torsdag 21 januari 2010

IFPI introducerar världens första långsamma dödsstraff

Den internationella upphovsrättsorganisationen IFPI kräver i en rapport att fildelare ska kunna stängas av från internet, länk.

Karl Sigfrid talar om att organisationen vill skapa en sorts "digital husarrest".
Mycket av debatten kring EUs telecompaket rörde detta. Nu ville en majoritet av EU parlamentet inte att man skulle kunna stängas av från internet. Personligen vill jag gå längre än Sigfrid gör i beskrivningen av vad IFPI föreslår.

Låt oss fundera över vad IFPI vill ur ett rent filosofiskt perspektiv. Internet är till sin natur virtuellt. Om man ska stängas av från en virtuell värd blir det ganska besvärligt. I vart fall om vi ser det rent filosofiskt. Tillgången till den virtuella världen är reell. Själva idéen att stänga av en människa från en sådan värld liknar hjärntvätt. Effekten blir faktiskt att man utestängs från stimuli. Vi vet från forskning att avsaknad av stimuli skapar en dödsprocess. IFPIs förslag blir därför något så raffinerat som ett långsamt dödsstraff som till sin struktur har formen av en sorts hjärntvätt. Den verksamma substansen är att inte få impulser.

Vad skulle Svenska folket säga om någon föreslog att en person som straff skulle avstängas från att läsa tidningar under ett antal år?
Naturligtvis skulle man säga: inhumant.

Sedan kan man diskutera om denna sorts långsamma dödsstraff är proportionerliga mot brottet. Det skulle vara fildelning.

IFPIs förslag är inhumant. Det hör definitivt inte hemma i en demokrati.

Inga kommentarer: