torsdag 26 november 2009

Majoritetsförtryck är inte detsamma som demokrati

Hänt i Värmdö
Jag pratade för en liten stund med en ledande moderat i Värmdö kommun. Han är tillika det ledande kommunalrådet i kommunen. Det som bekymrar mig vad gäller honom just nu är hans demokratisyn.

Låt mig ge ett konkret exempel. Fyra partier beslutar sig för att samarbeta i en kommun. Låt oss kalla kommunen för Värmdö. Man kallar samarbetet för en Allians. Så långt är allt gott och väl.

Sedan visar det sig att de mindre partierna mycket sällan får något genomslag för sina idéer. De mindre partierna upplever att de får mindre genomslag än vad deras röstetal skulle ge vid handen. Känslan blir allt oftare att samarbetet blir en sorts majoritetsförtryck. Någon stan hör man från den store: Ni får tycka vad ni vill bara ni tycker som oss.

I det läget är det stora partiet förvånad över att ett av de små partierna blir irriterat. Inte bara ett utan flera blir det faktiskt.

Ett annat förhållningssätt till demokrati och samarbete är respekt för minoriteten. Det innebär att man är lyhörd för hur de små har det. Man frågar om det står bra till. Ibland ställer den större till och med frågan om det finns något som minoriteten vill profilera sig på. Där kännetecknas samarbetet av att man är överens i de stora dragen och har färdriktningen klar för sig. Mindre avvikelser från den linjen accepteras för att man ska nå det större målet.

I Värmdö kommun är det inte så. Där präglades samarbetet i alliansen under den första tiden av kommunstyrelsen ordförande Jonas Nilsson. Han försökte inte ens inkludera minoriteterna. Han drev genom sin ledarstil och demokratisyn allianssamarbetet mot stupet. Han drev en sorts kadaverdisciplin internt inom alliansen. Till sist var måttet rågat och han fick lämna sin post.

Sedan följde en tid av väntan på en ny ledare. Den som tjänstgjorde som kommunstyrelsens ordförande var då Möjabon Monica Petterson. Under denna tid skedde det inte mycket. Det lyssnades och man var vänliga mot varandra.

Efter en maktkamp i moderaterna mellan Monica Petterson och Lars Erik Alversjö valdes den senare till ny kommunstyrelseordförande.
Alversjö som är buddist spred i början ett lugn kring sig. Så småningom övergick lugnet till otålighet i omgivningen. Det skedde nästan ingenting. Fortfarande i dag är effekten mycket låg. Det kommer in mycket som ska processas, men kommer ut väldigt lite i resultat.

Så plötsligt, ibland ska denne Alversjö visa att han har kontroll och handlingskraft. Då pekar han med hela handen. Han berättar för miljardärer om hur tuffa neddragningar det var på hans tidigare arbetsplats. För sig själv skapar han bilden av att vara en hi-man.

I verkligheten kläms denne man från många håll. Internt har Alversjö förlorat mycket av sitt stöd. Han blir mer och mer av en galjonsfigur eller marionett. Paradoxalt nog blir denne fredlige buddist allt mer lik sin företrädare Jonas Nilsson. Ingen av dem förmådde utnyttja demokratins dynamik. De förverkligar trist nog något som mer liknar majoritetsförtryck. Väljarna börjar dessutom undra över kompetensen hos Alliansen.

Föräldrar på exempelvis Brunns skola undrar när de får besked om kvaliteten på sin skola. De skulle fått svar före sommaren. Fortfarande har de inte fått något svar. Då blir ledande alliansföreträdare förvånade att föräldrarna går man ut huse. De fick inget svar.
Nu är de på krigsstigen.
En annan fråga är den om resursskolan. Här är alliansen på väg mot nästa haveri.

Tyvärr är det en hel del frågor där brukare, väljare börjar vandra på krigsstigen. Det är synd.
Alliansen på Värmdö borde kunna göra det mycket bättre.

I rättvisans namn ska det sägas att det finns andra ledande moderater på Värmdö som har förstått innebörden av ett mera kvalitetsinriktat demokratibegrepp. Tyvärr verkar inte dessa ha tillräckligt stort inflytande.

Andra som skriver om Värmdö just nu: Annika Andersson, Värmdöcenterns blogg,

onsdag 25 november 2009

Är kommunfullmäktige en klubb för inbördes beundran också?

Hänt i Värmdö
I kväll var det åter dags för kommunfullmäktige att sammanträda.
Ordföranden Per Naess tog sig för att själv bestämma strukturen för mötet. Det fick vänsterledamoten Mats Skoglund att surna till. Speciellt eftersom det fanns en överenskommelse över partigränserna om en annan struktur på mötet än den nämnde Naess tillämpade.
Tyvärr är det bara att säga 1-0 till vänstern.

Sedan utbröt en av de mera pinsamma episoderna i kommunfullmäktige på länge.
Frågan om utvecklingen av Gustavsberg behandlades. Det fanns ett enhälligt förslag om hur man skulle gå vidare. Det var i sig bra.

Det som utbryter i replikskiftena är att politiker i alla schatteringar och kulörer börjar klia varandra om ryggen. Detta sker närmast ohämmat. Under närmare tre kvart lovordade man varandra och varandras arbete. Hade detta skett under inflytandet av alkoholhaltiga drycker hade man kunna förstå det. Nu tror jag de flesta som var med på mötet ville göra anspråk på att vara nyktra. Det enda man kan säga till talarnas försvar är att de verkade vara befriade från inflytande av jantelagen under en stund.

Det hade funnits en möjlighet att berätta om planerna så att oinvigda hade förstått bättre. Nu blev tyvärr diskussionen en klubb för inbördes beundran. Det var föga hedrande för politiker från alla läger. Frågan är viktig och då hade de tjänat på att bli pedagogiskt föredragen.
Visst fanns det ansatser till detta, men helhetsintrycket var att pedagogiken var dålig.

En som i sammanhanget bör hedras var moderaten Mats von Rothstein som var orolig för hur vägdragningarna i området skulle påverka kyrkan. Att han sedan själv är part i målet som präst i Gustavsbergs församling kan möjligen grumla hans insats en smula.

Under frågestunden var utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson uppe i talarstolen och försökte reda ut begreppen kring Brunns skola och budgeten för hela utbildningnämnden. Jag såg åtminstone någon förälder i publiken som såg allt mer bekymrad ut ju längre Bondesson vek ut texten. Åtminstone en gick så fort hon kunde.

Ungdoms-, kultur- och fritidsnämndens ordförande Camilla Lien fick två frågor. En som berörde avtal som var olagliga och som medverkat till att de tillkommit. Ytterligare en fråga rörde en grupp som skulle skapa en vision för hennes nämnd fram till år 2015.
I både fallen hade det räckt med att göra en pudel. Så gjorde inte Lien. I stället försökte hon bortförklara. Det vann hon inte på.

Kvällens fullmäktigemöte i Värmdö kommun påminner om vattenståndet, man ser lågvattenmärkena tydligt.

Resursskolan: en icke parlamentarisk ledningsgrupp

Hänt i Värmdö

En god vän till mig har en skylt på sitt skrivbord som är tänkvärd. På skylten står det följande: "Innan du öppnar munnen bör du tillse att hjärnan är påslagen". En allvarsmening. I frågan om utredningen som gäller resursskolan gäller det att tillämpa samma devis. Den parlamentariska ledningsgruppen så som den är föreslagen består av följande personer.

Ledamöter
Lars-Erik Alversjö (M) ordförande
Monica Pettersson (M) vice ordförande
Peter Bondesson (FP)
Lars Bryntesson (S)
Agneta Ericsson (MP)

Den observante betraktaren noterar att några ledamöter som representerar kristdemokraterna, centern eller vänsterpartiet inte finns med. Det är inte vad jag kallar för en parlamentarisk ledningsgrupp. För all tydlighets skull är gruppen ovan enligt Värmdö kommuns hemsida ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nu anför någon kanske att det finns ju fler ledamöter i arbetsutskottet och i den föreslagna ledningsgruppen. Det är:

Ersättarna
Stefan Dozzi (KD)
Hans Lindqvist (C)
Annika Andersson Ribbing (S)
Mats Skoglund (V)

Ersättarna har enbart yttranderätt men har däremot inte förslagsrätt.

Om man ska utse en parlamentarisk ledningsgrupp ska alla partier vara representerade med minst en representant. Så har inte skett.

När detta är sagt och skrivet tänker jag på min väns skylt på hans skrivbord.
Undrar om Peter Bondesson som föreslog utformningen av ledningsgruppen läst vad som stod på min väns skylt?


tisdag 24 november 2009

En latte och en röst på miljöpartiet? - Nej tack

Miljöpartiet verkar vilja marknadsföra sig som ett liberalt alternativ. Problemet är bara att det inte verkar som om miljöpartisterna själva vet vad liberalism är för något.

Så här skriver Sanna Rayman i Svenska Dagbladet i den frågan, länk:

Att många liberaler verkar överväga en röst på MP gör mig mer än lovligt konfys. Det är faktiskt med S och V som De gröna går till val. Chansen att MP:s mest liberala sidor skulle få blomma ut i en rödgrön regering är skral och det kan man inte bortse ifrån. Wetterstrand skriver i sin debattartikel att:

”En anledning till varför allt fler liberaler söker sig till Miljöpartiet tror jag är det vissa lite föraktfullt kallar livsstilspolitik. (…) Jag tycker det är en bra utveckling av politiken om den utvecklas från att vara en lång inköpslista till att handla mer om principer och etiska livsval. (…) Att prioritera mer tid med vänner och familj framför mer konsumtion är något vi borde uppmuntra fler till med de politiska verktygen vi har. Jag tror att människor mår minst lika bra av mer tid och en latte än av en extra resa till Thailand. Livet är större än materialismen.”

I en replik på Maria Wetterstrands invit till det socialliberala väljarna skriver centerpartisterna Gustav Andersson, Per Ankersjö och Kerstin Lundgren, länk på DN debatt:

"Bland annat slår Miljöpartiet fast att alla akutsjukhus ”ska ägas och drivas i egen regi”. Det innebär att man i likhet med Vänsterpartiet kommer att kräva att S:t Görans akutsjukhus ska återgå i landstingets regi om det blir ett majoritetsskifte. Mot bakgrund av att Capio S:t Göran är mycket välfungerande och kan redovisa både nöjda patienter, nöjd personal och intressant nytänkande i vårdens kultur och organisation är det en radikal förändring som egentligen enbart kan motiveras från en socialistisk ideologisk ståndpunkt."

Det är viktigt att kunna skilja på vänster och höger när man som liberal funderar att lägga sin liberala röst på miljöpartiet. En röst på miljöpartiet blir en röst för vänstern och där finns det inga verkliga liberaler. Detta borde ingen liberal riskera.


Vad gäller caffe latte så erbjuder wikipedia en hel del matnyttigt:

"Caffelatte är en försvenskad stavning av originalet caffè latte. (Felstavningen caffellatte ses ibland.) Det är en italiensk koffeindryck med kaffe (caffè) och mjölk (latte). Trots likheterna med café au lait och cappuccino, vilka också består av kaffe och mjölk, tillreds dessa drycker olika. En caffelatte består av ¼ espresso och ¾ varm mjölk med lite eller inget skum. Den innehåller således mer mjölk än cappuccino. Caffè latte är italienska för kaffe (med) mjölk.

På svenska där ordet latte i sig inte betyder något alls förkortas vardagligt ofta caffelatte till bara latte, men på italienska betyder latte enbart mjölk.

Italien [redigera]

I Italien dricker man vanligen mocka-baserad caffè latte i ett stort, högt glas till frukost hemma. Mjölken värms oftast i kastrull på spisen. Vill man köpa något liknande i Sverige kallas det latte och baseras på espresso.

En annan variant är latte macchiato, där macchiato betyder fläckig på italienska. Namnet förklaras av att man först häller ångad mjölk i ett glas och sedan fyller på med espresso. Detta åstadkommer ett fläckigt mönster på ytan. En latte macchiato är ungefär som en caffè latte men med mindre espresso. Denna bör man inte förväxla med en caffè macchiato som består av kaffe med mycket lite mjölk.

SAAB-affären: vad var det vi sa?

Nu drar sig Koenigsegg ur affären med GM, länk. Man köper inte SAAB. Beslutet måste sägas vara mer än väntat.

Det mest fashinerade är att denna cirkus kunnat pågå så länge som den gjort. Christian von Koenigsegg och hans sportbilsföretag är vinnaren. Genom att vara intresserad av SAAB har han fått marknadföring till hundratals miljoner kronor. Bilmärket Koenigsegg är satt på kartan. Det är bara att ta av hatten för det.

I ett pressmeddelande säger GM följande, länk:
"We're obviously very disappointed with the decision to pull out of the
Saab purchase," said GM President and CEO, Fritz Henderson. "Many have
worked tirelessly over the past several months to create a sustainable plan for the future of Saab by selling the brand and its manufacturing interests to Koenigsegg Group AB. Given the sudden change in direction, we will take the next several days to assess the situation and will advise on the next steps next week."

Att Koenigsegg drar sig ur affären skylls på att affären drar ut på tiden. Det finns inga tidsramar längre. I verkligheten är det enkelt. Det vare sig produceras eller säljs några SAABar längre. Att lyfta försäljningen till lönsamma nivåer skulle kosta allt för mycket. Alternativt skulle risken bli för stor. Patienten SAAB har blivit hjärndöd under den utdragna operationen.

Samtidigt är bilindustrin är inne i en av de mest dynamiska och utmanade situationerna någonsin. Att vara bilindustrianalytiker torde vara bland det mest spännande man kan tänka sig just nu.

Tillväxtmarknaderna är inte längre Europa och USA. Det är länder som Brasilien, Indien och Kina som är det. De bilar man efterfrågar där tillverkas i allt väsentligt inte i västvärlden.

Alternativbilen kommer i Europa att ha en enorm tillväxt. Problemet är bara att den inte funnit sitt sammanhang ännu, länk. Paradoxen är att bilen kommer att bli en ännu viktigare del av vårt samhälle än tidigare. I en smart energilagrings och distributionskedja är bilen snarast en nödvändighet. Elbilen kommer att representera lagrings och buffertkapacitet i elnätet. Det gör den till en nödvändighet för samhället i större utsträckning än för konsumenten.

Sannolikt är SAABs historia i Trollhättan all inom en ganska kort tid. Olika kosmetiska lösningar kanske lanseras av GM för att rädda ansiktet. Varumärket SAAB kommer sannolikt att leva vidare. Sedan kan det inte uteslutas att GM ledningens nyfunna hybris kan resultera i att SAAB får leva vidare genom lånen från den Europeiska Investeringsbanken.

Nu gäller det: Politiker i hela Sverige - håll i pengarna.
Utpressningsstrategin från GM kommer att nå oanade höjder.

Andra bloggar: Ledarbloggen,


måndag 23 november 2009

Lars G. Josefsson talar med kluven tunga

Vattenfalls numera avgående vd Lars G. Josefsson borde ställas till ansvar för sitt handlande kring den borgen som han undertecknat för Vattenfalls verksamhet i Tyskland.

Konsekvensen i värsta fall är att Vattenfalls moderbolag har oinskränkt betalningsansvar vid en kärnkraftsolycka. Att sedan Josefsson anser att denna risk är försumbar är en helt annan sak. Det är styrelsens uppgift att avgöra detta. Ledamöterna i stryrelsen skulle kunnat besluta om denna allvarliga fråga när alla underlag fanns på bordet. Nu verkar inte så vara fallet. Det är återigen Josefssons ansvar.

Det bland annat Per Ankersjö visar med det youtubeklipp, länk han gjort är att Josefsson ger helt olika svar på hur ärendet har hanterats. Att anmäla Maud Olofsson till konstitutionsutskottet för det ena av de två svaren är mer än märkligt. Däremot borde styrelsen i Vattenfall undersöka om man ska vidta sanktioner mot Josefsson.

Vad gäller sannolikheter hänvisar jag till Tage Danielsson i ett klassiskt youtubeklipp nedan. Det är sedelärande. Något för nämnde Josefsson borde studera närmare.

Andra bloggar: Staffan Danielsson
Intressanta kvinnor i toppen hos folkpartiet i Stockholms stad

Folkpartiets nomineringskommitté för riksdagslistan i Stockholms stad har lagt fram sitt förslag. Listan består av 24 kandidater. Det har väckt en del uppståndelse att det är så få.
Här är listan:

1. Jan Björklund
2. Birgitta Ohlsson
3. Carl B Hamilton
4. Barbro Westerholm
5. Fredrik Malm
6. Gulan Avci
7. Helena Dyrssen
8. Stella Fare
9. Jan Jönsson
10. Jenny Sonesson
11. Karin Karlsbro
12. Björn Ljung
13. Per Altenberg
14. Anna Starbrink
15. Sara Svanström
16. Erik Wassén
17. Fatima Nur
18. Paula Ternström
19. Anders Ekberg
20. Charlotta Schenholm
21. Burhan Yildiz
22. Yoav Bartal
23. Gunilla Gustafsson
24. Lennart Fremling

På plats 2, 4, 7 och 8 finns mycket kompetenta kvinnliga kandidater. Barbro Westerholm är seniorkandidaten av dem på plats 4. Det är smart. Birgitta Ohlsson är i grunden en spännande profil,även om kvoteringsdiskussionerna gör att förtroendet för henne som liberalt är lite rubbat.
Helena Dyrssen är en arbetshäst och duktig politiker. Hon har förutsättningar att utvecklas till en riktigt tung folkpartipolitiker. Hon är en dark horse till att bli ny EU minister. Stella Fare kan ha en viss chans att ge listan ett miljöperspektiv.

Granskar man männen blir det både vin och vatten. Bland de främsta namnen är det kvinnorna som är de mest spännande. Det är bara att gratulera nomineringskommittén till ett bra tänk vad gäller kvinnorna.

När gäller frågan om bara 24 kandidater kan man inte annat ät skaka på huvudet. Det är klart att fler borde finnas på listan.

Som centerpartist väntar jag nu med spänning på vilka liberala kandidater som Centern i Stockholms stad kommer att presentera.

Andra medier: SvD,

lördag 21 november 2009

En desillusionerad stämmodeltagares rapport

När jag cyklar från centerns nomineringsstämma inför riksdagsvalet 2010 är det en tanke som dunkar i mitt huvud.
-Vad skönt det skulle vara att tillhöra ett vinnande lag.
Den känslan har jag inte på väg från stämman.

Listan toppas av två riksdagsmän, Kerstin Lundgren och Per Lodenius. Åtminstone den ena gör ett bra och gediget jobb. Vad gäller den andra vet jag inte. Det är inget fel på någon av dem. Båda är doldisar. Inte många vet att dessa två är centerpartistiska riksdagsmän. Kanske blir de lite för mycket av "maktkramare".

De syns sällan i media. De är lokala hjältar. De är inte folkets hjältar. Strategin just nu verka vara att strömlinjeforma till alliansen. Inte sticka ut för mycket åsiktsmässigt verkar vara agendan. Effekten blir att partiet backar.
Ingen tror på allvar att någon kan vinna ett formel 1 lopp genom att backa när alla andra har full fart framåt. Det gäller även i politiken.

Det mesta är rätt, men det är en sak som fattas på stämma: energin. Det är ett illavarslande tecken.

På plats 3 och 4 finns Aphram Melki och CUFs ordförande Magnus Andersson. Den senare var med i voteringar från andraplatsen. När det kom till fjärdeplatsen vann han med ungefär 70 röster mot 30 i kamp mot statssekretaren Anna Karin Alterå.

Anderson var stämmans man. Han var på många sätt den friska fläkten. Han är början på förnyelsen, men det krävs mer. Det krävs att partiet vågar förnya sig. Då krävs det att man vågar lyfta upp yngre i stället för att flytta ned dem ett antal placeringar. Ett exempel på detta var Ingrid Lundqvist som kom allt för långt ned på listan.

Valprogrammmet antogs, men svängarna togs inte ut. Framförallt saknades det sting vad gäller integritet, upphovsrätt och internet. Där kröps det försiktigt. Det vinner man inga val på.

Vi får hoppas att jag har fel och vinden vänder, men just nu känns det ganska energilöst.
Det vinner man heller inga val på.

Samtidigt händer det positiva saker exempelvis i Göteborg. Där verkar förnyelsen vara i full gång.
Det ger lite energi.

torsdag 19 november 2009

Finns det några snälla barn?

Hänt i Värmdö
I eftermiddags var det dax igen. Politiker skulle möta medborgare i dialog på kommunhuset.
Den här gången var det utbildningsnämnden och ungdom-, kultur- och fritidsnämnden som mötte upp.
Det gjorde det verkligen på utbildningsnämndens medborgarkontakt.

26 föräldrar kom. De flesta av föräldrarna vill diskutera Brunns skola. Man var oroliga för sina barn. Vittnesbörd och mobbing och misshandel pekade på en mycket allvarlig situation. Andra talade om att personalen går på knäna. Redan tidigare visste nämnden att utvärderingsrapporten från Våga Visa pekade på brister.

Någon halvtimme tidigare hade rektorn på Brunns skola berättat om sin omorganisation och genomförandet av besparingsplanen. Här var det flaggan i topp och allt på rätt spår. Då informerades produktionsstyrelsen om läget. Med på det mötet fanns inga politiker från utbildningsnämnden.

Rektorn och föräldrarna ger två radikalt olika bilder av läget. Föräldrarnas upplevelse skapar gudnerlaget för om de vill att deras barn ska gå i Brunns skola. Vad än rektorn tycker måste han vara lyhörd för hur elever, föräldrar och lärare upplever situationen. Om man har olika upplevelser måste det redovisas öppet och transparent Det gäller i rapporter till utbildningsnämnden och till produktionsstyrelsen. Så har inte skett.

Nu är goda råd dyra. Skolan riskerar nedläggning om inte förhållandena snabbt blir bättre. När jag skriver nedläggning menar jag på grund av elevbrist. Det finns nämligen risk att föräldrarna tar sin Mats ur skolan. Det kan man inte klandra dem för.

I grunden verkar det vara en fråga om ett underskott som skolan fått för flera år sedan som måste betalas tillbaka. Det sker genom betydande besparingar. Dessa verkar gå ut över utbildningskvaliteten så kraftigt att skolans existens äventyras.

Nu gäller det att alla goda krafter samarbetar och handlar.
Det finns ett antal åtgärder som kan sjösättas för att rädda skolan. Några av dem kan innebära att skolan tillförs resurser för att återställa en acceptabel kvalitét.

Så var det frågan om det finns några snälla barn. Jag tror att det finns sådana om barnen har relationer i skolan och hemma som upplevs som meningsfulla. Om man inte har det finns alltid risken att några barn är inte är snälla. Då förmedlar dessa barn ett viktigt budskap.
Detta budskap måste vi vuxna lyssna till.
Det gäller även politikerna i Värmdö kommun.

Dags för veckans opinionsundersökning och något helt annat

Andra medier om dagspolitik och opinionsundersökningar: DN, Aftonbladet, SvD

Nu över till något helt annat.

Upphovsrätten: Lyssna till kunskapen

Professonr Lawrence Lessig höll föredrag i dag för de riksdagsledamöter som ville lyssna, länk, länk. Tyvärr var det inte så många. Däremot var ett antal kunskaptörstande akademiker där. Det är i sig tankeväckande.

Budskapet från professorn var att den nuvarande upphovsrättslagstiftningen gör barn till brottslingar. Ja, han menade att en hel generation kriminaliseras. Det måste det bli ett slut på det enligt Lessig. Man kan inte annat än att hålla med.

Centerpartisten Johan Linander vill ha en upphovsrättskommission. Det är bra. Förslaget är förresten en uppföljare av den motion som jag skrev till Centerns riksstämma i år och som bifölls, länk.

Nu gäller det att handla snabbt. Det gäller att en generation ska kunna känna tilltro till rättsstaten. Så är det inte i dag, men det räcker inte med det.

Som Rasmus Fleischer påpekar är upphovsrättslagstiftningen ett angrepp på en kultur. Denna är i sin tur ett resultat av att det är tekniskt möjligt att skapa variationer på ett tema mycket enkelt. Inte som det var förr när Bach skrev musik. Dessutom är variationen som Rasmus skriver mer än det underläggande. Något nytt har skapats.
Så här skriver Rasmus:

"Var går gränsen mellan kopiaoch remix?

Huvudet på spiken, eftersom Lawrence Lessig gärna kontrasterar “kreativ” remixkultur mot att “bara” kopiera. Utan att tveka svarade han att han vill se en “konservativ” (smal) definition av kopiering – vilket kan bli lite paradoxalt, kombinerat med ovan nämnda formel – och en “liberal” (bred) definition av remix. Inte alldeles ordagrant sade Lawrence Lessig:

Remix av en låt är att använda den på ett sätt som skapar någonting nytt, som inte bara handlar om den underliggande låten."


Låt oss hoppas att riksdagsledamöterna inte ska vara kulturmarodörer också.

Andra bloggar: Opassande, Copyriot,

onsdag 18 november 2009

En ambassadör för digital allemansrätt har landat

Lawrence Lessig är en man att lyssna på vad gäller upphovsrätten. Han är till exempel en av upphovsmännen till creative commons, länk.
Läs gärna DNs artikel om juridkprofessorn från Stanford, som kommer till Sverige för att tala om nätet, kreativiteten och upphovsrätten, länk.

Fotnot: Bilden kommer från Dagens Nyheter

Äntligen en öppning för att sälja Vattefall

Maud Olofsson öppnar för att sälja delar av Vattenfall, länk. Det är riktigt bra. Sedan är det bara att applådera Jan Björklund som också hoppar på tåget och också numera är öppen för en försäljning av Vattenfall. På bloggen har vi redan tidigare propagerat för en försäljning, länk.

Det kan vara klokt att göra en uppdelning lik den man gjorde kring statens skogar och skogsindustrier. En sorts Sveakraft bör därför skapas där verksamheter som är centrala för samhället behålls. Ett exempel på detta är kraftnätet. Här kan staten sedan dela ut koncessioner för olika kommersiella verksamheter på samma sätt som man gjort med radiofrekvenser. Nätet däremot behåller staten.

Österåkers kommuns dialogsida värd att följa efter

Hur vill politiker och tjänstemän möta medborgarna?
Det bästa sättet är i dialog.
Österåkers kommun har på sina hemsidor en vad man kallar en dialogsida, länk.
En bra idé. Bara intentionen att man vill ha synpunkter på vad man gör är bra.
Små enkla formulär visar att det är allvar.

Det är värt att följa efter för fler kommuner

måndag 16 november 2009

Sagor för internettiden

Shane Richmond som skriver i the Telegraph har skrivit några uppslag till sagor för internettiden, länk. Här kommer de:

Little Red Riding Hood

When her granny sends her a friend request on Facebook, Little Red Riding Hood doesn’t check the details too closely. When ‘granny’ invites her to a housewarming party at her new shack in the woods, Little Red Riding Hood goes along. Unfortunately, granny was the wolf in disguise. Little Red Riding Hood is almost saved by a passing woodcutter but he’s listening to music and has headphones on. She is eaten by the wolf.

Aladdin
After receiving an email from a Nigerian sorcerer-prince who says he has a plan to buy a magic lamp that will make them both rich, Aladdin eagerly hands over his bank account details. Having heard nothing back he travels to Nigeria in search of the sorcerer. The sorcerer traps him in a cave with an old lamp. He rubs the lamp and a wolf comes out and eats him.

The Boy Who Blogged Wolf
Peter runs a popular blog in which he rants in shrill tones about political issues of the day. He’s constantly outraged about outlandish-sounding Government plans such as replacing the pound with secondhand German Marks or installing CCTV in everyone’s sugar bowl. None of the plans he complains about come to anything so when he blogs about the Government’s plans to chase political bloggers with wolves, nobody believes him. He is eaten by a wolf.

Jack and Beanz talk
Jack’s mum needs a computer to help her manage her growing farming business so she sends Jack to market to sell a cow and buy a Mac. But on the way Jack meets Steve Ballmer, who convinces him to trade the cow for a PC running the new Microsoft operating system, Magic Beanz, instead. Jack’s mum is annoyed and becomes even more annoyed when her computer gets the new Giant virus. Unable to get the computer working she sends Jack back to town for a Mac. Unfortunately he gets lost in the woods and is eaten by a wolf.

The Princess and the Email
The Princess receives a cursed email from a wicked witch that says unless she forwards it to 15 friends before midnight she will be eaten by a wolf. She deletes the email. She is not eaten by a wolf because there is no such thing as a curse, silly.

Centern har bättre styrka än en starköl

Centerpartiet motsvarar i väljaropinion snart en starköl, 4,5%.
Nu gäller det inte att hitta undanflykter. Å ena sidan har centern bra program och bra idéer.
Å andra sidan har man inte förmått förverkliga tillräckligt av dem. Här ligger sannolikt det största problemet.

Det är inte läge just nu att diskutera vilken ledare centerpartiet ska ha. Partiet har en ledare på riksplanet och det är Maud Olofsson. Hon ska självklart ha allt stöd hon behöver för att bedriva en bra valkampanj. Samtidigt ligger det i ett sådant kontrakt att hon lyssnar och tar intryck. Det gäller bland annat att ställa realistiska mål som kan lyfta partiet. Det gäller inte att formulera orimligt höga mål. De sänker moralen. Samtidigt gäller det att skapa politiska resultat.

I nomineringstider ser vi tyvärr att männen mellan 50 och 60 försöker försvara och förstärka sina positioner. Det gör partiet till ett minoritetsparti.
45% av befolkningen är mellan 35 och 65 år. Det blir aldrig intressant. Det gäller att ha unga, gamla och medelålders. Det är inte en fråga om antingen eller. Nu gäller både och. Alla kan bidra. Det gäller att ha en balans mellan förnyelse och kontinuitet.
Här missar partiet tyvärr. Risken är att vi går till val på att 45% förstår 65% och kan företräda majoriteten. Det vet alla att det inte fungerar.

Centerpartiet är allt för mycket maktens parti just nu. Partiet försvarar etablissemanget. I stället borde man försvara de idéer man står för. Just nu verkar det som det är viktigare att sitta lugnt i båten än att kämpa för visionen.
Det är inte en hållbar strategi.
Kampen för visionen är alltid viktigare än att förklara och försvara etablissemangets tveksamma beslut, även om det är ett steg på vägen.

lördag 14 november 2009

Nomineringsstämma med förhinder i Stockholms län

Demokrati är är ett dåligt sätt att styra
problemet är bara att det inte finns något bättre
Fritt efter Winston Churchill

Det är sammanfattningen efter dagens nomineringsstämma för centerns landstingsvalslista i valkrets ost och sydost i Stockholms län. Nomineringskommitténs förslag var ett underlag. Ett annat var om kommunerna ville samarbeta. En tredje faktor var andelen, kvinnor respektive män. Den sista frågan var om man ska respektera en medlemsomröstning som sätter en ung kvinna först eller ej. Eftersom man inte verkade kunna komma överens där och då var den enda möjligheten att skjuta upp beslutet om lista.

Slutsatsen blir sannolikt att det blir två listor, en för valkrets ost och en för sydost.

torsdag 12 november 2009

Dags att sälja Vattenfall

Magnus Andersson skriver i en bloggpost att staten borde sälja Vattenfall, länk.

På många sätt är det en briljant idé.
Vattenfall är inte ett bolag som borde vara ägt av staten. Dessutom verkar det som om det är dåligt styrt av ägaren, staten. Om det finns delar som staten inte önskar sälja är det bara att behålla dessa delar. En försäljning torde nästan halvera statens skulder.

Enligt Vattenfall själv ser finanserna ut så här, länk:

Vattenfalls tredje kvartal: Lägre resultat

  • Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 22,5% till 45 346 MSEK (37 016) och för niomånadersperioden med 19,0% till 140 002 MSEK (117 679).
  • Rörelseresultatet minskade för det tredje kvartalet med 37,0% till 3 524 MSEK (5 591) och för niomånadersperioden med 4,6% till 22 265 MSEK (23 333).
  • Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje kvartalet med 74,9% till 622 MSEK (2 481) och för niomånadersperioden med 17,3% till 11 338 MSEK (13 708).
Förra året tjänade Vattenfall cirka 30 miljarder kronor. Det synliga egna kapitalet uppgick till cirka 140, 886 miljarder. Staten fick en aktieutdelning från Vattenfall på 6,9 miljarder för år 2008. Värdet på Vattenfall torde ligga över 500 miljarder. Genom att sälja Vattenfall halverar nästan staten sina skulder. De är i dag 1 109 miljarder kronor enligt Riksgälden, länk.

Andra medier: Sveriges Radio,

onsdag 11 november 2009

Resursskolan: Omspel

Hänt i Värmdö
En enig kommunstyrelse beslutade i kväll att återremittera frågan om hur man ska utreda resursskolan. Bakom detta låg ett intensivt lobbande från centerpartiet. Till sist fick förnuftet segra. Om man ska göra en utredning, måste man veta vad man ska utreda, hur man ska utreda och vem som ska utreda. Det visste man inte. Egentligen har tiden för att utreda blivit alldeles för kort. Samtidigt får det inte bli fort, men fel. Så därför blir det nu blir det en månads jobb för att försöka få förutsättningarna avklarade.
Först gäller detta inom Alliansen och sedan mellan samtliga partier.

Skälet är enkelt. Det är för barnens bästa.

tisdag 10 november 2009

Resursskolan: för vilken gång i ordningen?

Hänt I Värmdö

Så har det då äntligen kommit ett förslag till utredningsdirektiv för utredningen om resursskolan och elever i behov av särskilt stöd i Värmdö kommun. Det viktigaste finns inte klart utsagt. Det gäller att ta ett helhetsgrepp som omfattar både socialförvaltningens ansvar och skolans område. Man tar inte med möljigheten av att se om det finns något att lära av hur man gör i andra länder. Jag hade önskat ännu mer fokus på motivation.

Sedan konstaterar jag att tjänstemännen knyckt formuleringar från mitt förslag till utredningsdirektiv. Det är bra. Ibland kan det vara klädsamt att ange källan.


Eftersom utredningsdirektivet kommer så sent och måste bearbetas ytterligare återstår inget annat än att återremittera förlaget. Det här måste nämligen bli bra!


Här kommer förvaltningens förslag till utredningsdirektiv. Dokumentet är daterat den 6 november 2009. Det är distribuerat till kommunstyrelsens ledamöter den 10 november vid 10 tiden på morgonen.


Så här ser texten ut.


Utredning om verksamheten för elever i behov av särskilt stöd i Värmdö kommun


Förslag till beslut

Föreslagna utredningsdirektiv antas.


Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.


Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska vid kommande sammanträde behandla frågan om att på

börja en utredning om formerna för kommunens verksamhet för elever i behov av

särskilt stöd samt att tillsätta en parlamentarisk ledningsgrupp för utredningen.

Förvaltningen redovisar här förslag till direktiv för utredningens arbete.


Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 15/6 2009 att föreslå kommunstyrelsen att tillsätta

en utredning med en parlamentarisk ledningsgrupp för att presentera förslag till en

samordnad struktur och ledningsorganisation samt process och pedagogik i verk

samheten för elever i behov av särskilt stöd. Utredningens syfte ska vara att höja

kvalitén i verksamheten inom gällande ekonomiska ramar.


Kommunstyrelsens arbetsutskott har 26/10 2009 föreslagit att utredningen nu ska

påbörias och att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara ledningsgnipp (S, MP

och V reserverade sig mot förslaget att utse arbetsutskottet till ledningsgrupp).


Förslag till direktiv för utredningens arbete

Utredningen ska behandla och lägga förslag om:

• Organisation, samordnad struktur och ledningsorganisation i verksamheten

för elever i behov av särskilt stöd.

• Utveckling av pedagogik och arbetsformer för verksamheten, metoder för

att forbättra studieresultat och motivation hos eleverna.

• Metoder för utredning, behovsbedömning och placering av elever i behov

av särskilt stöd. Metoder/rutiner när elever flyttar mellan verksamheter

som riktar sig direkt till elever i behov av särskilt stöd (resursskola) och

övrig skolverksamhet.

• Kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten.

• Samarbetsformer mellan verksamiwten som riktar sig direkt till elever i

behov av särskilt stöd och övrig skolverksamhet.

• Verksamhetens finansiering, pengsystem.

En utgångspunkt för utredningen ska vara att kostnaden för verksamheten inte ska

öka.

Erfarenheter av liknande verksamhet i andra kommuner ska studeras (offentlig

och privat).


Utredningens resurser och tidsram

Sekreterare till utredningens ledningsgrupp tillhandahålls av förvaltningen.

Ledningsgruppen ska tillsätta en beredningsgrupp som utför utredningsarbetet och

rapporterar till ledningsgruppen. Gruppen ska ledas av en extern konsult. Föräld

rarepresentanter bör ingå i gruppen.

Utredningen ska lämna en delrapport om sitt arbete i juni 2010 och redovisa sitt slutresultat senast 31/12 2010


Magnus Hedenfalk Per Fogelström

Kommundirektör Kommunsekreterare


måndag 9 november 2009

En liten vägledning för vilsna kommunalråd

Hänt i Värmdö
Hur gör man en utredning?
Den frågan verkar kommunalråd och delar av kommunstyrelsens arbetsutskott ha problem att klara av. För att det inte ska bli fler pinsamheter kommer här följande lilla lathund.

Så här gör du:
1. Man utformar ett utredningsdirektiv. Utifrån de beslut man fattat tidigare så formulerar man direktiv eller enkelt uttryckt vad man vill ha svar på. Här gäller det att ta lite tid på sig att att man hinner fundera på de viktigaste frågeställningarna man vill ha svar på. Vi skulle kunna kalla detta för en kravspecifikation.
2. Därefter utformar man en organisation. Vanligen innebär detta att man fattar beslut om att inrätta en ledningsgrupp/styrgrupp och en referensgrupp. Dessutom om man vill ha en utredare eller utredningssekreterare som utför jobbet. Ledningsgruppen bör lämpligen utses speciellt för den aktuella utredningen så att det finns utrymme för att verkligen ge fokus åt det man är satt att utreda. Referensgruppen bör bestå av brukare och andra intressenter och sakkunniga var synpunkter man önskar ta del av.
3. Sist, när detta är klart kan man utse de som ska ha de olika uppgifterna i utredningen. Eftersom man har ett utredningsuppdrag kan man ganska lätt se till att rätt kompetens tillförs utredningen.

Gör man det i fel ordning är risken stor att fel kompetens tillförs utredningen och att man inte får svar på de frågeställningar man önskar.

I fallet med resursskoleutredningen som har refererats tidigare på bloggen vill nu kommunalråden Peter Bondesson och Lars Erik Alversjö arbeta i den omvända kronologiska ordningen 3,2,1. Sannolikheten för slöseri med skattemedel är då stor. Dessutom är det sannolikt så att man inte får svar på det frågor man önskar ha svar på. Med detta slöseri kan vi inte sänka skatten.

Det ryktas att anledningen till denna uppläggning är att man försöker dölja de misstag som kommunalrådet Bondesson gjort kring resursskolan och ett antal underlåtenhetssynder han är skyldig till i denna fråga. Om det är så är Alliansen ute och försöker ge ett godkänt betyg till någon skulle ha underkänt. Det är betygsinflation. I vart fall jag är emot det.

Så nu är det en sak som gäller: Gör om och gör rätt!

lördag 7 november 2009

Här är jobbskaparna i USA

Arbetslösheten i USA är hög noterar man efter det att arbetslöshetsstatistiken publicerades i går. 10,2 av befolkningen är arbetslösa eller 15,7 miljoner Amerikaner.
Det är den högst siffran på 26 år, länk.

Det finns undantag i denna dystra verklighet.
Här är jobbskaparbrancherna i USA, länk.

Home Health Care Services, up 10.8%
Federal Government Except Postal Service, up 9.3%
Oil & Gas Extraction, up 7.4%
Pipeline Transportation, up 6.7%
Outpatient Care Services, up 4.6%
Hospitals, up 3.8%

Computer Systems Design & Related Services, up 3.4%
Nursing & Residential Care Facilities, up 3.2%
Motion Picture & Sound Recording Industries, up 3.2%
Educational Services, Excluding Government, up 3.1%
Management & Technical Consulting Services, up 2.7%
State Government Education Services, up 2.1%
Utilities, up 2.0%
Waste Management & Remediation Services, up 1.5%

Listan ovan kommer från Floyd Norris blogg i the New York Times.

Det krävs 5 av 5 i Värmdö kommun, inget mindre

Hänt i Värmdö
Jag försökte ringa till Värmdö kommun i går eftermiddag. Inget svar. Kommunhuset är stängt meddelades det mig. Efter lite efterforskningar visar det sig att kommunen har stängt från kl 13.00 varje fredag. Det är vad jag kallar 4,5 av 5. Kommunen finns tillgänglig fyra och en halv dagar av fem för medborgarna. Många invånare har kanske lättast att sköta sina ärenden med kommunen efter lunch på fredagen. Då är kommunen stängd. Det är inte vad jag kallar god service. I stället borde kommunen ha extra öppet på fredagseftermiddagen för att öka servicegraden.
Det nuvarande konceptet 4,5 av 5 är inte acceptabelt.

Vad jag förstår tar flera av kommunalråden tar fritt på fredagar regelbundet. Trots att de är anställda till 100%. Om de skulle vara anställda med lägre sysselsättningsgrad borde fredagarna vara bra för medborgarkontakter. Så som det ser ut har vi här ett fall av 4 av 5. Det är stötande om detta är en vana såvida man inte tar ut bara 80% av lönen.

Kommunalråd måste man vara baserat på engagemang. Det är inte ett vanligt arbete. Då gäller det att leverera mer än 5. Då menar jag att finnas tillgänglig mer än 5 dagar för medborgarna.

Sedan finns det kommunalråd som sitter hemma i sin källare i stället för att han ett kontorsum där medborgare och tjänstemän kan nå dem. Det kalllar jag för 0 av 5. Det är en dålig signal. Det är dålig transparens.

Måttot måste vara 5 av 5.

torsdag 5 november 2009

Resursskolan: särskild kommitté har sammanträtt för att tilldela kommunalrådet Peter Bondesson en klocka

Hänt i Värmdö
Det har varit sammanträde i kommittén för utlämnande av klockor med datummarkering i Värmdö kommun.
Denna illustra nämnd har tillkommit för att ge stöd till medborgare och politiker som har problem med tidspassning.

Från början delade denna nämnd bara ut klockor med minut och timvisare. Sedan visade det sig att det inte räckte. Verkligheten sträckte sig längre än ett dygn, förklarade en högt uppsatt tjänsteman. För att klockan ska vara ett verkligt stöd för dessa som behöver stöd och resurser måste datumvisnings finnas på klockan. Annars är det liksom ingen mening, fortsatte tjänstemannen.

Vid sistlidna möte lär en ansökan inkommit för ett kommunalråden i kommunen. Signaturen ML skriver följande: "Jag jobbade dag och natt för något som tydligen inte blev så bra. Så beslutade politikerna i nämnden mot mitt förslag att behålla det jag ville bli av med.

De beslutade i juni att de skulle tillsätta en utredning om hur man skulle kunna organisera det jag inte ville ha. Utredningen fick ett stort uppdrag som formulerades på byråkratsvenska ungefär så här:"
"Att nämnden (utbildningsnämnden, mitt förtydligande) föreslår kommunstyrelsen att tillsätta utredning

med en parlamentarisk ledningsgrupp för att presentera förslag

till en samordnad struktur och ledningsorganisation, process och

pedagogik för ungdomar, elever med särskilda behov med syfte

att öka kvaliteten inom de ekonomiska ramar som var tänkt när

beslutet om B- och C-ersättning initierades.

4. Att utredningen särskilt får i uppdrag att komma med förslag pa

hur utredning av barn med särskilda behov kan utvecklas, för

bättras och kvalitetssäkras.

5. Att utredningen särskilt får i uppdrag att komma med förslag på

hur kvalitetssäkring och uppföljning för detta verksamhets

område kan utvecklas och förbättras.

6. Att utredningen ska presentera sina resultat senast 2010-12-31,

utredningen ska redovisa sina resultat senast 2010 juni under

tiden till det slutliga förslaget presenteras."


Detta gjordes i juni, närmare bestämt på kvällen den 15 juni. Sedan dess har det gått 143 dagar. Det motsvarar 39% av ett år utan att något har hänt.


Alla är stressade utom den som är ansvarig för att det som är beslutat ska hinnas med. Den som inte är stressad är det ansvarige kommunalrådet. Han har ju varit ledig ungefär 90-100 av dessa dagar och inte haft tid att ägna sig åt något annat än ledighet. Det är faktiskt cirka 60% av tiden. Så varför vara stressad över det man inte hinner med på en minoritet av tiden?Utredningen har nu 238 dagar kvar för att presentera ett första förslag. Av den möjliga utredningstiden har 40% försvunnit genom att tiden gått.


ML är orolig. Hur ska man hinna? Inget stressar kommunalrådet. Kanske skulle han bli lite stressad av att bära en klocka med datumvisning?


Av beslutet från kommittén för utlämnande av klockor i Värmdö kommun framgår: "att man beslutar tilldela det aktuella komunalrådet en klocka." Man skriver i sin motivering. "I detta speciella fall räcker det inte med en klocka med datumvisning. Det krävs en klocka som även visar månaden för att det ska bli fart på kommunalrådet och att han förstår att tiden går och att utredningen kan löpa risk att inte hinna med vad man ska och göra det med hög kvalitet."


Hur man ska bota kommunalrådets skräck för att fatta en penna och formulera utredningsdirektiv eller formulera direktiv till någon som formulerar direktiven vet ännu ingen.


En sak är klar. Om elev i Värmdö skolor skulle lämna in med en uppsats 143 dagar för sent hade han eller hon blivit underkänd. Nu är det här ett kommunalråd och det gäller mellan 50-70 miljoner kronor av kommunens medel så verkar det inte spela någon roll.

I får i vart fall får man hoppas att straffet inte blir kvarsittning.

För det skulle ju kosta kommunen ännu mera pengar. Uppskattningsvis kostar kommunalrådets underlåtenheten mellan 5-10 öre i utebliven skattesänkning, men det är ju bara medborgarnas pengar.

Så här tyckte centerns medlemmar i provvalet till riksdagslistan

Så här gjorde valberedningen

Jämfört med provvalresultatet har Aphram Melki flyttats upp till tredje plats. Anna-Karin Alterå har flyttats ned 1 placering .Magnus Andersson har flyttats ned två placeringar. Lennart Levi har efter det att han fått del av provvalsresultatet och inte fått förfrågan om uppflyttning valt att avsäga sig.


Resultatet är att gamla och unga har rensats bort. De fyra första placeringarna representerar 46% av valmanskåren dvs en minoritet. Det är självklart inte bra. Längre ned på listan har andra yngre flyttas ned. Det är heller inte bra.


Om du är intresserad av valberedningens förslag så finner du det här, länk.


Så här tyckte centermedlemmarna i Stockholms län.

1 Lundgren Kerstin 3147 poäng 1a plac 149 2 plac 71 3e plac 42

2 Lodenius Per 2165 poäng 1a plac 81 2 plac 50 3 plac 35

3 Alterå Anna-Karin 1922 poäng 1a plac 22 2 plac 24 3e plac 46

4 Andersson Magnus 1578 poäng 1a plac 40 2a plac 39 3e plac 23

5 Berge Stina 1491 poäng 1 plac 20 2a plac 13 3e plac 25

6 Melki Aphram 1372 poäng 1 plac 35 2a plac 28 3e plac 27

7 Carlsson Lars 1334 poäng 1a plac 12 2a plac 23 3e plac 26

8 Elken Anki 1267 poäng 1a plac 13 2a plac 18 3e plac 30

9 Levi Lennart 1254 poäng 1a plac 17 2a plac 35 3e plac 27

10 Lundqvist Ingrid 1197 poäng 1a plac 4 2a plac 26 3e plac 25

11 Holmberg Leif 1133 poäng 1a plac 8 2a plac 21 3e plac 29

12 Gripenstam Tage 978 poäng 1a plac 6 2a plac 33 3e plac 16

13 Andersson Mattias 874 poäng 1a plac 13 2a plac 23 3e plac 12

14 Brunstedt Solveig 826 poäng 1a plac 2 2a plac 13 3e plac 15

15 Goldstein Berit 782 poäng 1a plac 1 2a plac 2 3e plac 15

16 Hamberg Martin 686 poäng 1a plac 0 2a plac 7 3e plac 15

17 Svensson Lennart 553 poäng 1a plac 5 2a plac 12 3e plac 9

18 Börjesson Kjell-Erik 513 poäng 1a plac 2 2a plac 2 3e plac 11

19 Wahlqvist Tobias 508 poäng 1a plac 0 2a plac 8 9

20 Karlsson Martin 506 poäng 1a plac 3 2a plac 4 3e plac 10

21 Persson Magnus 506 poäng 1a plac 0 7 2a plac 1 3e plac 4

22 Salonen Petri 471 poäng 1a plac 5 2a plac 8 3e plac 5

23 Karlsson-Hagedorn Ronny 408 poäng 1a plac 3 2a plac 2 3e plac 11

24 Grannas Fredrik 303 poäng 1a plac 1 2a plac 7 3e plac 2

25 Wallin Ove 296 poäng 1a plac 3 2a plac 3 3e plac 8

26 Wouters Johan poäng 258 1a plac 3 2a plac 1 3e plac 4

27 Annica Nordgren *poäng 247 1a plac 1 5 2a plac 0 3e plac 3

28 Aldebe Mahmoud poäng 237 1a plac 5 2a plac 3 3e plac 2

29 Avetian Vahe 220 poäng 1a plac 0 2a plac 2 3e plac 4

30 Tor von Sydow * 89 poäng 89 1a plac 8 2a plac 1 3e plac 0

31 Fredrick Federley * 40 poäng 1a plac 1a plac 1 2a plac 0 3e plac 1

32 Anna Myrhed * 15 poäng 1a plac 0 2a plac 0 3e plac 1

33 Mia Wallgren * 10 poäng 1a plac1 2a plac0 3e plac 0

34 Anders Flanking * 8 poäng 1a plac0 2a plac 0 3e plac 1

35 Susanne Signahl * 5 poäng

36 Kouri Melki * 5 poäng

37 Nils-Olov Nilsson * 4 poäng

38 Monica Eriksson * 2 poäng

39 Siv Sahlström * 2 poäng

40 Ingmar Sahlgren * 1 poäng