söndag 24 april 2011

Den nye partiledaren in action

Socialdemokraternas nye ledare är på resa i Istanbul. Enligt uppgifter i tidningen Expressen, länk menar han att priset på spriten är för högt där. Det vi nu ser är en "Mysjuholt" som väljer att lansera sig som "Buffeljuholt".

Bloggen är tveksam om detta är en klok strategi.

Fotnot: Bilden är hämtad från tidningen Expressen.


tisdag 19 april 2011

Dags att lyssna

Hänt i Värmdö
Medborgarna i Värmdö är inte nöjda med sina politiker menar Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i en studie, länk. De menar att politikerna inte lyssnar. Inför detta borde ledande politiker ägna sig åt självkritik. I ställer skyller man ifrån sig. Det är inget vinnarkoncept.

Enligt vad som refereras i NVP är det här några av de frågor som medborgarna är irriterade över: "Resursskolan. Gymnasieavtalet. Kommunala dagmammor. Brunns skola. Äldreboendet på Ljung. Djuröbadens pensionat. Sporthallen på Grantomta. Amerikatomten i Haghulta, hemtjänsten och Börjesvik."

Bloggen menar att den misslyckade hanteringen av dessa frågor bör leda till omprövning och nytänkande. Om exempelvis moderaterna i Värmdö gjorde det skulle man öka sitt röstetal kraftigt. I annat fall riskerar man att det uppstår ett lokalt Värmdöparti.

I valet mellan att skylla i från sig och ta till sig av kritiken borde valet vara enkelt,
eller?

Till påsk vankas det kvastar

Hänt i Värmdö
Nu börjar nya kvastar sopa.

Det gamla så kallade UKÄ kontoret under ledning av Monica Fransson, förresten aktiv kristdemokrat har försvunnit. I stället har ett kundvalskontor uppstått. Det är väsentligen mindre centralt och inflytelserikt. Dessutom har det kommit krav på bantning. I första läget ska 10 personer bort.

Det överensstämmer med önskemål som denna blogg haft länge. Beställare av neddragningen är som väntat inte den politiska ledningen. Nej, det är den nytillträdde kommundirektören, Stellan Folkesson som tar ton.

För bloggen är detta ljuv musik. Äntligen är man beredd att börja skära ned administrationen.

Dessutom är det allt klarare att Monica Fransson, som varit en av de ledande tjänstemännen sitter löst. Initierade bedömare räknar med att hon får sluta lagom till semestrarna. Oförmåga att hålla tillbaka antalet byråkrater och oklar profil är viktiga faktorer.

Är hon politiker eller är hon tjänsteman är frågan? Det borde vara självklart att en ledande tjänsteman i en kommun sorterat ut sådana frågor. I det gamla Rom talade man om att Ceasars hustru inte fick misstänkas. I Värmdö däremot talar man inte om huruvida POs hustru får misstänkas eller ej.

Nästa perspektiv vad gäller fru Fransson har att göra med om hon gjort ett bra jobb eller ej. Före införandet av den då nya organisationen talades om att hon inte klarade jobbet. Trots detta blev hon befordrad. I dag talar allt fler om att hon inte klarar jobbet.

Den som kommer att hålla i yxan är den nye kommundirektören herr Folkesson.

När detta är gjort kommer han med största säkerhet att införa den organisation som denna blogg förespråkat. Det innebär slutet för köp-sälj i Värmdö. I stället blir det mer hushållning med skattebetalarnas pengar. Vi ser förutsättningar för skattesänkningar med kanske 50 öre nästa år.

Bra, tycker bloggen.

Frågan är bara var kommunstyrelsens ordförande och kommunens finansminister är i detta?
Lyssnar eller leder?

måndag 18 april 2011

SAAB-farsen fortsätter

Det är dags att fundera lite mera över följetongen SAAB.

Företaget leds av en styrelse som består av bolagets chefsjurist Kristina Geers, Victor Muller, finansiell äventyrare och ännu ett tag av bolagets vd någon vecka till Jan Åke Jonsson. Resterande ledamöter är personalrepresentanter.

Den berättigade frågan är enkel. Har denna styrelse tillräckligt med kompetens för att leda ett bilföretag som ger sken av att agera på en global marknad? De flesta skulle säga nej. Man har inte lyckats attrahera någon extern bilkompetens. Det visar bara en sak. De som har kompetens om biltillverkning vill inte låna ut sitt namn till den här typen av experiment.

Vi kan jämföra med Volvos styrelse. Här ser det ut så här: Stefan Jacoby, som är djupt bilkunnig sitter i styrelsen och är vd, ägarna har tre ledamöter, som alla har bil och marknadskomptens, Hans Olov Olsson är gammal fordonsräv, Håkan Samuelsson, tidigare på SAAB-Scania och MAN har bred och internationell fordonskompetens, Herbert Demel är tidigare vd för Fiat. Lone Fons Schröder är vd för Walleniusrederierna som bland annat är stora på transporter av bilar.

Just nu diskuterar riksgälden om småbelopp med ägarna, länk, länk, länk. Det är helt fel, man borde ta ett helhetsgrepp. En bilfabrik ska producera dag som natt. Att som nu ha driftstopp gör det omöjligt att bygga kundrelationer. Det kan tyvärr bara skapas med ett gäng glada miljarder kronor.

25o miljoner i extra pengar till SAAB och därefter ytterligare 500 miljoner. Detta är inget annat än en piss i Mississippi.

I stället borde man diskutera de belopp som krävs för att SAAB ska överleva. Då talar vi om belopp på mellan 7-10 miljarder kronor. Förlusterna kommer sannolikt att överstiga 1,5 miljarder årligen under de närmaste tre åren. Resterande medel krävs till produktutveckling. Så egentligen är 10 miljarder ett absolut minimum i kapitaltillskott för att klara de närmaste tre åren.

Kan inte ägarna tillskuta detta borde riksgälden ha civilkurage nog att be SAAB återbetala samtliga sina lån från skattebetalarna omgående.

Detta blir nämligen allt mer en fars som har mycket lite med bilproduktion och företagande att göra.

Just nu talar det mesta för att Sverige inom mycket kort tid bara har en biltillverkare av format och det är inte SAAB

inte som någon överraskning

Den som lever över sina tillgångar tar alltid en risk. Det gäller även nationer.
USA är inget undantag. Diskussionen om när USAs kreditbetyg kommer att sänkas har förts bland ekonomer under en längre tid. Det har varit spekulationer fram till nu om när det kommer att ske. Förhandstipsen var tidigast år 2013. Nu meddelar ratingföretaget S&P att man ändrat utsikterna för USA kreditrating till negativa. Det innebär att chansen för sänkt kreditbetyg inom två år är minst 33%, länk.

En enstaka budgetöverenskommelse kommer int att ändra detta.
Nu krävs en sanering av USAs finanser. Det kommer att kräva uppoffringar. Nya grepp måste tas. Att man går från tanke till handling kommer att ta tid. Frågan är bara om man reagerar innan kreditbetyget är sänkt.
Bloggen är mycket tveksam till det


Balans på slak lina för centern

Under många år ändrade Maud Olofsson framgångsrikt centerpartiets profil.
 
Ökenvandringarna tillsammans med Olof Johansson och Lennart Dahléus som varade mellan 1987 och 2001 fick sitt nödvändiga slut. Opålitligt borgerlig kan man karaktärisera den perioden. 

Under den nya delen av den Mauderata perioden fanns något fräsht och intressant, men i längden räcker det inte med att bara tillhöra Alliansen. Det krävs något mer. Tydlig liberalism utan allt för stort sneglande på socialliberala värderingar är ett möjligt spår för ett framgångsrikt framtida centerparti.

Samtidigt laddar vänsterfalangen om. Börje Hörnlund och den gamle nejgeneralen till allt framåtskridande Hans Lindqvist försöker vrida utvecklingen tillbaka. Officiellt som en borgerligt parti men åsikter om tyglad marknad och orealistisk miljöpolitik förskräcker. Borgerliga tankar har dessa herrar svårt att tänka. Sådana personer som dessa lär säkerställa att centerpartiet inte ens kommer in i riksdagen. De förtjänar att lyfta sin pension och dra sig tillbaka och njuta av livet. Enda skälet för att fortsätta engagera sig skulle möjligen vara girighet, ren pekuniär eller den som kännetecknas av dem som inte vågar släppa greppet.

Å andra sidan finns många spännande liberaler inom centern. Fredrick Federley, Magnus Andersson, Annie Johnsson och Stockholmsdistriktets ordförande,  Per Ankersjö representerar centerns hopp. Här finns tydliga och liberala tankar. Det är inte framförallt marknaden som ska tyglas utan storebrors ambitioner att inskränka i medborgarnas liv.

Maud Olofsson är det i sig inget fel på. Däremot har hennes ledarstil utvecklat sig till att allt mer bli den ensamma ledaren i partiet. Å andra sidan förknippas hon med allt för mycket av eftergiftspolitik i regeringen.

Väljarbarometern häromdagen, länk visar att det är dags att vända blad för centern. Det krävs ett nytt ledarskap och en ny ledare.  

fredag 15 april 2011

En hyllning till Valborg?

Hänt i Värmdö
Valborg är intågande. Värmdö kommun vill gärna bidra på sitt eget speciella sätt. I detta fall genom en ganska okonventionell Valborgsbrasa.

Man avser nämligen att elda upp mellan 15 och 33 miljoner kronor av skattebetalarnas medel. Så sent som för ett drygt halvår sedan beslöt man sig för att bygga om kommunalhuset. Nu visar det sig att det man redan byggt om inte passar. Så nu är det dags att bygga om de lokalerna man precis byggt om. Ombyggnad av ombyggnaden helt enkelt.

Bloggen undrar vilka perspektiv kommunens planerare rör sig med?

NVP rapporterar om detta, länk. Den stackars ansvariga tjänstemannen Bertil Adolfsson vet inte hur han ska förklara slöseriet.

Det som är fakta i målet är att det finns för många byråkrater i kommunhuset. I stället för att bygga för fler borde kommunen säga upp ett antal byråkrater, ändra organisationen så att den fokuserar på bättre verksamhet. Då behövs inte fler arbetsplatser i kommunhuset.

Kommunen bör säkerställa att Valborgsbrasorna förblir en privat angelägenhet. Idén med att elda pengar direkt som man väl fått från Gudrun Schyman. Det finns anledning att förankra den i fullmäktige innan man genomför den i full skala.

Vad kommunens finansminster Anders "Ankan" Bergman tycker detta liknar har bloggen inte kunnat utröna innan denna bloggpost skrivs. Vårt stalltips är bortförklaring.

Fotnot: Den kommunala Valborgsbrasan motsvarar mellan 15-30 öres utebliven skattesänkning.

Vad ska man ta sig till?

Hänt i Värmdö
Våren är på väg. Isarna spricker upp. Livet återvänder både inne i stugor och ute i naturen. Det är inte helt utan anpassningsproblem för både människor och djur.

På morgonen fick jag se ett rådjur som kommit ut på isen. Isen hade brustit under rådjuret som olyckligt nog befann sig mitt emellan två landtungor. Det stackars djuret försökte ta sig fram och gick hela tiden igenom. Det var verkligen en hjärtskärande syn.

Bloggens skribent ringer då till kommunen och ber att få bli kopplad till räddningtjänsten.
-Se, nej det går inte. I stället anvisas man ett telefonnummer dit man själv kan ringa. För säkerhets skull är det ingen som svarar på detta nummer. Ringer tillbaka till kommunens växel som efter ett mått av myndigt tonfall lämnar ytterligare ett telefonnummer. Utan detta tonfall hade det inte kommit något nytt nummer.

Efter cirka 45 minuter får man då tag i en tjänsteman på räddningstjänsten. Denne meddelar att i denna typ av ärenden borde man ha ringt 112112. Diskussion utbryter och så småningom är vi överens om att samtalet kan tas som en anmälan.

När så förhållandet att kommunen inte har ett aktuellt telefonnummer till sin egen räddningstjänst rekommenderas bloggens skribent att själv ringa kommunen för att ordna till detta. Som var och en förstår väckte detta förslag inte riktigt fullt gillande.

Bloggens kommentar är enkel: Värmdö kommuns växel måste ha uppdaterade telefonuppgifter till alla sina verksamheter. Detta gäller speciellt räddningstjänsten och särskilt för att avlasta 112112 från samtal som inte måste kopplas via SOS alarm.

Bloggens skribent hoppas i sitt stilla sinne att det kämpande djuret överlever och får uppleva grönare dagar än i dag.

onsdag 6 april 2011

Finanskrisen förklarad

Finanskrisen slog till 2008. På många sätt har den förändrat vår värld. Det började med de finansiella företagens kris. Det verkade ett kort tag att krisen var ett fenomen i USA. Mycket snart stod det klart att den skulle bli global. Först drabbades företagen. Sedan utvecklade den sig till att bli nationernas kris.

Många har funderat på varför den uppstod. Två av dem som försökt sig på detta är Pehr och Ulf Wissén. I boken finanskrisen förklarad försöker man reda ut begreppen. Boken är utgiven av den liberala tankesmedjan Fores.

I går lanserade man boken, länk.

Boken är pedagogiskt och enkelt upplagd. Man förklarar de stora dragen och visar på en del av det komplexa mönster som låg bakom uppkomsten av krisen. Boken gör inte anspråk på att ge riktlinjer på hur framtida kriser ska lösas. Det är välgörande. Att sätta betsel på marknaden till varje pris löser inget problem. Att förklara och låta läsaren dra sina egna slutsatser är ett bra sätt att kommunicera med sina läsare. Det gör boken läsvärd.

tisdag 5 april 2011

Ett litet inlägg om upphovsrätt

Tipstack till Henrik Alexandersson

Juholt skapar ingen gräddfil till förtroende

Socialdemokraterna har tyst talat om en Juholteffekt efter den extra kongressen. Andra verkar nästan ha drabbats av en religiös upplevelse. Man har fått bilden av att Messias har återkommit till jorden.

Nu är det dags för vad som i det engelska tv programmet Idol kallas för "moment of truth". Sanningen är att Svenska folket till övervägande del inte har förtroende för Juholt, länk, länk per i dag. Enbart var fjärde väljare har förtroende för honom. Därigenom hamnar han som trea från slutet bland partiledarna.

Statsminister Fredrik Reinfelt har förtroende hos närmare 70% av väljarna.

Det som borde lända till eftertanke är det självklara. Förtroende är något man förtjänar. Hittills har faktiskt ordförande Juholt gjort något som gör att gemene man inte kan bedöma honom förtroendemässigt.

Nästa självklarhet är att politiken fortfarande är densamma som under den förra ledaren ordförande Sahlin.

Om Juholt gör sig förtjänt av väljarnas förtroende återstår att se.

måndag 4 april 2011

Nu drar det ihop sig till att välja ny partiledare i centern

Nu drar det ihop sig till partiledarbyte i centern. Först ut på planen att deklarera att hon kandiderar är Anna Karin Hatt, it och regionminister. Formellt deklarerar hon bara sin kandidatur till partistyrelsen, länk. Bland liberalerna i partiet verkar man sätta kaffet i vrångstrupen, länk, länk.

Hatt talar om marknaden som rå och kall. Bloggen menar att det inte nämnvärt skiljer sig från att påstå att demokrati är en dålig styrelseform. Både demokratin och marknaden har de gemensamt att det inte finns bättre former inom deras respektive områden.

Undrar vad Annie Johansson kontrar med.