söndag 30 november 2008

Integritetsbalk

Camilla Lindberg från folkpartiet ska ha månadens ros. 

Hon motionerar om att förtydliga regeringensformens 1:2 om de medborgerliga fri- och rättigheter. Hon vill inrätta en intregitetsbalk. 
Hon vill inrätta en motsvarighet till de ombudsmän som finns på andra områden. Hon kallar tillsynsmyndigheten för intregritetsrevisorer. 
Hon vill förbjuda massövervakningslagar. 

Detta är ett av de första förslagen om hur integriteten och de medborgerliga fri- och rättigheterna kan förstärkas. Det är här regeringen måste lägga sitt fokus. 
Inte på att minska den enskildes intregritetssfär.

Läs hela motionen här.

Detta har vi väntat på länge. Detta är bra. Detta är viktigt.
Detta förtjänar allas vårt stöd.

Tipstack till HAX.

Andra bloggar som kommenterar: SultanJardenberg och Projo

Åkesson dyr i drift

Vid skilsmässor talas det inte sällan om att den andra parten är dyr i drift. 

I samboförhållandet mellan medborgarna och generaldirektör Åkesson talas det sällan om vad denne man kostar. Ingvar Åkesson är ju som bekant högste chef för Sveriges Integritetskränkande styrkor inom och utom landet. Populärt kallar vi hans myndighet för FRA.

Nu har branchorganisationen IT och telekomföretagen räknat ut det, enligt Svd och Expressen.
Total investering för övervakningslagarna är cirka 16 miljarder kronor. 
Det motsvarar 1.777 kronor per Svensk.
Den årliga kostnaden för att lagra email och mobiltelefonnummer för operatörerna är cirka 0,76-1,1 miljarder kronor per år. Det motsvarar 122 kronor om året och Svensk.

Till detta kommer vad IPRED lagen kommer att kosta indirekt och direkt. Billigt är det inte.

Det börja bli dags för en lycklig skilsmässa mellan Svenska folket och FRA. 
FRA lagen och Ingvar Åkesson är för dyra i drift helt enkelt.

Ankomst

Så  var det första advent. 
Som alla som någon gång varit i kyrkan på första advent vet betyder advent ankomst. 

Gårdagen betydde ankomst för årets första glöggfest. Vimmel och känslan av levande ljus i grottorna. Människor som tittar ut och blir sociala likt små, ganska söta murmeldjur.

Det betyder ankomst för den gröna vintern. Ute i skärgården var snön nu nästan helt borta. Volvo presenterar annonser med budskapet om att man visar gröna siffror. Mantrat är mindre än 120 g/km. Det som för något år sedan var en omöjlighet är nu möjligt. Grattis jorden.

Det betyder ankomst för rederikrisen i bankernas redovisningar. 
Rederierna som fraktar torrgods i östersjön har fått se sina intäkter sjunka med 91% sedan i maj i år. Indexet som styr priserna, Nordic dry index är nu på 1987 års nivå. 
Fraktraterna för containers och olja sjunker. Vi har fått en riktig rederikris. Den adventsklappen är både hård och ovälkommen.

I Lund blev det ankomst för gatukravaller, rapporterar bland annat DN,  Svd och Sydsvenskan.
Orsaken till demonstrationerna var Carl XIIs dödsdag. Den vid den aktuella tiden, 1718 för döden en hjältekonung. Nuförtiden är dagen allt för ofta detsamma som kravaller mellan yttersta höger och yttersta vänster. Det är djupt beklagligt.
 
Det blir ankomst för en julhandel utan försäljningsrekord. I stället för den vanliga julklappen är det kanske dags att ge bort en utbildning eller en arbetsplats till riktigt fattiga i Indien?
Föreningen hand in hand känns som en organisation som jag vill stödja. Deras  website är www.handinhand.nu

Vi går mot den mörkaste tiden på året, men det är inte långt kvar till det vänder.
Det kan vara dags att utnyttja mörkret till kontemplation och att öva sig att vara närvarande.
Mörkret blir ett stöd för det och inte ett hinder.

Hemlig del av Värmdö funnen

Hänt i Värmdö
Värmdö har styrts av en Allians. Den har styrts av moderater. Dessa moderater har ofta kallats de fyras gäng

Begreppet de fyras gäng uppstod efter Maos död 1976.  Man ville hitta ansvariga för för det politiska och ekonomiska kaos som gällde under kulturrevolutionen.

I Värmdö har motsvarigheten till Mao, kommunstyrelsens ordförande Jonas Nilsson avgått.
Nu försöker man hitta de ansvariga för felstegen under de första två åren av Alliansstyret.
De kvarvarande ansvariga går under namnet de fyras gäng.

Näste man i tur att degraderas är fullmäktiges ordförande Per Naess. Han har varit moderaternas politiske sekreterare och "spin doctor". Poster i olika styrelser och nämnder har regnat över honom som ordnar över en politbyråmedlem i gamla Sovjetunionen. 
Han ersätts nu av Johan Hedberg som politisk sekreterare.

En annan sak som förbryllat med Per Naess är var han bor. Hans hustru bor på Kungsholmen. Närmare bestämt på Bergsgatan 27. Enligt samstämmiga vittnesmål tillbringar även Per Naess sin huvudsakliga nattvila där. 

Då inställer sig frågan var Kungsholmen ligger? Om man ska få ekvationen att gå ihop ligger den inom Värmdö kommun. Enligt kommunallagen måste man nämligen vara folkbokförd i samma kommun som man är ordförande i fullmäktige. Sannolikt har kommunen inrättat en sorts besittning i Stockholms stad. Förebilden lär vara Goscinny och Uderzos lilla by i det ockuperade norra Gallien. Asterix och hans vänner bor där. Värmdö har i all hemlighet ockuperat Kungsholmen.

Per Naess har av moderaterna framställts som mannen med den magiska trolldrycken, Miraculix. Under senare tid har hans trolldryck beskrivits som allt mera besk. Numera är det flera ledande moderater som öppet talar om Naess som en belastning. Dessutom fungerar inte trolldrycken längre.

Om Naess påstående stämmer om att Kungsholmen verkligen ligger i Värmdö öppnar detta nya möjligheter. Bland annat kan man då förlägga ett nytt gymnasium hit som både ligger i stan och på Värmdö. Detta inser alla och envar att det är genialt. Så avfärda inte Naess idéer. Om han har rätt har alla Värmdöbor mycket att vinna på det.

Det kan finns en annan förklaring till problemet. 
Det kan vara så att Per har snackat med en sannolik släkting. Denne man skulle vara professorn och filosofen Arne Naess
Släktingen Naess har varit förespråkare för att allt liv på jorden har rätt till självutveckling och självförverkligande. Då ska inte en sådana futtilitet som bostadsorten stå i vägen för Pers personliga utveckling. Vi är ju alla världsmedborgare trots allt. 
Klart att Per måste få vara fullmäktiges ordförande. Ingen bostadsort i världen ska få stå i vägen för det.

Själv har han avvisat frågor om Kungsholmen verkligen ligger i Värmdö, med orden dumheter eller näsvis fråga. 

För det är väl inte så illa att Per Naess ljugit bara för att få dryga 300.000 kronor per år i politiska arvoden som han annars aldrig skulle ha rätt till?

Om inrättandet av Statens Hjärnverk AB

Mona Sahlin lanserade i går en ny idé i radions lördagsintervju. Svd rapporterar om diskusssionen.
Inträttandet av ett Statens Hjärnverk AB.
När nu firma Borg & CO har köpt in Invesmentbanken Carnegie är det dags att gå vidare.
Nästa steg är att köpa in Volvo och SAAB.

Inköpspriset är lågt. Vad som kostar är att hålla dessa bolag. Utan åtgärder för att datera upp och utveckla företaget krävs i storleksordningen 3 miljarder kronor per år, bara för SAAB. Lägg till anpassning till marknaden så blir kostnaden under de närmaste 5 åren i intervallet 30-40miljarder kronor. Det är bara för SAAB.

För Volvo ser läget lite anorlunda ut. I år blir förlusterna cirka 8 miljarder kronor. Nästa år kanske förlusten ligger mellan 4-5 miljarder kronor. För Volvos del blir investeringen inklusive uppgraderingar mellan 50-70 miljarder kronor.

Total investering för det nya bolaget Statens hjärnverk blir melan 80-110 miljarder kronor under fem år eller 16-22 miljarder per år. Ändå har vi ingen kunskap om vad marknaden säger om dessa bilar.

Nu vaknar ledare i länder med föråldrade och förstelnade strukturer. Angela Merkel ser att det finns möjlighet att investera i Opel. I Frankrike vaknar Sarkozy. Renault och Pegout ska få friska franska skattepengar.

Här i Sverige kommer andra branscher att vakna.
Ta dagstidningarna som exempel. DN söker nu presstöd.
Ett förstatligande av hela sektorn borde ligga i linje med Sahlins idéer. Det finns många kvalificerade journalister som riskerar jobbet. Statens hjärnverk AB är lösningen. Här talar vi faktiskt bara om några miljarder per år för en hel bransch. Rena reapriset.

Om vi tittar på marknden manar det till eftertanke. På lång sikt, fram till år 2050 finns det en stor till växt. Vi talar om en möjlig bilpark på jorden som omfattar 3 miljarder bilar, enligt tidningen the Economist.

Tillbaka till Sahlins förslag. Vilken typ av bilar kommer att efterfrågas?
Tillväxen ligger på marknader som Kina och Indien. Bilpriserna kommer att ligga mellan 2.500-5.000 US dollar. Där har inte västerlandet speciellt stor kompetens, med några få undantag. En 2000 talets Henry Ford är sannolikt Ratan Tata. Ledare för Tata koncernen som introducerar världens billigaste serieproducerade bil, Tata Nano.

Miljöbilssegmentet har en framtid. Där kan europeiska bilar ha en konkurrensnisch.

Det finns andra möjligheter.
Om Sverige satsar på 80-110 miljarder extra på transportsektorn finns det andra projekt som staten har bättre kompetens på. Sverige borde i stället satsa på infrastrukturen för höghastighetståg. Här skulle Sverige kunna skruva upp ambitionsnivån. De nya tågen bör gå i 400 km i timmen i stället för de planerade 300 km/timmen. Då skulle sträckan Göteborg-Stockholm ta cirka 1,5 timme. Resan från Stockholm till Malmö skulle gå på strax under två timmar. En investering som skulle höja Sveriges konkurrenskraft.

Sist och slutligen vilken managementfilosofi kommer det nya bolaget att ha?
Vi har sett exempel på hur staten sköter detta. Mikael Ericsson, vd på Carnegie har genom sitt bristande ledarskap skapat en förlust på cirka 1,2-1,4 miljarder.

Vad gör staten när man äger bolaget? Uttalar sitt stöd för vdn och låter honom sitta kvar. Trots att allt väsentligt av förlusten uppkommit under hans brist på ledarskap. Det blir som att göra Clark Olofsson till generaldirektör för kriminalvårdverket på grund av hans djupa kunskaper om Svensk kriminalvård.

Det finns risk för att dåliga ledare kommer att styra Sveriges bilindustrier. Marknaden är den som är bäst på att bedöma riskerna inom industrin. Staten har egna bekymmer som kräver politisk ledarskap.

Andra bloggar i ämnet: Hanna WageniusMotpol, Marknadsliberalen, Johan Ingerö och HAX

lördag 29 november 2008

Liberalism på riktigt

Hänt i Värmdö
Konkurrens skapar framåtskridande. Den ger möjlighet till att utveckla varor och tjänster. Motsatsen är monopol. Det är stagnation. Ofta ger det prisökningar och sänkt kvalitet samtidigt.
En av liberalismens grundläggande idéer handlar om konkurrens för allas bästa.

Därför är det intressant att läsa centerkollegan Hans Lindqvists bloggpost om äldreboendet i Ljung, som ligger i Värmdö kommun. Numera är centern, folkpartiet och kristdemokraterna inom Alliansen för att konkurrensutsätta upphandlingen. Även socialdemokraterna och miljöpartiet kan acceptera det.Kort sagt en majoritet.

Moderaterna däremot förespåkar privat monopolupphandling. Kommunen ska inte själv få delta i upphandlingen. Konstigt tycker jag.
Om moderaterna gråter bokstavligt eller bildligt åt att de är i minoritet spelar ingen roll. Konkurrens med de alla aktörer skapar bäst kvalitet för de äldre.
Det säkerställer värdighet redan när förutsättningarna skapas.

Nu finns det redan ett beslut om att utesluta kommunen från upphandlingen. Eftersom majoritetetsförhållandet har ändrats får det tidigare beslutet rivas upp. Här gäller det att agera snabbt och resolut.

Nu blir mottot: Må bäste anbudsgivare vinna!

fredag 28 november 2008

Elever testar kvaliteten i grundskolan

Hänt i Värmdö
Bloggkollegan Annika Andersson skriver i en blogpost om elever som protesterar mot dålig kvalitét i sin skola. Det är bra att eleverna uttrycker oro för kvaliteten till en politiker. Det visar att även elever som brukare har förtroende för den politiska kvalitetskontrollen.
Eleverna vill inte att ett antal lärare ska bytas ut i för 9:ans avgångsklasser. Det är bra att eleverna tar ansvar.

Ansvarig för frågan är grundskolenämden. Där sitter folkpartisten Peter Bondesson som ordförande. Nämnden är en sk beställarnämnd som ska utöva tillsyn över de kommunala grundskolorna i kommunen. Det ansvaret kommer av både lag och enligt den så kallade nya organisationen som kommunen har.

Nu måste politikerna döma av frågan. Ytterst ansvar för detta är just Bondesson. Brukarna/elevernas klagomål på kvalitén ska hanteras.

Så vitt jag vet har inte kommunen ett sytematiserat kvalitetssystem för hur klagomål ska hanteras och dokumenteras. Hade man haft det hade det varit lätt att i förväg förstå hur klagomålet skulle hanteras. När det inte finns det får man skapa rutiner. Elevernas frågeställning blir därför ett prejudikat som kommer att bli vägledande för hur klagomål hanteras inom grundskolan i Värmdö kommun.

Gränserna mellan politikers ansvar och tjänstemännens ansvar måste preciseras. Klart är dock att det yttersta ansvaret är politikernas.

Nu gäller det förAlliansen att kliva ned från principernas höga hästar. I stället gäller det att ta fram praktikens plog. Misslyckas man här kommer tilltron det politiska ledarskapet för överskådlig tid att vara förlorat. Lyckas man lösa problemet visar man att systemet klarar att hantera kvalitetsproblem.

Jag är stolt över elever som tar ansvar för sin utbildningskvalitét.
Därför förväntar jag mig att de politiska företrädarna tar eleverna på största allvar och med stor respekt. Kvalitetsfrågan är nämligen också ett test av demokratin som organisationsform av vårt samhälle.

Upphovsrötan

Rasmus Fleicher skriver en intressant artikel i dagens Expressen om upphovsrätten som han kallar upphovrötan.
Den är läsvärd.

Per Ankersjös reflektioner i samband med filmen "låt den rätte komma in" är också läsvärda.

Mona och Joe

Bloggen politico.com rapporterar om att den blivande vice presidenten Joe Biden är tyst. Han har inte uttalat sig offentligt sedan Obama blev vald till president.
I en artikel frågar man sig var han är. 

Kanske är det inte underligt att han har munkavle. Erfarenheterna säger att stora grodor kan hoppa ut ur hans käft. 

Så Obama visar på gott ledarskap genom att hålla honom tyst. Råd och dåd får säkert Obama från honom i alla fall. 

Att vara vicepresident är att se på. Världens mest otacksamma jobb har någon kallat det.

I Sverige borde Mona Sahlin studera Biden och lära. Sahlin har sagt att hon hämtar inspiration från Obama.
Tystnad kan löna sig opinionsmässigt.

Nalin Pekgul funderar på Newsmillbloggen om äldre vita man ska byta kön eller om Mona Sahlin ska det. Alternativt försvarar hon bara sin sjuka mor. 

FRA igen

FRA är inte populärt rapporterar Sveriges Radio.
Utbuad på mässa.
Välförtjänt.

torsdag 27 november 2008

Normer eller lagar

Sanna Rayman, ledarskribent på Svd höll ett föredrag på temat: 
Normer - bryt dem själv.
Föredraget arrangerades av Frihetsfronten.

Ett av exemplen var att homosexuella. Normen är heterosexualitet. 
De homosexuella blir faktiskt inte sedda genom att normen står i vägen. 

Många normer eller normerat tänkande har den nackdelen att individen inte möts. Å andra sidan är normen en förenkling som vi behöver för att förenkla tillvaron.

En av Sannas poänger var det egna ansvaret. 
Ur liberal synvinkel blir hanteringen av normer en fråga om hur du hanterar dem. Du kan välja att bryta mot dem. Du kan också välja att följa dem.
Där ligger en valfrihet. 

Alternativet är att så ofta som möjligt upphöja normen till lag. Effekten av det är att det egna ansvaret minskar. 

Normen följer och skapar samhällsutveckling. Lagen däremot är mera stel. Den hamnar inte sällan i konflikt med människors moral och livssyn. Först i efterhand ändras lagen. Normen däremot är dynamisk. Den går i takt med tiden. Normen kan ifrågasättas och förändras av medborgarna själva. Bara genom att följa eller inte följa skapas en dynamik. Den möjligheten saknar lagen.

Normer eller lagar? 
I många fall är det en fråga om ett liberalt eller socialistiskt förhållningssätt. 
Det avgör hur samhället ska byggas.

Demokratins utmaningar

Jag var på ett boksläpp i går. Lite spännande var det. 

På minglet före diskussionen blev jag varse att många tillhörde gamle SAS-chefen Jan Carlzons gäng. Det nätverk han skapade runt sig är levande, fortfarande än i dag. Carlzzon började på SAS 1981, som koncernchef. 1993 blev det exit. En av anledningarna var att förslaget om att slå samman SAS med bland annat SABENA inte blev verklighet. 

Som chef etablerade och omsatte han idén om service och kundbemötande som nyckeln till framgång. Det fungerade.
Carlzon själv är 67 år i dag. Männen som minglade befann sig i åldern 55+. 
Ja, det var framförallt män som minglade.

Boken hette: Demokratins förfall. Den var skriven av Lars Boisen och Karl-Erik Norrman. Jag ska något senare ge mina synpunkter på den. Av de 40 talet människor som diskuterade boken var huvuddelen marknadsförare. Den egna politiska erfarenheten lyste för många med sin frånvaro. Spännande i sig. 

En av debattdeltagarna gjorde ett inlägg som jag tog med mig hem. 
Han tog sin utgångspunkt en invandrares ord. Invandraren var René Decartes. Han flyttade till Stockholm inbjuden av drottning Kristina. 

I mitten av 1600 talet formulerar han tidsandan i orden: Cogito orgo sum (jag tänker alltså lever jag). Debattdeltagaren sa att dagens tidsanda kan uttryckas i orden: Video ergo sum (jag syns alltså lever jag).

Vi kommer tillbaka till att politiken erbjuder bara ett fåtal människor möjlighet att synas. 
Vi kan jämföra det andra områden som lyckats attrahera människor. Där har man skapat utrymme för en stor mängd människor att synas. Jag har kommenterat fenomenet i en tidigare blogpost.

Hur kan politiken i Sverige skapa möjligheter för medborgarna att synas?
Det är en del av politikens stora dilemma. Politik är i dag upplevs av många som lyssnandets konst. En konstart på utdöende.
Vi varken vill eller har tålamod att göra det.

Under dagen blir det klart att Peter Wolodarski blir ny politisk redaktör på DN. Ska bli kul att se vilken infallsvinkel han har på detta demokratins problem.

Andra som kommenterar: Ledarbloggen

onsdag 26 november 2008

Konkurrensutsätt postbefordran

Hänt i Värmdö
Det börjar bli hög tid att konkurrensutsätta posthanteringen i Värmdö kommun. Detta står klart för mig efter att ha läst en artikel i NackaVärmdöPosten. Mitt tidigare förslag om krisgrupp kring posthanteringen inom kommunen har det inte blivit något av. 

Den här gången gäller det en intresseanmälan om två tomter till fortifikationsverket. Den har fortfarande inte kommit fram. I detta fall betyder verkligen ett brev mycket. Om inte brevet kommer fram i tid kanske någon annan köper.

Att posthanteringen inom kommunen är ett problem visste vi redan tidigare. Brev internt befordrade i kommunen tar månader för att nå sin adressat. 

Den politiska laddningen av innehållet kan i vissa fall avgöra tiden för postbefordran. Genom en enkel formel kan befordringstiden räknas ut. Postbefordrans längd vad gäller Värmdö kommun är proportionell till innehållets politiska laddning. Graden av stöd till moderaternas idéer är omvänt proportionell till befordringstidens längd. 

Brev mellan kommunen och fortifikationsverket tar erfarenhetsmässigt lång tid att befordra. 

Kvaliteten på postbefordran inom Värmdö kommun är problematisk. Ett sätt att lösa problemet kan vara att konkurrensutsätta posttjänsterna till, från och inom kommunen. Olika aktörer måste erbjudas att lämna offerter. Anbudsförfrågan kan med fördel delas upp i två delar, en internt inom kommunen och en extern. Varför inte undersöka om det finns aktörer inom den sociala ekonomin kan sköta postbefordran intern. Den beramade stödenheten inom skolsidan kan också vara en aktör inom kommunen.

Som jag ser det bör även miljöaspekterna penetreras noga. Brevduvor är ett miljövänligt alternativ som bör utredas. Kommunhuset är redan på många sätt ett duvslag som höken besöker då och då. Så varför inte.

De kulturhistoriska aspekterna ska heller inte förringas. Alternativet med optiska telegrafer är därför värt att närmare studera. 

För det kan väl ändå inte vara så att medarbetare och/eller politiker i kommunen underlåter att effektuera fattade beslut. Då uppkommer ju frågan om det skett med uppsåt eller av inkompetens. Den frågan vill ju ingen ha.

tisdag 25 november 2008

Inte en ny Saida i alla fall

Hänt i Värmdö
Jag läser gårdagens NackaVärmdöPosten om VA-anslutningarna. Min första tanke är att nu får spågumman Saida konkurrens av ingen mindre än ordföranden i samhällstekniska nämnden, Peter Frej. 

Sedan blir det självklara klart även för mig. Referensen till de första signalerna om finanskris i våras presenteras av Frej i slutet av november. Peter Frej säger det i går. På grund av "finanskrisen, som började märkas i våras" klarar vi inte anslutningsmålet. Han sa det inte förra året. Troligen är han inget orakel i alla fall.

Jag vill inte utesluta möjligheten att Värmdö har sin egen variant på Göran Perssons konjunkturbarometer. Den där han pratade med statyerna på innergården i det Sagerska palatset.  I Värmdö skulle det motsvaras av att Peter Frej, som är ICA-handlare skulle gå till kyldisken och diskutera konjunkturläget med ekomjölkförpackningarna. 

Mest sannolikt är dock hela diskussionen en efterhandskonstruktion. Ja, jag vet att minnet inte fungerar som en kamera. Jag vet att det fortlöpande konstruerar och omkonstruerar. För mig finns det dock en, om än grå zon. Den där övergår minnet från att vara minne till att bli en ren fantasi. Det har skett vid flera tillfällen i Peter Frejs fall.

Ansvaret för att det kommer att anslutas 100 hushåll i stället för cirka 350 i år är Peter Frejs. Han har brustit i sitt ledarskap. Han har brustit i att se till så att det samhällstekniska kontoret har fått prioriteringar och direktiv som gör att utbyggnadstakten är just 350 hushåll. Genom att takten är för låg skapas kortsiktigt negativa effekter i Värmdö kommuns budget. De får kommunens skattebetalare ta ansvar för.

Undanflykter är dåligt ledarskap. Det visar Peter Frej återigen exempel på. Han är ansvarig och han måste signalera att det krävs resurser för att nå målen i tid. Det duger inte att konstatera att man misslyckats när 11/12 av året har gått. 

Det är dags att lämna över ledarskapet i samhällstekniska nämnden till någon som är mogen att axla ansvaret. Första möjligheten erbjuds på kommunfullmäktiegemötet i december i år.

Läget i Sverige och JM i dag

Att vara investerare i projektutvecklingsbolaget JM måste vara påfrestande. 
Aktien har gått från 146,10 som årshögsta, ned till 27,10 som årslägsta. 
I dag handlas aktien i 27,90. Börsvärdet är 2,46 miljarder. Det är lägre än det egna kapitalet.
Bolaget JM berättar om vad som händer med ekonomin i Sverige just nu.

JM hade under högkonjunkturen en lysande affärsidé. Man ska utveckla fastigheter och sälja dem på marknaden.  Kassaflödet kommer huvudsakligen inte från hyresintäkter utan från försäljningar av bostadsrätter och fastigheter. Viker marknaden för bostäder och fastigheter försvinner kassaflödet. 

Blodet i koncernen kan på ganska kort ta slut. Delårsrapporten för årets 9 första månader visar på detta. Kassaflödet från den löpande verksamheten var förra året + 1,08 miljarder. I år under samma period är det -141 miljoner kronor. Det är en minskning med nästa en miljard kronor. 

I kassan finns  578 miljoner kronor. Den har halverats jämfört med för ett ett år sedan. Till detta kommer lånelöften på sammanlagt 2,8 miljarder. Resten av tillgångarna är huvudsakligen ett varulager bestående av bostäder och fastigheter. 

Under året har JM delat ut 489 miljoner och löst in aktier för 992 miljoner kronor. 

I dag har man en soliditet på 34%. Det vill säga att av hundra kronor som hanteras i bolaget är 66 kronor andras och 34 kronor egna pengar. Även det en minskning från 39% förra året.

JM har om utvecklingen håller i sig ett till två år innan pengarna är slut.
Hela bolagets vara eller inte vara beror på om tilltron kommer tillbaka till ekonomin. 
Vågar folk börja köpa lägenheter och hus igen? Det är den generella frågan. 
Den kortsiktiga frågan är om bankerna tror på det och på JM. Det är bankerna som bestämmer i verkligheten nu. Säger bankerna upp checkräkningskrediterna är det stopp.

Tursamt nog är bolaget inte speciellt skuldsatt. Bolaget har 904 miljoner i räntebärande skulder, varav en pensionsskulden utgjorde 507 miljoner i slutet av september. Totalt har man 6,58 miljarder i skulder. Hälften av det är kortfristigt som relaterar till de byggen som pågår. Mot det står att man har eget kapital på 3,33 miljarder kronor.

Tillgångarna är på 9,9 miljarder. Värdet på tillgångarna beror på marknaden. I vart fall vad gäller 7 miljarder kronor. 10% i minskade fastighetsvärden ger en förlust på 700 miljoner.
I portföljen finns 32 900 byggrätter. Vad har de för värde i dag?

En fungerande finansmarknad är förutsättningen för att JM ska vara kvar som bolag 2010. Sedan måste framtidstron tillbaka så att människor och företag börjar ta risker. 
Det kan man inte lagstifta fram.  Man undrar därför hur ekonomiprofessorn Lars Calmfors tänker i dagens DN.

Vi befinner oss i början av en lågkonjunktur. Alla ropar på stimulans. Det kan vara klokt att inte försöka låta staten jämna ut allt för mycket. En lågkonjunktur stärker de företag som har bäst förutsättningar för att överleva.

Vi får se om JM finns kvar den sista december 2010.

Fotnot: jag har inga positiva eller negativa bindningar till bolaget JM

måndag 24 november 2008

Utlys folkomröstning om fildelning

Fridholm skriver i en bloggpost att fildelning och upphovsrätt är två skilda problemområden. IPRED lagen innehåller för mig två prinicipiella legala komponenter. Sedan finns en stor mängd filosofiska och moraliska komponenter. De har att göra med, till exempel hur man bäst främjar utveckling och framåtskridande i samhället.

De två principella legala frågorna som jag ser det är:

1. Hur kan användare utnyttja sig av andra medborgerliga fri- och rättigheter när man hanterar upphovsrättsskyddat meterial? Hur kan man använda, förfoga över upphovsrättsskyddat material som köps? Hur begränsas min användning och distribution när jag använder olika överföringsmedium för privat bruk? 
Var finns balanspunkten mellan medborgerliga fri- och rättigheter kontra upphovsrättslagstiftningen? 

2. Vem har rätten att sköta lagföring av brott mot upphovsrätten? Framförallt kopplat till internet. 

När det gäller denna senare  frågeställning håller jag helt med Fridholm. En viktig invändning är obalansen. Där en påstådd fildelare blir David som ska slåss mot Goliath. 

Det är ingen annan än staten som ska rätten att ha en poliskår. Jag kan inte se något skäl till varför upphovsrättsägare ska särbehandlas. Det har heller inte presenterats några sådana skäl i debatten. 

Nästa steg kan ju bli att butiksägare blir åklagare vad gäller snattning. Vad sägs om att ICA utfärdar förbud för en snattare att sätta sin fot in någon av Sveriges ICA butiker. 
Snatterierna är ett stort samhällsproblem där staten har svårt att lagföra i den takt som det borde ske. ICA tycker säkert att man borde ha den rätten.

Tänk dig att en person som snattat i flera butikskedjor får förbud från flera olika butikskedjor. Den personen kommer då att tvingas att handla i något annat land. Rätten att handla är ju bevars inte skyddad i grundlagen.

Att moderaternas ungdomsförbund säger ja till icke kommersiell fildelning är bra.

Centerns ungdomsförbund och Magnus Andersson är mot IPRED lagen. Precis som de andra av alliansens ungdomsförbund. Det är också bra. Hanna Wagenius från centerns ungdomsförbund låter sig inte luras av att IPRED-lagen inte ska vara retroaktiv längre. 

Copy me happy visar på den intressanta frågeställningen om hur upphovsrättsinnehavarna ska spana.  Är det via dataintrång i privata datanät? 

Den gamle Myrdal verkar vara för fildelning på principiella grunder. Däremot skriver opassande om att den numera något äldre Guillou är mot. Detta trots att han fortfarande är något yngre än Myrdal. 

Det påstås att det är en liten grupp som är för fildelning. Beatices Ask och Jan Guillou framför den åsikten. 

För min del är slutsaten klar:
Utlys folkomröstning om fildelning: för eller emot!


lördag 22 november 2008

Lördag i skärgårdenVinterns första snö har fallit. Kanske har det blivit något ljusare ute.
Gammal och ny kommunikation möts.
En av de små försöker hacka fram något nyttigt.

De flesta flyger iväg när faran närmar sig.
De finns några få verkligt modiga.
Sedan finns de som skiljer verklig fara från inbillad.
De vinner inte sällan framgång.

Fildelning igen

Christian Engström i piratpartiet refererar en artikel av Jan Myrdal i Expressen. 
Myrdal i sin tur refererar till Edenman och Palme. Dessa två myntade begreppet "kulturell allemansrätt". Palme vet väl de flesta vem han var.  Ragnar Edenman var ecklesiastikminster, en den tidens utbildnings-, kyrko- och skolminister. Han hade det jobbet från 1957-67 och efterträddes av Olof Palme.
Detta om historien.

Den rent kommersiella motsvarigheten till upphovsrätten är patenträtten.
Patentet ger möjlighet till ensamrätt för en uppfinning under ett begränsat antal år. Detta är vanligtvis 20 år från det att man sökte patentet. I utbyte mot ensamrätten publicerar den myndighet som utfärdat patentet idéen så att alla kan ta del av den. Rättigheten kan den som äger patentet utnyttja genom att själv tillverka och sälja en vara eller tjänst. Det finns också möjligheten att licensiera ut tekniken till andra och får en royalty.

Patenträtten har två syften.
1. Att säkerställa att en uppfinnare får betalt för sin uppfinning.
2. Att nya idéer blir allmänt kända så att utvecklingen stimuleras.

I kommersiella sammanhang anser man inte sällan att patent är ett hinder för spridning av en produkt. Därför strävar man ofta efter att skapa en kombination av att göra uppfinnen känd och skapa en standard av delar av den och att patentera andra delar av den.

Upphovsrätten har stärkts på senare år, patenträtten har förblivit relativt orörd. I dag gäller upphovsrätten 70 år efter det att upphovsmannen dött.  Upphovsrätten regleras på lite olika sätt för olika typer av verk.

En intressant skillnad är möjligheten att kopiera ur en bok i några få exemplar för enskilt bruk. Detta är inte tillåtet vad gäller dataprogram, eller elektroniskt lagrad musik och film.

I debatten har mycket handlat om upphovsmännens rätt. I teorin vanligen musikerns eller upphovsmannen till en film och dennes monopol på verket. Alla brukare ska betala en licensavgift för att köpa verket. Monopolsituationen gäller i praktiken minst 100 år, givet att det som är upphovsman lever 30 år efter det att verket publicerats. 
Är det en rimlig tid? Jag tror att de flesta inte tycker det.

I verkligheten är det sällan upphovsmannen som äger rättigheterna. De är ofta sålda på en andrahandsmarknad. Ägarna är oftast förlag eller filmbolag. Ändringar av upphovsrättslagstiftningen kommer därför framförallt att slå mot ett bolag och inte mot upphovsmännen. 

Fildelning som jag ser det är i de allra flesta fall en fråga om kopiering för enskilt bruk. De som fildelar kommersiellt och för egen vinning kan definitivt straffas. 
Då gäller det att sanktionerna inte är kraftigare mot "fildelningsförbrytarna" än mot andra typer av brott. Även en fildelare ska ha rätten till att vistas på internet, trots sin "förbrytelse". Rätten att utnyttja internet är för mig en del av de mänskliga fri- och rättigheterna.

När Beatrice Ask talar om att IPRED lagen blir mildare genom att den inte är retroaktiv anpassar hon bara lagen till vanlig rättspraxis. I grunden har inget förändrats. En del av det riktigt osmakliga har skalats bort. Inte allt.

Fildelning har precis som att skapa standarder det goda med sig att verk sprids. 
Det främjar utveckling och välstånd. Balanspunkten mellan utveckling och ekonomisk trygghet för upphovsmannen ligger fel i dag. Det finns allt för lite av en kulturell allemansrätt i dag.  
Därför måste IPRED lagen stoppas.


fredag 21 november 2008

En vital syn på medborgerliga fri- och rättigheter

En första lite större storm har brutit ut kring Barack Obama, rapporterar Politico
Bakgrunden är att alla som är tillfrågade och accepterar en nominering till ämbeten i den nya administrationen ska fylla i en 63 frågors enkät. 
Fråga 59 rör om kandidaten har vapen. Genast har vapenlobbyn vaknat och blåser till strid. 

En som tar det från det humoristiska hållet är den demokratiska representanthusledamoten Tim Ryan. Han säger: "Given the behavior of the vice president under the last administration, you may want to know these things." Hans ser frågan som en "Better-safe-than-sorry-measure". Ryan syftar på att Dick Cheney var med om en skjutolycka som berodde på hans oskicklighet med vapen.

För andra är det en fråga om att respektera det andra tillägget i konstitutionen. Det säger: "A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms shall not be infringed". Texten är från den 21 september 1789 och var resultatet av en mångårig och omfattande debatt. Den ratificerades och blev en del av konstitutionen 1791. Rättigheten för fria män att bära vapen har sina rötter i 1200 talets England.

Rätten att bära vapen har prövats av den Amerikanska högsta domstolen vid ett flertal tillfällen. Senast i juni i år.

Vapenlobbyn i USA ser rätten att bära vapen som en del av den liberala friheten. 
För oss i Europa finns det anledning att reflektera över den liberala frihetens innehåll.
Vad är det viktigaste fri- och rättigheterna för oss som lever just nu 2008? 

Vad vapenlobbyn inte gör är att jämföra behoven i vår tid med behoven hos den enskilde när tillägget skapades. Behovet av skydd ser väldigt olika ut. Trots detta håller man fast vid att rätten till egna vapen är en oskiljaktig del av en liberal konstitution. 

Å andra sidan har inte den Amerikanska konstitutionen tagit in tillägg om liberala, medborgerliga fri- och rättigheter på internet. Det kommer säkert men det kommer att ta tid. Mycket lång tid. 

I Sverige bör vi se till att de medborgerliga rättigheterna uppdateras med förändringar i värderingar och den tekniska utvecklingen. Vi ligger långt efter där. Det visar både FRA och IPRED debatten.

Andra bloggar om detta: Same but different, satmaran, djingis, opassande och Hax. 

torsdag 20 november 2008

Ett mail betyder så mycket

Arianna Huffington skriver att hon blev förvånad över att hon fick mail från Barack Obama i måndags. Arianna är grundare av världens förmodligen mest lästa politiska blogg, the Huffington Post. Hon undrade vad massmailet skulle innehålla för uppmaning eller önskan. Vilken politisk kampanj skulle hon nu stödja med pengar?

Till sin förvåning såg hon att mailet uppmanade till att stödja offren för bränderna i Califonien, antingen som volontär eller med pengar. 

Vi har sett att Obamas mailkontakter är extremt effektiva, till exempel för insamlingar. 
I slutet av augusti när orkanen Gustav orsakade stora skador i Texas erbjöd sig Obama att göra en hänvisning på sin sida till röda korsets, enligt tidningen Newsweek. Han förtydligade: är ni säkra på att det finns kapacitet att ta emot besökarna? Röda korset svarade ja. Efter 15 minuter hade deras hemsida brutit samma på grund av allt för många besökare.

Anledningen till uppmaningen att hjälpa har Obama själv angett under sin kampanj: "we saw time and again that when ordinary people act together, they can make a huge difference."

Obama följer upp vad Martin Luther King sa: "The ultimate measure of man or woman, is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy."

Den övertygelsen förtjänar förtjänar respekt. 

Försvunnen astronom återfunnen

Den sedan den 24 maj 1543 försvunne Nicolaus Copernicus har nu återfunnits och identifierats rapporterar e24.se.

Copernicus framförde idéen om att solen och inte jorden var centrum i vårt planetsystem. Dessutom ansåg han att jorden var rund och inte platt. 

Bland mycket annat var han matematiker, astronom, jurist, ekonom, strateg, ambassadör och läkare.

Copernicus fick år 1514 uppdraget att undersöka varför den julianska kalendern var felaktigt. Den som gav honom uppdraget var ingen mindre än påven Sixtus IV. Copernicus förstod varför kalendern var felaktig. Enligt kalendern tog det 11 minuter och 14 sekunder längre än vad det gör i verkligheten för jorden att ta på sig runt solen.

Copernicus kunde förklara varför med hjälp av sina astronomiska observationer. Han insåg att om han publicerade detta skulle det strida helt mot den katolska kyrkans tro. Därför avstod han från uppdraget. 

Samma år som sin död publicerades hans stora verk "De revolutionibus orbium caelestium libri VI. Boken accepterades först av den katolska kyrkan, men förbjöds 1616. Först 1757 eller 1835 släppte den katolska kyrkan förbudet mot boken. Trots förbudet spreds idéerna i boken och påverkade Kepler, Gallilei och Newton.

Kroppens försvinnande har att göra med att de idéer Copernicus presenterade var i strid med den katolska kyrkan. Hans kvarlevor hittades i katedralen i Frobork i Polen.

Buddisteffekten avtar

Hänt i Värmdö
Jag tänker på Wilhelm Reichs karakteristisk av människor. Han talar om att kroppen visar vilken typ av personlighet man är. Den anala personligheten är den som inte vill släppa så mycket i från sig. Alternativt kan man säga att det är samlaren. När man tittar på vissa moderata ledare i Värmdö ler jag stilla.

I vart fall har diskussionens vågor gått höga om hur nämnderna ska vara sammansatta. Förhandlingarna har förts med oppositionen om spelreglerna. Parallellt med dessa förhandlingar har det skett en sorts politikens tröstätande. En dragkamp om vem som ska ha vilken ordförandepost. 

Intressant är att "Buddist-effekten" hos näste kommunstyrelseordförande börjar avta. Han är numera inte bara fridfull och tålmodig. Han har inte gjort som Buddha gjorde när en vilsint elefant närmade sig honom. Buddha lyfte då sin högra hand i den gest som brukar kallas "frihet från fruktan". I stället höjder Värmdös ledande buddist rösten och bröstar upp sig allt ofta. Han blir förbannad. Jag tror att vi kommer att se mer ilska av denne man när han väl är vald. Den buddistiska smekmånaden är snart över.

Folkpartiet har försökt förbättra sina positioner i den nya nämndorganisationen. Samarbetet med moderaterna är nära. Inte ens toapapper av krepp skiljer dem från moderaterna. De är riktigt nära varandra. 

Man kan ju undra varför. Förmodlingen ligger inte förklaringen i Jan Guillous definifition av vänskap. Om vi har samma fiende är vi vänner. Förmodligen är det mycket enklare än så.

Peters princip är svaret. De två svagaste länkarna bland ordförandena heter båda Peter. Båda har vi skrivit om i tidigare bloggposter. Moderaterna skyddar folkpartiets Peter från petning. 
I utbyte skyddar folkpartiet moderaternas Peter från petning. Tyvärr gagnar det inte Värmdö.
I det långa loppet är det inget plus för vare sig moderater eller folkparti. 

Det som är mest illa är att bäste man inte får lova att vinna. I Jan Björklunds skola skulle dessa båda fått IG. De skulle inte fått fortsätta upp i nästa klass. I värmdöpolitiken är IG inget hinder för att fortsätta. Ibland undrar man om det ibland är motsatsen.

Fördelningen av ordförande och vice ordförandeposter ska följa vissa självklara priniciper för att jag ska stödja den. 
1. Alla alliansens partier ska ha minst en ordförande eller viceordförandepost. 
2. Där moderaterna är ordförande ska mittenpartierna ha viceordförande posten. 
Utan att dessa grundläggande principer är tilgodosedda tror jag det blir svårt att hitta en lösning.

De sorglustiga historien om Ekobacken har fått en lycklig upplösning. 
Tack Yvonne Blombäck, miljöpartiet!

Det är första steget. Nu bör Värmdö skapa ett näringslivskluster för Ekoföretag där. Här finns möjligheter att skapa pågot som kan bli profilskapande och unikt. Kommunens roll böra vara att underlätta och koppla ihop. Företagen ska visa upp sig och det är marknaden som avgör vilka som överlever.

Nu gäller det att se vidare på andra frågor. En av dem är Gustavsbergs utveckling. Den bör grundas i visioner. Olika visioner bör ställas mot varandra.  De olika visionerna bör diskuteras med medborgarna. Ansvaret för presentera visionerna är politikernas


onsdag 19 november 2008

Gammal man gör så gått han kan

Bo Rothstein går till storms mot bloggosfären i ett antal artiklar i GP och SvD.

Han framför tesen att bloggosfären är en "kloakbrunn för diskussion". I nästa andetag anser han att tilltalstonen är för grov. Han använder ett ganska grovt uttryck. Sedan är han förvånad över att människor använder ett grovt språkbruk mot honom. Kanske vore det klädsamt att titta på orsak och verkan.

Rothsteins resonemang är skrämmande. Den respons han fått på sina illa underbyggda uttalande tas till intäkt för att hans hypotes är bekräftad. Människor med ett ganska normalt logiskt tänkande skulle kalla responsen han fått för adekvat kausual. Den bevisar inte på något sätt hans hypotes om bloggosfären. 

Demokratins problem i dag är att allt för få är delaktiga i det offentliga samtalet. Allt för få är delaktiga i demokratin. Bloggosfären sänker tröskeln för vilka som kan vara med. Det är bra.

Att tilltalet blivit grövre har inte så mycket att göra med mediet bloggen. Där kan man hitta andra orsaker. Ett sämre ordförråd hos dem som debatterar är en förklaring. En annan är att det krävs ett start uttryck för att höras i det offentliga samtalet.

För Rothsteins del är nog den mest sannolika orsaken till hans utbrott att han är för gammal. Han har inte följt med i tiden. Media är mer än en papperstidning, några tidskrifter och böcker.
Media distribueras framförallt elektroniskt i dag. Det skapar nya företeelser. 

Rothstein gör som de äldre i alla tider har gjort. Han förkastar det nya uttrcyken. Det är synd att den mentala flexibiliteten hos professorn börjar avta. Genom det blir han lite mindre levande. Det är synd.

Fel incitament är farligt för välfärden


Att man får vara försiktig när man skapar incitament är tydligt. 
Efter stödet till bankerna på 700 miljarder dollar anar nu bilföretagen i Detroit morgonluft. 

Vid en hearing i senaten i går krävde de 25 miljarder dollar för att inte gå under. e24.se och New York Times rapporterar.

Enligt de tre cheferna för GM, Ford och Chrysler har inte dåligt ledarskap skapat krisen. I stället skyller man på den ekonomiska krisen och svårigheter för kunderna att få lån.

Det är värt att rekapitulera en smula. 
Under flera år har biljättarna haft stora strukturproblem. Stora sjukförsäkringsåtaganden har varit nära att ta livet av företagen. Brist på kvalitet och felaktig produktmix och höga produktionskostnader är andra orsaker. Detta har pågått under flera år. Ledningarna har inte löst dessa problem. Följaktligen har börsen gång på gång värderat bolagen till konkurspris. Detta är helt rättvist.

När nu stödmiljarderna regnar över bankerna vaknade bilföretagen. Först föreslog man att bilföretagens finansieringsinstitut skulle få bankstöd och den vägen rädda bilföretagen. Det gick inte. Nu kommer man tillbaka. 

Fokus förskjuts i ledningarnas medvetande. Det blir viktigare att söka pengar från staten än att lyckas på marknaden och anpassa strukturen. Det är högst olyckligt.

Under utfrågningen framkom att inte bara GM inte klarar sig året ut. Även Chrylser saknar pengar för driften till årets slut. Visst har marknaden försämrats. Bilförsäljningen har minskat med 14,8% i USA under årets första 10 månader. Oktober månad var extrem med en nedgång på 31,9%. Det löser man inte med statliga lån.

Amerikanska bilföretag producerar inte tillräckligt med miljöbilar och bränslesnåla bilar. Det straffas man för i dag. Det är bra. Det är marknaden som styr. Vi har tidigare kommenterat bilmarknaden i en blogspot på detta tema.

Incitamenten för företagen måste vara att skapa lönsamhet genom att vara skickliga på marknaden. Styrning mot stödekonomier skapar protektionism som skapar ännu mer obalans.
Stödekonomier minskar också förändringstakten. 

Det kanske är dags att låta något av bilföretagen gå i konkurs så att det finns en chans att börja om på marknaden.

Även i Sverige får vi lyssna på ropen om stöd. De är förförande. Tyvärr förstärks de negativa incitamenten genom att staten vill ha med alla banker i det offentliga garantisystemet.
Det borde vara ett fritt val för bankerna att välja vara med eller ej. Sedan är det kunder och affärspartners som får välja. Vill man ha affärsförbindelser med garanti eller utan. Marknadsmekanismen är alltid den mest effektiva.

Det som är riktigt illa här är att staten undergräver marknadens egna garantisystem. Kopplingen mellan risk och vinstmöjlighet försvinner. Staten tar risken och banken tar vinsten. Det fungerar inte i en marknadsekonomi. På sikt skapar det ännu större kriser.

Andra branscher sneglar på systemet. Snart har även vi bilföretag som förklarar hur illa det är. De kommer att gå om de inte får stöd. Deras inte deras fel att...

Det är dags att sätt stopp för de felaktiga incitamenten.

tisdag 18 november 2008

Lägre oljepriser ger möjligheter

Husorganet the Economist skriver en tänkvärd artikel om de sjunkande oljepriserna. Tanken i artikeln är att oljerika stater som Iran Venezuela och Ryssland hade ett högt politiskt tonläge när oljan kostade rekordhöga 147 dollar per fat. I dag ligger den på 54 dollar per fat.

För Rysslands del krävs att oljepriset ligger på 70 dollar för att få balans i budgeten. För Iran ligger den nivån på 95 dollar.

Tidningen framför att de lägre priserna gör att det nu är lättare att föra diplomatiska samtal med dessa länder. 

Ryssland är i dag mer integrerad i den internationella ekonomin än vad man någonsin varit. Man har behov av utländskt kunnande och investeringar för att öka sin energiproduktion. Nu är ett bra läge både för att göra affärer med Ryssland. Två som ser möjligheterna är Christina Stenbeck och Ikea.

Enligt Dagens Industri kommer Ryssarna att försiktigt devalvera rublen för att stärka sin konkurrenskraft.

Riskerna finns men potentialen är mycket större.

FRA lagen åter igen

Tidningsutgivarna är oroade över FRA-lagen, skriver SvDs ledarblogg. Därför bjuder tidningsutgivarna in till ett seminarium om FRA lagen med fokus på grupper som har tystnadsplikt.
Bra initiativ.

Mer om fildelning

Professorerna i nationalekonomi, John Hassler och Per Krusell går ett steg längre i en bloggpost.De föreslår att all nedladdning för eget bruk ska bli fri. Ungefär som det var med kopiering av böcker förr. 

Deras resonemang utmynnar i frågan "hur vi ska få till regler som ger en bra avvägning mellan incitament att skapa och en effektiv användning av det som skapats".

En klok tanke i en klok bloggpost.

Ekobacken igen

Hänt i Värmdö
Norrmän och svenskar han som bekant historier om varandra. En av Norrmännens favoriter är: "Nei jeg er ikke syk, jeg er svensk". 
Jag vet inte vad man ska säga om moderaterna på Värmdö. I vart fall öppnas en dörr för både grov och burlesk humor. 

Bakgrunden är att kommunen under flera år planerat för ett industriområdet med ekokaraktär. Områdets namn är Ekobacken. Under snart 2 år har projektet stått stilla. Det har antytts att moderaterna inte gillade inriktningen. 

I förra veckan kom ärendet upp för behandling i kommunstyrelsen.  NackaVärmdöposten rapporterar  om det. Moderaterna anser inte att man ska skriva in att området framförallt ska vara till för ekoföretag. Man anför att JM inte accepterar en sådan skrivning i exploateringsavtalet med kommunen.
Peter Frej, ordförande i samhällstekniska nämnden påstår "att man inte kan pressa JM hårdare för då riskerar projektet att försenas ytterligare".

Vid kontroller med JM visar det sig att kommunen inte ens ställt frågan. Tjänstemännen i Värmdö kommun har inte ens fått uppdraget att föra fram kommunens krav. 
Det är klart att man inte får något svar om man inte ställt en fråga. Trots detta uppträder moderaterna som om man gjort vad man kunnat. I själva verket har man inte gjort något. 
Då inställer sig frågan, ljuger man eller kan man inte? Båda svaren är lika illa.

Både kristdemokraterna och centerpartiet har jobbat hårt för att ge Värmdö en ekoprofil. Det har förresten socialdemokraterna och miljöpartiet också. 
Moderaterna är skyldiga mittenpartierna att man jobbar lojalt även för deras hjärtefrågor. Vill man inte det får man vara tydlig och ta konflikten.

Sedan visar det sig att företrädare för oppositionen tar kontakt med JM och frågar om man kan skriva in en klausul om ekoföretag i exploateringsavtalet. Det  har JM ingeting emot.
Oppositionen gör Alliansens jobb. Det är pinsamt.

Jag tänker på alla  dessa gånger då ledande moderater sagt att man förhandlat, men inte lyckats. Är det sant? Han man bara tänkt att man skulle förhandla?
 
Det är dags för ledande moderater att vara lojala mot de beslut som fattats i demokratisk ordning. Det är dags att inse att de är skillnad mellan tanke och handling.
Det är dags att undvika att få en ny uppslitande debatt på grund av dåligt politiskt ledarskap. Medborgarna har rätt till det.
Ett tack till oppositionen är på sin plats.

För dig Peter Frej återstår en plats och det är skamvrån. 

måndag 17 november 2008

Statliga Carnegie bank

Carnegies vd Mikael Ericsson, säger att skälet till kollapsen för Carnegie är en allt för snabb expansion. En intressant slutsats, men sannolikt tror inte ens Ericsson själv på den. Ett av de största felen var att man inte i tid genomförde de obehagliga besluten. 

En realisering av Mats O Sundqvists Hexagonaktier i somras hade representerat en förlust på några hundra miljoner. Det hade inte tagit död på firman. 

Det saknades ett osentimentalt och rakryggat ledarskap.  I stället har man trott på under. Ledningsgruppen har på ett brutalt sätt förlorat sin illusion om att jultomten finns. Priset för den lärdomen blev mycket högt.

Köpet av försäkringsmäklaren Max Matthiesen som presenterades den 12 januari 2007 var inget som försvagade Carnegiekoncernen. För säljarna i Matthiesen däremot var försäljningen en katastrof. De som sålde var huvudsakligen medarbetarna i företaget. 
Man accepterade 6 071 427 aktier i Carnegie som betalning. De aktierna var då värda 856 miljoner kronor. I dag inte en krona. Max Mattthiessen tjänar ungefär 100 miljoner kronor på årsbasis.


Christoffer Folkebo som genomförde affären för Max Matthiessens räkning borde inte ha något förtroendekapital kvar hos de egna medarbetarna. En försäljning av bolaget brådskar. Personalen lär inte ha mycket tålamod kvar.Ytterligare en osäkerhetsfaktor är den Norska delen av Carnegie. Det ligger en osäkerhet vem som har ansvaret för förlusterna. Sannolikt är det inte förluster som genererats under Anders Onarheims ledning. Förlusterna verkar ligga i en filial som styrts från Sverige. 

Frågan är om dessa förluster är sådana som riskerar Carnegies tillstånd i Norge. Om så är fallet blir priset lågt för en ny köpare. En pikant detalj i sammanhanget är att Onarheim är en av de få inom Carnegies ledning som sålde alla sina aktier i tid. Han gör därför ingen brakförlust, vilket många andra har gjort. Onarheim var som bekant tillförordnad vd under en period i Carnegie. Om Onarheim fått fortsätta längre hade kanske katastrofen undvikits.  

Köparna lär nu stå i kö. 
Den finska Sampokoncernen är en av de hetaste spekulanterna. Sampos vd, Björn "Nalle" Wahlroos känner Carnegie väl. Han erbjuder hög kredibilitet, stor kompetens och ett mycket tydligt ledarskap och dessutom en stark kapitalbas. Det är på många sätt drömaffären både för staten och bolaget. Om han tar över kommer nuvarande vdn, Ericsson mycket snabbt att få lämna Carnegie.

Nordea vill åt kapitalförvaltningen och har ägt Carnegie tidigare. Det är inte en långsiktig och industriellt riktig lösning. Kulturerna är allt för olika. Även om girigheten kan var för stor i Carnegie så kommer man alltid att tjäna besvärande mer än Nordeas eget folk. Det kommer aldrig att fungera i längden.

SEB har en möjlighet och tradition att bedriva investment och private banking på en armlängds avstånd från den egna banken. Därför kan man vara näst bäst lösning. 
Inom Wallenbergsfären kan EQT vara ett alternativ, möjligen i kombination med SEB. Ett problem här kan vara EQTs möjligheter att finansiera en Carnegie affär. Man använder vanligen en mycket stor del lånat kapital.

HQ bank, med Mats Qviberg skulle representera en come back. Pengarna kan finnas och kunnandet finns. Frågan är bara om Qviberg är tillräckligt hungrig för det stenhårda jobb som krävs. Det är inte säkert att hans tid är nu. Den har förmodligen varit vad gäller den här typen av städningsjobb.

Dnb Nor och några norska fondkommissionärer pekas också ut. Pengarna finns, men frågan är om ledarskapet finns.  

Upplösning av dramat lär ske före årsskiftet.

Läget på världens börser

Året ser mörkt ut för de som har sina pengar på börsen.
Venezuela ligger som vanligt i år bäst till med -5,2%. En svag nedgång sedan den 22 oktober som var förra gången vi rapporterade.

Kina ligger sämst till med -77,8%  följt av den ryska börsen med 69,1% (63,3%). Grekland ligger på -62% (-54%).

Sverige ligger på -45% (-41,2%). USA ligger på -36,7% och har faktiskt återhämtat sig en smula sedan den 22 oktober. Då var var det -38,2% (S&P 500 index). 
Storbritannien har också återhämtat sig en smula och ligger på -34,3% (-36,8%). 
Tyskland ligger på 40,4%, vilket är nästan exakt samma notering som förra gången, då det var -39,7%.

Oljan har sedan förra gången rasat i pris och ligger nu -29,8% mätt på årsbasis. Förra gången var det -9,3%.
Råvarupriserna är också kraftigt ned, -23,4% jämfört med -15,1%.

Konjunkturnedgången märks nu tydligt. Pressen på råvarupriserna är nu nedåtriktad. Däremot verkar det som om börserna kan ha nått de absoluta bottennivåerna för den här gången. Börsen brukar vara den som först anar ljuset i tunneln.

Regeringen däremot varnar för recession, rapporterar DN, e24.se och SvD.

söndag 16 november 2008

Veckan som gick i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
Efter en första halvlek av konfrontation till varje pris har nu pendeln svängt åt mera samarbete. Därför ska Alliansen öka antalet ledamöter i de politiska nämnderna. Mottot är att alla (partier) ska vara med. Det är bra.

Å andra sidan minskas antalet nämnder. Skälet till detta är att alla aktiviteter som har med barn och ungdom slås samman. Orsaken till detta är att skapa mer överblick. En nämnd från förskola till och med gymnasium. På ytan finns mycket tilltalande. När man granskar förslaget lite närmare blir jag orolig. På pappret gäller det 13 ledamöter och 13 ersättare. Det blir 26 kontaktpunkter för medborgarna. I dag är det 33 ledamöter och 33 ersättare i 3 nämnder totalt. Antalet kontaktpunkter för medborgarna minskar till en dryg tredjedel. Det är inte bra. 

Förmodligen kommer sammanträdestiden gå ned till någonstans mellan 35 och 40%. Den politiska genomlysningen kommer därför att bli mycket sämre. Det är inte bra.

Sist och slutligen är frågan: vem kommer att sitta i nämnden? 
Vem kommer att leda nämnden?
Det kommer att bli avgörande för om nämnden blir flipp eller flopp. 
Även om principen är fel.
Fler kontaktpunkter och stark politisk genomlysning har ett mycket stort egenvärde.

Just vem som kommer att sitta var, verkar var fokus i Värmdöalliansen. Oproportionerligt mycket tid går åt till att försvara sin position och sina ersättningar. Kampen om taburetter och ersättningar pågår för fullt. Kompetensdiskussionen kommer i andra hand. När jag använder ordet kompetens menar jag inte att den kommer av att någon tillhör ett visst parti. 

Tre personer som inte motsvarat förväntningarna i sina uppdrag är: Peter Frej, i samhällstekniska nämnden, Peter Bondesson, i grundskolenämnden och Per Neass, som ordförande i fullmäktige. Det borde vara dags för dessa herrar att släppa fram andra krafter.

Sedan är det viktigt att inte helt slukas av stolleken. Det är trots allt de politiska visionerna som är det centrala.

I veckan har Värdmöalliansen sänkt blicken igen. Industriområdet Ekobacken ska inte framförallt vara till för ekoföretag. Det ska överlåtas till byggföretaget JM att avgöra. Hoppsan!
Annika Andersson har beskrivet tankarna bakom ekobacken på ett bra sätt i en blogpost.

Trots kvasiintellektuella resonemang om att det är svårt att definiera vad ett ekoföretag är bilden klar. I grunden ligger en konflikt om kommunen ska utnyttja sitt planmonopol eller ej. Genom att inte sätta krav på byggherrar och markägare urholkar man planmonopolet. Detta har skett vid flera tillfällen. Det har i många av de fallet varit olyckligt.

Värmdö behöver en profilering som näringslivskommun. För det krävs det att kommunen använder sig av den möjligheter som lagstiftningen ger.

Det känns inte kul att vara centerpartist i dag. 
Jag hade sett fram mot en förverkligad vision om en ekobacke.  

1800 mail i inkorgen

Fredrick Federley ondgör sig över de mailbombningar som drabbat honom och andra riksdagsmän. Svenska Dagbladet rapporterar. Han kallar det ett helvetesproblem. 

Jag blir kluven till Fredriks synpunkter i intervjun. 
Å ena sidan tar jag avstånd från mailterrorism. 
Å andra sidan tycker jag att Fredrik missar en möjlighet att väcka en en viktig debatt. Den om hur väljare och politiker ska kunna kommunicera mellan valen. När opinionsgrupper väljer vägen via mailbombning är ett tecken på något. De visar på att vi inte har fungerande mötesplatser mellan politiker och väljare. Om de fanns skulle inte mailbombningarna användas. 

Internet skapar möjligheter till att etablera nya mötesplatser. De kommer inte till av sig själv. Det krävs att någon etablerar dem. Här har politikerna huvudansvaret. Ledordet måste vara interaktivitet. 

Det vore bra om Fredrik tog tag i frågan om mötesplatserna och inte bara ondgjorde sig över väljarnas rådvillhet.

Industrin som vill så sönder spinnmaskiner

I industrialismens början försökte arbetslösa arbetare slå sönder spinnmaskinerna. De trodde att det var möjligt att hindra utvecklingen. De stoppade inte utvecklingen. Faktiskt fördröjde de inte ens utvecklingen. De ökade bara kostnaderna för utvecklingen. Nu är det inte arbetarna som är på krigsstigen. Det är upphovsrättsindustrin. 

Industrin skyller sina tillkortakommanden på fildelningen. Skivindustrins minskade intäkter beror inte på fildelningen, enligt politikerbloggen. Tvärt om menar vissa forskare. 

Upphovsrättsindustrin kommer att bli lika lite framgångsrik som arbetarna som slog sönder spinnmaskinerna. Det enda man kommer att åstadkomma är att kostnaderna för utvecklingen blir dyrare. 
Såväl upphovsrättsindustrin som arbetarna på 1800-talet bygger sina handlingar på en sak:
brist på kunskap.
Det är alltid farligt.

Tillbaka

Tillbaka till Sverige igen efter kurs. 
Jylland är ljusare än Stockholm just nu. Solen går upp tidigare och ned senare. Det märks och påverkar mig. 
Vädret var skiftade från regn till solsken och tillbaka duggregn. Ett böljande Jylländskt landskap välkomnade.

I dessa tider av att ständigt vara uppkopplad är det en befrielse att kunna avstå. Mitt val blev att inte skriva något på bloggen under några dagar. Att iaktta tystnad. 

Genom att ständigt var tillgänglig blir jag inte närvarande. Närvaro är att vara på ett ställe och med alla sinnen. 

Sedan är det är inte längre en självklarhet att sinnena får en sann information. Vi manipulerar dem både kollektivt och individuellt. Viss manipulation kallar vi nedskräpning och annan är försök att förföra. Därför är det viktigt att tillåta sig att ta in signaler från olika sinnen. 
Det är viktigt att öva sig i att lyssna till sinnenas information. 

Ibland leder sinnena medvetandet i motstridiga riktningar. Andra gånger ger sinnena information till medvetandet som är kongurent. Det viktigaste är att låta sinnena komma till tals. I många fall har jag tolkat innan jag ens var medvetens om vad sinnena förmedlade för information. Då blir jag kanske förvirrad.

Nu är jag tillbaka och det blir mindre av sinnesintryck och mer av intellekt.
Det finns mycket att kommentera.

onsdag 5 november 2008

En ny president i jämförelse med

Tänk på barnen i Biafra var ett uttryck som min mor använde när jag inte åt upp maten. Uttrycket är ett sätt att förändra referensramarna. Min mor etablerade en referenspunkt som gjorde att mitt beteende framstod på ett visst sätt i förhållande till referenspunkten. 
Hade referenspunkten varit mina syskon hade resultatet blivit ett helt annat.

Biafra var en utbrytarrepublik från Nigeria. Landet existerade mellan 1967 och 1970. Landet är förknippat med hungerkatastrofer. Flera svenska piloter engagerade sig personligen i hjälparbetet. En av de mera kända var Carl Gustaf von Rosen.

När jag läser de översvallande orden om Obama tänker jag på referensramarna. Den viktigaste av dem är USAs 43 president Georg W Bush. 

Epoken Georg W. Bush har etablerat en referensram. Det var många presidentkandidater som framstod som bättre än den referenspunkten. Var valet ett val där man valde till någon eller ett val där man valde bort någon? Mycket talar för att valet gällde att välja bort. Referensramen var Bush. Då är det lätt att bli en gigant. 

Georg Bush stammar troligen från Sverige. Det är något som Svensk press har förtigit länge. Hans svenske anfader Måns Andersson utvandrade från Sverige 1639. Bush var pappas pojke och favoriserades sannolikt på grund av detta i bland annat försvaret. Den 4 september 1976 greps Georg W. Bush för rattfylla. Hans körkort drogs in för en tid. 

1986 beslöt sig Bush för att sluta med spriten och blev en "new born christian". Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att säga, före 40 års ålder hade jag inte en nykter dag. Efter fyrtioårsdagen var nästan alla dagar nyktra. 

Bush oförmåga att uttrycka sig korrekt och välartikulerat är väl omvittnat. Det finns massor av böcker som samlat mindre lyckade Bush-citat. På nätet finns det siter som samlat mindre lyckade citat. Hans oförmåga att uttrycka sig har gett upphov till begreppet Bushismer. En Bushism kan bestå av felaktigt ordval, märklig syftning, udda meningskonstruktioner, byte av vokaler och sammanslagningar av två ord 

Bush är på många sätt den mest centrala referenspunkten vi använder för att bedöma en ny president. 

En annan referenspunkt är John F Kennedy, USAs 35 president. Barack Obama jämförs med honom vad gäller retorisk skicklighet. Obamas tal ställs i relation till en president som skapade högt stående retorik. Detta sätter honom i förhållande till en annan mycket speciell person. 

Kennedy var president den 20 januari 1961 till den 22 november 1963. Kennedy värderas lite utifrån sina resultat som president och mera som helgon. Han mördades. Kennedys gärning som president har inte granskats speciellt hårt. Kennedy genomförde det misslyckade försöket att invadera Cuba via Grisbukten  1961. Han hanterade Cubakrisen. President Kennedy ökade USAs militära engagemang i Vietnam. Han inledde rymdkapplöpningen. I västBerlin uttalade han de klassiska orden "Ich bin ein Berliner". Det gav accepten till byggandet av Berlinmuren. Många av Kennedys gärningar som president är diskutabla. Hans retorik däremot är av världsklass. Oaktat resultat av sina handlingar är Kennedy otroligt beundrad

Jag vill bedöma president Obama baserat på hans resultat. Orden och retoriken kan jag ryckas med av. Det som domslutet ska baseras på är dock verket.

Artiklar: Svd, DN, Aftonbladet och Expressen.

Du döms härmed till fördumning

Vilka straff är relevanta att ge för vilka brott? Vilken är straffets funktion?
Detta är två viktiga frågor som diskuterats av jurister och rättsteoretiker. Frågor om lag och rätt är också en viktig vattendelare mellan konservativa och liberaler. Nu får frågorna om brott och straff ett bredare allmänt intresse. Orsaken är fildelningslagen och hela synen på internet inom EU.

Här står flera viktiga principer mot varandra, som skyddsintressen för stater, upphovsrätt och medborgerliga fri- och rättigheter. Vad väger tyngst?

Ska det vara möjligt att stänga av människor från internet? I så fall för vilka brott?
En som diskuterar fildelning och avstängning från internet är Oscar Schwartz.  I fildelningsdebatten är folkpartiet och centern ganska tysta. Varför denna tystnad, när båda partierna säger sig ha en liberal värdegrund?

Är det verkligen rimligt att stänga av någon från internet? Andra typer av yttrande- och informationsfrihet är  skyddade genom grundlagar. Vi talar om dem som grundläggande mänskliga rättigheter. Varför talar vi inte på samma sätt om tillgången till internet?

Fildelning är inte mord. Fildelning är inte misshandel. Fildelning upplevs säkert av många som ett ganska lindrigt brott. För allt fler, framför allt unga framstår det inte ens som ett brott. Avstängning från internet framstår som ett medeltida straff. Du döms till tystnad och du döms till att inte kunna ta del av information. På ett sätt kan man säga att du döms till fördumning. En annan beskrivning kan vara att du får en kommunikativ husarrest.  Du tillåts muttra hemma, men du får inte tala offentligt. Jag kan inte se att denna typ av straff fyller någon funktion. Den enda funktion en lagstiftning som innebär att människor kan avstängas från internet är att påskynda en förändring av lagstiftningen om fildelning.

Med den passiva syn som liberalerna i riksdagen har ökar piratpartiets chanser att komma in i riksdagen. 

Det är dags att sätt in straffen för fildelning i ett bredare sammanhang om brott och straff.

tisdag 4 november 2008

The winner is...

Barack Obama vandrar vidare till Vita huset. Han har fått ett starkt mandat. 
DN och Svd rapporterar.
Han är en kommande starkt karismatisk president. 

Första uppgiften för det Amerikanska samhället är att hålla honom vid liv hela mandatperioden och längre. En upplevt "liberal" och en verkligt färgad president har ett besvärligt säkerhetsläge. Här gäller det för secret service och CIA att till varje pris säkerställa att USA inte får ett nytt nationellt trauma. 

Arianna Huffington, USAs ledande elektroniska tidningsutgivare, skriver att alla Amerikaner har anledning att jubla. Skälet till detta är att USA har sett framåt och lagt Bush-tiden bakom sig med detta klara mandat. 

Hon jämför Michelle Obama med John F. Kennedy. Likheten i budskapet om att alla måste jobba hårdare slår henne. Arianna sätter sin tillit till att den retoriska förmågan. Den kan göra underverk för att plocka fram det bästa i ett mycket besvärligt läge för USA. Ett retoriskt ledarskap a la Churchill kan göra underverk. Det är inte bara ett starkt kort. 

Vänder Obama USAs nedåtgående trend och tar landet ur kriserna blir han en av de allra största. Utmaningarna är mycket stora, både kortsiktiga och långsiktigt strukturella.

Valet av Obama är som Arianna skriver en spegel av USA. Amerikanerna är i hög grad protektionister och inte så mycket frihandelsvänner. USA har fått en liberalare president än Georg Bush, men inte en liberal president. Det är värt att hålla i minne.

I Europa är lyckan ännu större än i USA. Undersökningar talar om att han har ett så starkt stöd som 80% av folket. Här finns den största risken för "hope hangovers". Från ledande politiker i Europa finns en stark önskan att USA ska bli ett ekonomiskt lokomotiv. 

Ekonomins tidvatten rinner öster ut. Europa kommer att få se mindre hjälp än vanligt från USA för att få fart på sina ekonomier. Vi Européer måste själva göra jobbet.

Utrikespolitiskt innebär Obama i Vita huset en välbehövlig och välkommen kursändring. 
De neokonservativa får nu packa sina väskor. Saknaden av dessa kommer att bli ytterligt begränsad. Irak och Afganistan äventyren kommer nu att avvecklas. Det kommer på sikt att skapa en säkrare värld.

Metoderna som Obama använt i valkampanjen har vi all anledning att titta närmare på. Där har han bevisat att han är nyskapare. Bloggare, interaktivitet och gräsrotsmobilisering är något som många har anledning att lära sig mycket mer om. 
Är det politiksa ledarskapet av samma kvalitet har vi möjligheten få många positiva överraskningar. Annars blir det tyvärr många negativa.

Med finanskrisen i färskt minne

På jakt efter vad som rör sig i vår tid

Som en del av er märkt har jag tagit ledigt från bloggandet några dagar. I stället har vi varit och spanat i vår tid. Platsen för spaningen har varit London. En av mina absoluta favoritstäder. 

När vi anlände till det lilla familjeägda hotellet, var det fortfarande litet. Ägaren var inte längre en familj. Det var ett imperium - Hilton. Bara det är värt en reflektion. Goda lokala lägen är alltid attraktiva även för de riktigt stora. Det kommer vi att se mer av i även i lilla lokala Sverige.

Vi beslöt oss för att uppleva det turisten gör. Vi avlade ett besök på Madame Tussauds Vaxkabinett. Det jag mindes från barndomens besök var de nästan ofattbara köerna. Denna lördag fanns det inget av ringlande och långa köer. Priset för att komma in var fortfarande högt. Vaxkabinettet förklarade det höga priset med att man inte var momsbefriad som andra museer. Nåväl, kanske en del av förklaringen.

Väl avplockade en ansenlig mängd pund tog vi hissen upp.
Ett par våningar upp stannar hissen Där mötte oss pressfotograferna. De mötte oss med ljud och ljus. Det är jag som har huvudrollen hos madame Tussauds. Vaxdockorna är statisterna. Jag går vidare in i en sal med superkändisar. 

Där finns inte längre rep som håller mig skild från celebriteterna. Här gäller det att fotograferas med sin statist. Namnen på alla kändisarna finns inte längre tillgängliga. Några är bortrivna, men vad gör det? Vaxdockorna är "mänskliga kulisser" på mitt eget kändisparty. Det viktigaste är att man kan fotograferas med kändisstatisten. 

Det stämmer vad så många säger. Det börjar bli fler som vill synas än som vill se på.
Madame Tussauds går därför i takt med tiden. 
Det känns att jag blivit gammal. För mig är det ok att beskåda och inte vara den som syns, men jag har en trend med mig ut.

På kvällen är det dag att besöka en bar. 
Glöm vinet, glöm ölen, glöm den nya världen och den gamla också. Nu är det finanskris och då har fokus förskjutits öster ut. I alkoholens värld har förskjutning kommit tidigare. På Nobu bar är det saké som gäller.
Saké kallar vi i daglig tal för risvin. Egentligen är det helt fel. Saké bryggs på ungefär samma sätt som öl. Saké kan drickas kallt och varmt. Det finns fyra typer av finare saké. En typ med ett uns alkohol tillsatt. De tre andra typerna har ingen alkohol tillsatt. I stället har man polerat bort 40, 50 eller 60% av risets vikt. För den som är trendig är det saké som gäller numera.

Det verkar som om det är dags att lära av asiaterna och lära sig deras dryckestraditioner. För den som är nyfiken kan det bli en spännande resa.

Nästa lilla observation är ett ord och ett förhållningssätt. Ordet och förhållningssättet är organic. På svenska är det ungefär ekologiskt. På restauranger och i matvaruhus är det tydligt att det är trenden. Det känns som vi i Sverige vill vara ekologiska, men jag är inte säker på att vi ligger i täten. Det verkar som om engelsmännen är långt före oss på detta område.