torsdag 30 december 2010

GOTT NYTT ÅR!
önskar

MÅRTENSSON

Dödgrävare för tidigt och fel ute

Dödgrävarna är redan ute när det gäller centerpartiet. En tidning som ställer sig främst i raden är inte oväntat Aftonbladet, länk.

Vad vi talar om är ännu så länge en opinionsundersökning efter valet som visar att centern inte skulle komma in i riksdagen om det vore val i dag. Detta är inte detsamma som att kapitlet centern i Svensk politik är över. Å andra sidan finns det anledning att se läget allvarligt men nyanserat. Samtidigt, man kan inte vänta bättre från just Aftonbladet, länk.

Den 28 januari presenterar centerns valanalys sin rapport om varför det gick som det gjorde, länk.

Bloggen kan inte annat än hålla med Hanna Wagenius i hennes bloggpost om centerpartiets framtid, länk, länk. Beslut som fattas nära människor främjar demokrati. Det är ett gott liberalt värde. Vi kan kalla det decentralisering och/eller federalism. Att gå till storms mot förlegade strukturer i näringsliv och på andra ställen är en viktig uppgift för centern.

Till detta kommer naturligtvis frågorna om att skydda den enskildes rätt i relation till storebrors rätt.

Att stödja entreprenörskap är en annan viktig fråga.

U dessa frågor ligger centern rätt. Alla gillar inte dessa idéer, men centern har en potential upp att substantiellt öka väljarkåren genom att driva dessa frågor.

I internetfrågorna och frihetsfrågorna på nätet har centern haft goda avsikter, men inte förmått leverera. Det har på sitt sätt skapat en svekdebatt. Upphovsrätt och kraftigt mindre av omotiverad övervakning är frågor som kommer att öka i betydelse. Här måste centern börja leverera resultat. De här området ligger ungdomar och liberaler varmt om hjärtat. Det är trist att trovärdigheten inte är tillräckligt hög för centern på detta område.

Centern gick kraftigt framåt i Stockholms stad. Mycket tack vare en tydlig liberal profil. Per Ankersjö och Helen Törnqvist gör ett mycket bra jobb där, tillsammans med många andra.

Här vågar man också ta debatten om de små och stora liberala frågorna, som nu senast gårdsförsäljning av alkohol, länk.

I valet till riksdagen ökade centern både i Stockholms stad och län. I länet gick partiet från 5,3 till 5,8%. I staden var siffrorna en uppgång från 5,65% till 6,34%. Det var viktiga uppgångar. Stockholms stad är en viktig bas för opinionsbildning. Där finns centern nu. Det är en av många tillgångar i arbetet att som första steg nå minst 10%.

Debatten om vilka frågor centerns ska driva är viktig och den är mera seriös än att diskutera om hur djup graven ska vara.

onsdag 29 december 2010

Skuldkris: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014...

Det första tecknet på skuldkrisen som blev känt för offentligheten var Lehman Brothers i New York som gick i konkurs den 15 spetember 2008.

Faktisk började det en vecka tidigare då den Amerikanska staten tog över ägandet av bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac. Det senare institutet garanterade cirka 57% av alla bostadslån på den Amerikanska marknaden som är värd ofattbara 12 trillioner (eg billioner på svenska) dollar. En enorm strukturförändring alltså.

Den 25 mars i år fick Grekland sitt nödlån efter en turbulent resa. Andra länder står på tur, officiellt och på spekulationslistan. I efterdyningarna av detta har företagen i Europa fått kraftigt ökade upplåningskostnader och betalar genomsnittligt mer än sina amerikanska konkurrenter, länk.

I bakgrunden har hela tiden funnits oron för USAs galopperande skuldsättning.
Delstaternas svåra ekonomiska läge har också varit känd under lång tid, men marknaden har inte reagerat.

Nu börjar marknaden mera fokusera på den offentliga skuldkrisen i USA, länk. Det samlade underskottet för USAs delstater beräknas till cirka 130 miljarder dollar för i år. Bara Calinfonen står för 25 miljader dollar av dem. USAs federala regering har skulder på cirka 14 trillioner dollar. Det motsvarar ungefär 100% av BNP.

Spekulationerna är många, länk.
En sak är säker den offentliga skuldkrisen är inte över.
-Den har bara börjat visa sin effekter

tisdag 28 december 2010

En angelägen och skrämmande artikel på SvDs brännpunkt

I ett inlägg på SvDs brännpunkt tar barnombudsmannen och några läkare upp ett obehagligt och viktigt ämne, länk. Det gäller barn som misshandlas och i värsta fall dödas.

En av de skrämmande konklusionerna av debattartikeln är: "Varje år dödas i genomsnitt fem barn i åldern 0-14 år i Sverige. Ännu fler barn får livslånga funktionshinder som en följd av brutalt våld. Den statliga utredningen om barnmisshandel från 2001 visade att en halv procent av barnen i varje årskull utsätts för grov, upprepad misshandel. Det motsvarar 3000 barn i åldern 0–6 år. En nationell kartläggning om våld mot barn som Allmänna barnhuset och Karlstads universitet utfört visade att 15 procent av samtliga elever i deras elevundersökning blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet."

Trots detta utbildas inte vårdpersonal som läkare i tillräcklig utsträckning för att kunna hantera denna typ av problem. Enbart en tredjedel av de nyutbildade läkarna har fått kunskaper för att adekvat hantera detta.

Bloggen kan inte annat än hålla med författarna till denna angelägna artikel: "Barnkonventionen förpliktigar. Barn som far illa är beroende av att professionella i vården har förmåga att se och agera."

måndag 27 december 2010

Småpartier i kris

Så var det dags för en ny opinionsundersökning. Denna gång från SKOP. Moderaterna ångar vidare och har 35% av sympatierna. Socialdemokraterna ligger på 28%.

Kristdemokraterna borde få kalla korar av 2,8%. Centern borde också fundera på vad 3,8% indikerar. Båda dessa partier fick stödröster.

Kristdemokraterna klarade sig denna gång, men det är tveksamt om man gör det ytterligare ett val. Om inte krismedvetandet ökar så riskerar man att bli ett före detta riksdagsparti.

Centern har stämma i Åre när hösten börjar. Då börjar det blir dags att finna en ny partiledare, en mera liberal sådan.

Oljepriset är högre än på länge


I denna graf som är hämtad från den norska tidningen dn.no, länk kan vi se kvittot på den ekonomiska uppgången. Optimismen frodas på marknaden. Mycket riktigt är det länge sedan oljepriserna var så höga. Brent blend oljan noteras på spotmarknaden till 93,92 dollar fatet i dag. Det tyder på att krisstämningen är borta. Visserligen är en av förklaringarna till det höga oljepriset det kalla vädret, både i Europa och USA.

När vi ser på framtida priser är läget lite mera osäkert. Dagens nivåer verkar inte rikgit hålla på medellång sikt. Ett år framåt verkar marknaden ha tilltro till dagens priser. Därefter dalar det för att om tre år vara cirka 2,5 dollar lägre. Sedan vänder det och priserna stiger igen.


Vad är det marknaden vill säga?
Sannolikt är utsikterna mera osäkra efter nästa år. Det verkar blir ett år med god tillväxt.
Det är inte otroligt att vi redan 2012 kommer att få se vissa överhettningstendenser i världsekonomin. Samtidigt indikerar oljepriserna inga katastrofer. De markerar viss framtidstro.


lördag 25 december 2010

onsdag 22 december 2010

Fort, men fel

Hänt i Värmdö
Beslutet om att bevilja bygglov för återvinningscentralen på fastigheten Djurö 8:3 gick snabbt. Det fanns inte ens tid till att nämnden skulle besluta. I stället fattade en tjänsteman beslutet.

Nu visar det sig att tomten lever. Hon bor på länsstyrelsen och har skickat ett hårt paket till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Frej och byggnadsnämndens ordförande Erik Pettersson. Där säger man att beslutet i byggnadsnämnden är formellt fel fattat. Fort och fel.

Hela länsstyrelsens beslut finner du på Värmdöleaks, länk.

Nu får byggnadsnämnden börja om från början. Sedan kommer säkert det nya beslutet att överklagas igen.

-Hur vore det om man fann en bra plats för återvinningscentralen i stället?

Bloggen säger: 1-0 till Djuröborna

Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP

tisdag 21 december 2010

Nya julkort med okänd avsändare

Hänt i Värmdö

Ännu ett oauktoriserat julkort

Hänt i Värmdö

Folkpartisång i juletid: Åsiktspoliser är vi allihopa...


Hänt i Värmdö
I ett normalhus är takhöjden högst 2,4 meter. I folkpartiet på Värmdö har man det mycket lägre i tak. Där får de som inte delar gruppledaren, Anders "Ankan" Bergmans åsikter inte högre i tak än att man ges möjlighet till att krypa ut.

En som fått pröva på detta är Olle Markstedt. I sin iver att bli av med denne man har "Ankan" i samråd med "ordförande Fredrik" kallat till styrelsemöte. Man har förmått styrelsen att enhälligt be Markstedt "överväga att byta parti".

Man funderar på om nämnde medlem är rätttrogen?
Detta påminner inte om ett liberalt parti. Bloggen känner mer vindarna från Mao och det kinesiska kommunistpartiet. Med den skillnaden att folkpartiet i Värmdö inte använder sig av väggtidningar i sin kritik.

Samtidigt måste vänner av liberalism och demokrati våga ställa de obehagliga frågorna.

När folkpartiet möts för medlemsmöten är man 7-9 personer Av dem sitter 5 i fullmäktige. Det är 71%. Olle Markstedt är själv 14% av medlemmarna på mötet. Fredrik Sneibjerg och Anders "Ankan" Bergman är 28%.
-Vad säger det om demokratin?
-Att den förlorat sin representativitet.
Folkpartiet fick 1906 röster i kommunvalet. Dessa röster förvaltas av maximalt 9 personer. Det är 4,7 promille. En rejäl fylla skulle många säga när det gäller promilletalet. I demokratisammanhang skulle man vara förtvivlad.

Om någon har 6 kompisar kan man lekande lätt ta över makten i folkpartiet i Värmdö.
Det är skrämmande. Nu ska man komma ihåg att det är ännu lättare att ta över kristdemokraterna i Värmdö. Där krävs det 4-5 personer.

Hos VärmdöCentern krävs det mellan 10-12 personer. Vill du ta makten över moderaterna krävs det 15-20 kompisar.

Detta är skrämmande smala representativa demokratiska baser. Visst visar detta på demokratins bräcklighet.

Detta talar vi inte om.

Effekten är att valet som medborgarna gör blir det minst viktiga, så länge partiet hänger kvar i fullmäktige. Det viktiga är den beauty contest som sker internt mellan politikerna. För att vinna denna gäller det att inte sticka ut.

Vad gör ledande företrädare i lokalpartierna då?
Man diskuterar om nya medlemmar ska få lov att rösta först efter en viss tid.
-Är det nån som tror att det ökar intresset för att engagera sig?
-Sanningen är att en del lokala partipampar villa bygga sina egna fort Knox.
Där för medborgare och väljare sig inte besvär.

Man må tycka vad man vill om Olle Markstedt. I stället för att be honom fara åt h-l-e-e borde "Ankan" antingen vara rak och säga att: "this town is not big enough for the both of us" eller hitta en fredlig samexistens med honom. I annat fall är risken stor att "Ankan" kommer att stå som staty i kommunen som de facto grundare av ett nytt lokalt parti på Värmdö.

Bloggen som lyssnat av hur styrelsemötet i folkpartiet avslutades undrar om det var Birgit Friggebo som inledde allsången i slutet. Långt borta hördes melodin: "Morsgrisar är vi allihopa". Orden som hördes var: Åsiktspoliser är vi allihopa, allihopa. Du med och jag med.
Bloggen undrar om man lånat texten från Maos Kina?

Fotnot: Den övre bilden föreställer Anders "Ankan" Bergman och ingen annan.

måndag 20 december 2010

Vad är bäst? -När björnen, Nallen sover eller när han är vaken?

Hänt i Värmdö
I morgon är det dags för ett nytt ledningsgruppmöte i beredningen för barn i behov av särskilt stöd. Ledningsgruppen har efter starka påtryckningar från bland annat bloggens skribent haft föräldrarepresentanter med vid sina möten. Det har inneburit ett kompetens och perspektivtillskott som varit mycket värdefullt. Två föräldrar som tillfört mycket är Jessica Linderot och Sally Thornton. Nu blir dessa båda utslängda genom fönstret.

En som dock tar sig in igen genom dörrren, om än senare är Sally Thornton som sitter i finansieringsnämnden för utbildning. Hon har engagerat sig som miljöpartist. Grattis till miljöpartiet!

Mannen bakom beslutet att slänga ut föräldrarna är kommunstyrelsens ordförande, Lars Erik "Nallen" Alversjö. Man kan tyvärr fråga sig vad som är bäst: när Nallen sover eller är vaken?

Det fanns inget logiskt skäl till att inte låta föräldrarna vara med och få förstahandsinformation om utredningsgruppens preliminära förslag. Ryktet säger att förslagen bäst karaktäriseras med orden: Mycket skrik och lite ull sa kärringen när hon klippte grisen.

För det är väl inte så att just detta är skälet till varför föräldrarna exkluderas nu?

söndag 19 december 2010

Dags avskaffa "hovnigningen" inom socialdemokratin

Enligt vadhållningsföretaget Ladbrokes finns det två starka kandidater i partiledarvalet, länk.
Sven Erik Österberg ger 2,85 gånger pengarna medan Mikael Damberg ger 4 gånger pengarna.

Morgan Johansson, Anders Lago ger 8 gånger pengarna. Veronika Palm och Ylva Johansson ger 10 gånger pengarna.

Samtidigt är det intressant att följa de närmast parallella processerna inom socialdemokraterna och miljöpartiet för att finna nya ledare. Socialdemokratin agerar fortfarande som om offentlighet åt diskussionerna är av ondo. I stället ställer man sin lit till interna och slutna processer. Dessutom försvarar man kulturen med att inte tillkännage sina kandidaturer.

Miljöpartiets process känns mycket mera som om den går i takt med tiden. Här förstår man kombinationen av öppenhet och intern process. De behöver inte stå i konflikt med varandra.

Ledande socialdemokraters argument om att man måste vara beredd att bli statsminister som socialdemokratisk partiledare.
Så såg historien ut. Om framtiden ska se ut på samma sätt krävs det något annat. Detta har inte socialdemokratin i dag. Just genom att hålla fast vid de gamla formerna och inte vågar sig på en förnyelse här blir läget ännu mer prekärt för partiet.

Det som pågår i socialdemokratin just nu påminner och Karl XVI Gustaf skulle hålla kvar vid samma frekvens och utförande av Gustav ( eller f om man följer hur kungen själv skrev) IIIs hovnigning. Båda förhållningssätten är närmast absurda.

Förnyelse krävs både i form och innehåll hos socialdemokraterna

Opinionsundersökningar

Moderaterna ökar och socialdemokraterna minskar. Detta mantra bekräftas av opinionsundersökning efter opinionsundersökning. Nu senast är det SIFO som bekräftar detta, länk. Det intressanta är när ökningen upphör för moderaterna och avtar för socialdemokraterna. För socialdemokraterna är det fortfarande en bit dit.

Kristdemokraterna som borde inse att krisen är djup sluter leden. Allt talar för att partiet kommer att bli ett före detta riksdagsparti om man inte gör något drastiskt. Då krävs det krisinsikt.

Sverigedemokraterna ökar och man har nu 7,2% av rösterna. En strategi för att hantera både partiet och de missnöjesyttringar man representerar krävs. Här ser vi ingenting. Det finns lärdomar både från Norge och Danmark. Här borde man kunna lära sig av misstag och inte upprepa dem.

Inför Centernstämman i Åre kommer säkert temperaturen i förändringsarbetet att öka. Just nu händer lite

torsdag 16 december 2010

Bondesson recenserar bloggen

Hänt i Värmdö
Bloggens skribent mötte i dag det snart avgående kommunalrådet Peter Bondesson. Han meddelade att han inte läst bloggen men blivit upplyst om att han omnämnts av den, länk.
Han frågade om "när bloggen skulle sluta skriva om honom". Hans ledigheter skulle inte skulle vara en offentlig fråga, menade han. Vidare var han förgrymmad över att bloggen ville ha en intervju med honom.

Bloggen kan konstatera att det är inte politikers sak att bestämma över vad som skrivs i olika medier. Det gäller både gammelmedia som nya medier. Det borde till och med kommunalrådet Peter Bondesson veta. Att vara kommunalråd innebär att man bli omskriven. Det ingår i rollen.

Avslutningsvis kan bloggen meddela det verkar som om Bondesson har bråttom till Gotland för en förstärkt jul- och nyårsledighet. Han vill gå på semester redan den 20 december. Då ska man samtidigt veta att han redan haft en veckas solsemester under december i år.

Börjar det inte bli dags för kommunens revisorer att granska kommunalrådens ledigheter? De borde komma med ideer för hur man kan säkerställa att inte vissa kommunalråd skaffar sig stötande långa ledigheter.

Bloggen önskar förresten kommunalrådet Bondesson God Jul och Gott Nytt År!

Ett oauktoriserat julkort från Värmdö

Hänt i Värmdö

Rapport från kommunfullmäktigemötet i går

Hänt i Värmdö
Bloggen har redan tidigare rapporterat om att temat för den styrande kollisionen är en sorts skuggornas regering. Tydlighet verkar skapa rädsla hos de som ska utöva makten. Då är det bättre att gömma sig bakom otydlighet. Skuggan som politisk förebild verkar vara ordet.

I går skulle ett antal interpellationer besvaras. Nu var det bara ett problem för att kunna debattera måste man vara tjänstgörande eller ordinarie medlem av fullmäktige. Det var inte interpellanten.

Miljöpartiet tyckte tidigare att även ersättare skulle få yttra sig i fullmäktige. Så är inte längre fallet. Nu ska man säkerställa att 51 i stället för 102 personer ska ha möjlighet att yttra sig. Nu verkar man införa en ny styrmetod och det är tystnaden. Genom att inte tillåta att en ersättare som skrivit en interpellation inte får yttra sig hoppades man slippa debatten.

Devisen verkar vara: "En tyst opposition är en bra opposition".

Man tyckte inte heller att den vice ordföranden i utbildningsnämnden skulle få lov att yttra sig i frågan, trots att hon ingår i kollisionen. Hon kom försent. Ordföranden vägrade att justera deltagarförteckningen spå hon kunde yttra sig. Idén var sannolikt att säkerställa tystnad.

Oppositionen tyckte tystnad passar dåligt i ett parlament, även om det bara är lokalt och kallas kommunfullmäktige. Så med minoritetens rätt bordlade man debatten till nästa sammanträde.

Bloggen gissar att interpellanten då kommer att vara tjänstgörande. Förmodligen lär han haft möjlighet att ladda.

Bloggen tror inte att den inslagna strategin främjar demokratin.

En som bör ges lite läxträning är vice borgmästaren och ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning, herr Max Ljungberg. Han verkade i sina inlägg närmast luftlandsatt från någon närliggande planet. Då är det lättförståeligt att man inte hunnit läsa in sig på sakfrågorna. I annat fall är det vanligt slarv och nonchalans.

Fullmäktige fattade beslut om att de politiska resurserna enbart skulle få disponeras av kollisionens partier och socialdemokraterna.
Någon i salen lär ha viskat att detta strider ju mot lagen.
Andra lär ha sagt tyst.
Enligt vad bloggen förstår kommer detta beslut att vara överklagat i samma sekund som det blivit justerat.

Lite dumt att exkludera i stället för att främja debatt, men vad vet man?

onsdag 15 december 2010

Läget inför fullmäktigemötet i kväll

Hänt i Värmdö
Läget i de styrande partierna i kollisionen är intressant inför kvällens alla val i kommunfullmäktige.

Folkpartisten Olle Markstedt är petad av sina egna som ledamot i socialnämnden. Vid ett extra nomineringsmöte i går försökte man leka brukshundsklubb för att få Marklund att lyda. Lyckades det?
-Nej han skäller vidare.

I kristdemokraterna talar man om de tre ståtrövarna; Dozzi, Örhammar och Fransson. De två första insåg att de kunde få mycket mer genom att ge antagonisten Fransson något. Nu finns nästan alla uppdrag som kristdemokraterna har av betydelse finns hos dessa tre herrar.

För att använda pastor Dozzis egna ord har man nu dockat loss. Inte från ett obehagligt och obekvämt sätt att styra Värmdö Nej, man har dockat loss från medlemsopinionen. Mångsyssleri har upphöjts till en skön konst. Knappast smickrande för ett parti som talar om värden.

Hos moderaterna är det som vanligt fullt krig. Bo Bladholm gör uppror mot det som han upplever som missförhållanden. Först var det fullmäktiges tidigare ordförande som rättmätigt fick kritik. Nu är Naess borta från Värmdöpolitiken och det sannolikt för gott.

Vid måndagens möte i moderaterna blev det stark ordväxling mellan Bladholm och partisekreterare Melin. Sakta, men säkert kämpar riddaren Bladholm för att få ordning i Värmdömoderaterna. På sikt funderar man till och med på att bedriva moderat politik.
En intressant utveckling.

I cyberrymden tror moderaterna själva att Monica Pettersson är kommunstyrelsens vice ordförande, länk. Undrar när förändringen når fram till partisekreterare Hedberg.
Han kanske inte bryr sig?

I miljöpartiet verkar man vara mera inriktad på klassiska citat. Det första är fältherrens Pyrrhus reflektion efter ett slag mot romarna år 280 f.Kr: "En sådan seger till och jag är förlorad".
Ett annat är hämtat från Hamlet: "Så övergår företag av märg och ben i eftertankens kranka blekhet över".
En del av miljöpartisterna är väldigt tveksamma till om det samarbete man givit sig in på är rätt.

Andra medier: NVP

Terrorattentatet i Stockholm: Tyvärr är det inte första gången

Då har denna vågs terrorism nått Sverige.
Dådet är ytterst beklagligt, men inte alls oväntat.
Tyvärr är det inte första gången Sverige har utsatt för något sådant. Trots det reagerar inte media med perspektiv på historien. Sverige har faktiskt en lång historia av terroristdåd. Här följer ett kort utdrag av några av dem:

Den 16 mars 1792 sköts den dåvarande kungen Gustav III av Jacob Johan Anckarström. Kungen avlider av skadorna den den 29 mars samma år.

Den 7 april 1971 skedde ett terroristdrama på dåvarande Jugoslaviens ambassad. Ambassadören Vladimir Rolovic avled av kulor från en pistol avlossad av en medlem i organisationen Ustasja.

Den 15 september 1972 kapades ett flygplan på Bulltofta av tre kroater. Detta ledde till att riksdagen stiftade den så kallade terroristlagen 1973.

Den 23-28 augusti 1973 ockuperades ett bankkontor på Norrmalmstorg. Förövarna var inte terrorister i vanlig mening. De var kriminella som använde terroristmetoder. Däremot gav dramat upphov till det i terroristsammanhang kända uttrycket "Norrmalmstorgssyndromet".

Den 24 april 1975 ockuperades dåvarande Västtysklands ambassad av terrorister ur kommandoHolger Meins. 4 personer dödades och 2 skadades.

I mars 1977 upptäckte Säpo att den västtyska terrororganisationen kommando Siegfrid Hausner skulle kidnappa den dåvarande justitieministern Anna Greta Lejon.

Om Olof Palmes död den 28 februari 1986 var ett dåd av en terrorist eller en vettvilling vet vi inte. Handlingen däremot var en terroristhandling.

För lite drygt ett och ett halvt år sedan diskuterades FRA lagen livligt. Idén med lagen var att minska riskerna för terroristattentat i Sverige. Trots lagen skedde den 11 december 2010 en terroristattack i centrala Stockholm.

Utmaningen för Säpo och FRA är inte att kartlägga vanliga medborgares rörelsen och kommunikationsmönster i det fördolda och lagra detta. Så blir inte Sverige säkrare.

Utmaningen är paradoxalt nog att ha tillräckligt stora resurser för att följa vad som sker i det öppna, på internet och sociala medier. Här kommer faktiskt viktig information som kan användas för att undvika terroristattentat. Detta hör man sällan militär eller civila underrättelseorganisationer tala om. Här borde det sannolikt sättas in mycket större och mera kvalificerade resurser.

För medborgarna gäller det att se upp för opportunisterna bland politikerna, framförallt bland de rödgröna. De utnyttjar situationen för att vända kappan efter vinden i riksdagshuset.

Medborgarna däremot inser nog att terrorister inte är en speciell sorts livsform som kan kartläggas framgångsrikt med signalspaning. Terroristerna lämnar paradoxalt nog sällan spår som är lämpliga att signalspana efter. Däremot kan märkliga meddelanden i sociala öppna medier vara betydligt mera intressanta att hålla ögonen på.

Det öppna samhället är trots allt den bästa försäkringen mot terror.
Där hör inte datalagring, ACTA och FRA-lagar hemma

Andra medier och bloggar: Aftonbladet, SvD, DN, HAX, Farmor Gun

måndag 13 december 2010

Världens största "Ankpress"

Att vara liberal är att vara kluven som bekant.
Folkpartiet i Värmdö är närmast extremt kluvet. Huruvida man därför är extremt liberala uttalar sig inte bloggen om. Vi nöjer oss med att konstatera att man inte är överens.

Arkitekten bakom de nya arvodesreglerna för de förtroendevalda är Anders "Ankan" Bergman. Han är som bekant folkpartist. Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta hans förslag till regler.

Alla fullmäktigeledamöter var för detta utom en folkpartist som ville veta mer. Denne folkpartist heter Olle Markstedt. När han inte vann den omröstning som han lär ha kallat för världens störst "Ankpress" så överklagade han beslutet till förvaltningsrätten.

En folkpartist formulerar ett beslut och en annan överklagar. Låter som om man både regerar och är i opposition med sig själva.

Vara kluven var ordet. Vanligen brukar man kunna skilja på oppositionen och de styrande, men inte längre i Värmdö.

söndag 12 december 2010

Några som går och andra som blir kvar

Hänt i Värmdö
Nu är det klart med vilka nämndordföranden som försvinner.
Moderaten Camilla Lien försvinner från ungdoms-, kultur och fritidsnämnden. Själv hade hon förväntat sig att få ett annat ordförandeuppdrag. I stället blir hon vice ordförande i porslinsmuseet. Bolaget porslinsmuseet kommer efter detta att kallas museet för krossade personliga politiska ambitioner.

Sedan länge är det känt att folkpartisten Peter Bondesson inte kommer att finnas kvar någonstans. Många drar säkert en lättnadens suck. Hade det funnits en ledighetskommitté hade han blivit ordförande där.

Samtidigt kan en segsliten diskussion om vilka som är Värmdö kommuns gränser läggas till handlingarna. Frågan blir inte längre relevant. Kommunfullmäktiges ordförande, Värmdö bostäders ordförande och tillika porslinsmuseets ordförande Per Naess lämnar samtliga sina presidieuppdrag och får inget nytt. Nu kan han dra sig tillbaka till bostaden på Kungsholmen utan att fundera på om det är hemma eller borta.

Kommunstyrelsens tidigare ordföranden, Jonas Nilssson var tänkt som vice ordförande i Värmdö Bostäder. Det la miljöpartiet in sitt veto mot. Han blir utan uppdrag.

Miljöpartisten Yvonne Blombäck kommer bara att finnas i kulisserna efter årsskiftet. Nu är hon nummer 3 av miljöpartister i landstinget. Det ger henne full sysselsättning där.
Det innebär inte att hon släpper greppet om Värmdö. Hon blir bara mindre synlig.

En som meddelat att han var på väg ut är kristdemokraternas ordföranden Clarence Örhammar. Han verkar ha svårt med vad det innebär att vara på väg ut eller in. Han får sex olika politiska uppdrag. Ett av dem är att bli ordförande i den nya överförmyndarnämnden. Bloggen kallar inte det för att dra ned engagemanget. Undrar om Örhammar funderat över att han ser en pamp i spegeln varje morgon efter årsskiftet. Kanske är det så att han bara givit maktkoncentrationen ett ansikte på Värmdö.

Malin "Måsen" Åberg Aas blir som bloggen tidigare meddelat tungviktare. Hon blir ordförande i Värmdö Bostäder och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Ett oprövat kort. Frågan är om entusiasm kan uppväga bristen på kunskap. Samtidigt blir det lätt för moderaterna att hitta en syndabock för varför det inte byggts tillräckligt med bostäder. Hon kommer att vara kommunalråd till 60%.

En som ger inflationen ett ansikte är folkpartisten Anders "Ankan" Bergman. Han ska göra samma jobb som Göran Jansson gjorde vad gäller den kommunala ekonomin. Skillnaden är att Göran behövde 10% tjänst för att utföra uppdraget. Ankan behöver 70% tjänst för att utföra samma uppdrag. Detta är vad bloggen vill kalla för hyperinflation. Det är i vart fall inte sparsamhet med medborgarnas pengar.

Ett radarpar som fortsätter är byggnadsnämndens två byggare. PO Fransson som är nominerad av kristdemokraterna får fortsätta vara vice ordförande och moderaten Erik Petterson är kvar som ordförande. Här finns förutsättningar för att miljöpartisterna kan slita sitt hår mer än en gång per sammanträde.

Miljöpartisten Yvonne Blombäck kommer bara att finnas i kulisserna efter årsskiftet. Det innebär inte att hon släpper greppet. Hon blir bara mindre synlig.

Avslutningsvis kan man undrar över varför valberedningen i kommunen inte valt att offentliggöra vem som är nominerade till olika uppdrag. Bloggen menar att medborgarna har rätt att få veta vem som är föreslagna och kunna reagera på detta. Politikerna verkar inte se något större värde i att informera medborgarna förrän alla beslut är fattade. Det är inte bra.

onsdag 8 december 2010

Opinionsläget i Stockholms län

SCB publicerar två gånger om året väljarundersökningar. En del av undersökningen är regionala opinionsundersökningar. För Stockholms län ser förändringarna ut så här sedan i maj i år. Siffran inom parentes anger maj-siffran.

Så här ser resultaten ut: Centern 2,8% (1,9), folkpartiet 9,8 (9,5), moderaterna 39,8 (38,6), kristdemokraterna 3,0 (2,9), miljöpartiet 14,8 (16,0), socialdemokraterna 22,7, (20,9), vänstern 4,8 (7,3), sverigedemokraterna 1,8 (1,6) och övriga 0,7 (1,7).

Jämfört med valresultaten är siffrorna intressanta. Vid valet fick centern 5,7%, folkpartiet 8,3, moderaterna 39,9, kristdemokraterna 6,27, miljöpartiet 7,53 socialdemokraterna 22,2, vänstern 4,4, sverigedemokraterna 4,17 och övriga 1,38.

Bilden är splittrad. De slutsatser man kan dra är att miljöpartiet och vänstern är i en nedåtgående trend. Dessa partiet har också varit de mest storstadsfientliga. Så det är kanske inte märkligt att väljarna agerar genom att rösta med fötterna.

Socialdemokraterna verkar ha funnit en lägsta punkt i Stockholmsregionen kring 21-22%. Moderaterna blir sannolikt inte mycket större än 40%.

Kristdemokrater och Centern får fundera över hur mycket stödröster man fick. Om man ska överleva gäller det att driva en tydlig och självständig politik. Kommunalpolitiken kan vara en hävstång. För centern visar Danderyd, Lidingö och delvis Vaxholm att detta är fallet.

Företagarna: Framgång blev fall för vdn

Det ska fan till att vara teaterdirektör sägs det i ett känt teaterstycke. På samma sätt kan man säga om organisationen företagarna. Anna-Stina Nordmark Nilsson har fått silkessnöret, länk, länk, länk, länk. Skälet till varför hon får gå är paradoxalt nog att hon varit för framgångsrik.

Hon har satt företagar- och småföretagarfrågorna på kartan i den Svenska debatten. Trots detta är styrelsen inte nöjd. Analysen är att Nordmark Nilsson inte lyckats öka medlemsantalet. Därför har hon misslyckats. Hon har prioriterat fel enligt styrelsen.
Detta är styrelsens analys. Problemet är bara att den utgår från en bristande omvärldsanalys. Att hålla medlemsantalet på de 70.000 som hon lyckats med är en stor framgång.

På opinionsbildningsområdet minskar medlemstalen i de politiska partierna i riksdagen. De fackliga organisationerna har en stark medlemsflykt. Näringslivsorganisationer som IVA och SNS märker av en ökande omsättning av medlemmar. I detta landskap är Nordmark Nilssons ledarskap en av vinnarkoncepten. Trots detta får hon gå. Det försvagar intresseorganisationen företagarna. Om man syns offentligt finns man och då kommer man att lyckas bättre än om man sysslar med navelskåderi.

Det har inte varit lätt att vara förtroendevald på toppnivå eller vd på företagarna. Salvatore Grimaldi och Gunvor Engström är två som har bittra erfarenheter av detta.

Bloggen är övertygad om att Anna-Stina blir rekryterad till nytt toppjobb, om hon vill.
Vilken kvalitet på den nya vdn som företagarna får är mera oklart.

tisdag 7 december 2010

Det är skillnad på en känd Anka och "Ankan" i mer än ett avseende

Hänt i Värmdö
I Ankeborg finns en rik krösus. Namnet är Joakim von Anka. Han vakar ständigt över sina pengar. Dessutom är han snål med sina egna pengar.

Huruvida Vämdö kommuns, Anders "Ankan" Bergman är snål med egna pengar vet bloggen ganska lite om. Sannolikt är han mindre snål än Joakim von Ankan.

Att vara sparsam med andra politiska partiers möjligheter att spendera är han däremot. Han anser till exempel att VärmdöCentern inte ska få ta del av de resurser andra partier får del av vad gäller kommunalråds- och samordningsresurser. Vad striden gäller är en kvarts tjänst av totalt 6 årsarbeten som andra partier delar på. Ankan har redan lovat bort resurserna till andra. Så det fanns inget kvar.

Däremot verkar det sämre med hur det ser ut i det egna partiet. Där verkar det var fritt fram för slöseri med skattebetalarnas medele. En av de dyraste politikerna i Värmdö kommun är Peter Bondesson, kollega till Bergmar. Bondesson har kostat skattebetalarna cirka 4,4 miljoner kronor under mandatperioden.

Det som är bekymmersamt med Bondesson är att han haft långa ledigheter. Under vart och ett av de fyra åren han haft sitt kommunalrådsjobb har han varit tre månader på Gotland under sommaren. Det gör att han faktiskt semestrat på skattebetalarnas bekostnad för den nätta summan av 1,1 miljon kronor. Ganska mycket pengar kan man tycka. Slöseri skulle de flesta säga. Någon tjänstledighet har Bondesson inte begärt för dessa extra semestrar.

Till detta kommer att Bondesson bara tjänstgjort 4 av 5 dagar i veckan under den tid han varit kommunalråd. Detta har kostat skattebetalarna ytterligare 0,88 miljoner kronor.

Totalt har skattebetalarna sponsrat Bondessson med ledigheter till ett värde av närmare 2 miljoner under fyra årsperioden. I resonemanget har bloggen inte räknat med att Bondesson i praktiken inte fullgjort sina sysslor som kommunalråd sedan i februari i år. Hade man räknat med detta hade han med god marginal passerat 2 miljonervallen i ledighetssponsring från skattebetalarna.

Det bloggen undrar över är hur detta kunnat fortgå?
-Varför har ingen slagit näven i bordet?
-Vad har folkpartiets egen Joakim von Anka, Anders "Ankan" Bergman gjort för att komma tillrätta med detta slöseri?

För det är väl aldrig så att Anders "Ankan" Bergman bara låtit det fortgå, utan att agera.

Denna bloggpost publiceras också på en ny blogg som heter Värmdöleaks, länk. Du är välkommen att bidra med material om hur kommunen sköts.

måndag 6 december 2010

Bloggen nominerar Julian Assange till Nobels fredspris

Det är inte lätt att inse när man befinner sig i ett ögonblick som är ett paradigmskifte.
När man kan peka på före och efter. Precis då inträffade det.

Svårigheten att ta in dessa ögonblick för det mänskliga väsendet finns även när det närmast borde vara uppenbart. Neil Armstrong är ett exempel på en sådan person: "Efter att ha landat på månen kl. 20:17:39 UTC den 20 juli 1969, steg Neil Armstrong den 21 juli 1969 kl. 02:56 UTC som första människa ner på månens yta med orden: "That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind" ("Detta är ett litet steg för (en) människa men ett jättekliv för mänskligheten"). Nitton minuter senare stod även kollegan Edwin "Buzz" Aldrin på månen.", länk.

Svårigheten ligger inte i att se det stora för det stora. Motsatsen är problemet. Att se det lilla i det lilla och vad det gör med mig som människa och i relation till det större.

Wikileaks publicering av diplomatiska dokument representerar ett sådant paradigmskifte.

Många uttrycker att lagstiftning kommer att omöjliggöra att detta sker igen. Känslan av att andas öppenhetens och frihetens luft kan inte lagstiftas bort. Problemet är nämligen att då är allt för många beredda att bryta mot lagen. I modern tid ser vi detta när det gäller fildelning. I historisk tid ser vid det bland annat när det gäller tryckfriheten.

Den digitala världen är dessutom ännu svårare att kontrollera än pappersvärlden. Lika lätt som det är att samla in och processa är det att läcka och bearbeta. Ända möjligheten att långsiktigt sluta samhället igen är en återgång till det analoga papperssamhället, men den bron är de facto redan stängd.

Om den Norska Nobelkommittén skulle vara reellt oberoende skulle man tilldela nästa års fredspris till Julian Assange. Han och wikileaks har öppnat slutna delar av samhället så att mer av öppenhet och stabilitet kan skapas. Ingen ledare kan efter wikileaks längre vara säker på att hans/hennes nedtecknade förhållningssätt och avsikter kan hållas hemliga. Därigenom har vår värld faktiskt blivit tryggare.

Andra bloggar och medier: Aftonbladet, DN, Farmor Gun, HAX, Markus Berglund

Eurokrisen fördjupas

I en debattartikel i dagens Financial Times, länk lanserar Luxemburgs statsminister Jean-Claude Juncker och den italienske finansministern Giulio Tremonte, länk, länk ett förslag om gemensamma europaobligationer. Populärt kallas de för E-obligationer. Dessa obligationer ska vara ett komplement till de enskilda ländernas egen obligationsupplåning. Herrarna vill att förslaget ska genomföras redan under december månad i år!

Upplåningen som kommer att bli gigantisk ska på sikt motsvara 40% av EUs BNP om förslaget går igenom.

Det kommer att innebära att länder som fuskar med statistik och som inte följer reglerna i alla fall kommer att få lån för att driva sin verksamhet. Det nationella ansvaret för statsskulder kommer i allt väsentligt att försvinna. Utvecklingen är naturligtvis mycket oroande, länk. Nästa generations eurokriser kommer om förslaget genomförs att drabba hela eurokollektivet och inte enskilda länder.

Obligationsinvesterare köper inte 90% kurant oxfilé. De köper 100% kvalitet. Med Junkers och Tremontes förslag försöker man tvinga investerarna att köpa secunda varor. Det accepterar ite marknaden utan att få betalt i höga premier.

Dessutom är det mycket tveksamt om förslaget är förenligt med de grundläggande traktaten inom EU.

Vad vi talar om nu är nästa generations krisländer. Det är inte bara Spanien, utan även Frankrike och Italien.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har gått i taket över detta. För hans land skulle detta innebära höjda kostnader för statsskulden.

Andra uppgifter gör gällande att Angela Merkel hotar att lämna eurosamarbetet, länk.

Eurons stora kris är inte över. Den har bara börjat.
Sannolikheten för att valutan inte kommer att överleva i sin nuvarande form blir allt större.

En Euro utan Tyskland har ingen kredibilitet.

onsdag 1 december 2010

Nordkoreas Kim Jong Il får konkurrens av socialdemokraterna

På den socialdemokratiska hemsidan, länk står något som borde få varje sann demokrat att undra.

Så här står det om den nya valberedningen: "Socialdemokraterna har nu ett färdigt förslag till valberedning inför mellankongressen 2011. Valberedningen utses vid förtroenderådet den 4 december. Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan har i dag skickat ett förslag till förtroenderådets ombud och distrikten på vilka som ska ingå i valberedningen."

Är det verkligen sant att det är Ibrahim Baylan som kommer med sådana förslag själv?
Om inte, är det ganska maktfullkomligt att skicka ut en text som denna och inte redovisa vem som föreslår och hur det är förankrat.
Bara meddelandet visar på den demokratiska krisen inom socialdemokratin.

Man har väl hämtat inspiration från hur Kim Yong Il gjorde när han föreslog Kim Yong Un till ett antal poster i administrationen.

Bloggen anar en möjlig namnändring. Kim Yong Baylan, kanske passar?

Andra medier: DN

Bloggen tror den vet vilken melodi som finns i huvudet på Bil Swedens vd i dag

I dag har det kommit ett styrkebesked från fordonsindustrin. Bil Sweden, länk publicerar i dag försäljningssiffrorna för bilar och lastbilar. Personbilsförsäljningen ökade med 32,9% jämfört med förra året, enligt Bil Sweden, länk.

För de Svenska tillverkarna går det uppåt. Volvo sålde i november 4.955 bilar. Saab sålde 1.119 bilar. För helåret har Volvo hittills sålt 45.340 bilar. För Saabs del hamnar den siffran på 7.544 bilar, länk.

För Volvo representerar siffrorna ett styrketecken. Man är på marknaden för att stanna och utvecklas.

För Saab är siffrorna möjligen en lindring i helvetet. Man har en lång väg att vandra förrän man nått ljuset. Med Drygt 1.100 bilar sålda på en månad i Sverige är tunneln fortfarande beckmörk. Det "Müllrar" möjligen i tunneln. Sannolikt är det mera sannolikt att den som köper en Saab satsar på en samlarbil. Det ska mycket till för att bilmärket ens finns kvar när november månads siffror publiceras 2012.

För Smart är siffrorna också nedslående, länk.
I år har man sålt 129 bilar. Det är en nedgång med 45%.

Miljöbilar och dieselbilar är vinnarna på den Svenska bilmarknaden. Dieselandelen ligger nu på 50% jämfört med 40% förra året. Den stora ökningen ligger på bilar som släpper ut 120, respektive 140 gram. Här ligger ökningen på 99 och 96%.

Den här typen av bilar fanns knappast för något år sedan, så ökningen är något mindre imponerande än den verkar vid ett första ögonkast. Trots vad bilindustrin säger om att det tar lång tid att ställa om så är marknadsmekanismen brutal. Antingen levererar det marknaden vill eller också är man borta. Då sätter man av de resurser som krävs.
Miljömedvetna kunder är det mest klimatsmarta ett land kan ha.

Fotnot: Bilden föreställer Bertil Moldén, vd för Bil Sweden