onsdag 31 mars 2010

Nu publicerar moderaterna sin kommunvalsedel

Hänt i Värmdö
Så här ser moderaternas lista ut till kommunfullmäktige. Här är de 25 första namnen.

1 Lars-Erik Alversjö
2 Monica Pettersson
3 Göran Jansson
4 Peter Frej
5 Marie Bladholm
6 Camilla Lien
7 Elisabeth Dingertz
8 Johan Hedberg
9 Affi Stork
10 Hans-Ove Görtz
11 Malin Bellander
12 Deshira Flankör
13 Lars Melin
14 Erik Pettersson
15 Mickael Sjökvist
16 Cecilia Lindberg
17 Jonas Nilsson
18 Nasim Mir
19 Bengt Jonshult
20 Ann Fylkner
21 Eleonore Peters
22 Björn Ulfvin
23 Gunnar Ritter
24 Irene Ulfvin
25 Sven-Gunnar Haglind


Bloggen noterar.

Att Marie Bladholm finns på 5:e plats. En kompetent och ung kvinna som lätt hade kunnat placeras ännu högre.


Hans-Ove "Greven" Görtz placerades på en 10e plats. Det innebär att han kommer att bli en av de tyngsta namnen bland moderaterna.


Årets bubblare är Deshira Flankör som placerar sig på 12e plats.


Erik Petterson hamnar däremot på 14e plats. En förflyttning nedåt.


Kommunfullmäktiges ordförande Per Naess finns inte med bland de första 25 namnen. Det är sannolikt en tydlig markering om att han kommer att försvinna ut genom bakdörren.


Göran Jansson som lämnat politiken håller dörren öppen för en come-back genom att acceptera att stå på 3e plats.


Prästen Mats von Rothstein försvinner däremot från fullmäktige. I vart fall som moderat.

Politometern: Är dennablogg en kul typ?

Så här skriver politometerns Matrina Lind om centerbloggarna, länk:
"Centerpartiets mest inflytelserika bloggare är Fredrick Federley, vilket är väntat. Federley har varit engagerad mot FRA och är bland annat känd för att ha hittat på nyheter om sig själv på den egna bloggen för att visa på bloggens inflytande. Federley följs dock tätt, tätt i hälarna av CUF-ordföranden Magnus Andersson ochStockholmscenterns Per Ankersjö, bägge välkända debattörer i Knuff-sfären. Från CUF märks också Hanna Wagenius på plats 10, bland annat känd för att ta ställning mot sexköpslagen. Välkända Annie Johansson är första kvinnan på listan. Värmdö-politikern Stefan Mårtensson verkar vara en kul typ, strax före Lakes Lakonismer."

Bloggen tackar för det vänliga omdömet.Nye kommundirektören är modern: finns på facebook

Hänt i Värmdö
Den nye kommundirektören Stellan Folkesson finns på Facebook.

Här har ni bilden på honom. Den kommer Värmdöborna i höst att memorera. Bloggen publicerar redan nu bilden så att det blir lättar att komma ihåg ansiktet.

Ny kommundirektör i Värmdö kommun utsedd

Hänt i Värmdö
Kommundirektören Magnus Hedenfalk närmar sig med stormsteg pensionen. I januari nästa år gör han sin sista arbetsdag.

I dag beslöt kommunstyrelsen i Värmdö kommun om vem som ska efterträda honom. Det blir stadsdirektören i Helsingborg, Stellan Folkesson. Det är en man med en bred erfarenhet både geografiskt och fackområdesmässigt. Han valdes i största enighet. Alla upplevde att denne man även om man önskat att han var en kvinna vara den bästa kandidaten.

Bloggen hälsar Stellan Folkesson välkommen till Värmdö kommun.

I alla lovorden, vill ändå bloggen göra en reflektion.
-Är det klokt att välja en person som kommer att ha detta jobb som sitt sista i karriären? Borde man inte ha reflekterat också över en yngre kraft?

Fotnot: Stellan Folkesson tillträder den 1 oktober i år som biträdande kommundirektör och blir den 1 februari 2011 kommundirektör.

Grantomta: möte med demokratins vardagshjältar och hjältinnor

Hänt i Värmdö
I bland blir man ödmjuk.
I kväll var ett sådant tillfälle. Jag fick tillsammans med några andra politiker möjlighet att träffa föräldrarna i Grantomta.

När vi satt kring bordet, blev det klart för mig: just nu har jag förmånen att träffa demokratins vardagshjältar och hjältinnor. Självuppoffrande, med stort engagemang jobbar dessa människor för något de tror på. De är beredda att risker och de brinner för något. Dessa människors drivkraft är att få något bättre. De har inga biavsikter. Utan dessa slutar demokratins hjärta att slå.

Man kan förstå att ibland har modet nästan svikit dessa människor. Kanske har de då tänkt på Winston Churchills ord: "Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna." Efter denna tvekan på demokratin som beslutsmodell har man gått vidare, stärkta. Man har insett att det går att påverka och man är beredd att göra det och man har förstått förändringsmotståndets dynamik. Det är en resa.

Oförskyllt har man blivit beskylld för saker, exempelvis i form av kommentarer på politiska hemsidor. Inte för att man har fel, utan för att man har kompetens och kraft. Därigenom har man av några upplevts som ett reellt hot. För den som har vågat se är det däremot frågan om något annat. Det går inte att marginalisera detta som personer som har perspektivet att enbart rädda utsikten från sitt eget köksfönster. Det är att inte se dessa människors altruistiska engagemang.

Engagemanget, även om slutsatsen inte blev deras egen är värd all respekt. Nu är det så att människor som ibland känner sig hotande går till angrepp. I samma sekund som det sker förlorar denna människa sig själv. Det är sånt som gör processer människor emellan så dynamiska och ibland svåra. Om man orkar vinna tillbaka sig själv, finns möjligheten för ett möte. Då kan processen bli konstruktiv och gå vidare i verkligheten.

Nu gäller det att få till en bra process i Grantomta, så att föräldrarna känner sig lyssnade till. Det gäller att fatta besluten som gör att slutresultatet av alla upplevs som så bra att det inte slutar i bitterhet. Då är det möjligt att avsluta och gå vidare.

Det ansvaret ligger hos politikerna att säkerställa.

Andra medier: Nacka Värmdö Posten,

måndag 29 mars 2010

Maud Olofsson på politikerpuben

Så var det dags för Maud Olofsson att bli utfrågad av politikerbloggens, länk politikerspub på restaurang Victoria i Kungsträdgården. Frågorna rörde allt från centerns ibland diffusa profil, till Maud Olofssons ledarskap. Mindre rörde frågorna vilket politik som centern vill föra.

Partiledaren kontrade med att berätta att hon levererat. Bland annat har det genomförts 172 åtgärder som har förbättrat för företagare. Det är en åtgärd i veckan. Ett riktigt bra facit.

Svensk bilindustri var ett fokus frö utfrågarna. Det rörde sig mycket om Volvo, SAAB och dess ägare.

På frågan om varför centern kan upplevas som otydlig sa Maud Olofsson att det berodde på att hon tvingats fokusera på att rädda Sverige. Då har partipolitiken kommit i skymundan, menade hon. På samma sätt blev det denna kväll. Frågorna var antingen på övergripande krisledningsnivå eller överdrivet banala och små. Partipolitikern Maud Olofsson fick lite plats.

Trots förutsättningarna var Maud Olofsson slagfärdig och ibland humoristisk. Hon gör inte längre någon hemlighet av att hon är drivande, otålig och stark. Hon står upp för den sidan av sig själv och erkänner den. Det gör att hon känns genuin.

För att centern ska lyckas i valet krävs att partipolitikern Olofsson får träda i förgrunden och räddaren av Svensk industri får träda i bakgrunden.
Här ligger en inte obetydlig del av centerns utmaning i valrörelsen.

söndag 28 mars 2010

Några reflektioner kring de nya ägarna till Svensk bilindustri

Då har den Svenska bilindustrin ömsat skinn eller om man så vill ägare.

För SAABs del avslutas en Amerikans era, som inleddes 1990. 2000 blev bolaget helt ägt av General Motors.

1999 var det Volvos tur att bli Amerikanskt. Den här gången var Ford köparen.

De Amerikanska ägarna har inte varit några föregångskapitalister. De ha haft som inriktning att inlemma SAAB, respektive Volvo i ett globalt produktions- och varumärkesnätverk. Det har inte varit speciellt framgångsrikt.

I fallet GM-SAAB har vi sett en uthållig ägare, vad gäller att täcka de stora förlusterna. Vi talar faktiskt om gigantiska 25-33 miljarder kronor. När det gäller produktutveckling och positionering har man varit sämre.

I Volvos fall är situationen besvärligare. Ford köpte dyrt och får nu sälja billigt. Under de första åren fick man tillbaka stora summor pengar från Volvo. Efter ett antal strategiska felgrepp hamnade Volvo på efterkälken. Mannen som ledde Volvo under denna nedgångsperiod var Fredrik Arph. Fords roll i denna nedgångsperiod får framtida ekonomihistoriker klarlägga, men man är definitivt inte utan skuld. För 10 år sedan var man närmast världsledande vad gäller energisnåla fordon, nu är man på linje med resten av industrin.

Nu ser vi tre faktorer som kännetecknar den Svenska bilindustrins ägare.

För det första världens ekonomiska fokus och välstånd samlas allt mer i Asien och framförallt till Kina. Det är därför helt naturligt att en av ägarna till Svensk bilindustri är ett Kinesiskt företag. Kina är faktiskt världens största bilmarknad.

För det andra växer Ryssland sig starkare. Ett land med framförallt enorma gasresurser kommer att bli än starkare än vad det är i dag. På sikt kommer detta att påverka konsumtionen av bilar. Lyxbilar med en rysk touch kommer att efterfrågas. Det är inte sista gången vi ser en rysk Oligark som ger sig in och står bakom ett stort industriprojekt.

För det tredje kommer vi att se både industrialister och riskkapitalister/risktagare som ägare i bilindustrin. Detta kommer att öka turbulensen i en industri som genomgår en djup strukturkris.

Tillväxten finns i Asien och en del länder i Sydamerika. Då talar vi om bilar som den Amerikanska och Europeiska bilindustrin aldrig kommer att kunna producera. Miljöbilen finns det efterfrågan för, men ännu så länga saknas både tillräcklig teknik och produktionskapacitet.
Här kan den Europeiska och Amerikanska bilindustrin att spela en roll. Då krävs det högre utvecklingshastighet och ett betydligt större risktagande än i dag. Därför krävs både risktagare och traditionella industrialister i bilindustrin.

Om detta räcker för att rädda Volvo och SAAB på längre sikt återstår att se. Volvo har hyggliga chanser att överleva, men för SAAB är situationen mera binär. Antingen blir det en katastrof eller också blir det succé. Något däremellan för SAAB är inte troligt.

Andra bloggar: Gunnar Hökmark,
Andra medier: DN, e24.se, SvD, Aftonbladet


Det blåser i Solna

Läser på Solna stads hemsida följande meddelande:

"Solnas stadsdirektör tar ledigt från sina uppdrag

Med anledning av de skriverier och spekulationer som uppstått till följd av den förundersökning som chefsåklagare Alf Johansson har inlett har stadsdirektören i Solna, Sune Reinhold, begärt ledigt från sin tjänst och sina uppdrag.

Kristina Tidestav kommer i egenskap av biträdande stadsdirektör att upprätthålla funktionen som stadsdirektör under Sune Reinholds frånvaro".

Att kommundirektören har fått betalt av sina motparter verkar klarlagt. Beloppet är 600.000 total under två år.

Vem är hans uppdragsgivare? -Solna Stad eller PEAB?

Vad som är ännu mer oroande är vilken roll som kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen haft. Visste han om arrangemanget eller inte?

Om han visste om det, hur tänkte han då?

Den här typen av skandaler gynnar inte tilltron till politiken. Vi får hoppas att åklagaren kan väcka åtal snabbt eller lika snabbt lägga ned förundersökningen.

Bloggen har många funderingar kring vad som sker i Solna stad.

Vi dömer dock ingen. Det är förbehållet tingsrätten.

Andra medier: Rapport, Dagens Industri, Dagens Samhälle,

Bloggen avancerar

MÅRTENSSONS meningar avancerar i bloggosfären. Enligt senaste uppdatering av politometern är meningarna numera den 6:e mest inflytelserika centerbloggen och nummer 43 i landet. Det är 14 placeringar upp. Vi tackar för det förtroendet!

Bland centerbloggarna i Sverige leder Magnus Andersson med en 17 plats totalt i Sverige I Värmdö ligger Hans Lindqvist på plats 436 (+63 placeringar) i riket medan. I centern ligger han som nummer 42. Värmdöcenterns blogg ligger på plats 505 (+5 placeringar) i Sverige och i centern som nummer 50.

Hos moderaterna leder Mary X Johnsson, med sina moderata karameller. Hon ligger på plats 7 i landet. Därigenom har hon petat ned Carl Bildt till plats nummer 2 och i Sverige till plats 14.
I Värmdö ligger Deshira Flankör på plats 77 bland moderaterna och i Sverige på plats 656.

Bland folkpartister leder Mark Klamberg och är 15 mest inflytelserik i Sverige.
I Värmdö ligger Fredrik Sneibjerg på på plats 430 (plus 4 placeringar). Bland folkpartisterna är han nummer 56.

Hos socialdemokraterna ligger Rosemarie Sjögren (kulturbloggen) på plats nummer 1 och i Sverige på plats nummer 5. Annika Andersson ligger på plats 66 och som nummer 233 i Sverige. Aurora Gullberg ligger på plats 80 och som nummer 276 i Sverige. Daniel Mathiesen ligger på plats 108 och i Sverige 447. Andrine Winter på plats 130 bland socialdemokraterna och som 537 (+27 placeringar) i landet.

Piratpartiet lägger genom Henrik Alexandersson och Marie Andersson, Opassande beslag på plats 1 och 2 i Sverige. Rick Falkvinge hamnar på plats 4 i Sverige

Krånglet minskar: frivillig revision för företag.

Regering inför frivillighet med revision för småföretag, länk.
Här är förslaget i korthet.

"Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 procent.

Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget fatta ett beslut av den innebörden."


Andra bloggar: Värmdöbävrar


lördag 27 mars 2010

Viturellt är också verkligt

En dimension av internet som har kopplingar till både min förra bloggpost, länk om internet och till det mycket tragiska fallet med den våltagna 14 åriga flickan i Bjästa är synen på internet, länk.

Hos en hel del vuxna och för den skull en del politiker ses inte internet som en del av verkligheten. Två krönikörer på Svenska Dagbladet, Martin Jönsson, länk och Anders Mildner, länk diskuterar detta.

Det finns en Paradox med ordet virtuell. Det betyder enligt uppslagsverket wikipedia följande: Virtuell bild är en term som används inom optiken och fysiken. Det är en representation av ett verkligt objekt (källa) som bildas av divergerande ljusstrålar vilka tycks uppstå från bilden, men i verkligheten inte sammanstrålar vid den positionen. En observatör som är placerad där en virtuell bild uppträder kan inte "se" bilden i verkligheten, bilden kan inte heller avbildas på en skärm i den punkten.

Exempelvis bildar en plan eller konvex spegel en virtuell bild bakom spegeln. Fastän ljusstrålarna verkar komma från en punkt bakom spegeln, sprids och existerar ljuset från källan endast framför spegeln.


Poängen är att bilden representerar ett verkligt objekt. På samma sätt är det med den virtuella verkligheten på nätet. Den beskriver en verklighet som den reella gör.

Den virtuella har bara ett annat sätt att representera den reella. Problemet är i och för sig inte nytt. Ordet i sig är en representation av något. Det är inte detsamma som fenomenet eller känslan. Det som gör den virtuella verkligheten svår för politiker och en del vuxna är att man inte kan se den där man tror att man kunde.

De fördomar, den kvinnofientlighet och det som kommit fram på internet är inte värdiga ett humant samhälle. Det borde framförallt ansvarskännande vuxna ha sett och reagerat på. Även politiker borde har reagerat på detta. Här måste vuxenvärlden svara i samma medium. Våga ta konfrontationen i den virtuella världen. Att man sedan använder de gamla medierna också är inget hinder.


fredag 26 mars 2010

Internetfriheten: Nej till Festung Europa

Festung Europa, var ett uttryck som myntades av den nuförtiden inte allt för populäre A Hitler. Att denne man avskys är fullständigt med rätta. Han ville skapa ett samhälle där viktiga delar av humanismen för evigt skulle vara begravda. Många med mig hade hoppats att tankarna på ett Festung Europa skulle vara begravna i och med A Hitlers kapitulation i det andra världskriget.

Tyvärr är det inte så. Det började som en vind på övre däck, för att travestera på en känd melodi. Tanken var att se till så att inga obehöriga kunde ta sig in i Europa. Vi kallar denna reella borg för Schengen. Meningen var att det skulle bli lättare för unionens medborgare att ta sig mellan länderna. Så blev det inte. En effekt som vi inte talar om är att Schengen stänger ute.

Nu kommer nästa del av projektet Festung Europa, länk. Nu gäller det att införa en sorts intellektuell censur. Arkitekten bakom idén och implementören är EU, länk. Tyvärr har idén vissa Svenska rötter. En av arkitekterna är EU komissionären Cecilia Malmström, länk.

Här gäller det att som Nordkorea och andra inte speciellt framsynta länder spärra internetsidor. Ursäkten är för ingreppen är att hindra spridning av barnpornografi. Tyvärr är kriterierna så luddigt formulerade att det blir godtycket som avgör vilka sidor som kommer att spärras.

Bloggen säger bara: Det goda får aldrig bli det bästas fiende.
Ännu tydligare blir det om vi formulerar det så här: Med ett gott syfte kan man göra mycket ont.

Sture Linnér har gått ur tiden

Sture Linnér, mångsysslaren och Leonardpersonligheten har gått ur tiden.
Det är en stor förlust för Sveriges intellektuella liv.
Han föddes i Solna den 15 juni 1917 och dog den 25 mars i år.

Hans curriculum vitae var minst sagt imponerande. Sture Linnér hade erfarenhet från näringslivet, diplomatin, vetenskapen och inte minst som författare.

Trots sin ålder kändes alltid Sture som den yngre. De livaktiga ögonen och den närmast pojkaktigt busige kombinerades med den allvarlige filosofen och reflektören över vårt samhälle.

Han hade om det funnits möjlighet blivit adlad för sina insatser. Nu fick han "nöja sig med en serafimermedalj". Hans intellektuella spänst uppskattades bland annat genom Övralidspriset år 2000 och Svenska Akademins Stora pris år 2006.

Han var svensken som mer än någon annan kände och kunde vår kulturs vagga, det gamla Grekland. För detta blev han av den grekiska regeringen utsedd till kulturambassadör år 2004.

Vi var nog många som hade hoppats att denne man skulle få leva för evigt. För han överlevde alltid, fram till i går. Nu kommer hans verk, värme och stringens att överleva honom och oss som varit samtida eller delvis samtida med honom.

Frid över en stor mans minne.

Andra medier: SvD

Moderaterna kungör ett namn på sin kommunfullmäktigelista

Hänt i Värmdö
Nu är moderaternas lista till kommunfullmäktige klar. Den är inte utlagd på moderaternas hemsida ännu. Konstigt, kan man tycka. I vart fall inte transparent.

Den enda nyhet man släppt ut officiellt är denna: "Jonas Nilsson yrkade på nomineringsstämman att bli placerad på 17 plats på valsedeln - årsmötet beslutade även detta enhälligt.
Jonas angav att han vill naturligtvis fortsätta i Värmdö men vill prioritera landstingsfullmäktige - där han har en bra placering på valsedeln."

Bloggen gratulerar Nilsson till en fulländad taktisk prestation. Genom att flytta ned sig själv från 6 plats i provvalet hoppas nu Nilsson på att bli inkryssad. Blir han det kommer hans position inom Värmdömoderaterna att stärkas. Dessutom kan han om strategin lyckas ställa krav på tunga förtroendeposter. Denna prestation är värd en applåd.

Inom Värmdömoderaterna räknar man med att få min 26 mandat. Då styr man kommunen själv.

Denna beräkning bygger på att Värmdömoderaterna kommer att göra det lika bra som resten av moderaterna i Stockholms län.

Bloggen tror inte att det är sannolikt. Vi tror att moderaterna kommer att få ett valresultat som är det samma som förra valet dvs 21 mandat eller två mandat färre. Sannolikt kommer man att få ungefär samma antal röster, men med folkökningen i kommunen kan de ge upp till två mandat mindre.

Får moderaterna 26 mandat kan man styra med vilken besättning man vill. Får man inte det kommer saken i ett annat ljus.

torsdag 25 mars 2010

Kan Värmdös socialdemokrater skilja på vän och fiende?

Hänt i Värmdö
Socialdemokraterna är aktiva på sin hemsida, länk.

Nu verkar man däremot ha haft det lite väl bråttom. I en bildillustration till rubriken "Erik Langby spelar falskt om avgifter på Skurubron", verkar någon ha missat rejält.

Mannen i centrum på bilden är inte Erik Langby. Det är om bloggen ser rätt socialdmokraternas tidigare kommunalråd Christer Hedberg.

Han verkar dessutom inte ha en luta som han spelar falskt på magen.
Nej, i stället tar ha ett foto. Förmodligen inte alls på Erik Langby.

Vi får hoppas att socialdemokraterna i framtiden kan skilja på egna och andras medlemmar och kan skilja en avbildning från ett musikframträdande i valrörelsen.

onsdag 24 mars 2010

Vilken län behöver en ny landshövding? -Beatrice Ask borde vara kandidat

Medan den Svenska kronan stiger i värde och förtroendet för den svenska ekonomin ökar är det annat som minskat. En av de sakerna är tilltron till justitieminister Beatrice Ask.

På politikerbloggen är en debattör orolig för hennes syn på rättsstaten, länk. Denne debattör talar om hennes om ett hot mot rättsstaten. Författaren av debattartikeln, Mårtens Schultz sammanfattar det som hänt i Ask-gate så här: "Vad är det som har hänt? Justitieministern gav alltså uttryck för tanken att misstänkta sexköpare skulle få hem brev i vissa färger som ett slags skamstraff.

Notera: Misstänkta personer.
Förnedringen skall aktualiseras redan på misstankestadiet. Innan någon är dömd. Om det är en rättspolitisk kollaps att föreslå att det offentliga samhället skall hänga ut sexköpsdömda genom ett skamstraff så är förslaget att skämma ut enbart misstänkta personer så ofattbart att det är svårt att finna ord på det.

När statsrådet senare konfronterades med om hon verkligen menade att oskyldiga – icke dömda måste nämligen betraktas som oskyldiga – skulle förnedras så tog hon inte fullt avstånd från förslaget, även om hon tonade ned det.
Istället framhöll justitieministern att breven kunde få goda effekter. Det var bra om barn som råkade öppna ett brev till en pappa – diskussionen bygger på stereotyper: sexköparen i justitieministerns värld är en heterosexuell man med ovetande familj – så att barnet fick reda på vad pappan är för människa.

Dessutom så kunde brevet, spekulerade Ask friskt, hjälpa barn att berätta om övergrepp som det utsatts för."

Det är inte första gången som Beatice Asks omdöme har sviktat, IPRED, lagen och en artikel som utmålar internet som ett tillhåll för kriminella är andra inte speciellt smickrande exempel på hennes bristande omdöme.

För att citera Lord Baden-Powell om tobaken: Det skulle vara en välsignelse om tobaken kastades i havet, men ett elände för fiskarna.

För att travestera honom skulle man om Ask kunna säga: att det vore en välsignelse för regeringen om hon kastades till landshövdingeposterna, men ett elände för länsstyrelserna.

En pudel, länk räcker inte för att rädda situationen . Det är dags för en ny justitieminister.

Andra medier: Aftonbladet, Expressen, DN

Resursskolans ledningsgrupp: Äntligen

Hänt i Värmdö
I måndags eftermiddag virvlade några ord från Selma Lagerlöf i mitt huvud.

De var: "Äntligen stod prästen i predikstolen". Orden kommer Gösta Berlings saga. Däremot utvecklade de sig inte helt som i Gösta Berglings saga där det står: "Nu var biskopen kommen till socknen för att hålla räfst och visitation. Han satt i koret med guldkorset på bröstet, skolpräster från Karlstad och präster från grannförsamlingen sutto runtiomkring honom".

Nej, runtomkring kommunstyrelseordförande satt ledamöterna i resursskolans ledningsgrupp. Stolparna till predikan var tunn. Nej, föredragningslistan bestod av fyra rader. Den lydde kort och krasst så här:
"1. Nulägesrapport
2. Förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänst
3. Arbetsgruppen (vilka ingår)
4. Definition av uppdraget".

Efter omstuvning blev det punkt 1 och därefter punkt 4 och sedan punkt 2 och 3.

Hur mycket skulle ledningsgruppen ha som bakgrund?
-Om detta utbröt en viss diskussion. Någon tyckte inte så mycket och andra desto mer.

Själv ville jag veta följande:


"Nuläge, grundläggande datainsamling inom Värmdö kommun

1. Nuläge, beskrivning av verksamheten, (kompetens, utmaningar mm) fungerar i dag. A) Top-down redovisning av Elisabeth Fredell, rektorn för resursskolan, Lärare, B) Redovsining från socialförvaltningen, top-down, Karin Flemström, mellanchefer, handläggare. C) Belysning av samarbetet, interface mellan skola-, socialförvaltning, top-down genomgång. D) Redovisning från stödenheten.

2. Vilka krav ställer lagar och förordningar på oss sammanställning av relevant lagstiftning. Hur ser verksamheten ut jämfört med lagar och förordningar, uppfyller Värmdö kommun kraven?

3. Meritvärden från resursskolan, från start, antal elever med IG per år. Hur såg det ut innan resursskolan bildades? Eventuella effekter av att resursskolan bildades?

4. LUS statistik, exempelvis elever som inte når upp till relevant nivå för sin åldersgrupp?

5. Vad kostar dessa barn med särskilda behov, direkt och indirekt och hur har kostnaderna utvecklats över tid?

6. Annan statistik eller uppföljning som kan skapa bakgrund och/eller förståelse för problematiken. Exempelvis dokumentation som visar på effekterna av införandet av resursskolan."

Efter lite diskussion kunde vi enas om att få denna kunskapsbakgrund.

Nu får vi hoppas att ledningsgruppen kan visa tydligt ledarskap så att resultatet blir bäst möjligt för eleverna med särskilda behov.

Missa inte rapporten från nästa ledningsgruppsmöte.


Andra medier: NVP, NVP, NVP

tisdag 23 mars 2010

Vårdval Stockholm: så här ska framgången utvecklas

Vårdvalet i Stockholms län har varit en viktig valfrihetsreform. Resultatet av reformen är bland annat att tillgängligheten i vården har ökat, patienterna har blivit nöjdare och kvaliteten i vården har ökat. Nu tycker centern att det är dags att göra en bra reform ännu bättre. I en debattartikel i DN skriver landstingsrådet Gustav Andersson (c), Kajsa Hansson (c) och Tage Gripenstam (c) hur man vill göra reformen ännu bättre, länk. Man sammanfattar detta i ett fempunktsprogram.

Här är punkterna:

Varje patient ska ha en kontakt i form av ett vårdombud. Ombudet – som kan vara husläkaren eller en sjuksköterska – ska ansvara för att vårdkedjan fungerar smidigt för varje patient som remitteras vidare. I dialog med patienten ska ombudet söka snabbaste eller på annat vis den lämpligaste vården. Genom att primärvården får ett helhetsansvar för patienten där vårdcentralen får en bonus om vårdgarantins gränser hålls, skapas incitament för bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

• Vi föreslår en ersättningsmodell som tar mer hänsyn till diagnos och vårdbehov. Genom en hög grundersättning blir äldre och multisjuka de mest attraktiva patienterna. Då blir det särskilt viktigt att anpassa verksamheten efter de mest krävande patientgruppernas behov.

• Det måste bli lättare för patienter att få information om den rent medicinska kvaliteten. Därför behövs tydligare kvalitetsmått för primärvården. Dessa mått kan underlätta för patienter att driva fram kvalitet genom sina val och ligga till grund för ett kvalitetsinriktat ersättningssystem för landstinget.

• Distrikts- och sjuksköterskan är ofta den viktigaste vårdkontakten för patienter. Centerpartiet vill göra det möjligt för patienter att välja distrikts- eller annan sjuksköterska som sin kontaktperson i vården. Även besöksersättningen för sjuksköterskor bör ses över.

• I debatten om vårdvalet florerar uppgiften att läkarna eftersträvar många korta besök hellre än att undersöka två hälsoproblem vid samma besök. Utvärderingar som har gjorts har inte kunnat visa någon sådan utveckling. Men vårdgivare som på detta sätt vill skumma grädden i ersättningssystemet kan faktiskt premieras genom nuvarande modell. Centerpartiet vill därför ge en rättighet för patienter till ett femton minuter långt besök. Brott mot denna rättighet ska medföra att patienten inte behöver betala sin patientavgift. Enbart om det är medicinskt motiverat har läkaren rätt att föreslå att en ny tid bokas.

Detta är ett riktigt bra initiativ. Nu gäller det att tillräckligt många väljare ställer sig bakom centern i landstinget så att det blir möjligt att förverkliga fempunktsprogrammet.


måndag 22 mars 2010

Inte ännu mera booz i badet?

Hänt i Värmdö
Nu verkar det kommunala Gustavsbergsbadet fullständigt ha snurrat till det. Som bloggen berättat om tidigare sökte bolaget utskänkningstillstånd. Ärendet behandlades av socialnämnden som avslog ansökan.

Skam den som ger sig.
Bolaget överklagade socialnämndens beslut. Överklagandet verkar ha tillkommit på en glad stund under ett styrelsemöte. Bland annat glömde bolaget att skicka med ett registreringsbevis på att den som undertecknade ansökan har firmateckningsrätt.
Överklagandet i sig är en ganska märklig läsning.

Bloggen ringde till socialförvaltningen i går och bad om att få ut handlingarna. På förmiddagen fanns ansökan där.

Efter det att bloggen begärt ut handlingarna drar nu det kommunala Gustavsbergsbadet tillbaka sitt överklagande. Gustavsbergsbadet gör det först när bloggen börjar granska ärendet. För det är väl inte så illa att man försöker mygla igenom ärendet genom att ändra några meningar i ansökan och komma tillbaka till socialnämnden med en ny ansökan?

Så här skriver Gustavsbergsbadet i sitt överklagande:

Socialnämnden motiverar sitt avslag med: "Tillstånd för servering till allmänheten meddelas endast om

serveringstillstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat samt att lokalen är godkänd av brandskydds- och hälsoskyddsmyndigheter. Serveringslokalen ska också vara överblickbar

och med hänsyn till överblickbarhet och funktion vara en sammanhållen enhet.

- Köket i Gustavsbergsbadet inte klarar att laga allsidig mat från grunden samt att lokalen inte är överblickbar,

- Dessutom strider en servering av alkoholhaltiga drycker på Gustavsbergsbadet mot kommunens alkoholpolicy,

- Verksamheten riktar sig i stor utsträckning till familjer, barn och ungdomar och beslutet i ärendet torde vara prejudicerande när det gäller andra fritids- och idrottsanläggningar."


Gustavsbergsbadet verkar inte ha förstått varför man får avslag utan framför följande argument för att få tillstånd: "Värmdö Simhall AB (bolaget) överklagar dessa punkter då bolaget aldrig sökt tillstånd för att laga mat från grunden. Därmed erfordras inget godkännande av brandskydds- och hälsoskyddsmyndigheter."


Sanningen är att man inte kan få utskänkningstillstånd om man inte har ett kök. Redan här verkar Gustavsbergsbadet inte förstått reglerna eller vill inte förstå dem.


Bolaget fortsätter: "Värmdö kommuns alkoholpolicy har ett antal målgrupper till vilken den vänder

sig Gustavsbergsbadet har i sin ansökan inte angett att vi vänder oss till dessa målgrupper utan precis tvärtom till slutna sällskap där minimiåldern är 20 år. Gustavbergsbadet söker tillstånd, enligt alkoholpolicyn, för att vi ställer oss bakom de tankar som ligger bakom angivandet av dessa målgrupper.


I kommunens alkoholpolicy finns undantag för Gustavsbergs Teatern samt Gustavsgården. Dessa undantag, eller prejudikat, medger att alkohol kan serveras i kommunens lokaler till alkoholpolicyns prioriterade målgrupper. Genom detta finns redan prejudicerande falli utifrån kommunens alkholpolicy."


Alkoholpolicyn kan man tycka vad man vill om. Den gäller och är antagen av kommunfullmäktige. Den gör inte den skillnad som bolaget gör. Den talar bara om hur man hanterar alkohol i kommunala lokaler. Vad gäller argumenten om att äldreboendena får servera alkohol är det helt irrelevant. För det är väl inte så att badet innehåller ett hemligt hotell?


Överklagande avslutas med följande: "Värmdö Simhall AB är ett kommunalt bolag inom Värmdö kommun som i sitt uppdrag ska driva verksamheten affärsmässigt och med folkhälsoinriktning i

kommunens lokaler. Då simhallen planerades och konstruerades utformades relaxen så att det skulle möjliggöra servering för att maximera välbefinnandet för kunderna.


I dagens samhälle har dessutom många människor svårigheter att avstå mat och drar ofta på sig ohälsosam övervikt då det äts alltför ofta och för mycket. På relaxen har tanicen varit att endast förbättra upplevelsen genom att erbjuda en öl eller ett glas vin i samband med deltagandet. Som bolaget anger i sin ansökan är det svårt idag att ha en kontroll på vad och hur mycket som dricks i anläggningen. Det har redan hänt flera tråkiga incidenter med påverkade kunder som tagit med sig egen alkohol. Med egen

servering ökas möjligheterna till kontroll av alla besökare."


Att bolaget ska drivas affärsmässigt är säkert riktigt. Kommunen ska inte konkurrera med kommunala barer. Det är sådan konkurrens som den nya konkurrenslagstiftningen förbjuder.


Överklagandet är hårresande. För den som vill läsa hela överklagandet har det ärendenummer 09SCN/163. Det är offentligt.

Det borde vara så att även ett kommunalt bolag läser in de regler som gäller för alkoholtillstånd. Så har uppenbarligen inte skett. Detta är pinsamt.

Nästa intressanta del i ärendet är hur styrelsearbetet i bolaget fungerar. Bloggen ringer upp vice ordföranden i Gustavsbergsbadet, kristdemokraten Clarence Örhammar. Han är emot att badet ska ha booz. I en kommentar till bloggen säger han att det var känt att beslutet skulle överklagas. Processen kring överklagandet har han inte blivit informerad om . Han har inte fått någon kopia på överklagandet. Han säger att skälet är att han inte gillar att man blandar bad och alkohol.

Heder åt Örhammar. Han kämpar för en bra sak. Kommunen ska inte driva barer och allra minst i badet. Sedan kan man förstå att det ibland skulle krävas alkohol för att politiken skulle bli roligare, men det är en annan sak.

Bloggen uppmanar kommunfullmäktiges ordförande att utlysa en anbudstävling för att anordna en bar i samband med kommunfullmäktiges möten. De kanske behöver muntras upp. Risken är kanske då att Gustavsbergsbadet lämnar in ett anbud?

Andra artiklar om Värmdö: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten

Fotnot: Gustavsbergsbadet förlusttäcks av ägaren Värmdö kommun med cirka 1 miljon kronor i månaden. Enligt vice ordföranden i Gustavsbergsbadets styrelse kan ett beviljat utskänkningstillstånd om man blir framgångsrik minska förlusten med cirka 25.000 kronor i månaden.

söndag 21 mars 2010

Dags att omvärdera Göran Perssons politiska insats


Sedan Mona Sahlin tillträtt som partiledare i socialdemokraterna har hennes förmåga att leda landet livligt diskuterats. Förtroendet har hela tiden varit mindre eller ännu mindre.

En som i skuggan av detta klarats sitt eftermäle oförskämt bra är Göran Persson. Har har visat vad som socialdemokratisk politik kan innebära i praktiken. Diskussionen om vad Persson har åstadkommit och om det varit bra eller dåligt har lyst med sin frånvaro. Isolerat nämns hans namn i något sammanhang, men sällan diskuterar vi helheten ens inom något politikområde. I stället har fokus blivit på de två sidorna av honom: buffel-Persson och mys-Persson.

Om vi titta på det tidigare kommunalrådet från Katrineholm är han precis som Olof Palme än gång var huvudsakligen en ledande socialdemokratiskt skolpolitiker. Trots att han avgått är i allt väsentligt socialdemokraternas skolpolitik Perssons-skolpolitik.

Låt oss vara eniga om att vi har en skola som är i kris. En skola som har sjunkande resultat. Faktiskt en skolan som inte ens förmår att göra hela befolkningen läskunnig. Vi har en skola som har mist sin förmåga att sudda ut klasskillnader och inspirera till klassresor. Viss har det hänt mycket i samhället som gör skolans roll svårare, men Persson-skolan har gjort det ännu svårare. Persson-skolan har gjort utvecklingen ännu sämre.

Docenten i ekonomisk historia, Jonas Olofsson har skrivit boken skolans kris, länk. I ett referat av boken skriver Göteborgsposten följande om socialdemokratisk skolpolitik. "Socialdemokratisk paradox

Historiskt sett har det rått en bred partipolitisk samsyn på skolpolitikens område, även om skiljelinjerna i dag är stora. Särskilt den socialdemokratiska synen på yrkesutbildningens betydelse måste betraktas som paradoxal. Här har det funnits inslag av mindervärdeskomplex.

I stället för att slå vakt om de grupper vars intressen man vill representera, har man fokuserat på den så kallat högre utbildningens villkor. Målet med politiken för ökad social rörlighet tycks ha varit att upplösa arbetarklassen.

De sociala och samhällsekonomiska kostnaderna för den här politiken har blivit allt högre. Sedan programgymnasiets tillkomst på 1990-talet är det över 20 procent av en ungdomskull som inte fullbordar sin gymnasieutbildning.

Denna grupp drabbas senare av oerhört svåra sociala problem. Arbetslösheten är dubbelt så hög för dem som saknar gymnasieutbildning jämfört med de gymnasieutbildade och cirka tre fjärdedelar av dem som huvudsakligen försörjer sig på socialbidrag i åldrarna under 25 år tillhör denna grupp. Andelen som har aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension, är sju gånger högre. Det är också viktigt att betona att den sociala bakgrunden hos de ungdomar som får problem i skolan följer tydliga klasslinjer. Här handlar det i första hand om klass, inte om etnicitet."


Arkitekten bakom detta teoretiseringsfokus är Olof Palme. Genomföraren av Palmes skolpolitik är Göran Persson. P J Anders Linder formulerar det så här, länk: "Under 1980- och 1990-talen var det högsta mode att tala om yrkesutbildning som något snävt och begränsande som höll människor nere. Motmedlet blev ett gymnasium, designat av skolminister Göran Persson, med mer teoretiska studier och allmän högskolebehörighet åt alla. Alla skulle gå gymnasiet, alla skulle läsa mycket teori."


Skolan före Persson var kvalitetssäkrad av staten. Persson kommunaliserade skolan. Genom denna organisation med varumärket Persson förverkligades en viktig hörnsten i socialdemokraternas skolpolitik.


Effekten av denna blev den ojämlika skolan. En skola som för sina resultat är beroende av kommunalpolitikers engagemang och vilja att sätta skolan i fokus. Resultatet har blivit förskräckande.


Socialdemokraterna försöker blanda bort korten genom populistiska resonemang. Ett exempel på detta är en artikel den 11 mars 2010 av Carin Jämtin på Newsmill, länk. Hon skriver att: "31 procent av Stockholms 20-åringar har inte har fullföljt gymnasiet. I Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista har mer än var femte 20-24-åring grundskola som sin högsta utbildningsnivå. I Bromma och innerstan ligger motsvarande andel under 10 procent - allra lägst är den på Östermalm med 3,7 procent."


I själva verket finns det inget som visar att utländsk bakgrund är en riskfaktor för dåliga betyg. Den stora riskfaktorn är den skolorganisation som Göran Persson införde.


Analysen av skolans kris och av lösningarna på denna står i liten utsträckning politiken för. Vissa analys kommer från politiken, men skolan är mera komplex än den morots-piskskolan som Jan Björklund har gjort sig till uttolkare av.


En av de mer klarsynta insatserna på detta område gör i stället trion Stefan Fölster, Monica Renstig och Anders Morin. I Boken den ojämlika skolan skriver de, länk: "Problemen med den svenska skolan är mycket större än vad som hittills varit känt med oacceptabla och ökande skillnader. Idag går en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan fullständiga betyg och det finns kommuner där mer än 40 procent gör det. Utvecklingen visar på ett skolsystem där föräldrarnas bakgrund har en avgörande betydelse för hur väl eleven klarar grundskolan - istället för att, som tänkt, vara kompensatorisk."


I en presentation av boken den ojämlika skolan står det:

"I en skarpsynt granskning av den svenska grundskolan visar författarna att utvecklingen inte alls beror på bristande resurser eller låg lärartäthet. Tvärtom har nästan alla kommuner väsentligt ökat sina resurser till skolan och lärartätheten är oförändrad sedan 1993. Istället pekar man på bristande styrning, kontroll och ledarskap från såväl Skolverket som från kommuner och skolledare och en oförmåga att dra kloka slutsatser av all den skolstatistik man producerar. Förändring är dock faktiskt möjlig - utan stora kostnader, men genom att jobba smartare"

En skola som arbetare smartare måste lösa sina grundläggande kunskapsuppgifter. Det är en ledarskapsfråga och i mindre utsträckning en resursfråga.

Göran Persson har fått genomföra den socialdemokratiska visionen av skolan.
I uppslagsverket wikipedia kan man läsa om detta: "Persson utnämndes 1989 till statsråd vid Utbildningsdepartementet (skolminister). Hans mest betydelsefulla åtgärd som skolminister var att genomdriva kommunaliseringen av grundskolan, som tidigare varit en statlig verksamhet. Denna åtgärd hade länge diskuterats inom socialdemokratin, men skjutits upp med anledning av det starka motståndet från bland annat lärarkåren. Persson lyckades övervinna omfattande protester och genomdrev med kraft kommunaliseringen av lärarnas och skolledarnas tjänster hösten 1989." Lite längre ned i artikeln står det:
"Omröstningen i riksdagen slutade med 162 röster för och 157 röster emot, där socialdemokraterna fick stöd av en knapp majoritet av vänsterpartiets riksdagsledamöter. Kommunaliseringen bidrog till att etablera bilden av Persson som en politiker med förmåga att åstadkomma resultat."

Frågan är bara vilken typ av resultat? Som minister med början 1994 fortsatte han att aktivt driva skolpolitiken åt fel håll. Det började som finansminister och fortsatte seda som statsminister med start 1996.

När man granskar skolpolitiken som var ett av Perssons skötebarn kan vi se att effekterna av hans politik är förskräckande, även om han inte är ensam ansvarig för detta. Frågan är om det är rimligt att satsa på en socialdemokratiskt ministär ytterligare en gång, med det kaos man skapat tidigare.

En annan fråga är om det inte är dags att omvärdera Göran Perssons insats som politiker. Han har kommit allt för lätt undan.

Mys-Persson, Buffel-Persson känner vi redan. Det är dags att lägga till epitetet Skolförstörar-Persson.

Andra medier: DN, DN, Expressen, SvD