fredag 26 september 2008

Inget jubel från mig. Istället blir det jasså

Att regeringen satt foten i klaveteret i FRA-lagsfrågan är ingen nyhet. Nu försöker man dra samma fot ur klaveret. Problemet med detta är att det låter nästan lika mycket när man drar foten ur klaveret, som när man sätter den i klaveret. En lista på 15 punkter presenterades av Sten Tolgfort och Fredrik Reinfeldt. Listan är långt ifrån en lagtext.

Det vettiga utropet måste därför bli: jasså. 

Viktiga frågor om hur man ska utforma lagen återstår och blir helt avgörande. 
Var ska sållningen ske? Hos internetleverantörerna eller hos staten. Henrik Alexandersson undran och misstänksamhet är berättigad. När Mark Klamberg skriver om att djävulen finns i detaljerna är han helt rätt ute. Den färdiga lagtexten måste sättas i sitt sammanhang med andra lagar. Håller den eller håller den inte? Vi är inte där på länge ännu. Strider lagen mot EU fördraget? Vi vet inte ännu.

Det regeringen åstadkommer är att de får tyst i leden, för tillfället i vart fall. Genom att dra ut på tiden hoppas man att nejsidan förlorar momentum. Att engagemanget ska svalna. Taktiken verkar vara uttröttning. Jag tror att det är en strategisk felbedömning. Genom denna taktik öppnar man dörren för piratpartiet in i riksdagen. Man riskerar att minska det parlamentariska underlaget ytterligare. 

Hade man tagit nederlaget nu hade man kunnat skörda segern senare. Nu gör man tvärt om och det är sällan klokt.  Riv upp, Gör om, Gör rätt hade varit det långsiktigt bästa. 

Regeringen är heller inte offensiv vad gäller de medborgerliga fri- och rättigheterna. Direktiv till grundlagsberedening om att skriva in rättigheterna på internet är en sådan åtgärd. Införandet av en författningsdomstol är en annan. Regeringen stannar vid att hjälpligt sopa upp skiten. Man bygger inget bålverk för rättigheterna. Det är fel och det är dålig liberal politik.

Jag kan inte instämma i de euforiska kommentarerna som kommer från delar av centern och folkpartiet. Jag kommer att jubla när det finns något att jubla över. Nu finns det femton punkter om vad man vill göra. Jag vill se vad man gör
Sen kommer jag (eventuellt) att jubla. 

Sorry, Fredrik, Magnus och Per, ni har jublat för tidigt.

Inga kommentarer: