tisdag 30 november 2010

Wikileaks: Öppenhet och frihandel gynnar demokrati, var den än behöver utvecklas

USAs utrikesminister Hillary Clinton har reagerat kraftigt på de uppgifter som wikileaks har offentliggjort, länk, länk. Kärnan i Clintons utfall mot publiceringen rör henne själv. Dokument visar nämligen att hon beordrat Amerikanska diplomater att spionera inom FN-systemet.
Om detta stämmer uppmanar wikileaks grundare, Julian Assange henne att avgå, länk. En rimlig uppmaning. Om en Amerikansk utrikesminister inte kan hålla sig inom internationella fördrag och konventioner vad gäller FN har hon förverkat sitt förtroende.

En effekt av wikileaks offentliggörande av olika handlingar är enligt Svd att:

"USA stoppar militärens åtkomst till en del känslig diplomatpost efter den omfattande Wikileaksläckan." Det innebär att den digitala kopieringmaskinen av diplomathandlingar nu är avslagen. Det är bra. Då finns materialet bara i den trånga krets som den var ämnad för.

I den omskrivna artikel i Times berättar Julian Assagne om hur han ser på vad offentlighet kan göra för slutna länder: "Asked if he wanted to expose the secret dealings of China and Russia the way WikiLeaks has done with America, Assange said, "Yes, indeed. In fact, we believe it is the most closed societies that have the most reform potential""

Han fortsätter utveckla sitt resonemang så här: "And where does the U.S. fall between the two categories? He said, "It's becoming more closed" as a society and its "relative degree of openness ... probably peaked in about 1978, and has been on the way down, unfortunately, since." That, he said, was a result of, among other things, America's enormous economy, which calibrates power in the U.S. in economic, or as he says, "fiscal," terms. He points out that, today, China may be easier to reform than the U.S. "Aspects of the Chinese government, [the] Chinese public-security service, appear to be terrified of free speech, and while one might say that means something awful is happening in the country, I actually think that is a very optimistic sign because it means that speech can still cause reform and that the power structure is still inherently political as opposed to fiscal. So journalism and writing are capable of achieving change and that is why Chinese authorities are so scared of it." On the other hand, in the U.S. and much of the West, he said, "the basic elements of society have been so heavily fiscalized through contractual obligations that political change doesn't seem to result in economic change, which in other words means that political change doesn't result in change."

Öppenhet och frihandel gynnar demokrati. Frågan är om ledande politiker vågar se den sanningen i vitögat?

Andra bloggar och medier: Opassande, DN, Expressen, Aftonbladet, SvD

måndag 29 november 2010

Papperstidningen blev papperstiger. Då kom wikileaks...

Den grävande journalisten var en gång. Han, för det vara oftast en man kom över handlingar. Det var olika typer av papper. Dessa publicerades och efter många månader blev resultatet ibland ett scoop, inte alltid.

Sedan kom papperstidningskrisen. Vår grävande hjälte fick inte den tid som behövdes för att kanske komma med ett scoop. Journalistiken blev mindre grävande. Faktiskt blev den mindre granskande. Fortfarande finns det en bild av att det är dessa enskilda hjältar som ska göra jobbet. Problemet var bara att många värdefulla tips aldrig följdes upp. Många av uppgiftslämnarna tröttnade. De gick någon annanstans. De sökte nya samarbeten.

Wikileaks utmanar den mentala bilden av den ensamme avslöjaren. En bild som påminner om den ensamme plågade konstnären. Nu är det inte längre en ensam hjälte. I dag är det en grupp av något slag kommer över elektronisk information som har ett allmänintresse. I bakgrunden finns en eller flera whistleblowers. Distributionen av materialet sker inte av en tidning. Det är en grupp som publicerar, länk. Flera olika medier publicerar.

Ansiktet mot världen är sidor på internet. Den grupp eller de grupper som kommit över informationen inser att det är allt för omfattande för att själv kunna bearbeta allt eller ibland ens delar av det. Det som läggs ut blir fritt att bearbeta för dem som önskar. Var och en kan bidra med granskning i denna värld. Papperstidningens monopol har brutits. I stället är det många som tillsammans eller självständigt gör samhället öppnare.

Visst finns det föregångare och hjältar inom denna nya värld av "öppenhetsivrare". En av dem är wikileaks.org.

Förr i tid sökte makten påverka papperstidningens chefredaktör att inte publicera ett scoop.

I den elektroniska världen ser det annorlunda ut. Där har samtalet med de som har informationen fallit bort. Ett av skälen är att det inte är en person som själv kan avgöra vad som publiceras. Därför försöker makten ibland genomföra en sorts offentlighetens terroristattacker. Så skedde några timmar före wikileaks publiceras. Tekniskt var det som skedde mot wikileaks servrar en så kallad DDOS-attack.

Frågan som få ställer är vad det offentliga får göra för att stoppa publicering av olika typer av för makten oönskat material?
Är det en etiskt riktig och demokratisk försvarlig metodik att använda sig av elektroniska krig, länk, länk. För bloggen är det självklart helt oacceptabelt?

I stället kritiserar man okritiskt wiki. Publik service tv blir här närmast en lydig maktens megafon. Det är oroande.

Det som blir spännande är att papperstidningens journalister börjar samla in mer information. Papperstidningars redaktörer och journalister läser papperstidningars elektroniska sidor, länk. Förutsättningen för att detta ska ske är att material finns tillgängligt fritt på nätet. Öppenhet föder öppenhet. I detta sammanhang är den traditionella upphovsrätten ett hot mot granskning och öppenhet. Den nuvarande upphovsrätten är en del av det slutna samhället.

I förlängningen kommer material från FRA och andra organisationer att kunna publiceras. Det är säkert detta som gör en del makthavare riktigt oroliga. När detta sker kommer vi att få en helt annan debatt om offentlighetens lagring av oskyldiga enskildas personliga information

Wikileaks nästa stora insats lär vara offentliggörande av hur banker fungerar i praktiken, länk. Nyttigt och bra.

När papperstidningen blivit papperstiger är det välgörande att det kommit andra och mera effektiva granskare. Wikileaks är en av dem av dessa nya spännande "öppnarna" och granskarna.
Det behövs fler av det slaget, globala, som regionala och lokala. Inte färre.

Andra bloggar och medier: Farmor Gun, Rick Falkvinge, SvD

Fastigheter: ett område med maktkoncentration som det sällan talas om

I Sverige finns cirka 33 000 företag som sysslar med uthyrning av fastigheter.

Tvärt emot vad man skulle kunna tro är detta ett område med extremt stor offentlig maktkoncentration. Två privatägda bolag finns på listan och det är Akelius fastigheter, som är det fjärde största i Sverige och Stena fastigheter på nionde plats. Samtidigt är senaste redovisningsåret för Akelius fastigheter på 18 månader. Omräknat till 12 månadersintänkter skulle man hamna på plats 6.

Resten på 10 största-listan är statliga och kommunalägda. De tre största städerna har sina bolag med på listan. Göteborgs stad har sina fastigheter organiserade i en koncern och blir bland annat större än Stockholms.

Detta är en del av Svenskt näringsliv som granskas i liten utsträckning. Verkställande direktörer i denna typ av bolag är anonyma. De styrs till stor del av politiker som är de verkliga beslutsfattarna inom de största bolagen på detta område. Politikernas förmåga att förvalta dessa värden är det få som diskuterat.

Vilken kompetens har till exempel kommunstyrelsens ordförande Anneli Hultén (s), ordförande i Framtidenkoncernen och Helen Odeljung (fp), vice ordförande att förvalta och utveckla värden på över 50 miljarder för Göteborgarna?

Sannolikt skulle en ökad grad av konkurrensutsättning av förvaltningen av dessa jättelika fastighetsbestånd spara stora kostnader för skattebetalarna. En sådan debatt förs nästan inte. Däremot förs en debatt om ägandet. Effektiviteten på detta område som binder 1.000 tals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar talas det lite om. Det börjar bli dags för det.

Två kuriositeter är att fastigheter verkar vara mera intressant för Göteborgsentreprenörer än för Stockholmare. Göteborgs stad verkar också vara mer intresserat av sina fastigheter är Stockholm stad.

Så här ser 10 i topp listan ut. Bolagen är rangordnade efter storleken på hyresintäkterna.

1. Vasakronan AB har störst hyresintäkter. De är på 5,865 miljarder. Man har fastigheter med ett bokfört värde på 75 miljarder kronor. Bolaget ägs av 1, 2, 3, och 4 AP fonden.

2. Akademiska hus AB som är statlig ägt har hyresintäkter på 5,115 miljarder och fastigheter bokförda till 50 miljarder.

3. Förvaltnings AB Framtiden, har hyresintäkter på 4,7 miljarder och fastigheter bokförda till 48 miljarder Bolaget ägs av Göteborgs stad.

4. Akelius fastigheter AB har hyresintäkter på 4,128 miljarder och fastigheter bokförda till 25 miljarder

5. Svenska Bostäder AB har hyresintäkter på 3,068 miljarder och fastigheter bokförda till 24 miljarder. Bolaget ägs av Stockholms stad.

6. Börsnoterade Castellum AB har hyresintäkter på 2,69 miljarder och bokförda värden för sina fastigheter på 29,3 miljarder. Bolaget ägs framförallt av försäkringsbolag.

7. Statens Fastighetsverks hyresintäkter redovisar hyres- och arrendeintäkter på 2,134 miljarder och bokförda värden på fastigheterna med 13,5 miljarder.

8. Statliga Fortifikationsverket har hyresintäkter på 2,372 miljarder och ett bokfört fastighetsvärde på 9,2 miljarder.

9. Stena Fastigheter (koncernen), har intäkter på cirka 1,907 miljarder, varav huvuddelen är hyresintäkter. Det bokförda värdet uppgår till 15,14 miljarder. Ägare är familjen Olsson i Göteborg, vanligen kallad Stena.

10. MKB Fastighets AB har hyresintäkter på 1,578 miljarder och fastigheter bokförda till 7,173 miljarder. Bolaget ägs av Malmö stad.

Precis utanför finns:

Specialfastigheter AB, som har hyresintäkter på 1,48 miljarder och bokfört sina värden till 15,5 miljarder. Ägare är staten.

Wallenstam AB som har hyresintäkter på 1,356 miljarder och fastigheter bokförda till 21,89 miljarder. Bolaget är börsnoterat och är kontrollerat av familjen Wallenstam i Göteborg.

Ett av Sveriges mest kända fastighetsbolag är LE Lundbergs Fastighets AB. Man har hyresintäkter på 0,914 miljarder och fastigheterna är bokförda till låga 2,17 miljarder Bolaget hamnar långt ned på listan over de största fastighetbolagen i Sverige.

Detta är ett område med offentlig maktkoncentration. De största fastighetsförmögenheterna i Sverige förvaltas av politiker. Frågan är bara om de har bäst kompetens att göra detta? Bloggen betvivlar det starkt.

Andra medier: GP, GP, e24.se

Wikileaks skapar publicistisk och journalistisk historia

Bloggen får understundom kritik för att den uttrycker sig kärnfullt om lokala och iland rikspolitiker. En milt satirisk ton har bloggen själv rubricerat stilen som.
Andra av bloggens läsare är märkbart roade och kommer med glada tillrop.

Nu har wikileaks.org, länk publicerat hur USAs diplomater ser på olika politiker. Dessa rapporter är såvitt bloggen förstår inte i första hand till för att roa.
De är till för att vägleda i utrikespoltiska beslut. Kvaliteten på materialet är högst varierande. Material var inte tänkt att nå offentligheten.

I Sverige kommenteras läckorna av flera tidningar, länk, länk, länk.

Det som sägs och skrivs i slutna rum i politikens och diplomatins nivåer tål sällan ljuset. Förtal och lögner kan lätt upphöjas till fakta och sanning när det inte granskas utanför trånga kretsar. När hemlighetsmakeriet får växa ohämmat skapas en okultur. Det är denna som wikileaks låtes solens strålar belysa.

Reaktionerna på att materialet är publicerat är mycket varierande. Carl Bildt är av lätt insedda skäl orolig för konsekvenserna av att materialet blivit offentligt, länk.

Bloggen noterar att wikileaks utför en viktigt uppgift. Genom att tydliggöra att allt material kan bli offentligt sker en självsanering av vad som skrivs i rapporter även i de hemligaste av rum. Här skapas en effekt inte bara i USA, utan i hela världen.

Den grävande journalistiken ändrar också ansikte. Den blir inte längre bara lokal.
"Wiki" visar att den kan bli global på ett helt annat sätt än i papperssamhället.

Man visar också att det finns andra umgängesformer inom journalistiken än att bara kommentera och avstå från att publicera för att inte skada relationer till makthavare.

En av de stora förtjänserna är att "wiki" tydliggör att det finns möjlighet att bara publicera grundmaterial som kan kommenteras och analyseras av andra. Det vi ser är ett nytt journalistiskt arbetssätt som hållet på att växa fram.

Det kräver andra typer av skydd för dem som verkar på nätet och det kräver en annan typ av upphovsrätt. "Wiki" är ett viktigt bidrag i det fria ordets samtal.

Sedan erkänner även bloggen att det finns problematiska aspekter av det som sker, men det är faktiskt marginalföreteelser.

torsdag 25 november 2010

Eurons olika kriser

Eurokrisen är en kris i många olika dimensioner, länk.

Den första krisen är en tilltroskris.
-Kan man lita på statistik i euroländerna?
-Kan man lita på att ledande politiker och tjänstemän säger saker som de upplever som sannolika och korrekta eller talar man för kortsiktiga syften?
-Kan man lita på att euro-länderna betalar sina skulder och inte tar på sig för stor skuldkostym?

För marknaderna är detta en mardröm. De vill i varje läge kunna känna trygghet. Tilltroskriser är det värsta marknaden vet. Det kan vara marknaden som "avskaffar" Euron.

Den andra krisen är en strukturkris.
I en artikel på e.24 skriver man så här: "Att lämna nya garanterade lån till Grekland och nu även Irland sänker visserligen räntenivån på skulderna jämfört med de riskpremier som kapitalmarknaden kräver, men det löser inte de underliggande problemen. Detta är först och främst att ländernas ”exportmotor”, (inklusive turistindustrin) både är underdimensionerad och, efter år av alltför hög inhemsk löneinflation, har en mycket svag konkurrenskraft för att svara upp mot ländernas samlade privata och offentliga skulder."

Den tredje krisen har att göra vilka länder som är i riskzonen och vilka som är säkra.
I dag talas det om, Grekland, Irland. Portugal och Spanien.
Länder som Frankrike och Italien är också potentiella krisländer.
Kommer detta att bli en pågående "round robin" tävling där inget euro-land kan känna sig säkert?
Att kunna känna trygghet för ett antal ekonomier i euro-zonen att ett oavvisligt krav för att euron ska överleva.
Upplever marknaden att dessa finns?

Den fjärde krisen gäller om euro-experimentet är en felaktig tanke eller om de som sker just nu är övergående barnsjukdomar.
I en värld med rörliga växelkurser mellan olika länder finns stora möjligheter för enskilda länder att justera sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. Sverige är ett exempel på detta som successivt devalverat sig ur konkurrenskraftskriser.

En "stor" valuta ger mycket mindre utrymme att driva ekonomisk politik än ett antal lokala valutor. I en perfekt värld skulle sannolikt fler valutor än var det finns länder vara optimalt. Däremot får de som handlar över gränserna ta riskerna.

Euron var tänkt att förenkla. Frågan är om tanken var rätt?

Den femte krisen gäller om eurokrisen och en eventuell eurokollaps kommer att rasera fler strukturer.

Kommer EU att överleva en död Euro?

Den sjätte krisen gäller vem ska ta ansvaret för att länder inte kan leva upp till sina förpliktelser.
-Är det primärt marknaden eller är det staterna?
Hittills har staterna tagit ansvaret i krisen. Marknaden som är mest effektiv att hantera risk har sluppit ta några förluster. En riskomfördelning från professionella aktörer till stater har skett. Det är sannolikt en mycket olycklig utveckling.

Den sjunde krisen handlar i vilket sammanhang Euron föddes.
Fria kapital rörelser över gränserna var ett slagord när sedlar och mynt i Euro började distribueras den 1 januari 2002. Utvecklingen mot mer av fria rörelser över gränserna har avstannat. I stället har en form av miniprotektionsm blivit mode bland politikerna. Fria rörelser av människor är inte längre lika mycket i tiden längre. Marknaden ska nu regleras mer. Det gynnar inte Euron. En ekonomisk "Tea party" rörelse kanske krävs i Europa för att ett sammanhang skapas för att valutan ska kunna överleva.

Många fackekonomer är nu tveksamma till om Euron överlever. Samma ekonomer applåderade införandet. Förutsättningen för att euron ska överleva är ökad transparens hos alla länder i samarbetet. Granskning av statistik ska kunna ske av aktörer utanför regeringskorridorerna. Det viktigaste styrverktyget för regionala ekonomier, valutakursen är borta. Trots detta fungerar USA bra. Vad kan Euron lära sig av USAs sätt att använda dollarn.

USA har till exempel regionala kontor för Federal Reserve bank. Är detta något den Europeiska centralbanken borde fundera på?

Andra medier: dn.no, dn.no, e24.se, the Times,

10 mest besvärliga politikerna på Värmdö

Hänt i Värmdö
Här kommer listan på Värmdös 10 mest besvärliga politiker. Listan avser situationen per den 25 november 2010

1. Olle Markstedt, folkpartiet. Han är frispråkig och orädd. Olle närmast söker konflikter. Vill göra folkpartiet synligare och mera ideologiskt. Trampar på många ömma tår. Folkpartiledningen i Värmdö är säkert beredd att betala till den som intresserar honom för något annat. Är en person som kommer att skapa rubriker de närmaste fyra åren.

2. Bo Bladholm, moderaterna. Mannen som tagit bladet från munnen om missförhållandena i Värmdö kommun och inom moderaterna. Det enda som håller honom tillbaka är att han inte vill äventyra dotterns politiska framtid. Är ett kraftpaket som snabbt kan gå från besvärlig till etablerad. Borgmästare från Stockholm som numera bara mästrar, enligt ledande moderater på Värmdö.

3. Ina Ununger, Värmdöcentern, rookie inom politiken som fått bulldozern att få ett ansikte. Talar både på in- och utandning. Undervisar allt och alla inom de flesta discipliner. Oväntat tillskott på listan. Snart politisk sekreterare som i handling visar att en ordförande ska göra som sekreteraren vill.

4. Anders "Ankan" Bergman, snart numera tidigare bankdirektör, folkpartiet. Kontroversiell genom att det varit oklart om var han har sin lojalitet. Avvärjt denna fråga genom att snart nå marken hängande i en fallskärm. Talar ofta med kluven tunga. I den ena stunden vänlig och i nästa stund och annat sammanhang avrättas samma person med samma sinne. Kunde varit förebild för några av gestalterna i Frans G. Bengtssons, "Röde Orm".

5. Jan Dolk, rättfram tidigare moderat som trodde att kristdemokraterna betydde förrum till himmelriket. Mindre nagel i ögat på både kristdemokrater och moderater nu än tidigare.

6. PO Fransson, frifräsare i byggsvängen, både professionellt och politiskt, kristdemokraterna. Förlorade maktkampen mot Stefan "pastorn" Dozzi. Fortfarande mindre intresserad av vad lagen säger om bygglov än vad han själv tycker är riktigt. Oklart om han delar kristdemokraternas värderingar. Är trots allt medlem i partiet.

7. Rosana Asplund och Per Oldenius, kommunfullmäktigeledamöter, farliga bara genom att de tillhör Sverigedemokraterna.

8. Peter Bondesson, kommunalråd, tandläkare och folkpartist på väg ut från politiken. Väcker mycket känslor. Boken om "Alliansen i Värmdö inifrån" kan bli en kioskvältare om den skrivs av Bondesson. Upplevs ledigare sedan han avgått. Så ledig ibland att en del undrar om han gjort något. Snart borta från listan.

9. Lars Bryntesson, socialdemokrat. "Rött skynke" för många av de styrande. Förgör genom struktur. Uttalar sig ofta och mångordigt. Upplevs ibland som "besserwisser". En kombination av den supersociale och den superlogiske. Blir besvärlig i opposition. Lämpar sig bättre som styrande, men det kräver en majoritet som han inte har.

10. Camilla Lien, snart tidigare ordförande i Ungdoms-, Kultur- och Fritidsnämnden. En av de nämndordordföranden som klarat sig sämst under den gångna mandatperioden. Har en språkförmåga både i tal och skrift, offentligt som gör att det närmast blir omöjligt att förstå vad hon säger. Det beror inte på någon dialekt. Denna kompetens skulle kanske kunna komma bättre till pass i underhållningsbranschen.

Utanför listan
Stefan Mårtensson, VärmdöCentern. Omstridd, men välinformerad. Många önskar att han skulle hålla tyst. Respekterad för sin kompetens. Upplevs i förhållande till andra politiker på listan som allt mindre besvärlig. Som bloggare har han stärkt sin ställning, eftersom ingen annan politiker har uthålligheten att fortsätta. Om utvecklingen fortsätter snart inte ens längre bland de 25 mest besvärliga politikerna. Enligt ledande folkpartist alltjämt Värmdös "farligaste" man.

Värmdö: Skuggornas regering har tillträtt

Hänt i Värmdö
I Storbritannien utser oppositionen en skuggregering eller ett så kallat skuggkabinett. Det har varit ett sätt att möta den "verkliga" regeringen.

I Värmdö kommun har ett nytt styre tillträtt. Det är inte inte en skuggregering. Däremot är det en skuggornas regering. Kommunstyrelsens ordförande, Lars-Erik "Nallen" Alversjö var närmast en skugga i går. Han höll ett inledningsanförande och deltog i enbart ett replikskifte.

Anders "Ankan" Bergman deltog i ett antal replikskiften. Han är kommunstyrelsens vice ordförande och uppträder som om "Nallen" Alversjö är den ovise. I själva verket kan man säga att folkpartiet är tillsammans med moderaterna de som styr. Viktiga beslut fattas i samråd mellan "Nallen" och "Ankan". Detta är skuggornas regering. Det som blir reellt är oppositionen.

De som stod någonstans i mitten och inte riktigt var med i matchen var kristdemokraterna. De var off-side nästan hela tiden. De verkade ha sålt smöret och tappat pengarna. Något politiskt utrymme verkar det inte ha fått. Spöklika är de däremot.

Framför sig har moderaterna skjutit miljöpartiet. Med frenesi försöker miljöpartisterna visa sin lojalitet mot sina nya partners. På så sätt slipper moderaterna gå upp och argumentera för sina förslag. Moderaterna blir skuggan och framför sig har man en "miljöpartikuliss".

Det är underligt hur dessa så kallade miljöpartister kan ha svängt. De utmanar numera socialdemokraterna och Värmdöcentern som om de vore de främsta motståndarna.
Ibland sker detta utan urskiljning.
Vissa gånger är det försök att vara försåtliga.
Vart miljöfrågorna tar vägen i denna strategi kan man undra?

Om miljöpartiet fortsätter som man nu gör riskerar man att bränna de broar man en gång hade till socialdemokraterna på Värmdö. "Nallen" och "Ankan" gnuggar säkert händer inför detta. Då är man säkra på att behålla miljöpartisterna i båten även efter smekmånaden i kollission för Värmdö.

En miljöpartist som utmärkte sig var Max Ljungberg, som är vice borgmästare och vice ordförande i fullmäktige. Han hade inte ens öppnat handlingarna före mötet. Hade det varit fotbollsmatch vad domaren tvekat mellan gult och rött kort.
Den blå överdomaren Monica Petterson såg mellan fingrarna på detta, men hon lär ha undrat.

Värmdöcentern gick inte i alla avseende i takt. Det verkade som om man inte riktigt hade bestämt sig för om man skulle bedriva kraftfull oppositionspolitik eller om man skulle söka förföra de regerande skuggorna i kollision för Värmdö. Ju längre mötet skred dess mer framstod Henrik Paulsen som den som var den trygga oppositionsledaren. I slutet av mötet verkade man formerat sig för opposition. Ett klokt val. Att söka förföra skuggornas kollision lär inte lyckas så länge miljöpartiet finns med i kollision för Värmdö.

I allt väsentligt beslöt fullmäktige att genomföra skuggornas reella budget. Det blev ingen skattesänkning. Det blev som VärmdöCentern ville en utredning om att kommunens byggnader ska bli mera klimatsmarta. I övrigt inte några större förändringar.

Två minoritetsåterremisser blev det. Här har oppositionen en av sina vapen. 17 personer kan gemensamt stoppa beslut tillfälligt. Det kommer säkert att användas flitigt under mandatperioden.

I folkpartiet verkade allt lugnt på ytan. Detta var ett bedrägligt lugn. Olle Markstedt och "Ankan" Bergman har mycket ansträngda relationer. Den senare undrar om det är möjligt att utesluta Markstedt ur folkpartiet eller om man kan mobba ut honom eller oskadliggöra honom på annat sätt.

Markstedt däremot väntar på rätt tillfälle att få "Ankan" på fall.
Man ska inte underskatta Saltarös egen gossen Ruda som lever upp när det blåser. Han kan förlora första given, men har stora chanser att ta hem spelet. Markstedt ser när någon försöker bluffa honom med en hand som hans motspelare inte har.
Det kommer så småningom att bli "all in" för någon av dessa spelare. Just nu är oddsen något högre att det är Markstedt som först lämnar spelet.

I ett annat spel har "Ankan" enligt ihärdiga rykten vunnit högsta vinsten som innebär att han lämnar sin bankdirektörstillvaro och i stället låter en elegant fallskärm utveckla sig.
Om så är fallet önskar bloggen honom lycka till!

Någon öppnare budgetprocess med flera medborgare involverade ville inte skuggorna i kollisionen ha.

Andra medier: NVP

I dag är det ungdomsting i Värmdö kommun

Hänt i Värmdö
I dag samlas ungdomar, tjänstemän och politiker till ungdomsting för att ha fokus på de frågor som är viktiga för ungdomar.

Vanligen brukar det vara många spännande frågor som kommer upp. Man brukar bli positivt överraskad över hur många engagerade ungdomar det finns i Värmdö. Jag tror inte att dagens ting kommer att vara något undantag.

Det ska bli spännande att se hur dagen gestaltar sig.

tisdag 23 november 2010

Vad vill väljarna och hur får de veta vad de få bestämmer för de många?

Hänt i Värmdö

Då drar det ihop sig till budgetmöte i morgon klockan 12.30, strax efter lunch. 51 folkvalda ska fatta årets viktigaste beslut. Det om kommunens ekonomi. Processen har närmast helt och hållet varit en process som hållits inom de politiska partierna. Det innebär att mellan 100-150 personer har varit involverade i den politiska processen. Skrämmande kan man tycka. Det innebär att mellan 2,6-4 promille av Värmdös invånare har varit involverade eller mellan 3,3 och 5 promille av de röstberättigade.

Om det skulle varit så många som 1.000 hade processen varit mera försvarlig. Då hade 3,3% av de röstberättigade varit involverade. Så är det inte.

Fullmäktigegrupper inom alla partier har hållit korten tätt till bröstet. Man har jobbar hår med att inte ha läckage i processen. Det man glömt är det de som kanske kunnat få information är ens uppdragsgivare. Inte ett enda möte med medborgare har hållit under budgetprocessen. Sedan talar man i andra sammanhang om medborgardialog. Denna process är raka motsatsen. Även inom de liberala partierna har processen varit dåligt transparent.

Detta är en budgetprocess som lämpar sig bättre i ett företag.

Läxan efter processen är enkel.

Nu borde politiker från alla läger sätta sig ned och fundera. Hur kan medborgarna komma in i budgetprocessen. Hur kan man bredda basen och acceptansen för hur pengarna används i kommunen? Detta borde vara en av de viktigaste att-satserna att ta ställning till under morgondagens budgetmöte. Det borde tillsättas en grupp av alla politiska partier som skulle tänka efter, analysera och föreslå en helt ny och medborgarinvolverande budgetprocess.

Värmdö kommun har nyckeltalen emot sig.

1,8 kronor av skatten eller cirka 135 miljoner högre kostnader än länsgenomsnittet kostar tjänstemännen. Det bygger på statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Politiker och tjänstemän rycker genast ut och talar om att man inte kan jämföra. Här finns det speciella förutsättningar. Undanflykterna och ursäkterna haglar. Det håller inte

Om det är 50, 80, 90, 125 eller 135 miljoner för mycket är inte den centrala frågan. Det är storleksordningen. Att i ett sådant sammanhang hålla fast vid en organisation som dessutom är ineffektiv är inte försvarbart. Medborgarna har rätt till bättre hushållning.

Att vänta på en ny chef som ska sätta sig in i verksamheten är helt fel. Ansvariga politiker ska självklart sätta målet att personalkostnaden ska vara på länsgenomsnittlig nivå. Sedan diskuterar man noga varje argument för högre kostnader och förklarar för medborgarna om det finns tunga skäl.

Politikerna själva kommer att kosta betydligt mer än tidigare år. Fler dyra och anställda politiker föreslås. Det gör man för att den regerande kollisionen ska kunna göra alla ingående partier nöjda. Om medborgarna vill att man ökar politikerkostnaden per medborgare från 605 kronor 2009 till sannolikt cirka 670-680 kronor per medborgare bryr man sig inte om. Här gäller inga sparbeting. I stället har man en rak kostnadsökning på drygt 10%. Många medborgare höjer säkert på ögonbrynen.

Vad man heller inte berättar är att dessa betalda politiker i de flesta fall bara arbetar 4 dagarsvecka eller om man vill vara riktigt vänlig 4,5 dagars vecka. Inte undra på att diskussionen ska hållas inom en trång krets. Jämförelsevis kan vi konstatera att politikern i Värmdö kommun kostar 30 öre på skatten. Det är minst 6 öre mer än länsgenomsnittet.

Skattesänkningar ska man göra senare. När det ska inträffa definieras inte.

För normalinkomsttagaren är en sänkning av kommunalskatten en av de lättaste inkomstförstärkningarna. Vad politikerna vet men inte talar högt om är de som bor i Värmdö, men som skrivit sig i en liten lägenhet i en kommun med lägre kommunalskatt. Ofta stavas den kommunen Stockholm.

En skattesänkning med 50 öre skulle för normalfamiljen innebära cirka 3-3.500 kronor i ökad köpkraft. Dessutom skulle säkert fler vilja besätta sig i Värmdö kommun. Det är vad man kallar för en dynamisk effekt. Åtgärden skulle gå jämt upp för kommunen om 1.216 personer. Sannolikt blir den dynamiska effekten inte så stor, men kanske hälften. Det innebär att en sänkning av skatten med femtio öre för med sig ett nettointäktsbortfall för kommunen med tjugofem öre. Kostnaden är 18,2 miljoner.

Detta är något som politikerna i kommunen borde fundera på närmare.

Nu väntar bloggen med spänning på vad politikerna gör i morgon

Andra medier: NVP, NVP

måndag 22 november 2010

Det är dags att se verkligheten i vitögad vad gäller SAAB

Låt oss göra klart en sak. Bloggen älskar fighters.
Det framförallt Jan Åke Jonsson som ska ha all heder av sin kamp för att rädda ett av de tre svenska bilföretagen.

Samtidigt måste man vara realist. Det experiment som pågår i Trollhättan med produktion av en bil som heter SAAB är närmast osannolik, länk. Att man ska lyckas driva fabriken över julen 2011 är en högoddsare. Om man klarar det även över julen 2012 talar vi om en skrälloddsare. De marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för att producera SAAB är intill obefintliga. Det har varit uppenbart under många år. Dessa grundförutsättningar har inte ändrats under 2010.

Mycket talar för att Spyker blir sista spiken i SAABs kista.


Fildelning är något gott

Två kvalificerade debattörer om fildelning och integritet har bladet från munnen i en artikel i Svenska Dagbladets brännpunkt i dag, länk. Författarna är professorn Roger Wallis och Lars Ilshammar.

I reflektioner kring hovrättsförhandlingen om the Pirate Bay konkluderar de med att:

"Nu måste diskussionen få en ny start, med insikten om att upphovsrätt och integritet är två delar av samma frågekomplex, som hänger intimt ihop. En lämplig utgångspunkt kan då vara att erkänna kreatörers rätt till rimlig ersättning för utnyttjande av sina verk, men underkänna det allmänna antagandet att deras inkomster har skadats av fildelningen."

Fildelningen är inte död och debatten om integritet kommer inte att upphöra.

Nu gäller det för politikerna i riksdagen att agera klokt och inte som hittills.


söndag 21 november 2010

Ny valarbetare för Alliansen efter Mona Sahlin?

En av socialdemokraternas partiledarkandidater, Veronica Palm (0dds 10 gånger pengarna hos Ladbrokes, länk) anser att framgångsreceptet för socialdemokraterna är att höja skatterna, länk.

Vilken logik som ligger bakom detta är inte känt för bloggen.
Effekten av att behålla förmögenhetsskatten i Norge framgår av en artikel i Dagen Naeringsliv i dag, Rubriken är: "Nå flytter rikingene", länk.

I Norge har man som bekant en Röd-Grön regering som delvis gör det fru Palm önskar.

Vad Mikael Damberg (odds 4 gånger pengarna hos Ladbrokes, länk) tycker om fru Palms idéer vore intressant att veta.

Andra bloggar: HAX

Fotnot: Veronica Palm är sedan 2009 gift med det socialdemokratiska borgarrådet Roger Mogert. Efternamnet är rättstavat och hon är således inte gift med någon socialdemokratisk Roger More.

Goda förebilder och dåliga

Hänt i Värmdö

En av Värmdövalets vinnare var VärmdöCentern. Det resulterade i att man inte fick vara med och regera.

I Danderyd har man lång erfarenhet av hur det är att vara i opposition och på Lidingö lite kortare erfarenhet av detta. På Lidingö har centern kommit långt som oppositionsparti. Man har 16% och är näst största parti, men just därför får man inte vara med i Alliansen. Politiken man gått till val på påminner om det som VärmdöCentern gått till val på, länk.

Tyvärr finns det ett antal VärmdöCenterpartister som har en stor separationsångest nu. De tror inte att man klarar sig utan att styra. Dessa människor tror att man dör sotdöden då. Lösningen är att vill man hålla en låg profil. Idén bakom detta är enkel. Om man är "snäll och foglig" ska man tas in i stugvärmen av de snälla större. Naturligtvis att detta bara en önskedröm. Det är en saga som inte ens är sedelärande.

Sanningen är den motsatta. De flesta väljare vill se resultat i sakpolitiken. Om man ser det och ser konsekvens är man beredd att stötta partiet. Om man är i opposition måste man ta ut svängarna mer än om man regerar. Kan tyckas som en självklarhet. I verkligheten är det inte alla som förstår detta.

DanderydsCentern däremot tyckte det var dags att börja vara med och regera. Det gjorde man efter att ha ökat från 16,77% till 20.76%. Nu gick man in och regerar från en styrkeposition.
DanderydsCentern skriver så här på sin hemsida, länk: "Danderydscentern har i många år varit Danderyds ledande oppositionsparti, men efter valet 2010 har vi kommit överens med Moderaterna och Kristdemokraterna om att ta ansvar för kommunens utveckling. "Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt" är rubriken för vårt samarbete."

Vårt engagemang och vår förankring i det lokala livet i Danderyd är våra styrkor. Som Danderydsbo kan du alltid vända dig till oss för att föra fram dina åsikter och synpunkter på det som händer i kommunen. Vi som jobbar i Danderydscentern har alla politik som fritidssysselsättning. Det bygger på en vilja att göra Danderyd till en ännu bättre kommun att leva i. Många engagerade medborgare är en förutsättning för att utveckla kommunen på ett positivt sätt.


På Lidingö berättar VärmdöCentern hur man ser på sin roll som oppositionsparti.

"Ingen bergtunnel på södra Lidingö!, länk

M, Fp och Kd meddelade igår att de beslutat lägga ner projektet
som beräknas kosta mer än 400 miljoner.

Beslutet är en seger för Centerpartiet som tredubblade sitt väljarstöd
till 16 procent vid valet genom bestämt motstånd till tunnelbygget.

Detta är en seger för den lokala demokratin och en enorm seger för
lidingöborna säger Kent Ivarsson, gruppledare för Centerpartiet."

"Ett C kommunalråd för Lidingöborna, länk

Kent Ivarsson Centerpartiet kommer att bli ett borgerligt grönt kommunalråd för lidingöborna efter att partiet blivit öns näst största parti i senaste valet!

Kent säger att hans ambition är att lyssna och jobba nära lidingöborna och försöka vara deras talesperson. Det finns ett underskott av lyssnande som ledde till ett uppror mot tunnelbygget. Centerpartiet har tvingats vara utanför det borgerliga styret på ön av den regerande borgerliga majoriteten."

Bloggen säger: regera, javisst, men utifrån en styrkeposition och det kräver först en kraftfull oppositionspolitik.
Bloggen gärna förmedla två citat av Winston Churchill:

lördag 20 november 2010

Nya partiledare på gång?

Vem blir nästa partiledare som avgår i Sverige?
Enligt vadhållningsföretaget Unibet, länk är oddsen så här: Göran Hägglund, 2,5 gånger pengarna, Maud Olofsson, 3,25 gånger pengarna, , Lars Ohly 3,25 gånger pengarna, Jan Björklund, 12 gånger pengarna och Fredrik Reindfeldt 15 gånger pengarna.

Vi går mot ett spännande år. Ett antal nya partiledare kommer att väljas.
Sannolikt byts Göran Hägglund och Maud Olofsson ut först.

torsdag 18 november 2010

Införandet av EUs datalagringsdirektiv: Lagrådet har blivit Asks lydiga hund i strypkoppel

Före valet bestod alliansen av en massa tigrar som skulle kämpa mot införandet av EUs kontroversiella datalagringsdirektiv. Nu verkar det mest finnas en samling rädda små möss kvar.

Dagens Nyheter rapporterar om turerna kring regeringens förslag om att införa EUs datalagringsdirektiv, länk, länk.

Efter valet gör Beatice Ask gemensam sak med Thomas Bodström och kapitulerar helt inför EU. Dessutom går hon längre än vad EU själv anser lämpligt vad gäller datalagring.

Lagrådet gör i sitt yttrande, länk en kort sammanfattning om debatten kring datalagringen:

"Vad som föranlett invändningar är – förutom lagringskostnaderna för telefonbolagen – att alla telefonsamtal, sms, mms och e-postmeddelanden från alla människor som använder sig av telefon eller internet registreras och lagras utan att det finns några som helst misstankar i det enskilda fallet om att samtalet eller meddelandet har samband med brott. Även om lagringen inte omfattar innehållet i samtalet eller meddelandet, kan de lagrade uppgifterna ge den myndighet som får tillgång till dem en detaljerad bild av den enskilda människans liv under den ifrågavarande sexmånadersperioden."


Man gör inlednings ett konstaterande som är mycket tvivelaktigt genom att säga att:"Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med vad som föreskrivs i EU:s datalagringsdirektiv och får i överensstämmande delar anses utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgärder."

Det lagrådet säger stämmer inte. Datalagringen har tagits upp till behandling även i Europa där man exempelvis i Tyskland prövat som den strider mot grundlagen. Tysklands författningsdomstol har funnit att datalagringsdirektivet strider mot Tysk grundlag i ett uppmärksammat utslag, länk.


Dagens Nyheter rapporterade i anslutning till utslaget om invändningarna från den tyska författningsdomstolen så här:"Enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung på nätet, skriver domstolen i sina skäl att den tyska lagen inte sätter tilräckliga begränsningar för hur datauppgifterna får användas. Inte heller lever den upp till konstitutionens krav på insyn och rättssäkerhet. Möjligheterna till missbruk är för många. Lagen ger möjlighet till datalagring i en omfattning som den tyska rättsordningen aldrig tidigare skådat, menar domstolen. Den framhåller att även om inte meddelandenas innehåll lagras, kan datamängderna ge underlag för slutsatser som sträcker sig långt in i privatlivet.


Uppgifter om mottagare och sändare, tidpunkter och platser kan räcka för att i detalj kartlägga sådant som politisk tillhörighet och personliga värderingar, anser domstolen. Dessutom kan det urskillningslösa sparandet skapa en utbredd känsla av att ständigt vara iakttagen.

Den tyska författningsdomstolen anser att lagring av trafikdata bara kan försvaras om det föreligger allvarliga hot mot specifika personer eller samhällets grundläggande säkerhet."

Om lagrådet hade varit korrekt hade man tagit upp att datalagringsdirektivet i "europeiska ögon" inte anses förenlig med integritet och grundlagar i bland annat Tyskland.

Nu försöker lagrådet vilseleda lagstiftarna, riksdagen. Man tar heller inte upp det faktum att Sverige har anmälts till Europadomstolen för mänskliga rättigheter av Norska advokater på grund av införandet av EUs datalagringdirektiv, länk.

Lagrådet tar upp de två betydande avvikelserna som regeringen gör i sitt förslag, där man går längre än EUs direktiv. Det kommenteras så här: "Regeringen går på två punkter längre än vad datalagringsdirektivet föreskriver. Sålunda föreslås att uppgifter om misslyckade uppringningar liksom uppgifter om var en kommunikation avslutas vid användande av mobil kommunikationsutrustning ska lagras. Sett i sitt sammanhang får dessa tilläggsuppgifter anses vara marginella."

Uttalandet visar på att de tre beslutande domarna; det före detta justitierådet Bo Svensson, och de nuvarande regeringsråden Eskil Nord och Ann-Christine Lindeblad inte förstår innebörden i regeringens förslag.

Integritetsmässigt är kartläggningen genom datalagringsdirektivet av misslyckade samtal samt var man befinner sig när samtalet avslutas värre än det samhälle som Georg Orwell beskriver i boken 1984. Hur detta kan vara marginellt är helt obegripligt.

För det är väl inte så att lagrådet hafsat igenom regeringens förslag? Än värre skulle vara om man utsatts för påtryckningar för att inte ha några invändningar.

Lagrådet har inte förmått att sätta regeringens förslag i sitt integritetspolitiska sammanhang. Inte heller skildrar man kritiken i omvärlden på ett hederligt sätt. Man blir i stället en lydig hund i ministerns koppel. Det är verkligt trist. Tilltron till oväldiga domare kommer faktisk på skam.

Lagrådets remiss visar bara på en sak, nämligen att lagrådet har spelat ut sin roll och inte förmår vara opartisk och kritisk. För att få detta och skapa en verklig lojalitet till grundlagarna krävs en oberoende författningsdomstol i stil med den som finns i Tyskland.

Andra bloggar: Lars Erick, Torbjörn Jerlerup, Jenso, Per Ankersjö, Farmor Gun, Mina moderata karameller, HAX, Second Opinion