torsdag 24 februari 2011

Monica mörkar

Hänt i Värmdö
En skrivelse från kommunens revisorer som aviserar kritik av åtminstone en ledande moderat har försvunnit. Den har lägligt nog varit försvunnen under den tid man skulle hitta lämpliga ordförandekandidater till styrelser och nämnder.

När valen är klara dyker den upp igen. Detta sker 4 månader senare. "Upphittare" är då den numera avgångne kommundirektören Magnus Hedenfalk. Ansvarig för att handlingen skulle diareföras i tid är kommunfullmäktiges ordförande Monica Pettersson. Det har hon inte lyckats med speciellt snabbt. Det är inte undra på att vissa talar om "snigelposten" Värmdöleaks berättar mer, länk.

Bloggen har tidigare berättat om hur svårt det är för vissa brev och skrivelser att komma fram i tid. Nu dyker ett nytt exempel upp på denna bristande brevbefordran.
Vad gäller postgången i Värmdö kommun gäller som vanligt att befordringtiden är proportionell till dess känslighet för ledande politiker i Värmdö.
Detta kan faktiskt innebära att riktigt känsliga brev aldrig kommer fram.

Sänkta marginalskatter

I Svenska Dagbladet vill 17 centerpartister inte bara slopa värnskatten.
De vill också sänka marginalskatten på högre inkomster, länk.

Man pekar på att vid en inkomst på 33.000 tusen i månaden går en skattetröskel på 20%. Den vill man minska.

Ett viktigt förslag för att öka tillväxten i samhället. Dessutom ökar avkastningen på den investering som många gör på en högre utbildning.

Ett klokt förslag som bör bli verklighet snart!

Rapport från kommunfullmäktigemötet i går

Hänt i Värmdö
I går var det kommunfullmäktigesammanträde i Värmdö.
Tre frågor tog huvuddelen av tiden. En gällde cykelbanor. En annan gällde passivhus. Den tredje gällde särgymnasiet.

Många av ledamöterna tyckte att de hade något att tillföra i en cykelbanediskussion.
Om det verkligen var så vill bloggen starkt ifrågasätta.

Peter Frej trodde inte att vägverket var intresserad att medverka till att det blev cykelbana på en av broarna.
Han hade dagen till ära lärt sig ett nytt ord. Närmast högtidligt meddelade han att kommunen inte hade "rådighet" över denna sak. Helt korrekt svarat av herr Frej.

Vad som däremot är välkänt är att Frej har en viss telefonfobi. När han inte känner för att ringa någon blir det stopp. Herr Frej tycker att man inte fått tag i någon om man låtit bli att ringa vederbörande. Han är ganska ensam om den här tolkningen, vart fall i Sverige.

Förmodligen kan saken lösas antingen genom att herr Frej får kognitiv terapi för sin telefonfobi. Det är så kallad exponeringsterapi i detta fall. Först får han se en telefon på bild. Därefter ökar svårighetsgraden. Senare i terapin får han ringa på sin telefon. Allra sist får han ringa på sin telefon till just vägverket. Detta är en ganska lång process. Förmodligen kommer samtalet då att ske någon gång strax efter sommaren, givet att han får tid i mars med den kogitive terapeuten.

I annat fall undrar vi om det inte vore bättre om hans kollisionskollega fru hönsmamman Blombäck, från miljöpartiet kunde ringa. Då rings samtalet direkt. Förhandlingen och beskedet kommer direkt. Det är inte otroligt att saken får en snabb lösning. En annan fråga är om hon vill och har tid? Nu spelar de i samma lag.


När det gällde passivhusen, var det en motion som hade skrivits av Roland Ekstrand, tidigare utmobbad folkpartist. Numera bor Ekstrand på annan ort. Motionen hade stötts och blötts i många sammanhang. Svaret på motionen var så utvattnat att ett siktdjup på 15 meter i skärgården framstod som fullt med alger och substans.

När herr Paulsen från Värmdöcentern påpekar detta och kommer med ett skarpare förslag vaknar Anders "Ankan" Bergman. Den senare har sovit i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.
Nu, plötsligt är han klarvaken. Någon vill något och det gäller miljö. Snabb som en vessla och inte som en Anka skriver han ett förslag som är bättre än det han tidigare ställt sig bakom. Förslaget är i och för sig inte lika långtgående som herr Paulsens, men han hoppas på en poäng eller två från fru hönsmamman Blombäck.
Undrar om hon gick på den finten?

Den sista frågan gällde om Värmdö kommun ska ha ett särgymnasium. Anledningen till att denna fråga kom upp var att kommunstyrelsens ordförande herr Nallen Alversjö skrivit en debattartikel om detta tillsammans med en partikollega. Han vill att Värmdö ska starta en gymnasiesärskola. Att Alversjö ville något hade fått socialdemokraten Kennet Ehrnstedt att tappa hakan. Därför ville han diskutera detta i fullmäktige. Han ville veta om det verkligen kunde stämma.

Debatten som sådan lämnade ett säreget avtryck. Nallen Aversjö tyckte inte att en besparing på 2,5 miljoner var något viktigt. 3öre lägre kommunalskatt är väl inget, verkade han mena.

Bloggen däremot menar att många små bäckar kan bli en stor å.

onsdag 23 februari 2011

Gud bevare oss för Åsa-Nisse-marxister

Hänt i Värmdö
Under 1970 och 1980 talen talade man om Åsa-Nisse-marxism. Det var benämningen på en vänsterinriktad politik som en del personer i centerns ungdomsförbund förde fram. Man kombinerade vänsterinriktningen med ett oreflekterat EU motstånd och en orealistisk miljöpolitik.

På många håll har dessa vänstermän kommit till sans och i stället förstått liberalismens dynamik. Andra har funnit sitt politiska hemvist i olika vänsterpartier. En och annan har dock överlevt.
Man kan undra varför?
I något fall är orsaken enkel, arvoden.

En Värmdöbaserad blogg kläcker ofta ur sig vänsterpolitik utan att verka förstå det. Då hade det kanske varit bättre att konsekvenserna av sin övertygelse och söka medlemskap åt vänster.
Nu verkar det inte bli fallet.

Det är trist när övertygelse och idealitet övergår till ren girighet.
Ibland blir det så tokigt att kalkonfilmen Åsa-Nisse wälkom to Knohult blir överträffad av Värmdös politiska verklighet. Klabbarparn, de grälsjuka kvinnorna finns ju där.
Spelet kan börja, förlåt fortsätta.

Bloggen menar att det har ett stort värde att kunna skilja på höger och vänster, både av de som kandiderar och de som väljer.

söndag 20 februari 2011

Värmdös skolors kvalitet

Hänt i Värmdö
Nu har den stora genomgången och inspektionen av Värmdö skolor inletts. Skolinspektionen har börjat sin stora och efterlängtade inspektion. Inspektionen kommer att prägla Värmdö skolor under hela 2011.
För den som är intresserad av resultaten läggs dessa ut på nätet så fort de är klara, länk.
En del av rapporterna kommer att finnas på Värmdöleaks, länk.

Det är bra att kunskapen om läget i Värmdö skolor ökar. Oberoende aktörers observationer är mycket välkomna.
Nästa steg blir också viktigt.
-Hur höjer man kvaliteten, oberoende av vad resultaten visar?

Därför kan man undra över hur den styrande kollision för Värmdö fungerar. Man har fått en så kallad betygutredning presenterad, länk. Den är inte utlagd på nätet ännu, trots att många föräldrar är nyfikna på resultatet. Den är redan politiskt behandlad. Så möjligheten till en bredare diskussion med brukarna har man hoppat över. Bloggen kan tycka att det är trist.

Vad som är ännu mera förvånande är den ledande kollisionspolitikernas syn på hur man ska behandla betygsutredningen. Amie Klonblad tycker att resultaten ska "sjunka in".

Mot detta står oppositionens önskemål om att man skulle fördjupa analysen av resultaten. Enkelt uttryckt se om de det finns slutsater att dra, förädla råprodukten. Okontroversiellt, kan man tycka, men det tyckte inte majoritetet som stoppade detta. Bloggen kan tycka att majoritetens inställning är närmast kunskapsfientlig.

Speciellt Amie Kronblad bör fundera på om reptilhjärnan är lämplig att använda i sammanhang som detta. Hon har en stor chans att skapa en samlad front för att förbättra skolan. Det bygger dock på att hon lyssnar och tar in goda synpunkter. Att som i detta fall bara säga nej, eftersom det kommer från oppositionen devalverar hennes värde. Trist igen tycker bloggen, men vi hoppas fortfarande på Amie.

fredag 18 februari 2011

Kundvård i ICA a´la Peter Frej eller sagan om ICA-handlaren som bet sig själv i tummen

Hänt i Värmdö
Bloggen undrar om man vågar köpa livsmedel på utskänkningsställena kallade ICA Stavsnäs och ICA Djurö? Peter Frej som äger dessa ställen med sin bror förkunnar att man inte bör stämma kommunen. Det kan bli efterräkningar om man gör det antyds det mellan raderna. Principen som handlare Frej förfäktar är att starkast har alltid rätt, länk, länk.

Ett konkret exempel:
Kunden B köper oxfilé som handlare P menar är av bästa sort. Den är vacumförpackad av handlare P. När kunden B kommer hem och öppnar förpackningen upptäcker han att oxfilén luktar Pecka. Kunden B har betalt 793 kronor för oxfilén.

Han minns vad han läst i tidningen. Handlare P har sagt "don´t mess with me". Detta innebär att kunden B inte reklamerar varan. Handlare P och ICA är nämligen starkare än kunden B. I stället blir kunden B sur. Livsmedelsinköpen förläggs därefter till Ica Maxi i Nacka där handlaren där tycker att man har rätt att reklamera. Han har lärt av sina misstag.

Enligt den anbudsdoktrin som herr P nu formulerat finns risk för att seriösa företag inte längre lämnar anbud när Värmdö kommun önskar det. Herr P är nämligen ofelbar. Att han sedan råkat skriva under inte mindre än sex avtal om samma sak spelar ingen roll.
Regel nummer ett är: herr P är ofelbar. Om regel nummer ett mot förmodan inte skulle vara tillämplig så gäller regel nummer två. Den säger "don´t mess with me".
-Smart va?
-Dessutom blir det dyrare för kommunens invånare och det vet ju alla. Dyrare är bättre.

Låt oss nu pröva herr Ps strategi i en annan hypotes.
Det är nyårsafton. Herr P är i den egna butiken. Telefonen ringer och frun meddelar att hon glömt köpa oxfilé. Herr P har sålt slut på oxfilén. Trots att herr P tycker att det är klokt att skilja sig vart femte år anser han att det är dumt att inleda något sådant på nyårsafton.

Därför säger han inte till frun vad han tänker, nämligen: lös problemet. I stället säger han: älskling, jag fixar det. Jag åker till herr MONs Ica Maxi butik i Nacka. Där inköper herr P den saknade oxfilén.

Stolt som en moderatpolitiker i Värmdö som kört över en hel folkopinion åker han hem. Där överlämnas den till hustrun. Herr P lämnar hustrun och åker tillbaka till den egna butiken.

Nu ringer hustrun igen. På sitt mest kärvänliga sätt lyfter han luren och säger: hej älskling. Hustrun är mindre kärvänlig och säger: hur i helvete kunde du köpa skämd oxfile´.
Herr P överväger nu starkt om det inte är just nyårsaftnar man ska inleda skilsmässodiskussioner på. Han har sina principer. Nu är han, herr P svagare är herr MON. Det innebär att herr MON alltid har rätt och regel nummer två är: don´t mess with him.

Den nyårsafton undrade herr P om hans levnadsregel var så klok, men han är fortfarande gift.
Bloggen undrar hur herr P löste problemet denna gång?

Fram och tillbaka

Hänt i Värmdö
Hur står det till?
Den frågan kan man ställa till fru vice ordföranden Elisabeth Dingertz.

Hon tyckte häromdagen att det inte skulle få sitta några andra än politiker på det beramade kaosmötet mellan utbildningsstyrelsen och Finansieringsnämnden för utbildning.

Är det numera så att öppenhet gäller när politikerna önskar det och inte alltid. Ska man ha lottdragning om öppna sammanträden eller ej?

Den som kördes ut var Karin Nordblom från centern. Efter lite dividerade beslöt man sig för att öppna sammanträdet. Vid det laget hade Nordblom lämnat sammanträdet. En politiker fick springa upp Nordblom för att meddela att hon nu var välkommen på sammanträdet, för att det var öppnat. Nordblom vände, men hon hade aldrig behövt lämna sammanträdet. Hon är nämligen i laga ordning vald och anmäld politisk sekreterare. En sådan har tillgång till nämndsammanträden vare sig de är öppna eller slutna.

Bloggen säger fy skäms på sig fru Dingertz. Hon borde veta bättre. För att inte tala om ordföranden som inte tillrättavisade fru Dingertz.

Bloggen trodde att kollision för Värmdö ville ha öppna sammanträden. Nu kan man börja undra?

onsdag 16 februari 2011

Socialdemokraterna stakar ut kursen

Socialdemokraterna har lagt ut kursen för hur man ska komma ur krisen, länk. Receptet heter höjda skatter och beskatta nya områden.
Alliansen har fått draghjälp inför nästa valrörelse.
Tack, snälla socialdemokratin!

Statsministern och DN på kollisionskurs

Den vanligtvis timide statsministern Fredrik Reinfeldt har surnat till på Dagens Nyheter, länk. Tidningen å sin sida menar att man inte gjort fel, länk, länk.

I grunden finns frågan om hur hyresrätten fungerar i storstadsområdena.

Reinfeldt har rätt i att den inte fungerar. Skälet till detta är enkelt. Det råder en reglerad hyresmarknad. Eftersom hyresgästerna betalar mindre, ibland mycket mindre än vad marknaden är beredd att betala skapas ett värde på själva kontraktet. Dessa värden överlåts på en illegal marknad. Om hyrorna skulle vara mera marknadsanpassade skulle den svarta marknaden upphöra.

Det är denna sista del i resonemanget som statsministern inte kom till. Hyresrätten i en reglerad marknad fungerar inte. Frågan är bara om statsministern är beredd att låta marknaden få styra mer?

Ny laguppställning i kristdemokraterna

Hänt i Värmdö
Då är kristdeomkraternas årsmöte över. Clarence numera "Rakt på sak" Örhammar har lämnat över ordförandeklubban till Helene Reduthe. Den senare en okänd förmåga som är ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Den nye vice ordföranden är Ulrik Lindgren. Han är politiskt sakkunnig i regeringskansliet. Han är dessutom ledamot i utbildningsnämnden. Denne man är ingen valvinnare för kristdemokraterna. Däremot är han militant Allianskramare. Personer i hans närhet beskriver honom som: felmärkt sjuksköterska med militära disciplinambitioner på frikyrklig botten.

Bloggen ser att det är upplagt för maktkamp inför nästa val inom kd. Både Reduthe och Lindgren är säkert intresserade av att utmana kommunalrådet, Pastor Dozzi. Ordföranden och vice ordföranden i union med PO Fransson kan göra att Pastorn efter valet får se sig om efter ett nytt jobb så småningom. Detta bygger på förutsättningen att kristdemokraterna verkligen kommer in i kommunfullmäktige efter nästa val. En mycket tydlig osäkerhet.

För att elda upp styrkorna hade kristdemokraterna bjudit in mannen som blev utmanövrerad av Göran Hägglund, Mats Odell att tala.

Kristdemokrater som bloggen talar med är irriterade över samarbetet inom kollision för Värmdö. Man tycker att miljöpartiet försöker krama ut maximalt ur sin position.
Ett exempel är de 2.000 nya hyresrätterna man vill ha. Det lär vara lite i överkant för även kristdemokraterna. Det är nämligen kommunen som betalar.

Relationerna till Lars Erik "Nallen" Alversjö är städade på ytan, men man är rejält irriterad över hans passivitet. Kristdemokraterna säger numera passiv, passivare, Alversjö.

Här verkar man inte tro på att det regerande laget kommer att hålla ihop speciellt länge till.
Dessutom får man ingen plats. Så kristdemokraterna vill allt mera "docka loss". Frågan är bara från vad och om man vågar när det kommer till kritan

tisdag 15 februari 2011

Dom kallar oss mods

Hänt i Värmdö
Nu drar det snart ihop sig till årsmöte med Värmdömoderaterna. Det sker den 10 mars. Förmodligen är alla medlemmar välkomna.

Föreställningen brukar inte dra så mycket folk så man kommer säkert att hitta ett kulturellt grepp för att få dit fler. Det ryktas om att man kommer att göra en scenversion av Stefan Jarls socialrealistiska film från 1968: "Dom kallar oss Mods".
Filmen handlar om Stockholmskillar i utkanten av samhället.
Huvudpersonerna är Stoffe och Kenta.

Rollistan i Värmdömoderaternas föreställning skulle kunna se ut så här.

I rollen som Stoffe, Peter Frej. I föreställningen är han en handlarkille som har svårt med matte. Han minns inte hur många gånger han skrivit under avtal om slamtömning. Någon säger sex gånger.

Killen har hört att man inte kan teckna avtal med mer än ett företag. Nu sitter han konstigt nog med två avtal och vet varken ut eller in. I lokaltidningen försöker han hota det ena företaget med att det inte är klokt att stämma kommunen. Samtidigt kan han kosta Värmdöborna 10-20 miljoner för sitt bohemartade sätt att skriva under avtal. Underlaget för rollen hittar man på Värmdöleaks, länk. Många i publiken kommer säkert förvänta sig en ganska snabb sorti. Kanske är det dags att lägga in den klassiska kommentaren: Har jag gjort bort mig nu igen?

Som Kenta ser vi Erik Petterson, länk. En kille som inte kommer från centrum, men som försöker komma i centrum. Det blir ganska ofta tokigt, men han hankar på. Gillar båtliv och säger ja till så många som möjligt som frågar om lov. Ibland blir det tvärstopp. Svårt att veta varför. Ojämn framtoning som omges av många rykten. Just nu ovän med Stoffe och Nalle.

Rollen som "Nalle" spelas just av Lars Erik "Nallen" Alversjö. I rollen säger han alltid ja till den som han sist talar med. Blir faktiskt ganska humoristiskt. En närmast letargisk rollpersonlighet. På ytan alltid vänlig. Publiken kan förväntas ropa: Varför händer det inget ganska snart när de ser honom.

I rollen som "Greven" ser vi Hans Ove "Greven" Görtz. En kille som försöker vara militär. I rollen blir han närmast som en ordningsman utan ordningsregler. En rollfigur som inte alltid är så lätt att uppskatta.

Publiken lär inte ropa ut. Snarare vrida sig i sätena och undra när han går. Tycker själv han är viktig. Visst borde någon betydelsefull gata heta Grevgatan, tänker han. Man skulle också kunna tänka sig uppkalla en ö efter mina initialer, funderar han vidare. Hog island, vilket bra namn! Så kommer han på att det inte låter lika bra på engelska. Så det får duga med Grevgatan.

Frågan är om medlemmarna vill fortsätta se dessa huvudrollsinnehavare spela sina invanda och nötta roller i Värmdöpolitiken. Det finns de som vill ändra på rollistan har bloggen förstått.

Lyckas man inte med det lilla skämtsamma tilltaget med teater får man ha "sedvanliga årsmötesförhandlingar". Där det lär blir fight om många poster.
Inte nödvändighetsvis ett trevligt möte, men ett viktigt sådant.

måndag 14 februari 2011

Ytterligare ett fall för klass 9A eller vanlig OBS klass?

Hänt i Värmdö
Att räkna till tio borde även politiker kunna göra. Nu blir man orolig när de 2 (två) nybildade nämnderna vård- och omsorgsstyrelsen samt utbildningsstyrelsen kallade till sammanträde, länk. De kallades till samma plats och samma klockslag. De flesta inser att man inte kan vara på mer än ett nämndsammanträde samtidigt. Det bygger naturligtvis på att man just kan räkna till två (2).

Vad som visade sig var att personer faktiskt samtidigt tjänstgjorde i två olika nämnder samtidigt. Bloggen konstaterar att det är teoretiskt möjligt enligt Einsteins relativitetsteori. Eftersom de flesta av politikerna inte är så inlästa på den bortser vi från att hela idén var ett vetenskapligt experiment.

Effekten av vad man gjorde borde vara att ett antal politiker får dubbel sammanträdesersättning per timme. En som var orolig för att inte få dubbel ersättning var PO Fransson från kristdemokraterna. Han frågade särskilt om detta vid mötet.
Upplägget är smart för de politiker som vill öka sin timintäkt och mindre smart för medborgarna, säger bloggen.

Ingen vill kännas vid denna katastrof. Allra minst arkitekten bakom mötet, Hans Ove "Greven" Görts som ordförande i produktionsstyrelsen är kaoset arkitekt. Om man läser protokollet fårn decembermötet i "hans" dåvarande nämnd ser man det. Att han som vanligt skyller ifrån sig förvånar däremot mindre.

Mötet beskrivs av Annika Ribbing, socialdemokraterna för övrigt adelsdam som Kafkaartat. Hon menar säkert Kafkesk, Kafkaesk eller möjligen Kafkastämning och syftar på den inte helt okände författaren Franz Kafka (1883-1924).

Nu finns det risk att ett antal politiker i dessa nämnder inte förstår vad uttrycket betyder publicerar bloggen ordförklaringen från wikipedia, länk: "Kafkastämning, också känt som kafkesk stämning, är ett kännetecken inom Franz Kafkas litterära stil. Kafka skriver mardrömslikt och hotfullt, som om något är kusligt närvarande men ändå undanglidande. Ändå är Kafkas berättelser realistiskt återgivna och skrivna på ett enkelt och klart språk, och det är just denna blandning av realism och mardrömslik logik som skapar Kafkastämningen.

Kafka för in en absurd förutsättning i sin berättelse och följer sedan händelserna med en klar och benhård logik."


Det som är riktigt allvarligt är att ett antal politiker, nya som gamla lämnade mötet. man gjorde det närmast i protest. Några hade förväntningar på sina nya uppdrag som slogs i spillror. Politikerföraktet i Värmdö blev genom denna fadäs ännu mer förstärkt.


Det hade gått att säga: det här blev fel. Ni kallas till nya sammanträden och kommit överens om ny dag. Då hade man visat ledarskap. I stället verkar man vilja medverka i en uppsättning av kejsarens nya kläder.

Ett fall för klass 9A?

Klart att killen ska ha en hall

Hänt i Värmdö
När det gäller sporter med många utövare som är killar eller män är uppfinningsrikedomen stor för att lösa problem. Det kan gälla fotboll, tennis och annat. Om vi däremot går till sporter som har en övervägande dominans av flickor eller kvinnor som utövare är det sämre med lösningsförmågan.

Hindren kan vara formella. Om det hade varit en manligt dominerad sport hade man sett detta som portar i en slalombacke. När det gäller kvinnligt dominerad sport är dessa hinder oftast omöjliggör att övervinna. Man kör huvudet i väggen.

En som personifierar detta förhållningssätt är kommunstyrelsens ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjö. I två fall på kort tid anser han inte att hästsport är viktig och därför inte behöver stöd.

Gustavsbergs ryttare är ett av fallen. Där har man suttit i diskussion efter diskussion. Problemet är bara att det inte händer något. Sakta, men säkert hållet därför ett antal hundra tjejer på att förlora sin möjlighet att rida. Någon smidighet för att lösa problemet har inte funnits från ledande politiker.

Det andra fallet är projektet stallkraft. Det läggs ned eftersom kommunen inte är beredda att hålla det vid liv någon månad innan det fått sin auktorisation av socialstyrelsen. "Nallen" säger att det är klart att vi stödjer projektet. Hans kollega fru Borgmästarinnan Pettersson säger nej. Det blir inga pengar. Där försvann ett viktigt och välskött projekt.

Enda förklaringen till varför hästsporten inte får samma stöd som "killsporter" är faktiskt bara ett. Det stavas könsdiskriminering.

Känd kristdemokrat har surnat till på arbetet i kollision för Värmdö

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks, länk publicerar mail som visar hur kristdemokraterna uppfattar samarbetet i kollision för Värmdö. Om bloggen har anklagats för att ha en vass tunga, kan numera Clarence Örhammar anses ha den vassaste.

I en mailväxling framgår att kristdemokraternas ordförande Clarence Örhammar har surnat till på sina samarbetspartners. Örhammar känner sig "förnedrad" av Lars Erik "Nallen" Alversjö och Anders "Ankan" Bergman. Starka ord, men det kommer mer.

Han skriver om borgmästaren i Värmdö, fru Petterson så här: "Värmdö Monica p samt handläggarna har stängt av mig från den den allmänna e-postadresen överförmyndaren som jag själv faktiskt initierade beroende på att kritiken mot överförmynderiet är ständigt återkommande och jag skall inte få chansen att läsa eller rädda ansiktet gentemot värmdöborna. I övrig se bilaga.
Ja det lutar emot att de kan ta stt överförmynderi åt det håll de önskar. Jag har ej tid och ork känns det som att kämpa mot Monica P och en enskild handläggare. Jag inser nu vad vuxen mobbning innebär."

Så här beskriver Örhammar de styrande i kollision för Värmdö: "Jag ingår i något som i värmdös politiska ledning kallas A12 dvs ordföranden och k-råd. Kan efter det senaste mötet konstatera att vi eller åtminstone jag har en lång väg att vandra. Tråkigt med tanke på det resurslöseri det kan innebära beroende på att det i Värmdö är tjänstemännen som styr och politikerna kasserar in sin monetära andel och är nöjda."

Bloggen konstaterar att samarbetet efter knappt 1,5 månad knakar betänkligt. Den ledande kristdemokraten känner sig utmobbad av moderater.
Det är kris i Värmdö kommuns politiska ledning.

torsdag 10 februari 2011

Mindre Nilsson och mera nya oprövade krafter?

Hänt i Värmdö
Då är det klart. Hans Ove "Greven" Görtz lämnar ordförandeskapet i moderaterna på Värmdö. Det är mera en strid om påvens skägg huruvida han är direkt petad eller om han förstod att han inte skulle bli återvald och därför lämnade. Bloggen kan inte annat än se detta som en positiv utveckling för moderaterna på Värmdö. "Grevens" ledarskap lämnar mycket övrigt att önska.

Han fick också tydliga signaler efter valet att några större uppgifter inom Värmdö kommun inte var aktuella för honom. Det förstod innebörden av efter en ganska lång tid.

Nilsson-falangens inflytaden inom moderaterna decimeras nu rejält. Herr Nilsson själv har lämnat Värmdöpolitiken och nu devalveras "Greven" Det är en bra utveckling. Nu undrar man när Johan Hedberg, den politiske sekreteraren får lämna. Hittills verkar man tycka synd om honom och därför får han sitta kvar.

Sannolikt kommer inte den mest lämpade kandidaten Bo Bladholm att bli ordförande. Bloggen tippar att det mest sannolika valet är en kandidat som är relativt oprövad och som inte blandar sig i den pågående maktkampen.

Skärgårdsborna tas inte på allvar

Hänt i Värmdö
Skärgårdsrådet håller på att spricka i Värmdö. Kritiken är hård från skärgårdborna, länk. Det gäller inte bara parkeringar för skärgårdsbor, som i sig borde vara lätta att skapa. En sorts boendeparkering för skärgårdsborna borde vara med i ett uppdaterat ägardirektiv till Värdmö hamnar. På detta svarar kommunstyrelsens ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjö: nej.
Som vanligt har denne man lite svårt att förstå vem som är hans uppdragsgivare.

Vad det har talats mindre om är arbetsformerna i Skärgårdsrådet. Sammanträdestiderna är till exempel sådana att huvuddelen av skärgårdsborna inte har möjlighet att medverka. Kommunen och dess ledande politiker måste nu arbeta med att skapa rimliga arbetsformer för skärgårdsrådet så att arbetet känns meningsfullt. Ett ökat självstyre för öarna är en annan fråga som borde prioriteras upp.

Andra länkar: Skärgårdsbryggan

tisdag 8 februari 2011

Värmdö kommun blir mera hemlig och mera sluten

Hänt i Värmdö
Tyvärr går det åt fel håll när det gäller öppenheten i Värmdö kommun.

Ett steg år fel håll är en nyordning när det gäller kommunens regering, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Numera kallar man till arbetsutskottet enbart per mail. I och för sig bra, men då måste kommunens eget regelverk tillåta att man gör det. Så som regelverket ser ut i dag är det inte tillåtet.

Än värre är att kallelserna till kommunstyrelsens arbetsutskott inte längre finns utlagda på nätet (kommunens hemsida), länk. Det gör att granskningen av vad som sker blir svårare. Föredragningslistorna och handlingarna till arbetsutskottet finns inte längre tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida, länk. Vilket gör granskning ännu svårare.
Som pricken över i har man inte längre ha några protokoll på arbetsutskottets möten. Det gör granskningen formidabelt svår.

Sammanfattningsvis har Värmdö kommun blivit mera slutet och mindre transparent. Det som sker i kommunstyrelsens arbetsutskott har blivit allt igenom hemligt. Att förfarandet strider mot kommunens egna regler och sannolikt mot kommunallagen verkar inte bekymra den styrande kollisionen. Det börjar bli dags att utkräva ett politisk ansvar för detta av just kommunstyrelsens ordförande, Lars Erik "Nallen" Alversjö.
-Det börjar bli vår nu. Dags att lämna det mentala idet.

Bloggen är djupt bekymrad över hur man försöker hemlighålla beslutsprocesserna. Så här får det inte gå till!

Meterologiska förhållanden i Värmdöpolitiken just nu

Hänt i Värmdö
Nuläget bland de styrande partierna i kollision för Värmdö kan beskrivas som hela havet stormar. Mest verkar det storma inom moderaterna just nu.

Annars kan läget beskrivas som följer bland alla partier:

Folkpartiet: halv storm, med orkanbyar. Markstedt mot resten skulle man säga om det gällde ett skolgårdsslagsmål. Dags för rektor Björklund att rycka in kanske?

Miljöpartiet: kuling. Många undrar precis som i filmen Ronja rövardotter. Värför gör vi på detta viset?

Kristdemokraterna: vindstilla. Ingen rör sig i båten så kanske vi klarar nästa val. Var tysta, var snälla. Schhhh.

Moderaterna: styv kuling till storm. Olika fraktioner bekämpar varandra. Frågan är vilken fraktion som har mest uthållighet?

Värmdöcentern: Full storm med orkanbyar. Den gamle skepparen Lindqvist hoppas att alla utom hans supportrar försvinner. Mera tveksamt om det blir så.

Socialdemokraterna: styv bris. Man bråkar om vem som ska bli ny partiledare. För det är väl inte så att man på allvar tror att Charlie Hansson blir det?

Vänstern: vindstilla. Allt tillgår som på en gammal kommunistisk partikongress. Inga uppstickare här inte.

Sverigedemokraterna: inga uppgifter.

En närmare analys av vart vindarna blåser i moderaterna visar följande:

Skärgårdsbon Erik Pettersson är numera inte bara sur på Peter Frej. Han är ännu surare på Lars Erik "Nallen" Alversjö, länk. Dessutom är Petterson ilsken på Anders "Ankan" Bergman.
Sakfrågan gäller om man kan ordna boendeparkering för skärgårdsborna. Ankan och Nallen vill inte lösa den frågan.

En annan som surnat till är den tidigare kommunfullmäktigeledamoten Kent Eriksson, länk. I en bloggpost riktad mot Nallen och Hans Ove "Greven" Görtz riktar han allvarlig kritik. Så här skriver Eriksson: "Enkelt och framgångsrikt
För att detta recept ska lyckas = vara tillgänglig på dagtid

1. ta medlemsregistret för att använda till sin egen kandidatur och skyll på Länsförbundet
2. låt några till, få utnyttja detsamma så ser det bättre ut
3. se till att vara med i urvalsprocessen, då kan du favorisera dig själv
4. bjud på lunch på medlemmarnas bekostnad
5. skriv reseräkning för ideellt föreningslivsarbete
6. ha färdigskrivna protokoll med ex valärenden så blir mötena effektivare

Rör ihop och blanda väl"

En som är irriterad på hur illa Värmdömoderaterna styrs är den tidigare kommunfullmäktigeordföranden i Stockholm, Bo Bladholm. Han vill ha upprensning av de förhållanden som inte tål dagsljus.

Sist och slutligen är Johan Hedberg sur på bloggen som skriver om vad som händer i moderaterna. Enligt Hedberg bör man inte skriva om sådant.

Bloggen delar inte Hedbergs uppfattning. Vi menar att det finns ett egenvärde i att medborgarna vet vad som händer i politiken, både bra och mindre bra ting.

måndag 7 februari 2011

AOL och The Huffington Post = Sant

Vilket värde har elektroniska medier?
Den frågan har debatterats livligt.

Nu får vi ett svar som heter duga. The Huffington Post, länk säljs till AOL för 315 miljoner dollar, rapporterar The New York Times, länk och SvD, länk. År 2005 började det som en liberal blogg, med ett kapital på cirka 1 miljon dollar.

Förklaringen till affären är enkel. Man har potential att skapa en politisk interaktivitet för cirka 100 miljon människor. Den mötesplatsen är värd stora pengar. För AOL gäller det nu att växa och skapa mer annonsintäkter. Den här affären kan möjligen göra det.

Förklaringen till framgången för Huffington Post beskriver the New York Times så här:"One of The Huffington Post’s strengths has been creating an online community of readers with tens of millions of people. Their ability to leave comments on Huffington Post news articles and blog posts and to share them on Twitterand Facebook has been a major reason the site attracts so many readers. It is routine for articles to draw thousands of comments each and be cross-linked across multiple social networks."

De mest inflytelserika bloggarna i Värmdö

Hänt i Värmdö
Bloggen håller sin ställning som Värmdös, Centerns och en av Sveriges mest inflytelserika bloggar. Bland centerbloggarna finns Mårtensson meningar på plats nummer 7 och i Sverige på plats 56, enligt politometern, länk.

Bloggen tackar läsare och medskapare för detta förtroende och samspel !

Här är resten av listan för Värmdöbloggarna:
Aurora Gullberg är nummer 57 bland socialdemokraterna och 287 i Sverige. Aktiv som lär hålla ställningarna.
Fredrik Sneibjerg är nummer 35 bland folkpartisterna och 347 i Sverige. Verkar leva mycket på gamla meriter.

Annika Andersson har fortfarande en stark ställning med nummer 71 bland sossarna och 356 i Sverige. Mycket gamla meriter. Lär falla ytterligare.

Värmdöcenterns blogg är nummer 46 av centerbloggarna och 495 i Sverige. En riktig bubblare.

Andrine Winter är nummer 105 av socialdemokraterna och nummer 605 i Sverige. Håller ställningarna någorlunda.

Johan Hedberg är nummer 137 av moderaterna och 1200 i Sverige. Verkar inte attrahera speciellt många.

Hans Lindqvist är nummer 138 bland centerpartisterna och 1681 i Sverige. Ett stort ras. Mycket texter, men kanske inte tillräckligt läsvärt. Kvantitet i stället för kvalitet säger många.

Lätt att överskatta media och underskatta sociala medier

På flygresor får i vart fall denna bloggs skribent möjlighet att läsa både böcker och sina favorittidskrifter. En av dem är definitivt Foreign Affairs. I senaste numret stod bland annat en mycket tankvärd artikel om sociala medier, länk, skriven av professor Clay Shirky.

Han skrev artikeln före vad som hände i Tunisien och i Egypten. Den har lite av en profetisk ansats även om den inte är som när Paul E. Erdman förutsåg att shahen av Iran skulle störtas i boken the Crash of 79 redan 1976.

Samtidigt visar artikeln på några av de grundläggande mekanismerna för hur vad internet och mobiltelefon skapar. Det gör att artikeln på många sätt förklarar processerna i samhällsomstörtningarna i dessa båda länder.

Det är lätt att överskatta effekterna av media generellt, menar Shirky. Däremot underskattar man generellt verktyg som gör att människor kan organisera sig och koordinera sig lokalt. Datorer är överskattade medan mobiltelefoner är underskattade.

Han hänvisar till sociologerna Katz och Lazarsfeld som menar att massmedia i sig inte ändrar människors sätt att tänka. I stället är det en tvåstegsraket. Först förmedlas idéer och åsikter via media. Sedan kommer den viktigaste processen när dessa idéer förs vidare som ett eko bland vänner, familjemedlemmar och kollegor. Det är i detta senare stadium som opinioner skapas.

Vad de nya medierna gör är att de skapar vad militärerna kallar för ett "delat medvetande". Man kan gå från att förstå situationen till att veta vad andra gör i denna situation. Det gör att man bland annat har mycket snabbt att göra något gemensamt.

Detta är lärdomar som både kan omsättas globalt, nationellt och lokalplan.

söndag 6 februari 2011

Hör skarpladdade vapen och alkohol ihop?

Hänt i Värmdö
Det beramade årsmötet den 31 januari i år har i vart fall givit några synbara resultat. Fem medlemmar har lämnat VärmdöCentern på grund av den behandling de fick där. Fler lär vara på väg att göra samma sak.

Det finns anledning att granska de som nu styr VärmdöCentern.
Bloggen börjar med att granska den nytillträdda politiska sekreteraren, Ina Ununger. Hon är som en hel del känner till enligt egen utsago marknadskommunikatör och Lotta. Med Lotta avses i detta sammanhang medlem i den frivilliga försvarsorganisationen Sveriges Lottakårer. Hon har ganska nyligen slutat ett jobb på riksorganisationen Sverige Lottakårer som informatör. Enligt egen utsago är Ununger duktig på nya medier.
Därför granskar bloggen det arbete hon gjort lokalt som just "infolotta" i Wermdö Lottakår.

Så här såg det ut under fliken Kontakta. Bloggen är inte särdeles imponerad. Vore det inte lämpligt att ha foto på alla eller ingen. Vi är tveksamma till om detta är en säljande sida.
Dessutom undrar vi hur man på en kontaktbild i en försvarsorganisation vill förekomma med ett vinglas i handen och en något dimmig blick.

Bloggen har tidigare varit motståndare till alkohol och bad i kombination under Hans Ove "Greven" Görtz ledning. Principiellt är vi också tveksamma till att kombinera skarpladdade vapen och alkohol, men vem vet numera har man kanske en mera liberal syn på den saken.
Bloggen däremot är mycket tveksam.

Så här ser det ut på den aktuella sidan, länk.

Kontakta

Funktionärer

Maja Norrblom (maja@talls.se)

Infolotta

Ina Ununger

Infolotta

Mimmi Ylikoski

Kårchef

Lisa Thorén

Kassaförvaltare

Hanna Kahma

Kassaförvaltare

Åsa Söderström

Postmottagare, Sekreterare, Utbildningslotta


lördag 5 februari 2011

Hönsmamma står kanske på fel pinne?

Hänt i Värmdö
Ibland kan någon undra vilket ben man ska stå på. Andra får fundera på om de möjligen står på någon annans tå.

En som tillämpar smekningar på hemmaplan och ger sparkar i skrevet, har partnerskap med någon annan på bortaplan är Yvonne "Hönsmamman" Blombäck. I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet, länk tar hon heder och av moderaterna i landstinget. Samtidigt regerar hon med moderaterna i Värmdö kommun. En och annan kommer säkert att höja på ögonbrynen. Någon som borde göra detta är Lars Erik "Nallen" Alversjö. Blombäck går till besinninglöst angrepp på hans moderatkompisar.

I artikeln skriver Blombäck: "Det som länge varit en moderat vision om att avskaffa landstinget som demokratisk nivå håller nu på att förverkligas i Stockholmsregionen. Och för att undvika att ta debatten skjuter landstingstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (M) ifrån sig allt ansvar ner på tjänstemannanivå, för att ge sken av att det inte handlar om politik. På samma sätt duckar Filippa Reinfeldt (M) för sitt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna, och Christer Wennerholm (M) ger sken av att inte kunna påverka vad som händer inom kollektivtrafiken."

Detta är ju precis samma metodik som "Nallen" Alversjö använder sig av i Värmdö kommun. Hur kan samma beteende vara bra på Värmdö och dåligt i landstinget?

Bloggen vill samtidigt inflika. Moderaterna har kommunicerat en vision i sin syn på landstinget. Nu vill man genomföra detta. Samtidigt menar moderaterna med rätta att varje enskild fråga inte måste hanteras av en politiker. Det moderaterna gör i landstinget kan bloggen i det stora hela tycka är bra. Man blir mera sparsam med skattebetalarnas medel.

I Värmdö däremot saknar man vision. I stället får tjänstemännen skapa den. Därefter ska samma tjänstemän förverkliga sig egen vision. Detta anser bloggen inte vara god politik. Man måste kommunicera en tydlig vision för att kunna ta sig rätten att sedan delegera detaljerna. Så sker inte på Värmdö.

Blombäck skäller på dem som ska ha beröm och applåderar dem som ska ha kritik.
Upp och nedvända världen tycker bloggen.

Den intressanta frågan är om man kan både ta heder och ära av moderaterna och samtidigt regera med dem?

Bloggen tippar att kollission för Värmdö håller på att få ett stort trovärdighets- och samarbetsproblem. Undrar om Blombäck tänkte efter före?

Nya kulturyttringar från VärmdöCentern

Hänt i Värmdö
Så här laddar den nya styrelsen i VärmdöCentern, upp lite nytt, men mest variationer på samma tema. Det låter inte så himla bra, men det låter. Ledaren är som vanligt en viss Lindqvist

fredag 4 februari 2011

The loosers takes it all

Hänt i Värmdö
Hur mycket får de fast arvoderade politikerna kosta i Värmdö kommun?

Bloggen är av den uppfattningen att de borde räcka med ett kommunalråd för majoriteten och en något mindre tjänstgöringsgrad för oppositionen. I dag är antalet kommunalråd mer än dubbelt så stort. Sedan tillkommer samordningsresurser. Ovanpå detta finns kostnaderna för presidierna i nämnderna. Vi talar om strax under tolv heltidstjänster som är politiker.

Nästa fråga är hur man fördelar detta. I Värmdö har man kommit överens om en fördelning som kan kallas "the loosers takes it all". Detta har bloggens skribent överklagat till förvaltningsrätten, länk.

Förvaltningsrätten har avslagit kravet på verkställighetsförbud den 31 januari i år.
Nu återstår behandlingen av själva sakfrågan.
Vi tror att det är fler än bloggen som följer detta ärende med spänning.

torsdag 3 februari 2011

VärmdöCentern goes culture

Nästan hänt i Värmdö, eller...?
De kulturella ambitionerna har alltid varit stora i Värmdö kommun och bland Värmdös politiker. Bloggen blir därför inte förvånad när vi hör att VärmdöCentern i år ger Molieres: Den Girige. Pjäsen är en klassiker från 1668 och hade urpremiär i Paris den 9 september 1668.

För den som inte minns pjäsen handlar den om Harpagon som i VärmdöCenterns uppsättning blandar ihop politik och pengar. Hans pengar finns i deras uppsättning i förvar. Däremot är han av med sina uppdrag. Det anklagar han sina motståndare bloggaren och skatterevisorn för. Pjäsen visar på ett mycket skickligt sätt olika karaktärsdrag. Det är en pjäs som man inte vet om man ska skratta eller gråta åt. Det bästa är nog att göra båda delarna, menar bloggen

Värmdöcentern har problem med rollbesättningen eftersom det bara finns 7 skådespelare tillgängliga, nämligen; Hans Lindqvist, Krister Malmqvist, Annette Olofsson-Fors, Bengt Gyllemalm, Karin Nordblom, Lars Alenfalk och Ina Ununger.

Bloggen utlovar ett pris till den som lyckas gissa vem som får vilken roll.

Här är rollerna som ska besättas är om man följer orginalmanuskriptet:
 • Harpagon, far till Cléante
 • Cléante, Harpagons son, förälskad i Mariane
 • Élise, Harpagons dotter, förälskad i Valère
 • Valère, son till Anselme, förälskad i Élise
 • Mariane, förälskad i Cléante, bortlovad åt Harpagon
 • Anselme, Valères och Marianes far
 • Frosine, äktenskapsmäklerska
 • Mäster Simon, mäklare
 • Mäster Jaques, kock och kusk åt Harpagon
 • La Flèche, Harpagons betjänt
 • Mor Claude, piga hos Harpagon
 • Brindavoine, tjänare hos Harpagon
 • La Merloche, tjänare hos Harpagon
 • En poliskomissarie
 • Poliskomissariens skrivare

Möjlighet att vänta med EUs tele/datalagaringsdirektiv

Implementering av EUs datalagringsdirektiv bör vänta. Det finns ingen anledning att hasta igenom en riksdagbehandling. Genom att en översyn nu görs av direktivet finns all anledning av invänta denna för att sedan ta en ordentlig diskussion om det ska införas och i så fall hur, länk.

Bloggen för sin del som känt motståndare till att direktivet införs i Sverige.


Några reflektioner kring Egypten

Utvecklingen i Egypten inger både förhoppningar oro, länk. Den nödvändiga urladdningen har kommit. Samtidigt kräver den sin allt för höga tribut i form av både skadade och döda. Det verkar som om de styrande söker använda paramilitära smågrupper för att skrämma och skapa kaos. En 82 årig härskare kämpar sannolikt både för sitt fysiska och politiska liv. Nu när internet fungerar igen söker han misskreditera den utländska pressen som Israeliska agenter med onda avsikter.

Det verkar dock som om Hosni Mubarak timme för timme förlorar allt mer av kontrollen. Vart utvecklingen tar vägen ligger i allt väsentligt i militärens händer. Det är i den här kontexten man får se president Barack Obamas tystlåtna och försiktiga linje, länk.
Förändringens timme är inte långt borta i detta land mättat av kultur och historia.

Landet är på många sätt det riktigt stora kontrasternas. Sida vid sida kör oxkärror och Ferraris i centrala Kairo.

För egen del har jag många spännande upplevelser i Egypten. Att bevista exercis med det första egyptiska kamelkavalleriet väckte både nyfikenhet och beundran. De borde inbjudas till någon tatoo i Sverige.

Bilkörning i Kairo har lärt mig att i vissa länder finns bara en trafikregel. Minst bil väjer. För att inte nämna trafikljusen där. De är färglada och ser vackra ut. Däremot har det inget med trafiken att göra.

Egypten har sedan kungen störtandes haft fyra presidenter, varav tre satt tydliga avtryck. Den första presidenten, Muhammad Naguib regerade från juni 1953-februari 1954. Sedan tog den legendariske Mohammad Abdel Nasser över. Han tillträdde formellt 1956 och satt till 1970. Då efterträddes han av Anwar Sadat som mördades 1981. Då tillträdde Hosni Mubarak som president.

Ingen av dessa presidenter kan anses vara demokratiskt valda. Man kan hoppas att det blir förändring på den punkten nu.


onsdag 2 februari 2011

Välkommen Amie!

Hänt i Värmdö
En bloggare som har ignorerats av denna blogg är Amie Kroblad, länk. Det är en brist.

Amie är folkpartist och lärare med fokus på utbildningsfrågor i Värmdö kommun. I många avseenden ersätter hon Peter Bondesson som folkpartiets ledande skolpolitiker i Värmdö.
Bloggen medger gärna att detta är ett lyft.

Dessutom ser vi precis som Amie att det är bra med bättre könsbalans i politiken. I Värmdö finns det underskott på kompetenta kvinnor . Genom sitt inträde i politiken bidrar hon till att jämna ut skillnaderna. Sedan den första januari är hon vice ordförande i finansieringsnämnden för utbildning.

Huruvida Amie kommer att visa sig ha integritet återstår att se, men bloggen har förhoppningar på denna kvinna. Hon kommer att granskas av bloggen precis som andra, men det tror vi hon tål.

Hon gjorde en lysande personvalskampanj. Amie spurtade förbi Britt Lindmark till fullmäktige. Bloggen kan tycka att hon matchar både Anders "Ankan" Bergman och Fredrik "Broder Tuck" Sneibjerg i den lokala ledarduon. Man kan tycka att hon borde släppts fram ytterligare en bit.

Bloggen anser att Kronblad är kompetent, påläst och behaglig i sitt sätt. Någon gång kan hon bli lite smått mästrande, men hittills inte allt för besvärande.

Läs gärna hennes blogg. Det gör vi. Därför finns hon med i vår bloggroll för Värmdö.

För all tydlighets skull vill bloggen meddela att vi inte tycker att ledande politiker fått öknamn, vilket Kronblad menar, länk. Däremot är det snarare smeknamn.
Anledningen är enkel. Namnen är inte nedvärderande. Om vi hade satt öknamn på ledande politiker hade det ju blivit elakt. Det är faktiskt inte bloggen.

Vi ber om utsäkt.
Bloggen skulle för länge sedan hälsat Amie Kroblad välkommen till bloggosfären

Välkommen till bloggosfären Amie!

Ändrad profil

Hänt i Värmdö
Bloggens skribent har i och med den 31 januari 2010 lämnat samtliga sina uppdrag för VärmdöCentern. Dock finns han kvar i ledningsgruppen för Barn med särskilda behov, Bibas, som är en beredning tillsatt av Värmdös regering, kommunstyrelsen. Detta senare uppdrag kommer att vara slutfört under första kvartalet 2011.

Bloggen har därför ändrat profilen för att tydliggöra vad den vill stå för. Numera kan man läsa följande: "I Värmdöpolitiken oberoende observatör som försöker se vad som händer ur medborgarens perspektiv."

Den grundläggande hållningen är som tidigare grön liberal.


tisdag 1 februari 2011

Rapport från ett havererat årsmöte

Hänt i Värmdö
Bloggen kommer att inbjuda gästbloggare under året. Vi hoppas att detta ska öka läsvärdet på bloggen.
Först ut är VärmdöCententerns tidigare ordförande, de flitige debattskribenten i Nacka Värmdö Posten, Henrik Paulsen. Henrik är ledamot av kommunfullmäktige i Värmdö sedan valet. Han är också medlem i medborgarcentern, som är en avdelning inom VärmdöCentern. Henrik har valt att rapportera från VärmdöCenterns årsmöte i måndags, den 31 januari.

Så här skriver Henrik:

"Rapport från ett havererat årsmöte

Det välbesökta årsmötet med 20 deltagare, exklusive den externe ordföranden, hann fram till punkten 6 på dagordningen, fastställande av röstlängd. Här ifrågasatte Hans Lindqvist om alla närvarande hade rösträtt utifrån frågan om de betalt medlemsavgift eller ej. De som berördes visade sig vara tre personer. En av dessa personer har varit medlem under en längre tid, han har aldrig tidigare ifrågasatts och han stod på VärmdöCenterns valsedel till kommunfullmäktige i höstas. Denne person upplyste om att han vid flera tillfällen bett kassören om inbetalningskort, utan effekt. De två andra var på sitt första möte i VärmdöCentern. För att diskussion om medlemsavgiften inte skulle uppstå hade bland annat dessa tre personer valt att betala in årsavgiften före årsmötet. Betalningen hade av praktiska skäl och för att bara behöva betala en avgift gjorts gemensamt. Ordföranden, den externe, upplyste i ena andetaget om att det av stadgarna inte framgår något annat än att det är ok att betala så sent som på dagen för aktuellt möte, men ifrågasatte sedan i nästa andetag att betalningen gjorts gemensamt. I sammanhanget upplyste en av deltagarna om att det vid förra årsmötet varit helt ok att vara med och rösta utan att ha betalat medlemsavgiften. Det hela slutade med att det röstades om huruvida de tre skulle få vara med och rösta när det senare skulle väljas styrelse med mera. Vid denna omröstning fick inte de tre vara med och rösta.


Omröstningen utföll på så sätt att 8 personer röstade mot att de tre skulle få vara med och rösta vid val av styrelse med mera, 8 personer röstade för att de tre skulle få vara med och en valde att lägga ned sin röst. Nämnas kan här att bland de personer som röstade emot befann sig en person som sade sig vara med i kvinnoförbundet, och som av någon märklig anledning inte avkrävdes besked av, den externe, ordföranden huruvida medlemsavgift hade betalts eller ej. Oavgjort således. Efter livlig diskussion lottades det och då ”vann” den sida som ville utestänga de tre från inflytande. Det sagda fick 11+1 personer att lämna mötet, en majoritet således, och endast 8 personer blev kvar, en minoritet således. Trots att centerpartiet ska vara en demokratisk organisation, och trots att det stred mot stadgarna, så var det således en minoritet som på ett odemokratiskt sätt och med, den externe, ordförandens hjälp lyckades ”vinna”. Om det var någon vinst kan förstås diskuteras utifrån det förhållandet att åtminstone de 11 nu allvarligt överväger att lämna partiet/sitt politiska engagemang. Enligt min mening visar det sagda på minoritetens avsaknad av det mest rudimentära demokratiska tänk. Med tanke på att en av de två justeringspersonerna var bland de som avtågade ska det bli intressant att se hur man hanterar denna situation.


Om man väljer ny styrelse ska det även bli intressant att se om man är så oklok att man väljer den föreslagna ordföranden. Detta särskilt som personen ifråga, som bor på Värmdö, inte är skriven i Värmdö kommun utan i Stockholms stad, och därmed är en av alla de personer som utan att bidra till våra gemensamma kostnader snyltar på den skatt vi andra betalar till den kommun i vilken vi bor. Kommer detta ut till allmänheten, och den risken är nog stor, är det knappast något som är till fördel för det redan sargade partiet. För övrigt kan ett val som görs under dessa förhållanden knappast ha någon som helst demokratisk legitimitet.

Henrik Paulsen"