söndag 31 maj 2009

MÅRTENSSON numera integritetscertifierad enligt IC2009

Här är listan på integritetscertifierade centerpartisterSkicka sidan

 

Följande centerpartister har valt att integritetscertifiera sig.

 • Håkan Larsson - Kandidat i EU-valet
 • Abir Al-Sahlani - Kandidat i EU-valet
 • Jonny Lundin Härnösand - Kommunalråd, Kandidat i EU-valet, Ledamot i partistyrelsen
 • Rickard Nordin - 2:a vice förbundsordförande CUF, Kandidat i EU-valet
 • Magnus Andersson - Förbundsordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF)
 • Per Ankersjö - Ordförande för Centerpartieti Stockholm samt gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad
 • Emil Källström - Ledamot i kommunfullmäktige i Örnsköldsvik för Centerpartiet
 • Hanna Wagenius - Ordf. i Jämtland-Härjedalens CUF-avdelning, ledamot i CUF:s förbundsstyrelse
 • Johan Pettersson - Vice förbundsordförande i CUF, Vice distriktsordförande i Centerpartiet i Örebro län
 • Erik Hultin - Grundare av CenterUppropet.se, kommunpolitiker i Härnösand.
 • Stefan Mårtensson - Kommunpolitiskt aktiv i Värmdö

Andra bloggar: IC2009, mitt i steget, Erik Hultin,

MÅRTENSSON snart integritetscertifierad enligt IC2009

Integritetscertifiering av centerpartistiska kandidater och politiker, länk är en utmärkt idé från centeruppropet. Följande centerpolitiker är hittills certifierade:
Abir Al-Sahlani, Håkan Larsson, Jonny Lundin och Rickard Nordin.

Klockan 20.00 i dag ansökte jag själv om certifiering.

Detta är en typ av varudeklaration som väljarna kan använda för att välja rätt kandidater.
Ett riktigt bra initiativ!

Internet är en livsstil för internetinvånarna och inte bara ett hjälpmedel

P J Anser Linder har skrivit en krönika om varför Alliansen inte attraherar de yngre väljarna, länk
Det Linder har skrivit borde läsas av partisekreterarna. Han problematiserar bristen på en "nätpolitik" från Alliansens sida och effekterna av denna brist.

Linders slutsats är ett steg tillbaka och två tillbaka. Jag tror att förklaringen är mer änhans som är: "frånvaron av bilder av vad regeringspolitiken går ut på".

Piratpartiet har funnit ett politikområde där Alliansen inte har en politik som är uppdaterad. Det är de frihetliga värdena när internet finns. Alliansregeringens politik är upplagd som om internet inte fanns. Därför tar politiken tar inte hänsyn till teknik och unga människors värderingar. 

Nätpolitiken är en central del av den frihetliga politiken. Exemplen från upphovsrättens område och den personliga integriteten är bara de första exemplen. I ett längre perspektiv kommer nationalstatens begränsningar av friheten att vara fokus, länk.

Fokus på friheten är Alliansens möjlighet att återerövra de unga väljarna. Den friheten är långtstörre än vad som markadsförts av regeringen. Då måste man inse att internet inte bara är ett hjälpmedel. Det är en central del av en livsstil för många.  
Extra illa blir det när ledande ministrar har attityden att nätet är mer av ett problem än en möjlighet, länk, länk.

torsdag 28 maj 2009

Ärlighet bristvara i Motormännen


Ärlighet var förr en dygd. Det visar sig att den är på utdöende. Inom folkrörelserna var ärlighet helt central förr i tiden. När jag läser politikerbloggen förstår jag att oärlighetsrötan har spritt sig till Motormännens riksförbund, länk

Det verkar som om ledningen tar till vilka metoder som helst för att bli av med personal. Den sparkade vdn är en i raden av medarbetare som inte "passat in i den struktur" som motormännens koncernchef vill ha. När sedan denna inte blir knäckt utan visar sig vara mer kompetent än man förstod slutar man följa ingångna avtal. Det är klart att bråket hamnar i tingsrätten då. Sedan kan man undra varför delar av det bevismaterial Motormännen presenterade var förvanskat och kanske till och med kanske förfalskat.

Domen mot Motormännen kanske också är en dom över toppledarskapet i förbundet.

Andra bloggar: politikerbloggen,


Ask och Wallmark slår ett slag för storebror

Beatrice Ask och Hans Wallmark skriver i dag en artikel på moderaternas hemsida, länk.
Fokus i artikeln är problemen med internet, trots att rubriken lyder: "Möjligheter och problem med nätet". Narkotikaförsäljning på nätet i kombination med traditionell postbefordran är ett extra stort problemområde.

Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till artikeln. Ska man skratta eller gråta?

Om vi granskar problemet med narkotika, såvitt man inte är drogliberal. Vi bortser från detta just nu. 

Narkotikan är ett problem. Vilket är den överlägset största distributionskanalen? 
Sannolikt är detta det svenska gatu- och vägnätet. För att komma tillrätta med den distribution som sker av narkotika krävs sannolikt väg- och gatuspärrar, gärna bemannande med beväpnade soldater. Vi kan heller inte bortse från att langare kombinerar fortkörning med langning. Bilar vars hastighet styrs av vägverket kan här vara en möjlighet, men jag ser inget av det hos artikelförfattarna. 

Inte heller kommer det ett mera genomarbetat förslag för gatu- och vägövervakning. I London finns ett mycket stort antal övervakningskameror. Detta är kanske något att ta efter?
De gatu- och vägspärrar som skulle vara mest effektiva för att hindra spridningen av narkotikan hör jag heller inget om. I sammanhanget bör kroppsvisitering av samtliga som har åkt båt och flyg från utlandet övervvägas, givet att Ask och Wallmark har denna oro. Kombinationer av olika distributionsmedel är alltid farliga.

Proportioner och proportionalitet är oftast mycket klädsamma. Alla distributionsmedel kan användas för syften som inte är önskvärda. Det försök till att rättfärdiga det som många uppfattar som rättsövergrepp på nätet saknar proportion  och sans.

Efter denna tendentiösa debattartikel blir det svårt att ha tilltro till moderaternas vilja att behålla ett fritt internet. 

Det finns alltid argument till att minska den enskildes privatzon i förhållandet till samhället. Traditionellt har socialisterna i modern tid varit mest angelägna om att begränsa den enskildes rättigheter.  De konservativa har däremot historiskt begränsat individens frihet i hög grad. 
Hos de nya moderaterna finns det risk att det sämsta från dessa världar kombineras.

Argumenten för begränsningar av den enskildes friheter skiftar från narkotika till terrorister och barnpornografer. 

Vad frågan handlar om är den grundläggande inställningen till de liberala friheterna på nätet. Med sådana debattartiklar som Ask och Wallmark presterar blir motsättningen mellan den virtuella nationen och nationalstatsnationen tydligare, länk.

Det kan vara så att Ask och Wallmark vill tydliggöra gränsen mellan konservativa och liberaler. Copyriot är inne på den linjen, länk. Han hänvisar till hur de tyska kristdemokraterna ifrågasätter det fria internet, länk.

Jag tror att Asks och Wallmarks artikel får en bestående effekt. 
Den är inte att ifrågasätta internet. 
Den är att ifrågasätta legitimiteten för nationalstaten Sverige och dess regerings- och parlamentsledamöter.

Internetinvånare och eller Svensk?

Per T. Ohlsson skriver i dag en intressant krönika i Sydsvenskan, länk.

Utgångspunkten är piratpartiets framgångar och det ökade fokuset på integritetsfrågor. Slutsatsen från Olsson är att det är starkare strömningar för ökad integritet än vad man i förstone utläser i opinionen. Dessutom ställer han frågan om staten är att lita på i morgon. 
Osäkerheten om vilken staten vi i morgon är inte obetydlig. Den kan vara god, men den kan likaväl vara ond

Det har skett ett uppvaknande hos flera partier vad gäller integritet och upphovsrättsfrågor. Frågan är bara om det är varaktig? 
Ibland får man uppfattningen att uppvaknandet är av övergående karaktär.
 
Lite grand verkar det som om vissa partier tror att upphovsrätt och integritet är modeflugor. Detta har i grunden att göra med hur man ser på internet. Ser man internet som en isolerad företeelse i livet stämmer det. 

Å andra sidan kan man se internet som ett fenomen som i grunden ändrar vår livsstil. 
När charterresorna började gå till all världens hörn började folk resa mer. Andra typer av flygbolag gjorde resandet i större delen av världen till en reell möjlighet. 
Detta kan man se som en isolerad semesterföreteelse. 
Det är också möjligt att betrakta detta som en ändring av kulturmönstret. De flesta inser att den senare hypotesen verkar vara den riktiga.

Tyvärr verkar allt för få politiker inse att internet i grunden ändrade vår livsstil. Med en förändrad livsstil följer också att nya frågor kommer i fokus. De två mest närliggande frågorna är de om hur mycket storebror ska få veta om mig och min tillgänglighet till information (i ett brett perspektiv). I motsats till dem som tror att dessa frågor försvinner ur medborgarnas medvetenhet tror jag att internet skapar nya frågor. 

Den stora filosofiska frågan som internet ställer är om medborgarskapet. 
På ett sätt är internet en ny dimension av nationisidén. På internet är jag i Sverige, men ändå inte. 
Den virtuella dimensionen saknar den typ av gränser som nationalstatsidén bygger på. 

I förlängningen uppstår frågorna om var ska jag betala skatt för transaktioner på nätet. Ännu lite längre bort kommer frågan om var ska jag betala skatt för intäkter som uppkommer i den virtuella världen. 
Är det så att jag överhuvudtaget ska betala skatt så som nationalstaten önskar?Internetinvånaren är född utan att vi lagt märke till det. Vad vi ser är de första frågorna som denna människa ställer. 
Det närmast en självklarhet att internetinvånaren vill ha ett större fritt rum. Statens skyddbehov uppfattas inte längre som lika viktiga.

Jag tror inte att nationalstatsidéen hade uppkommit i en värld där internet redan fanns. 
Nu finns nationalstatsidéen och den möter en verklig och samtidigt reell värld på internet. Detta är en ny polaritet i samhällsdebatten, både nationellt och globalt. 
Nord-Syd dialoger och konflikter är vi vana vid. 
Virtuella "nationer"-Nationalstaten är en ny typ av konflikt.

Det är inte alldeles givet att nationalstaten är vinnare i den dragkampen. 


onsdag 27 maj 2009

Fara i dröjsmål

Hänt i Värmdö
Kommunfullmäktige håller sammanträde just nu. 
Det framstår som en ganska avslagen tillställning. Kommunstyrelsens ordförande är inte här. Enligt uppgift är han på svarsvisit i Afrika. Enda gången det hettade till på allvar var när utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson svarade på en fråga om resursskolan. Vad han egentligen menade var mera dunkelt. Någon snappade upp att Bondesson gjorde en prioritering mellan särskolan och resursskolan. Tyvärr kan man uppfatta det som om Bondesson är förespråkare för en" lytesrankning". Jag hoppas att det uppstod ett överföringsfel i luften.

Det som redan står klart är att resursskolan säger upp kvalificerad personal och ersätter den med mindre kvalificerad personal. Genom att man smygvägen förskingrar kompetensen blir det snart inget mervärde att förlora.

Det börjar bli dags att utbrista i vad rikskanslern kejsaren telegraferade till rikskanslern Otto von Bismark (1815-1898).
"Periculum in mora", fara i dröjsmål skynda er herr kansler. 

Vad gäller resursskolan är det fara i dröjsmål. Nu är det dags att rensa bland byråkraterna i kommunhuset och omfördela dessa resurser till verksamhet. UKÄ kontoret måste effektiviseras och borde kunna minska med minst 20%. Det skulle räcka till att rädda den värdefulla kompetensen i resursskolan. 

På vilken höjd över fotknölarna ska FRA-lagförslaget sågas?

Mark Klamberg sågar regeringens förslag till förändringar av FRA längs med fotknölarna, länk
Är det så att det mot förmodan skulle visa sig att sågningen inte ska ske där är det i vart fall aldrig aktuell ovanför knäna. 
Det är beklagligt att regeringen inte inser att lagningar och lappningar inte fungerar i detta fall.

Jag tror att många känner sig lurade eller förda bakom ljuset. 
Det var inte detta man hade hoppats av FRA lagen 2.0, länk.

Alliansregeringen uppför sig här som den gamla socialdemokratiska regeringen gjorde vad gäller det gamla skattesystemet. Lagningar och lappningar förändrade i grunden inget. Vad de gjorde var att människor blev förbannade. Dessutom skapades oönskade effekter av förändringarna som gjorde att man var tvungen att ändra ännu mer och lappa.

Tyvärr finns inga genvägar.
Det måste börjas om från början.
Då kan det bli rätt.

Andra media: Expressen, DN,

Det är dags att ta till hedersam reträtt innan detta blir ett förudmjukande nederlag.

Oljepriset indikerar vändning

I en bloggpost i slutet av januari i år berättade vi att oljepriset låg på 45,9 dollar per fat, länk
Nu är priset 63 dollar per fat, rapporterar Svd, länk

Nu ligger oljepriset på lite drygt 10% under den nivå som Ryssland behöver för att få balans in sin ekonomi. Det innebär att exporten för Sveriges del till Ryssland kommer att ta fart. För flera andra oljeekonomier har man redan passerat den balanspunkten. Det innebär att vi ganska snart kommer att se en ökad efterfrågan på varor. Tredje kvartalet i å blir sannolikt den definitiva vändningen för ekonomin i Sverige

OPEC kommer att sätt produktionskvoterna så att man uppnår ett pris mellan 75-80 dollar per fat.

tisdag 26 maj 2009

Det våras för integriteten

Internet har blivit högsta mode i politiken. Det våras  faktiskt för integriteten. Numera är nästan alla partier beredda att diskutera en modernare upphovsrätt. En del av förklaringen till detta politiska vårmode kan säkert skyllas Piratpartiet. 
Svenska Dagbladet skriver en artikel om detta i dag, länk.

Det hindrar inte kulturminister Adelssson att trampa i klaveret, länk. Hennes uttalanden om utslaget i the Pirate Bay rättegången vittnar om en politisk tondövhet som är ganska otrolig. Hon markerar att moderaterna ännu så länge bara funderar på att lägga om kurs. De har inte gjort det ännu. Det är viktigt att vi inte slappnar av och tror att kampen om dessa viktiga frågor är vunnen.  

Det som är en smula bekymrande är att det skedde en omsvängning först sedan en opinionsundersökning gav piratpartiet nästan 9% i EU valet. Å andra sidan är jag glad att dessa frågor får de fokus de förtjänar. Även om piratpartiet inte är ett traditionellt liberalt parti har man lyckats vrida samhällsdebatten i liberal riktning. Det ska man ha all heder av.

Frågorna om personlig integritet, internet och upphovsrätten kommer inte att mista sin aktualitet under det  dryga år som återstår innan det är val igen. Nu gäller det att granska det som olika partiet säger sig stå för. Vilka är sanna liberaler och vilka är det inte? 
Vem står de upp för dessa värden när det blåser. 
Är det bara ord eller finns det handling bakom?

Andra bloggar: Hanna Wagenius, nyheter24,  Projo, Opassande

Renommésnyltning á la Camilla Lien

Hänt i Värmdö
När jag har lite energi brukar jag leta efter någon debattartikel av Camilla Lien. Kvinnana i fråga är kommunfullmäktiges vice ordförande. Huruvida kommunfullmäktige också har en ovise ordförande sträcker sig utanför min kompetens.

När jag läser något av Lien återfår jag energin. På ren Svenska blir jag ofta förbannad. Artiklarna är inte sällan tendentiösa och grovt felaktiga. Ibland undrar man om artiklarna är rena beställningsverk och att Lien bara är den "som hållit i pennan".
Ibland förstår man inte vart kvinnan vill komma.  

I dagens NackaVärmdöPosten har Lien formulerat ett opus kallat "Sträck på dig Värmdö!". En del i den korta artikeln verkar hämtat från trendiga positivitetskonsulter. Annat är en ren uppräkning av annat som är bra. 

Problemet är att skälen till varför Värmdöborna ska sträcka sig inte har någon koppling till Lien eller hennes parti. Lien försöker nu göra en sorts renommesnyltning på vad andra åstadkommit och ställer kvar på att vi ska sträcka på oss för det. 

Det vore mer spännande om Lien berättade vad hon åstadkommit politiskt under mandatperioden. Det verkar ibland som hon mera har blivit en den moderata maktens megafon. 

Kritiskt tänkande lärde sig barnen i flumskolan. 
Man skulle nästan önska sig att Lien använde sig av det innan hon fattade pennan.

Myndigheten på nätet garanterar demokratin

Hänt i Värmdö
Jag vet inte hur många gånger som jag har publicerat bloggposter om Political Open Source Management, POSM länk. 
En av förutsättningarna för öppet och transparent beslutsfattande och myndighetsutövning är att medborgarna lätt får del av information. För de allra flesta är det enklast att använda offentlighetsprincipen på nätet. En offentlig myndighet som har lagt ur så mycket som möjligt på nätet ger media och allmänhet möjlighet att granska den dygnet runt. 
Förr i tiden var öppettiderna på en myndighet viktiga för granskningen. 
Nu har "myndigheten på nätet" blivit minst lika viktiga.

När jag i går skulle förbereda dagens sammanträde i byggnadsnämndens arbetsutskott letade jag efter några protokoll från Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. 
Till min förskräckelse fann jag inga protokoll. Det fanns föredragningslistor, men inga protokoll. 

I dag tog jag upp ärendet på mötet. Visst var det viktigt med protokollen på nätet. Å andra sida var arbetsbelastningen så hög att det inte var säkert om man kunde hantera denna "administrativa fråga". Annat hade högre prioritet. 

För min del är den digitala offentligheten inte en administrativ fråga. Det är en fråga om livsluften för en trovärdig och transparent demokrati.

Min åsikt är klar. Den digitala offentligheten måste prioriteras för att skapa trovärdighet för demokratin. Den får aldrig förklaras bort eller nedprioriteras. Protokollen från nämndens möten ska finnas på nätet pronto, basta.

Andra artiklar om Värmdö kommun i NackaVärmdöPosten: länk, länk, länk,

måndag 25 maj 2009

Umgänge och ledighet

Vi var på besök hos några vänner i helgen. Det var väldigt mysigt, intressant och spännande. 

Lars, som mannen i huset heter skriver en underfundig blogg som jag varmt kan rekommendera, länk

Som formgivare har han dessutom ett spännande formspråk som är mycket tilltalade. Jag är nyfiken på vilka produkter som kommer att dyka upp framöver

söndag 24 maj 2009

Beethoven bättre än EU valsdebatten

Just nu är Ludwig van Beethovens (1770-1827) Europahymn mera spännande att lyssna till än EU valsdebatten. 

Hymnen är som bekant hämtad ur sista satsen av Beethovens 9 symfoni i d moll. 
Den är en musiksättning av Friedrich von Schillers dikt "till glädjen" och uruppfördes 1824. 
Musiken blev vald till officiell EU hymn 1985.

Andra medier: SvD, SvD,
Andra bloggar: Rick Falkvinge

Fru Ribbing tillbaka

Hänt i Värmdö 
I den lokala bloggosfären har den socialdemokratiska fru Ribbing lyst med sin frånvaro under stora delar av våren. Det är att beklaga. 
Även om jag inte alltid kan hålla med henne så är hon en intressant opinionsbildare. 
Utan hennes röst blir det lite tommare och lite kallare.
Därför är det kul att hon nu verkar blogga på igen, länk.

Välkommen tillbaka i bloggosfären Annika !

EU parlamentet inför delvis virtuell demokrati

Det är bekant för de flesta att Lissabonfördaget inte har börjat gälla. 
Irland har som bekant sagt nej till fördraget. 

I höst är det dags för en ny folkomröstning där. Vilket resultat det blir vet i vart fall inte jag. Däremot verkar EU själv veta det. 
Det är inte frågan om. I ställer är det en fråga om när Lissabonfördraget träder i kraft, enligt samma EU. 

Planen är att antalet ledamöter i parlamentet att förändras när Lissabonfördraget träder i kraft. Sverige kommer då att få två nya ledamöter.
Det var i vart fall vad man trodde.

Nu har EU beslutat att dessa två eventuella, planerade ledamöter har blivit definitiva, redan nu. Inte på det sättet att de existerar på riktigt, men får komma ned till parlamentet och observera. 

De får inte rösta. Däremot får de alla förmåner de skulle fått om de vara definitiva ledamöter. EU agerar alltså som om Lissabonfördraget kommer att gå igenom. The Telegraph rapporterar, länk. Henrik Alexandersson resonerar kring fenomenet, länk

Det är inte underligt att människor undrar varför man ska rösta i EU valet. 
Regeringarna och EUs egna organ finner sig inte i de demokratiska spelreglerna. Genom sitt agerande bekräftar man det många säger sig veta om det demokratiska underskottet. 

Tilltro är något man förtjänar och inte något man kan ta för givet. Det faktum att få människor går till valurnorna i EU valet är en protest. 
Det vore klädsamt om EU reflekterade över varför väljarna protesterar på detta sätt.

Andra medier: Aftonbladet,

fredag 22 maj 2009

Tandläkare med tandvärk, tillika ordförande

Hänt i Värmdö
Vad är kundval?
Egentligen borde det vara så enkelt att kunderna (brukarna) väljer och det allmänna betalar för de tjänster där det råder kundval. I dagligt tal kallas detta system för ett "pengsystem"  
I kommunallagen talas det om likabehandling. Det innebär att om kundval införs så gäller det alla. Det gäller oavsett om han har lätt eller svårt för sig. 

En av de kommunala nämnder som har störst kundvalsfinansiering är utbildningsförvaltningen.
Här är skolpengen den som gör det möjligt för en elev att välja en viss utbildning. 

Vad händer om du bor i skärgården eller har speciella behov? 
-Då har du rätt till en högre skolpeng som gör det möjligt att förverkliga dina val.

Nu verkar ordföranden i nämnden, tandläkaren Peter Bondesson ha "hamnat" i situationen att en skolenhet avskaffas. Hur det gått till vet han inte.  Den aktuella skolenheten kallas för resurssskolan. Den skolan "Kundväljs" av många föräldrar och elever med särskilda behov.

Nedläggningen verkar ha träffat honom så hårt att han tandläkare som han är att tandvärk utbrutit. Den verkar ha varit så kraftig att han inte hittade till ett möte med föräldrar som har barn med särskilda behov. Det kan också vara så att tandvärken kombinerats med huvudvärk och att nämnde Bondesson därför inte hittade rätt lokal. 
Ett sätt att underlätta navigeringen hade varit att ta en Alvedon. 
Där hade det kanske gått att tänka klarare. 

I stället för kundval har dessa föräldrar och elever utsatts för kundvalsdiktatur á la Henry Ford. Mannen som sa att ni får välja vilken färg ni vill bara ni väljer svart. 

Föräldrarna fick 24 timmar på sig på att överlåta valrätten till rektor. Gjorde man inte detta fanns ett dolt hot om att det inte skulle bli några extra resurser. Genom denna procedur kunde man tillse att det inte fanns något elevunderlag frö resursskolan. 
Vips blev det möjligt att lägga ned resursskolan.

Resursskolan är motsvarigheten till elitklasser för elever som har särskilt lätt för sig. Det krävs pedagoger med olika och särskild kompetens  för dessa grupper. Resursskolan är en viktig del av den pedagogiska kompetensen i Värmdö kommun. Den bör inte läggas ned.
Parallellt med denna bör det utvecklas en enhet för att särskilt stimulera elever som blir understimulerade i skolan.

I en kommentar till beslutet frågar Bondesson varför han ska undersöka nedläggningen. Skälet är att den metodik man valt för att lägga ned skolan strider mot det fria kundvalet. 
Det är skälet bäste herr ordförande 

Jag hoppas att ordet kundval återfår sin frihetsprägel i Värmdö kommun.

För det kommer väl inte att bli så att ni får välja vilken ordförande i utbildningsnämnden ni vill bara ni väljer Peter Bondesson.

Då får jag både huvud- och tandverk.

Andra artiklar om detta ämne i NackaVärmdöPosten: länk, länk, länk 

Fotnot: Bilden är inte på ordförande Bondesson utan på Henry Ford senior.

torsdag 21 maj 2009

Sociala medier spelar roll

Sociala medier kan det vara något?
Andra ställer frågan vad är sociala medier för något?
För de som inte vet det, är sociala medier ett samlingsnamn för sådana teknologier som kombinerar, social interaktion och material som användarna själva gjort. 
Exempel på detta är internetforum, bloggar, wikier podradio och artikelkommentarer.

Undran inför dessa fenomen är stor, inte minst bland dem som är 50+. Gammelmedia ifrågasätter också i stor utsträckning värdet av de sociala medierna. 

Det är därför intressant att läsa Mattias Pehrsson på sydsvenskan.se, länk. Han hävdar att 8% av all trafik till sydsvenskan.se kommer från sociala medier. Största bidraget kommer från facebook som ensam står för 1,5%.

Jag tror att de politiska partierna måste inse värdet av de sociala medierna. 
Vi ser att internet är stället där EU debatten förs kontinuerligt. Därför finns många av de mest kompetenta väljarna här. De är säkert också mer villiga att dela med sig av sina åsikter. Spridningen av åsikterna från nätet kan därför sannolikt vara underskattad. Valvinden kan bästa avläsas på nätet

Internet är sannolikt det medium har störst inverkan på det kommande EU valresultatet.

Opinionsundersökningar inför EU-valet

Så var det dags för en ny opinionsundersökning inför EU valet. 
De stora vinnarna är piratpartiet och centerpartiet. 
Piratpartiet går från 3,4% till 7,9%. Centerpartiet går från 4,3% till 7,4%, enligt Demoskop. Svenska Dagbladet rapporterar, länk

Det är inte förvånande att Piratpartiet ökar kraftigt. 
Hur man än försöker bortförklara partiets framgångar i gammelmedia så har partiet etablerat en organisation. Den är i dag i princip rikstäckande. Den innebär att man kan mobilisera på valdagen. 

Dessutom finns sannolikt en felkälla i opinionsundersökningarna. Intervjuer sker över fast telefon. Piratpartiets medlemmar och väljare har i stor utsträckning bara mobiltelefon. Därför får partiet alltid ännu lägre siffror i dessa undersökningar än de skulle få i verkligheten. 
Mitt tips är att partiet kan få minst två mandat.

För centerns del har Lena Ek allt mer profilerat sig som en förkämpe för personlig integritet och en modern upphovsrätt. Det är ett vägvinnande koncept. 

Förhoppningsvis kommer centerrörelsen att ännu tydligare profilera sig i dessa frågor. Här krävs det att man tar strid för liberala värden och skapar resultat. Det skulle inte förvåna mig om centern kommer mycket nära att erövra två mandat eller rent av gör det.

Avslutningsvis kan man reflektera över var EU-debatten bedrivs. 
I tidningarna och tv ser vi punktinsatser. 
På nätet och i bloggosfären är EU debatten däremot levande. Den förs varje dag. Frågor som behandlas av EU parlamentet diskuteras livlig. 

Detta kan bli det första valet där bloggosfären spelar en avgörande roll för hur mandaten fördelas. 

Kristdemokraterna och Junilistan har ganska få aktörer i bloggosfären. Det ser ut att straffa dem. De har heller inte profilerat sig i upphovsrättsfrågorna eller agerat kraftfullt för den personliga integriteten. Det är heller ingen fördel för dem

onsdag 20 maj 2009

(s) använder "Barbie"metoder i sin EU-valkampanj

EU-valskampanjen har dragit igång.
Socialdemokraternas huvudaffisch har en bild på Barbie x 2. 

Förlåt det är två retucherade bilder av Mona Sahlin och Marita Ulvskog, visar det sig när jag tittar närmare. Budskapet är förändring. För mig blir det lite dubbelt. Innebär det facelift eller manipulering av bilder? Är det någon annan förändring man avser? 

Jag skulle önskat att man hade haft ärliga bilder av dessa två ledande  socialdemokratiska företrädare. För det är väl inte så att man försöker framstå som vackrare än man är och därigenom hoppas att vinna röster?

Ett annat alternativ är att det kommer en affisch med Ken x 2. Detta är kanske en del av en hemlig kampanjstrategi uttänkt av  den biträdande partisekreteraren Stefan Stern? 

Man man hur lämpligt  det är att se politiker som filmstjärnor.
Jag trodde i min enfald att man röstade på innehållet i personerna och inte på förpackningen.
En annan fråga är vilken människosyn som ligger bakom denna typ av valaffischer?

Andra media: Svd, Aftonbladet, DN,

Målen fastställda

Hänt i Värmdö
Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun fastställde sina mål för 2010 vid ett sammanträde i dag. 

Kring de övergripande målen fanns det glädjande nog en stor samsyn. 
Dessa mål kunde därför antas enhälligt. 

När det gäller de närliggande målen. De som ska mätas och stämmas av ville socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet inte delta i beslutet. Lite märkligt kan man tycka.

Centern har varit starkt drivande i målprocessen. 
Som representant för centern har jag velat visa på hur en nämnd som i grunden är en myndighet kan kombinera den uppgiften med att ge högkvalitativ service.
 
Ett exempel på detta är att nämnden därför genomför ett projekt där man stimulerar kök och butiker  att underlätta för konsumenterna att kunna välja varor och måltider med få livsmedelstillsatser. Att underlätta för de som vill minska sitt intag av livsmedelstillsatser är en viktig serviceåtgärd. 

Kommunen kontrollerar redan i dag hygienen i alla offentliga kök. 
Därför bör kommunmedborgarna få veta resultatet av kontrollerna. Efter förebild från Danmark kommer Värmdö kommun att sätta upp "smilemärken" som berättar om hur standarden är i köket. 

Inget "smilemärke" uppsatt visar att det kan se ut lite hur som helst i köket. Ett uppsatt "Smilemärke" är däremot en bra signal. 

Detta är bara några exempel. Det finns fler att hämta i det kompletta måldokumentet.

Andra artiklar om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten: länk, länk, länk

torsdag 7 maj 2009

Reflektioner över Dagens DN debatt

Ibland undrar man om Börje Hörnlund har lånat drag till Nisse i denna sketch.


Ny centerbloggare från Värmdö

Ytterligare en centerbloggare från Värmdö har dykt upp i bloggosfären. Det är Deshira Flankör, länk.
Kul att fler centerpartister engagerar sig i de sociala medierna.

Jag kommer nyfiket att läsa dina bloggposter Deshira !

Andra artiklar om Värmdö i NackaVärmdöPosten: länk, länk, länk,

Centerns partistämma i Örebro: personlig integritet och upphovsrätt

Centerpartiets talesperson i integritetsfrågor, Annie Johansson skriver idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, länk
De tankar hon för fram där är mycket tilltalande. 
Jag tycker att det är bra att hon också klart deklarerar att utvecklingen gått åt fel håll, allt för länge. 

Det samhälleliga kravet på kontroll har fått expandera på bekostnad av individens skyddszon. Det är inget som centern kan acceptera. Internet riskerar att bli ett nytt paradis för statens kartläggningsbehov om man inte sätter stopp. 
Här blir centerns öppenhetsprogram, länk centralt. 

Jag har själv motionerat till centerstämman om den personliga integriteten. Ett av mina egna förslag är inrättandet av en integritetsbalk. Samtidigt inser jag att det inte sker något bara genom att införa en integritetsbalk. Det krävs mer av substans för att en balk verkligen ska förstärka den enskildes ställning och integritet. 
Att skapa en balk markerar i vart fall att dessa frågor är viktiga.

I detta sammanhang tycker jag att begreppet intellektuell allemansrätt är något helt centralt, länk, länk.Det är ett begrepp som bör finnas med i integritetsbalken.

POSM, Political Open Source Management är också centralt här, länk, länk, länk.
Läs gärna andra bloggposter som jag skrivit i detta ämne, länklänk,

Det är också roligt att partistyrelsen föreslår en upphovsrättsutredning precis som jag föreslog i en annan motion. 
Det behövs verkligen en moderniserad lagstiftning på detta område som stödjer kreativitet och utveckling av nya affärsmodeller och företag. Den måste ta sin utgångspunkt i dagens tenik och inte gårdagens.

Det som centern och programmet behöver är att några konkreta förslag förverkligas av regeringen. Om Maud Olofssson och Annie Johansson trycker på rejält är det en möjlighet. 

Då har centern både visionerna och har visat att man har genomförandekraften. 
IPRED lagen och FRA lagen gör att centern och Allianspartierna arbetar i underläge. 
Det krävs konkreta bevis på att man menar allvar.

onsdag 6 maj 2009

Centerstämma i Örebro: Hörnlund hostar

Börje Hörnlund försöker dra uppmärksamheten från öppnandet av centerns riksstämma i en debattartikel på DN debatt, länk. Artikeln andas i mångt och mycket surt sa räven om rönnbären. Per Ankersjö är upprörd över tonen i artikeln, länk

Riksstämman i Örebro ska diskutera och  lägga fast en liberalt inspirererad politik. Ett exempel är förändringarna av LAS, länk. Andra frågor rör personlig integritet, upphovsrätt, miljöpolitik och vård av papperslösa flyktingar.

Hörnlund känner sig uppenbarligen inte hemma i dagens centern. Han pekar på några problem som det finns anledning att vara självkritisk till. En av dem är hur man hanterade den demokratiska processen kring regeringens miljöpolitik. 

Ett annat problem, som Hörnlund inte tar upp är att centern har varit duktigare på att formulera sina idéer offentlig, men sämre på att leverera. Detta gäller särskilt ökade möjligheter för småföretagare, arbetsrätten, den personliga integriteten och upphovsrätten.

Paradoxalt nog blir riksstämman denna gång mindre viktig för väljarna. Fortfarande är den viktig för att visa på riktningen som centern vill staka ut. Det viktigaste blir vad centern kan leverera i form av förändring i regeringen. 
Där krävs det mer, framförallt på integritetens och upphovsrättens område.

Efter second life: Den Virtuella Republiken Sverige

Malmö kommun har upptäckt second life, länk och ska nu ge sig in i detta spel berättar Mymlan, länk och Bison, länk
Spelet second life införde ett något viktigt. Man skapade en spegel av samhället och skapa en mera påtaglig virtuell värld. 
På ett sätt visade second life de många upplevt. Det man visade var att internet representerar en levande parallell verklighet. På ett sätt blev second life en utmaning av nationalstaten.

Idén om nationalstaten har sina rötter i 1500 talets tankevärld. Som en av tänkarna bakom nationalstaten  brukar man tala om Jean Bodin. Nationalstaten en modell för att legitimera makt och statens beslutsfattande. Man kan säga att om ett antal människor har samma historia, språk, kultur så ska de vara organiserade i en stat. Inom denna stat ska det upprätthållas tolerans mellan medborgarna. Under 1800 talet skedde ett ett antal nationsbildningar inspirerade av idén om nationalstaten, till exempel kan nämnas Tyskland och Italien

Denna idé är som alla inser en produkt av en värld utan internet. I dag blir nationalstatsidén inte lika självklar. Second life blev en sorts utmanare mot den idén. Nu tar Malmö stad ställning i denna idéologiska debatt. För mig är det en smula bisarrt. Det blir extra märkligt att Malmö stad ger sig in i second life när denna första statsbildning går mot sin upplösning och sannolika upplösning. Anledningen till förfallet är inte som för andra stater krig. Det är i stället att allt färre vill tillhöra denna värld, länk.

För min egen del ser jag virtuella nationer som ett sätt att påverka utvecklingen i de reella nationerna. Därför utropade jag den 23 mars den Virtuella Republiken Sverige. Den blir ett sätt att spegla vad som sker i Sverige och även att ifrågasätta utvecklingen. Metoden blir att visa på alternativ i denna parallellnation. 

Om de uppstår fler virtuella nationer är något som vi får se. Kanske finns det ett behov av samarbete mellan dessa nationer.

I denna parallella nation med sin regering, sina utskott sitt parlament och inte minst sina medborgare finns möjlighet att utveckla medborgerliga friheter. Denna nation finns bara i den virtuella världen. Här finns möjligheter på att konkret skapa lagstiftning som har att göra med upphovrätt och kreativitet. Denna nation kan inspirera till förändring i det reella konungariket Sverige. 

Sedan finns alltid en frågeställning som är spännande. Vilka är egentligen gränserna för en sådan idékonstruktion?

Andra bloggar: HAX, Patrik Öhman, Karl Sigfrid,

 

tisdag 5 maj 2009

Utsövd?

Hänt i Värmdö
Det börjar röra sig i den rosa docksängen. Efter att ha sovit under en längre tid har han nu vaknat. Den tidigare kommunstyrelseordföranden i Värmdö kommun drar igång sin comeback. Siktet är inställt på valrörelsen 2010. I måndags visade han sig offentligt på ett moderatmöte. Mannen vi talar om är Jonas Nilsson. Han lyckades genom sin ledarstil nästan spräcka den styrande borgerliga Alliansen. Nu pekar han med hela handen och verkar ha återvunnit självförtroendet.

Inom moderaterna på Värmdö pågår just nu en maktkamp. Det är en kamp mellan den snabba haren och den långsamma snigeln. 

"Hargänget" räknar med att moderaterna tar egen majoritet och menar att man inte behöver ta hänsyn  till de övriga borgerliga partierna. Nilsson ska tillbaka är ledordet. Vi ska regera ensamt. Falangen som har de här åsikterna kallas i kommunhusets korridorer för FMF-falangen (Fort men 
Fel).

"Snigelgänget" är vänliga och tillmötesgående. Det man har åstadkommit är att processerna börjar fungera i kommunen. Det finns bara ett problem. Motorn har en extremt låg verkningsgrad. Den förbrukar ofantliga mängder bränsle. Det som kommer ut är nästan ingenting. Några mittenpartister stöttar detta gäng. Andra bara undrar. 

Inom Värmdömoderaterna har FMF-falangen majoritet i styrelsen. Bland de aktiva har de också majoritet. Däremot är det sannolikt en liten övervikt för "Snigelgänget" bland alla medlemmar.

För de andra partierna inom alliansen gäller uttrycket: pest eller kolera.

Dolt budskap inte tolkat änu

Hänt i Värmdö
Härmodagen stötte jag på två ledande Värmdömoderater som sjöng en barnsång.
De sjöng så sött:


Lilla snigel akta dig
akta dig
annars tar jag dig.

När jag frågade dem om varför de sjöng sången svarade de att 
det fanns ett budskap i sången som hade med Värmdömoderaterna att göra.

Vad vi vet om sniglar så är de blötdjur som tillhör  klassen snäckor. Man har fyra tentakler.
Arten är speciell eftersom den inte skonar sina egna, de äter inte bara döda djur utan anfaller och äter andra levande. Undrar vad det har med moderaterna på Värmdö att göra?