onsdag 29 april 2009

Dags att införa en lag mot Äldrediskriminering

Igår var det diskussion om äldrediskriminering hos Sveriges Kommunaltjänstemäns (SKTFs) pensionerär.
Jag höll ett föredrag på temat: Äldrediskriminering och äldremobbing.

Det talas mycket om varannan damernas. Däremot talas det mindre om att det borde vara 43 riksdagsledamöter över 70 för att motsvara denna grupps andel av befolkningen. I dag är det 14 ledamöter över 70 i riksdagen. Den äldste av dem av centerpartisten Lennart Levi. Frågan är varför vi diskriminerar seniorer? De borde vara många fler i riksdagen. 

På EU valsedlarna finns det kanske en person på valbar plats som är över 70 år.

I en undersökning jag själv var med och ledde visade det sig att 15% av de tidigare chefer över 60 år i ett stort Norskt kvalitetssäkringsföretag kände sig mobbade. De gick till jobbet, gjorde sitt jobb och höll tyst. Deras kompetens togs inte tillvara.  

Det är problemet med de äldre både i företag, fackföreningsrörelse och de politiska partierna. Samhället säger nej till de äldres erfarenhet och kompetens.  
Fackföreningsrörelsen är värst man har ofta inskrivet i stadgarna att pensionärsmedlemmar inte får vara med och påverka. Man vill i de närmaste ålägga dem att närvara vid meningslösa kafferep i stället. Detta kallar TCOs Sture Nord för kamratföreningar, länk. Det är direkt kränkande för denna medlemsgrupp.

Samtidigt åker man snålskjuts på den doping dessa medlemmar innebär på medlemstalen. Om dessa röstlösa medlemmar inte räknades in skulle medlemstalen i TCOs medlemsförbund var 10-25% lägre, länk. För hela TCO utgör pensionärsmedlemmarna 13%. I SKFT är pensionärerna 20% av medlemmarna

Efter lagen mot kollektivanslutning är det nu dags för en lag mot åldersdiskriminering.

Andra media: DN,

tisdag 28 april 2009

Klimatologisk sensation i Värmdö kommun

Hänt i Värmdö
Värmdö är som bekant en märklig kommun. Nu kommer sensationella nyheter om klimatologiska fenomen som tidigare var helt okända. 

Enligt vanligen välunderrättade källor råder permafrost i delar av kommunen. Det aktuella området omfattar åtminstone kajområdet vid Stavsnäs vinterhamn.
Hur kan detta komma sig?

Jag skrev den 18 februari om ett nytt rederi som heter Skärgårdsrederiet i en bloggpost, länk.
Vid den tidpunkten fick rederiet inte lova att sätta upp några skyltar i just Stavsnäs vinterhamn. Waxholsbolagets skyltar har vi däremot sett många av. 

Efter  den uppmärksamhet snedvridning av konkurrensen fick ändrade sig kommunalägda Värmdö hamnar. 

Skärgårdsrederiet får numera sätta upp en skylt i hamnen. Problemet är att stolpen som skylten ska sättas upp på inte har satts upp ännu. Skälet var så sent som för några dagar sedan att frosten inte har gått ur jorden. 

Vi får verkligen hoppas att tjälen går ur den "Stavsnäska tundran" snart.

Andra artiklar om Värmdö kommun i NackaVärmdöPosten: länk, länk, länk

Man or mouse?

Hänt i Värmdö
Var ska de som har det sämst i samhället bo?
Arbetsutskottet för socialnämnden i Värmdö kommun vill att kommunen ska förvärva Norra Evlinge Gård. Beslutet var enhälligt över alla partigränser. Kostnaden är 11,3 miljoner. Kommunen utnyttjar genom ett förvärv sin förköpsrätt.

Idén är att använda gården för boende till människor som lider av psykiska sjukdomar. På socialnämndens möte den 5 maj ska ärendet slutligt avgöras för nämndens del. Socialkontoret har lämnat ett förslag till hur nämnden ska besluta, länk. Det följer vad arbetsutskottet enhälligt beslutat. 

Genom beslutet kan socialnämnden minska sina kostnader för dessa människors vård utanför kommunen. Beslutet innebär en kostnadsbesparing för kommunen och att människor i behov av boende med särskild omvårdnad får en bättre vårdkvalitet.

Så långt trodde alla att det var frid och fröjd. 
Nu har några som bor nära nära kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö vaknat. 
De vill inte blicka in över en tomt där "sjuka" människor bor när de tar bilen till båtklubben. 

Genast har ärendet blivit besvärligt. Som så ofta förr är det en stor mängd klagomål som kommit till Lars-Erik Alversjö. Han har inte redovisat exakt hur många som klagat och vilket resonemang som ligger bakom. 

Lars-Erik Alversjö bör omedelbart redovisa samtliga mail har fått i detta ärende.
Det borde vara första steget om man vill föra en seriös debatt om förvärvet. 
Det ryktas att andra kommunalråd också börjat tveka. Argumenten är det samma: "inga sjuka människor ska skymma utsikten" när jag tar bilen till båtklubben. Andra talar om att boendet är "för fint för denna typ av människor". 

Vi kan bara konstatera att mörkets makter vaknat. 
Budskapet är: jag vill inte se. 
Kanske är någon rädd för människor med psykiska problem. 

Ännu så länge är det bara ett av kommunalråden, Stefan Dozzi som visat sig vara man och står upp för beslutet. Henrik Paulsen, centerpartiet har meddelat att han stödjer förslaget helhjärtat.
Dessa båda män förtjänar respekt.

Kommunstyrelsens ordförande har här en utmärkt möjlighet att deklarera om han är mus eller man. Är han humanist i verkligheten eller bara i fantasin?

Andra artiklar om Värmdö kommun i NackaVärmdöPosten, länk, länk

måndag 27 april 2009

Sahlin: mest lik Pelle Svanslös eller Per Albin Hansson?

När andra världskriget bröt ut talade Per Albin Hansson i radio. Det var den 27 augusti 1939. Hans klassiska ord var " Sveriges beredskap är god". Exakt en månad tidigare hade Gösta Knutsson gett ut "Pelle Svanslös på äventyr".

Mona Sahlin försöker följa upp sin företrädares ord i Svenska Dagbladet. Budskapet är: "Min ställning är stark", länk

Det stämmer lika lite som Hanssons ord om Sveriges beredskap. Skillnaden är att ingen genomskådade Hansson. Det gör de flesta med Sahlin. Sanningen om Mona ligger närmare Gösta Knutsson. Vi ser en "Mona Svansös på äventyr". Precis som Pelle är hon lite mobbad av de andra katterna. Bill och Bull finns där och även den elake Måns, gestaltad av Göran Persson. 

Det är kris i socialdemokratin. Man tycker att det vore klädsamt om även ordföranden erkände det. Trupperna i Skåne vänder sig mot ledningen och vi kan tala om ett myteri. Det slapp Per-Albin. 

När man talar med ledande socialdemokrater så slås man av hur många av dem som tappat gnistan. Precis som inför förra valet ser man ytterligare ett val framåt.

De ligger två kontrollpunkter framför Mona Sahlin i nära framtid. 

Den ena är första maj. Wanja "Bonus" Wedin talar inför massorna i Stockholm. Ett djärvt grepp. Man kan andra varför inte Margot Wallström övertalats att tala. Hon skulle ha kunnat elda massorna till att rösta vid nästa kontrollpunkt. Man undrar varför hon avstår? Det kan vara så enkelt att ingen frågade henne?

Den andra är EU valet den 7 juni. Valresultatet för socialdemokraterna måste för att vara godkänt för Mona inte vara lägre än förra valet. 38% av valmanskåren röstade förra gången.
Jokern hette den gången Junilistan.

Om det inte blir godkänt vid någon av kontrollstationerna kommer socialdemokraterna att se sig om efter en ny partiledare. 

Bäst svar på frågan om vem det i så fall blir ger sannolikt någon av de internationella vadhållningsfirmorna. Kandidaterna själva lär alla svara nej fram till någon av dem plötsligt blir vald.

Andra media: Expressen, Aftonbladet,

söndag 26 april 2009

Mer om jävet i the Pirate Bay rättegången

Peter Danowski är ledamot av styrelsen i SFU, Svenska Föreningen för upphovsrätt. Danowski är också advokat i the Pirate Bay målet. Medlem av föreningen är som bekant domaren i the Pirate Bay målet, Tomas Norström. En annan medlem av föreningen är advokat Monique Wadsted. 

Att SFU inte är en normal diskussionsklubb står helt klart, länk. Det är vad jag skulle vilja kalla för lobbyorganisation.
Enligt Scaber Nestor, länk, var Norström den som beordrade razzian mot företaget Bahnhof 2005, länk.

Oscar Swartz har gjort en del viktigt research om förhållandena, länk, kring SFU och jävsförhållandena kring domaren Norström. Det är beklagligt att domaren så flagrant åsidosatt sin opartiskhet.

Upphovsrätt: Var börjar tanken och var slutar den?

Sagor från livbåten har en bra och underhållande postning om upphovsrätten, länk.

Andra bloggar: Lakes lokonismer, Opassande

Vem vill leka i eller med Motormännen?

Motormännen har hållit stämma i helgen. Föreningen som en gång hade 220.000 medlemmar.
I dag har man kvar blott 120.000 medlemmar. Detta är en minskning med 5.000 medlemmar sedan förra året. Det verkar lika svårt för Motormännen som för de politiska partierna att behålla sina medlemmar. 

Motormännen är en av ägarna till AB Svensk Bilprovning. Man äger 5% av bolaget. Eftersom bilprovningsmonopolet avskaffas kommer AB Svensk Bilprovning säkert att säljas. Detta kan ge ett rejält klirr i kassan för organisationen. Bedömare talar om en reavinst för Motormännen på mellan 50-60 miljoner kronor. Samtidigt är bilprovningen inne i ekonomisk omställningsperiod. 

2008 års resultat för AB Svensk Bilprovning  tyngdes av omstruktureringskostnader på 341 miljoner. Rörelseresultatet för 2008 blev minus 248 miljoner kronor. Förra året var det plus 72 miljoner och åren 2005, 2006 låg rörelseresulatet på 107, respektive 129 miljoner. 

Trots minusresultatet blir det en utdelning till aktieägarna på  4,86  miljoner kronor.
Svensk bilprovningskoncernen har ett eget kapital på hel 662 miljoner. Vi kan tala om ett behov av att prestera väsentligt bättre finansiellt. Detta är ett av de bolag som staten inte verkar vara lysande som delägare. 

Motormännen lär behöva pengarna om man inte lyckas vända den nedåtgående medlemstrenden. Rykten  säger dessutom att det gnisslar i olika samarbeten i bilbranschen. Det kanske krävs ett annat ledarskap för att Motormännen ska börja växa igen?

En tidigare medarbetare som önskar vara anonym ansåg att en anställning i Motormännen påminde om att vara med i tvserien Robinsson. 

Andra media: SvD, Aftonbladet, SvD, SvD,
Andra bloggar: kulturbloggen, trollpackan,

Mona Sahlin: demografiskt felprofilering

Vad ska man säga om Mona Sahlin?
Det är som HAX skriver inte bara hennes fel att det går utför för socialdemokraterna, länk. Det saknas förnyelse.

Man har en styrelse eller som socialdemokraterna kallar det, ett verkställande utskott. Det består huvudsakligen av människor som är på väg ut, länk. Det verkar också vara en konflikt mellan "föredettingar" och de nu aktiva, länk. Man vinner heller inga väljare genom att leta syndabockar, länk.

Ett annat problem är att socialdemokratin verka snegla mot alla typer av marginalväljare. Det är inget fel med det. Problemet är bara att fem myror är fler än fyra elefanter. Valet vinns av den som har flest röster. Svårare än så är det inte.

Därför är det underligt att man helt glömt bort de äldre i samhället. Den viktigaste väljargruppen är 55+. Det är i dag 2,88 miljoner människor och väljare.  En del av den gruppen kallar Per Nuder för "köttberget". Gruppen 65+ är 1,8 miljoner väljare. Detta ska jämföras med väljargruppen 18-25 år som består av strax under 1 miljon människor. 
Totalt finns det cirka 7,4 miljoner väljare.

Mona Sahlin talar till ungdomarna. Fackföreningsrörelsen talar om att bara "de aktiva och unga ska ha inflytande". Ett stort problem för socialdemokratin är att man mobbar de äldre. 
De var en gång stöttepelarna. Nu räknas de knappt. Vare sig inom partiet eller fackföreningsrörelsen är pensionärerna välkomna och påverka. 

SKTFs ordförande, Eva Nordmark, med en stor andel socialdemokratiska väljare vänder de äldre ryggen. De får gärna vara med och blåsa upp medlemstalen, men de ska vara tysta eller på sin höjd dricka kaffe, länk, länk,  TCOs ordförande, Sture Nord, känd socialdemokrat blir sur när ämnet kommer på tal, länk

Moderaterna däremot förstår vikten av denna väljargrupp. Man har bildat ett nätverk som kallas moderata seniorer, länk. Moderaterna har förstått vilken potential de äldre utgör och de verkar vilja ta till krafttag för att stoppa äldrediskrimineringen, länk.

Personligen tycker jag det är viktigt att centern som har partistämma i början av maj också klart deklarerar att de äldre är viktiga för samhällsbygget. Äldremobbing eller äldrediskriminering är vi motståndare till.

Så som det ser du nu får socialdemokraterna väl snart kalla tillbaka den gamle från Torp för att leda partiet om fem år. Då är han pensionär. Det kanske tilltalar några av väljarna.

Personligen har jag som bekant inget emot att Alliansen får fortsatt förtroende, men man undrar vart de socialdemokratiska strategerna flyttat.

Andra media: Aftonbladet, SvD, Expressen, SR,

Det är alltid frivilligt att betala för upphovrättsskyddat material

The Pirate Bay är ett utmärkt sätt att distribuera material på. Det är billig och effektivt. 
Anna Troberg ger ett exempel på hur det kan fungera, länk
Frivillig betalning eller donationer till författaren, låtskrivaren kan vara ett sätt att få viss ersättning för sitt kreativa arbete. Detta är ett av sätten för att få betalt.

Vi vet från Amazon.com att frivillig betalning för musik fungerar. Ett av exemplen på att detta är bandet Radiohead. Den 10 oktober 2007 la man ut sitt album "In Rainbows" på nätet. Det var fritt fram att ladda ned, betala var frivilligt. 
1,2 miljoner nedladdningar gjordes under 10 dagar av albumet. 
Hur många som betalade vet vi inte. 

Det album som gav mest intäkter på amazon.com under 2008 var "Ghosts I-V". Där var det också frivillig betalning, länk. Ett annat tecken är att Apple släpper kopieringsspärren på 
"i tunes". I praktiken skapar apple frivillig betalning genom detta.

Rent filosofiskt är det alltid frivilligt att betala. Jag kan redan i dag avstå från att köpa en cd. Dessutom är det möjligt att fildela. Valet jag gör har mer att göra med vilket förhållande jag vill ha till lagstiftningen och konsekvenserna av detta.

På något sätt blir debatten mellan nytänkarna mot de som vägrar att marknaden ser ut på ett nytt sätt. Det är inte svårt att gissa vem som vinner.

Den stora oönskade effekten av jakten på dem som fildelar är att lagstiftningens legitimitet ifrågasätts. IPRED tillåter integritetskränkande jakt på misstänkta fildelare. Trots att Ifpi får oproportionerligt stort utrymme verkar lagstiftningen bara bli ett slag i luften. Tekniken är långt före lagstiftaren.

Vad regeringen skulle göra är att fundera över en bloggpost som skrevs av Karl Sigfrid som vill skapa ett integritetsparadis av Sverige, länk. Det är dags att lägga om strategin.

fredag 24 april 2009

UTHYRES

Följande annons hittade vi på blocket häromdagen.

UTHYRES
Två lägenheter med skyddat och bra läge uthyres strax utanför Stockholm i riktning Ekerö.

Våra ungdomar Vickan och Danne har nu bestämt sig för att flytta. Därför blir två lägenheter lediga i slottskollektivet Drottningholm. Den ena ligger i huvudbyggnaden och lämpar sig väl för en ensamstående kvinna. Den andra är ett annex och ligger i nära anslutning till huvudbyggnaden. 

Vi önskar hundkära hyresgäster och sådana som inte störs av när vi drar igång motererna på den stora motorbåten. Bevakning ingår i hyran. Vi vill undvika att lämna lägenheterna till bostadsförmedlingen och söker därför på detta sätt efter trevliga hyresgäster.

Svar till: Gustf och Silvia

Andra medier: SvD,

torsdag 23 april 2009

The Pirate Bay rättegången: domaren är dopad!

Inom sporten är  doping förbjuden. Nu visar det sig att domaren Tomas Nordström i the Pirate Bay rättegången är jävig, länk. Han tillhör flera upphovsrättsindustrin närstående organisationer. 
Detta är vad jag kallar för domstolsdoping !
Det borde också vara förbjudet.

Andra media: SvD, DN,  SvTDN,

onsdag 22 april 2009

Dåligt omdöme hos domaren i the Pirate Rättegången väcker många frågor

Domaren i the Pirate Bay rättegången Tomas Nordström har tagit ställning i målet redan innan dom fallit. Han är medlem i flera föreningar som delar upphovsrättsindustrins värderingar om upphovsrätt. Sveriges television rapporterar att det föreligger jäv, länk. Advokaten Leif Silbersky menar att detta är ett klart fall av jäv.

Detta är uppseendeväckande. Själva rättegången är en utmaning för rättsapparaten. 
Kan medborgare förvänta sig att alla behandlas lika? 

Många är i dag misstänksamma och anser att domstolarna tolkar Sveriges rikes lag och då menar man inte det geografiskt. 
Ett jäv som detta skapar en berättigad misstanke om att rättegången inte varit opartisk. Medborgare kan med rätta bli skeptiska till själva rättssystemet. Det är djupt olyckligt att en domare inte visar större omsorg om tilltron till rättsapparaten än vad Tomas Nordström gör. Som jurist känner han uttrycket "Ceasars hustru får inte misstänkas". Det får inte Nordström heller. Han borde skämmas.

Det rimliga är nu att göra om hela rättegången. Vi går från cirkus Pirate Bay rättegången till varitéförställningen Pirate Bay rättegången.

Det är illa.

Bilden kommer från Markus "Lake" Berglund, länk.

Andra media: DN, SvD, DN,

Ärliga bonusar är bra

Varför är det klokast att inte ge resultatbaserad lön? 
Hittills har debatten varit kraftigt känslobaserad. Någon evidens för olika ståndpunkter har inte presenterats. Björn "Nalle" Wahlroos, finsk finansman och storägare i Nordea ansåg att bonusar är bra. Jag kan inte annat än hålla med honom. 

Bonusar som är baserad på ett lätt mätbart resultat har ett värde. De bör dessutom vara så utformade att resultat över genomsnitt i en bransch ger utbetalning. 
Inget resultat ingen bonus bör vara en självklarhet. 
Problemet var att många bonusar i praktiken ofta utgick oavsett resultatet. 
Ärliga bonusar och bonusregler borde rimligen vara en värdefull sporre.

Statens krav på att i alla lägen avskaffa bonusar är olyckligt. De t väcker fler frågor om lämpligheten att staten äger företag än om bonusarna i sig, men det är en annan diskussion.

Andra media: SvD, e24.se, SvD

Slaget pågår för fullt om förlängd upphovsrätt i EU parlamentet

EU parlamentet röstar om förlängt upphovsrätt för inspelad musik idag rapporterar HAX, länk.
Förslaget gäller som den minnesgode vet om upphovrätten ska förlängas från 50 till 95 år. Svenska EU-parlamentariker gör även här en stor insats för att stoppa lagförslaget.

En  förkortad upphovsrättstid tycker jag vore det rimliga. Personligen tycker jag att skyddstiden för upphovsrätten ska vara lika lång som för patent. Det ger ett lika skyddstid för både kultur och industriinnovationer. Jag är beredd att lyssnar mer till Magnus Anderssons förslag om en 10 årig  upphovsrätt, länk. Min huvudidé är likformig skyddstid.

Innehållet i en ny moderniserad upphovsrätt kan hämta inspiration från creative commons, länk. Dessutom bör det övervägas om det inte ska ställas krav på registrering. I dagens elektroniska värld borde detta kunna ske enkelt och okomplicerat även för korta texter.

Veckans Refaat i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
I förra veckan var vi på fest. Då utlyste vi en tävling om vilken politiker på Värmdö som är mest lik Refaat el Sayed. Upptåget trodde jag var bortglömt. Så var inte fallet. En av våra vänner påstod att vi var så nyktra på festen att man inte kan åberopa att vi inte var vid våra sinnens fulla bruk. 

Därför korar vi nu en vinnare i tävlingen. Det blev Peter Bondesson, folkpartist, kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Faktiskt har vi fått en del mail med förslag.
Från signaturen "Aldrig mera Brunns skola" får vi följande motivering: "Det måste vara Peter Bondesson. Både han och Refaat hade problem med utbildning. Refaat hade ingen högre utbildning och Peter driver skolor som gör att många aldrig får en högre utbildning."

Från signaturen hemligheter har vi fått följande motivering: "Jag ville vara med på ett möte kring utbildningsnämnden, men blev nobbat eftersom jag inte tillhörde den. Det är precis samma hemlighetsmakeri som Refaat hade en gång i tiden."

Från signaturen granne har vi fått följande motivering: "Peter precis som Refaat gillar att sitta i källaren. Refaat köpte ett litet källarföretag i Strängnäs som fungerade dåligt. Peter sitter i en källare och styr en utbildningsförvaltning som heller inte fungerar så bra."

Från signaturen ordförande och bankdirektör har vi fått följande förslag:"Det kan bara vara Peter Bondesson. På banken sa man att det inte gick att förstå vad Refaat menande och därför var vi tvungna att låta honom hållas. Det är precis på samma sätt med Peter Bondesson. 
PS De har båda två lika pipiga röster. DS" 

Vi vill säga till signaturen att vi inte vill lägga Bondesson till last hur han låter just nu. Peter har ju en halsinfektion. Däremot stämmer det med hur rösten var tidigare. I samma veva vill vill gärna önska Peter god bättring både med hälsan och inom politiken.

Från singaturen långt borta och nära kommer följande motivering: "Både Peter och Refaat känner sig mest hemma långt från centrum för sin verksamhet. 
Peter trivs bäst på Gotland och Refaat bäst i Egypten"

Sist och slutligen vill vi själv säga att Refaat kan vara kul när han blandar ihop olika talesätt. Vem har glömt de klassiska: "här ligger en garvad hund" eller "När katten tappar mössan dansar råttorna på bordet". Vi ska heller inte glömma "Vi simmar alla i sammma båt". Det bästa är nog ett uttalande som skulle kunnat komma från Peter också "Muntliga avtal är inte värda pappret de är skrivna på". Det kan vara retoriska tricks för Peter att använda.

Vi säger grattis till Peter Bondesson för utmärkelsen.

Andra artiklar om Värmdöpolitiken: länk, länk

Om Brunns skola och killar som visar sig tuffa genom att kissa långt

I förrgår skrev jag en bloggpost om mötet mellan tre vise män och föräldrarna på Brunns skola, länk. I dag träffade jag en av de tre i ett annat möte. Först då insåg jag vad denne politiker hade sysslat med under mötet med föräldrarna.

Hur visar en kille sig tuff? Ett sätt är genom att visa hur långt han kan kissa. Ett annat sätt är genom att låna fjärdrar för att framstå som ännu större än vad han är. Från podiet kom en liknelse som är av samma karaktär som längdkissningen. 

Att jämföra en skola med ett företag ger ett tufft intryck. Det ger också den fördelen att man inte behöver gå in på besvärliga sakfrågor och eventuellt avslöja sin egen okunskap om skolans förutsättningar. Jämförelsen haltar på många sätt. Extra märkligt blir det när en person som är anställd i Swedbank gör det. Denna bank har räddats av staten under bankkrisen på 1990 talet genom en borgen på 4,2 miljarder. Därför kan man säga att en bankdirektör i den banken faktiskt inte vet vad det innebär att ta ett företagsekonomiskt ansvar. Historien visar att man räddats av andra. 

Det blir då extra märkligt när man försöker förklara att föräldrar och elever ska ta det fulla ansvaret för gammal dåligt ledarskap som de själva inte kunna påverka. Argumentet var att så fungerar det i ett företag. Å andra sidan fungerar det inte så i många banker. Varför ska föräldrar och barn behandlas sämre än banktjänstemän kan man undra?

En kommun måste agera med god hushållning för ögonen. Så säger till och med kommunallagen. Om kommunen ställer orimliga krav på besparingar i en skola riskerar man att så många föräldrar tar sina barn från skolan att den inte överlever. Det är inte god hushållning. I fallet Brunn borde det göras ett särskilt avtal med föräldrarna som säger att skolan får betala tillbaka en del av de pengar man konsumerat utan lov. En annan del av pengarna bör efterskänkas. Återbetalningen bör spridas ut på flera år. 

Dessutom bör man stärka föräldrarnas inflytande över denna skola. En styrelse bör tillsättas för skolan så att föräldrarna kan utöva brukarinflytande i praktiken. En möjlighet kan vara att göra om skolan till en kommunal friskola för att ytterligare förstärka skolans brukarstyrning.

Vad de vise männen än gör måste föräldrarna får besked senast den 31 maj 2009. Då kan fatta vettiga beslut för sina barns skolgång för i höst.

Andra artiklar om skola och kommunal ekonomi i Värmdö: länk, länk, länk

tisdag 21 april 2009

Expressen på rätt spår

Jonas Forsberg skriver en bra ledarartikel om internet i dagens Expressen, länk.
Tänk den dag Peter Wolodarski på DN gör det. 

Ett steg på rätt väg vad gäller telekompaketet

Det EU utskottet, industriutskottet som har ansvaret för telekompaketet har röstat mot att det ska bli möjligt att stänga av människor från internet rapporterar SvD, länk. Det skedde genom att tillägg 138 röstades igenom. Nu är det dags för nästa drabbning i parlamentet i maj. 
Det verkar som om en del Svenska parlamentariker gjort bra i från sig i utskottsbehandlingen, däribland Lena Ek. 
Det är bra.

måndag 20 april 2009

Ros till Ek

Det är bra att Lena Ek nu tydligt uttrycker att hon är för tillägg 138 till EUs telekompaket, länk
Ett liberalt och bra  ställningstagande.

Brunns skola igen

Hänt i Värmdö
I går kom tre vise män ut till Brunns skola. De tre var utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson, kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö och vice ordförandens i kommunstyrelsens produktionsutskott Anders Bergman. Ärendet var att tala med föräldrarna på Brunns skola.
Skälet var att föräldrarna anser att kvalitén är för låg på undervisningen i skolan.

Det är allvarligt när föräldrar uppfattar det så. Extra allvarligt blir det när politiker inte har så tät kontakt med kommunens skolor att detta upptäcks tidigare. Dessutom är det så att kommunen enligt lag har tillsynsansvar för sina egna skolor. Det verkar inte som om man fullgjort sitt ansvar här.

De tre vise männen talade om skolan som ett företag och behovet av att hålla budgetar. Skolan har nämligen sedan tidigare ett underskott på 3,5 miljoner som enligt kommunens regler måste betas av. Alla inser att om detta ska ske på ett år blir det sannolikt skolans undergång, kvalitetsmässigt.

Vad man inte talade om, men som jag själv tog upp i debatten var att föräldrar och elever har rätt att veta vilka spelregler som kommer att gälla för skolan under de närmaste åren. 
Där måste politikerna snabbt, redan under maj månad förmedla detta till föräldrar och elever. Det måste ske innan man väljer bort Brunns skola. 

Utbildningsnämnden måste som kvalitetsansvarig beskriva vad som är lägsta godtagbara kvalitet och få underlag från den ansvariga skolledningen hur denna nivå inte ska underskridas. Andra nämnder får fatta beslut om hur lång tid skolan får på sig för att beta av skulden. 
Då finns möjligheten att skolans ledning får den tilliten som gör att föräldrarna väljer att sätta sina barn där.

Det är bråttom med att starta bygget av tilliten.

Andra artiklar om skola och kvalitet: Nacka VärmdöPosten, länk, länk, länk  

söndag 19 april 2009

The Pirate Bay målet en svensk Dreyfus-affär

Det var länge sidan det utbröt demonstrationer efter ett domstolsutslag i Sverige. 
Nu har det skett efter utslaget i the Pirate Bay målet. 
Samtidigt ansluter sig allt fler till Piratpartiet, länk
Nu har Piratpartiet minst 23 610 medlemmar. Det är fler än folkpartiet. Den stora ökningen skedde inom 36 timmar från det att domen i the Pirate Bay målet hade avkunnats.

När den franske officeren Alfred Dreyfus skickades till Djävulsön reagerade inte många direkt. En som gjorde det var Emil Zola. Under perioden 1894-1906 var affären hett stoff i fransk inrikespolitik. Piratpartiet fångar upp folkets oro över domen och vad som håller på att ske med internet, länk. Där påminner man om Zola. Man står upp mot ett övergrepp. Det tog tid för de etablerade partierna att reagera i Frankrike. Det verkar vara på samma sätt i frågan om upphovsrätt och fildelning i Sverige

För någon vecka sedan skrev jag i en bloggpost att tillgången till internet är en grundläggande mänsklig rättighet. Jag blev kritiserad för det. Sanningen är att allt fler upplever att det är så. Många anser att de kan använda internet för eget bruk i mycket större utsträckning än vad politikerna förstår. Ett av användningsområdena är fildelning för privat bruk.

Piratpartiet är mycket bättre organiserat inför EU valet än vad Junilistan var. Den 11 februari 2004 hade junilistan 6 medlemmar. Vid valet i juni 2004 hade man 14,5%. Piratpartiet har en mycket starkare organisation, många fler medlemmar och en helt annan möjlighet att mobilisera på EU-valdagen. Trots detta verkar inte de liberala krafterna i regeringen se allvaret i detta. 

Rick Falkvinge talar på Medborgarplatsen efter domen, länk
Liberalerna i Centerparitet och Folkpartiet är däremot tysta. 
Jag tror inte att man tar folkets ilska på allvar. Det kan straffa sig.


SOS från DN?

Peter Wolodarski hade nog många förhoppningar om. 
Dagens signerade artikel på DN opinion gör att dessa definitivt är begravna, länk. Hans så kallade "uppgörelse med parasiterna" är ett sätt att förtränga verkligheten. 

Det sker en förändring  av beteendet hos kunderna. De smarta analyserar hur de förändringarna ser ut och förändrar sitt beteende. Kunderna eller läsarna är beredda att betala för andra saker än vad de var för något år sedan. Den kloka chefredaktören anpassar sig till den förändringen på marknaden. 

Den okloke agerar som kapten Edward John Smith på Titanic. Han har full fart mot isbergen. Därför riskerar fartyget att sjunka snabbt.

På nätet förmedlas nyheter. Det gör det genom TVs gratis text-tv också. Överlevarna bland betaltidningarna är de som har fördjupande och analyserade artiklar. En tidning som är baserad på en tryckpress är i dag alltid för långsam för att förmedla nyheter tillräckligt snabbt. Det borde Wolodarski inse. Nätet däremot är snabbt och effektivt för att förmedla nyheter.

Wolodarskis analys av the Pirate Bay är skrämmande inkompetent. Det han beskriver i artikeln har ingenting med the Pirate Bay att göra. 

I stället är the Pirate Bay en distributionsplattform. Den kan användas i marknadsföringssyfte. Den kan användas för dem som önskar förmedla något, för frivillig betalning eller gratis. The Pirate Bay är lika lite skyldiga till upphovsrättsbrott som Volvo är ansvarig om någon använder en sådan bil för ett bankrån. 

Med Wolodarskis resonemang borde Metro och Tidningen City förbjudas. De påminner mer om hans beskrivning av the Pirate Bay.

Sanningen är att Wolodaski gör en produkt som allt färre vill betala för att läsa. Som konsekvens av detta vill allt färre annonsörer använda sig av Dagens Nyheter som annonsmedium. Han försöker lägga över ansvaret för sitt misslyckande på andra. 
Där påminner han om Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin.

DN är ett sjunkande skepp, kanske kommer det bara att överleva på nätet, kanske ändrar man strategi och får så hög kvalitet att människor vill betala för det som står i tidningen. 

Det kan också vara så att nätet och papperstidningen byter plats. 
Förr var nätet marknadsföring för att köpa tidningen. I framtiden kan papperstidningen vara marknadsföringen för att logga in på nättidningen. Många läsare på nätet ger bättre annonsintäkter. Det krävs en ny affärsmodell. Det vill inte Wolodarski inse därför håller han högsta hastighet mot det isberg han inte ser.

Den 14 april 1912 klockan 23.30 förliste Titanic med kapten Smith som befälhavare. Frågan är när DN förliser? Befälhavare är Thorbjörn Larsson och Peter Wolodarski. 
Ska vi tolka Wolodarskis artikel i dag som ett SOS?


lördag 18 april 2009

När förändringsmotståndet får styra

Internet är en av de viktigaste delarna av infrastrukturen för entreprenörer och företagare. Därför måste förutsättningarna för internet vara förutsägbara och enkla att förstå.

Karl Sigfrid oroar sig för den osäkerhet som sprider sig för web entreprenörer vad gäller internet, länk.
Blogg-hotel, webb-hotel och tjänster som youtube ligger i farozonen. Det starka gensvar som upphovsrättsindustrin från från svenska lagstiftare och lagstiftarna i EU är kontraproduktivt.

Ekonomisk utveckling åstadkoms bäst med så liten osäkerhet som möjligt om de legala förutsättningarna för företagandet. Farmor Gun, lyfter fram Telekompaketet som en viktig osäkerhetsfaktor. 

Trots den betydelse som det får för entreprenörer och företagande ser vi nästan inga analyser i affärspressen. Vi ser inte heller någon kritik från det hållet. Gammelmedia är delvis kontrollerat av upphovsrättsindustrin, så det är kanske inte så konstigt. Bristen på kommentarer i gammelmedia  är en typ av förändringsmotstånd som avspeglar hur upphovsrättsindustrin tänker.

The Pirate Bay rättegången är en del av förändringsmotståndet. Det handlar om att går från intäkter på marknaden till intäkter från rättsprocesser. Det kan vara som Promemorian menar att domen ritar om kartan, länk. Nästa mål kan vara Google eller Youtube som Mina Moderata karameller skriver, länk. Jag kan inte annat än hålla med Christian engström om att domen i går är sanslös, länk.

Det är naturligtvis så att om innovationerna i mediaindustrin skulle upphöra idag skulle de som redan har etablerat tjänster och produkter fortsätta tjäna pengar. 
Nu fungerar verkligheten inte så. Redan Adam Smith visade att kapital och resurser dras till verksamheter där vinsterna är stora. 

Är vinsterna tillräckligt stora är man beredd att ta kommersiella risker. Upphovsrättindustrin har den motsatta inställningen man är inte beredd att ta kommersiella risker. När man inte är beredd att göra det kommer heller inga innovationer eller vinster. Trots detta sker en viss ökning av cd försäljningen och ljudboksförsäljningen. 
Statistiken från upphovsrättindustrin om hur effektiv IPRED lagen är motsägs av statistik som presenteras av Scaber Nestor, länk.

Trots alla rop om lagstiftning för att komma tillrätta med situationen är det marknaden som till sist kommer att vrida utvecklingen rätt igen. Med den nya lagstiftningen och tolkningen av den gamla kommer detta att ta längre tid. Därför vore det bra om lagstiftarna tog sitt förnuft tillfånga om stöttade förutsägbara regler för internet som främjar ekonomisk utveckling.

fredag 17 april 2009

Ek står stadigare än Torstensson

Lakes lakonismer visar att Lena Ek inte heller anser att Åsa Torstensson har rätt om tillägg 138 till telekompaketet, länk
Det är viktiga synpunkter Lena Ek har.
Hoppas bara att Lena röstar rätt också och helst övertygar tillräckligt många om hur viktigt tillägget är.

Tipstack till: Markus "Lake" Berglund

Bloggar: hypoteser från DN och verkligheten beskriven av Federley

DN skrev häromdagen om att politiska bloggar är meningslösa, länk. Detta fick Fredrick Federley att reagera. Han pratar med Henriks Alexandersson och säger att ha ska testa tesen i artikeln genom en bloggpost, länk
Resultatet blev Federleys inlägg om regeringsombildningen på sin blogg, länk.

Vilket liv det blev!

Numera kan vi konstatera att DNs slutsats är felaktig. 
Bloggarna är i allra högsta grad verkningsfulla, länk. Det är antalet besökare, vilka besökare och länkar till och från bloggen som spelar roll för betydelsen av den. 

Vad gäller sakfrågan som Federley tar upp är det viktigt att man hittar en balans inom regeringen så att inte "småpartierna" försvinner. Hur man ska åstadkomma det, kan reflektera över.

Andra media: Aftonbladet,
Andra bloggar: Sjölander, Fredrik Axelsson,

Dom har fallit i the Pirate Bay målet

Då har domen fallit i the Pirate Bay målet, rapporterar Svd, länk.
Tingsrätten delar i allt väsentligt åklagarens uppfattning vad gäller straffsats och skadestånd. 

Däremot fälls de åtalade enbart för brott mot upphovsrättslagen. De fälls inte för förberdelse till brott, vilket åklagaren hade yrkat. Trots allt döms alla fyra till ett års fängelse. Ett hårt straff.

Det är bara att konstatera att första akten i detta skådespel nu är avslutad.
Målet kommer med stor sannolikhet att överklagas och vi väntar med spänning på nästa akt.

Fildelning däremot kommer att pågå som vanligt och utvecklas vidare.

Andra medier: DN

torsdag 16 april 2009

Vad händer sedan i Värmdöpolitiken?

Hänt i Värmdö
Den 19 september 2010 är det dags för riksdags-, landstings- och kommunalval.
Man kan undra vad de ledande politiska företrädarna i Värmdö tänker sig att resultatet blir av det valet för dem själva. Vi har lyssnat och fångat upp följande till dels ganska otillförlitliga signaler.

Peter Bondesson, ordförande i utbildningsnämnden och ledande folkpartist säger att han hoppas ha flyttat ur källarkontoret hemma i villan. En ansökan om att immigrera till den fria republiken Gotland redan är insänd.

Han säger sig inte vilja blanda sig i striden bland folkpartisterna på Gotland utan ska bli pensionär. Däremot kan han tänka sig en fortsatt filmkarriär. En uppföljare till i döda poeters sällskap diskuteras. Titeln för den Gotländska uppföljaren skulle bli "i närsynta poeters sällskap". Det kommer att bli en film som få kommer att förstå. Det passar mig avslutar Bodesson. En film som folk kommer att gå från innan den är slut. Det kommer att påminna om utbildningsnämndens arbetsutskott säger Bondesson. 

Hans-Ove "Greven" Görtz hoppas bli ännu mera framträdande politiker i Värmdö. Många säger att han låter som gamle doktor Gunnar Hedlund som fick frågan om hur han skulle regera om han vann valet. Dr Hedlund sa gemensamt, men ekot sa ensamt. Jag kan tänka mig att bli ansvarig för allt produktion i kommunen redan nu förresten, säger "Greven".

I en snabb kommentar säger kommunfullmäktiges ordförande Per Naess att han hoppas hitta hem. Frågan är bara var det är?

Lars-Erik "Buddha" Alversjö ser uppgiven ut. Det mycket jag vill, men lite som sker säger han i en kommentar. Jag skulle gärna göra som Siddharta Gautama och sitta under ett bohiträd och meditera för att vakna upp. 

Annars verkar det vara spännande att hantera underrrättelseuplysningar, säger Alversjö. Häromveckan fick vi en rapport att Mårtensson, Bryntesson och Dolk ätit middag. Det var en kille som hade stått och lurpassat på dem i flera timmar. Frågan var bara vad vi skulle använda den informationen till. Kanske skulle vi ha plockat upp skiten ur VA nätet för att ta reda på vad de åt också?

Mårtensson däremot verkar mer orolig över vilka som moderaterna i kommunen inte träffar. Han, Mårtensson påstår att det skulle vara bra om vi går på samma liberala väckelsemöten som han själv bevistar, avslutar "Buddha".  

Från en obekant plats i rummet säger en lågmäld Jonas Nilsson att han förlorade första ronden men nu hoppas han vinna andra ronden på knock. Med herr och fru Petterson som seconder kommer vi att bli ett vinnande team, säger en segerviss Nilsson 

Kristdemokraternas Stefan Dozzi väntar på pingsten. Under den gav Jesus sin missionsbefallning. "Gå ut och gör hela världen till mina lärjungar", säger både Jesus och Dozzi.

Spekulationerna om vad P-O Fransson ska göra är många. Nu talar många om att det kan bli ett snabbmatsföretag. Namnet, Frasses Fräcka Frikadeller ligger väl i munnen säger Fransson. Det ska bli mat för den enkla människan. 

Dessutom känner jag att det är dags att sätta ett avtryck efter Wasa, säger Fransson. Det är inte många som visste att jag byggde fartyget. Vi hade själva trott att det var Antonus Monieri och Henrik Hybertsson som byggde. Att det sedan sjönk är ju inte mitt fel, säger en stolt Fransson. För de som inte kände till det sjösattes regalskeppet Wasa den 10 augusti 1628.

Det känns som att vi ska bli ännu fler fortsätter Dozzi, som inte vill bli avbruten av Fransson. En hel församling säger Dozzi med ett smil. Det är inte svårt att veta vem som ska vara pastor där. Om det går bra ligger det nära till hands att inte bara bara socialnämnden blir frälst utan även nämnden för äldre och funktionshindrade.

Henrik Paulsen säger att han blivit nominerad som ledamot av produktionsutskottet och är nöjd med det, men man vet inte fortsätter Paulsen. Det roligaste skulle nog vara att jobba för aktiespararna och ställa besvärliga frågor till bolagsstyrelserna. Titta bara vad som hände när jag ställde frågor om Ekbacken på NCCs bolagsstämma häromdagen. Aktiekursen föll med 5,3% dan efter.

En annan som funderar på vad han vill göra är Hans Lindqvist, snart 70 år. Det  klart att man vill fortsätta med något. Mest funderar jag på att medverka i någon tv serie. Kakmonstret är en roll som jag tror kan utvecklas. Han är en väl etablerad figur, precis som jag. Kakmonstret dök upp redan 1969 säger Lindqvist. Jag känner dessutom igen mig i honom, att jag hamnar utanför, precis som på EU valslistan. Sedan älskar jag hans uttryck "kakmonstret vill ha alla kakor" avslutar Lindqvist.

En som vet vad hon vill däremot är fru Annika Andersson Ribbing. Hon vill skriva en bok om vett och etikett för ordföranden i nämnder. Jag kommer särskilt att tillägna ett kapitel åt Peter Bondesson avslöjar Ribbing. Underrubriken blir vad en ordförande bör veta. Jag tror han kommer att sluka boken från pärm till pärm.

En som har något lätt drömskt i blicken är oppositionsrådet Lars Bryntesson. Jag vill slopa o:et i oråd säger Bryntesson. Går inte det bli det akvariefiskaffär. Den kommer att bli en riktig bubblare avslutar han.

onsdag 15 april 2009

EU antar telekompaketet den 5 maj?

EUs telekompaketet ska antas den 5 maj. 
Nu drar det ihop sig om vilken roll internet ska tillåtas ha för medborgarna.
 
Är internet en rättighet och möjlighet för alla? 
Upphovsrättsindustrin vill inte att det ska bli så. 
Frågan är om EU klarar att försvara sina medborgare mot lobbyisterna eller om man kommer att bli regeringarnas och lobbyisternas EU?

DN har en bra artiklel som beskriver vad det gäller, länk.

Henrik Alexanderssson, länk, har berättigade, kritiska synpunkter på Åsa Torstensson som inte skött sitt ansvar för Sverige speciellt bra i denna fråga.

Berättelsen om 1984 liknar berättelsen om IPRED lagen

Karl Sigfrid reflekterar över upphovsrättsindustrins påståenden om effekterna av IPRED lagen i en bloggpost, länk. 

Med statistik kan man som bekant bevisa vad man vill. 
I just det här fallet vill upphovsrättsindustrin bevisa att den illegala fildelningen har gått ned sedan IPRED lagen infördes. 

Med samma argumentationsmodell kan säkert Mona Sahlin hävda att förtroendet för henne som politiker har ökat kraftigt. Om vi mäter från tidpunkten för när hon "time out" på grund av "Tobleroneaffären" stämmer det säkert. 

Om vi ska få tilltro till Mona Sahlin eller upphovsrättsindistrin måste vi veta hur man mätt det man säger sig mäta. Det har de ännu så länge inte gjort.
Så jag tvivlar.

I stället får jag en känsla som påminner om att läsa Eric Arthur Blairs 1984. Han beskriver övervakningsstaten så som han tänkte sig den ett antal år in i framtiden. 

Boken kom ut 1948. Både hans åsikter och person upplevdes inte sällan som obekväma. Han var så långt ifrån en opportunist man kan komma. 
Berättelsen 1984 blir på många sätt berättelsen om IPRED lagen.

Andra bloggar: Opassande, Farmor Gun,

Fotnot: Eric Atrhur Blair hade som pseudonym Georg Orwell

tisdag 14 april 2009

Sagan om organisationen som inte ville fungera

Hänt i Värmdö
Långt utanför den stora staden Stockholm fanns en gång en liten kommun som hette Värmdö. Den lilla kommunen växte och så småningom var den lilla kommunen inte så liten längre. 

Den lilla kommunen fanns ett litet, litet kommunalråd som hette Nilsson. Han var inte lika liten som Pippis apa herr Nilsson, men innerst inne kände han sig lika liten som herr Nilsson. Han gjorde allt för att inte känna sig liten. Enda gången det var skönt att vara liten var när han skulle lägga sig i sin säng som han kallade för den rosa docksängen.

Han vankande i kommunens korridorer och en dag var det val. Efter det blev han blev inte bara kommunalråd. Han blev kommunstyrelsens ordförande. Ack så fint det var. 
Fortfarande kände han sig liten, trots att han blivit en stor politiker nu. Hur han än vände och vred sig var känslan där av att känna sig liten. 

En dag tänkte han att kanske kommer jag att känna mig större om jag gör en stor omorganisation. Han tänkte och tänkte, men inga stora tankar kom. Då kallade han in sig egen lilla brevduva. Nu var brevduvan omskolad och han hade till och med bytt ras. Han hade blivit människa och faktiskt chef. När nu Nilsson kunde bestämma över någon kände han sig i vart fall i bland lite större. Det var inte många stunder det kändes så, men ibland. 

Den omskolade brevduvan och den lille Nilsson planerade. När de planerade kände de sig båda större och för en stund försvann känslan  helt av att vara liten. Då kom på den geniala idéen att allt blir lite större om man sätter ett pris på det. Brevduvan sa vi kallar det för att leka affär.

Överallt ska det finnas någon som säljer och alltid någon som köper. Genialt, sa Nilsson och kände sig för en stund lite större. De vände upp och ned på allt de kunde. Allt gjordes för att hela organisationen skulle få leka affär. 

Tidigt började de som skulle leka affär att bli oroliga för att det inte fungerade. Det fanns andra perspektiv än att leka butik. Det ville inte herr Nilsson höra talas om och den omskolade brevduvan höll med. Han började faktiskt likna en uggla med sina hoanden för att understödja Nilsson.

Så en dag ville inte Nilssons lekkamrater leka med Nilsson mer. Han fick ta sin lilla rosa docksäng och lukta på sina blommor och jag tror att det gör han nog ännu.

I stället för den lilla Nilsson kom den store Buddha. Han kände sig sällan liten. I stället ville han vara vän med alla. 
Nu vet de flesta att den som är vän med alla att de får lite gjort för den mesta av tiden går åt till att vara vän med alla. Det blev ganska vänligt, men det hände förskräckligt lite. Någon sa att Buddha satt och mediterade. Andra sa att han bara ville undvika bråk.

Den fina organisationen som kallades butik, fungerade ganska dåligt utom där man skulle räkna rörlängder och administrera folks skit. 

Nu kom Buddha och hans vänner på att leka butik fungerade inte så bra. Så man beslöt sig för att avskaffa den. Den omskolade brevduvan sa att man skulle avskaffa butiken på det områden där det fungerade. Då skulle nämligen eländet bli lika stort över allt och inte som nu variera. Buddha tyckte inte att det som den omskolade Brevduvan sa lät bra, men han ville ju vara vän med honom så han sa inte emot.

Så nu återstod butiksleken bara där den inte fungerade. Det var kanske inte så klokt att göra så, men eftersom mång tyckte det var en bra lösning just då accepterade Buddha. 

Så nu väntar alla på när idén om att leka butik ska försvinna helt.
Buddha själv undrar om det skulle kunna bli ett sätt att vara vän med alla och det vill han så gärna.

Andra media: NackaVärmdöPosten, länk, länk

Förlängd upphovsrätt strider mot USAs konstitution

Mark Klamberg, länk, berättar om att förlängda tider för upphovsrätt strider mot USAs konstitution, länk. Detta är en intressant utveckling av upphovsrättsdiskussionen.

Vem vakar över den övervakade ?

Är du övervakad?
Piratbyrån har startat en sida för dig som vill kontrollera om du är övervakad av upphovsrättsindustrin. 
Sidan heter www. ipredkoll.se, länk
Den kan vara bra att ha.

Andra media: Veckans Affärer,

måndag 13 april 2009

Ekonomisk nykterhet från Lena Ek

Lena Ek vill göra om Europaparlamententet i Strasbourg till museum. På det sättet skulle man stoppa det ständiga flyttandet mellan Bryssel och Strasbourg. Det är helt centralt för trovärdigheten till EU att detta slöseri stoppas. 
Personligen tycker jag att museet i Strasbourg skulle kunna användas för att beskriva livet för terrorismens offer. 

Bra förslag från Lena.

En ny stjärna tänd

Först var det Paul Potts och nu kommer någon som är ännu mer av en saga. 
Någon med alla odds mot sig, men med en dröm och en  stor talang. 

Med detta youtubeklipp kommer i vart fall jag i kontakt med mina fördomar och det sista skrattet blir Susans. 
En meditativ övning. En liten seger för det mänskliga och för konsten.

Andra media: Aftonbladet,
Andra bloggar: Witchbitch,

söndag 12 april 2009

Vårmusik

Gustaf Mahlers första symfoni, kallad Titanen skrevs mellan 1884-1888.
Enligt Mahler beskriver första satsen hur en skog vaknar. Efter ett tag tonar fågelsången in.

Satsen utvecklas och blir allt mera kraftfull. 
Lyssna och njut!

Andra media: DN,

Lite svensk Påskhumor

lördag 11 april 2009

Första delen av Stig Larssons millenietrilogi

Den 1 mars skulle gått på bio. Tyvärr blev det inget av med det. I stället tillbringade jag en tid på sjukhus för att bli behandlad för en ganska allvarlig muskelskada. 

I går kväll var det dags igen. I bankhuvudet hade jag en annan film, Thomas Videbergs film festen som beskriver en dansk välbeställd familjs hemligheter. Fokus är vad som händer på familjeöverhuvudets 60 års dag. En skakande och ruskigt bra film.

I män som hatar kvinnor är det också en välbeställd familjs hemligheter som avslöjas. Här är hemligheten så stor så att familjeöverhuvudet undrar. Han har undrat många år. Han undrar och har misstankar. De som vet har redan dött en naturlig död. 

Henrik Vanger som är familjens överhuvud har inga illusioner om sina släktingar. Rollgestaltningen av honom bärs upp på ett mycket bra sätt av Sven-Bertil Taube. 

De tre parallella handlingarna i filmen skapar den dynamik som krävs eftersom alla släktingar redan från början är misstänka. 

Noomi Rapace gör det mest övertygande av alla rollporträtten som Lisbeth Salander. Hon är helt enkelt lysande. Nykvist som Blomkvist är däremot ganska platt och träig.

Det är mycket brutalt våld. Vissa medlemmar i Vangerfamiljen för tankarna till Österrike och vad som skett där i en världsberömd källare.

Filosofiskt tar filmen ställningen. Ingen är offer utan alla har ett eget ansvar. Det gör att den i sina yttersta konsekvenser alltid kan bli provocerande. Speciellt i denna tid då många övertrumfar varandra i att vara offer. Sanningen är att vara offer är också ett val. Det andra valet som kan vara oerhört svårt är att välja att ta ansvar.

Andra medier: DN,

torsdag 9 april 2009

Seger för integriteten i Frankrike: det blir inget virtuellt Guantanamo

Den franska nationalförsamlingen sa nej till att stänga av fildelare från internet i upp till ett år, rapporterar SvD, länk. Det är glädjande att det nu dragits en gräns i Frankrike för hur långt man får gå för i kriget mot fildelarna. 

Det virtuella Guantanamo som president Sakozy ville införa blir nu inte av. I dag är det dags att hissa den franska trikoloren för att fira detta.

Andra bloggar: HAX, Rick Falkvinge,

Domen i Tibblemålet ger konsekvenser för Värmdö kommun

Kammarrätten avkunnade i dag sin dom i det så kallade Tibblemålet. Målet gällde om det var lagligt när Täby kommun överförde Tibbleskolan till en privat aktör för 9,2 miljoner inklusive moms. 
Länsrätten svarade att det var helt i sin ordning.

Kammarrätten däremot har en annan mening. I sin dom i målet som har nummer 584-08 säger kammarrätten: 

"att beslutets verkliga innebörd således innefattar en verksamhetsövergång är det det lagligheten av detta förfarande som ska prövas i målet". 

Lite längre ned i domskälen fortsätter domstolen "Har kommunen i en verksamhet som ska överlåtas upparbetat vissa mervärden ska således även dessa värden omfattas av den överenskomna ersättningen".

Enligt kammarrätten har inte Täby kommun tagit betalt för detta. " Beslutet strider således mot beslutet i 2 kap 8§ 2 stycket KL och ska därför redan på denna grund upphävas". Den bestämmelsen talar om att kommuner inte får ge individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare annat om det finns synnerliga skäl för det.

I Värmdö kommun tog kommunen inte ens betalt för inventarierna när Attendo Care fick uppdraget att bedriva äldreboendet Ljung. Det fanns goodwill i verksamheten på äldreboendet Ljung. Den tog man heller inte betalt för. Kammarrrättens dom indikerar att Värmdö kommun inte har följt kommunallagen när man inte tog betalt för inventarier och goodwill.

Detta  kan man mycket väl kalla för en Påsksmäll för Värmdö kommun. 

En riktigt upphandling skulle ha gett alla aktörer möjlighet att konkurrera om driften. Dessutom skulle kommunen tagit hyra för inventarierna eller sålt dem. Slutligen skulle man tagit betalt för upparbetad "goodwill.

Andra media: SvD,

Uppföljning av första april

Det är tufft för Schweizarna nuförtiden. Bankernas medarbetare får inte resa utomlands så nu återstår kanske bara spagettiodlingen, om vi får tro BBC.

onsdag 8 april 2009

Släpp fångarne loss det är vår

Nu står vårtecknen som spön i backen. 
Hasse och Tages film Släpp fångarne loss det är vår från 1975 verkar visa vägen. Radarparet använde sig av Birger Sjöbergs texter. Jag är inte säker på att det hade gått om IPRED lagen funnits då. Den tolkning och omarbetning Hasse och Tage gjorde av Birger Sjöbergs text skulle säkert fått upphovsrättsägarna att se rött.  Sannolikt hade folk berövats en massa skratt genom detta.

I verkligheten har gammelmedia fallit i farstun för en fånge, Annika Östberg. Hon behandlas mer rockstjärna än som den dömde brottsling hon är. Östberg har faktiskt dömts för att ha berövat människor livet i två olika domar.  Jag kan inte annat än hålla med Johan Ingerö om att detta är smaklöst, länk. Rättegångarna har trots allt skett i en rättsstat.

När SvD skriver att Annika har landat finns inga nyanser i artikeln, länk
Kommer hyllningarna från gammelmedia att bli lika stora när Mattias Flink får ett tidsbegränsat straff? Han förövade sitt brott den 11 juni 1994. Dödsoffren var 7 stycken och 3 personer skadades. Han har rean sökt om tidsbegränsning av sitt straff en gång. 
Förhoppningen han hade var att släppas nästa år.

Nu ropar Carl Bilds och Beatrice Ask: Släpp fångarna loss det är vår! 

Några som däremot inte ska släppas trots våren är de som bryter mot IRED lagen.
Därför är det härlig att se att mobiltelefonoperatörer har civilkurage, länk och vägrar lämna ut uppgifter om ip nummer. 

Nu prövas lagen på allvar för första gången. Det är intressant att Antipiratbyrån kan ha gjort dataintrång för att få information om den misstänka eller möjligen tilltänka upphovsrättsboven. Vi kommer nu att få facit på hur mycket upphovsrättsägarna måste ha på fötterna för att ip identiteter ska lämnas ut.

Man skulle önska att Beatrice Ask utbrast i: Släpp IPRED-fångarna loss det är vår!
Som det står längre ned i Birger Sjöbergs text så tror jag att: var människa i sin själ vill väl. 
Det tror jag speciellt gäller de som fildelar för personligt bruk.

Andra media: IDG, Metro,

På postfronten intet nytt

Hänt i Värmdö
Post till påsk?
Den dåliga kvaliteten på postgången gör sig återigen påmind. Jag vet inte om  skälet denna gång är ett utslag reverserad åldersdiskriminering. 

Den så kallade NÄF nämnden fattade beslut den 3 mars 2009 om att utse Attendo Care till utförare för det särskilda boendet Ljung. Beslutet justerades omedelbart. Avtalet är numera undertecknat. Tid för postgången och då talar vi en befordran ända till Danderyd är under 24 timmar. 

Tvärs över vägen ligger Grantomta, med antagen adress i Värmdö kommun. 
Den dåvarande Barn- och Förskolenämnden utsåg den 12 mars förra året (2008) Grantomta Montessoristiftelse som anordnare av förskoleverksamheten. 

I dag skriver vi den 8 april 2009. Det är 393 dagar sedan nämnden fattade sitt beslut. Fortfarande har kommunen inte skrivit under något avtal med Grantomta Montessori. Säkert är det så att brevet med avtalet befordras för glatta livet i skrivande stund. Hittills är befordringstiden som sagt 393 dagar. Sannolikt ett nytt rekord vad gäller postbefordran i kommunen. 
Grattis Magnus Hedenfalk och Monica Fransson, ni har gjort det igen!

Egentligen ville nog vare sig Fransson eller Hedenfalk att Grantomta skulle få uppdraget. Helt naturligt formulerades en ganska surmulen tjänsteskrivelse av beställarkontorets dåvarande vice hövding, numera högste chef, fru Moncia Fransson. Där inbjöds olika anordnare att lämna intresseanmälningar. Skrivelsen är daterad den 13 januari 2009. 

Den 7 mars utformade Fransson en tjänsteskrivelse där hon förespråkade Grantomta. Rubriken var inte därtill nödd och tvungen, men kunde lika väl varit det. Denna skrivelse har tyvärr förkommit i cyberrymden. Därför finns bara nämndens protokoll tillgängligt, länk, på kommunens hemsida 

Om postbilen startade sin resa samma dag som nämnden fattade beslutet och färdas med en hastighet att 50 kilometer i timmen har postiljonen nu avverkat 11,9 varv runt jorden. 
Jag trodde i min enfald att Grantomta låg i Värmdö kommun. 

Nu kan det ligga ett missförstånd bakom detta. Postiljonen kan eventuellt tro att Gran Tomta ligger i Gran Colombia. Då finns det många djungler att leta i.
 
Ett annat alternativ är att Gran Tomta ligger på Gran Canaria. Då kan det vara svårt med båtförbindelserna.
 
Det kan också vara så att postiljonen är inbiten Tintin läsare och då ligger Gran Tomta naturligtvis i närheten av Gran Chapo som omnämns i "Det söderslagna örat". 
Enligt Hergé ligger denna plats mellan Bolivia och Paraguay.

Både det särskilda boende och förskolan ska öppna i höst. 
För barnens skull hoppas jag att avtalet når fram snart med posten

tisdag 7 april 2009

Frankrike får inte hålla i taktpinnen för internets utveckling

I EU sker de stora drabbningarna om hur internet ska se ut i framtiden. 
På ena sidan finns Frankrike som ligger på för att begränsa internet så mycket som möjligt. Även England har en obehaglig inställning till internet. 

EU parlamentarikern Lena Ek, länk, och bloggaren Henrik Alexandersson, länk, höjer ett varnande finger.

Därför är det extra viktigt att de Svenska parlamentarikerna håller emot.

Andra media: Aftonbladet,

måndag 6 april 2009

IPRED pengarna går inte till artisterna

IPRED pengarna går inte till artisterna rapporterar Henrik Alexandersson, länk
I vart fall inte om det blir som i Danmark.
Undrar varför den var så viktig att driva igenom då? 

Extra: SEB och LO samordnar krishanteringen

Effektivt samnyttjande ger resultat. 
Nu gör LO gemensam sak med SEB. Man kommer framöver att utnyttja samma kris- och PR konsultbyrå. I en gemensam kommentar säger Jakob Wallenberg och Wanja Lundby-Wedin: "att vi har båda dålig pejl på vad vanligt folk tycker och därför måste vi ta hjälp av professionell kompetens". 

Genom att utnyttja samma konsult tar vi ansvar i krisen och bringar ned kostnaderna för denna. Vi har också fattat ett beslut om att höga förtroendemän som utmanar allmänhetens känsla för rätt och fel ska få stanna kvar på sina poster, hur mycket det än blåser. Detta gäller båda organisationerna. Skulle det inte hålla fullt ut har vi utvecklat en gemensam fallskärm.

För att stödja varandra har därför Annika Bohlin-Falkengren och Wanja Lundby-Wedin numera formellt bildat ett kvinnligt nätverk. Detta kommer sannolikt att kallas Lifbojen. 

I överenskommelsen ligger också att SEB när LO så önskar bereder Lundby-Wedin en plats i SEBs styrelse. Båda parter är införstådda med att arvodet kommer att utgå enligt de riktlinjer som gällde år 2008. 

För den händelse SEB behöver stötta Bohlin-Falkengren har LO meddelat att man kan bereda henne plats i Swedbanks styrelse. Om fallet är högt och ömmande kan till och med en VD post övervägas.

Visst är Sverige fantastiskt! 

Peter Bondesson (fp): Tack snälla professor Einstein

Hänt i Värmdö
Utbildningnämnden ska besluta om vem som ska få driva förskolan Charlottendal. 

Förvaltningen föreslog att uppdraget skulle gå till företaget Pysslingen. Underlaget för beslutet ansåg man inte att nämndens ledamöter behövde. 
Förvånande nog tyckte även ordföranden Peter Bondesson det var riktigt i början. 

Först efter ett tydligt krav från centerns Bengt Kleijn kom det ett underlag. Tyvärr var det man redovisade ganska bristfälligt. Märkligt nog hade synpunkter och underlag som talade för andra intressenter inte kommit med. 

Det kan kanske skyllas på Värmdös så kallade postsyndrom. Post som inte främjar ledningens åsikter i kommunen tar minst kvadraten så lång tid att distribuera och komma fram jämfört med den som främjar ledningen syften. 

Detta är ett exempel på Einsteins  allmänna relativitetsteori publicerad 1915, länk
Tid/rum är nämligen bara gemensam i lokala referenssystem. Argument och personer som inte tycker som ledningen ingår inte i det lokala systemet med gemensam tid/rums uppfattning. Därför upplever de som har andra uppfattningar än ledningen att distributionen tar så lång tid. Hos ledningen däremot finns inte den upplevelsen. 

Det är bara att beklaga att man måste vara doktorerad fysiker och teknologie doktor för att förstå Värmdö kommuns postgång. Så är det nu bara. En stilla undran är hur många i utbildningsnämnden som har denna utbildning och hur många av tjänstemännen i den så kallade beställarförvaltningen som har denna kompetens. 

Nästa problem i denna diffentialekvation är huruvida man: 
1. överhuvudtaget ska bygga förskolan i Charlottendal
2. om när man i så fall ska bygga den (i år, nästa år, om fem år, tio år)
Redan tidigare hade vi den tredje variabeln om vem som ska vara utförare för det fall man verkligen ska bygga förskolan.

Jag föreslår att man i Värmdös två gymnasieskolor  lägger till en uppgift i de nationella proven där eleverna ska konstruera en tredjegradsekvation av resonemanget ovan. Den som lyckas med uppgiften kan med fördel bli ordförande i utbildningsnämnden till nästa mandatperiod.

En tidigare moderat ordförande i barn- och förskolenämnden fuskade när han skulle konstruera ekvationen och angav byggandet av förskolan som en konstant. Han får därför inte vara med på provet. Rätt ska vara rätt.

Hur som helst ska bästa alternativet vinna och det ska granskas förutsättningslöst av både politiker och tjänstemän

Historien upprepar sig

1934 spenderade Amerikanska staten mycket pengar relativt.
2009 spenderar USA och resten av världen mycket pengar både i abosoluta och relativa tal.

I båda fallen är det för att få igång hjulen. 
Visst är det skillnad när statens del av kakan är en eller två procent och när staten konsumerar 50% av kakan.

Det var framgångsrikt på 30 talet. I dag däremot är jag mycket tveksam till receptet.
Det verkar mer var en alkoholists återställare av berusningen än något annat.

Tipstack för bilden till: Jacob, länk

Andra bloggar: Jinges
Andra media: Aftonbladet, DN, SvD,


söndag 5 april 2009

Forskare kan också tycka fritt och det blir fel

Svenska Dagbladet har i går en artikel om sociala medier, länk
I artikeln refereras en medieforskare vid Stockholms universitet som heter Anja Hirdman. Denne talar om att twitter och andra digitala nätverk skapar en social exkludering. Tyckarkulturen exploderar, anser hon. Sist och slutligen ondgör hon sig över att det råder sämre källkritik på internet.

Min fråga till Hirdmann är vilka vetenskapliga rapporter som ligger bakom hennes uttalanden?
För det är väl inte så att hon själv blivit en del av den exploderande tyckarkulturen?

Personligen tycker jag enbart i denna bloggpost. 
Det vore märkligt om tyckandet exploderat tack vare internet. Sannolikt är det så att tyckandet är konstant men formerna och uttrycken för det ändras. 

De andra frågeställningarna däremot är värda en seriös vetenskaplig utforskning. Om denna inte finns hopas jag att Hirdman tar initiativ till att sådan forskning kommer till stånd.

Socialdemokraternas förlamande konflikt mellan aktiva och "föredettingar"

Verkställande utskottet är ansvariga för socialdemokraternas läge. 
Det kan i mycket jämföras med de övriga partierna partistyrelse. Socialdemokraternas partistyrelse på modiga 33 personer och 15 ersättare kan mer jämföras med ett förtroenderåd hos de andra partierna.

Låt oss se vem som styr (sitter i det verkställande utskottet).
Det är Mona Sahlin, Marita Ulvskog, Wanja Lundby-Wedin, Bosse Ringholm, Elvy Söderström, Pär Nuder, Thomas Östros. Ersättare är: Lars Isaksson, Ulrika Messing, Heléne Fritzon, Stefan Lövden, Ibrahim Baylan och Sven Erik Österberg.
De adjungerade är: Inger Segerström, Nalin Pekul, Peter Weiderud, Tommy Österström, Jytte Gusteland, Kajsa Borgnäs och Stefan Stern.
Det gör 7 ordinarie ledamöter, 6 ersättare och 6 adjungerade. Sammanlagt är det 19 personer.

Vi kan konstatera att verkställande utskottet och ersättarna där är till stor del på väg ut eller redan är ute. 3 finansminstrar eller aspiranter sitter där.

 Göteborg är inte  direkt representerat. Stockholms stad är inte  direkt representerat. Däremot är alla systerorganisationer adjungerade. Inte underligt att dessa inte klarar att styra. Förnyelsen av socialdemokraterna borde kommit mycket tidigare. Storstäderna är inte representerade i den inre cirkeln. Inte underligt att man förlorar där.

När man jämför med moderaterna finner man en viktig skillnad. Hos moderaterna finns det ett nätverk som heter moderata seniorer. 16% av väljarna är nämligen 65 år eller däröver. Det har inte socialdemokraterna. De hyllar bara de unga. en mycket farlig strategi. EU perspektivet svagt representerat.

Moderaterna har 15 ledamöter i sin partistyrelse. Där sitter Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson, Magdalena Andersson, Beatrice Ask, Gustaf Douglas, Chrisoffer Fjellner, Susanne Haby, Anna Ibrisagic, Pia Kinhult, Erik Langby, Madelen Raukas, Sten Tolgfors, Hans Wallmark, Niklas Wykman och Per Schlingman. 

Äldste ledamoten Gustaf Douglas är 71 år. Han representerar en central grupp, de äldre. Dessutom är han företagare och kapitalist. Han sitter inte i riksdagen. Han är dessutom Stockholmare. Han är en aktiv 65+are. 

Alla i detta gäng bidrar och för partiet framåt. Fokus i styrelsen är på de geografiska områden som är centrala för partiet. Douglas motsvarighet hos socialdemokraterna är Bosse Ringholm, 67 år som Pär Nuder placerat på gubbhyllan. Det skiljer i hur man ser på de äldre. Socialdemokraterna kunde valt någon som verkligen tillför de äldres perspektiv. Det avstrå man från. 

Hos moderaterna finns ingen spänning mellan "föredettingar" och nu verksamma. Alla drar åt samma håll. Det är inte svårt att förstå varför resultatet skiljer mellan de två partierna bara genom att titta på de ledande organen.

Nu försöker socialdemokraterna kortsiktigt rädda skinnet genom att offra Wanja, länk. Det lär inte fungera.
Vad som behövs är att byta ut en föråldrad ledning och struktur.