certifieras som ledamot i ett offentligt ägt bolag.
Olika typer av regelverk är självklart något som denne Anka borde lärt sig på kursen.
Om han fått kunskap borde den ha förmedlats till andra. Ett första steg i kompetensöverföringen är självklart den egna VDn Michael Larkner.

Bloggen kontrollerade kunskapsnivån häromdagen.
Vi begärde ut just fakturan och beslutet där det skulle framgå att styrelsen fattat beslutet om att "Ankan" skulle gå på kurs. En något obekväm VD tog emot förfrågan. Ganska snabbt omvandlades detta till att Larkner gick på offensiven.
Han ställde den helt olagliga frågan: "Vad ska du använde de uppgifterna till?".
Bloggen förklarade för nämnde Larkner att frågan var ett brott mot grundlagarna.
Herr Larkner verkade inte riktigt förstå allvaret.

Efter samtal med Sveriges kommuner och landsting var man förvånad över den låga kunskapsnivån hos direktör Larkner. Klart olämpligt och ett tydligt brott mot regelverket, menade man. Så får man inte göra. Däremot menade den aktuella juristen att direktör Larkner lär klara sig från att kunna dömas för tjänstefel.

Det bloggen kan undra över är hur duktig pedagog Bergman egentligen är.
-För det är väl inte så att Bergman prioriterat bort kunskapsöverföringen kring just grundlagarna?
Själv vill han ju ha så mycket som möjligt hemligt och i slutna rum.

Elaka tungor i kommunhuset säger att under "Ankans" ledarskap har man gått från att vara Värmdö till att bli Ankeborg.
Han lägger sig i det mesta, säger en upprörd kvinna bloggen talar med.

Inte sällan blir det irritation när "Ankkontrollen" är på plats. En som surnade till på "Ankans" kontrollförsök var överförmyndaren och teflonmäklaren Clarence Örhammar.
"Ankan" tyckte att Örhammar skulle engagera sig mindre.
Den vanligen tidige Örhammar lär då ha sagt till "Ankan" att det här förstår du inte "gubbe".
Det var inte långt från handgemäng i denna stund.
Sedan dess går trätoparet under namnet "Gåsen och Ankan". Båda låter saker rinna av dem. I Örhammars fall är det mer oförätter och i Ankans fall mer konsekvenser av egna tillkortakommanden.

Nu har kommunen betalat 15.750 kronor plus moms i kursavgift. Deltagaren har inte förmedlat vikten av att respektera offentlighetslagstiftningen. Undrar om man kan reklamera kursavgiften?

För det är väl inte som någon viskade i korridorerna. "Ankan" tog kursen och certfiierade sig bara för att ha bättre chans att få andra styrelseuppdrag. Sådana som man tjänar bra med pengar på.

tisdag 13 november 2012

När fel huvud får styra

Man tycker att olikheterna borde vara större än likheterna. Nu visar det sig vara tvärt om.

Försvarsminister Sergej Sjogu har tvingats lämna sin post som försvarsminister, länk.
CIA chefen David Petreus har också avgått, länk.

Orsak: I båda fall otrohet. Båda verkar ha trott sig stå över normala försiktighetsåtgärder för människor som hanterar topphemliga uppgifter.

Efffekt: Båda är over and out.

Debatt om socialdemokraternas program: Tyst som i graven

Socialdemokraterna håller på att utarbeta ett nytt partiprogram, länk. Ett förslag har sänt ut. I media har inte mycket skrivits om detta. SvD är en av de få tidningarna som kommenterat, länk.

Bloggen kan inte annat än konstatera att man undrar om man är i samma universum när man jämför vad Stefan Lofven säger och vad som står i programförslaget. Den borde uppmärksammas.

Känd Anka simmar i egna vatten och finner sin egen hamn

Hänt i Värmdö
Hans högvördighet, tidigare bankdirektören och numera finanskommunalrådet Anders "Ankan" Bergman har varit på kurs, länk. Betalare var bolaget Värmdö hamnar AB.
Att Bergman går på kurs är bra. Kursen är sannolikt också relevant.

Det som blir besvärligt är att styrelsen inte fick veta något.
15.750 kronor plus moms är i sig kanske inte stora pengar. Däremot krävs det transparens.
Att disponera medel på sätt som Bergman gjort utan att informera styrelsen är inte bra. Det förefaller dessutom lite märkligt att Bergman tar 15.750 kronor i anspråk av den totala utbildningsbudgeten om 24.000 kronor för bolaget.

En annan sak som är besynnerlig är att om kursen var så värdefull kunde Värmdö kommun använt styrelseakademien och gjort en intern kurs för alla behövande. Det finns flera bolag och ett stort utbildningsbehov. Då hade kostnaden blir radikalt mycket lägre per deltagare. Dessutom hade man kunnat slippa att ha de på internat.

Bloggen har varit i kontakt med flera styrelseledamöter i Värmdö Hamnar som ställer sig frågande till det sätt som Bergman har hanterat kursavgiften.
Ersättaren i styrelsen kristdemokraten Clarence Örhammar säger att "han inte har den kontakten med Bergman att han får reda på sådana saker".
Indirekt medger Örhammar att relationerna är ganska frostiga.

Bergman själv menar att det inte är något att rota i. Han vill inte svara på om det finns något styrelsebeslut i frågan. Trots detta har saken gått rätt till.
Märklig inställning kan man tycka.

Exellencen Bergman är också tydligt irriterad över att bloggen skriver som den själv vill. Underförstått tycker han att det vore bättre om den skrev som han ville.
Möjligt, säger bloggen om man ser det ut Bergmans perspektiv.

Bloggen har begärt ut beslutet om Anders "Ankan" Bergmans deltagande i kursen från Värmdö Hamnars VD, Michael Larkner. "Utdrag ur protokoll, styrelsemöte 7/2011 den 2011-12-15
Under styrelsemötet föredrogs budgeten inklusive posten
"konto 5811 kurser och seminarier om totalt 24.000:- exkl moms."

Det Larkner skriver stämmer  inte.
Frågan om Bergmans kurs diskuterades aldrig på det aktuella mötet överhuvudtaget. Bloggen har kontrollerat saken.

Vad som också blir tydligt är att politikerkollegorna närmast är rädda för att uttala sig i ärendet.
Är detta månne en effekt av Bergmans ledarstil, frågar bloggen?

måndag 12 november 2012

Banker ska vara kulturellt smakneutrala

Debatten kring yttrandefriheten är inte bara en fråga om media, länk, länk, länk, länk, länk.
Sveriges radio rapporterar om att bankerna gör kontroll av sina kunder så att de inte sprider "olämpliga texter" och förmedlar "olämpliga" produkter, länk. Man agerar kulturpolis.
Med olämpligt kan förstås litteratur med erotisk anstrykning, film och litteratur som skildrar våld och till exempel sexleksaker.

Det är oproblematiskt att banker stänger av kunder som driver brottslig verksamhet. Kulturmoral är däremot något som banker inte ska bedöma.

Det blir det bekymmersamt om en liten affär som säljer sexleksaker inte kan få betalt för att banken vägrar förmedla en betalning. Når det gäller apoteket som också säljer liknande produkter händer ingenting. Bankerna snedvrider konkurrens.

Lika illa är det att bankerna har infört giftskåp för litteratur. Nu med ett så stort giftskåp att hela affären stängs är helt befängt. Banker har ett ansvar för att svara smakneutrala. Det duger inte med att påstå att företag i USA med en annan moralsyn ska styra, länk.

Det är bra att Svenska Dagbladets Peter Gudmundsson säger nej till banker som censorer, länk.

Detta är första steget från bankerna. När kommer de att bestämma vilket godis kunderna får köpa?
Smakpoliser av alla de slag betackar vi oss för.


Opinionsundersökningar igen

Så har det kommit en ny väljarundersökning, länk.
Den här gången är det aftonbladet/united minds som gjort den.

Mest överraskande är kanske att kristdemokraterna nästan kommer in i riksdagen enligt undersökningen. Det saknas bara en tiondels procent.
Mellan centern och folkpartiet skiljer det bara 0,6% enheter.
Miljöpartiet ligger på 8%.
Mellan socialdemokraterna och moderaterna  skiljer 3,2% enheter.
Sverigedemokraterna ligger nu på 11,2 %.
Man är tredje största parti och man är vågmästare.

Scenariot i denna väljarundersökning liknar sannolikt ett kommande valresultat år 2014. Två närmast jämnstora block och sverigedemokraterna är vågmästare.

-Vad kommer de etablerade partierna att göra i ett sådant läge?
-Bryts blockpolitiken upp?

Sannolikt kommer ett av blocken att välja sverigedemokraterna som ett passivt parlamentariskt underlag.

Den enda realistiska lösningen är annars att miljöpartiet väljer att gå mot höger. Det bygger i så fall på att sverigedemokraterna inte blir större och att miljöpartiet håller sig vid 8%. En stor koalition mellan moderater och socialdemokrater håller bloggen som ganska osannolik.

Politiker polisanmäld

Hänt i Värmdö
Utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg har av bloggen tilldelats namnet "lemuren". Det har inte bara med att Ljungberg precis som de vanliga lemurerna gillar att bada.
Han gillar precis som sina kollegor från apsläktet att markera revir.
Sist men inte minst tillhör han och de andra "lemurerna" en utrotningshotad art.
Ljungberg tillhör miljöhippiena. De som gick in i partiet och kände sig utanför. Inte som en del av det politiska etablissemanget. På många sätt upplevdes dessa "hippies" som uppfriskande i det politiska livet.

De som riskera att utplåna arten lermuer är människan.
I "Lemuren" Ljungbergs fall är det hans egen resa från egenupplevd hippie till maktens man som utgör hotet. Utan att han själv märkt det har håret fått den styrandes drag. Från att ha gått över gränsen med frisyr och klädsel markerar han numera att han vet var gränsen ligger utan att passera den. Det är en maktdemonstratation, om än diskret. På så sätt har han som många av 1968 år generation utan att märka det gått från utförskap till att vara i maktens centrum." Lemuren" är bevars vice borgmästare och ordförande i en av Värmdö kommuns viktigaste nämnder.

Omgivningen har märkt det. "Lemuren" Ljungberg har förmodligen upptäckt det senare.
Han förväntas numera vara den vuxne. Som vice borgmästare kan han mästra. Däremot kan han inte längre säga att slagsmålet började med att han slog tillbaka.

Därför var det tragiskt att Ljungberg polisanmälde ett antal förhållanden som han rimligen borde insett aldrig skulle leda till en polisundersökning. Han pekade ut ett antal medborgare som förbrytare.
Kanske funderade han inte på sin roll som maktens man i situationen.
Nu gick Ljungberg i situationen från att vara lemur till buffel. Lemuren gick från att vara en lite smula execentiskt till att upplevas som hotfullt bufflig. Hans syften med anmälan kunde ifrågasättas.

Mycket riktigt har nu bloggen nåtts av uppgifterna om att "Lemuren" själv blivit polisanmäld.
-Ja, ni anar varför.
Vice borgmästaren har upplevts som hotfull. Bloggen har ingen aning om det finns grund för anmälan eller ej.
I Lemurens eget fall kom anmälan in och lades ned med vändande post, länk. Det tyder inte på att poliserna behövde fundera. Det är möjligt att de funderade, men inte på om något brott var begånget.

Nu har tonläget höjts. Förmodligen väntar ytterligare anmälningar på Ljungberg. Då gäller det om han lagligt kunde hindra ljud- och bildupptagning.
Ansvaret för det höjda tonläget vilar inte bara på de medborgerliga fridstörarna.
Det vilar minst lika mycket  och förmodligen en smula mer på en numera ganska mäktig lemur och hans vice ordförande.

Nu krävs det mod och mognad av politikerna.
Mera öppenhet och bättre processer lägger grunden för det.

Värmdös politiker kan inte göra som Bertolt Brecht skrev: om politikerna inte är nöjda med folket får man byta ut det.