torsdag 25 september 2008

Mark Klamberg

Mark Klamberg lämnar sina uppdrag inom folkpartiet.
Han är besviken på kompromissen om FRA-lagen. Det Mark har tillfört FRA debatten är ovärderligt. Du förtjänar stor respekt för den kunskap du tillfört debatten. Jag betraktar dig som en klassisk liberal. Du är beredd att riskera något för att försvara
medborgerliga fri- och rättigheter. Det hedrar dig.

Inga kommentarer: