söndag 1 november 2009

Tankar i nomineringstider

Det drar ihop sig till nomineringsdags för bland annat centerpartiet i Stockholms län.
Jag har själv suttit i valberedningen och är därför förhindrad att kommentera detaljerna och placeringarna i listförslaget just nu. Det kommer jag att återkomma till i samband med att förslaget blir offentligt, vilket det blir under nästa vecka.

Däremot är det viktigt att notera några centrala utmaningar redan nu.
De yngre representerar i nästa års val 25% av valmanskåren om man får tro Statistiska Centralbyrån. I denna grupp har jag tagit med alla 18-35 åringar.

De äldre representerar 30% av valmanskåren om man återigen får tro SCB. I denna grupp har jag tagit med alla som är 67 år eller äldre.
Dessa två grupper representarar 54% av valmanskåren.

Socialdemokraterna har på sin kongress förstått dynamiken i detta och har tillsatt något som man kallar för seniora rådgivare, länk, länk. Det är satsningen på de äldre.

Å andra sidan har man sagt att var fjärde kandidat ska vara yngre än 35 år, länk.
På detta sätt positionerar sig socialdemokraterna skickligt inför valet. Det blir inte bara ett vad Pär Nuder skulle säga, ett köttbergets parti.

Centern försöker göra inbrytningar i storstaden och arbeta med att förverkliga storstadsmänniskans värderingar. Här gäller det att företrädarna på listan är trovärdiga i bland annat: integritetsfrågorna, FRA frågan och upphovsrättsfrågorna.
Samtidigt måste listan i Stockholms län också attrahera landsbygdsfolket. Det får inte blir en lista för antingen den ena eller andra gruppen. Det måste bli en lista för både och.

Vilka är centerns rikdagsledamöter i Stockholms län?
Jag tror att många av centerns väljare inte har en aning om detta. Därför är det viktigt att välja kandidater högt upp på listan som har förtroende utanför den trånga partisfären. Av antalet väljare i Stockholms län var 4,7% medlemmar i centern vid valet 2006. Det innebär att 95,3% av väljarna inte var medlemmar. Därför måste de som kommer högt upp på listan ha en lyskraft långt utanför partimedlemmarnas trånga skara. De måste dessutom har förmåga att synas i press radio och tv.

Den 21 november i år fastställer centern i Stockholms län sin riksdagslista på ett möte i Norrtälje.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sanningen om organskandalen!

- Peter Ingestad, Solna

Jakob Fritzell sa...

Intressant att följa de skiftande åldersbegrepp som skribenten använder sig av. Jämfört med kategoriseringen i tidigare inlägg ( http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2009/10/inget-nytt-fran-socialdemokraterna.html ) så har gruppen som befinner sig mellan ung och gammal (medelålders?) vuxit betänkligt. Är åldersbegreppet situationsbundet? Eller kanske är man bara så gammal som man känner sig?