torsdag 31 maj 2012

Kommunalråd med spenderbyxor

Hänt i Värmdö
Nu har Värmdö kommun varit ute på shoppingrunda.
Ett vindkraftverk. På prislappen står det 50 miljoner kronor. Ett antal hamnfastigheter, länk. På prislappen står det 147,5 miljoner kronor. Totalt har Värmdö kommun shoppat för cirka 200 miljoner genom dessa två beslut, när lagfarterna är betalda.

Samtidigt har bloggen redovisat den galopperande skulden för Värmdö kommun. Nu läggs det ytterligare 200 miljoner till denna redan mycket höga skuld.

Vindkraftsinvesteringar är osäkra för tillfället. Oklarheter kring rättsläget kan göra sådana ganska olönsamma. Det visade en rapport till politikerna på. Ändrå valde man att spendera.

På vilket sätt kommer Värmdö kommun att kunna skapa värde för innevånarna genom hamnfastighetsförvärvet? Byggnaderna är fantastiskt belägna och det finns potential. Det medger gärna bloggen. Om man förvärvar i denna storleksordning måste man våga sälja i minst samma utsträckning.
När kommer pressreleasen om att Värmdö kommun säljer fastigheter?

Sur primadonna

Hänt i Värmdö
Ungdomssamordnaren, "nästankommunalrådet"och ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Fredrik Sneibjerg och en hel del andra är inte inbjudan till invigningen av konsthallen Artipelag, länk.

En okänd person med god insyn i premiärer meddelar att man i Värmdö fått sin egen Alice Timander i herr "nästankommunalrådet Sneibjerg". Undrar bara om han kommer att byta ut munkjackan mot leopardmöstrade byxor snart.

Vad "nästankommunalrådet" Max Ljungberg, mp tycker om att inte ha blivit bjuden är inte känt.

Till andra ledande kommunala dignitärer säger bloggen: Är ni intresserade, så är det bara att lösa inträde. Konsthallen har ju snart öppnat, länk.

Nytt om vem som ska styra Värmdö

Hänt i Värmdö
Kommunalrådet Peter "Farbror Frej" tackar nej till att bli kommunstyrelseordförande i Värmdö.
Så nu har kommunfullmäktiges ordförande, borgmästarinnan Monica Pettersson en konkurrent mindre. Samtidigt står hon bara till förfogande fram till 2014. Sedan får man välja någon annan.
Från källor med insyn i processen talas det allt mer om borgmästarinnan Pettersson som värmdömoderaternas svar på Svem Erik Österberg. I det längsta vill man hitta någon annan.

Det blir nog så att valberedningen kommer att fråga mycket brett för att få så stort underlag som bara möjligt.

Blogggen å sin sida har sin favoritkandidat klar; tidigare kommunfullmäktigeordföranden i Stockholms stad. Då skulle det snabbt bli ordning och red. Dessutom förmodligen ett bättre klimat mellan alla partier i Värmdö kommun. Undrar bara om Bladholm vill?

Vilken kommun är bäst att bo i

Tidningen Focus publicerar en rankinglista över hur bra det är att bo i olika kommuner, länk  länk.
Enligt listan, länk länk kommer Danderyd på plats 5, Sollentuna på plats 6, Vallentuna på plats 8, Täby på plats 12, Lidingö på plats 13 och Nacka på 16 plats.
Värmdö däremot kommun hamnar först på plats 77. En av anledningarna till att det inte är bättre att bo i Värmdö är det enligt tidningen att det är mycket dåligt att "ha familj" i Värmdö.

Den vinnande kommunen, Habos kommunalråd Thomas Werthén förklarar varför:

"– Vi har inte ens någon näringslivschef, säger Thomas Werthén. Det är jag, kommunchefen och oppositionsrådet som tar hand om det mesta. Vi är nästan tjänstemän samtidigt.
Han menar att det goda näringslivsklimatet i kommunen beror på att det finns en samsyn mellan politikerna att företagande hör ihop med att erbjuda ett bra boende, bra skolor och bra vård. När alla faktorer samverkar skapas en god företagaranda."
Andra förklaringar är enligt artikeln i tidningen Focus:
"Habo har en ung medelålder och ett högt födelseöverskott. Det är vanligt att precis som Fredrik Elmér flytta hit när man skaffar barn och vill slå sig till ro. När barnen växer upp kan de gå i skolor som visar på bra resultat."


Något att fundera på för Värmdös politiker.

onsdag 23 maj 2012

Centerpartist stannar i kommunen

Hänt i Värmdö
Det har spekulerats om vart den centerpartistiske kommunfullmäktigeledamoten Ina Ununger flyttar. Enligt källor som bloggen varit i kontakt med planerar hon flytta inom kommunen.
Nästa bostad lär bli någon av bostadsrättsföreningarna i Fågelbro. Det som i folkmun kallas Grönköping. Först ska huset på Ingarö dock verkligen säljas.

Moderaterna tar tillbaka Schlingmann

Per Schlingmann byter jobb, länk, länk, länk.
Den närmast geniförklarade mannen bakom de "nya moderaterna" går tillbaka till partiarbetet.
Ett klokt beslut.

Schlingmann är en av svensk politiks skarpaste hjärnor. Nu är han tillbaka där framgångsresan började i det moderata partikansliet. Detta kommer att stärka moderaterna i valet 2014. Samtidigt skapar man ett nytt jobb för Schlingmann i moderatena. Så han går inte tillbaka till att bli partisekreterare. Han blir något mer. Redan här märker man att just, spindoktorn, är tillbaka.

Det blir allt mer av match 2014. Fokuseringen hos de två stora partierna blir tydligare.

lördag 19 maj 2012

Avgående konung Erik gör på annat sätt än Värmdös egen "Nalle"

Hänt i Värmdö
I Nacka kommun meddelar den avgående kommunstyrelseordföranden Erik Langby att han inte ska lägga sig i vem hans efterträdare blir. Klokt tycker bloggen.

Värmdös avgående kommunstyrelseordförande ser saken på annat sätt. Han är mycket aktiv i efterträdarprocessen.
Mindre klokt kan man tycka. Dessutom ganska tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv. Nallen, verkar dessutom sikta på att vara kvar i kommunfullmäktige valperioden ut.
Även detta finns det anledning att diskutera det kloka i.

En fågel viskade i bloggens öra att valet av kommunstyrelseordförande denna gång slutgiltigt ska göras av fullmäktigegruppen. Varför det, kvittrade fågeln?
Förra gången var det partiföreningen som valde.

Nu visar det sig att resultat kan bli olika om det är partiföreningen som väljer eller om det är fullmäktigegruppen.
En intressant observation förresten.
Samma fågel kvittrade vidare och sa att egentligen borde man vara överens om samma kandidat för att kunna välja den. Undrar om man är så klok, kvittrade fågeln vidare.

En annan fågel undrade om Peter "Farbror Frej" Frej kommer att ställa krav på att bli kallad Peter "den Store" om han väljs till kommunstyrelseordförande.

Vad som däremot är absolut no, no är att kalla Monica Pettersson för "Kung byxlös" om hon väljs till kommunstyrelseordförande. Å andra sidan skulle hon säkert inte ha något emot att bli beskriven som Drottning Margaretha, länk i wikipedia: "I sitt uppträdande var Margareta vänlig och intagande, medan däremot hennes handlingssätt ofta var myndigt och strängt. Hon var alltid sansad och genomtänkt, aldrig överilad i sina handlingar. Smidigt förstod hon falla undan för opposition och anpassa sig efter förhållandena, men fortsatte att verka för sina egna planer på längre sikt. Hennes överlägsna klokhet beundrades till och med av hennes motståndare, men betecknades både i svenska och tyska krönikor som slughet."

Om statistik och värdet av den

Hänt i Värmdö
Procent och statistik kan ställa till det ibland. Däremot kan man undra om inte annan typ av statistik ger intressant information.

Två tredjedelar av Värmdöcenterns kommunfullmäktigeledamöter håller just nu på att byta bostad.
Den ena är kommunfullmäktigeledamoten Ina Ununger som försöker sälja sitt och sin makes hus på
Golfvägen, Ingarö, länk. Den andra är den över 70 årige kommunfulmäktigeledamoten Hans Lindqvist som försöker sälja sin och hustruns 7 rumsvilla på Backvägen, länk.

Är det månne så att någon av dem funderar på att flytta från kommunen, skiljer sig eller bara vill ha ett mindre boende?

Om någon av dem flyttar från kommunen kan de inte sitta kvar i kommunfullmäktige.
Det har enligt bloggen ett stort allmänintresse.

Fotnot:
Enligt vad bloggen inhämtat avser inte den tredje kommunfullmäktigeledamoten, Henrik Paulsen att byta bostad.

torsdag 17 maj 2012

Grexit inte ett hot utan en möjlighet

Nu verkar politikerna i Europa lite nyvaket fundera över hur Greklands uttåg ur Euron kan ske, länk. Enligt Svenska Dagbladet menar företrädare för sedeltillverkningsföretaget de la Rue att det krävs cirka fyra månader för att genomföra en sådan process, länk. Grekerna själva går till val den 17 juni, länk. Efter det lär vi veta närmare om utträdet.

Uttåget ur Euron är förvisso förknippat med utmaningar av både juridisk och logistikkaraktär. Det kommer inte att resultera i Europas undergång som många hotat med.
Måhända kan det resultera i att land nummer två lämnar unionen. Ett land har redan lämnat den. Det var Grönland som lämnade EU 1985 efter en folkomröstning 1982. Det är inte otroligt att Grekland kommer att ta samma steg eller möjligen tvingas lämna EU, men långt ifrån säkert.

En Euro utan Grekland har självklart en högre trovärdighet. För Europa innebär det på sikt rejäla fördelar med en Euro där länderna som ingår i samarbetet följer vissa självklara regler. Samtidigt måste man ställa sig frågan om Europrojektet har framtiden för sig?
Måhända är en mycket mera homogen och mindre valutaunion mera ändamålsenlig. Benelux och Frankrike skulle kunna vara en sådan storlek.

Denna "nyordning" behöver inte hindra fria flöden av varor och tjänster. För i praktiken är det ju en återgång till en gammal ordning. Den stora skillnaden är vem som tar valutarisken. I ett Europa med många valutor är det många som tar relativt små risker. I ett Euroeuropa är det ett litet antal regeringar, närmare bestämt 17 stycken som tar valutarisken. Det säger sig själv att marknadsekonomin fungerar bättre om risker fördelas på många. Det märkliga är att vetenskapen företrädd av nationalekonomerna inte varnat för konsekvenserna av detta.

Den tilltalande, men tokiga idén om att företagen ska slippa valutarisken och lämpa över den på regeringarna tilltalade både näringsliv och regeringar. Detta av lätt insedda skäl.
Problemet var bara att man gick från fungerande mekanismer till icke fungerande mekanismer. Valutaförluster och valutavinster på balansräkningen är sunda. Regeringar som inte kan justera valutakursen i yttersta nödfall om den ekonomiska utvecklingen kräver det saknar kanske det viktigaste verktyget. Flytande växelkurser ställer faktiskt krav på trovärdig ekonomisk politik. Det gör inte fasta växelkurser eller Euron i ett något kortare perspektiv. Fasta växelkurser eller Euron bygger upp spänningar som likt kontinentalplatteförskjutningarna skapar stora spänningar. Här skapas kriser som uppträder med viss regelbundenhet.

På många sätt är ett stort antal valutor att föredra framför Euron. Det minskar paradoxalt nog politikens inflytande över ekonomin. Man tvingas föra en politik som är trovärdig. Sveriges flytande växelkurs är ett exempel på detta.

En nedmonteringen eller mindre Euro är bra för uthållig ekonomisk utveckling i Europa.

Ett införande av Francen eller en mini Euro tillsammans med Beneluxområdet skulle ge president Hollande möjlighet att föra den politik han vill. Frankrike skulle ensamt få ta konsekvenserna av politiken med en radikalt sämre växelkurs och högre Francräntor.
Med Euron som idag, får 17 regeringar vara med och dela på konsekvenserna av politiken.

EU har många fördelar och några betydande nackdelar. Euron har flest nackdelar. Det börjar bli dags att EU fokuserar på att bli bättre för dess medborgare. Det innebär att strukturkonserverande stöd, bör förpassas till historieboken. Fortfarande i dag består 40% av EUs budget av jordbrukssubventioner. Av dessa går strax under 50% till franska bönder.

Ett livskraftigt Europa behöver politiker som inte konserverar otidsenliga strukturer. Det behöver strukturer som underlättar ekonomisk utveckling. Euron och olika former av statsstöd har en förmåga att konservera det som inte är livskraftigt.

Det behövs mer marknadsekonomi i Europa - inte mindre.
   
Hänt i Värmdö
Nu har nomineringskommitten i Värmdömoderaterna bestämt sig för vilken process man ska ha för att utse ny komunstyrelseordförande. Processen man valt är en utdragen variant. Så här ser den ut:


"Maj Nomineringskommittén arbetar med att ta fram en kravprofil, d v s en bild av vad det
är för person vi söker, vilka erfarenheter som är önskvärda, egenskaper etc

15-22 maj Nomineringskommittén ringer alla KF-ledamöter och ersättare för personlig intervju i
syfte att hämta in synpunkter på bl a kravprofil, pejla av eget intresse för rollen samt
hämta in eventuella förslag på lämpliga personer.

1 juni Föreningsmöte. Nomineringskommittén bjuder
in till diskussion: hur ser medlemmarna på rollen som KSO, vad förväntar man sig, vad
ser man för typ av person, vilka erfarenheter är önskvärda etc

Juni Intervjuer med potentiella kandidater
Ev ytterligare medlemsmöte. Detta beror på hur processen fortskrider.

13 aug Nomineringskommittén presenterar sitt förslag i ett utskick till KF-gruppen samt till
alla medlemmar

20 aug Föreningsmöte för alla medlemmar direkt åtföljt av M-grupp. Först diskuteras
förslaget på föreningsmötet och föreningen fattar beslut om vilken kandidat man
skulle vilja se i den aktuella rollen. Efter detta gör de ordinarie KF-ledamöterna
(alternativt de ersättare som ska tjänstgöra på kommande KF-sammanträde) det
formella valet.

29 aug Kommunfullmäktige väljer nytt kommunalråd, tillika KSO"

I Nacka blir det klarare om vem som efterträder Erik Langby

I Nacka anmäler riksdagsmannen Mats Gerdau att han kan ta över efter Erik Langby, länk.
Mycket talar för att just Gerdau blir ny kommunstyrelseordförande i Nacka.

Sannolikt kommer inte processen att ske utan strid, men mycket talar för att Gerdau kommer att stå som slutgiltig segrare. På många sätt är det det ett naturligt steg för honom att återvända till kommunalpolitiken.

Att vara kommunstyrelseordförande är operativt och man kan se resultat av det man gör. Det skiljer sig radikalt från riksdagsmannajobbet. Så valet mellan posterna är enkelt för en politiker som vill åstadkomma något.  I Gerdaus fall sammanfaller hans intresse med att Sofia Arkelsten lämnar uppdraget som partisekreterare för moderaterna. Enligt uppgifter till bloggen har Gerdau varit nära lierad med Arkelsten.

Mats Gerdau fick i riksdagsvalet 2010 183 personröster.
Som kommunstyrelseordförande slipper han vara med att kämpa i den som det väntas mycket hårda kampen om vem som ska får stå på riksdagslistan för moderaterna. Som moderat och kommunstyrelsordförande kan han vara relativt säker på att sitta kvar på sin post efter valet 2014 nästan oavsett hur det går för moderaterna.

I Värmdö kommun är det osäkrare än någonsin om vem som blir ny kommunstyrelseordförande


I dag är det Norges nationaldag

onsdag 16 maj 2012

Originalets Frankie Boy och inte kopiorna


Ytterligare en Frankie Boy


Ledande män från Värmdö la ut kursen för Åres ledande

Värmdö kommun är spännande. Det vittnar inte minst inläggen på denna blogg om.
Åre kommun är en annan spännande kommun. Åre kommun och Värmdö kommun har det gemensamt att man anlitar en konsult vid namn Frankie Spjut.
Nämnde Spjut är aktiv i bolaget Solfving Efeso AB.

En rapport om Värmdö kommuns soliditet har man presenterat. Bloggen har kommenterat denna under rubriken: "Mycket snack och liten verkstad", länk. Så liten var förresten inte verkstaden. Rapporten kostade Värmdö kommuns skattebetalare 300.000 kronor.
Inte illa för något som höll en konsekvent och låg kvalitet.
Vad bolaget Solfving Efeso AB inte berättade om är att man under tre år lyckats minska sin engen soliditet från 36,15% år 2008 till 6,62% år 2010, länk. Det borde ju egentligen betyda att man har så svag ekonomi att bolaget skulle vara diskvalificerad från kommunala uppdrag. Så svag soliditet bör inget bolag ha.

Nu är det ju så att konsulter som anlitas i en kommun gärna anlitas i andra kommuner.
I Värmdös fall har kommundirektören Stellan Folkesson engagerat Spjut. I Åres fall är det kommunchefen Per Eric Magnusson som engagerat samma Spjut. Bloggen vet inte om det är detta som kallas Spjutkastning.

Nu kom konsulten Spjut på en genial idé: Värmdö kommun skulle kunna berätta för Åre kommun om sin organisation. För konsulten Spjut var detta strålande. Hans båda uppdragsgivare Värmdö och Åre kunde dela sina erfarenheter. Båda skulle kunna sola sig i glansen av resultaten skapades av konsulten Spjut.
Briljant, kan man tycka.

Sagt och gjort, kommundirektören Stellan Folkesson och kommunstyrelsens avgående ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjö satte sig på planet till Åre.
Man berättade om den sammanhållna organisationen. Om man får förstå kommunchefen Per Eric Magnusson i Åre kommun så berättade man om den långa processen för att införa en ny organisation.

Nu säger säkert många att det stämmer ju inte. Problemet var ju det motsatta. Organisationen kritiserades för att införas allt för snabbt och utan konsekvensbeskrivningar. Bloggen vet dessutom att den/de som införde den nya organisationen var varken var Alversjö eller Folkesson.
Det var kommunstyrelsens ännu mera dåvarande ordförande Jonas Nilsson och den tidigare kommundirektören Magnus Hedenfalk.
Så själva införandet av organisationen hade de ingen kunskap om.

Någon kan förvisso tycka att det är lite märkligt att tala om något som man inte vet så mycket om. Å andra sidan spelar det kanske inte så stor roll vad är man talar om, givet att det är underhållande. Om man ska ha saklig information kan det däremot vålla en del bekymmer. Nu vet ju inte denna blogg om föredraget var underhållning eller information. Så det finns ingen anledning att fundera över informationens tillförlitlighet. Alla och inte minst politiker vill ju ha kul.

Alversjö och Folkesson talade också om gränslinjen mellan politik och tjänstemän. Enligt kommunchefen Magnusson i Åre berättade man inte om att denna blev ganska besvärlig, med den organisation man har i Värmdö.
Det kan man ju förstå. I denna värld med så mycket information finns ju inte någon som minns allt. Det gäller även herrarna Folkesson och Alversjö.

Om Åre kommun och Värmdö kommun har samma revisionsbyrå vet inte bloggen.
Bloggen vet inte heller om Alversjö och Folkesson berättat om de grava anmärkningarna som man riktat mot Värmdö kommun. Det kanske kan vara intressant för Åre kommun att bjuda in KPMG att berätta om detta, men det får man göra vid ett annat tillfälle. Vad revisorerna i Värmdö kommun kritiserat är en organisation och ledning som inte fungerar. Undrar om man berättade om det?

I Åre skulle man visst minska byråkratin med 1,9 miljoner kronor.
Det var ett av skälen till varför de kloka männen från Värmdö skulle berätta om sina erfarenheter för Jämtlänningarna.  Om man förstår föredragshållarna Folkesson och Alversjö rätt så hade de glömt berätta att Värmdös byråkrati har vuxit så till den milda grad att man vuxit ur kommunalhuset.
Bloggen förstår att även här är det svårt att minnas allt.
Plus eller minus, ökning eller minskning, vad spelar det för roll?
Det  är bättre att vara underhållande.

Jackie fixade ju faktiskt en resa till Åre. Det är ju inte så illa, kan man tycka.

På frågan om Folkesson och Alversjö var underhållande ville inte Magnusson i Åre svara.
Man kan ju undra, varför?

tisdag 8 maj 2012

Koalitionen hotar spricka

Hänt i Värmdö
Medan den styrande koalitionen förhandlar om fokus i politiken växer sprickorna.
Under stora delar av måndagen fortgick förhandlingar. Det parti som initierat förhandlingarna är miljöpartiet.
I stället för framåtsyftande diskussioner ägnades förhandlingarna åt brandsläckning.
En av de centrala frågorna var om hur man ska lösa frågan om vuxenutbildningen utan att spräcka koalitionen. Här är moderater och miljöpartister på kollisionskurs.

Samtidigt tar småpartierna ton, länk. Kristdemokraterna och folkpartiet vill involveras i valprocessen av ny kommunstyrelseordförande. Både Stefan "Pastorn" Dozzi från kd och Anders "Ankan" Bergman från fp menar att just de måste få en mera central roll. Dessa utspel irriterar moderaterna. Budskapet är: sitt still i båten.

Från moderat håll menar ledande företrädare att det var fel person som avgick. Den som borde avgått var Max"Lemuren" Ljungberg. Han framstår enligt bloggens källa som en närmast tondöv solist. En man som inte är van att spela i lag, menar andra. Ytterligare någon menar att Ljungberg ligger långt ut på vänsterkanten och genom detta blir ett stort problem.

Bloggen menar att det är strategiskt fel att dra ut på nomineringsprocessen av ny kommunstyrelseordförande över sommaren. Det riskerar att öppna upp för mygel och kupper.
Processen bör vara mycket mer koncentrerad för att inte riskera slita sönder koalitionen inifrån.


Vem blir ny kommunstyrelseordförande i Värmdö?

Hänt i Värmdö
Där har moderaterna dragit igång processen att hitta ny kommunstyrelseordförande.
Processen leds från i går av en nomineringskommitté som består av moderaternas ordförande, Maria Ros Jernberg, Irene Ulfvin, Elisabeth Dingertz, Ove Ramel och Magnus Norberg. Maria Ros Jernberg är sammankallande i kommittén.

Planen är att man till efter sommaren ska ha funnit en kandidat som kan väljas av kommunfullmäktige i augusti. Ansvaret för att välja ligger inte hos alla medlemmar. Det ligger hos den moderata fullmäktigegruppen som består av: Lars Erik Alversjö, Monica Pettersson, Göran Jansson, Peter Frej, Marie Bladholm, Camilla Lien, Elisabeth Dingertz, Johan Hedberg, Affi Stork, Hans-Ove Görtz, Malin Bellander, Deshira Flankör, Lars Melin, Erik Pettersson, Mikael Sjökvist, Cecilia Lindberg, Ann Fylkner, Mir Nasim och Björn Ulfvin.
Det är 19 personer som har avgörandet i sina händer. 10 röster räcker rent teoretiskt för att vinna valet.

Vem blir det, frågar många bloggen?
Många kommer att känna sig kallade, men enbart en blir utvald. Valet riskerar att bli mer av vem man inte vill ha än en process om vem man verkligen vill ha. Det bli en utmaning för valberedningen. Mest sannolikt väljer man någon ur fullmäktigegruppen

Först, Värmdömoderaternas egen Greta Garbo, Göran Jansson, lär vare sig vara intresserad eller ha chans att bli vald.

I valet förra gången, för tre år sedan ställe Monica Pettersson upp mot Lars Erik Alversjö. Hon förlorade knappt. Monica kommer med stor sannolikhet att ställa upp även denna gång. Som politiker är hon habil och skulle klara jobbet, men hon lär har svårt att få en majoritet bakom sig.

Peter Frej har låtit förstå att han är den mest lämpliga kandidaten. Huruvida det är fler än han själv som har den åsikten lär visa sig, men han är en sannolik kandidat om man ser på gruppen som väljer.

Marie Bladhom lär också ställa upp. Hennes chanser är förmodligen relativt begränsade. Å andra sidan verkar hon sakta men säkert vinna ökad respekt för sitt sätt fungera som gruppledare och politiker.

Malin Bellander kan också tänkas ställas upp. Får nog betraktas som en högoddsare.

Deshira Flankör kommer säkert också att ställa upp. Kan märkligt nog vara en kompromisskandidat som fullmäktigegruppen kan acceptera. Hennes begränsade erfarenhet talar dock starkt emot henne.

Bo Bladholm hade i de flesta av Sveriges kommuner betraktats som det naturliga valet. Han har kompetens, pondus och unik erfarenhet. Nu talar vi om Värmdö och därför lär han inte komma på tal. Han kan dessutom vara ett hinder för Marie Bladholm att bli vald. Inte direkt, men indirekt.

Sannolikt kommer processen att resultera i ett antal, den tar vi inte. Den kan vi inte enas om. Då kan det bli fråga om att få hjälp utifrån. En regeringsombildning i sommar/höst kan skapa nya spelförutsättningar. Annars får nog just valberedningens sammankallande anses vara en av favoriterna om man inte kan enas ganska tidigt i processen.

Bra eller dåligt, är svårt att veta.

En komplikation lär vara att koalitionsparterna i den styrande majoriteten lär ha synpunkter. En utdragen process riskerar att göra allt än mera vingligt än nödvändigt. En som speciellt lär känna av förändringen är Värmdös nuvarande "politiske kamrer" Anders "Ankan" Bergman. Han riskerar att förlora mycket i inflytande under en mera kraftfull kommunstyrelseordförande. Även andra i ledningen lär känna av maktskiftet. Det kan bli stora påfrestningar. Effekten kan bli att koalitionen spricker.

En sak lär dock vara säker. Stefan "Pastorn" Dozzi, från kristdemokraterna lär inte bli ny kommunstyrelseordförande, även om han försiktigtvis lanserat sig på facebook som det.
Han lär inte bli betraktad som en ny Messias. I stället har tilltaget gett en del sura reaktioner från ledande moderater.

måndag 7 maj 2012

Partiledaredebatten i går

Så möttes de då.
Det är svårt att säga om man ska brista ut i äntligen, med de debatterade.
Reinfeldt, länk, länk vs Löfven var vad saken gällde i går.

Debatten lär inte har frälst så många nya. Inga konkreta besked från Löfven. I stället höll han sig på sin planhalva. Det som möjligen oroade var att Reinfeldt i attityd påminde en del om Göran Persson inför 2006 års val. Antydningar till att vara lite för mer och överlägsen, mästrande kan ha retat en del.
Reinfeldt får inte bli "Buffel-Reinfeldt". Då är loppet kört för honom.

De övriga borgerliga partierna och miljöpartiet blev statister.
Jimmy Åkesson dök upp gång efter annan om menade att invandringen var all ondskas uppkomst. På samma sätt menade Jonas Sjöstedt att det privata näringslivet är all ondskas uppkomst. Ingen av dessa två framstod med någon trovärdighet, utom möjligen för de redan frälsta.

Rent retoriskt var Jan Björklund underhållande, men mer som en bakgrund till de "två stora".

Det enda som stod klart var att det finns ett oppositionsparti värt namnet igen.

Den finansiella oron ökar

I och med valen under söndagen går Europa mot mera kaos än stabilitet.

Greklands väljare straffar partierna som slöt avtalen med IMF och EU.
Frankrike väljer Francois Hollande till  ny president, länk. Entrébiljetten är stora och ofinansierade gåvor till folket.
Angela Merkels parti, CDU förlorar delstatsvalet i Schleswig-Holstein, länk. Det försvagar hennes position.
Merkel inleder samtal med Hollande för att se om det finns möjligheter att finna en gemensam plattform, länk eller om det blir till att börja på ruta ett.
Allt fler signaler om att FEDs likviditetspolitik kommer att resultera i en dollarkrasch. Fram till i mars nästa år finns dock en överenskommelse i kongressen som kommer att innebära ett relativt lugn.

Det som ligger i korten är ett starkt inflationstryck. Sedelpressarna i USA och i bland annat Frankrike kommer att gå för högtryck. Marknaden kommer att vilja ha ännu bättre betalt för att ta statsrisker.

Vi talar inte längre om, utan när Grekland lämnar Euron. Detta senare har marknaden närmast diskonterat redan.

Styrkan i ekonomin förflyttas allt mer från staterna till företagen. Paradoxen blir att en vänsterpolitik ger ett mer högerinriktat samhälle.

Väljarna är trötta på åtstramningar. Populism tilltalar.
Världen har två stora valutor som inte har förtroende.

Att ett land som Frankrike väljer en farlig väg oroar egentligen mer än att Grekerna kastar ut politiker som träffade åtstramningsavtalen. Konsekvenserna av missgrepp i Frankrike blir mycket större än i det ekonomiskt "lilla" Grekland.

I Frankrike har vi sett stora förändringar i modern tid som förskräcker. President Mitterands förstatliganden av bankerna 1982 förskräcker. Hans förstatliganden sträckte sig längre, närmare 25% av alla anställda arbetade på 1980 talets mitt i statligt ägda företag efter genomförandet av hans "reformer".

"Tillväxtordet" som det talas om innehåller minst ett mycket riskabelt element. Det underförstådda att staten/staterna, det offentliga i olika former ska finansiera denna tillväxt. Det innebär högre skuldsättning. Precis raka motsatsen till vad som behövs. Samtidigt behöver flera av Europas länder strukturella åtgärder för att ha förmågan att generera tillväxt. Om detta är det tyst.

Hollande är farlig för Europa eftersom han saknar ledarskap och styrka kombinerat med en statssocialistisk vision. Av Hollandes reformer blir det kanske mindre av trots allt. Initialt kommer säkert en del kostsamma reformer att genomföras, där staten kommer att stå för notan och vara finansierade via lån.

Frankrike behöver handlingskraft och inte den förlamning som Hollande kanske mest sannolikt kommer att skapa i den Fransak moderniseringsprocessen. Mycket talar för att dåligt blir värre i Frankrike.
Det kommer inte att underlätta för Europas återhämtning.

söndag 6 maj 2012

Demoskop visar opinionsläget

Demoskop, länk och tidningen Expressen publicerade häromdagen en ny väljarbarometer.

Resultaten är som följer (förändringar sedan april mätningen):

S:    35,5 +1,4%
V:     5,7  -0,8%
MP: 10,2 +0,7%

M.  30.1 +0,2%
F:      4,7 -0,5%
C:      4,8 +0,6%
KD    3,4 +0,3%

SD     4,6 -2,0%

Trenden står sig. 2/3 av väljarna finns hos socialdemokrater och moderater. Sannolikt kommer partierna över tid att bli jämnstora. I vart fall ju närmare valet 2014 vi kommer.

Kristdemokraterna är sedan länge "tristdemokraterna". Hur de ska klara sig kvar i riksdagen återstår att se. Det var länge sedan några siffror indikerade fortsatt liv i riksdagen. Som det nu ser ut verkar ett valkretsmandat möjligt inte mer.
Såvida inte Jesus eller snarare farbror Alf kommer tillbaka från Bryssel och leder partiet.
I annat fall är det nog kört.

Folkpartiet, centern, vänstern och sverigedemokraterna är femprocentspartier. Inte undra på. De syns knappt.

Jan Björklund riskerar att bytas ut om inte något sker i opinionsmätningarna. Folkpartiet är inte uthålliga med sina ledare. Finn fel och fort ut är mottot där.

Annie Lööf måste både visa att hon är liberal och får igenom förslag för att kunna vända trenden. Annars kommer partiets vänsterflygel att ta över makten, vilket försvagar Alliansregeringen.

Miljöpartiet ligger kring 10%. Här finns det kommande valets vågmästare. Det block man väljer kommer att bilda regering.

Alliansregeringen sliter med att väljarna är trötta på dem. Inte nödvändigtvis för att man för en dålig politik. Nej, det är mera så att nyhetens behag är över. Så länge man är de enda som måste visa korten, rent politiskt är detta också en nackdel.

Socialdemokraterna kan bara kritisera. Det ger poäng. Man har hittills inte visat några kort. Så kommer det att fortsätta. Alla vet att det är ett vinnande koncept.

Fortfarande kan mycket hända. -Valet är ju först 2014.


Åsikternas extreme make over

Socialdemokratin har i vår presenterat två extreme makovers.

Den första är naturligtvis fackbasen Stefan Löfven. Den bistra och mustiga samshällkritiken har försvunnit. I stället är det en lågmäld och ganska ointressant, men saklig debattör som kliver fram. Svenska Dagbladet skildrar fenomenet i en artikel i dag, länk.
Om Rut avdraget sa han tidigare: ”Medan de som har råd får gräsmattan klippt, nybonade golv och assistans med sitt barbequeparty så får våra medlemmar ta smällen.”
Numera är han för Rut.

Den andra är Thomas Östros som lämnar riksdagen, länk för att bli vd för bankföreningen, länk.
Tidigare mot bonusar och numera för, länk.

Det är underligt hur fort det svänger

Frankrike på fel väg?

Ett avgörande val för ekonomin i Europa sker i dag. Den andra valomgången av stapeln i det franska presidentvalet just nu, länk, länk. Det mesta talar för att Francois Hollande, länk kommer att gå segrande ur kampen mot Nicolas Sarkozi.

Givet att Hollande genomför vad han lovat kommer det att få allvarliga konsekvenser, länk. Balans i Fransk statsbudet först år 2017 omförhandling av stabilitetspakten är två förslag som marknaden inte kommer att gilla. Det finns många fler obehagligheter i hans program. Populism blandas med att han inte accepterar realiteter. En mycket dålig kombination. Dessutom återkommer man alt oftare till om det går att lita på den officiella statistiken vad gäller fransk ekonomi. Den kan vara i ännu sämre skick än vad som redan är känt.

Med Holland vid rodret är det första man får hoppas att han inte genomför sin politik. Lite som Gerhard Schröder i Tyskland en gång.
I andra hand att marknaden visar vad man tycker om politiken (vilket man redan försiktigt gjort) och Hollande tar intryck dvs ändrar politiken.
I annat fall kommer turbulensen i Europeeisk ekonomi att öka drastiskt.

En av Europas ekonomiska sjuklingar står inför ett vägval i dag. Det mesta talar för att man kommer att göra ett felval.
I kväll, när vallokalerna stängt lär vi veta mer.

onsdag 2 maj 2012

Marsch tillägnad Lars Erik "Nallen" Alversjö

Björneborgarnas marsch på finska är en bra sammanfattning på Lars Erik Alversjös fögderi som kommunstyrelsens ordförande.
Säkert en god vilja, igenkännligt, ofta ganska insmickrande, ibland välljudande, som en musik från någon annanstans, oftast oförståeligt och på en viss distans.

Korta kommentarer till Lars Erik Alversjös avgång

Hänt i Värmdö
Kommunstyrelsens ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjö avgår. Processen inom moderaterna för att utse ny kommunstyrelseordförande tar ett första steg nästa måndag. Den hetaste förhandstipset är att kommunfullmäktiges ordförande Monica Pettersson tar över efter Alversjö. Hon var kandidat för fyra år sedan, men manövrerades ut av en grupp bakom Alversjö. Hon är inte helt oomstridd och det kan finnas fler som känner sig kallade.

Efter fyra år har Lars Erik "Nallen" Alversjö fått nog. Han lämnar kommunstyrelseordförandeposten när det återstår två år av valperioden. Officiellt talas det om arbetsrelaterade skäl.
Källor bloggen talat med berättar om att det ligger helt andra skäl bakom. Alversjö har förlorat prestige i tre dimensioner under längre tid. Dels har han förlorat respekt gentemot tjänstemännen i kommunen och speciellt kommundirektören, internt inom moderaterna har han stött på allt större motstånd. Även inom den styrande koalitionen har spänningarna ökat markant.

Alversjö vann en omröstning mot Monica Pettersson om posten. Röstetalet var ganska jämt.
Uppgiften för Alversjö var att implementera en ny ledarstil efter den mycket osmidiga och odemokratiska som den tidigare kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson representerade. Nilsson i sin tur fick avgå efter att alliansen var nära att spricka.
Jonas Nilsson meddelade sin avgång den 11 september 2008. Hans ledarstil upplevdes som närmast stötande i sin brist på delaktighet och processer. I denna process var det kommunalrådet Peter Bondesson som höll i yxan.

Alversjö tillträdde den 1 januari 2009. Den ledarstil som Alversjö representerat har stått för i många avseenden ett bristande ledarskap, säger en ledande koalitionspartner. Han hade inget annat val än att avgå, menar källan. I praktiken blir det nu en förhandling mellan koalitionspartnerna om moderaternas val. Man kommer säkert att ställa krav på ett tydligare ledarskap, menar en annan person med goda insikter i vad som nu sker. Om man inte hittar en acceptabel kandidat finns det risk att koalitionen spricker. Då belir det regeringskris i Värmdö, säger en annan ledande politiker.

För kommundirektören Stellan Folkesson kommer avgången olägligt. Han har försökt bygga en relation till Alversjö, som nu visar sig inte vara värd något.


Värmdöpolitiken går en lite skakig tid till mötes.

Nallen lufsar vidare

Hänt i Värmdö
Kommunstyrelsens ordförande Lars Erik "Nallen" Alversjö slutar.
Som bloggen tidigare rapporterat om har Alversjö övervägt att lämna sina uppdrag under en tid.
"Nallen" offentliggör sitt beslut i ett brev till medlemmarna i moderaterna på Värmdö i dag på eftermiddagen.

En nomineringskommite kommer att utses den 7 maj som kommer att förbereda valet av ny kommunstyrelseordförande inom moderaterna. Hur frågan ska hanteras inom den styrande koalitionen är ännu inte bestämt.