torsdag 26 april 2012

Rapport från kommunfullmäktige

Hänt i Värmdö
I veckan sammanträdde Värmdös riksdag. Inte helt oväntat behandlades frågan om vuxenutbildningen, som bloggen tidigare har rapporterat om. Den här gången var frågan inget beslutsärende utan bara diskussion och debatt.

Konflikten mellan miljöpartiet och moderaterna var en av konfliktytorna som belystes.

En annan fråga som blir allt tydligare är på vilket grund har beslutet fattats.
Enligt kommundirektören har det fattats på basis av delegationsordningen. Enligt kundvalschefen Monica Fransson, länk hänvisar hon till en annan grund.
Precis som i en del tv program börjar man ställa sig frågan; vem måste bort. Mycket talar nämligen för att någon tvingas lämna sin position efter detta.
Frågan är vem: Monica Fransson eller Stellan Folkesson eller Lars Erik Alversjö?
-En eller två?
Efter ett extrainsatt kommunstyrelsemöte kommer detta att klarna.

Bokslutet för kommunen fastställdes också.
Där visar det sig att kommunen under några år "överbeskattat" sina medborgare med avgifter. Totalt har man tagit ut närmare 16 miljoner av medborgarna för mycket i renhållningsavgifter.
Detta avslöjades av Henrik Paulsen som också ville att de som fått betala för mycket skulle få sina pengar tillbaka. Det ville inte de styrande göra. Ett beslut som är mycket tveksamt. En annan konsekvens av denna överbeskattning är att kommunen redovisar sannolikt ett resultat som är 16 miljoner för högt. Det visar att kommunen inte redovisar de resultat som koalitionen påstår.
Plus för Paulsen och minuspoäng för den styrande koaltionen.

Värmdö har uselt företagarklimat

Hänt i VärmdöOrganisationen Svenskt näringsliv har publicerat sin nya kartläggning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, länk.

I rankingen hamnar Värmdö på 172, länk plats av 290 kommuner. Årets placering är en förbättring från plats 181. Var och en förstår att detta är dålig. Det innebär att kommunen är dålig på att hantera sina företag. Allt annat vore dumhet.


Trots detta dristar sin Amie Kronblad på sin blogg till följande ord, länk: "Det görs ett fantastiskt politiskt arbete när det gäller näringslivsfrågorna i koalitionen men rankningen stiger inte som den borde. Kanske segar statistiken efter, kanske får vi se ett trendbrott inom snar framtid."
Uttalandet visar att Kronblad precis som många andra politiker inte har förstått alvaret i situationen. Det fungerar inte. Det kan vara så att det läggs ned mycket arbete, men resultaten uteblir. Den som grundlade Värmdös dåliga betyg var för övrigt hennes partikollega kommunalrådet Peter Bondesson. Hans insatser gjorde att Värmdö kommun föll i rankingen katastrofartat. Intressant är att han heller inte tog resultaten på alvar. Han skyllde i från sig och kom med bortförklaringar.


Det enda ljuset i tunneln är att kommunen i vart fall har en ambition att stiga i ranking, länk.


En annan observation är att antalet företagare eller företagsledare i politiken inte är stort. Det gör att det kan vara svårare att veta vad företagarna önskar.


En placering i den översta fjärdedelen borde vara ett lägstakrav, dvs en placering sämre än plats 72 borde av alla ses som ett stort misslyckande.

tisdag 24 april 2012

Amie Kronblad lämnar sina politiska uppdrag

Hänt i Värmdö
Amie Kronblad, länk vice ordförande i finansieringsnämnden för utbildning och ledande lokal folkpartistisk skolpolitiker lämnar samtliga sina politiska uppdrag. Orsaken är flytt till Japan under en tvåårsperiod.

Kronblad fick det otacksamma uppdraget efter valet 2010 att återupprätta förtroendet för Värmdös folkpartister inom skolområdet. Det tidigare kommunalrådet Peter Bondesson hade gravt misskött sitt uppdrag. Hans långa semestrar på Gotland på skattebetalarnas bekostnad kombinerat med dåligt ledarskap skapade en icke obetydlig uppförsbacke för fru Kronblad.

Hon har på det stora hela framstått som en kompetent skolpolitiker som har velat göra något för att lyfta Värmdös skolor. Amie har återupprättat förtroendet för det lokala folkpartiets kompetens på skolområdet. Nu lämnar hon i förtid. Det är därför svårt att ge henne en rättvis recension. Det är oklart exakt när hon lämnar sina uppdrag.
Bloggen önskar Amie lycka till i Japan och önskar henne välkommen åter! 

Rapport från senaste K 30 mötet

Hänt i Värmdö
Då hade den styrande koalitionen sitt första möte med beslutsfattarna ensamma i går, utan medlemsinsyn. Mötet kallas på politikerfikonspråk för K 30. I folkmun säger man numera att K är förkortning för Koreografi-gruppen. Dvs att kommunalråden får instruera knapptryckarna om hur de ska stå, gå och sitta.

Politiska diskussioner däremot ska man avhålla sig ifrån. Dessa beslut fattas nämligen i ett forum som kallas K5. Bland de delaktiga och mäktiga kommunalråden står detta K för: den inre "kompisgruppen". I folkmun menar man allt oftare att K står för "klantskallarna", vilket inte uppskattas av dessa.
Det fina med alla K-grupper är att bara de invigda får vara med.
Listigt tycker de inblandade. Oklokt säger andra.

Många menar att de viktigaste besluten fattas i eller på K2, länk. Det är högsta toppen eller om vi ska vara helt exakta näst högsta. K2 är ett möte där enbart kommunstyrelsens ordföranden Lars Erik "Nallen" Alversjö och kommunalrådet Anders "Ankan" Bergman är med. K2 beskrivs för övrigt  utförligt i uppslagsverket wikipedia som bland annat säger: "Med sin extrema höjd och svårighetsgrad anses berget vara det mest svårbestigna i världen.[källa behövs] Det är få berg som bergsbestigare har sådan respekt för som för K2.[källa behövs] Ingen har någonsin bestigit K2 vintertid."


Problemet är att information inte längre är ett maktmedel. Det är vad juristen skulle kalla för en fri nyttighet. Den är lätt åtkomlig och går inte längre att använda för att skaffa sig fördelar. Det enda sanna maktmedlet nuförtiden är kompetens.

Mötet i Koreografi-gruppen i går kom av misstag att handla om en politisk fråga. Vid mötet var fler frånvarande än närvarande, vilket indikerar betydelsen som beslutsfattarna tillmäter gruppen.
Den enda partigruppen som kommer mangrant är folkpartisterna. Orsaken till detta är sannolikt de starka spänningarna inom det egna partiet. Man vill helt enkelt hålla koll på vad de andra gör.

Kristdemokraterna, som allt mer kallas för skattebetalarnas förening, eftersom bara hälften av väljarna finns kvar, företräddes av en person, partisekreteraren Jan Dolk.

Huvudfrågan blev upphandlingen av vuxenutbildningen eller som den på politikerfikonspråk kallas CAS-frågan, länk. Konflikten inom koalitionen om detta utvecklar sig allt mera mot en kollision mellan miljöpartiet och moderaterna.
De förra meddelade att man kommer att driva frågan om vuxenutbildningsupphandlingen (se tidigare bloggpost, länk) i konflikt med sina samarbetspartners. I stället kommer man här att samarbeta med "fienden", socialdemokraterna. Det lättar inte precis upp stämningen. Huvudpersonerna från miljöpartiet, Max Ljungberg, ordförande i utbildningsstyrelsen och Agneta Ericsson, förresten själv anställd vid CAS var själv inte närvarande. I stället argumenterade miljöpartiets kommunalråd Malin "Måsen" Åberg Aas för deras sak, seconderad av Filip Joelsson.

En annan som också understödde den frånvarande miljöpartiets och Ljungbergs argumentation var Amie Kronblad. Inte så att hon tänkte frondera offentligt, men hon hade ett antal reflektioner som indikerade stor tveksamhet till moderaternas linje.

I övrigt ägnade sig deltagarna åt koreografi.
Det låter nästan som om Värmdöpolitiken ska bli kulturell.
Fan vet

Fotnot:

Vad är då K1?
Allt fler talar om detta som kommundirektören ensam eller om man så vill Stellan Folkesson in person.


Nedan finns en upptagning av K1s march från youtube. Huruvida denna har något med Stellan Folkesson att göra undandrar sig bloggens vetande. En sak är dock säker: han önskar ordning i leden.


måndag 23 april 2012

Nästa valomgång i Frankrike skapar finansoro

I Frankrike har Francois Hollande och Nicolas Sarkozy gått vidare till nästa valomgång i presidentvalet. Det sker den 6 maj.

Börserna reagerar på den politiska oron i Frankrike och Nederländerna, länk, länk, länk. I presidentvalet i Frankrike står valet mellan ett dåligt alternativ och ett ännu sämre. I båda fallen kommer skuldsättningen att öka. Risken för att stabilitets och finanspakten i Europa inte kommer att efterlevas är överhängande. Inte undra på att det blir finansiell oro

Ny opinionsundersökning

Opinionsundersökningsinstituet SKOP publicerar en ny väljarbarometer, länk i dag, länk, länk, länk, länk.

Sedan valet 2010 har de två största partierna, moderaterna och socialdemokraterna ökat sin andel av väljarkåren från 60,8% till 65,9%. Två tredjedelar av alla väljare finns alltså hos två partier.

I valet 2002 stod dessa partier för 54% av väljarkåren. Alla övriga partier marginaliserats sakta, men säkert. Det kvittar egentligen om de finns till höger eller vänster. Det finns egentligen ett undantag och det är Sverigedemokraterna som verkar ha etablerat sig som vågmästarparti. Man ligger ganska stabilt kring 6%.

Miljöpartiet har tappat fart och är på väg mot 2010 års valresultat. Från toppnoteringen opinionsmässigt i höstas på 11,6% är man nu nere i 8,9%. 1,6% bättre än 2010 års val. Man syns och hörs inte mer än stödpartierna inom Alliansen. Katastrofpartiet framför alla andra är Kristdemokraterna. Nu är man nere på 2,9%, att jämföra med 5,6% vid valet 2010. Krismedvetandet hos kristdemokraterna är i det allra närmaste obefintligt. Sannolikt är partiet ett före detta riksdagsparti mycket snart.

Centern har inte fått någon Annie Lööf effekt, länk. En otydlig Maud Olofsson har efterträtts av en lika otydlig Lööf. Man har egentligen inga resultat att visa upp. När det kommer till kritan får man vika sig.

Moderaterna seglar fortfarande vidare på framgångsvinden från valet 2010. Socialdemokraternas uppgång gör att man nu är i nivå med valresultatet 2006. Mycket kan fortfarande hända i styrkekampen mellan de två stora. Ett verkar säkert tillsammans tar man allt mer av väljarna.

Den fördel moderaterna har är att man visar regeringsduglighet och att väljarna vet vad man tycker. Radarparet Reinfeldt Borg säljer fortfarande.
Socialdemokraterna har fortfarande inte sagt något om vad man vill. Man riskminimerar och håller tyst. Sannolikheten för att väljarna lämnar partiet om man tycker något tydligt är större än om man stilla tiger still. Precis som Mona Sahlin gjorde under perioden 2006-2008. Då gick partiet fram från 2006 år valresultat på 34,8% till 42,5% i september 2008. Tystnad hette framgångskonceptet då. Det är först under senhösten 2008 som siffrorna börjar vika. Detta sammanfaller med spekulationerna om att man skulle inleda ett samarbete med vänstern och att man börjar presentera sin politik.

Farhågorna om en förestående Allianskatastrof är överdrivna. Samtidigt är utmaningarna större än på länge. Som sittande regering måste man skapa vinnande visioner och politik. Här är regeringen svagare än vad man varit tidigare. Alliansregeringen räddades 2010 av en dålig opposition. En sådan gåva lär man inte få ett val till. 

söndag 22 april 2012

Alla "Nallar" är inte gulliga och ofarliga

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks har tagit del av dokument som visar att de styrande beslutat sig för att stänga ute medlemmarna från mötena i den styrande koalitionen, länk. Beslutet kommer efter en tid av rykten om att detta skulle ske.
Man genomför nyordningen med start redan i morgon den 23 april. Den har inte föregåtts av någon form av demokratisk process.

Ytterligare en bit öppenhet har försvunnit. En bit demokrati har vädrats ut och bort. Inte undra på att allt fler undrar varför man ska vara med i ett politiskt parti. Miljöpartiet som tidigare talat om vikten av medlemsförankring ger nu upp detta. Det sker till synes utan att man uppnått några andra vinster.

Redan tidigare har kommunstyrelsens arbetsutskott blivit mera slutet eftersom man inte för protokoll i vanlig mening. Diskussioner om att stänga  facknämndernas möten och kommunstyrelsen har förts. Hittills utan att man vågat minska öppenheten.

Enligt vad bloggen inhämtat från personer i den nära omgivningen av kommunstyrelsens ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjös upplever han sig vara allt mer pressad. De synpunkter, ibland kritiska, ibland mycket konstruktiva blir för mycket för denne man. Diskussioner förs hellre med tjänstemän än med engagerade medlemmar och medborgare.

Demokratiskt närmar sig nu ledarstilen den struktur som den sparkade tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson hade. Till dennes försvar ska sägas att det fanns ett forum för alla alliansens medlemmar och förtroendevalda som kallades in ibland.
Något sådant forum har inte "Nallen" ansett sig behöva.
Han verkar mumla, absolut tyst, absolut inte.

De antidemokratiska tendenserna som Nilsson representerade gjorde att han fick sparken från sitt uppdrag. Nu ryktas det om att oppositionen mot Alversjö inom moderaterna funderar på en misstroendeförklaring.

Bloggen kan konstatera att moderaterna i opposition till socialdemokraterna velat ha en större grad av öppenhet. En viktig del av kritiken under 1970 talet och 1990 talet mot socialdemokratin var just hemlighetsmakeriet. "Buffel" Perssons ledarstil var en av förklaringarna till att Alliansen vann 2010 års val.

Det är viktigt att  de "nya moderaterna" lokalt inte kopierar de dåliga sidorna av den gamla, maktfullkomliga socialdemokratin.
Vad som sker i Värmdö just nu är ett beklagligt exempel på detta.

Rykten säger att Nallen vill slippa för honom misshagliga personer. Därav detta beslut. En av dem som pekas ut är denna bloggs skribent. Bloggen tar det som ett bevis på att man fyller en viktig funktion.

lördag 21 april 2012

Frankrike går till presidentval

Ett av Europas mest statsstyrda länder, Frankriken går till val i söndagen den 22 april, länk, länk, länk. Det gäller att välja president för en ny sjuårsperiod. Landet har en mycket stark och styrande statsmakt.
I de flesta större företag, även börsföretag har staten en sk "golden share" vilket innebär att staten har sista ordet. I ett land som detta är det svårt att tala om en traditionell höger-vänster skala.
Egentligen finns inte traditionellt konservativa eller liberala partier här. Kristna konservativa moralvärderingar ges uttryck. Å andra sidan är staten strikt sekulär, vilket gör att det kristna inflytandet blir indirekt.

Landet har länge varit pådrivare i EU. Nu, under betydande ekonomisk press och ett terrorattentat i färskt minne är tongångarna andra. De ledande kandidaterna, socialisten, Francois Hollande och sittande presidenten Nicolas Sarkozy närmast tävlar i EU skeptisism.

Opinionsmässigt ligger Hollande bäst till. Metoderna i kampanjen hämtas delvis från Barack Obamas framgångsrika presidentvalskampanj för fyra år sedan. Lösningarna däremot är traditionella och mycket Franska. Det gör att politiken attraherar inte väljarna. 24% av väljarna har ännu inte bestämt sig. 30% av väljarna till "höger" och vänster känner sig inte hemma hos någon av de två främsta kandidaterna.

Om ingen av kandidaterna får över 50% blir det en andra valomgång den 3 maj mellan de två främsta kandidaterna. Om de två kandidaterna blir några andra än Hollande och Sarkozy talar vi om ett jordskred av misstro.

Det mesta talar för att Frankrike kommer att ta flera steg i socialistisk riktning efter valet. Detta även om den sittande presidenten drivit en närmast socialdemokratisk politik om man ser det från ett Svenskt perspektiv.

Den starka Franska statsmakten är allt mer en koloss på lerfötter.
Lösningarna borde vara av annan karaktär för att lösa de stora strukturella och ekonomiska problemen. I stället blir det ännu mer av samma medicin.

Frankrikes ära lär falna om man som nation bli ännu mer skuldsatt. Det har exempel som Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Irland visat. För att skapa förtroende för lösningarna krävs också transparens. Sådan saknar Frankrike i dag i många stycken.

Frankrike är ett land i utförsbacke sedan länge. Vem som än vinner valet lär det inte ändras. Det är bekymmersamt för Europa och för EU.

Tips till valet


Exit Arkelsten

Partisekreteraren Sofia Arkelsten har inte rosat marknaden. Förmodligen har hon velat väl, men det har blivit fel i alla fall. Gång på gång har hon kommit tillkorta i jobbet. Visst, det var ingen lätt uppgift att efterträda framgångsmannen Per Schlingmann. Under fyra år uträttade han underverk.

Arkelsten själv ansåg sig mogen för större uppgifter än som riksdagsman och gav tydligt uttryck för det internt inom moderaterna. Minister, kunde vara en möjlighet. Fredrik Reinfeldt valde att befordra henne till partisekreterare. Nu tar Fredrik Reinfeldt också sitt ansvar och avskedar henne.
Ett riktigt beslut. Hon klarade inte jobbet. Så långt borde det vara okomplicerat.

Ett ny kraft i form av kommunalrådet i Örebro Kent Persson har rekryterats. Även om Persson är en doldis i rikspolitiken vet vi att han har betydande kompetens och kunskap om sociala medier. Denna lär behövas in nästa val. Persson har en blogg, länk med högt läsvärde. Hans ledarskap är tydligare och mera kraftfullt, länk än Arkelstens som inte riktigt har respekterats. Hon har upplevts som allt för mycket av en lättviktare.

Med Persson som partisekreterare lär den moderata partiledningen ha stärkt sin pondus. Om moderaterna ska vinna 2014 års val krävs enhetlighet, mobilisering och disciplin. Dessutom måste sannolikt politiken justeras något mera åt höger för att inte förlora traditionella moderata kärnväljare. Här kan Persson vara en tillgång. Han är en produkt av de nya moderaterna men förstår samtidigt att varumärket måste utvecklas, länk. Om han tänker öppna en dialog med miljöpartiet när centern och kristdemokraterna framstår som osäkra kort återstår att se. 

Otidsenliga Röda Korset drar ned

Röda korset sparkar 70 personer, länk. Organisationen har bekymmer. Man har dålig trovärdighet. Medlemmar och bidragsgivare överger organisationen.
Topparna ser inte uppdraget som ett hedersuppdrag under begränsad tid. Ordföranden i Röda korset har en ersättning på 57.000 kronor i månaden, länk. Vad generalsekreteraren tjänar är inget som man vill berätta om på hemsidan. Däremot talar man om andra anställningsvillkor som tjänstebil och uppsägningstid. Ulrika Årehed Kågström är organisationens generalsekreterare. Uppgifter i pressen talar om att hennes ingångslön när hon tillträdde den 1 juni 2010 var 86.000 kronor.

Röda korset utvecklade sig under  Bengt Westerbergs ordförandeskap till en allt mer otidsenlig organisation. Öppenhet, verkar vara något som man tar till om man måste. 10% av allt insamlat är omkostnader. Inte undra på att givare och medlemmar tröttnar.

Om man jämför Röda korset med  "läkare utan gränser", länk bli skillnaden slående. Inte nog med att det är lätt att se vad toppkrafterna kostar. När man tittar vad de kostar så känns det också rätt. Ordföranden tjänar 21.200 kronor per månad och generalsekreteraren 46.543 kronor. Administration och insamlingskostnaderna, inklusive administration på 1,6% var 8,1%.

Det är inte svårt att välja var man ska lämna sina bidrag.
Det är inte svårt att veta i vilken organisation man vill engagera sig.

Cirkus Värmdö (återigen)

Hänt i Värmdö
Frågan om CAS, Center för Arbete och Studier eller som det i folkmun kallas, vuxenutbildningen vållar huvudbry för den ledande koalitionen.
Konflikten rör mer av formfrågor än sakfrågan.
Bakgrunden är att kommundirektören Stellan Folkesson fattade ett delegationsbeslut om att göra en upphandling av vuxenutbildningen. Beslutet är i sig en konsekvens av den gemensamma gymnasieregionen i Stockholm om man får tro Folkesson.

Att ett sådant beslut fattats av kommundirektören och inte politiskt har upprört politikerna samfällt. Samtidigt har man inte ändrat delegationsordningen så att politiken har tagit tillbaka många frågor som av oförstånd och felaktigt kommundirektören själv beslutar över. Att politikerna inte visste om detta är ren lögn. Effekterna av den mycket märkliga delegationsordningen har påpekats många gånger av bland annat denna blogg.

Frågan om vuxenutbildningen har varit uppe i olika nämnder vid flera tillfallen, bland annat i kommunstyrelsen den 8 februari och finansieringsnämnden för utbildning som ett diskussions och informationsärende, länk, länk den 5 mars. I finansieringsnämnden för utbildning krävde oppositionen ett extra sammanträde för att diskutera frågan.

Vid kommunstyrelsens möte den 4 april beslutade kommunstyrelsen att besluta i ärendet, trots att kommundirektören redan fattat ett beslut, länk.  Finansieringsnämnden hade ärendet uppe i veckan, länk.
Då beslöt man sig för att inte göra något åt de ingångna avtalen. Man fronderade mot framförallt kommunstyrelsens vingliga framfart.

Besluten och i vissa fall icke besluten i detta ärenden visar på bristande politiska mål och framförallt styrning.
Själva idén om kundval i vuxenutbildningen borde vara bra för de flesta. Fler anordnare är säkert också bra. Vad som inte är bra är processen. Ett tungt ansvar vilar här på kommunstyrelsens ordförande. Han är uppenbarligen inte vuxen sin uppgift.

En annan viktig observation är att den styrande koalitionen går i otakt. Miljöpartiet driver en helt egen linje. De andra partierna i koalitionen driven en annan. Vad som gör frågan lite mer delikat är att det finns miljöpartister som har egenintresse som anställda i CAS. Det närmast fulla krig som utbröt inom koalitionen på finansieringsnämndens möte visar på att samarbetet håller på att haverera.

Centern vädrar morgonluft och har träffat moderaterna för att se om man kan släppas in i värmen igen. Värmdöcenterns Hans Lindqvist förbereder som vanligt krav om arvoden för egen del för att  vilja medverka.

Ärendet plockar fram de sämsta sidorna i Värmdöpolitiken.

Vem tänker egentligen på medborgarnas bästa?

tisdag 10 april 2012

Oroande brist på samhällelig självkritik i Norge kring Breivik rättegången

I Norge har den länge emotsedda rapporten om Anders Behring Breiviks psykiska hälsa publicerats, länk, länk, länk. Enligt rapporten är Breivik inte paranoid schizofren utan i stället personlighetsstörd.
Han är enligt den nya rapporten, länk narssisistisk dyssocial. En personlighetsstörning av detta slag innebär inte något hinder för att dömas till fängelse.  I den nya rapporten, länk menar man att psykiaterna som skrev den tidigare rapporten var allt för präglade av själva händelsen och därför kom fram till fel slutsats.

Nu står domstolen med två utlåtanden om Breiviks psykiska hälsa. Båda talar om sjukdom. Dock talar man om olika typer av sjukdom. Det visar ganska tydligt på att det finns stort utrymme för eget tyckande i denna typer av utlåtanden. Tilltron till rättspsykiatrin minskar självfallet högst betänkligt, länk genom detta faktum.

En annan faktor som blir tydlig är att relationen mellan den observerade och den som observerar avgör vilken diagnos som sätts. Dessutom är det tydligt att psykisk ohälsa inte är huggen i sten. Bland annat kan den variera i mycket stora intervall. En annan och mera pikant fråga blir hur man ser på beteenden ur ett socialt perspektiv. Ska dessa psykiatriskt diagnossättas?
Om Behring Breiviks syften och metoder varit andra hade han säkert hyllats för de egenskaper han besitter. Nu sjukförklaras i stället egenskaperna. I stället borde man kunna resonera om människors val och hur de använder sina egenskaper. Det gör fler ansvariga för sina handlingar, även de avskyvärda.

En annan faktor som blir tydlig är läkarens, psykiaterns roll. I Norge har läkaren, psykiatern en mycket stark ställning. Doktorns ord är mycket mera lag än i Sverige. Som en konsekvens av detta och andra historiska företeelser har Norge bland de högsta tvångsinläggningarna per capita i Europa.

Nu ställs medicin mot rättssäkerhet. Behring Breiviks handlingar är avskyvärda. Samtidigt, om inte en man som gör avskyvärda handlingar kan få en rättvis rättegång är rättssamhället utan legitimitet. Det blir då extra bekymmersamt över hur lite både svensk och norsk press reflekterar över vad i det norska samhället som skapat fenomenet Behring Breivik. Inte heller funderar man över hur olika krafter äventyrar rättsäkerheten.
Utan dessa utmanande frågeställningar har ett samhälle svårt att komma vidare efter en händelse som denna. I stället blir den då bara ett stigma.

Ett rättssamhälle måste också ställa sig frågan om det kloka i att sjukförklara hemska handlingar. Trenden mot att sätta ett stort antal brottslingar på pykiatrisk klinik är tveksam. Det innebär ju också att de personer som döms inte behöver ta sitt ansvar. Det gagnar inte ett rättssamhälle.

Hur lämpligt det är att sätta närmast sociala diagnoser i medicinsk form på avskyvärt beteende.
Vart det leder till för vanliga medborgare?
Risken för ett storebrorssamhälle ökar markant.
Nu gäller det för det norska samhället att inte bara att tala om ökad öppenhet, utan att även våga förverkliga det. En sådan process är utmanande och mycket viktig. Den kan faktiskt stärka demokratin.


Mitt Romney är klar som kandidat för republikanerna

Då har den ende reelle utmanaren till Mitt Romney dragit sig tillbaka. Rick Santorum har nu bestämt sig för att dra tillbaka sin kandidatur som republikansk presidentkandidat, länk, länk länk, länk. Därmed är det klart att Mitt Romney blir republikanernas presidentkandidat i höstens presidentval. De två återstående utmanarna Newt Gingrich och Ron Paul har inga reella chanser att vinna nomineringen.
Sannolikt lämnar de också primärvalen snart.

Vad som återstår är då att forma ett republikanskt utmanarlag mot den sittande presidenten. Här kan Rick Santorum få en framträdande position. Ledande profiler har under den senaste tiden, en efter en meddelat att man stödet Mitt Romney. Processen att hjälpligt ena ett spretigt republikanskt parti tar nu vid.

För Romney innerbär avhoppet att han slipper flirta allt för hårt med ärkekonservativa strömningar och kan ligga mer i mitten av högerfåran i amerikanskt politik. Det kommer att gynna hans chanser i presidentvalet.

Romney måste för att vinna presidentvalet bli mer än den kandidat som är bäst på att sköta ekonomin. Förtroendebasen måste breddas med fler frågor där han upplevs som den mest lämpade kandidaten.

måndag 9 april 2012

Web sändningar från fullmäktige räcker inte

Hänt i Värmdö
Web sändningar av fullmäktigemöten borde vara en självklarhet. I en artikel i Nacka Värmdö Posten diskuteras frågan, länk. Kostnaderna är som de flesta vet försumbara.

Samtidigt är det riskabelt att tro att web sändningar från fullmäktige räcker som öppenhetsåtgärd.
Ett minimikrav är att kommunstyrelsens sammanträden också sänds ut.
Sedan är det en diskussionsfråga om det räcker med ljud eller om det krävs både ljud och bildutsändning från dessa sammanträden.

Vad gäller de andra nämnderna borde de också dokumentera sina sammanträden genom ljudupptagning. Medborgarna har rätt att få veta inte bara vad som beslutas utan också hur besluten kommer till.

Det krävs en öppenhetspolicy för Värmdö kommun.

torsdag 5 april 2012

Påskhumor i repris


Är höger höger eller i själva verket vänster?

Alliansregeringen har varit en succé. Fyra år vid makten gav mersmak och väljarna ville ytterligare fyra år.
Från början var det fyra ganska jämspelta partners. Allt eftersom den moderata framgångssagan utvecklat sig har man blivit allt mer dominerande. Det har också skapat problem. I dag står folkpartiet, centern och kristdemokraterna, länk för 16-17% av väljarstödet medan moderaterna står för 30-33%. Det skapar behov av att synas och kreera mindre kriser.

Med undantag för den första tidens ministerturbulens har Alliansregeringen haft vinden i ryggen. Opionsmässigt såg det besvärligt ut under Mona Sahlins tysta period. När hon väl började presentera sin politik vände snabbt opinionen henne och socialdemokraterna ryggen.

Nu är vi tillbaka till en ny socialdemokratisk tyst period. Opinionen rosar detta, länk.
Genast utbryter panik. En del av farhågorna är befogade och andra är rena hjärnspöken.

Utrymmet i politikens mitt blir med de utveckling vi nu ser extremt trångt. Ibland verkar det som om enbart socialdemokrater vill driva borgerlig politik och enbart moderater vill driva socialdemokratisk politik. Moderaterna ställer sig ibland till vänster om socialdemokraterna. Det skapar interna problem inom partiet. Strategin riskerar att underminera ytterligare en Alliansvalseger 2014.

Ett av korten som Fredrik Reinfeldt kommer att spela är en regeringsombildning, länk, länk. En chansning, som kan gå hem.

Sannolikt får man vänta sig ett betydligt tuffare och kompetent motstånd från socialdemokraterna i valet 2014. Detta kombinerat med en viss naturlig trötthet med den sittande regeringen blir en utmaning. Mobilisering kommer att bli nyckelordet för valet 2014. De partier som lyckas mobilisera blir vinnarna. Det innebär också att sociala medier kommer att öka i betydelse. Genom dem skapas mobilisering.

2014 års val kommer också att avgöras av var ekonomin befinner sig. En förnyad global kris ger regeringen fördel och stark ekonomi kommer göra väljarna mera benägna att pröva något nytt.

Förnyelse av politiken och budskapen krävs dessutom. Moderaternas vänstervinglande, länk är ett oroväckande tecken.
Å andra sidan fungerar det inte att agera som folkpartiet gör. Man blir allt mer det uttjatade partiet. Miljöpartiet vill lyfta in kärnkraften i valet 2014. Nu säger man mer eller mindre öppet att det block som säger mest nej till kärnkraft får deras gunst. Det är en utmaning både för socialdemokratin och för Alliansen speciellt moderaterna.

Väljarna vill ha en politisk karta som ät lätt att förstå. Det ska vara lätt att skilja höger från vänster. Miljöfrågorna är jokern.
Integritetsfrågorna är ungdomarnas frågor. Här finns inget parti som fångat upp dessa strömningar.

Med start i Almedalen till sommaren kommer vi att veta hur budskapen och politiken kommer att börja formas. Ännu så länge är alla prognoser om en valutgång på riksplanet bara vilda fantasier.

Den här gången är kompetensen större på båda håll. Ingen bör underskattas.
Väljarna tar ställning till den politik som presenteras. Här har Alliansen hittills lyckats bäst.

Första kvartalet i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
Första kvartalet av år 2012 är över i Värmdöpolitiken. Bloggen ger sin syn på vad som hänt och vad som sker. Värmdöpolitiken har tre dynamiska områden. Förhållandet mellan den politiska ledningen och tjänstemännen, förhållandet mellan politisk ledning och opposition samt förhållandet inom den ledande koalitionen.

I Värmdö har tjänstemännen och framförallt kommundirektören en mycket långtgående makt. Den har i och för sig politikerna gett honom. Trots att många inser att politiken måste ta tillbaka en del av den makten är man passiv. Om oppositionen har synpunkter så avvisas dem. Om kommundirektören däremot har samma åsikter som oppositionen råkar ha är samma åsikter bra.

Kommundirektören verkar mena att han har en svag ledning. Samtidigt verkar den politiska ledningen försöka använda kommunledningen för sina politiska syften. Kommundirektören distanserar sig från den politiska ledningen. Förtroendet och respekten hos tjänstemännen i kommunledningen för den politiska ledningen har blivit allt mindre. Det underminerar den politiska ledningens möjlighet att få något gjort. Man vandrar på en farlig väg. I längden är situationen inte hållbar.

Relationerna mellan opposition och den ledande koalitionen är generellt inte speciellt goda. På personnivå man till man (och bloggen vet att detta inte är könsneutralt uttryckt) finns ett antal goda relationer. Dessa individrelationer påverkar märkligt nog lite av kollektivens uppfattningar om varandra.

Första kvartalet har inneburit ytterligare några steg nedåt. Granskningen av oppositionsrådets reseräkningar har inte förbättrat situationen. Värmdö:exposed har upprört en del av koalitionen. I sig är materialet på siten inte speciellt utmanande. I många fall bara beskrivande. Några missgrepp i början fick dock våldsamma reaktioner. Byggnadsnämndens ordförande polisanmälde sitens skribenter. Även detta visar på att relationerna på kollektiv nivå går åt fel håll.
Sammanfattningvis är koalitionen på defensiven gentemot oppositionen. Å andra sidan verkar inte oppositionen ha tillräcklig attraktion för att få det stora genomslaget.

Inom den ledande koalitionen stiger spänningen. Framför allt är relationerna mellan ledande moderater och miljöpartiet ansträngda. Inom miljöpartiet upplever man mer av vad man inte får än vad man stoppar eller får igenom. Budgetarbetet i hösten kommer att ytterligare öka på spänningarna. Frågan om skattesatsen är en av kärnfrågorna. Chansen/risken för att den ledande koalitionen överlever hela 2012 är 50/50.

tisdag 3 april 2012

Mitt Romney tog ett stort steg till att bli republikansk presidentkandidat

Då är det i praktiken klart. Republikanernas presidentkandidat 2012 heter Mitt Romney.
Enbart ett jordskred kan nu hindra honom från att bli utsedd.
Här är nattens resultat som banade vägen för detta.

I Wisconsin vann Romney med 42,5% mot Santorums 37,6%.
I Maryland vann Romney med 49,1% mot Santorums 28,9%
I District of Columbia vann Romney med hela 70,2%. Här ställde inte Santorum upp.

Genom vinsterna har nu Mitt Romney över hälften av de delegater som krävs för att bli nominerad. De andra kandidaterna ligger så långt efter nu så att loppet är kört. Trots detta kämpar de vidare ett tag till. Vi såg samma situation i förra primärvalsomgången när Hillary Clinton inte gav upp trots ett hopplöst läge mot Barack Obama i demokraternas primärval.

De stora tidningsdrakarnas år 2011

För den nyfikne kan det vara intressant att se hur det går för de stora tidningsdrakarna.
Bonniers, länk samtliga morgontidningar omsatte 2011 3,4 miljarder kronor. Resultatet däremot stannar på blygsamma 84 miljoner. Affärstidningarna omsatte 1,88  miljarder och tjänade 248 miljoner. Tidningen Expressen ingår i TV divisionen och är inte med i siffrorna ovan.

Västkustens tidningsdrake Stampen, länk omsatte 2011 5,6 miljarder och tjänade på rörelsen cirka 220 miljoner  kronor. Här finns tidningar som GP, GT, men också gratistidningskoncernen mitti.

Norska Schipsted, länk som äger Svenska Dagbladet och Aftonbladet omsatte 2011 3,92 miljarder kronor och tjänade 429 miljoner kronor.

Gota media Gruppen, länk, som äger Barometern, Smålandsposten och flera andra tidningar i södra Sverige har inte publicerat sina siffror för 2011 ännu. Under 2010 omsatte man 871 miljoner kronor och tjänade på verksamheten 97 miljoner. 

Detta står inte i Nacka Värmdö Posten och ändå handlar det om NVP

Vad lokaltidningen Nacka Värmdö Posten inte talar om är sin ekonomi och hur tidningsgruppen är organiserad. För den oinvigde är Nacka Värmdö Posten företaget med samma namn och ett AB efteråt.
Detta bolag omsatte 2010 40,57 miljoner kronor. Vinsten före finansnetto var blygsamma 1,49 miljoner, efter var den 1,55 miljoner.

Nu tar historien inte slut där. De stora vinsterna hittar vi i annonsbolaget Densito media. Här är omsättningen 20,18 miljoner. Resultatet är 14,44 miljoner kronor före bokslutsdipostioner och efter finansnetto 14,48 miljoner kronor. Om vi lägger ihop dessa delar får vi en tidning som omsätter 55 miljoner kronor och har en vinst på 16 miljoner kronor. En vinstmarginal på smått fantastiska 29%.

Moderbolag till Densito media AB och Nacka Värmdöposten är fastighetsbolaget Gunnar Wirström fastigheter AB. På denna koncernnivå är resultatet 48 miljoner kronor. Det egna kapitalet är 215 miljoner kronor. Skulderna är på blygsamma 7,67 miljoner kronor.

Detta är inte hela sanningen för fastighetsbolaget med dotterbolag ägs av Wirström Publishing AB. I den översta koncernnivån är det egna kapitalet 239 miljoner kronor. Kassan i koncernen är på dryga 70 miljoner kronor. Kassaflödet är på 22 miljoner kronor. Soliditeten är på 78%. Så den lilla lokaltidningen är inte så liten när man granskar den närmare.
Detta var året 2010. Bloggen återkommer med siffrorna för år 2011, när de föreligger.

söndag 1 april 2012

Primärvalen: På tisdag avgörs det

I primärvalscirkusen för republikanerna drar det ihop sig.
På tisdag är det primärval i Wisconsin. De senaste opinionsundersökningarna, länk visar att Mitt Romney leder med mellan 37-44% mot Rick Santorums 27-34%. Newt Ginrich och Ron Paul är helt marginaliserade.

Allt fler talar om att ytterligare en vinst för Romney innebär att han tar hem nomineringen.
Kraven på utmanarna kommer då allt bli allt starkare på att dra sig ur.
Utan vinst för Romney i Wisconsin är primärvalen fortfarande en öppen fråga.