torsdag 30 september 2010

Valet 2010: opinionsundersökningarna kommer att styra än mer i fortsättning

På måndag öppnar riksdagen. Riktningen kommer att pekas ut av regeringen. Vi vet sannolikt hur resultatet av regeringsförhandlingarna. Om inte det stora partiet agerar generöst läggs grus i maskineriet redan från början. Det är olyckligt om så sker. En minoritetsregering behöver en trygg bas för att kunna fatta de beslut som krävs. Om generositet ersätts med småsinthet finns risk för att regeringen inte överlever hela valperioden. En nyckelfaktor kommer att bli resultat från opinionsundersökningar. De mindre partiernas beteende kommer att styras av dessa. Det kommer att förstärka den underliggande politiska turbulensen.

Vi kommer ganska snart att se nya opinionsundersökningar som kommer att utlösa reptilhjärnereaktioner. Speciellt gäller detta kristdemokraterna som snabbt kan hamn i intervallet 2,5-3,5% av väljaropinionen. Det kommer att utlösa en ledningskris och revanschistiska krav.

Folkpartiet kommer sannolikt att ha en mera milt sluttande utveckling. Något senare kan vi förvänta oss en acceptans hos väljarna på mellan 5-6,5% procent. Det blir turbulent där också.

Centern har två trender. Den ena är Stockholmstrenden som är positiv. Den motverkas av glesbygdstrenden som är nedåtgående. Frågan är om dessa kan balansera varandra? Sannolikt kommer en del av stödrösterna försvinna nu. Det innebär att opinionssiffrorna kommer att i det korta perspektivet kommer att pendla mellan 4-5%.

Moderaterna kommer sannolikt att ha en positiv trend. De tillbakagångar moderaterna haft är framförallt reaktioner på lokalt mismanagement som delvis spillt över i riksdagsvalet. Vi har ser detta framför allt i Stockholmstrakten i kommuner som: Lidingö, Vaxholm, och Täby. Även andra kommuner i Stockholmstrakten har denna problematik, men mindre tydliga.

Nu har justeringar skett genom valet. I det korta perspektivet är dessa trender sannolikt brutna. Lokala opinionseffekter lokalt som spiller över till riksdagsvalet kommer att vara baserade på resultatet av politiken. Här gäller att man skapar vinnande team. Detta är en av de stora utmaningarna för moderaterna. I det korta perspektivet kan moderaterna öka på riksplanet till cirka 33-38%.

Socialdemokraterna däremot kommer att fortsätta den negativa trenden. Om man lyckas med en vändning är helt beroende av om man verkligen tar intryck av väljarnas dom. Centrala frågor är storstad-landsbygd och förhållandet till facket. Partiet måste bli självständigt för att kunna vända trenden. En analys av hur man skapar jobb är också central. Partiet kan i opinionsundersökningar falla ned mot 25% i det korta perspektivet.

Vänstern närmar sig en rejäl inre kris. Lars Ohlys ledarskap är utmanat. Politiken kommer sannolikt inte att ändras. En försoning med FI kan vara ett sätt att bredda basen. För detta krävs en ny ledare. Partiet kommer att balansera kring 4% spärren.

Miljöpartiet kommer sannolikt att gå en kräftgång. Uppgångstrenden är bruten. Kan man inte visa på resultat kommer den nedåtgående trenden att fortsätta. Allianskramare kommer att ställas mot Rödgröna kramare inom partiet. Den förlorande falangen kommer med sannolikt att i större utsträckning lämna partiet. Man är i desperat behov av resultat i någon stor kommun. Göteborg kommer här att vara partiets nyckel. Rörelser på plus minus 2% kring 8% strecket är att vänta.

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Vi har anledning att tro på en fortsatt breddning av väljarunderlaget. Sannolikt kommer partiet att i det korta perspektivet att nå minst 7-8%. Misstag från andra partier kommer sannolikt vara viktigare än vad partiet själv gör. Åtminstone i det korta perspektivet.

Ett parti som inte kom in i riksdagen är piratpartiet. Aktualiteten i deras frågor har inte försvunnit. Det finns många ungdomar som har nätet och integritetsfrågor som hjärtefrågor. De kommer att bli ännu fler. Här har vi trenden som få talat om utanför piratpartiet.

Rent allmänt finns anledning att fråga sig hur valet kan blir mera tillförlitligt och resultaten komma snabbare. Det krävs lägre trösklar för personvalskandidater både på riksnivån och i lokalvalen. Skilda valdagar bör också starkt övervägas. Nästa vals stora utmaning kommer med stor sannolikhet bli valdeltagandet.

Andra medier: Aftonbladet

onsdag 29 september 2010

Höstoro på finansmarknaderna

Höst innebär inte sällan finansiell oro. I dag kom en första väntad, men dålig nyhet. Spaniens kreditvärdighet nedgraderas från AAA till AA1, länk. Det är ratinginstitutet Moodys som graderar ned.

Nedgraderingen är sannolikt diskonterad av manrknaderna. Kortsiktigt kan man dock förvänta sig en viss press på euron.

Frågan blir snarare om något annat land än de redan definierade också kommer att nedgraderas.


Värmdöpolitiken: Zlatan ska inte sitta på bänken


Hänt i Värmdö
Jag är inte så duktig på fotboll. En sak har jag dock lärt mig. Det är att Zlatan är en stjärna. Om jag som tränare i ett fotbollslag skulle han honom i mitt lag skulle jag använda honom så mycket det går. Självklart skulle jag alltid ställa upp med den bästa laguppställningen.

Det var fullmäktigemöte i Värmdö i kväll. När man lyssnade till debatten var den självklart avslagen. De som satt på mötet ska om lite över en månad bli ersatta av de ny- och omvalda ledamöterna. Det verkade inte vara så lätt att uppbåda den stora entusiasmen.
En sak slog mig. Bredvid mig satt moderaternas Zlatan i Värmdö, kommunstyrelsens ordförande i Stockholm, Bo Bladholm. Han bjöds inte ens in i matchen av sina kompisar. Lite märkligt kan man tycka när en kompetent politiker med bred erfarenhet inte används.

Det var uppenbart att man inte hade plockat fram stjärnorna i laget. En del satt hemma och gjorde annat. Andra av dem kanske inte ens vill ingå i laget. Det gäller speciellt den moderata lagdelen.

Så hör jag någon som ondgör sig över bloggen i "laget". Inte var det någon av stjärnorna. Det var en av dem som sällan gör mål. Stjärnorna i laget är det lätt att samarbeta med. De gillar bloggen. Däremot är det svårare att få en bra dialog med lågpresterarna. De känner sig bara påhoppade. Stjärnorna däremot har en helt annan trygghet. De ser att bloggen faktiskt kan lyfta politiken.

Hoppas det kommer fler stjärnor till Värmdöpolitiken. Det skulle inte bara göra politiken roligare. Framförallt skulle den bli bättre.

Andra medier: NVP

Fotnot: Bilden till vänster föreställer inte Zlatan utan Bo Bladholm

Värmdövalet: en dallring i chokladpuddingen eller spricker något?

Hänt i Värmdö
Den styrande Alliansen på Värmdö verkar ha en ryggrad som med Winston Churchills ord kan liknas vid en chokladpudding. Moderater, kristdemokrater och folkpartister har inlett förhandlingar med varandra om hur man kan samarbeta utan VärmdöCentern. I sig är detta helt okomplicerat. Vad som är bekymmersamt är att man gör det utan att meddela VärmdöCentern först. De facto har man exkluderat VärmdöCentern ur alliansen. Man har inlett förhandlingar i lönndom.

Man inledde i går förhandlingar med miljöpartiet för att ta in dem i alliansen för att få tillräcklig majoritet. Ett ganska högt spel kan man tycka. Det kan nämligen vara så att miljöpartiet inte vill samarbeta med moderater, kristdemokrater och folkpartister enbart.

Om så är fallet behöver man stöd från annat håll. Det parlamentariska underlaget räcker nämligen inte. Då finns naturligtvis sverigedemokraterna kvar som alternativ. Man kan tycka att detta är ett osmakligt alternativ. I annat fall får man söka andra konstellationer.

Om inte Allianssamarbetet redan har spruckit tack vare dem moderata ledarskapet har det i vart fall fått en djup repa i lacken.

Den vanligtvis i allt oerhört vänlige och svår(an)gripbare ordföranden för kristdemokraterna, Clarence Örhammar meddelade att man redan för hemliga förhandlingar med de andra allianspartierna. Därför är kristdemokraterna inte intresserade av att diskutera alls med VärmdöCentern. Ett under av klartext från denne man. Däremot kan man diskutera hur väl det överensstämmer med de värderingar han själv säger sig stå för att gå bakom ryggen på en allianspartner.

Andra medier: NVP, NVP

Nordkorea i snigelfart på väg att öppna upp


Den hastigt sammankallade partikonferensen i Nordkorea är klar rapporterar bland annat, SvD, länk. Kim Jong-Un lämnar konferensen som vice i försvarkommissionen. Tidigare i veckan blev han general och invald i partiets centralkommitté, länk.

Allt fler signaler vittnar om att det sker en förändring under ytan av detta mycket slutna land. Trots en mycket liten ekonomi har landet haft en ganska stabil ekonomisk tillväxt sedan 1999. År 2006 drabbades man dock av betydande ekonomisk tillbakagång.
BNP per capita för 2009 beräkas av CIAs factbook, länk till 1.900 USD. Andra bedömare talar om att BNP per capita ligger i nivå med Indiens och skulle i så fall vara cirka 3.100 USD. Tillväxten var enligt CIA cirka 3,7% 2009. Uppskattningarna är svåra eftersom landet inte har någon egen tillförlitlig ekonomisk statistik. Av BNP kommer uppskattningvis cirka 30% och 70% gruvnäring, produktion och service, länk.

Ekonomin består av 23% jordbruk, 43% industri och resten service och handel.

Kina har relativt nära relationer med landet och leder numera sexnationsgruppen för samtal med Nordkorea.

Signalerna kring landet är motstridiga. Fortfarande är man mycket slutet, med ett starkt förtryck. Landet öppnas indirekt genom Kim Jong-Un. Han är västutbildad och talar engelska.
Enligt initierade bedömare har han ett relativ västorienterat tankesätt. Fortfarande är landet helt militärstyrt, så alla steg måste ske i takt med militären. Han bedöms också vara försiktigt reformvänlig.

Sedan 2007 har både handelsutbytet och kommunikationerna med omvärlden öppnats upp en smula. Det finns anledning att tro att landet i mycket långsam takt kommer att öppna sig för mer av marknadsmekanismerna. Vidare kommer vi i ett längre perspektiv se en återförening av Syd- och Nordkorea.

Landet ruvar på potentiellt mycket stora resurser, länk, länk i form av bland annat olja, kol, järnmalm, guld, silver, tungsten och grafit. Man har världens största reserver av magnetit Det gör att landet har en mycket stor ekonomisk potential. Uppskattningar talar om att reserverna under jord har ett värde på 4,5 triljoner USD, länk.

Kärnvapenproblematiken och slutenheten utgör i dagsläget ett av de större hoten för positiv utveckling av Nordkorea.

Fotnot: Bilden föreställer sannolikt Kim Jong-Un

tisdag 28 september 2010

En liten travesti på Värmdöpolitiken

Vem finner vem i Värmdöpolitiken?


Hänt i Värmdö
Tv 4 har snart seriestart på den populära serien "Bonde söker fru", länk.

Moderaterna i Värmdö försöker på ett liknande tema. I Värmdömoderaternas tappning heter idén till serien: "Telemontör söker kopplare". Idén är enkel. Försök finna en annan partner än den man har i politiken och ser om det går lättare att samarbeta med denna.

Huvudrollsinnehavare är kommunstyrelsens ordförande, den nallebjörnsliknande Lars-Erik Alversjö. Den tilltänkta kvinnliga huvudrollsinnehavaren är enligt moderaterna miljöpartisten Yvonne Blombäck.

De två möttes för ett första rendez vous före den samhällstekniska nämndens sammanträde i kväll. Huruvida tycker uppstod är inte klarlagt ännu. Vad som däremot är klarlagt är att bankdirektören och folkpartisten Anders Bergman hade lämnat sitt samtycke till mötet. Vissa källor säger att han var närvarande vid mötet.

En som fick spela svartepetter var centerns kommunalråd Hans Lindqvist, som inte visste något om mötet. Han visste inte ens att han är ratad.

Det är intressant att blocköverskridande samarbete är intressant nu. Bloggen noterar att det riktats kritik mot centerns Henrik Paulsen när han har funderat i dessa termer högt. När nu Lars-Erik Alversjö gör det tyst är det verkar det vara okey.

Vad som händer med den så kallade alliansen nu är mera oklart. Att tala om en spricka i den är sannolikt ingen överdrift. Bloggen kan inte låta bli att citera TV4: "Årets säsong av Bonde söker fru innehåller mer dramatik än någonsin. Men självklart finns det gott om kärlek också. Ingen lämnas oberörd". Det är som om man försöker beskriva läget i Värmdöpolitiken.

Bloggen säger bara: missa inte nästa spännande avsnitt av vem finner vem i Värmdöpolitiken.

måndag 27 september 2010

Effekter efter Värmdövalet 2010

Hänt i Värmdö
I går vaknade de politiska partierna på Värmdö på allvar efter valet. Det blev klart vem som kom in i fullmäktige. För kristdemokraternas del innebär detta att partiet i fullmäktige företräds av kommunalrådet Stefan Dozzi och ordföranden Clarence Örhammar.

Därigenom PO Fransson utanför reellt inflytande i fullmäktige. Han blir ersättare i fullmäktige för just Stefan Dozzi. Detta gör att just Dozzi stärker sin ställning.

Kristdemokraterna fick efter förra valet en stor tilldelning av poster i styrelser och nämnden. Man har ordförandeposten i socialnämnden och vice ordförandeposten i Bygg-, Miljö-, och Hälsoskyddsnämnden. Dessutom har man några extra ersättarplatser i styrelser och nämnder. Det kommer sannolikt att bli färre av dem.

I folkpartiet har man en situation som påminner om den efter förra valet. En outsider får starkt personstöd. Hur ska man förhålla sig till detta? I förra valet fick den kandidaten Roland Ekstrand inga poster alls efter valet.

Med detta vals success-story Olle Marklund kommer det att bli svårare att upprepa denna manöver. Marklund själv menar att han borde sitta i utbildningsnämnden. En annan som säkert är intresserad av utbildningsfrågorna är också personkryssade Amie Klonblad. Så här finns en konkurrenssituation.

Förstanamnet på listan verkar inte vara intresserad av bli ordförande i någon nämnd. Däremot aspirerar han sannolikt på att bli finansminister i kommunen. Fredrik Sneibjerg är intresserad av att bli ordförande i Ungdoms-, Kultur och Fritidsnämnden. Det skulle i sig innebära en rejäl kvalitetshöjning på den posten.

Partiet har i dag ordförandeposten i utbildningsnämnden, vice ordförandeposten i produktionsstyrelsen samt ordförandeposten i hamnstyrelsen. Att man får släppa utbildningsnämnden är helt klart. Vad man får i stället är mera oklart.

Alliansens vinnare, VärmdöCentern har ingen ordförandepost i någon nämnd. Det lär man inte acceptera med ett kraftigt ökat väljarstöd och 3 mandat i fullmäktige. Det man har är en mera otydlig kommunalrådspost som till bara en del har politiska styrningsmöjligheter. Man har en vice ordförandepost i samhällsbyggnadsnämnden. Här kommer det att ställas krav på större representation. Man kommer inte att acceptera att ha sämre representation än kristdemokraterna.

Moderaterna har gått bakåt 2 mandat. Om detta ger effekt i antal poster är mera oklart. Mest intressant är om Göran Jansson kommer tillbaka. Ännu så länge finns inga klara tecken på hur han kommer att göra.

Den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson lyckades inte med att kryssa in sig i fullmäktige. Däremot lär han komma in i fullmäktige i kraft av sin 17:e plats på listan. Sannolikt är han intresserad av någon post. Den uteblivna framgången för Nilsson lär göra att moderatledningen drar en lättnadens suck.

På novembersammanträdet i kommunfullmäktige kommer man att vara tvungen att välja en ny ordförande. Den gamle är nämligen bara ersättare numera. Man kan undra över vem som blir den moderata kandidaten? Socialdemokraterna kanske föreslår den gamle mötesräven och tidigare kommunalrådet Christer Hedberg. Kvaliteten på fullmäktiges möten måste höjas.

Frågan är vem som har kompetensen att hålla i klubban då? Erik Petterson har viss klubbföringskompetens. Han skulle kunna vara en kandidat. Då får han sannolikt lämna ordförandeposten i Bygg-, Miljö,- och hälsoskyddsnämnden.

Man ska inte utesluta att Göran Jansson får den posten. Då blir den politiska pressen lite mindre på honom. Detta kan vara en lösning. Mest kompetent är utan tvekan Erik Petterssons fru, Monica. Frågan är bara om hon vill bli mer av galjonsfigur än, beslutsfattare?

Moderaternas ledare i kommunen Lars-Erik Alversjö har klarat sig hyggligt i personvalet. Frågan är om han har moderaternas fulla stöd? En lösning för att stärka honom skulle kunna vara att utse Bo Bladholm till vice ordförande i kommunstyrelsen. Han är ännu starkare än Moncia Pettersson och mera moderat renlärig. Det är inte säkert att denna rockad kan ske utan strid. Så osvuret är bäst.

För Alliansen som sådan återstår att jämka vad gäller sakfrågor. Nu kunskapen om att man måste vara helt enig med samtliga partiet för att vara säker på majoritet. Det gör att principen tre slår den fjärde inte längre fungerar som beslutsmodell.

Andra medier: NVP, NVP

Ode till ett vittrande rödgrönt samarbete

Efter Maud: Lena eller Annie?

Nu börjar den diskussion många väntat på. När avgår Maud Olofsson och vem efterträds hon av.

Nyheter 24 talar redan om en maktkamp, länk. Det är naturligtvis att ta i. Vad man pekar ut är däremot de två huvudkandidaterna, nämligen Lena Ek och Annie Johansson.

Lena Ek har tidigare varit aktuell som ordförandekandidat, men förlorade mot Maud Olofsson. Hon är en rakryggad liberal med en känsla för hur viktiga nätets frågor är. Hon förstår också problematiken med att det behövs en modern upphovsrätt som skapar nya jobb och möjlighet. Hon inser att den nuvarande upphovsrättslagstiftningen konserverar gamla och otidsenliga strukturer. Frågan är bara om hon vill lämna Bryssel?

Annie Johansson blev talesperson för centern för centern den 24 mars i år med ansvar för ungdoms- och arbetsmarknadsfrågor. Hon är liberal, ung och kompetent, frågan är om hon är för ung? Den nära kontakten med CUF är en stor fördel.

Båda kandidaterna har en tydligare liberal profil än Maud Olofsson. Dessutom är båda mindre beschäftiga än Olofsson. Valet efter Maud blir till sist en fråga om personligt tycke och smak.
Lena och Annie är två spännande kandidater. Eftervalsdebatten i center måste innehålla mer än personfrågor så vi får hoppas att debatten om orsakerna till centerns tillbakagång problematiseras.

Andra bloggar: Liberati
Andra medier: Expressen

Personvalda kandidater

Hänt i Värmdö
Då är snart alla röster i Värmdövalet räknats. I Värmdö-Djurövalkretsen är reslutatet helt klart. Här kommer de mest populära politikerna i denna valkrets:

Den överlägsne personkryssvinnaren är Lars Bryntesson som stärkt sin ställning som mest populär politiker. Han får 383 personkryss.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Erik Alversjö får 298 personkryss som också är ett starkt resultat.
På tredje plats kommer centerpartisten Hans Lindqvist med 224 personkryss. På fjärde plats kommer moderaten Peter Frej med 185 personkryss. Därefter kommer den folkpartistiske frifräsaren Olle Markstedt som får 117 personröster.

Dessa kommer in i fullmäktige som personvalda.

Folkpartiet får sannolikt den mest omkastade listan. Olle Markstedt på plats 11 personväljs. Det gör av allt att döma Amie Kronblad som stod på 10 plats på listan och listettan Anders Bergman. Fredrik Sneibjerg kommer in i kraft av att vara andranamn på listan. Britt Lindmark och Johan Edholm blir enbart ersättare.
Här har folket sagt att man tycker annorlunda än partiet.

I kristdemokraterna kommer det sannolikt bli förändring jämfört med denna mandatperiod. PO Fransson kommer sannolikt att petas av sin ordförande som personvald i Ingarö-Gustavsberg. I stället blir han i så fall ersättare. Ännu så länge vet vi inte hur det kommer att gå.
Clarence Örhammar blir i så fall vald från Värmdö-Djurövalkretsen. Barbro Modin Svensson skulle i så fall bli ersättare för Örhammar.

Centern får två personvalda, nämligen Hans Lindqvist och Ina Ununger.

Socialdemokraten Börge Hellströms kampanj för att bli personvald ser däremot inte ut att ha rönt framgång.

söndag 26 september 2010

Valet 2010 med utblick åt 2014 års allmänna val

Några reflektioner kring riksdagsvalet 2010 och utblick till 2014 års val.
Vi kan jämföra valresultatet i Sverige med det i Norge förr ganska exakt ett år sedan Så här refererar wikipedia resultatet, länk. Stortingsvalet hölls söndagen den 13 september och måndagen den 14 september 2009.
Det finns en hel del att lära av exemplet Norge för Svenska politiker.
I Sverige som i Norge finns ett antal småpartier. Huvuddelen av dessa ligger mellan 5-6%.
Denna utveckling har man kunnat se sedan flera val i Norge.

Arbeiderpartiet fick 35,3% jämfört med socialdemokraternas 30,6%. Det finns två viktiga förklaringar till de båda partierna olika storlek. En av dem är självklart en ledarfråga. En annan är att Norge har en mycket stark regionalpolitik. I Sverige finns en motsättning mellan landsbygd och storstad. Socialdemokraterna i motsats till arbeiderpartiet måste positionera sig på stads-landsbygdsskalan. Socialdemokratin valde att positionera sig som ett landsbygdsparti. Det var ett strategiskt felgrepp. Frågan är om socialdemokratin har förmågan att utöva den självkritik som krävs för att inte bli ett 25% parti i nästa val?

Fremskrittspartiet, länk har sympatimässigt gått igenom två cykler. Från 1973 till 1989 ökade man från 5% till 13%. Under mellanperioden mellan dessa val pendlade partiet mellan utplåning och 4,5%. Från 1993, då man hade 6,3% har man ökat till 22,9%.

Partiet har utvecklats till att bli ett konservativt populistiskt parti som vill spendera mera av oljepengarna i budgeten. Samtidigt är partiet kritisk mot vad man kallar "dagens liberale innvandringspolitikk". Då ska man veta att denna är mycket restriktiv redan.

Under hela partiets historia i stortinget har de andra partierna inte velat ha med det att göra. Här finns en lärdom för Sverige. Exkludering ökar basen för den här typen av partier. Det finns betydande potential för Sverigedemokraterna om inte de etablerade partierna agerar klokt. Det finns erfarenheter från både Norge och Danmark att lära av.

Inte minst missslyckad intregrationspolitik borde vara mementon för Svenska politiker.

En annan oroväckande faktor i Norge är ett valdeltagande på 65%. Detta är en signal som har risk att fortplanta sig till Sverige

Ett svagt höyre, med ett svagt ledarskap gör partiet i Norge till ett 17% parti. I Sverige har Fredrik Reinfeldt fört moderaterna till att vara nya och visat på ett gott ledarskap. Det har gjorts framgångsrikt. Dessutom har han lyckats vinna SM i socialdemokrati i två val. Det är smått otroligt. Samtidigt ligger här en risk att partiet idégods utarmas.

Inför nästa val står moderaterna inför att Reinfeldt gör sitt sista val eller har han redan avgått. Här står partiet inför en stor utmaning, att hitta en efterträdare och representerar både kontinuitet och förnyelse samtidigt. Detta kommer att bli ene rejäl huvudvärk.

Jan Björklund tappade fart på upploppet. Han fick vare sig en Westerbergeffekt eller vara Lejonkung. Han är de facto en förlorare i sitt första val som partiledare. Det gör att prognosen för att han överlever som partiledare till nästa val är låg.

Skolfrågan som röstmagnet håller på att förlora sin attraktionskraft. Samtidigt är firma Borg-Reinfeldt en av de stora hoten mot att vara ett 7% parti. Någon draghjälp inför nästa val med att ha styrt Göteborg verkar inte bli fallet. Folkpartiet har nog blivit taget på sängen över förlusten på upploppet. Om partiet inte ska få ett katastrofval 2014 behövs en strategi för att hitta en ny profilfråga.

Centerpartiet har procentuellt minskat med 17%, trots en betydande återhämtning i valrörelsens spurt. Det vi ser i Centern är att partiet har 7,6% av valmanskåren i kommunerna jämfört med 9,08% i valet 2006. Detta visar att partiet håller på att minska sin lokala förankring.

I Stockholms län är trenden annorlunda kommunfullmäktigevalet 2006 fick partiet 4,08%, vilket var en i det närmaste fördubbling från valet 2002 . I 2010 års val får partiet 4,7% i kommunfullmäktigevaletn i Stockholms län. Centerpartiets öde kommer i allt större utsträckning att avgöras i Stockholms län. Liberala frågor och frihetsfrågor, kombinerat med entreprenörsfrågorna kan vända den negativa trenden. Det ligger minst 1-1,5% av väljarkåren inom detta segment, kanske mer. Samtidigt som lokala storstadsfrågor är centrala i ett framgångskoncept. Lidingö är ett exempel på detta. Maud Olofsson har av allt att döma gjort sitt sista val som partiledare.

Miljöpartiet har hamnat i ett mardrömsläge. Ledande företrädare kan säkert utbrista i orden: en sån seger till och vi är förlorade. I riksdagen är man mycket starkare, men utan reella påverkansmöjligheter, på kort sikt. I Stockholms stad finns man inte med och styr.

I Göteborg däremot har partiet en av sina stora chanser att visa var man går för i lite större skala. Den planerade generationsväxlingen av språkrör kommer sannolikt också att påverka partiet negativt. På kort sikt är utmaningen om man ska vara grön på röd botten eller grön på blå botten?

Kristdemokraterna har fört ett av valets märkligaste valkampanjer. Få har lyckats fånga essensen i budskapen. Då ska man i ärlighetens namn säga att en del av dem var riktigt bra. Snarare är det valet av byrå som förbryllar. Kristdemokraterna borde sända en affisch med byråns chef stirrande på en kalkon.

I det längre perspektivet har partiet en utmaning och möjlighet i sverigedemokraterna. Konservativ mera populistisk politik kommer att attrahera stora väljargrupper och då framförallt de äldre. Lyckas partiet här finns många intressanta följdeffekter. Det innebär också att det främlingsfientliga inslaget med automatik får mindre inflytande.

Vänstern har sin största utmaning i en åldrande valmanskår. Samtidigt har man cirka 5% av väljarkåren, närmast vad som än händer.

Denna betraktelse utgick från de negativa förtecknen. Det känns faktiskt lite positivt när så många andra försöker vrida till mer eller mindre krystade positiva tolkningar till sin egen fördel.

lördag 25 september 2010

Lokalvalresultatet drar ut på tiden

Valresultatet för kommunerna i framförallt Stockholms län dröjer. Av de 6063 valdistrikten i kommunvalet är enligt valmyndigheten 4739 räknade, länk. I Stockholms län är 395 av 1215 valdistrikt räknade. Av de återstående 1324 distrikten ligger 820 i Stockholm län.

Enligt valmyndigheten går det till så här, länk: "Mellan torsdag och söndag genomför länsstyrelserna den slutliga rösträkningen av rösterna i kommunfullmäktigevalen. Efter det påbörjas rösträkningen för landstingsfullmäktigevalen."

Nu stämmer inte det. Länsstyrelsen i Stockholms län tog ledigt från rösträkningen under lördagen. Så några röster räknades inte då. Nu börjar man igen på söndag. Om man läser på valmyndighetens hemsida står det så här:"Valmyndighetens uppgift är att genomföra val med maximal tillförlitlighet och effektivitet." Bloggen har lite svårt att förstå att man verkligen lever upp till den.
Att valresultatet lokalt drar ut på tiden höjer inte lokaldemokratins status. Bloggen menar att länsstyrelsen i Stockholms län/Valmyndigheten har avsatt för få resurser till att räkna röster. Slutligt valresultat bör alltid föreligga inom 24 timmar från det att rösterna har kommit fram, dvs senast 00.00 torsdag efter valdagen.

fredag 24 september 2010

Nya uppgifter om rösträkningen i Stockholms län

Bloggen kontrollerade läget på röstningsfronten i kommunalvalet i Värmdö med länsstyrelsen.

Nu visar det sig att länsstyrelsen inte tyckte att det parlamentariska läget var så spännande att man prioriterade rösträkningen av Värmdö kommuns röster. Planen var att räkna Värmdös röster nästa vecka.

Efter påtryckningar från bloggen kommer nu Värmdö högre upp på prioriteringslistan. Sannolikt får vi ett slutligt resultat i helgen från Värmdövalet 2010.


Legal möjlighet och tekniskt hinder för offentligheten

Hänt i Värmdö
Visst är det så att många av de kommunala handlingarna finns tillgängliga på internet. Legalt fullgör man därmed offentlighetsprincipen.

I praktiken blir det svårare. Alla handlingar scannas nämligen in. Det gör det hart när omöjligt att klippa och klistra olika meningar för att kunna citera från protokoll här på bloggen. Det gör att tröskeln för användningen av offentlighetspricipen får ett tekniskt hinder. När man en gång stiftade offentlighetersprincipen var detta inte ens ett problem.

Det är mycket enklare om man lägger ut wordfiler eller motsvarande omvandlade till pdf-filer eller i annat lämpligt format. Då skulle inte offentlighetsprincipen inte ha en teknisk barriär för att utnyttjas. Likaså bör kommunen ställa som krav att alla rapporter från externa konsulter, revisorer osv alltid levereras till kommunen i pappers och elektroniskt format. Det sker inte i dag. Man får de bara i pappersform.

Nu måste man finna en pappersrapport och därefter scanna den. Fortfarande kan inte bloggar och andra som bevakar vad som sker använda materialet och citera direkt ur det. Enda chansen för den som granskar blir då att ringa upp konsulten själv och begära dokumentet i elektronisk form.

Värmdö kommun är inte ensam om att sätta upp tekniska hinder för att använda sig av offentlighetsprincipen. Däremot finns det myndigheter som exempelvis finansinspektionen som publicerar sina dokument från ett elektroniskt original. Det borde alla offentliga organ göra.

Nu när detta är påpekat bör Värmdö kommun underlätta genom om att publicera protokoll och andra intressanta handlingar direkt från ett elektroniskt format och inte gå några ålderdomliga omvägar.

En annan effekt av att publicera elektroniska handlingar direkt blir att ett moment försvinner, nämligen inscanningen. Här finns icke obetydliga pengar att spara.

Andra medier: Aftonbladet

torsdag 23 september 2010

Man undrar om kommunfullmäktiges första sammanträde kommer att inledas lika stringent som detta?

Läget bland Värmdöpartierna inför morgondagens offentliggörande av vilka som tar plats i fullmäktige

Hänt i Värmdö
I folkpartiet lär det bli trångt bland dem som vill komma in i fullmäktige. Ordföranden Fredrik Sneibjerg och listettan Anders Bergman är två personvalskandidater. Båda konkurrerar i Gustavsbergs, Ingarövalkretsen.

Amie Kronblad på plats 10 är en annan folkpartistisk personvalskandidat. Hon är sannolikt en av de starkaste kandidaterna för att ta ett personvalsmandat i Värmdö, Djurövalkretsen. En annan som sannolikt kommer in på ett personvalsmandat i samma valkrets är Olle Markstedt på plats 11.

Detta kan få till följd att Britt Lindmark inte blir kommunfullmäktigeledamot utan bara ersättare. Tidigare kommunalrådet Ammi Nilsson, tidigare Eriksson och tidigare moderaterna kommer med alla sannolikhet inte in i kommunfullmäktige. Bloggen har uppfattat ett stilla frustande som kunde uttydas som att det ska fan till att vara folkpartihövding på Värmdö.

I kristdemokraterna är det inte så mycket diskussioner om vem som kommer in i fullmäktige. Däremot undrar man över var olika medlemmar ska bänka sig i styrelser och nämnder när detta är klart. Politikens inriktning verkar också vålla bekymmer

Samtidigt verkar inte kristdemokratena förstått väljarnas budskap. På sin hemsida skriver man nämligen: "Marginell ökning av antalet väljare och lika marginell minskning, ca 0,3 %, ger ett oförändrat antal mandat i Värmdö kommunfullmäktige."

Faktum är att 15 personer fler röstade på kristdemokraterna i Värmdö i årets val jämfört med förra valet. Man hade behövt öka med cirka 160 röster för att behålla sin ställning i väljarkåren. I Ingarö-valkretsarna minskade man sina röster i absoluta tal. I kommunen som helhet minskar man med 0,4%. Ytterligare en tankeställare är att man är mindre attraktiv lokalt än på riksdagspartiet.

VärmdöCentern är otålig över vem av personvalskandidaterna som blir invalda i fullmäktige. Någon är lite sur för att man inte blir inviterad till samtal kring vad som sker efter valet. Andra börjar planera för hur man ska agera under perioden. Flera tycker det är högst humoristiskt att moderaterna pekat ut gruppledarens valkampanj som förklaring till varför moderaterna förlorade ett av sina två mandat. För den som studerat valresultatet verkar hypotesen om orsak och verkan inte speciellt sannolik.

I moderaterna letar man efter försvunna röster från skärgården. Vart de försvunnit är däremot mera oklart. Kanske har man inte heller här tagit in väljarnas budskap.

Väljarna har inte uppskattat det sätt man styrt under de senaste fyra åren. Däremot är det fullt möjligt att väljarna hade uppskattat i vart fall delar av politiken om man styrt på ett annat sätt.
Sannolikt kommer alla de 19 främsta kandidaterna in i fullmäktige. Det som kan bli överraskningen är ordningen. Efter att valresultatet är klart kan det dessutom vara så att någon ledamot kommer att avsäga sig sitt uppdrag ganska snabbt.

Socialdemokraterna undrar över om författaren Börge Hellströms kampanj gör att han kryssas in i fullmäktige. Annars verkar man sitta och fundera på om i vilka situationer man skulle kunna vara med och styra Värmdö kommun.

Miljöpartisterna verkar vänta otåligt på vad som kommer att hända. Vänstern gråter en skvätt över att vara halverat.

Andra medier: NVP

Val 2010: En och annan undrar säkert över när de lokala resultaten kommer

Bloggen har kontrollerat när man kan förvänta slutliga resultat i valen till kommunfullmäktige i Stockholms län. Enligt länsstyrelsen är man fortfarande inte helt färdig med att kontrollera valsedlarna till riksdagsvalet. Orsaken är en stor mängd förtids- och poströster. Parallellt med kontrollen av riksdagsvalsedlar scannar man in valsedlar till kommunfullmäktigevalen. Naturligtvis innebär det att personrösterna räknas.

Under eftermiddagen kommer man att publicera preliminära resultat från kommunalvalet. Länsstyrelsen kommer sannolikt inte att hinna med mer än 30-40% av valdistrikten under dagen. Totalt finns det 1215 valdistrikt i Stockholms län. I morgon kan man förvänta sig att det föreligger preliminära kommunvalsresultat inklusive personröster för hela Stockholms län.

Kaoset vid rösträkningen talar för att det börjar bli dags för någon form av elektroniska val. Det nuvarande systemet är inte värdigt en modern demokrati. Bloggen menar att ett färdigt valresultat borde finnas senast 24 timmar efter det att valet är klart.

Andra medier: NVP, DN, DN, Expressen, Aftonbladet

Öppenhet motverkar främlingsfientlighet

Delvis hänt i Värmdö
Sverigedemokraterna har kommit in i Värmdö kommuns riksdag, fullmäktige. Det är bara att beklaga. Partiet är inte i sig problemet. Det är de känslor, tankar och värderingar som finns hos de människor som röstade på Sverigedemokraterna.

Orsaken till varför väljare la sin röst på ett främlingsfientligt parti uppkommer inte av sig själv. Det är ingen som isolerat, på sin kammare blir främlingsfientlig. Den typen av rörelsen skapas i ett komplicerat samspel. Några viktiga faktorer för främlingsfientlighetens framväxt är rädsla, otydlighet och okunskap.

Jag har i en tidigare bloggpost reflekterat lite kring rädslan, länk. Otydligheten och beslutsfattande i slutna rum skapar fantasier. Dessa är en grogrund fördomar, till exempel mot politiker. Genom att skapa beredningsprocesser och beslutprocesser som är i allt väsentligt helt transparanta och möjliga att följa minskar risken för fantasier. Man vet hur beslutsfattandet går till. Det finns inte utrymme för konspiratoriska fantasier.

Öppenhet är också en fråga om att involvera brukare och medborgare i processerna. Här måste man fundera om hur brukarinflytandet kan öka. Kan man öka direktstyrningen från brukarna på politikens bekostnad?

Medborgardialog och brukardialog får inte bli ett hurtfriskt: "vi tutar innan vi kör över". Medborgare, brukar måste känna att deras röst gör skillnad. Det måste synas i besluten. Här har lokalpolitiken en lång väg att vandra i många kommuner innan man har skapat en äkta delaktighet.

Valets uppläggning med pappersröster visar på hur konservativt det demokratiska systemet är. Väl beprövad digital teknik används inte. Det går inte att rösta via nätet. På samma sätt förhåller det sig med inflytandet lokalt. Äldre tjänstemän och politiker säkerställer ett ickedigitalt förhållningssätt. Det är förödande. En levande lokal demokrati måste använda digital teknik, internet och skapa gränssnitt mellan människa och teknik som gör det roligt att utöva inflytande. Nätet är i dag den enskilt största faktorn för att skapa öppenhet. Dent används allt för lite i demokratins tjänst.

Öppenhet utmanar värderingar som bygger på fördomar. Delaktighet utmanar känslan av utanförskap och att vara ett offer. Det är så vi återskapar demokratins kärnvärden.

Andra bloggar: Christian Engström
Andra medier: NVP, NVP, DN, Aftonbladet

tisdag 21 september 2010

Demokratisyn växer inifrån och ut. Det största hotet mot den är rädslan

Sverigedemokraterna har kommit in i ett antal beslutsförsamlingar. Det är trist att konstatera att främlingsfientliga stämningar finns i samhället. Dessa har fångats upp av ett parti som nu har ungefär 5,7% i Sveriges riksdag. Faktiskt är detta en spegling av samhället.

Inför detta faktum finns det anledning av reflektera över demokratins och rättssäkerhetens väsen. Det är enkelt att låta människor med åsikter som jag gillar utöva sina demokratiska rättigheter. Lika enkelt är det att ge de sympatiska en rättvis rättegång.

Utmaningen är att låta dem vars åsikter jag inte gillar utöva sina demokratiska rättigheter på samma villkor som alla andra. På samma sätt är det lika viktigt att säkerställa rättssäkerhet för dem som är avskyvärda. Endast när likabehandlingen drivs med obrottslig konsekvens fungerar rättssäkerheten och demokratin. Detta synsätt är för de flesta av oss både en känslomässig och intellektuell utmaning.

De tendenser som vi ser hos politiker på alla nivåer där man försöker utestänga sverigedemokraterna är odemokratiska till sitt väsen om man inte på samma sätt utestänger andra mindre partier. Det är odemokratiskt att minska storleken i utskotten för att sverigedemokraterna kommit in. Det är odemokratiskt att utestänga sverigedemokraterna från kommunala nämnder genom att ändra nämndstorlekar. Detta förhållningssätt gör sverigedemokraterna till offer och ökar stödet för dem. Om de i kraft av sitt röstetal har rätt till plats där ska det få det. Däremot ska man självklart inte positivt särbehandla dem.

Vi ser att metoden att utestänga har praktiserats i bland annat Norge och Danmark. Det har inte har fungerat. Fremskrittspartiet i Norge fick i stortingsvalet 2009 22,9% av rösterna, länk På samma sätt har exkludering tidigare praktiserats i Danmark. Nu har Dansk folkeparti, länk 25 mandat i det Danska folketinget och har cirka 14% av rösterna.

Vår egen rädsla skapar större grogrund för främlingsfientliga partier. Likabehandling demokratisk av främlingsfientliga partier är bästa sättet att bekämpa dem. Sedan är det en självklarhet att vi som en konsekvens av detta måste debattera och möta även de främlingsfientligas åsikter med våra.

Andra medier: DN, DN, Expressen,

Hur ska Värmdö kommun styras eller när smakar en Tuborg bäst?

Hänt i Värmdö
Värmdö kommun har många kompetenta medarbetare. I det vacum som har uppstått på grund av att politiken varit otydlig med att peka ut riktningen måste en del tjänstemän själv försöka peka ut kursen. Oftast går det bra. Någon gång blir det tokigt.

I går var bloggens skribent på ledningsgruppen för utredningen om barn med särskilda behov, i folkmun kallad resursskoleutredningen. Där presenterades ett tjänstemannaförslag om att brukarna som följer ledningsgruppens möte inte skulle vara med längre. Skälen till detta var grumliga och konstruerade. Den moderata ordföranden var inte sen att svälja detta förslag. Brukarna i form av föräldrarna skulle vara med när politikerna tyckte att det skulle vara lämpligt.

Bloggens skribent delade självfallet inte detta synsätt. Efter lite diskussion anslöt sig även miljöpartiet och socialdemokraterna till det synsätt som bloggens skribent har. Folkpartiet och kristdemokraterna hade förhinder och kunde inte delta vid mötet.

Hur ser bloggens skribent på brukare och brukarinflytande ?
Föräldrar till barn med särskilda behov har en massa kunskap. Den är det viktigt att fånga upp. Samtidigt presenteras det information på ledningsgruppens möten som det är bra att även föräldrar får kunskap om. En kontinuerlig medverkan av föräldrarna skapar ömsesidig ökad kompetens. Det är viktigt att slå vakt om. Öppenhet och delaktighet i hela processen skapar meningsfullhet. Det är värt att slå vakt om.

För att travestera på den klassiska Tuborgreklamen. När smakar en Tuborg bäst? -Hvergang
När passar medborgar- och brukarinflytande bäst? -Alltid

Föräldrar till barn med särskilda behov är bara ett exempel. Det finns många andra brukar- och medborgargrupper som borde ges möjlighet att vara med i berednings- och beslutsprocesserna.

Ett av målet under mandatperioden 2011-2014 bör vara att göra Värmdö kommun till Sveriges mest transparenta kommun. Medborgarna ska uppleva det enkelt att få tag i information 24/7 via nätet och brukarna ska komma till tals i mycket större utsträckning än i dag.

Då gäller det att inte bara foga sig i krav från regering och myndigheter om att öka transparensen. Det gäller att ställa krav på att få öka transparensen och föregå med gott exempel.

Andra medier: NVP, NVP

måndag 20 september 2010

Värmdövalet: Eftersnack

Hänt i Värmdö
Då är valresultatet nästan klart. Valsedlarna har lämnat Värmdö kommun och finns numera hos länsstyrelsen som ska kontrollräkna dem och räkna personkryss. Det är först då vi kommer att veta förutsättningarna för lokalpolitiken på Värmdö. Lokalpolitiken är mer människorna än någonting annat. Nu får vi snart veta vem de är.

Hos moderaterna sa kommunstyrelseordföranden att valresultatet var en seger. Han uttrycker det så här i en artikel på valnatten, länk:" Vi var sex tiondelar från förra valets resultat men vi har fått fler röster än då. Vi har haft en del frågeställningar som varit tuffa att ta. Jag tycker vi gjort ett bra resultat med tanke på det, säger Alversjö."

Man undrar vad som är bra och vad som är dåligt egentligen? 10.150 personer röstade i Värmdö på moderaterna i riksdagsvalet. 8.498 röstade på moderaterna i kommunvalet.
Vad är bra och vad är dåligt?

Bloggen tycker det verkar som om att väljarna har givit Värmdömoderaterna en rak höger i magen. Kommunstyrelseordföranden tackar folket för omtanken. Det luktar mer fars än något annat. För det är väl inte så att man inte vill se faktum?

Folkpartiet är förvånat över att man förlorar 0,7% procentandelar. En ledande folkpartist säger att det kändes som om vi hade vinden i ryggen. Ja det verkar även här som om man inte kan skilja på med- och motvind.

Folkpartiet har haft ansvaret för skolfrågorna. För detta uppdrag har man utsett tandläkaren Peter Bondesson. Han har inte fungerat i sin roll. Om man ska tala om katastrof eller icke godkänt är en smaksak. Trots detta har folkpartiet inte bytt ut Bondesson. Det är svagt. Inte undra på att väljarna inte uppskattar folkpartiet.

Samtidigt finns inte en av de folkkära folkpartisterna Roland Ekstrand med i valrörelsen. Han fick flera hundra personkryss och talade med folk. När han inte längre kandiderar försvinner för väljarna ett skäl att rösta på folkpartiet.

Nu dyker en ny folklig förmåga upp hos folkpartiet. Det är Olle Markstedt. Han gillas av folket men folkpartisterna verkar inte gilla honom. Där påminner han om Ekstrand.
Det är upplagt för förvirring i folkpartiet.

Kristdemokraterna borde egentligen byta namn till krisdemokraterna. Partiet är på många sätt den stora förloraren i Värmdövalet. Man har haft ett otydligt politiskt budskap. Det viktigaste har varit att transportera personvalsattribut runt omkring i kommunen. På det vinner man inga röster.

Nu gäller det att man är tydligt och klart. Man måste förklara vad man vill så att väljarna förstår. Man måste dessutom uppträda som ett parti och inte som en samling människor som av en slump har hamnat på samma ställe. Gud hör bön, men inte mumlande politiker. Det gör förresten inte väljare heller.

Värmdöcentern var valets dark horse. Sent på kvällen ökade man från 2 till 3 mandat. Nu har ett gerationsskifte skett i partiet. Det har väljarna tänt på. Då gäller det att man känner att det håller hela vägen ut. Lite tveksamhet om detta ska bli verklighet känns hos partiet.

Samtidigt har partiet gått från få kvinnor till att ha ett helt gäng kompetenta kvinnor. Här finns en feministiskt alternativ och initiativ. Det kan finna ett spännande samspel med männen.

Nu gäller det att leverera. Gör man det ligger 6 mandat inom räckhåll. Om inte blir man straffad i nästa val och det hårt.

Socialdemokraterna är valets vinnare och förlorare eller inget av det.
I Värmdö gillar bara 3.955 väljare Mona. Däremot gillar 6.274 väljare socialdemokraterna på Värmdö. Inte underligt att det borde kännas konstigt för socialdemokraterna.

Detta är mycket större än den så kallade "Göran Johansson effekten" i Göteborg vid förra valet. Om Mona vore klok skulle hon rekrytera detta garde till Sveavägen.

Socialdemokraternas stora problem i Värmdö är ett upprepningstvång. Man spelar samma kort en gång för mycket hela tiden. Man förlorar 110% på den sista insatsen. I stället skulle man göra 90% av allt. Då skulle man bli vinnare till hundra 100%. Nu blir man varken vinnare eller förlorare.

Miljöpartiet har lyfts av valsurfen i riket. På denna har man hamnat på en kobbe strax utanför Gustavsbergs centrum. Det är kommunalhuset. Man klarar sig bra. Samtidigt är man lite osynliga. Så väljarna har lite grand köpt grisen i säcken.

Det gäller för partiet lokalt att ha kostym på sig och kunna vara miljömedveten. Partiet är präktigt. Det har man inte råd med om man ska behålla sin framgång. Partiets företrädare måste bli bättre på att spela det politiska spelet. Man måste vara beredd att få mer skit under naglarna för att kunna leverera.

Vänsterpartiet halverades av en kvinna som kallas FI. Detta var ett verkligt feministiskt alternativ. 113 Fi röster kostade partiet ett mandat. Nu finns bara en kommunist i fullmäktige, Mats Skoglund. Han är dock underhållande för två.

Sverigedemokraterna har intagit Värmdö kommun med två representanter. Största stödet finns i Stavsnäs. Hur deras två representanter uppför sig vet bloggen ännu inte. För de andra partierna gäller det nu att inte göra dessa två individer till offer. Ge dem full insyn överallt och man vet om de håller måttet eller om de ger upp vid (hårt) arbete. Åsikterna tar bloggen avstånd från, men väljarna har valt två av dessa att representera dem och det måste respekteras. Då är det bättre att göra arbetsmyror av Sverigedemokraterna än låta dem bli offerlamm.

Andra medier: NVP, NVP, NVP

söndag 19 september 2010

Kort reflektion kring valresultatet

Alliansen regerar vidare.
Det är en stor fjäder i hatten till partiledarna i Alliansens partier. Den stora vinnaren är naturligtvis Fredrik Reinfeldt. Med 30% är hans parti de nya moderaterna i det närmaste lika stora som socialdemokraterna. Det är en bedrift. Det är bara att gratulera.

Den som tappade farten på upploppet var Jan Björklund. Han nådde nästan ända fram. Devisen för honom blir plus blev minus. Sannolikt är han inte partiledare nästa gång det gäller.

Under rubriken ett stort minus blev ett litet återfinner man herr Hägglund och fru Olofsson. De har gjort det mycket bättre än vad man kunnat förvänta sig.

Ett annat parti som fått det tungt på upploppet är miljöpartiet. 7,2% är en framgång jämfört med förra valet, men det är en enorm utförsbacke jämfört med toppnivåerna i början av året.

Mona Sahlin har inte klarat testet. Om en Göran Persson med 35,2% var en katastrof för socialdemokratin vad är då en Mona med 30,9% ? Nu följer en tid inom detta parti med självrannsakan. Det är inte bara Mona som kommer att avgå. Det är horder av "rådgivare".

Maud Olofsson har klarat första ronden, men hon bör finna ett annat jobb. Det krävs en liberal förnyelse inom hennes parti. Den är hon inte kvinnan att leda.

Hägglund däremot kan ha förutsättningarna att överleva ett val till. Om Gud vill!

Herr Åkesson ska inte diskrimineras för sina åsikter. Han ska få samma insyn som om han vore sympatisk. Ju mer korrekt man behandlar honom desto mindre av en risk blir han. Däremot ska och behöver man inte applådera honom.

Resultat i Värmdövalet 2010

Hänt i Värmdö
Så här gick det i Värmdövalet 2010:

Moderaterna: 8.498 röster, 37,7%, -0,4%, 19 mandat, -2 mandat
VärmdöCentern: 1.266 röster, 5,6%, +0,8%, 3 mandat, +1 mandat
Folkpartiet: 1.844 röster, 8,2%, -0,7%, 4 mandat, +-0 mandat
Kristdemokraterna: 1.075 röster, 4,8%, -0,4%, 2 mandat +-0 mandat egentligen -1 mandat
Socialdemokraterna: 6.247 röster, 27,9%, -2%, 15 mandat, -2 mandat
Vänsterpartiet: 666 röster, 3,0%, -1,0%, 1 mandat, -1 mandat
Miljöpartiet: 2.013 röster, 8,9%, +2,9, 5 mandat, +2 mandat
Sverigedemokraterna: 748 röster, 3,3%% +0,9%, 2 mandat, +2 mandat

Valets vinnare på den borgerliga är VärmdöCentern.
På den rödgröna sidan är det miljöpartiet.
Bland övriga partier är den Sverigedemokraterna.

En av förlorarna är moderaterna. De är den stora förloraren. Man lyckades inte följa upp den goda valtrenden i riket.

Socialdemokraterna är också en stor förlorare med en minskning med två mandat. Trots nedgången i riket gör man mycket bättre ifrån sig i kommunvalet än i riket. Så resultat är både bra och dåligt.

Kristdemokraterna lyckas inte hålla de tre mandat man fick tack vare att en moderat, Jan Dolm blev kristdemokrat. Så nu är man tillbaka på ruta ett med två mandat.

Vänstern halveras och får ett mandat. Sannolikt är det Feministiskt Initiativ som tagit de röster man behövde för att behålla sina två mandat.

Folkpartiet minskar 0,7%, men det ger inget utslag i mandat.

Sverigedemokraterna tar två mandat. Med detta blir man inte vågmästare.

Andra medier: NVP

fredag 17 september 2010

Gärna ett valresultat, men först ett antal kloka röster

I min personvalskampanj har jag gjort två inlägg i dag. Det första rör rikspolitiken, länk och den andra rör varför du ska kryssa Mårtensson i Värmdövalet, länk.

Läs dem!

torsdag 16 september 2010

Ta tillvara den resurs som engagerade medborgare utgör!

Hänt i Värmdö
I valrörelsen blir internet ett allt viktigare sätt att sprida information om vad olika politiska partier och kandidater tycker och tänker. Två exempel på detta är LG Nilssons blogg, länk och Vision Värmdö2030, länk. I den elektroniska eller virtuella världen gör även politiker avtryck i form av olika typer av meningsyttringar. Dessa granskas numera omgående. Det är bra. Då får väljarna möjlighet att göra val som kan relateras till vad politiker, uttalat och verkligen gjort.

Att medborgarna har inte fel borde vara politikens mantra. Däremot kan de finnas olika verkligheter och intressen som står mot varandra. Då är det politikens roll att kunna göra de besvärliga avvägningarna i dialog med medborgarna. Ju fler engagerade medborgare, desto bättre.

Nu räcker det inte med det. Politiken måste bli mera transparent och möjlig att granska.
Här följer några viktiga punkter för att utveckla den lokala demokratin. Här måste politiken visa mod.

1. Kommunens hemsidor och utlagda dokument måste bli lättare att söka i.
2. Besluten från exempelvis Bygg-, Miljö-, och Hälsoskyddsnämden måste bli kompletta och även innehålla tjänsteskrivelser. Annars blir publiceringen på nätet närmast ett skämt.
3. Utredningar och underlag som granskar kommunen och hur den fungerar som är beställda och betalda av kommunen och faktiskt ytterst medborgarna måste läggas ut på nätet så att de är lätt tillgängliga.
4. Hemlighetsmakteriet i beredningsprocesserna måste reduceras till ett minimum. Till exempel kallelser till arbetsutskott och liknande ska läggas ut på nätet och helst vara offentliga.
5. Kommunen och dess politiker och tjänstemän måste våga leda processen mot större öppenhet och inte bara följa med när lagar och förordningar ställer krav på ökad öppenhet.
6. Medborgarna måste kunna följa och interagera med politiken lättare för att demokratin ska utvecklas.
7. Fler avgiftsfria trådlösa internetzoner måste skapas i kommunen för att medborgare med mindre resurser inte ska ställas utanför internet som sådant och utanför möjligheten att påverka.
8. Experiment med brukaromröstningar, folkomröstningar på internet bör inledas.
9. Brukarstyrningen i kommunens verksamhet måste bli större

Andra artiklar om Värmdö och Värmdöpolitiken: NVP, NVP

onsdag 15 september 2010

Ris och ros i valkampanjen

Hänt i Värmdö
Bloggen har läst valnumret av lokaltidningen Mitti. Folkpartiets ordförande Fredrik Sneibjerg intervjuas om lokala hjärtfrågor, länk. Föga oväntat är han positiv till det lokala engagemang han möter hos medborgare i kommunen.

En som har en annan åsikt är sensationellt nog kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö. I samma artikel säger Alversjö: "att det nya medborgarengagemanget gör det mer och mer hopplöst att vara politiker." Han fortsätter så här: "-I princip är det bra med engagemang, men ofta bygger inte resonemangen inte på fakta. De här personerna intresserar sig bara för en fråga. Vi politiker måste se till helheten".

Bloggen säger: Bra Sneibjerg!

Samtidigt vet vi inte vad vi ska säga till Alversjö. Att vara politiker och känna medborgarengagemang innebär att man får demokratin att fungera. Uttalandet från Alversjö innebär att han verkar han en oro som närmast kan karakteriseras som "fear of flying".

Bloggen kan konstatera att de medborgare vi möter oftast är mycket mer pålästa än motsvarande politiker. Att politiker måste väga olika intressen mot varandra är en av huvuduppgifterna. Den kan man aldrig smita från. Självklart blir den roligare med engagerade medborgare.

Bloggen säger: Gult kort Alversjö - medborgarna har alltid rätt och engagerade medborgare har ännu mer rätt.

Till väljarna i Värmdövalet 2010 säger bloggen.
Fundera på vilken medborgarsyn de/den politiker Du röstar på har. Vilka konsekvenser ger den synen för hur kommunen kommer att styras och för dig?

Strongt av Peter Bondesson

Hänt i Värmdö
Det torde inte vara någon stor hemlighet för bloggens läsare att vi här varit kritiska mot utbildningsnämndens ordförande i Värmdö. Vi har i olika satiriska bloggposter kritiserat honom och bristen på handling samt en del tokiga beslut.

Desto gladare blir vi när vi igår slår upp veckans nummer av Nacka Värmdö Posten. I en artikel i tidningen, länk säger Bondesson: "– Jag har haft svårigheter att få samarbetet att fungera mellan produktionsstyrelsen och utbildningsnämnden. Det måste till ett nära och intimt samarbete. Där har jag haft svårigheter under hela mandatperioden."

Det är glädjande att Bondesson nu öppet erkänner att organisationen med dubbelt kommando av skolan inte fungerar. Det hedrar hedrar honom.

Bloggen hoppas att Bondesson nu också med kraft arbetar för att åstadkomma en ny organisation med en nämnd och en förvaltning som har ansvar för skolan.

Vi har förstått att han är kritisk mot organisationen och är inne på samma linje som VärmdöCentern: en förvaltning, en nämnd och ett tydligt ledarskap för skolan.

Bloggen säger: Heder åt Bondesson

HQ: från gamarnas julafton till Svarte Petterspel

Efter gamarnas julafton i HQ och HQ bank är det nu dags att spela Svarte Petter, länk. Öresund trycker på från sitt håll med Sven Hagströmer vid rodret och Mats Qviberg gör det personligen. Ännu så länge är fokus på att hitta andra än dessa herrar som har ansvar, men i förlängningen ligger en stämning eller utomprocessuell uppgörelse i korten.

HQ gör vad man skulle kunna förvänta hittar externa syndabockar. Bland annat polisanmäler tradingchefen, länk, länk och stämmer revisorn, länk. Samtidigt har Öresund/Qviberg kontroll över nomineringsprocessen av ny styrelse. Denna kontroll är central. Det är nämligen den nya styrelsen som kommer att avgöra vem man kommer att stämma. Det är inte underligt att akteispararna är kritiska mot detta.

Som vanligt är det beställt en utredning av det förlorande bolaget. I detta fall är det advokaten Anders Malm som är ansvarig för den. Från presentation av honom på Oreums hemsida, länk framgår följande: "Anders har arbetat med kapitalmarknads- och värdepappersrätt i ett brett perspektiv i mer än tio år och har erfarenhet av alla typer av uppdrag inom specialområdet. Under sin karriär har Anders även arbetat med företagsöverlåtelser, förvärvs- och andra företagsfinansieringar och allmän affärsjuridik. Såväl externa konferensorganisatörer som klienter anlitar ofta Anders som föredragshållare och han har genom åren hållit ett stort antal föredrag med varierande inriktning och omfattning, t.ex. prospektregler, företagsöverlåtelser, due diligence och bolagsrätt."

I vilken mån han eller några av de andra utredarna har förståelse för den komplexa risksituation som HQ hanterat dag efter dag, år efter år är mycket oklart. Utredningen kan lätt bli en fritt svävande juridisk produkt utan praktiskt bruksvärde. Det kräver insikter som ganska få även finansiella experter besitter i Sverige. Svaret på kvaliteten på utredningen får vi den 27 september då den presenteras.

Med 60 miljoner i kassan har man en bättre situation än vad Carnegies noterade bolag hade. Det finns mycket man kan göra med dessa pengar för att få tillbaka hel eller delar av de 1,5 miljarder som är borta. Samtidigt väntar en del sparare på sina pengar, länk.

Rättsprocesserna som nu kommer igång blir mycket av lotterier. Det är utomordentligt svårt för amatörer att kunna bedöma vad som skett och konsekvenserna av detta. Här lämpar sig allmännkunniga domare och nämndemän dåligt. För att få en rättssäker process borde Sverige införa specialdomstolar.

De kommande HQ processerna kommer att visa hur dåligt rättsystemet kan döma av den här typen av samhällsviktiga mål. Slutsatsen brukar bli att ingen skyldig kan hittas och de enda vinnarna är advokater.

tisdag 14 september 2010

Ökad tilltro i världsekonomin

Bloggen följer som bekant löpande oljepriset och har noterat att oljepriserna är på väg upp igen. Terminskontrakt över 90 dollar fatet indikerar att tron på tillväxt är hög. Den stora frågan just nu är om detta är tillfälligt eller om återhämtningen tar ny fart.

Samtidigt stiger guldpriset till nya rekordnivåer, länk. Det kan indikera större oro av något slag. Sannolikt är denna valutaorienterad.

Andra medier: e24.se


Några axplock i debatten 5 dagar före valet

Bloggen kan inte annat än hålla med dem som säger att kommentarerna kring valrörelsen har varit mycket opinionsundersökningar, länk och mindre politik. Vi har själva bidragit till det. Det är en oroande utveckling

Viss finns det politiska utmaningar. Hur skapar man en uthållig och framgångsrik miljöpolitik?
Är det med det så kallade miljöpartiet eller med centerpartiet - miljöpartiet original?

Maria Wetterstrand blev i många avseenden svaret skyldig i går. Där håller jag verkligen med Per Ankersjö, som också kommenterat duellen mellan Olofsson och Wetterstrand, länk. En uthållig och framgångsrik miljöpolitik måste ha sin utgångspunkt i fria val. Den rödgröna approachen med att staten vet bäst, fungerar bara under en kortare tid. Marknaden är den bästa miljökämpen. Statens roll är att skapa ett ramverk och i viss mån stötta bra beteenden.

Miljöpartiet har svikit miljöfrågan genom att inte erkänna marknaden som överlägsen saneringsmekanism. För det är väl inte så att regeringsmakten var mera intressant än det långsiktiga målet en bättre miljö?

En nyhet är annars att vänsterpartiet verkar ha fått ett oväntat intresse för marknadskrafterna i form av olika typer av underhållning, länk. Vänstern valde det lättklädda. Arrangemanget var en samarrangemang mellan ABF, vänstern och Gula villan i Järna. Samtidigt är väl reportaget i Aftonbladet också en signal om att kvällspressen inte kan hålla kvar fokus på de politiska frågorna.

Under rubriken surt sa räven om rönnbären har några socialdemokratin närstående journalister, länk, börjat anklaga media för att ha förstört Mona Sahlins chanser att bli statsminister, länk.

Allt ska vara en konspiration från borgerligt håll. Inför denna intellektuella prestation framstår författaren/arna av detta som i det närmaste perceptionsbefriade. Det är faktiskt Mona Sahlin som gjort jobbet. Media har bara beskrivit det.

Vad gäller den ekonomiska politiken har inte höjda skatter några positiva dynamiska effekter, länk. Att Mona Sahlin och Maria Wetterstrand tillåtit Lars Ohly att driva vision mot ett extremt högskattesamhälle med fokus på extra uttag i storstäderna förvånar. Däremot är det inte svårt att förstå väljarnas reaktion.