torsdag 29 september 2011

Kort rapport från kommunfullmäktige

Hänt i Värmdö
I går var det första halvlek av budgetbehandlingen i Värmdö kommuns riksdag, kommunfullmäktige. Fortsättning följer i kväll.
Mötet i går inleddes vid 9.00 tiden på morgonen och var färdigt strax före midnatt.

Några egentliga överraskningar bjöd inte mötet på.

En av de få var att presidiet inte lyckats skapa ordningsregler för mötet som alla kommunfullmäktiges ledamöter kunde acceptera. Så det blev inget av med tidsbegränsningar och andra planer från borgmästaren och den vice borgmästaren. Man kan undra varför man inte förankrat brett i stället för smalt. Då hade debatten kunnat bli smidigare.

Skatten kommer föga oväntat att sänkas med 15 öre nästa år. För många innebär det en allt för liten förändring. Den kommer inte att märkas.
Bloggen menar att det varit klokare att sänka med minst 50 öre. Då hade man fått dynamiska effekter också.

Den ofta debatterade organisationen av kommunen var på tapeten i går igen.
Man kan skymta är att de styrande sakta men säkert inser att man har fel organisation. Problemet är att man väntar med att göra något åt det. I stället lär det bli kommundirektören som i några steg avskaffar det nuvarande dubbelkommandot.

Anders "Ankan" Bergman gjorde sig skyldig till falsk marknadsföring i går. Han försökte förklara att kommunens skulder hade minskat. Problemet vara bara att han tog med delar av skulderna. Om man ser till totala pensions- och bankskulder är läget bekymmersamt. Det finns ingen anledning för "Ankan" att slå sig för bröstet. Tyvärr gör dock denne "Anka" som de flesta andra ankor. Han låter kritiken rinna av sig.

Nu kommer han i hemliga rum att försöka göra något åt "ickeproblemet". Sedan kommer "ickeproblemet" att dyka upp som ett problem. Då tar "Ankan" kaninen ur hatten och vips har man löst "ickeproblemet", men nu är det återigen ett problem.
-Hänger ni med?

Bloggen merar att det vore enklare att erkänna att Värmdö kommun inte har kontroll över utvecklingen av skulderna. Då hade man inte behövt lösa ett "ickeproblem" utan ett problem.
Det är faktiskt både ärligare och enklare att förstå.
Väljarna är inte dumma.

tisdag 27 september 2011

Herr ordföranden och kulturskribenten Håkan Juholt

Socialdemokraternas ordförande herr Håkan Juholt har recenserat musikalen "les Miserables" på det som numera kallas Malmö Opera, länk. Det sker den 16 september samma dag som herr Juholt har födelsedag. Hans födelsedag sammanfaller datummässigt med starten på talkshown dr Phil.
Denne dr Phil har fått arbeta med många personer som lider av personlighetsstörningen narcissism.

I uppslagsverket wikipedia står det så här om detta, länk: "Narcissism är en individs självupptagenhet, självförhärligande och överdrivna tro på den egna förmågan.

Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa.

Sigmund Freud använde termen för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. Narcissism har också traditionellt inom psykiatrin bedömts som ett sjukligt tillstånd, en narcissistisk personlighetsstörning och finns fortfarande upptagen såsom ett sådant i den år 2000 utgivna upplagan av de amerikanska psykiatrikernas förbunds standardverk Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)."

På något annat sätt är det väl svårt att tolka herr Juholts konstaterande om de två viktiga händelserna mellan 1862 och 1962. Den första är utgivandet av Victor Hugos: "samhällets olycksbarn och den andra herr Juholts egen födelse.

En liten detalj som Juholt förbigår är musiken till "les Miserables". Den är skriven av Claude-Michel Schönberg och Alain Boublil. Först sattes musikalen upp i Frankrike. Det blir ingen stor succé.

Efter att han omarbetats rejält får den nypremiär i London 1985. Först spelas den på Barbican arts sedan flyttas den till West End. År 2006 har den spelats 9.000 gånger och spelas fortfarande för närmast fullsatta hus.

I motsats till herr Juholt som enbart ser valfrihetsfaran är det säkert andra som ser existentiella och etiska dimensioner i musikalen. Om Juholt hade läst på hade han också insett att det finns en skillnad mellan äkta valfrihet och schimär valfrihet. Under de hundra åren som gått mellan det att Victor Hugo skrev den litterära förlagan och herr Juholts födelse har det inte skapats speciellt mycket äkta valfrihet i det franska samhället. I stället styr en stark stat öppet och i det fördolda. Det är en annan dimension.

Man kan inte annat än hålla med Johan Ingerö, länk när han på ledarplats kommenterar inhoppet: "Juholts halsbrytande jämförelser avslöjar dock främst en annan sorts fattigdom, nämligen fattigdomen hos den som levt så länge i partipolitiken att han inte längre förmår skilja verklig vardag från politisk plattityd."

Här kommer en annan dimension av musikalen, nämligen drömmen och dess betydelse.


Några reflektioner inför budgetfullmäktige

Hänt i Värmdö
Tänk er att kungen vore statsminister och kronprinsessan Victoria vice statsminister. De flesta skulle säga att det går ju inte. Skälen skulle vara många.
I Värmdö däremot försöker man med denna kombination. De flesta vet skillnaden på den ceremoniella makten och den verkställande. Den styrande koalitionen verkar dock inte ha kunskap om att det är olyckligt att blanda de två.

I kommunens värld är kommunfullmäktiges ordförande eller borgmästaren representanter för en ceremoniella makten. Vid kungens bjudningar sitter alltid borgmästaren bättre än kommunstyrelsens ordförande. Vanligen brukar man inte bland i korten. Det kan nämligen leda till oönskade konsekvenser.

Om man är borgmästare eller mästarinna sitter man inte som ordförande i en nämnd. Värmdö kommun däremot blandar och ger friskt. Både borgmästarinnan, fru Monica Pettersson och vice borgmästaren, herr Ljungberg sitter som ordföranden i tunga politiskanämnder.

När det nu blir budgetdebatt i morgon i fullmäktige kommer detta att resultera i rena stolleken.

Alternativt skulle man kunna ha monologer där delpersonligheten fru borgmästarinnan Petterson har en dialog med delpersonligheten fru ordföranden. Rent teatermässigt skulle detta närmast betraktas som modernistiskt.

Huruvida fru borgmästarinnan skulle avbryta fru ordföranden om denne blev för långrandig är tveksamt. Sannolikt har borgmästarinnan så stor respekt för fru ordföranden att hon inte skulle våga avbryta sig själv. Så i stället lär det bli en variant på the muppet show. Vice borgmästaren blir borgmästare för att fru borgmästarinnan ska kunna fungera i sin roll som verkställande, ordförande. Lite förvirrat, kanske kul.

Enligt vad bloggen erfar gäller inga tidsbegränsningar vid morgondagens kommunfullmäktigemöte. Alla ledamöter har nämligen inte accepterat ordningsreglerna. Så de som vill kan följa dem är fria att göra det och de andra göra något annat.

Det blir spännande att se om inläggen i fullmäktigedebatten kommer att hålla en hög retorisk nivå. Tidigare år har det inte varit så. Nu meddelar flera ledamöter i fullmäktige via sociala medier att man förbereder sig.
Om detta blir en förändring till det bättre eller sämre återstår att se.

Inför kommunfullmäktigemötet har folkpartisten och frifräsaren Olle Markstedt meddelat att han kommer att rösta mot förslaget om skattesänkning. Olle anser att pengarna i stället ska användas för att amortera på kommunens skuld. Med den besparing Markstedt föreslår kommer det att ta cirka 225 år innan Värmdö kommuns skuld är betald.

Bloggen för sin del tror att det finns andra och snabbare metoder för att bli av med Värmdös skulder.

måndag 26 september 2011

Planchef på annan planet

Hänt i Värmdö
Bloggen fick i går kontakt med planchefen Mats Hellberg.
Denne man var på en helt annan planet än politikerna i Gustavsbergsgruppen. På bloggens fråga tyckte han att processen med Riksbyggen gått planenligt. Man, samhällsbyggnadskontoret hade nämligen, enligt Hellberg aldrig planerat att bli färdig med den enkla planändringen förrän i oktober månad i år. Dessutom menar planchefen att det nog är Riksbyggen som inte agerat snabbt nog i förhållande till kommunen. Kommunen verkar enligt Hellberg inte ha gjort något fel.

Ansvaret är ju Gustavsbergsgruppens. Den borde enligt Hellberg kommunicerat med honom.
Att Peter Frej är ordförande i både samhällsbyggnadsnämnden och Gustavsbergsgruppen verkar inte på något sätt hjälpa informationsmässigt. Inom Frej verkar det finnas vattentäta skott. De verkar inte vilja kommunicera med varandra.

Å andra sidan menar Hellberg att det förslag som kontoret gjort är mycket bättre än fastighetsägarens, Riksbyggens eget. Han verkar inte vilja förstå att de inte ville ha hans baby. Man har inte heller prioriterat att ta reda på vad Riksbyggen tycker.

Undrar vem som egentligen har anledning att vara mest sur Värmdö kommun eller Riksbyggen?
Men, vänta nu Riksbyggen är ju kunden.
I andra fall har kunden alltid rätt...

Bloggen undrar om det inte är dags att byta namn på Värmdös samhällsbyggnadskontor till Det interplanetariska samhällsbyggnadskontoret. Man har i vart fall en närmast utomjordisk verklighetsuppfattning.

Säsongstart i kommunalpolitiken

Hänt i Värmdö, också

Nu börjar startar den politiska satirserien Starke Man, länk. Serien skildrar politiken i Svinarp, det lilla samhället utanför det stora.

Bloggen utlyser härmed en tävling om vilka figurer i Svinarp som mest påminner om dem i Värmdöpolitiken.

Kommentera eller maila till bloggen med förslag och motiveringar.

Priser utlovas till vinnande förslag.

En moderat kan gärna vara blå, men aldrig vit i ansiktet

Hänt i Värmdö
Den slutna, men enligt egen utsago effektiva Gustavsbergsgruppen hade möte(n) i förra veckan. Gruppen är organiserad som ett utskott under kommunstyrelsen. Ansvarig tjänsteman för gruppen är den numera tidigare kommundirektören Magnus Hedenfalk.
Ordförande för gruppen är moderaten Peter "Farbror Frej" Frej.

Som så ofta i kommunens historia undrade man var några papper tagit vägen.
Denna gången gällde det en mindre förändring i detaljplanen för den fastighet på Mariagatan som kommunen sålt till Riksbyggen.

För lite drygt ett halvt år sedan var den lilla förändringen i planen klar på pappret. Det var bara ett problem. Ingen hade fattat något beslut om att det skulle gälla. I stället ville man från en eller flera tjänstemän inom samhällsplaneringskontoret göra en större förändring av planen. Denna stora förändring ville ingen ha. Allra minst den numera inte så nyblivna fastighetsägaren Riksbyggen.

Den planförändring som alla utom möjligen tjänstemannen/männen på samhällsbyggnadskontoret vill ha låg i en byrålåda. Markägaren Riksbyggens humör hade gått från irriterad till ilsken och låg numera på nivån helförbannad. Man var beredd att sälja sin markbit med förlust om inget skedde.

Bara några få kände till detta allvarliga läge.

Ingen, utom möjligen "Farbror Frej" och planchefen Mats Hellberg visste om att det som skulle ha skett långt tidigare, inte alls hade skett. När "Farbror Frej" fick frågan om varför det enkla inte hade skett svarade han kort: "att det var alldeles för komplicerat att svara på". Frågan ställdes på det möte som var tänkt som det enda mötet i förra veckan med Gustavsbergsgruppen.

Som nykläckta journalister Tv2 journalister stirrade man på "Farbror Frej".
Att en moderat blir blå i ansiktet kan tyckas både hälsosamt och klädsamt. När däremot en moderat blir vit i ansiktet och dessutom under en längre tid tappar talförmågan är det mindre klädsamt. Det var vad som hände på mötet.

En ledamot med i vart fall tidigare kommunistiska sympatier beskriver situationen som om: "alla utom en blev helförbannad och han hade vett att vara tyst". Några förklaringar eller bortförklaringar hade inte hjälpt, menar vänsterpartisten. En tidigare bankdirektör med medlemskap i folkpartiet vill inte hålla med om att han var helförbannad på mötet. I stället säger han sig blivit "djupt besviken".

Nu var goda råd dyra. Man försökte få fram den ansvarige tjänstemannen, som i just detta fall ansågs oansvarig.

Han berättade om förslaget på ett extrainsatt möte morgonen därpå. Det sägs att oppositionskommunalrådet hade gäspat sig hela vägen till mötet för att där vara mer än klarvaken. På detta möte beslutades att nu skynda på den lilla ändring som alla velat ha utom möjligen några få. Om inte beslutet fattas snabbt kan kommunen förlora stort i anseende och även i pengar.

Frågan många ställer sig är hur lång tid ett papper tar för att nå från planchefen till ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden till ordföranden i Gustavsbergsgruppen och tillbaka. Då ska man veta att de båda ordföranden är en och samma person.
För det är väl inte så att någon inte ville att det enkla skulle bli verklighet?

Bloggen säger: illa hanterat. Vårdslöshet med skattebetalarnas pengar.

fredag 23 september 2011

Fåmanbolagsreglerna: en improduktiv avundsjukeskatt

Den välkände ekonomen och Nobelpristagaren, Paul Krugman skriver i New York Times om skatterna för de rikare i USA , länk. Hans tes är att förutsättningen för all ekonomisk tillväxt är att det finns ett socialt kontrakt, ens struktur som faktiskt alla i ett samhälle kan dra nytta av.

Slutsatsen är för honom och för investeraren Warren Buffet och president Barack Obama är att de allra rikaste ska betala lite mer i skatt än de 12,5% man betalar i genomsnitt.

I Sverige ser situationen ut så att alla i stället ska ha det lika dåligt. Möjligen med det tillägget att några ska ha det ännu sämre.

Därför har staten infört en "medelklassbila". Genom att beskatta så kallade fåmansbolagsägare extra hårt ska dessa entreprenörer inte får det bättre än löntagarna. De som börsnoterat sina bolag och inte längre ha röstmässig kontroll däremot får i de flesta fall en skatt på cirka 30%. Medelklassens entreprenörer får en skatt på 50-58%. Det främjar inte ekonomisk utveckling.
Detta är i stället en avundsjukeskatt.

Progressiva skatter har ett mycket tveksamt värde för samhället.

En platt statlig skatt som är lika stor för lön och kapital och är lika för alla har ett stort värde för att öka produktiviteten och innovationsgraden i samhället. En sådan skatt bör inte vara högre än 25%.

Får hoppas att den nye centerledaren Annie Lööf driver detta.

Det är bara

torsdag 22 september 2011

Stöd en grek

I dag demonstrerar grekerna mot kraven på nedskärningar, länk, länk, länk, länk.

Sent på eftermiddagen nåddes bloggen av ett mail från vännen Lars.
Texten var kort och kärnfull:

"Stöd en grek - bli fadder idag!


Hjälp Kostas, Dimitrios och Georgiosodupulopululosos att få det fortsatt bra hemma i Grekland,
de riskerar nämligen hemskheter i sitt hemland som t.ex.
- betala skatt

- behöva gå till jobbet varje dag
- jobba längre om dagarna än 09-15

- inte få sina 14 månadslöner om året
- inte få gå i pension vid 50 år ålder med 96
% av lönen

Ge din gåva redan idag.

SMS Souvlaki till 72 500
Sms:et kostar 16 000 kr + ev operatörsavgifter."

onsdag 21 september 2011

Dags för ekonomisk kompetens i domstolarna

Då är en långkörare i media avslutad.
Frågan ar har varit: Kommer SAAB att beviljas företagsrekonstruktion, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk?
Hovrätten menade att den prövning tingsrätten gjort i stället skulle ha gjorts av företagsrekonstruktören. Man prövade för mycket olika frågeställningar.
Så, trots tvekan beviljade hovrätten rekonstruktionen. Det ska nämligen bara vara en prövning som stävjar rent missbruk.

Som vanligt uttalar sig konkursförvaltaren Rolf Åbjörnsson i frågan, länk.
Syrligt också, som vanligt eftersom han gått miste om ett rejält uppdrag.
Hans kunskap i ekonomiska frågor i allmänhet och om SAAB i synnerhet är det inte mycket att hurra för. Det borde ställas krav på kvalificerad ekonomisk utbildning för konkursförvaltare. Särskilt herr Åbjörnsson skulle ha nytta av en sådan.

Vad som är värt att notera är att både tingsrätt och hovrätt dristar sig till att föra resonemang på ekonomins område. Man kan verkligen undra om de vet vad de talar om. Komplexiteten i ett företag av SAABs storlek är betydande. Den greppar inte domstolarna i dag.

Det avgörs allt fler mål där knäckfrågan är ett eller flera komplexa ekonomiska orsakssammanhang.

Bloggen menar att det borde antingen införas specialdomstolar med ekonomisk kompetens eller ställas krav på ekonomisk sakkunskap när man avgör ekonomiskt relaterade mål. Det borde också gälla konkursförvaltare.

Om detta inte sker kommer tilltron till rättssystemet allt mer att gröpas ur.

tisdag 20 september 2011

Vaktombyte i Carnegies norska verksamhet

I Norge händer det saker som påverkar Sverige.

Det välkända mäklarhuset Carnegies profilerade chef i Norge avgick i dag, länk, länk.
Anders Onarheim som under en period var koncernchef lämnade i dag sitt jobb som vd för de norska verksamheterna. Beslutet var inte oväntat. Det har varit känt att Onarheim under en längre tid varit missnöjd med sitt handlingsutrymme.

Den Norska verksamheten i Carnegie har traditionellt stått för en stor del av vinsterna i Carnegiekoncernen. Så frågan är vem som ska ersätta intäktsgeneratorn Onarheim.

Det är förvånande att norska medier kommenterar detta medan Svenska media inte skriver något.

En budget i skuggan av risken för en triple dip

I samband med finanskrisen 2008 talades om risken för en så kallad double dip. Många så kallade förståsigpåare avfärdade detta scenario. I dag är vi i den andra delen av double dip.
Frågan är nu mer om vi är i ett sammanhang där det finns anledning att befara en triple dip?

Den första dipen var bankernas kris,
Den andra dipen är de svaga Europeiska staternas kris.
Den tredje dipen kan bli de så kallat starka Europeiska staternas och USAs djupa kris.

Allt talar för att Grekland inställer sina betalning inom någon vecka. Därefter lämnar man Euron. Italien lär följa efter inom någon månad. Med betydande ansträngningar lär Frankrike och Tyskland rädda sina finansiella system. Därefter kommer läget att stabiliseras.
Frågan är om det blir mera permanent eller bara tillfälligt?

I USA kommer läget att vara relativ stabilt fram till och med en period efter presidentvalet. Mycket talar för att vi får en ny republikansk president med en demokratisk majoritet kongressen. I det läget skapas ett nytt dödläge. Höjda skatter mot besparingar är alternativen. Motståndarna i den amerikanska politken överväger inte ens möjligheten att kombinera de båda lösningarna.

I Europa har Tyskland ansträngt sina finansiella resurser genom räddningen av sina stora banker. Detta parallellt med den fortgående skuldexpansionen i delstaterna för att en konjunkturnedgång skapar kris i Tyskland.

I Frankrike skapar räddningsaktionen för bankerna ett närmast hopplöst statsfinansiellt läge. Oklarheter kring redovisningen av de franska statsskudlerna ökar på oron. Det utlöser den franska krisen.
I detta läge försvinner förutsättningarna för Euron. Det är den tredje dipen.

Vi får hoppas att den tredje dipen bara är en riktigt dålig mardröm.

I detta läge gör Anders Borg, länk, länk, länk, länk i dag rätt. Försiktighet är en dygd. Han lägger fram en ansvarsfull budget. En statsskuld kring 35% av BNP gör att svenskarna kan vara relativt trygga. Ett få ned statsskulden under 1.000 miljarder kronor är ett styrketecken. Då förmår den svenska ekonomin klara även en triple dip.

Det som kan krydda budgeten är en snabbtågssatsning på 125-150 miljarder kronor under 5-7 år som bekostas av det privata näringslivet. Vi talar om ett PPP, public-private-partnership. Det torde vara en framsynt satsning som håller kostnaderna för staten nere. Samtidigt stärker satsningen Sveriges konkurrenskraft.

måndag 19 september 2011

Storsatsning på kulturkunskap för Värmdös chefer

Hänt i Värmdö

Det har framförts kritik mot allt för låg kunskapsnivå bland eleverna i kommunens skolor. Därför satsar nu kommundirektören Stellan Folkesson på att cheferna i kommunen ska få ökad kulturell kompetens. Som ett led i detta tog kulturmagistern med sig cheferna till kulturmättade Häringe slott.

Det ryktas om att cheferna särskilt tränades i konflikten mellan hustrurna till Torsten Kreuger och Axel Wenner-Gren. Som cheferna numera vet gick Axel Wenner-Grens hustru av med segern och paret förvärvade Häringe.

Ett annat arbetspass rörde varumärken och där sattes detta i ett historiskt perspektiv. Här sökte cheferna lära sig hur man genom namnbyten kan öka populäriteten. Axel Wennergrens namnbyte på Hogs island (grisön) till Paradise island (paradison), nära huvudön New Providence i Bahamas arkipelagen gav inspiration till de kunskapstörstande cheferna.

En våldsam diskussion bröt ut om det skulle vara klokt att förvärva en större yacht (båt) för att symbolisera och stärka varumärket Värmdö. En beläst tjänsteman framhöll att Axel Wenner-Grens lustyacht Southern Cross gav bra avkastning i varumärkesbygget. Några beslut fattades inte. Man beslöt inte heller att direkt ta kontakt med någon oligark för sponsoring

För de chefer som önskade de större och längre linjerna hölls sannolikt ett spännande föredrag. Där beskrevs målande Sten Sture d:äs överlåtelse av Häringe slott till Sten Sture d:y och så småningom till Gustav Vasa år 1533.

Att Gustav II Adolf 1825 överlät Häringe till en medarbetare inom försvaret visste redan de flesta. Mycket diskussion uppstod kring Kristina Oxenstiernas vistelse på Häringe. Som en ledande kanslitjänsteman framförde krävs det bra ställen för tjänstemän att fatt bra beslut. Hon kunde se influenserna från Kristinas pappa den mer kände greven och riksrådet, Axel Oxenstierna i en del inredningsdetaljer. Imponerande, menar bloggen, om hon verkligen gjort detta.

Sett ur perspektivet med dessa fantastiska historielektioner är inte 185.000 kronor för två dagars konferens någonting.

Om man däremot missat historieparallellerna borde man hittat något betydligt billigare ställe att konferera på. Det hade gått att få till för halva priset menar bloggen. Har man inte haft någon historieundervisning alls på Häringe blir bloggen bekymrad. Då är omdömet fel, fokus tveksamt och upplägget slösaktigt.

Fotnot: Bilderna föreställer från toppen; dr Axel Wenner-Gren, kommundirektören och kulturmagister Stellan Folkesson och slutligen direktör Torsten Kreuger. Mer om konferensen finns att läsa i pappersutgåvan av Nacka Värmdö Posten.

Hemligt, hemligt i Värmdö kommun

Hänt i Värmdö
I dag är det måndag, hela dagen. Det är föga förvånande.
Onsdagen den 12 oktober är det kommunstyrelsemöte från klockan 13.30 och längst till och med klockan 20.00, länk.

Mötena i kommunstyrelsen förbereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. När denna illustra församling har möten får man däremot inte veta, länk. Inte heller kommer kommunstyrelsen ut med några mera organiserade protokoll.
De beslutsförslag som läggs på kommunstyrelsens bord är koalitionens, inte arbetsutskottet.

Mörkläggningen av när kommunstyrelsen har möten, dess handlingar och protokoll har inte gjort Värmdö kommun öppnare. Snarare motsatsen.
En annan fråga är om denna mörkläggning överhuvudtaget är laglig.

Lite humor, kanske

söndag 18 september 2011

Dags för slutspelet kring den Grekiska skuldkrisen


Om det hade varit fotboll eller ishockey hade vi talat om slutspel, länk, länk, länk. Nu gäller det Euron och skuldkrisen i Grekland. Då blir det svårare att veta vilket begrepp man ska använda sig av.

Allt talar för att Grekland inom 2-3 veckor inställer betalningarna. I och för sig inget oväntat. Grekiska statspapper kommer då omedelbart att förlora stort i värde omedelbart. Värdet på dem kommer att minska med minst 30% och sannolikt mellan 40-50%.

Nästa effekt är hur kommer andra finansaktörer att betrakta franska och tyska banker som är hårdexponerade mot Grekiska statspapper.
-Kommer marknaden att våga handla med dem?

-Om ja, då blir det "bara turbulent" under en period.
-Om nej, då krävs det insatser. Den franska riksbanken och Bundesbank kommer att tvingas hålla dessa banker och sannolika andra med likviditet. Då fungerar systemet i alla fall.

I nästa steg av en räddningsaktion krävs det att kapitalet återställs i enlighet med Basel deklarationen. Vem är villig att satsa pengar i dessa banker?
-Kanske kinesiska intressen och/eller arabiska.

Bloggen tror inte att riksbankerna i Frankrike och Tyskland vågar chansa. Man kommer att förse sina bankerna med likviditet så att vi aldrig får veta om andra finansaktörer tar risk på dessa banker. I vart fall får vi aldrig veta de något om de fulla konsekvenserna. Sannolikt vågar ingen utforska detta.

En annan obehaglig fråga är: lyckas man isolera misstron.
Om man lyckas med det, blir det "bara" en betydande kris.
Om man inte lyckas med det: skapas kaos.

Att Grekland kommer att får lämna eller lämnar Euron är väl närmast en självklarhet. I vart fall en lågoddsare. Frågan är i stället vilka fler länder tvingas göra det?

Just nu ser vi den mentala uppladdningen från Greklands sida. Man prövar att lägga skulden på andra för att skapa en konflikt som inte går att lösa. Inte klokt, men det är den väg man verkar valt.

Ny SIFO

En ny väljarbarometer i kristid ger föga oväntade resultat, länk. Radarparet Borg-Reinfeldt är största parti. nästan 33%. Juholitianerna ligger nu på strax under 32%. Medan Juholt är ned så är Borg-Reinfeldt upp. Det är inte svårt att förstå väljarna.
Att hålla Borg i handen är mer tryggt än att hålla Juholt i handen när åskan går.

Nästa opinionsnivå är 9%-arna. Där finns numera bara miljöpartisterna. Även dessa minskar rejält.

Resten, 4-5%-arna går mellan hopp och förtvivlan. Den här gången är det Jan Björklund som har anledning att vara mest orolig. Hans budskap om fler piskor och katedrar i skolan har förlorat sin lyskraft. Bloggen tror att det finns en hög sannolikhet att även han får lämna sitt jobb innan nästa val.

Ohly och Hägglund bör fundera på vilket län man ska bli landshövding i. Partiledarjobben lär ingen av dem ha kvar. Ohly har redan insett detta, Hägglund däremot har fortfarande inte förstått det.

Kristdemokraterna ligger sämst till för att vara kvar i riksdagen. Nu gäller det att bli ett utpräglat pensionärsparti. Om man lyckas med det kan man hålla sig kvar. En ny dynamik kommer då att uppstå. Unga centerpartister kommer att stå mot gamla kristdemokrater. Båda småpartierna kommer att gynnas av detta.lördag 17 september 2011

Rapport från Mussepiggien

Nästan hänt eller har det hänt i Värmdö?

Det var en gång ett litet, litet land som kallades Mussepiggien
Där fick bloggen som en av de få inblick i hur det går till i ett och ganska säkert flera av de små partierna där. Spännande skulle många säga. Andra skulle bara säga skrämmande.

Vi kan kalla dem för dem för de edsvurna 4,5% promillena. Många skulle säga att 4,5% är en ganska rejäl fylla. Då ska man inte falla beslut. För det krävs det procent. Om man inte kan skilja på procent och promille blir det faktiskt ett problem.

Promille passar bra i vissa sammanhang och procent i andra.Kännetecknande för promille är de flesta vill begränsa denna. Procent vill däremot de flesta ha fler av.

Nu är denna lilla församling som humlor. Egentligen är de för tunga för att flyga, men eftersom ingen av dem vet om det flyger de på av bara farten. Om de vet vad de pratar om spelar heller inte så stor roll. Tre av dem får bestämma nästan så mycket de vill i det lilla riket Mussepiggien. Så de är nästan bara nöjda.
Enda problemet är att de inte får bestämma ännu mer. De tror att det bäst sker genom att vara tysta och hålla med.

Nåväl, en är sur över att hon inte fick vara med och bestämma namnet Mussepiggien. I ren protest vill hon nu att det lilla riket ska kallas Ankeborg.

En minoritet bestämde sig för att göra sig med den besvärande majoriteten i detta lilla parti. Så numera kallar de sig själva för resterna. Det är sex personer som besöker detta möte. Inte är de speciellt unga, de som finns på mötet. De yngste är faktisk 55 år gammal. Som någon av dem själv sa: finns det verkligen några innevånare i vårt rike som inte har fyllt 55 år? Att de själva glömt att varit yngre är en helt annat problem.

De är ganska nöjda med hur det är. Det största problemet är att dessa 4,5 promille inte får bestämma ännu mer. Då skulle de ju tjäna ännu mer på sin lilla bestämmarhobby. Därför gäller det att göra så lite väsen av sig som möjligt, tror de i vart fall.

I en omröstning som får flera att höja rösterna kommer man fram till att fyra förslag får vara nog. Då är man nästan tyst. Att de höjer rösterna är speciellt. En av dem jobbar i dentalbranschen. Hon menar att både hon och det lilla partiet själv gör bäst i att hålla käften. För det finns de som vet bättre, tandläkare till exempel.
Hon var konsekvent tyst under de fyra år hon var bland de som bestämde mycket. Då yttrade hon sig en gång, själv tyckte hon i efterhand att det var en gång för mycket. Allra mest håller hon med andra. Det är svårt att anklaga henne för att ha egna åsikter.

Med tystnaden som starkaste vapen hoppas man nu att charmera sina kollegor som finns i de bestämmandes stugvärme.
Vad man inte vet är att ett antal gröna gestalter aldrig skulle släppa in de 4,5% promillena. Dessutom är de blåa inte speciellt intresserade av en gammal Åsanissemarxist som drivs åt det håll där det finns mest pengar för honom.

En annan kvinna som det är synd om bland de 4,5% promillena har en litet problem. Hon vägrar att använda sina öron. En ledande blå lady menar att sådana inte ska vara med och bestämma. De förefaller i och för sig rimligt, men de skulle aldrig den som inte lyssnar lyssna till.

Ett annan viktig fråga som man driver är att de som vill bli nya medlemmar bland de 4,5 promillen och vara med och fatta beslut måste ha en prövoperiod. Inte förrän efter 6 månader ska de få vara med och bestämma. Då har dessa "nya" kanske lärt sig av de 4,5 promillena om hur man verkligen ska bestämma. Nu vet alla att ingen skulle stå ut med detta.
Så de 4,5 promille kommer att få bestämma själva utan några nya oönskade.

Dessa promillen tjänar ganska stora pengar. Denna lilla församling kan låta anställa sig själva på drygt en tredjedels tjänst. Dessutom kvitterar de ut mellan 50-70.000 kronor i reda pengar av staten Mussepiggien.

Inte undra på att mycket i Mussepiggien blir fel. Tyvärr är de 4,5 promillena inte ensamma som företeelse. De finns fler promilleklubbar och då talar vi inte om sprit. Vi talar om att bestämma.

Men vänta, det verkar finnas en som vill något i partiet 4,5 promillen.
Trodde det, han är inte välkommen. Trots det jobbar han vidare för väljarna utan att få betalt.

Om det fortsätter som nu blir det så småningom som i England, enmansvalkretsar. Där kan väljarna prata direkt med och lära känna den som verkligen representerar dem.
På vägen dit kanske medborgarna i Mussepiggien bildar ett procentparti och gör sig kvitt alla dessa promillen. För det var ju sådana som inte skulle bli för många?
Inte dumt, va?

fredag 16 september 2011

Hemligt värre

Ibland kan man inte annat än brista ut i skratt.
För någon vecka sedan blev jag uppringd av en gammal god vän som meddelade att han skulle ha ett hemligt möte mer herr XX. Bloggen fick naturligtvis inte yppa något. Inte heller bloggens skribent fick nämna något till någon annan.

Ytterligare någon dag senare blev jag uppringd av en annan gammal god vän som meddelade att han skulle ha ett hemligt möte mer herr XX. Bloggen fick naturligtvis inte yppa något. Inte heller bloggens skribent fick nämna något till någon annan. Uppenbarligen skulle dessa båda hemliga herrar på samma möte.

Sedan dröjer det bara en dag blev jag uppringd av en ytterligare gammal god vän som meddelade att han skulle ha ett hemligt möte mer herr XX. Bloggen fick naturligtvis inte yppa något. Inte heller bloggens skribent fick nämna något till någon annan. Uppenbarligen skulle dessa tre hemliga herrar på samma möte.

Så i måndags blev jag uppringd av en gammal god vän i samma nätverk som meddelade att han skulle ha ett hemligt möte mer herr XX. Bloggen fick naturligtvis inte yppa något. Inte heller bloggens skribent fick nämna något till någon annan. Uppenbarligen skulle dessa fyra hemliga herrar på samma möte.

Undrar om jag ska ringa herr XX och fråga om vad han ska gör för något som är så förfärligt hemligt.

onsdag 14 september 2011

Reflektioner kring en budgetprocess

Hänt i Värmdö
Då har den styrande kollisionen bestämt sig för hur nästa års finanser ska se ut i Värmdö kommun. Med andra ord är budgetprocessen nu över.

Den ansvariga öser lovord över sig själva. Bloggen ser att det finns bra saker i budgeten. Samtidigt vill den vara en motbild till att allt är fantastiskt.

Den ansvarige för processen, Anders "Ankan" Bergman ser sig gärna själv som kommunens finansminister. Bloggen å sin sida ser honom mer som hemlighetsmakare. När budgeten fastställdes av koalitionens politiker hade nämligen bara en handfull fått det kompletta förslaget.
Inte acceptabelt menar bloggen.

Nästa fråga är varför inte moderaterna genom sin kommunstyrelseordförande har ansvaret för budgetprocessen?

Processens vinnare är utan tvekan miljöpartiet. Samtidigt är deras framgångar nog en Pyrrhusseger. De krav man fått igenom är: utredningar, utredningar och åter utredningar. Detta kommer att splittra fokus i administrationen. Dessutom kommer många utredningar att utmynna i en "tumme", om ens det. Ledarskap är att fokusera och inte splittra sig. Det borde även miljöpartiet förstå.

Allt för många förslag är dessutom otydliga viljeyttringar. Medborgarna vill ha tydligt presenterade mål. Här borde de som skrivit i budgeten också göra självkritik.

Sist och slutligen. Ska man sänka skatten måste de ske så att medborgare känner skillnaden. 50 öre två år i rad skulle vara en sådan sänkning. Då skulle man också få dynamiska effekter.
Nu blir skattesänkningen ett jasså och en gäspning.

Den USB sticka som triumfatoriskt visats upp, länk som guld framtår för bloggen mer som sand, länk.

Michael Wolf, Swedbank: tonåringsbeteende som bestraffas

Dagens största ickenyhet är att Swedbank nu avbryter sitt återköpsprogram av aktier, länk, länk, länk. Swedbanks aktie faller på nyheten.

VD, Michael Wolf, med sin ledninggrupp the "Wolfpack" har drivit linjen att det inte äventyrar banken att köpa tillbaka 10% av bankens aktier. Finansminister Anders Borg har inte delat denna uppfattning. Konflikten har varit tydlig. I korridorerna i Rosenbad och på Riksgälden har irritation varit uppenbar.

Swedbank och Michael Wolf har visat prov på rejält dåligt omdöme. Om marknaden försvagas och staten går in med någon form av stabiliseringsåtgärder kommer Wolf att få lämna sin post. Hans dagar är nu räknade. Det går inte, hur rätt man än har att öppet trotsa staten i en extremt turbulent marknad. Marknaden straffar nu Swedbank genom att sänka kursen.

Vad som kan tyckas märkligt är det dubbla ansikte som Swedbank visar upp.
Å ena sidan har man en av de mest genomtänka och trovärdiga expansionsstrategierna. Man vill vara de svenska och baltiska hushållens och företagens bank. Det är klokt.
Å andra sidan uppför man sig som en tonåring i förhållande till myndigheterna. Det börjar bli dags för ett moget ledarskap som lyfter fram potentialen i den grundläggande affärsidén

torsdag 8 september 2011

Läget i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
Hur ser det i Värmdöpolitiken snart ett år efter valet?
Bloggen tar tempen i dag och omvandlar det till valresultat. Vi är väl medvetna om att det är tre år till valet så situationen kan och kommer att förändras. Inte minst kommer rikstrenderna att få effekter för de lokala partierna i Värmdö.

I valet blev resultatet så här, sett i antal platser i fullmäktige av totalt 51.
Moderaterna: 19 platser
Socialdemokraterna: 15 platser
Miljöpartiet: 5 platser
Folkpartiet: 4 platser
Centern: 3 platser
Kristdemokraterna: 2 platser
Sverigedemokraterna: 2 platser
Vänsterpartiet: 1 plats

Först kan vi konstatera all nästa lokalvals resultat kommer att avgöras av om det blir ett nytt Värmdöparti. Sannolikheten är ganska stor för det. Inte minns praktgrälet i folkpartiet kan ge det resultatet, men osvuret är bäst. Därför publicerar bloggen två scenarios, ett med de tidigare partierna och ett med det nya Värmdöpartiet.

Moderaterna verkar inte förlora speciellt mycket eller vinna något. Otydligt ledarskap som mer bygger på tjänstemäns åsikter ger inga lyft. Nya krafter kan förändra situationen.

Socialdemokraterna är fortfarande lokalt mycket starkare är vad de borde vara i en kommun som Värmdö. Om Lars Bryntesson väljer att vara kvar över nästa val tror bloggen på i princip oförändrat väljarstöd.

Miljöpartiet har gått från att vara bitska oppositionsmopsar till att söka bli eleganta kungspudlar. Förändringen har inte gått utan gnissel. En tydlig besvikelse finns hos deras lokal väljare. Bloggen tror på minskat stöd med minst ett mandat.

Folkpartiet är just nu i djup kris. Frågan är vem som är mest uthållig. Sannolikt är det Olle Markstedt. Partiet kommer sannolikt att halveras. Minus två mandat.

Centerpartiet är en spillra av vad det var. Tyst och anpassningsbart så hoppas man tas in i värmen och få bestämma. Naivt säger bloggen. Den enda som ses och hörs är Henrik Paulsen. Han är ett dragplåster.

En av de personvalda från Värmdöcentern saknar förmåga att lyssna. En egenskap som är en förutsättning för alla politiker. Den tredje ledamoten i fullmäktige, Åsanissmarxisten lär falla för åldersstrecket nästa val. Partiet lär förlora minst ett kanske två mandat, spår bloggen.

Kristdemokraterna är tysta och anpassningsbara. Frågan är vad de gör egentligen? Mycket talar för att de helt får luta sig tillbaka och lita till rikstrenden. Just nu talar den om utplåning av partiet lokalt. Bloggen säger minus 1-2 mandat.

Sverigedemokraterna gör inte speciellt mycket väsen av sig. Profilerar sig försiktigt till förmån för äldre och handikappade. Med det allmänna missnöjet kan de faktiskt öka med ett mandat.

Vänstern i Värmdö hörs mycket mer än en plats i fullmäktige. Partiet kan man rida på missnöjesvågen. Bloggen tror på ett mandat plus.

Matematiken talar om 3-5 mandat eller platser i fullmäktige som söker ägare.
Sannolikt ännu fler mandat som faktiskt inte har funnit sina väljare ännu. Det i sig talar för ett Värmdöparti. Om det väl bildas kommer både moderater och socialdemokrater att förlora mandat på detta. Sannolikt förlorar socialdemokraterna 3-5 mandat på ett Värmdöparti. För moderaterna är osäkerheten större. Det kan vara mellan 3-7 mandat som ligger i riskzonen här.
Vi talar då om ett parti som har potential att få 10-15 mandat. Det borde oroa dagens fullmäktigepartier. Tyvärr verkar man inte ta varningarna på allvar.

tisdag 6 september 2011

SAAB igen

En långkörare i de Svenska tidningarna är vad som händer med biltillverkaren SAAB. Enligt Dagens Industri är det dags för en ny rekonstruktion av bolaget, länk, länk, länk, länk.

Advokaten Rolf Åbjörnsson menar däremot att en konkurs för SAAB är det ända rätta. Han verkar uttala sig utan någon som helst insikt i sakfrågan. Man kan undra om han i stället är intresserad av ett nytt uppdrag som konkursförvaltare? För alla med insikt kring bolaget inser man att konstruktioner kring varumärken och avtal med kinesiska bolag skulle äventyras av en konkurs. Då är det definitivt slut för bolaget, oavsett vad Åbjörnsson menar.

Man kan undra hur EIB hanterat andra bolag som fått lån liknande SAAB? Det finns allt fler som menar att bolaget hanterats mycket hårdare än andra bolag. Bloggen menar principiellt att det är olämpligt att andra än professionella näringslivsaktörer tar risker i bilmarknaden. Om det i alla fall sker ska aktörer hanteras lika.

Det finns intressen som vill se SAAB nedlagt. Det skulle minska överkapaciteten av bilar i Europa. Vinnare skulle framför allt bli företag i Frankrike, Italien och delvis Tyskland.

Nu verkar allt vara klart för rekonstruktion i dag. Enligt vad bloggen inhämtat finns både Victor Muller och Guy Lofalk i Trollhättan, så saker är väl klar.

Om tingsrätten godkänner blir det löner till personalen i dag och tre månader av omfinansiering av SAAB. Ett datum för när bilproduktionen startar krävs också för att bolaget ska kunna återvinna förtroendet.

Nordkoreas Kim Jong Il distanserad av svenskt fackförbundDet gamla kommunaltjänstemannaförbundet SKTF har gått i graven. I stället har ett nytt förbund uppstått kallat Vision.

Framstegen i medlemsvärvningen är extrema om man får tro vice ordföranden Ove Jansson. Han menar nämligen att förbundet har 4 miljoner medlemmar. Det gör fackförbundet till Sveriges absolut största. På något annat sätt kan man inte tolka Janssons svar på kritiken mot den fest som kostade 4 miljoner kronor eller 4 700 per festdeltagare, länk av medlemmarnas pengar.

Jonsson säger så här som svar på den enligt honom orättfärdiga kritiken på festen, länk:"–Hade vi slagit ut de pengarna som vi pratar om i samband med festen hade det inte räckt till så stora sänkningar av medlemsavgiften. Utslaget per medlem skulle det inte ens bli en krona per medlem under ett år", säger Ove Jansson"

Bloggen gratulerar Vision till de fantastiska resultaten.
Däremot misstänker bloggen att antalet medlemmar snabbt kan sjunka tillbaka till cirka 160.000. Då är flera 10.000-tals röstlösa pensionärsmedlemmar medräknade.

Fotnot: Bilden till vänster föreställer inte Kim Jong Il

söndag 4 september 2011

Ledande Värmdöpolitiker: Jag är god andra är det kanske inte

Amie Kronblad är en av de mera centrala personerna lokala folkpartiet i Värmdö kommun. Hon är i kraft av en vice ordförandepost i finansieringsnämnden för utbildning en av de mera inflytelserika politikerna i Värmdö kommun. Hon har kunskap om skolan och det är bra. Kompetens och erfarenhet ökar chansen för att man fattar kloka beslut. Hon personkryssades in i fullmäktige som en av två folkpartister. Det inger respekt. Helt oproblematiskt.

Vad som understundom kan bli lite konfunderande är hennes förhållningssätt på sin blogg till sin roll som makthavare. Då vill vi gärna notera att när hon skriver om jämställdhet och feminism blir denna blogg inte lika konfunderad.

I den senaste bloggposten skriver hon om kompetens och varför man blir politiker, länk. Kontentan av postningen är att hon både är kompetent och har ädla motiv. Underförstått menar hon att det finns andra som inte har dessa ädla avsikter. Det kan i och för sig vara sant.

Däremot blir det mera problematiskt att framhålla sig som driven av det goda utan att definiera vad det är. På vilket sätt märks det i hennes politiska gärning?
Kronblad gör heller inga försök att definiera vilket mera specifikt ont hon tar ställning mot. Därigenom blir hon lite svår att ta på fullt allvar och det tror bloggen att hon faktiskt vill.
Vilka tendenser och var är hon kritisk mot? Det tror denna blogg att medborgarna är intresserade av.

I svepande ordalag skriver hon i postningen, länk dessförinnan om konflikterna i folkpartiet, länk. Även här är hon för det goda och mot det onda. Inte svårt att sympatisera med. Däremot är det intressant hur hon ser på det lokala partiets demokratisyn när 14 ja röster mot tre nej röster och 6 som avstår närmast klyver partiet. Hon refererar situationen så här:" Vi hade en förtroendeomröstning angående en partikamrat efter en karusell av personliga påhopp, JK anmälningar mm. En del har utspelat sig i media, eller iallafall vissa utvalda bitar." och fortsätter: "Trätan handlar om kommunalrådsuppdrag, inspelade samtal, trakasserier, kamp om andra förtroendemannauppdrag, och sätt att förfara med motioner med mera."

Referatet indikerar att hon är observatör och inte aktör. Samma förhållningssätt har hon när det gäller fallskärmarna i Värmdö kommun, länk. Hon är i allra högsta grad en av aktörerna. I vissa fall till och med huvudaktör. Kronblad kan inte om hon ska behålla trovärdigheten inte behålla förhållningssättet obeservatör.

Hur ska man behandla minoriteter och kanske speciellt dem som ibland väcker ens eget obehag?

När det rör folkpartiet i Värmdö gäller en del av konflikten rör hur högt i tak det får vara i partiet. Där borde ett liberalt parti ha extra högt i tak.

Om någon anser sig kränkt enligt brottsbalken eller grundlagarna torde det inte vara speciellt liberalt att överpröva detta innan rättssystemet sagt sitt. Man kan naturligtvis säga att alla som anmäler något är rättshaverister. Frågan är bara om det är så enkelt? Bloggen menar att det är långt mer komplext än så. Visst finns det rättshaverister som anmäler i tid och otid, men det finns också legitima anmälningar.

Hur man utövar sitt förtroendemannaskap torde vara mycket upp till var och en att uttolka, Det viktigaste är kanske att den förtroendevalde finner sitt eget uttryck och blir trovärdig i detta.

När det gäller konflikten i folkpartiet står enkelt uttryckt två falanger mot varandra. På ena sidan står "Bergmanianerna" som kräver tystnad och som menar att det inte finns utrymme för soloinsatser. En del av Bergmanianerna har också en mycket märklig syn på jäv. De hävdar närmast att sådant man är engagerad i och har kompetens om får man inte syssla med i Värmdöpolitiken. Bloggen är medveten om att det kan finnas problem. Man bör inte driva företag i bygglovsbranschen om man sitter i byggnadsnämnden. En lärare i en utbildningsnämnd är ok, så länge man är försiktig med att plädera för löneförhöjningar för sin kollegor. "Markstedtianerna" menar att allt ska vara offentligt och ser partiet som ett närmast atonalt cluster.

Generellt är Värmdöpolitiken väldigt sluten. Lojalitet politiker emellan gör att medborgarna ibland blir förda bakom ljuset. Här är Värmdö sämre än många andra kommuner.
Vad vill Kronblad göra för att öka öppenheten i Värmdö kommun?

Frågan är var står fru Kronblad?
Hon bör för att bli trovärdig vara något annat än distanserad och bara har goda avsikter.
Det krävs att hon, precis som andra blir konkret och tydlig också.

Bloggen har sagt det tidigare Amie Kronblad är ett lovande inslag i Värmdöpolitiken.
För att inte stanna vid att var lovande krävs mera tydlighet och drivkraft.
Då skulle Kronblad bli en verklig vinnare i Värmdöpolitiken

Alf Svensson: Snille och dumhet på samma gång


Sällan har ett uttalande av en politiker varit så kraftigt korkat och snillrikt på samma gång, länk, länk, länk, länk, länk. När Alf Svensson talar om att erfarenheten måste återta sin plats i samhället är det korrekt.

Att angripa Annie Lööfs kommande partiledarskap är det både otroligt dumt och begåvat. För att det ska bli genialt också krävs det att Svensson är beredd att ta konsekvenserna av sitt uttalande.

Centern kommer helt säkert att upplevas som modernt och ungt under Annie Lööfs ledarskap. Partiet kommer att bli mera profilerat och ta strid i ett antal frågor. Man kommer att kliva fram från sin allt mer sovande position. Sannolikt kommer arbetsrätten att angripas från ett ex(in)kluderings- och ungdomsperspektiv. Man kommer också att driva frågor om platt skatt, länk. Det är bra att man gör det. Mycket talar för att centern med marginal kommer att klara 4% spärren.

För kristdemokraterna ser det ut på ett helt annat sätt. Man har en relativt ung partiledare, 52 år. På många sätt ger han inte ett intryck av att ha erfarenhet, viss charm kan han utveckla ibland. Det skapar problem.

Hans försök att tala till verklighetens folk var ett sätt att fånga upp andra strömningar i samhället. En del grumliga, en del tydliga genom att skapa motsättningar, som till exempel mellan folket i Bankeryd, där han själv bor och Stockholmarna. Försöket föll platt till marken, men visar ändå på insikt. Även kristdemokraterna måste ha mer tydliga fokusgrupper.

Vad Alf Svensson nu försöker är att göra kristdemokraterna till alla 65+ares parti. Den största folkgruppen i Sverige. Kristdemokraterna, de äldres parti står mot centerns, de yngres parti. KD talar om sänkta skatter för pensionärer. De äldre borde vara kristdemokraternas tydliga väljargrupp. Dessutom finns det många som säkert skulle attraheras av just Alf Svensson som partiledare för detta de äldres parti, kristdemokraterna. Exit Hägglund och entré Svensson skulle ha potential att göra kd till det näst största borgerliga partiet.

Om detta låg bakom utspelet från Svensson var det riktigt begåvat, i annat fall bli det nog ganska fel.

fredag 2 september 2011

Om att sila mygg men svälja kameler

Aftonbladet, länk publicerar stolt sitt scoop om Annie Lööf (c), länk, länk.
Hennes brott: hon har följt reglerna för riksdagsledamöter.
Kostnad för skattebetalarna: kanske 150.000 kronor

Herr hemmansägare G Persson i Torp (s) lyfter arvoden till den egna firma och till sitt eget ägandes Baven, länk.
2009 slussades 4,1 miljoner dit 2010 var det 2,85 miljoner. Ytterligare en del fann vägen till den egna firman. På det sättet slapp han förlora något av den avräkningsbara statsrådspensionen.
Kostnad för skattebetalarna: ungefär 1,5 miljoner per år.
Det skriver inte Aftonbladet om.

Det är skillnad på person och person i Aftonbladets värld


Vad ska man använda en miljon kronor till?

Hänt i Värmdö
Nu har varumärkesarbetet i Värmdö avslutats rapporterar NVP, länk.

Resultatet påminner om en nutida upplaga av Musse Pigg, som många redan påpekat. Kostnaden hamnar på 1 miljon kronor av skattebetalarnas medel.

Om varumärket är bra eller dåligt är av underordnat intresse.
Värmdö kommun måste ställa sig frågan om arbetet var centralt för kommunens skattebetalare.

Bloggen säger: slöseri!

Inför budgetarbetet blir det allt viktigare att rensa bort kostnadsposter som inte tillhör kärnverksamheten. Kärnverksamheten måste prioriteras. Det är inte varumärkesarbetet.