måndag 20 augusti 2012

Nomineringarna till topposterna i Värmdös politik bekräftade och klara

Hänt i Värmdö
Nu är det klart Monica Pettersson, avgår som borgmästare.
I stället föreslås hon av ett enhälligt moderat parti till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Som ny borgmästare och kommunfullmäktigeordfröande föreslås den nuvarande gruppledaren i fullmäktige, Marie Bladholm. Också hon förelsås av ett enhälligt parti.
Besluten togs i dag, måndag på ett moderat lokalt partimöte med medlemmar och fullmäktigegrupp.

Nu väntar det formella valet på nästa fullmäktigemöte

Vad som däremot är oklart är om Erik Pettersson avgår från sina uppdrag i kommunstyrelsens och som ordförande i Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Från en del håll var irritationen påtaglig över att detta inte skedde redan under mötet.
Samtidigt fanns det en oro för att ta upp frågan och förstöra den goda stämningen.

Erik Petterssons roll riskerar att förmörka Monica Petterssons tid som kommunstyrelseordförande om inte maken självmant och omgående lämnar dessa uppdrag.

Fotnot: Bloggen väljer i motsats till NVP, länk att använda det mera öppna begreppet toppost i stället för chefspost. Högste chefstjänsteman i Värmdö kommun är nämligen fortfarande kommundirektören Stellan Folkesson. 

2 kommentarer:

Agneta Österman sa...

Fullständigt oacceptabelt om Erik sitter kvar, anser jag. Klara trovärdighetsproblem vad gäller besluten i både nämnd och styrelse.

Stefan Mårtensson sa...

Hej Agneta!
Tack för din kommentar!

Det finns skäl att uppmärksamma detta. Bekymmersamt är det helt klart.