måndag 27 juni 2011

Såpan SAAB

SAAB blir allt mer som ett program i någon av underhållningkanalerna på tv. Så som utvecklingen nu är blir det närmast till en tragisk såpa.
100, 150, 200, 255, länk, länk, länk eller 800 miljoner?
Det blir enbart tal. Siffrorna bakom talen berättar inte om hur man säkerställer ett företags överlevnad och allra minst SAABs.

Samtidigt måste man säga att SAAB ledaren, herr Muller har utan att själv riktigt förstått det funnit en strategi som faktiskt skulle kunna fungera.
En produktion av 200.000 bilar i Trollhättan och lika mycket i vardera Kina och Ryssland skulle kunna fungera. Då får SAAB en kritisk massa på 600.000 bilar per år. Helt plötsligt får man den bas som krävs för att utveckla nya bilmodeller och en möjlighet att bli lönsamma. Genom Kina- och Rysslandsmarknaderna får man dessutom utrymme att förflytta sig uppåt, prestige och prismässigt.

Det stora hindret är kapitalbehovet. SAAB behöver sannolikt cirka 2,5 miljarder kronor för att överleva julen 2011. Till detta kommer att man sannolikt behöver lösa både GMs ägande och EIBs lån. Det kan vara en kostnad mellan 2,5-3,7 miljarder kronor. Först då blir SAAB reellt oberoende.

Till detta kommer rörelsekapital, i praktiken förlusttäckning för 3 år, cirka 3-4,5 miljarder kronor. Utveckling av nya modeller bör kosta cirka 4-6 miljarder under den närmaste tre-årsperioden. Fabriken i Kina räknar bloggen med att den finansieras lokalt i Kina. Anläggningen i Ryssland kan belasta med mellan 3-4 miljarder kronor.

Totalt har SAAB ett kapitalbehov de närmaste tre åren på mellan 13-20 miljarder. Det är en helt annan storleksordning än vad som nu diskuteras. Med detta kapitalbehov säkerställt finns en möjlighet för SAAB att överleva. Annars fortsätter såpan.

Den som skulle kunna vara med och skapa strukturen för detta, den ryske affärsmannen Vladimir Antonov är inte på banan, länk. Även han kanske tycker att 10 miljarder är i mesta laget. Vem vet?

torsdag 23 juni 2011

Rapport från kommunfullmäktigemötet i går

Hänt i Värmdö
I går var det avslutningsmöte för vårsäsongen i kommunens riksdag, kommunfullmäktige.
Någon elak skulle säga att det var ett kul möte. I vart fall om man betraktar hur många kulmagar som passerade revy under kvällen. Rent generellt vore det inte någon nackdel om kommunfullmäktigeledamöternas sammanlagda matchvikt minskade med ett antal hundra kilo.

En av kvällens mera aktiva var Anders "Ankan" Bergman. När man hör denne man kommer bloggen osökt att tänka på en tid, frihetstiden under 1700-talet då Sverige hade två partier: hattar och mössor.

I Bergmans fall skulle han tillhöra en underavdelning till mössornas parti, nattmössorna. För ofta talade "Ankan" i nattmössan. När det gällde borgen till Gustavsbergs ridklubb påstod denne tidigare bankdirektör att det lån som klubben tar upp omfattas av konsumentkreditlagen, vilket inte stämmer. Inte heller gör en bank speciellt stor kreditgranskning av andra säkerheter när det finns kommunal borgen, vilket han felaktig påstod.

En värdering av de tillgångar som klubben köper av ett privat bolag borde varit på sin plats. Både för klubben och för skattebetalarnas skull. Nu garanterar skattebetalarna ett lån på 1,5 miljoner kronor för köp av hästar och sadlar. Vad är värdet?
Ankan däremot var envis. Det behövdes inte någon värdering. Om det blir kris och skattebetalarna måste betala förutsätter bloggen att Ankan tar sitt ansvar för närmast kalkonmässigt dålig rådgivning till skattebetalarna.

Annars undrade många vad mösspartiets ordförande, Hans Ove "Greven" Görtz sysslade med. Han hade begärt återremiss av hemtjänstpengen. I talarstolen försökte han förklara att detta skett med annan hatt. Munterhet utbröt inför denna dåliga bortförklaring. Alla insåg att han aldrig skulle begärt återremiss, utom möjligen "Greven" själv.

Orden för kvällen var hattar och mössor. I båda huvudbeklädnader verkade man vara yra.

måndag 20 juni 2011

Euron ett gigantiskt feltänk

Då närmar vi oss vägs ände när det gäller euron. Projektet var ett byråkraternas och politikernas Babels torn. Alla europeer skulle ha en valuta. På något sätt skulle euron bli en förlängning av den fria rörligheten. I stället skapade man ett system som avlägsnade de lokala problemen från de lokala lösningarna. Det var ett feltänk.

1999 kom valutan elektroniskt. Den 1 januari 2002 infördes Euron fullt ut. I dag har 17 länder denna valuta och cirka 330 miljoner människor denna valuta som "sin".

Uppslagsverket wikipedia säger som så här om för och nackdelarna med stora respektive små valutor: "Två olika effekter har betydelse för om ett valutaområde är fördelaktigt. Å ena sidan innebär ett mindre, homogent valutaområde att penningpolitiken kan finjusteras efter de lokala förutsättningarna. Ett större, heterogent valutaområde innebär en sämre anpassad penningpolitik och kan vara mer utsatt för asymmetriska chocker. Å andra sidan innebär ett större valutaområde att en asymmetrisk chock sprids över hela regionen och att kostnaderna inte koncentreras till enskilda områden, som de skulle ha gjort om devalvering var möjligt för att reducera de utsatta områdenas köpkraft."

Det politikerna underskattat är de negativa effekterna av stora valutor och underskattat den positiva effekterna av små valutor, länk. Dessutom bygger ett valutasamarbete som euron på att alla ingående länder är lojala mot varandra. Inget fusk ska tillåtas.

Nu står Europa inför sannolikt minst två statsbankrutter; i Grekland, länk och i Portugal. Den typen av påfrestning kommer inte euron att tåla, länk. I stället kommer de små valutornas revansch. Det går faktiskt att förena många små valutor med fria kapitalrörelser.

Frågan är bara när EUs regeringar tar konsekvenserna av dessa insikter.

Andra bloggar: Lena Sommestad,

söndag 19 juni 2011

Debatten om efter Maud

Nu drar diskussionerna igång om vad centern ska vara. Bland de som är först ute i debatten är kommunalrådet Magnus Andersson i en artikel på DN debatt, länk.

Kärnan i centeridéerna sammanfattar Magnus så här i artikeln: "Känslan som bottnar i vår historia och viljan att få bestämma över sin mark, rätten att få sköta sig själv utan byråkraters förmaningar och statliga pekpinnar. I en ny tid beskrev vi detta som federalism, självbestämmande och frihet. Med det blev vi ett bredare parti, ett parti som vågade stå upp för innebörden i sina idéer och kalla sig liberalt."

Problem bilden är enligt honom denna:
"Sen kom regerandet och idédebatten fick stå tillbaka för förhandlingar. FRA-lagen röstades igenom och Centerpartiets rykte som frihetsrörelse fick sig en rejäl törn. En illa kommunicerad energiuppgörelse ledde till att allt fler ställde sig frågan vad Centerpartiet egentligen tycker i energifrågan – inte minst alla de medlemmar som gick med i partiet för kärnkraftsmotståndet. Plötsligt var vi ett parti som sagt en sak och agerat på ett annat sätt. Ett sådant parti förtjänar inte väljarnas förtroende, och fick det inte heller i valet 2010."

Uppgiften för partiet är nu enligt Andersson att:
"formulera ett samlat försvar av integriteten, den ekonomiska såväl som den personliga, måste vara partiprogramsgruppens allra viktigaste uppdrag."

Andersson avslutar:
"idén måste vara Centerpartiets egen och inte skapas utifrån Moderaternas agenda, risken är annars att Centerpartiet blir alltmer irrelevanta för väljarna."

Ett självständigt centerparti behövs i Alliansen. ett parti som driver på ideologiskt. En givande idédebatt mellan moderater och centern stärker borgerligheten. Det krävs partier bredvid moderaterna som är meningsfulla alternativ för att Sverige ska utvecklas åt rätt håll

fredag 17 juni 2011

EXIT MAUD

Maud Olofsson avgår som ordförande för centern. Knappast någon överraskning.
Efter 10 år som partiledare är det nu dags att dra sig tillbaka. Olofsson har genom att profilera centern som ett tydligt borgerligt alternativ varit en av dem som gjorde Alliansen möjlig. Därigenom är hon en av grundläggarna till den borgerliga valsegern för fem år sedan.

Nu är det dags för nya krafter i ledarpositionen för centern.
Den hetaste kandidaten är Annie Johansson. Då skulle profilen bli tydligare och mera liberal. Samtidigt ska man inte räkna bort Lena Ek som var med i partiledardiskussionerna förra gången. Anna Karin Hatt finns också med i spekulationerna, men som något mindre sannolik kandidat.

De manliga kandidaterna lyser med sin frånvaro. Möjligen kan Eskil Erlandsson eller Andreas Carlgren vara kandidater.

Nu kommer diskussionens vågor att gå höga.
Förhoppningsvis väljer centern en riktigt öppen process i stället för den slutna socialdemokratiska modellen.

onsdag 15 juni 2011

Världen största oljeproducenter 2009

# 1 Saudi Arabia:9,764,000 bbl/day

# 2 United States:9,056,000 bbl/day

# 3 Iran:4,172,000 bbl/day

# 4 China:3,991,000 bbl/day

# 5 Canada:3,289,000 bbl/day

# 6 Mexico:3,001,000 bbl/day

# 7 United Arab Emirates:2,798,000 bbl/day

# 8 Brazil:2,572,000 bbl/day

# 9 Kuwait:2,494,000 bbl/day

# 10 Venezuela:2,472,000 bbl/day

# 11 Iraq:2,399,000 bbl/day
# 13 Norway:2,350,000 bbl/day

Det är inte lätt att finna statistik uppdaterad för oljeproduktion där man jämför samma länder samma år.

Här är i vart fall en ranking. Norge faller och var 2009 den 13 största producenten.
Det finns anledning att tro på ett fortsatt snabbt fall i ranking för vårt västra grannland. Oljebolaget BP menar att den utvinningsbara oljan i Norge är slut om 8,5 år, länk. Enligt samma prognos är all olja slut om 46 år.

torsdag 9 juni 2011

Försenad ungdomsrevolt eller bara vanliga myrsteg?


Hänt i Värmdö
Anders "Ankan" Bergman sägs ibland vara ankare i koalitionen som styr Värmdö. Om han är minimalist eller försöker göra en sorts politikens myrsteg undanrar sig bloggens kunskap.

Kanske har han hämtat inspiration från sin kommunalrådskollega Lars Erik "Nallen" Alversjö. Då menar bloggen från meditationens värld. Närmast tänker då bloggen på vipassana meditation. Efter att ha suttit i meditationsställning brukar meditatören väldigt långsamt vandra framåt för att vara fullt närvarande i hela kroppen.

Bloggens reflektioner kommer efter onsdagens kommunstyrelsemöte.

Återremissen om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande skulle behandlas. Någon text från tjänstemän hade inte beställts till mötet. Inte heller hade den styrande koalitionen formulerat något förslag till svar att lämna kommunfullmäktige inför kommunstyrelsmötet.

Idén verkade vara att göra så lite som möjligt. Nu vet vän av ordning att återremiss innebär att ärendet ska tillföra något. I detta sammanhang kan man antingen undra över om det är det trotsiga barnet inom Ankan som vill göra myrsteg. Så lite, så lite som möjligt verkar budskapet vara. Detta kan måhända ses som en ungdomlig eller kanske lite senkommen ungdomsrevolt. Alternativt är det så att Ankan verkligen vill reflektera över frågeställningen och därför låta en process skapa ett svar.

I vart fall presenterade den för Bergman förhatliga oppositionen ett svar till kommunfullmäktige vid mötet. Detta förslag överlämnades till nämnde Bergman. Han läste dokumentet, rev sönder det och skrynklade ihop det. Därefter placerade han det i sin egen sommarkavajsficka.

Hans andlige lärofader är i vart fall inte Dalai Lama. Om man ser till känsloutbrott. Det kan också vara så att Bergman ännu inte blivit upplyst och därför fortfarande har problem med att hantera sin ilska. Bloggen vet inte heller hur det står till med den saken.

Oppositionens förslag till text röstades ned på förslag av herr Bergman. I stället knyckte Bergman första meningen av texten från oppositionen som svar till fullmäktige. Den lyder så här: "Inledningsvis vill Kommunstyrelsen deklarera att vi givetvis tar allvarligt på den kritik som revisorerna framfört under senare år och som lett till Kommunfullmäktiges anmärkning mot Kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2010."

Bloggen menar att detta borde betraktas som ett myrsteg. Menar verkligen Bergman att något genom denna mening tillförts ärendet?

Oppositionens förslag till svar lyder så här i jämförelse:

"Svar på Kommunfullmäktiges anmärkning mot Kommunstyrelsen med anledning av revisorernas kritik

Inledningsvis vill Kommunstyrelsen deklarera att vi givetvis tar allvarligt på den kritik som revisorerna framfört under senare år och som lett till Kommunfullmäktiges anmärkning mot Kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2010. Vi kommer nu att göra vårt bästa för att återupprätta Kommunfullmäktiges förtroende för Kommunstyrelsen och vill här peka på såväl några åtgärder som redan är vidtagna, liksom på en del som vi avser arbeta vidare med under kommande år.

Kommunfullmäktiges anmärkning grundar sig på revisorernas kritik av Kommunstyrelsens bristande styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Vad gäller styrning vill vi understryka den förändring av nämndstrukturen som genomförts den 1 januari 2011, genom att den tidigare Produktionsstyrelsen ersattes av två styrelser – Utbildningsstyrelsen samt Vård- och omsorgsstyrelsen. Vår bedömning är att denna nya politiska organisation ska ha bättre förutsättningar att klara styrningen av den kommunala verksamheten på två av kommunens mest omfattande områden.

Samtidigt har de tidigare beställarnämnderna blivit finansieringsnämnder med ett smalare uppdrag. Genom förändringar i nämndernas reglementen har betydande ansvar flyttats från beställar/finansieringsnämnderna till de två produktionsstyrelserna. Vår bedömning är att detta ska underlätta rollfördelningen och tydliggöra ansvaret.

Eftersom en tydlig och väl fungerande rollfördelning mellan finansieringsnämnder och produktionsstyrelser har avgörande betydelse för kommunens förmåga att utöva styrning kommer Kommunstyrelsen under året att ägna särskild uppmärksamhet åt detta. Det kan finnas anledning att under mandatperioden överväga en hopslagning av de två finansieringsnämnderna, alternativt lägga över deras uppdrag till Kommunstyrelsen, i syfte att såväl stärka styrningen som öka den ekonomiska effektiviteten.

En annan aspekt som underlättar styrningen av kommunen är det faktum att vi inför denna mandatperiod återgått till bättre samverkan mellan majoritet – opposition genom att även oppositionen utser vice ordförande i samtliga nämnder/styrelser. Genom ett nära och konstruktivt samarbete mellan kommunens politiska representanter, oavsett partibakgrund, underlättas förmågan till politisk styrning av Värmdö kommun.

Vad gäller ledning av verksamheten har det redan skett stora förändringar sedan vår nye kommundirektör tillträdde den 1 februari 2011. Det dubbelkommando som byggdes upp under förra mandatperioden, främst på utbildningsorådet, tas nu successivt bort och en betydande effektivisering av den centrala förvaltningen har inletts. Det tidigare UKÄ-kontoret är avskaffat och hela den centrala förvaltningen, inkl. den del som utgör stöd till produktionsstyrelserna resp. de kommunala resultatenheterna, ska så snart möjligt samlas i kommunhuset Skogsbo. Genom de åtgärder som nu är på gång, och som redovisats av Kommundirektören i särskild skrivelse, känner vi förtroende för att kommunen kommer at få en starkare och mer effektiv ledningsorganisation.

Vad gäller uppföljning kan vi dessvärre konstatera att det funnit stora brister i vårt arbete med ökad målstyrning. Inför 2011 har vi skärpt arbetet med att finna såväl realistiska mål som relevanta uppföljningsindikatorer, och arbetet med detta kommer att ges hög prioritet också under kommande år. För att skärpa betydelsen av uppföljning och att uppnå goda resultat kan det finnas anledning att gå mot ökad resultatstyrning. Utöver de lätt mätbara resultaten måste en sådan styrmodell också fokusera kvaliteten i den kommunalt finansierade verksamheten.

Kommunen tillämpar sedan en tid en organisation som bygger på den s.k. beställar- utförarmodellen. Många av de kommuner som under 90-talet utvecklade och använde denna modell har därefter gått vidare och utvecklat sitt arbete med just styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Också Värmdö bör följa med i denna utveckling och därmed bl.a. ta intryck från andra kommuners erfarenheter. En intressant modell för Värmdö kan då vara att utveckla en kommunal organisation för styrning, ledning och uppföljning utifrån den s.k. uppdrags- åtagandemodellen."

Lite långt kan bloggen tycka. Samtidigt verkar man ha förberett sig inför mötet.

Måhända något för herr Bergman att tänka på eller möjligen meditera på eller över.

Fotnot: Bilder föreställer en annan ilsk Anka.
onsdag 8 juni 2011

Värmdöpolitiken sedd från SCBs väljarbarometer

Hänt i Värmdö
Värmdö styrs av en koalition bestående av folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och moderaterna. Enligt vad bloggen inhämtat gnisslar det rejält inom den styrande gruppen. Just nu är det miljöpartisterna som verkar mest missnöjda. Kristdemokraterna verkar vara missnöjda konstant, men artikulerar inte det tydligt. Man sköter sitt och isolerar sig. Folkpartiet agerar med en sorts lånta fjädrar och agerar som om man var mycket större. Moderaterna agerar inte riktigt som det stora parti man är.

Om SCBs väljarbarometer, länk, länk skulle bli verklighet i Värmdö skulle moderaterna få 22 mandat och folkpartiet 4 mandat. Kristdemokraterna och centern skulle marginaliseras i fullmäktige. Ett mandat var sannolikt. Miljöpartiet skulle få 7 mandat. Socialdemokraterna skulle få 12 mandat. Sverigedemokraterna 3 mandat.

Ur detta perspektiv är det rätt tänkt av miljöpartiet att vara med och styra för att vara en av tre i stället för en av fyra i dag.

I förra valet gjorde moderaterna ett sämre val i Värmdö än vad man kunde förvänta sig om man ser till befolkningsstrukturen. Samtidigt gjorde socialdemokraterna ett bättre val än vad man kunde förvänta sig av befolkningsstrukturen. Nästa lokalval i Värmdö kommer sannolikt att bli ett väldigt jämt val. Moderaterna är piskade bli uppskattade som i länet. I annat fall är sannolikheten stor för regimskifte.

Om moderaterna ska ha en chans att öka sin väljarandel krävs det att man levererar inom områden där de traditionella väljarna förväntar sig resultat. Ett sätt att börja leverera vore att att sänka skatten med 50 öre 2012. Det skulle uppskattas. En sådan skattesänkning går att genomföra med både bibehållen servicekvalitet och faktiskt förbättra servicen.

Det som kan ställa till det för både socialdemokrater och moderater i Värmdö är ett nytt parti. Då skulle hela kartan ritas om i Värmdö kommun. Det finns många missnöjda väljare från olika politiska partier. Antingen börjar partierna leverera eller också kommer vi att se ett nytt parti.

Väljarsympatier enligt SCB

Partisympatierna i Stockholms län, enligt SCB, länk. Mätperiod maj 2011. Jämförelser avser även om det inte skrivs ut, november 2010.

Moderaterna: 44,2%, ökning med 0,7% sedan mätningen i november. All time high
Centern: 2,0%, minskning med 0,5% Illa
Folkpartiet: 7,2%, minskning med 1,3%. En alarmerande signal.
Kristdemokraterna: 3%, minskning med 0,3%. Partiet lever riktigt farligt.
Socialdemokraterna 23,8, ökning med 1,4%. Viss uppgång.
Vänstern: 3,9, minskning med 0,8%. Få sympatisörer i Stockholms län blir färre.
Miljöpartiet: 12,8, ökning med 0,7%. Ökar.
Sverigedemokraterna: 2,3, ökning med o,1 Ökar marginellt.

De rödgröna ökar med 1,3%
Alliansen minskar med: 1,4%

Det verkar inte finnas ett opinionsmässigt tak för moderaterna i Stockholms län ännu. Storleksmässigt är moderaterna nästan dubbelt så stora som socialdemokraterna som i sin tur är dubbelt så stora som miljöpartiet. Resterande partier är småpartier.

Om man delar in väljarkåren efter kön ser resultaten enligt SCB ut så här.
Moderaterna är största partiet hos männen med 38,5% av sympatierna. En ökning med 0,5%
Socialdemokraterna är det största kvinnopartiet med 36,4%. En ökning med 2,8%.
Centern förlorar stort bland kvinnorna, -1,2%
Folkpartiet (-1,4%), kristdemokraterna (-1,1%), miljöpartiet (-0,9%) förlorar stort bland männen.


Om postbefordan i Värmdö kommun och Coulombs lag

Hänt i Värmdö
Bloggen har tidigare påtalat bristerna i postgången inom Värmdö kommun. Här är några av bloggposterna som tidigare tagit upp denna fråga länk, länk, länk.

Problemet med den bristande tillförlitligheten i postgången är relaterad till innehållet, tror bloggen. Sannolikt ser vi här en ny tillämpning av Coulombs lag om elektricitet. Vi talar alltså närmast om en naturlag och inget märkligt.

Ju mera politiskt känslig ett innehåll är desto längre tid tar postbefordan.

Enligt Coulombs lag har då mottagare och meddelande samma negativa laddning. Det innebär att repelleringen blir så stark att befordran av postmeddelandet försenas kraftigt. Dessutom talar vi här om laddningar (meddelanden) som förflyttas. Då uppkommer elektriska (meddelandemässiga) spänningsfält som än mer stärker motståndet för meddelandet att komma fram. I detta senare fall talar vi om tillämpningar av Einsteins speciella relativitetsteori.

Ett färskt exempel på tillämpningen av denna teori ar befordran av en revisorsrapport inom Värmdö kommun. Rapporten skulle ta sig från revisorerna till kommunfullmäktiges ordförande, fru borgmästarinnan Monica Pettersson. Det tog så lång tid att meddelandet inte hann fram till kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Vi får förmoda att borgmästarinnan kommer att åberopa Coulombs lag som förklaring till fenomenet.

Till ledning för fru Pettersson och andra publicerar därför bloggen vad uppslagsverket wikipedia skriver om repellerande krafter enligt Coulombs lag: "(uppkallad efter Charles-Augustin de Coulomb), är inom fysiken en lag som beskriver styrkan och riktningen för en kraftverkan mellan tvåelektriskt laddade partiklar. Om man endast är intresserad av kraftens storlek kan man använda uttrycket
 F = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0 }\ \frac{\left|q_1 q_2\right|}{r^2}

där q1 och q2 är partiklarnas laddningar, r är avståndet mellan partiklarna och ε0 är den elektriska konstanten.

Av formeln framgår att kraften är direkt proportionell mot laddningarnas storlek och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan laddningarna.

Med användande av vektorer kan Coulombs lag skrivas

 \mathbf{F} = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0 }\ \frac{q_1 q_2 \mathbf{r}}{\left|\mathbf{r}\right|^3}

där r är en vektor som bestämmer laddningarnas positioner i förhållande till varandra. De övriga storheterna är de som nämnts ovan.

I båda fallen är Coulombs lag korrekt endast om laddningarna ej rör sig i förhållande till varandra. Laddningar i relativ rörelse ger upphov till magnetiska fält som i sin tur utövar en kraft på laddningarna. Vid rörelse kommer de elektriska fälten att transformeras i enlighet med Albert Einsteins speciella relativitetsteori."

För det finns väl inga andra förklaringar?

Lättvindig borgen

Hänt i Värmdö
Om någon timme är det lilla julafton för två ryttarklubbar i Värmdö. Den ena lyckliga klubben är Värmdö Ridklubb och den andra är Gustavsbergs Ryttarsällskap.

Värmdö Ridklubb ska om kommunstyrelsen följer tjänstemännens förslag få en borgen på 200.000 kronor. Gustavsbergs Ryttarsällskap får i så fall en borgen på 1,5 miljoner.

Om säkerhet får kommunen en företagsinteckning. För att den ska ha något värde krävs det tillgångar.

När det gäller Gustavsbergs Ryttarsällskap finns ingen oberoende värdering på det man kommer att köpa. Det kan alltså vara så att man köper något till överpris och skattebetalarna får stå för kalaset. Man säger sig också ha ett hyreskontrakt. Detta finns inte med i handlingarna. Det är av stor betydelse hur långt kontraktet är för att kunna avgöra rimligheten av borgen.

Slarvigt säger bloggen.
Man får bara hoppas att politikerna är rädda om medborgarnas skattepengar och återremitterar ärendet. Borgen är ju på juristsvenska att ikläda sig en förbindelse som för egen skuld.

tisdag 7 juni 2011

No you can´t

Följade bild hittade jag hos HAX, länk.

måndag 6 juni 2011

Upphovsrätt är mer än bara juridik

Handelskammaren i Stockholm tar ton i upphovsrättsdebatten genom en artikel i Svd brännpunkt. Man har upptäckt att upphovsrätt är mer än bara juridik. Det är näringspolitik.

Det har även denna blogg pläderat för sedan länge. Upphovrätten sätter ramverket för innovationer. Då gäller det att den är ett stöd i stället för ett hinder. Dessutom gäller det att skyddat material lättare än i dag kan göras tillgängligt.

Upphovsrätten så som den ser ut i dag slår vakt om historien och historiska affärsmodeller. Nu gäller det nuet och framtiden. Då behövs en ny upphovsrätt.

Bloggen kan inte annat än hålla med Fredrik Sand, som är it expert på Stockholms handelskammare i sin analys på Svd brännpunkt, länk, länk. Det krävs ett bredare synsätt än vad den del bloggkollegor vågar sig på, länk.

EU kostar i smått och stort

EU kostar. Många menar att det kostar för mycket. Slöseriet inom bland annat EU kommissionen är inte så välkänt, men det finns de som gräver. En av "grävsiterna" är the Bureau of Investigative Journalism-Commission, länk, länk, länk.

Kostnaderna för kommissionens privatjet var under perioden 2006-2010 var 5,7 miljoner Euro. På två år lyckades man göra av med 20.000 Euro i presenter till föredragshållare.

När kommissiones ordförande Barroso och fyra assistenter var i New York häromsistens, fyra dagar kostade det 28,000 Euro.

Coctailpartyn för 300. 0000 Euro är annat som kostar.

Det är inte rimligt att EU ska ha mer pengar om man inte blir sparsam.

Fotnot: En Euro är ungefär 9 svenska kronor.

söndag 5 juni 2011

Hanna Wagenius ny ordförande för CUF

I dag på eftermiddagen valdes Hana Wagenius ill ny ordförande för CUF efter Magnus Andersson. Det innebär att alliansen kommer att få en frihetlig påtryckare. Det kan behövas. Regerandet har ibland den baksidan att idédebatten blir lidande. Det kommer den inte att bli med Hanna Wagenius. Hon är en orädd och ideologiskt inriktad debattör, med glimten i ögat.

onsdag 1 juni 2011

Bergman kraftfull även efter sin död

Det är inte svårt att tro på högre makter när man tänker på den numera saligen insomnade Ingmar Bergman.

Först regisserar han en föreställning om kvarlåtenskapen och det egna huset. Det blir vad han själv skulle kalla för en riktigt bra berättad historia. Den ligger hela tiden på gränsen till det osannolika.

Sedan kommer frågan om vem som råkar vara hans mor, länk. Inledningen på detta stycke innehåller en kombinationen av verklighet och absurdism. Dessutom hamnar man i en loop mellan osannolikhet och sannolikhet.

Det lär komma mer inte bara kring detta.

Med efterspelen kring Bergman säkerställer han odödlighet i flera olika dimensioner.
Bloggen tar av sig hatten för mästaren.

En för ovanlighets skull förvirrad Anne Ramberg bloggar om kungen

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är allt som oftast både intressant och påläst när hon blandar sig i den offentliga debatten. Hennes blogg rekommenderar vi gärna, länk.

I en bloggpost, länk, länk, länk kring kungen verkar hon dock förlorat koncepten.

Dessutom verkar hon ganska okunnig om den svenska historien. Hon hävdar att Sverige varit monarki i 1 000 år. Då underlåter hon att nämna det centrala att kungen valdes fram till 1544, då arvriket finns inskrivet i Magnus Erikssons landslag. Dessutom fanns möjligheten för folket att välja ny kungaätt om den gamla avsomnat inskrivet i lagen fram till och med 1722. Så några 1 000 år av arvrike har Sverige inte haft, möjligen har vi haft arvrike under 287 alternativ 467 år.

Hon talar om att kungahuset utsatts för "systematisk ärekränkning". Det bygger på hyptesen om att det som kungen sagt stämmer och kan beläggas. I annat fall torde det som sägs vara att betrakta som obehaglig information. Ramberg gör sig således skyldig till spekulationer precis som de som hon kritiserar.
På samma sätt förhåller det sig med hennes påståenden om "förtal" mot kungen. Det bygger på hypotesen om att det som sägs är osanning.

Bloggen kan hålla med Ramberg om att det inte förs en principiell debatt kring monarkin.

Det som har utvecklat sig är frågor och oklarheter kring kungens göranden och låtanden. Oklarheten och bristen på bevis skapar förvirring. Ett antal vittnen menar att vissa saker har hänt. Huvuddelen av dessa är inte ljusskygga. Kungen å sin sida menar att man ska lita på hans ord bara för att man är monark. Han verkar inspirerad av gammal fransk bevisteori mena att tusen medborgare vägen lika tungt som kungens ord. I dagens samhälle är detta synsätt svårt att vinna framgång med. Kungen bör vara höjd över varje rimlig misstanke.

Ramberg är vän till kungen. Det är respektabelt. Vad som däremot är mindre respektabelt från Rambergs sida är att hon inte öppet deklarerar det i sin bloggpost. Det hade varit hederligare.