tisdag 23 februari 2010

Goda avsikter kan ge bra resultat

Hänt i Värmdö

Följande lilla inbjudan dök ned i bloggens inkorg häromveckan. Ett ambitiöst och intressant initiativ.

Vissa av föreläsarna är dessutom tips från bloggen. En av dem är Stefan Fölster, vars spännande utredningsresultat bloggen tidigare refererat. Att dessutom generöst inbjuda lokala medier är ett bra grepp. Det verkar som om det sker ett uppvaknande på en del håll i kommunen. Detta verkar bra.


Välkomna till

en inspirationsdag

om framtidens skola

Fredag den 26 februari 2010 klockan 9-16

på Siggesta gård


Inbjudna: Politiker i Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen

samt Kommunstyrelsen. Ledande tjänstemän som arbetar med

utbildningsfrågor på Utbildnings-, kultur- och äldrekontoret och

proVarmdo. Rektorer i enskilda och kommunala skolor i Värmdö

kommun. Kommunombuden för LR och Lärarförbundet.

Representanter från lokalpressen.

Anmäl dig senast fredag 5 februari till Ulla Skansén:

ulla.skansen@varmdo.se

I anmälan ange önskemål om specialkost.

Varmt välkomna!


Maria Ljungkvist, Utbildningschef i Värmdö kommun

På uppdrag av

Peter Bondesson, ordförande Utbildningsnämnden

Elisabeth Dingertz, vice ordförande Utbildningsnämnden


Program för inspirationsdag 26/2 2010

på Siggesta gård


9.00 – 9.30 Ankomstkaffe

9.30-10.45 ”Den orättvisa skolan”

Stefan Fölster, chefsekonom för Svenskt

Näringsliv, har tillsammans med Anders

Morin och Monica Renstig gjort en

granskning av svensk grundskola. Den

visar på brister och utvecklingsområden,

men också på hur man utan stora kostnader

kan skapa en positiv förändring

genom att jobba smartare.


11.00-12.15 ”Så jobbar de

framgångsrika skolorna”

Lennart Grosin, skolforskare vid

Stockholms universitet, har under många

år sökt efter gemensamma faktorer i de

framgångsrika skolorna. Rektors sätt att

leda är helt avgörande, enligt denna

forskning. I en framgångsrik skola har

lärarna höga förväntningar på varje elev.

Det är självklart skolans ansvar om

undervisningen inte fungerar - ingen

skyller på elevernas sociala och kulturella

bakgrund.


12.15-13.00 Lunch


13.00-14.15 Synvändan i Haninge

kommun

Haninges utbildningschef, Mats Öhlin,

och ordförande i Haninge kommuns

Grundskolenämnd, Martina Mossberg

(Moderaterna), berättar om hur de på

några få år tog sig ur krisen som rikets

sämsta skolkommun. Tidiga kunskapskontroller

och kontinuerliga, transparenta

uppföljningar är nå gra delar av det framgångsrecept

man tagit fram i Haninge.


14.15-14.45 Eftermiddagskaffe


14.45-16.00 Det pedagogiskt

ledarskapets betydelse hos rektor och

lärare

Hjällboskolan i Göteborg har under de

senaste 10 åren jobbat utifrån den

legendariska amerikanska rektorn

Lorraine Monroes tankar kring skolan.

Denna modell, som understryker

ledarskapets betydelse, har nått stora

framgångar. Hjällboskolans rektor, Martin

Palm, berättar tillsammans med en av

lärarna, Maria Naddi, om arbetet med att

nå arbetsro och goda resultat, trots tuffa

förutsättningar.

Inga kommentarer: