lördag 28 januari 2012

Feminist javi(s)(s)t ?(!)


Så var det dags för den nye socialdemokratiske ledaren Stefan Löfven, länk länk att göra det obligatoriska tillkännagivandet: Jag är feminist, länk, länk. Genom denna rit åtnjuter mannen någon sorts syndernas förlåtelse.

En annan ledande socialdemokratisk feminist är den tidigare ordföranden och numera säteriägaren Göran Persson, länk. Han är också feminist. Frågan är om någon man i politiken i dag har möjlighet att vara något annat än feminist?

Samtidigt verkar man underförstått anta ett den korrekta motpolen till feminism är manschauvinism. Det vill säga synen att mannen är överlägsen kvinnan. Det är en lingvistiskt felsyn. En mera adekvat motpol är i stället maskulinism, länk

Poängen med att sätta polariteter maskulinism-feminism mot varande är det i grunden finns en syn om de båda könens lika värde.Både feminism och maskulinism förespråkar lika politiska, ekonomisk och sociala rättigheter för män/pojkar och kvinnor/flickor. Det innebär lika lön och vårdnad om barn, skyldigheter och rättigheter i samhället.

Det som gör bekännelsen från Persson och Löfven, länklänk besvärlig är att de sannolikt inte riktigt vet vad de bekänner sig till. Feminismen är som bekant ingen enhetlig rörelser. Denna blogg föutsätter att ingen av herrarna är anarkafeminister. Samtidigt har de ett behov av att tona ned sig tydlighet som män.
Ja, de är starka och drivande. Det behöver inte betyda att de saknar empati eller också kan vara svaga.
Däremot blir bekännandet till feminismen mera en sorts devalvering av fenomenet mannen.

Det finns biologiska och miljömässiga faktorer som utveckar mans- och kvinnoroller, problem och möjligheter. Det är tur att medicinen sakta men säkert börjar undersöka speciella kvinnliga sjukdomstillstånd som inte bara är spegelbilder av mannen. Självklart ska män och kvinnor inte ha olika lön för lika arbete.

En värld full av feminister blir inte en bättre värld. Det blir en värld som saknar den naturliga motpolen, maskulinismen. Läs gärna den mycket underhållande boken, Egalias döttrar som på ett humoristiskt sätt problematiserar maskulinism och feminism.

Att vi börjar få allt fler manliga feminister är inte ett hälsotecken. Det visar i stället på att män i ledande ställning inte bejakar sin manlighet. Hade de sagt sig vara maskulinister hade de i stället framstått som trovärdiga.

Misshandlade kvinnor visar på att samhället är grymt, länk. Förövaren är ofta en man. Oförsvarligt, hemskt och det krävs att man gör något åt det. I en värld där unga pojkar allt oftare växer upp utan nära goda manliga förebilder minskar förutsättningarna för att eliminera våldet. I vårdnadskonflikterna är reptilhjärnans reflex hos domarna att en olämplig kvinna ofta är lämpligare än en lämplig man att tilldömas vårdnaden, om nu gemensam vårdnad är omöjlig.

Oskyldiga män har lättare att dömas för misshandel genom dubiösa anmälningar från en kvinna.

Jag påstår inte att män är offer för ett partiarkat. Däremot tror jag att ett jämställt samhälle kräver förståelse och insikt om den komplexa problematiken bakom. Det löses inte genom att nya manliga ledare bekänner sig till en sorts diffus feminism. Här krävs den mer av insikt och trovärdighet för att bli trovärdig. 

torsdag 26 januari 2012

Ur led är tiden...

Då är det klart. Stefan Löfvén blir ny partiledare, länk.
Oklart hur länge.
Oklart med vilket mandat.
Oklart vad medlemmarna tycker om valet.
Oklart vad medlemmarna vill.
Mycket är oklart.

Bara en sak är helt klar socialdemokratin är inte en medlemsstyrd organisation. Det är en organisation som styrs av en liten grupp människor som har en mycket tveksam förankring bland gräsrötterna.

Socialdemokratins ledning är representanter för representanter för representanter för representanter. I hur många steg är oklart. Detta ger inte begreppet folkrörelse liv, länk. Det visar på att folkrörelsen i sin gamla form har överlevt sig själv och det är det sätt som valet av Löfvén gått till på ett tydligt exempel, länk på detta.

Personen Löfvén är lämpad och kunnig. Det är inget fel på honom. Måhända saknar han tillräcklig karisma. Han har tagit på sig ett uppdrag där förväntningarna är närmast orimliga. Sannolikt lär han bara bli en mycket temporär lösning. Det trista i detta är att IF metall förlorar en god ordförande efter detta. Socialdemokratin egentligen inte lärt sig något av Juholt perioden.

Att Sven Erik Österberg får come back som gruppledare är heller inte oväntat. Han lär inte skära några lagrar genom det uppdraget. Det saknas helt enkelt utstrålning. Han är en svag motsvarighet till Mitt Rimney. Signalen i partiet genom att välja Österberg är att knivar i ryggen lönar sig. Det är högst tveksamt om denna värdering är bra att implementera i partiet.

Sannolikt står vi nu inför en fördjupad kris inom socialdemokratin. Partiet kommer att känna av den nedre opinionsmässiga lägsta punkten på under 20%. Samtidigt växer både vänstern och miljöpartiet och kommer att ligga i intervallet 10-15%. Tre  närmast jämnbördiga parter. Gör man bra ifrån sig i valet 2014 finns risk för en dansk upprepning. Socialdemokratin gör sitt sämsta val på 100 år och tillsätter statsminister, paradoxalt.

För alliansregeringen är läget svårt. Hur ska man kunna kommunicera resultat om allt medieutrymme går åt till att skildra socialdemokratins kris. De sociala medierna, nya former för opinionsbildning och en mera ideologiskt färgad politik kan vara byggklossar i ett framgångsrecept. Nu gäller det att höras i mediebruset!

Kristdemokraterna verkar ha fångat upp gamle pastor primarius (kyrokoherde i Storkyrkoförsamlingen) i Stockholms bevingade ord: "de kristna är ofta de styggaste". Med partivänner som kristdemokraterna har behövs inga politiska ovänner.

Som ledare är Hägglund död, måhända inte hjärtdöd. Det krävs ett ledarskap som bejakas av minst 80% av medlemmarna, gärna mer. Hägglund har kanske 50-60%. Om fader Alf stiger ned från sin tron i Bryssel hägrar 10% i valet 2014. Annars lär partiet löpa stor risk att sitta på avbytarbänken under perioden 2014-2018.

Politik i Sverige 2014 handlar inte om visioner det handlar om kris i olika visioner. 

tisdag 24 januari 2012

Fullt krig inom det lokala folkpartiet i Värmdö


Följande mailkorrenspondens har kommit till bloggen till del. 
Kärnan är att Anders "Ankan" Bergman (fp) förvägrade Olle Markstedt (fp) att skriva ett ersättarutlåtande. Markstedt som inte nöjer sig med ett nej vänder sig till socialdemokraterna som verkar vara villiga att låta Marksteds röst höras om än i skrift.
Bloggen undrar i sitt stilla sinne om detta är  en ny- och omdefinitionen av vad folkpartiet i Värmdö anser vara högt i tak. Tidigare, historiskt har just folkpartiet slagit vakt om yttrande- och tryckfrihet. Har man månne ändrat uppfattning om detta lokalt?
Kanske är det bara så enkelt att Bergman prövar hur effektiv hans partipiska är?
Illa är det i vart fall.

Olle Markstedt
12:31 (12 minuter sedan)
Hej Stefan
Svettigt arbete som kommunalråd

Olle
070-516 24 27

Vidarebefordrat brev:

Från: Anders Bergman <anders.bergman@varmdo.se>
Ämne: Re: Kvarnbergsterassen - fråga om din text till KS-protokollet
Datum: 24 januari 2012 10:23:33 CET

Bästa Olle.
Kom just tillbaka från ett träningspass och har missat ditt samtal och mail. Jag är inte överraskad över ditt sätt att agera. Tycker självklart inte att det är bra.

Med vänlig hälsning,
Anders Bergman
Kommunalråd (Fp)
Värmdö kommun
076-1398213

24 jan 2012 kl. 10:10 skrev "Olle Markstedt <olle.markstedt@me.com>" <olle.markstedt@me.com>:

Hej Lars
Jag har sökt Anders B för att höra om han anser att det är bättre att jag lämnar mitt ersättaryrkande via s än att som liberal folkpartist men har inte lyckats få kontakt.  Den som tiger samtycker varför jag därmed tolkar det som att vårt folkpartisktiska kommunalråd inte har något emot detta något udda förfarande. Vad gäller texten tycker jag att den är rätt OK att skickas in.

Med vänlig hälsning

Olle Markstedt
070-516 24 27


23 jan 2012 kl. 21:25 skrev Lars Bryntesson:

Hej Olle!

Tack för ditt mail. Som jag sade till dig härom dagen tycker jag att vi ska vara beredda att, genom vår rätt att lämna reservation till protokollet, också lämna utrymme för dig att få med din text när du nu uppenbart nekats det pi helt eget namn. Jag kan tänka mig att vi i avslutningen av vår reservation skriver:

"Härutöver vill vi ge möjlighet för ersättaren i Kommunstyrelsen Olle Markstedt (Fp) att framföra vad han ville ha antecknat till protokollet, men nekades att göra som eget ersättaryttrande. Därför vill vi komplettera vår reservation med följande text inlämnad av Olle Markstedt:
" - Olles exakta text - "

Eftersom jag tycker att det vore direkt felaktigt av mig/oss att göra några som helst förändringar i din text så undrar jag om du vill ha den på exakt det sätt som du sände mig eller om du själv vill justera den på något sätt? Det enda jag vill fästa din uppmärksamhet på är att det kanske vore bättre om du skrev "Jag" istället för "Vi" i början av sista raden.

Mvh

Lars

Olle Markstedt <olle.markstedt@me.com2012-01-20 13:52 >>>
Hej Lars

På senaste KS röstade tyvärr koalitionen igenom att välja en entreprenör som vinnare i en markanvisningstävling om gestaltning av bostäder vid Kvarnbergsterassen. Jag ville lämna ett sk ersättaryttrande men förvägrades av ordförande Lars-Erik Alversjö efter det att Fp:s kommunalråd Anders Bergman ansåg att det vore olämpligt.

Eftersom jag driver en liberal politik tycker jag det är viktigt att var och en som förvaltar medborgarnas förtroende får deklarera sin uppfattning och skulle därmed önska att s i sin reservation kan förtydliga min, och dem vars förtroende jag förvaltar, uppfattning.

"Olle Markstedt, som ombud för de som kryssat honom, ansåg vid mötet att det är mycket olyckligt att ha en markanvisningstävlan innan politikerna har bestämt VAD marken ska användas till och detaljplanen vunnit laga kraft. Som ett exempel på nackdelen med att fatta beslut i fel ordning kan nämnas Slussen där beslut om trafiklösning och markanvisning för en Galleria har blivit ett hinder i den politiska beslutsprocessen om antagandet av detaljplanen för området. Vi förstår inte vitsen med att sälja skinnet innan björnen är skjuten."

Du får gärna formulera om det bara det klart framgår att jag inte delar koalitionens helomvändning från att tidigare ansett att tävlingen skulle avbrytas till att utse en mycket tveksam vinnare.

Med vänlig hälsning

Olle Markstedt, Fp ersättare i KS
070-516 24 27

söndag 22 januari 2012

Främmande ord kan lämpligen användas med förstånd

Hänt i Värmdö
Visst kan det vara fint att använda främmande ord. Extra fint kan det vara att använda utländska närmast okända ord. Allra finast är det att använda latinska sentenser. Det finns bara en sak att tänka på.
Att man vet vad man talar om och att man citerar någorlunda korrekt.

Första kontrollen om man har en korrekt uppbyggd mening. Även i latinet krävs verb för att en språkligt korrekt mening ska vara konstruerad.

Inte sällan försöker politiker briljera med sitt språk. En virtuos på området är vår utrikesminister Carl Bildt. Han vet att använda en adekvat rimligt komplex vokabulär.

Tyvärr är den tidigare ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Camilla Lien sällan lika framgångsrik. I stället faller försöken ofta platt till marken. Ett av de senaste magplasken publicerades härmdagen. Hon försökte sig på att utan verbet "transit" använda uttrycket "sic transit gloria mundi". Dessutom skedde detta med fle ordföljd.

Uttrycket i sig är inte helt enkelt.  Inte minst att hitta ett lämpligt sammanhang för. Numera är det rent språkliga felet rättat, länk. Fortfarande inställer sig frågan om fru Lien förstår uttryckets sammanhang och betydelse.

Sannolikt inte. Uttrycket är en del av en längre fras från påveinstallationer från 1200-talet och fram till 1963.
Hela meningen lyder: Pater sancte, sic transit gloria mundi (Helige fader, så förgår världens härlighet).

Meningen upprepades under det att man rituellt eldade blånor som är en rest vid linberedning tre gånger. Denna ceremoni gick i graven med den legendariske påven Johannes XXIII, mest känd för eftervärlden för att ha kallat till det andra vatikankonciliet 1962.

Hur i hela världen denna mening om än numera rättad har något rimligt samband med fru Liens betraktelser om partibidrag undandrar sig bloggens förståelse. Kanske kan någon förklara?

lördag 21 januari 2012

(s): om att se sig som vinnare även om man är förlorare

Då skedde det som var nödvändigt inom socialdemokratin. Scenografin vara noga uttänkt.
Den hade bara ett problem. Det saknades trovärdighet, länk.
Först förkunnar Carin Jämtin, länk att ledarna i verkställande utskottet har förtroende för den store ledaren. Klockan 23.00 samma dag meddelar samma partis kansli att den store ledaren ska hålla pressträff nästa dag klockan 15.00. Det lär inte finnas någon med minst normalbegåvning som inte tror att detta var överenskommet in i detalj. Det hade kanske fungerat i Nordkorea, men det fungerar inte i Sverige 2012.

Scenografin var hämtad från en flydd tid. Då det var möjligt att kontrollera information. Synen på väljarna eller individerna som väljer vittnar om en märklig människosyn. Känslan för inte tankarna i till jämlikhet och lika värde. Nej, i stället finns en liten grupp som vet bättre. Man undrar verkligen om sympatisörer och väljare vill ingå i ett sådant sammanhang, med den synen.

Så avgick då Håkan Juholt som ledare någon minut över tre. Klockan 16.30 håller organisationen presskonferens. Det som bli tydligt är den socialdemokratiskta självbilden. Detta är ett parti som inte räknat med något annat än framgångsrik.
Någon plan B finns inte om det skulle gå illa.
Nu går det dåligt för socialdemokratin. Några regler finns inte för en situation som denna. De flesta andra regelsystem, som stadgar och avtal tar just upp "worst case". Det finns nämligen med som ett alternativ, om än mycket oönskat.
Genom synen på sig själv som vinnare, länk
i varje läge blir socialdemokratin hänvisad till någon sorts representanter för representanterna. Dessa är långt borta medlemmar och väljare. Dessa ska nu, med nästan den gamla tidens statliga övermakt sätta upp regler för vad som ska ske. Reglerna kommer säkert formuleras mer utifrån taktiskt strategiska utgångspunkter än med primär omsorg om demokratin.
Även detta är tragiskt.

När man talar om rörelsen eller folkrörelsen från socialdemokratins ledande företrädare och hävdar speciella förutsättningar klingar det ålderdomligt och förlegat. Världen och även socialdemokratins medlemmar och sympatisörer har närmast fri tillgång till information. Det borde även ledningen inom socialdemokratin tänka på. Processerna måste skapas med utgångspunkt för de förhållanden som gäller i dag, länk,

Det finns en viktig kärna i begreppet folkrörelse, men den är väl dold inom socialdemokratin. Nu gäller det för socialdemokratin att inse att man är ett vanligt parti, ett bland andra. Man är inte förmer än andra partier.

Jämlikhet början med synen på sig själv i förhållande till den egna omgivningen. Utan att socialdemokratin ändrar denna kommer krisen att förvärras. Då räcker det inte med hur många partiledarbyten som helst. Spelreglerna inom partiet måste vara formulerade så att det är förutsägbara.
Socialdemokratin har en mycket lång väg att vandra innan man blir ett trovärdigt parti.

Att som så många leta externa syndabockar leder ingen vart, länk.
Nästa steg för det sargade partiet är sedan att formulera en modern politik, länk.  

Nya hot mot ett fritt internet

De två moderata riksdagsledamöterna Karl Sigfrid och Lars Beckman skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, länk.
De två artikelförfattarna pekar på att hoten mot ett fritt internet kommer från många håll.
I USA förbereds lagstiftning som kan ta död på de sociala medierna.
Här i Sverige vill socialdemokraterna införa en bredbandssskatt. Effekten av skatten blir omvänd "Robin Hood". Information på internet blir en klassfråga. En fråga om att ha råd.
Det är dålig innovations- och fördelningspolitik.

Sigfrid och Beckman sammanfattar sin artikel så här:
"De som vill göra internet dyrare och tillgängligt för färre människor underskattar, i likhet med SOPA/PIPA-förespråkarna, betydelsen av fri information. Vi säger nej till en bredbandsskatt. En sådan skatt skulle förstatliga och centralisera kulturfinansieringen. Vi tycker tvärtom att regeringen bör garantera hela Sverige rätten till en snabb internetuppkoppling."  

FRA: Även storebror måste följa lagen för att lillebror också ska göra det

Debattens vågor svallade höga för något år sedan om FRA-lagen. Det gällde de viktiga frågorna om integritet och hur mycket storebror verkligen måste veta om laglydiga "normala" svenskar.
En politisk kompromiss träffades kring övervakningen. En lag stiftades. Många var kritiska över att storebror skulle ta ett allt för stort steg i var mans vardagsrum. Inte utan relevant kritik och berättigade frågor drevs lagen igenom.

Nu visar det sig att FRA inte följer lagen, länk, länk. Den lag som ska sätta gränserna för just FRAs verksamhet, länk, länk. Hade det varit en enskild som gjort vad FRA nu gör som brott mot lagen hade denna något riskerat ett kännbart straff. Nu är det storebror själv som bryter mot sina lagar. Därför händer inget för lagbrytarna.

Tilltron till rättssamhället bygger på att myndigheterna inte kliver över de stängsel lagarna utgör. FRAs agerande är allvarligt, men tyvärr inte oväntat. Effekten är faktiskt att FRA skapar underlag för ett anarkistiskt klimat i samhället. Man skapar i stället för stabilitet faktiskt kalabalik. Om inte samhället själv följer sina lagar, varför ska då medborgarna göra det?

När det gäller den politiska överenskommelsen om gränserna för FRA vill nu moderater och socialdemokrater hand i hand bryta den, länk, länk. Storebror ska få veta ännu mer om medelsvensson. Till vilken nytta kan man undra.
Att få ännu mer storebror i vardagsrummet blir ett annat brott i trovärdigheten inför politiken.

Illa säger bloggen.

fredag 20 januari 2012

Bloggen väcker reaktioner

Hänt i Värmdö
Inläggen på bloggen väcker reaktioner.
Nu senast gällde det postningen om att Deshira Flankör blir ny ordförande i Värmdö Vård- och Omsorgsstyrelsen, länk.
Fru Flankör var uppretad över bloggposten och meddelade att hon ville ha ett telefonsamtal med denna bloggs skribent. Eftersom vi är måna om våra läsare togs en kontakt med henne. Fru Flankör meddelade då att hon avsåg spela in det aktuella samtalet. Detta ville inte bloggen medverka till utan samtalet avbröts. Omgående efter denna incident ringde Flankör upp igen. Huruvida detta senare samtal spelats in av Flankör vet inte denna bloggs skribent.

Fru Flankör meddelade att hon kände sig förtalad. Detta förtal bestod i att Flankör tidigare skulle varit socialdemokrat. Bloggen meddelade att man före publiceringen kollat uppgifterna med två källor. Flankör ville ha namnet på källorna. Precis som normalt meddelades Flankör att bloggen inte röjer sina källor.

Fotnot:
Det är olagligt att efterforska källor i publikationer som bloggen.

Landshövingsämne söker län


Håkan Juholt fyller 50 år i år. Den 16 september är det dags.
I morgon talar allt för att han meddelar sin avgång i ett köpcenter i Oskarshamn, länk länk.

Denne Juholts far hette Karlsson och bytte namn. Kanske hade det varit lättare för Håkan att heta Karlsson.

Håkan Juholt var under perioden 1984-90 ledamot av SSUs förbundsstyrelse.
Från 1994 sitter Håkan Juholt i riksdagen.
Fokus i Juholts politiska gärning har varit försvarspolitiken. Där har han ofta uppfattats som konstruktiv och kompetent.

Han har både hunnit med att vara biträdande partisekreterare och tillförordnad partisekreterare.  Efter Mona Sahlins avgång som partiledare dök han upp som valberedningens förslag till ny partiledare. Den 25 mars 2011 blev han socialdemokraternas ledare. De första månaderna gick allt som på räls. Avslöjandet om att Juholt tagit emot mer bostadsersättning från riksdagen än vad han haft rätt till gjorde honom i medias ögon till en ond man.

I ett försök att bli en god man medverkade han i talkshowen Skavlan den 1 december 2011, länk.
Hans framträdande blev inte den förändrade succén. I stället blev det en veritabel katastrof. Linn Ullman blev på många sätt den som visade på Juholts dåliga sidor. Efter detta reste sig aldrig Julholt.

Den 20-21 januari 2012 sammanträdde socialdemokratins verkställande utskott. Där kom man sannolikt fram till att Juholt måste avgå. Han blev inte röjsågen.
I stället visade han på att SSUs konflikter har fortplantat sig upp i moderpartiet.
Världens bästa socialdemokrater finns inte längre i Sverige. Därför belönar inte väljarna dem bättre. Man är numera ett vanligt socialdemokratiskt parti. 20-30% är intervallet och resten är upp till resultat, men det har man fortfarande intre förstått i partiet.

Nu väntar en ny valprocess.
Man får hoppas att den blir bättre än den förra

Värmdö riskerar att bli mera hemligt

Hänt i Värmdö
Efter uppståndelsen kring mötet i samhällsplaneringsnämnden den 18 oktober vill nu ett tjänsteutlåtande helt stänga nämndens möten, länk.
Tjänsteutlåtandet är ett beställningsverk från några ledande politiker. Man vill inte ha någon insyn. Därför kommer tjänsteutlåtandet.
Som denna bloggs läsare vet sker alltid "myndighetsutövning mot enskild" bakom stängda dörrar. Däremot sysslar samhällsplaneringsplaneringsnämnden med mycket annat. Detta kan behandlas i full öppenhet. Nästa sammanträde i nämnden den 31 januari, länk skulle till exempel kunna hållas helt öppet.

Det nämndens ordförande Peter Frej tagit initiativ till främjar inte tilltron till politiken. Det ökar misstron mot politikerna och vad de gör. Politiken i Värmdö har ett lågt förtroende hos allmänheten. Det bästa sättet att motverka detta är öppenhet.
Vad politiken och politikerna måste lära sig är att kommunicera. I vissa fall talar lagen om att vissa beslut ska ske bakom stängda möjligheter. I andra fall är öppenhet möjlig och önskvärd. Så är fallet oftast.

Politikerna i Värmdö har dessutom möjligheten att påverka regeringen för att inleda försöksverksamhet med helt öppna sammanträden. Av detta hör man ingenting. I stället verkar det nästan som om man önskar att mest möjligt är hemligt. Det är en dålig strategi.

Förslaget om att helt stänga samhällsplaneringsnämndens möten ska ses i ljuset av att man funderar på att minska transparensen och öppenheten genom att minska inflytandet för vanliga partimedlemmar i beslutprocesserna.  Man vill minska paritmedlemmarnas möjligheter att delta vid förmöten. Detta minskar ytterligare den offentliga ytan.
Till och med partimedlemmar kan i värsta fall bli hänvisade till att följa politiken via artiklar i lokalpressen. Det är ingen bra utveckling.

Rykten talar dessutom om att de ledande kommunalråden funderar på att stänga allmänheten ute från kommunstyrelsens möten. Det gör saken ännu sämre.

Medicinen mot politikerförakt heter öppenhet och inte tvärt om.

torsdag 19 januari 2012

Moderat rockad i Vård- och Omsorgsstyrelsen

Hänt i Värmdö
Nu blir det snart en ny ordförande för Vård- och Omsorgsstyrelsen i Värmdö kommun.
Hans Ove Görtz har avsagt sig uppdraget som ordförande. Vid ett möte hos moderaterna i måndags nominerades Deshira Flankör som kandidat att efterträda Görtz. Kommunfullmäktige kommer att utse Deshira till ny ordförande. Fullmäktigebeslutet är en ren formalitet.

Deshira Flankör är moderat kommunfullmäktigeledamot och ledamot i den lokala partistyrelsen i Värmdö. Hon har en blogg med namnet: "jag i tre kronor", länk. Hon är känd för att ha fört en trevande politisk tillvaro och prövat på att ha varit organiserad centerpartist och socialdemokrat tidigare.
Hon ligger väl till hos kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö och kunde därför inte förbigås menar en del kritiker. Andra menar att hon är en kvinna att satsa på. På denna typ av mera framträdande politiska befattningar är hon ett oprövat kort.

Bloggen menar att man får bedöma henne efter de politiska resultat hon lyckas åstadkomma. 

onsdag 18 januari 2012

Mera om de olagliga partiavdragen i Värmdö

Hänt i Värmdö
Debattens vågor går höga om de lagstridiga partiavdragen efter Nacka Värmdö Postens avslöjande, länk.
Den ena sidan av frågan är politisk, filosofisk. Den rör om individens frihet. Självklart är det bra om de som har politiska uppdrag av egen fri vilja ger bidrag till sina partier. Det centrala är att individen själv avgör detta. Individens självbestämmande över frågor har varit en viktig ideologisk fråga. Moderaterna gjorde under många år stora insatser för att visa på kollektivismens baksidor. En av de värsta var fackföringsrörelsens kollektivanslutning av medlemmar till socialdemokratin. Efter uthållig opinionsbildning upphörde denna 1987. Partiavdragen i Värmdö kommuns tappning är en variation på samma tema.

Mot den bakgrunden är det oförståeligt att moderater vill släta över de kollektivt tvingande partiavdragen. En av dessa är den mer än vanligt förvirrade Camilla Lien, länk. Om man undantar de rent semantiska bristerna i hennes blogginlägg som exemplevis  tautologin "lagstridiga brottet" så verkar hon inte förstå frågans allvar. Skandalen kring partiavdragen är en fråga om moderat trovärdighet. Det gäller att leva som man lär. Kollektiv konfiskering, om än till partier är och förblir inte god moderat politik.

Den andra delen av frågan gäller juridiken. Värmdö kommun har i vart fall olovligt förfogat över medel som tillhör förtroendevalda. Det kan vara så att en brottsrubricering skulle kunna vara ännu allvarligare. Den som tagit emot medlen, "bidragen" som på brottslig väg avhänts de förtroendevalda har sannolikt också begått brott. Här kan det vara fråga om någon form av häleri.
Det är viktigt att frågan inte slätas över. Lika väsentligt är det att det sker en adekvat rättslig avdömning i frågan. För detta krävs en förundersökning av en åklagare.

Sist och slutligen blir frågan om partiavdrag också en fråga om en sorts omvänd Robin Hood-politik. De högst betalda förtroendevalda, kommunalråden har nämligen inte belastats med detta avdrag. Bloggen kan tycka att detta är märklig fördelningspolitik. För det är väl inte så att kommunstyrelsen ordförande nyligen överfört 10% av sin lön till den moderata partikassan för perioden från det han tillträdde?

måndag 16 januari 2012

Tvångsbetalning via kommunen

Hänt i Värmdö
Partibidrag kallas det visst.
Tvångsbetalning är det i verkligheten.
Värmdö kommun har helt olagligt under  minst 21 år dragit pengar från förtroendevalda inom moderaterna och socialdemokraterna. Beloppet för moderaterna rör sig förra året om 38.000 kronor. För socialdemokraternas del rör det sig säkert om större belopp, uppskattningsvis 40-60.000 per år.

Att kommunen gör den här typen av avdrag borde falla under allmänt åtal.
Här borde en åklagare inleda förundersökning.

De som tvångsvis fått betala partibidrag kan begära pengarna tillbaka för de senaste 10 åren. Om många kräver detta kan läget bli kärvt för både de lokala moderaterna och socialdemokraterna. I värsta fall riskerar lokalpartierna konkurs om man inte får hjälp av rikspartierna.

Detta är inget annat än en rejäl skandal!

onsdag 11 januari 2012

Hemlös eller kontraktslös?

Hänt i Värmdö
Just nu råder full kalabalik i Värmdöpolitiken om hur man ska tolka ett inslag i rapport, länk, ABC nytt och NVP, länk om hemlöshet. I grunden ligger en rapport från Socialstyrelsen, länk. Sedan är frågan hur man använt materialet och tolkat det.

På framförallt den socialdemokratiska sidan verkar man mena att felet beror på att det byggs för lite bostäder i Värmdö kommun. Bland de styrande politikerna verkar man mena att det beror på att det egna bostadsbolaget, Värmdö Bostäder ställer för höga krav på dem som ska vara hyresgäster.

Låt oss först konstatera att antalet akut hemlösa är större i Nacka (55) än i Värmdö (24).

I siffrorna inkluderas följande: akut hemlösa, intagna, människor med kommunala boendelösningar och dem med eget ordnat kortsiktigt boende. I begreppet kommunala boendelösningar inkluderas bland annat de som bor i exempelvis Värmdö Bostäders lägenheter, men där kommunen står för kontraktet. Denna grupp är sårbara, men bloggen ställer sig tveksam till om dessa egentligen borde kallas för hemlösa. Dessutom skulle kommunen och kommunens eget bostadsbolag kunna träffa särskilda hyresavtal.  Där skulle kommunen kunna gå i borgen under viss tidsperiod och om hyresgästen sköter sig skulle denne själv kunna ha kontraktet utan borgen.

När man granskar siffrorna i Nacka och Värmdö framgår det att den stora skillnaden är inom begreppet "med kommunala beoendelösningar" 234 för Värmdö och 19 för Nacka.

För att kunna dra slutsatser åt antingen det ena eller andra hållet krävs faktiskt en analys av siffermaterialet. Här borde journalisterna förklara hur de hanterat materialet.  Allra först en analys om journalisternas tolkningar är rimliga. Därefter krävs det en nogsam analys av de olika begreppens innebörd och vad man kan dra för slutsatser ur detta.

Så som det ser ut vad gäller nyhetsinslagen talar de om dem som inte har egna hyreskontrakt, inte nödvändigtvis hemlöshet. Vad gäller akut hemlösa borde man göra en närmare analys av vad som ligger bakom.

Ännu så länge menar bloggen att detta medieuppslag enbart kan betraktas som tveksam journalistik.

Bloggen menar att det är viktigt att så många som möjligt har egna kontrakt och egna bostäder, men statistik ska vara redig.

tisdag 10 januari 2012

Reflektioner kring primärvalsresultatet i New Hampshire

Med en övervikt på 250.000 röster är detta det starkaste styrketecknet från någon republikan de senaste tre primärvalen i New Hampshire.
Mitt Romney, länk tog hem segern och vann med starka 39,4%.

På andra plats med 22,4% gjorde Ron Paul en stark spurt. John Huntsman på tredje plats med  16,8% gör också en något bättre valkampanj än förväntningarna.
Newt Gingrich fjärdeplats med 9,4% borde vara en stor besvikelse. Likaså Rick Santorums femteplats med 9,3%. Rick Perry borde inse att det är över med sina 0,7%.

Nästa veckas val i South Carolina avgör hela primärvalsförloppet. Sannolikt kommer Mitt Romney att vinna och då är det i praktiken över för de andra kandidaterna, som bloggen tidigare menat.

Kritiken mot Romney som näringslivsperson från framförallt kandidaterna, Perry och Gingrich är kontraproduktiv för republikanerna. Utan näringslivets stöd kommer man aldrig ha en chans att vinna mot en sittande president. Samtidigt är detta område ett av Obamas svagaste. Han uppfattats som näringslivsfientlig. Dessutom är han ingen verklig frihandelsvän. Han är protektionist.

Romney har däremot förståelse och har en mycket välmeriterande näringslivsbakgrund. Kritiken från Perry och Gingrich kan därför mycket väl slå tillbaka mot deras kampanjer i nästa vecka.

Romney är kandidaten som flest republikaner tror har chans att vinna mot den sittande presidenten. Dessutom har han ett oväntat stort stöd från oberoende väljare.
Här har vi den viktigaste förklaringen till Romneys framgång så långt. Just nu är oddsen 60-40 för Obama mot Romney. Med en annan kandidat är oddsen betydligt sämre.


Att utifrån ett Svenskt perspektiv mena att han är starkt konservativ är både missriktat och fel. Det är till exempel inte möjligt att vara republikansk presidentkandidat utan att vara abortmotståndare.
Samtidigt borde den mera analytiska Européen, Svensken uppfatta att Romney är beredd att ta till krafttag för att göra slut med osund ekonomi. Det må vara i näringslivet eller som guvernör i Massachusetts. Romney är till och med beredd att skattebelägga bensinen, vilket han gjorde som guvernör. Det är en framtida nyckel till sanering av den amerikanska ekonomin. Vi talar om en kandidat som i verkligheten är mer pragmatisk än ideologisk. Det verkar helt ha kommit bort i den svenska Obama-fixeringen och glorifieringen.

Vem som blir USAs nästa president är en viktig fråga för Sverige och för Europa.
Sund ekonomi i USA är bra för Europa. Med Mitt Romeny som USA en president får man för första gången på länge någon som har förståelse för och dessutom har egen erfarenhet av Europa. Han tillbringade nämligen 2,5 år i Frankrike. Dessutom talar han franska.

Att det viktiga primärvalsresultatet inte är förstasidesnyhet i till exempel Svenska Dagbladet, länk och Göteborgsposten, länk är skrämmande eller som DN inte uppdatera valresultatet, länk.
Johan Ingerö på SvD har i vart fall gjort en snabbguide till kandidaterna, länk.

Med denna mycket magra mediabevakning inställer sig frågan, länk, länk, länk: Hur provinsiella får egentligen svenska medier vara?


Primärvalet i New Hampshire

Primärvalet i New Hampshire pågår för fullt.
Vallokalsundersökningar, länk indikerat att Mitt Romney får cirka 37% av rösterna och närmast följer Ron Paul med 18% och på tredje plats kommer John Huntsman med 16%.

Vid primärvalen 2008 fick John Mc Cain 37,1% tätt följd av Mitt Romney med 31,6%. Av de som var med 2008 fick Ron Paul 7,7% förra gången det begav sig. Avståndet mellan första och andraplatsen är betydligt större denna gång.

Nästa kraftmätning sker i  South Carolina den 21 januari och därefter är det dags för Florida den 31 januari.

Om siffrorna från valllokalsudnersökningarna står sig och Romney även vinner stort i South Carolina är han med största sannolikhet republikanernas utmanare till sittande president Obama. Spänningen är då över. I annat fall blir det en lång och utdragen process.

För er som är intresserade av att följa primärvalet kan bloggen rekommendera New York Times, länk och den konservativa bloggen Politico, länk.

måndag 9 januari 2012

Sveriges politiska karta ritas om

Expressen publicerar en ny opinionsundersökning i dag utförd av Demoskop, länk.
Så här ser siffrorna ut.


S 23,9 (–2,2)
V 5,9 (+1,7)
MP 14,6 (+3,1)

Totalt röd gröna blocket: 44,4%


M 34,1 (–2,2)
C 5,3 (–0,8)
FP 5,8 (–0,1)
KD 2,9 (–0,4)

Totalt alliansen: 48,1%


SD 6,0 (+0,9)


Socialdemokraterna verkar inte ha någon stödnivå strax under 25%. I stället ligger den sannolikt vid cirka 18-20%. Mardrömscenariot för socialdemokraterna är tre rödgröna partier som är närmast jämnstora, med ett plus minus på 5 procent-enheter. Sannolikt är det dit vi är på väg under 2012. Med duon Sjöstedt Fridolin blir detta kanske verklighet.


Moderaterna har stabiliserat sig kring 34-35%. Centern och folkpartiet kring 5% strecket. Någon Lööf effekt verkar det inte bli för centern. 
Kristdemokraterna är nu på väg mot utplåning. Den enda som kan rädda partiet är Alf Svensson. Om han återinträder som partiledare kommer partiet snabbt att etablera sig som näst största alliansparti. Fokus på väljare över 50 år och partiet blir en vinnare. I annat fall är det "game and over". Det spelar ingen roll om ledaren heter Hägglund eller Odell.


Om inte kristdemokraterna klarar sig kvar i riksdagen kan ett samarbete mellan alliansen och miljöpartiet bli verklighet. Ett alternativ kan till och med vara en koalitionsregering mellan enbart miljöpartiet och moderaterna.
Alliansen som koncept håller inte med så stor obalans mellan partierna. I början var det moderaterna lika stora som resten av partierna i alliansen. Nu är man dubbelt så stort.

Det knakar betänkligt

Hänt i Värmdö
De som styr i Värmdö kommun är en koalition. En del har kallat den för kollision i stället. Det gäller i många dimensioner, mellan partierna inom sammanslutningen, inom partierna och mot oppositionen.
Irritationen mellan de olika partierna i stor.

Den stora frågan just nu stavas miljöpartiet. Den person som skapade samarbetet detta partis del, Yvonne Blombäck har i det närmaste lämnat kommunalpolitiken. Numera verkar hon nästan helt vara intresserad av landstingsfrågor. Stödet lokalt har också eroderat.
Hennes "efterträdare", Malin "Måsen" Åberg Aas är vänsterkvinna. Hon trivs inte i sammanhanget.
"Kollegor" inom kollisionen beskriver "Måsen" som en som tar stort utrymme. Någon med elak tunga menade att hon aldrig skulle få vara med i radions "på minuten". Hon avviker nämligen ofta från ämnet.

Andra är oroliga för hennes bristande kompetens som ordförande i Värmdö bostäder AB. Detta "lilla bolag" är Värmdöbornas stora skattkista. Värdet är mellan 2-2,5 miljarder kronor. Många menar att man borde vara mer aktsam om detta bolag.
Efter en period med en totalt misslyckad ordförande, den tidigare kommunfullmäktigeordföranden Per Naess hade man hoppats på någon som kunde tillföra något.

För den som läst bolagets årsredovisning, länk ser man att den inte ens är upprättad enligt IFRS standarden med IFRIC tilläggen enligt EU standard. Hade man gjort det skulle fastigheterna värderats och värdeförändringen årsvis kunna avläsas. Många kommunmedborgare skulle uppskattat den transparensen. Det har inte skett.
Miljöpartister som är intresserad av hur andra kommuner gör kan titta i redovisningen för Göteborgs stads bostads och fastighetsbolag, Framtiden, länk. Där är miljöpartiet med och styr. De använder IFRS.

Allt fler miljöpartister ställer frågan när och inte om man ska lämna samarbetet inom "kollisionen". En fråga som kan vara en "spräckfråga" är den tänkta nedläggning av CAS, Centrum för Arbete och Studier. Samtidigt kan det bli besvärligt redan med tomträttsavgälderna på Sandhamn.

Samarbetet kan vara över redan under första kvartalet.

-Vad sker i så fall?
Det blir sannolikt ett minoritetsstyre. Man förfogar då över 25 mandat av fullmäktiges 51 totalt.

Ett alternativ skulle vara att bjuda in centern.
Problemet är bara att många moderater, inklusive de ledande inte tål Ina Ununger. Hon är: No No!
Den gamle "Åsa-Nisse Marxisten", Hans Lindqvist ser enligt många till arvodena. Så det är bara att betala. Ununger  däremot får man aldrig stopp på. Hon är mycket värre än "Måsen" menar till och med dennes värsta kritiker. Hur man ska förhålla sig till Henrik Paulsen är ett annat känsligt kapitel.
Der mesta talar i så fall för ett informellt samarbete med enbart "Åsa-Nisse Marxisten".

En som lurar i vassen är oppositionens Lars Bryntesson. Han behöver dock kristdemokraterna centern och miljöpartiet för att kunna regera i majoritet. Det krävs nog en del för att få till, men omöjligt är det inte.

Det är som man säger på sjön: Först ett haveri och sedan får man se vilken livbåt det blir.

Fåglarnas krig

Hänt i Värmdö
Före jul kom Värmdös finansminister Anders "Ankan" Bergman hem solbränd från Karibisk semester. När han väl anlänt till fosterjorden i Värmdö blev han fullständigt vit. Som i ett trollslag.

Orsaken?
Den ena frågan som fick honom att tappa solbrännan var att man beslutat om att följa lagen.
Kommunen hade nämligen beslutat att utreda konsekvenser och alternativ när det gäller trafikförsörjningen i de "nya" Gustavsberg. Lagen säger att man ska utreda alternativ när det gäller detaljplaner. Nu fanns ett beslut på att man skulle följa lagen. .
Snabbt klockan 00.03 kallade man till möte. Kvickt och lätt revs beslutet upp, länk.

Vad som gjorde "Ankan" extra vit var att han insåg att den största kritikern finns i det egna partiet. Hans "partibroder", Olle Markstedt kommer att ta varje möjligt och omöjligt tillfälle att diskutera det han anser vara brotten mot miljöbalken och plan- och bygglagen. I fokus för kritiken kommer just "Ankan" att stå.

Miljöpartiet däremot kan man förstå. De menar säkert att det inte krävs någon konsekvensutredning av trafiken. Man ska enligt dem gå, cykla eller åka kollektivt. De andra får väl skylla sig själv, menar man säkert.

Det andra som fick "Ankan" att tappa färgen är just miljöpartiet och faktisk "kompisen" Malin "Måsen" Åberg Aas. När nämnde "Anka" var borta föreslog "Måsen" att man skulle avbryta markanvisningstävlingen på Kvarnbergsterassen. Detta skedde i enighet. En som inte var enig i sin frånvaro var en viss "Anka".

Det var i rollen som Joakim von... Genom beslutet försvann nämligen många glada pengar för kommunen. Hur han ska få till det här undrar nog en del. Bloggen tror sig veta att markanvisningstävlingen snart är igång igen. Det är upplagt för bråk mellan fåglarna.

onsdag 4 januari 2012

Dött lopp II

Med 8 rösters övervikt, länk vann Mitt Romney primärvalet i Iowa. Han fick 30.015 röster mot Rick Santorums 30.007 röster. På tredje plats kom Ron Paul med 26.216 röster. Först på fjärd plats hamnade Newt Gingrich med 16.251 röster.

tisdag 3 januari 2012

Dött lopp i Iowa

I primärvalet i Iowa verkar det bli ett närmast dött loppen mellan Rick Santorum och Mitt Romney, länk. Just nu leder Santorum med  29 944 röster mot Romeys 29 926 röster. Andra rapporter talar om att det bara skiljer en röst mellan dessa kandidater, länk, länk, länk, länk.

Därefter kommer Ron Paul och Newt Gingrich.
I analyser talas allt mer om att Romney någon som är bra, men inte tillräckligt. Han är en sorts republikanernas Sven Erik Österberg. Det är alltid någon annan som dyker upp, länk. Denna gång var denna "någon annan" Santorum. Hos republikanerna gäller det att fråga sig hur långt ut från den konservativa mittfåran man måste ut för att få lyftet.
Väljarna minns Reagan och Bush. De, drev politiken åt höger. Ännu så länge säger sig inte Romney vilja göra det i tillräcklig omfattning. Om han ska vinna slutligen krävs mer högerpopulism.

Samtidigt talar vi om en smutsig och ideologisk primärvalskampanj som just börjat.

Primärval i USA 2012

Det nya året innebär primärval. Republikanerna ska skaka fram en kandidat mot demokraternas sittande president, Barck Obama.

Den klanderfrie mormonen Mitt Romney ställs i kväll mot sina medtävlare i delstaten Iowas primärval.
Det har fått den skandalomsusade, kristne tidigare talmannen Newt Gingrich att överge sin tidigare lätt distanserade kampanjstrategi. Nu kör han hårt. På pokerspråk skulle man säga: all in.

Mitt Romney var stark kandidat i 2008 års presidentvalskampanj. Han satsar på en kombination av näringslivsvänlig politik, Amerikansk revanschism och Amerikansk "mittfårekonservatism". En kombination av honom och Herman Cain, med sin  9 9 9 plan, länk kan mycket väl bli utmanaren mot Barack Obama.

Denna gång är det osäkrare än vanligt om den sittande presidenten tar hem spelet. Så det gäller för republikanerna att göra så få misstag som möjligt.

Totalt är det åtta kandidater som ställer upp i primärvalen och i Iowa, länk.
De kommer snabbt att bli färre.

Det verkar som om 2012 års primärvalsrunda kommer att gå till historien som en med massiva personangreppen.

De starkaste opponenterna i Iowa mot Romney verkar vara Ron Paul, representanthusledamot från Texas och Rick Santorum, tidigare senator från Pennsylvania.

Teapartyrörelsens Michele Bachman  verkar inte ha med täten att göra. Hennes kampanjande verkar vara slut redan innan det börjat.

Cirkusen drar sedan vidare.

Här är hela programmet, länk:

January 3, 2012Iowa (caucus)
January 10, 2012New Hampshire (primary)
January 21, 2012South Carolina (primary)
January 31, 2012Florida (primary)
February 4, 2012Nevada (caucus)
February 4–11, 2012Maine (caucus)
February 7, 2012Colorado (caucus)
Minnesota (caucus)
Missouri (primary) – *See note below on Missouri
February 28, 2012Arizona (primary)
Michigan (primary)
March 3, 2012Washington (caucus)
March 6, 2012
(Super Tuesday)
Alaska (caucus)
Georgia (primary)
Idaho (caucus)
Massachusetts (primary)
North Dakota (caucus)
Ohio (primary)
Oklahoma (primary)
Tennessee (primary)
Vermont (primary)
Virginia (primary)
March 6-10, 2012Wyoming (caucus)
March 10, 2012Kansas (caucus)
U.S. Virgin Islands (caucus)
March 13, 2012Alabama (primary)
Hawaii (caucus)
Mississippi (primary)
March 17, 2012Missouri (GOP caucus) – *See note below on Missouri
March 20, 2012Illinois (primary)
March 24, 2012Louisiana (primary)
April 3, 2012District of Columbia (primary)
Maryland (primary)
Wisconsin (primary)
Texas (primary)
April 24, 2012Connecticut (primary)
Delaware (primary)
New York (primary)
Pennsylvania (primary)
Rhode Island (primary)
May 8, 2012Indiana (primary)
North Carolina (primary)
West Virginia (primary)
May 15, 2012Nebraska (primary)
Oregon (primary)
May 22, 2012Arkansas (primary)
Kentucky (primary)
June 5, 2012California (primary)
Montana (primary)
New Jersey (primary)
New Mexico (primary)
South Dakota (primary)
June 26, 2012Utah (primary)

En introvert lokal politisk krönika över 2011

Hänt i Värmdö
2011 är över som politiskt år i Värdmö kommun. Ett år med en ledande koalition.
-Vad har den åstadkommit?
-Svårt att svara på faktiskt.

De mest intressanta i Värmdöpolitiken detta år verkar ha skett inom partierna i stället för mellan dem.

Folkpartiet ägnar mest tid åt att vara för och emot Olle Markstedt. Därutöver funderar man på om man är traditionella liberaler eller socialliberaler. De verkar förverkliga orden: att vara liberal är att vara kluven. Frågan är bara hur många gånger?

Inom moderaterna funderar man på vem eller vilka som kommer att avgå eller ej.
Kommer den politiske sekreteraren Lars Melin att sitta kvar?
Kommer ordföranden i vård- och omsorgsstyrelsen, Hans Ove "Greven" Görtz att sitta kvar och i sådana fall vem ska ersätta honom?
Kommer kommunfullmäktigeledamoten Göran Jansson att sitta kvar eller kommer han att avgå?
Kommer självaste kommunalråden att sitta kvar?
Sannolikt är det så att många avgångar skulle göra moderaterna i Värmdö till valvinnare 2014.
Detta är raka motsatsen till på riksplanet. Där krävs det att gänget finns kvar utan avhopp.
Skillnaden stavas kompetens.

Inom kristdemokraterna är man för eller emot P O Fransson eller för eller emot Jan Dolk.
Inte undra på att partiet snart inte ens går att urskilja med förstoringsglas.

Miljöpartiet är väl det enda partiet som har antydningar till att vara extrovert.
Där verkar man fundera över en schlager: Should I stay or should I go?
Ett modernt punkuttryck i Värmdö, med förebild i bandet "the Clash" 1981. Samtidigt blir inte en miljöpartisterna speciellt extroverta. Det blir närmast retroflekterande.
De funderar var och en inom sig om det gjort rätt. Enligt vissa terapeutiska inriktningar är detta en sorts psykologisk försvarsmekanism.
Andra skulle uttrycka det enklare och säga: Mycket skakande och inte mycket som kommer ut.

Inom Värmdöcentern mobbar man. Alla slår på Henrik Paulsen och Paulsen slår på de som regerar. Inte lär det bli många röster till detta parti i nästa val. Den stora frågan är var Paulsen hamnar. Bildar han eget parti eller blir han månne moderat?

Socialdemokraterna i Värmdö undrar när rikspartiet ska kunna hålla sams. De verkar nästan gett upp.
Det går inte att bedriva framgångsrik lokal politik om resten går åt helvete.
Lite av Titanic-känsla verkar finnas.
Tidningsskriverier lokalt har krävt rockader personmässigt.

Man kan undra över varför den lokala tidningen inte nämner Kenta Eriksson (m) och Kenneth Ernstedt (s) vid namn när det gäller de rättegångar man varit inblandad i. Hade man gjort det hade tidningen förhindrat ryktesspridning. Nu blir det i stället mycket tissel och tassel.

Det mest offensiva socialdemokraterna gjort i år är att sparka ut kommunstyrelsens ordförande (m) ur sitt tjänsterum. Snart kommer nämligen socialdemokraterna att husera i detta.
Var kommunstyrelsens ordförande själv tar vägen vet ingen.

Inom de två allra minsta oppositionspartierna sker inget internt krig. De har anammat en sorts kinesisk krigsstrategi som innebär att man hakar på något större i hopp att bli beskyddad av detta större.

Tycker ni det verkar deppigt?
Bloggen kan inte annat än hålla med er.
I stället önskar bloggen alla läsare ett Bättre Politiskt 2012.

söndag 1 januari 2012

En antydan till årskrönika för 2011

2011, länk blev året då Norge blev drabbat. Det var en terrorist. Han var inte som det brukar av utländsk härkomst. Det var en "vanlig" infödd Norsk terrorist. Den 22 juli kommer för alltid att ristas in historien då terrorn fick fäste i Norden. Attentatet var avskyvärt, som all terror är. 77 oskyldiga fick sätta livet till.

Fokus har varit på personen Anders Behring Breivik och det  fruktansvärda han gjort. Samtidigt finns det en kontext och ett sammanhang. Det är Norge. Ett samhälle som på många sätt beskrivits ensidigt positivt. På samma sätt som RAF, Rote Armee fraktion i Västtyskland under 1970 till 1990-talet inte uppkom ur tomma intet gjorde inte Anders Behring Breiviks avskyvärda handling det heller. I Västtyskland hade man självinsikten att våga ifrågasätta samhällets roll. I Norge däremot är det tyst.

Den Norska terrorattacken uppkom i ett samhälle där snabba beslut och "shortkuts" är kultur. Ett samhälle där "sprinter"-nyheter och insatser uppskattas i stället för långsiktighet och analys.

Forskning är  en andra klassens sysselsättning, medan "eliten" bara består av elitidrottsmän. Denna viktiga förutsättningen för det avskyvärda har inte kommit fram. Fenomenet Anders Behring Brevik har uppkommit i ett sammanhang. Han är en produkt av ett samhälle som inte bara är det öppna fina samhälle som Jens Stoltenberg och andra talat om.
Först när man ser detta finns en verklig möjlighet till att förstå och försonas. Sedan är det en helt annan sak att statsminister Jens Stoltenberg, länk, länk, rättmätigt blivit landsfader. Han klarade en närmast omöjlig uppgift. Det hedrar honom.

10 år med Euron. Det är faktiskt bara ett politiskt projekt.
I dag skulle man kunna tala om en okunnighetens triumf. Vem som helst inser att bästa sättet att hantera en stor risk är att låta ett mycket stort antal hantera den. Framförallt var det ett enormt stort antal företag som var och en fick ta en valutarisk som gjorde det. I dag är det 17 regeringar som ska hantera samma risk.

Det säger sig själv att risken för felaktiga beslut och ödestigra konsekvenser är större genom de 17 (regeringarna) än genom miljoner beslutsfattare. Euron sätter marknadsekonomins riskallokering mot politikens. Här visar det sig alltid marknaden klokare än politiken. Greklands fusk och sannolikt andras skapar inte bättre odds för att detta projekt ska lyckas. Den grandiosa katstrofpunkten är euroobligationer. Då ska en hantera 17 nationers risk. Ingen behöver ta ansvaret. Låt oss för Europas och EUs skull hoppas att denna vansinniga idé aldrig blir verklighet.

Världens tidigare mest framgångsrika parti, socialdemokraterna i Sverige fick den 25 mars 2011 en ny ledare. Många medlemmar talade om att "vi måste tillbaka till 40%", länk. Denna syn vilar på okunnighet. I själva verket ligger socialdemokraterna på en rimlig nivå. Mellan 25-30% ligger socialdemokraterna på i övriga Norden. En svensk socialdemokrati som inte gör det bättre än omvärlden längre får inte fler röster än i omvärlden. Så enkelt är det faktiskt.

Att sedan  nedgången varit fylld av teater är kanske en nödvändighet. Katastrofernas Sahlin efterträddes av katastrofernas Juholt, länk. Efterträdaren till just Juholt kommer inte att lyfta socialdemokratin till 40%. Kanske en bit över 30%.

Ett antal ledande och styrande ansiktena i Arabvärlden byttes ut. Fler står på tur. Ledare som förknippats med stabilitet och diktatur föll. Om detta blir till det bättre eller till det sämre kommer visa sig under 2012.

Bilföretaget SAAB gick i graven, i vart fall för stunden. Det var inte företagsledningens fel. I stället var fallisemanget i mångt och mycket advokaternas. En av de tungt ansvariga var den så kallade rekonstruktören Guy Lofalk. Med över 54 miljoner på fickan borde han ha gjort det lagen ställde krav på. Det gjorde han inte. I stället gjorde han en massa annat, som han inte borde gjort.

Slutsatsen av SAAB affären blir en fråga om advokaters särställning. Är det dags att avskaffa ett av vårt lands sista skråväsenden och i stället låta marknaden välja de som är mest lämpade?
-Var finns självsaneringen? Inte hörde man fru generalsekreteraren i advokatsamfundet Anne Ramberg inleda granskning på av Guy Lofalk eller advokatfirman Lindahl.
Hade man gjort det hade förtroendet för advokaterna varit högre.

Två svenska journalister, Martin Schibbye och Johan Persson blev dömda till 11 års fängelse. Oskyldigt dömda, i vart fall delvis. Samtidigt är det intressant att inte media har granskat dessa journalisters bakgrund mera. Carl Bilds av medierna kritiserade hållning visar i stället på professionalism och realism.
Dessa journalister har en mera problematisk bakgrund än vad media refererat. Det är säkert en av förklaringarna till de hårda straffen. De rättfärdigar inget, men gör den Etiopiska regeringens handlande mera förståeligt.

2011 blev året då konstrasterna mellan Göteborg och Stockholm blev än mer tydliga. Landets andra stad förmådde inte ta sig ur katastrofträsket. I stället byttes chefer ut på löpande band och korruption närmast stämplades i pannan på ledande tjänstemän i Göteborgs stad, länk.
Det socialdemokratiska ledarskapet i Göteborg ställs mot Alliansledarskapet i Stockholms stad. Visst är det skillnad att ha vinden i ryggen jämfört med i ansiktet. Samtidigt finns det ingen anledning att skaffa sig en extra fläkt för att öka motvinden. I verkligen är sannolikt inte Göteborg riktigt så dåligt som det framstår och Stockholms stad lite sämre än bilden som ges.

Den 5 oktober 2011 dog en ikon och en verklig samhällsförändrare. Då somnade Steve Jobs, Apples grundare och chef stilla in. Få människor har på samma sätt förändrat vardagen för hundratals miljoner, kanske miljarder människor. Han var långt från managementlitteraturens idealledare. I stället förenade han vision och detaljarbete. Det förtröstandfulla är att framgångsrika ledare inte skapas av forskare. De uppstår med fel, brister  i ett sammanhang. Steve Jobs var med och kontrollerade på kodnivå samtidigt som han förverkligade visioner. En i sanning renässansmänniska har gått ur tiden.

2011 blev på många sätt saknadens och katastrofernas år.
Låt oss hoppas att 2012, länk blir ett i sanning bättre år.

Andra medier: Aftonbladet, Expressen