lördag 25 september 2010

Lokalvalresultatet drar ut på tiden

Valresultatet för kommunerna i framförallt Stockholms län dröjer. Av de 6063 valdistrikten i kommunvalet är enligt valmyndigheten 4739 räknade, länk. I Stockholms län är 395 av 1215 valdistrikt räknade. Av de återstående 1324 distrikten ligger 820 i Stockholm län.

Enligt valmyndigheten går det till så här, länk: "Mellan torsdag och söndag genomför länsstyrelserna den slutliga rösträkningen av rösterna i kommunfullmäktigevalen. Efter det påbörjas rösträkningen för landstingsfullmäktigevalen."

Nu stämmer inte det. Länsstyrelsen i Stockholms län tog ledigt från rösträkningen under lördagen. Så några röster räknades inte då. Nu börjar man igen på söndag. Om man läser på valmyndighetens hemsida står det så här:"Valmyndighetens uppgift är att genomföra val med maximal tillförlitlighet och effektivitet." Bloggen har lite svårt att förstå att man verkligen lever upp till den.
Att valresultatet lokalt drar ut på tiden höjer inte lokaldemokratins status. Bloggen menar att länsstyrelsen i Stockholms län/Valmyndigheten har avsatt för få resurser till att räkna röster. Slutligt valresultat bör alltid föreligga inom 24 timmar från det att rösterna har kommit fram, dvs senast 00.00 torsdag efter valdagen.

Inga kommentarer: