onsdag 15 juni 2011

Världen största oljeproducenter 2009

# 1 Saudi Arabia:9,764,000 bbl/day

# 2 United States:9,056,000 bbl/day

# 3 Iran:4,172,000 bbl/day

# 4 China:3,991,000 bbl/day

# 5 Canada:3,289,000 bbl/day

# 6 Mexico:3,001,000 bbl/day

# 7 United Arab Emirates:2,798,000 bbl/day

# 8 Brazil:2,572,000 bbl/day

# 9 Kuwait:2,494,000 bbl/day

# 10 Venezuela:2,472,000 bbl/day

# 11 Iraq:2,399,000 bbl/day
# 13 Norway:2,350,000 bbl/day

Det är inte lätt att finna statistik uppdaterad för oljeproduktion där man jämför samma länder samma år.

Här är i vart fall en ranking. Norge faller och var 2009 den 13 största producenten.
Det finns anledning att tro på ett fortsatt snabbt fall i ranking för vårt västra grannland. Oljebolaget BP menar att den utvinningsbara oljan i Norge är slut om 8,5 år, länk. Enligt samma prognos är all olja slut om 46 år.

Inga kommentarer: