torsdag 16 september 2010

Ta tillvara den resurs som engagerade medborgare utgör!

Hänt i Värmdö
I valrörelsen blir internet ett allt viktigare sätt att sprida information om vad olika politiska partier och kandidater tycker och tänker. Två exempel på detta är LG Nilssons blogg, länk och Vision Värmdö2030, länk. I den elektroniska eller virtuella världen gör även politiker avtryck i form av olika typer av meningsyttringar. Dessa granskas numera omgående. Det är bra. Då får väljarna möjlighet att göra val som kan relateras till vad politiker, uttalat och verkligen gjort.

Att medborgarna har inte fel borde vara politikens mantra. Däremot kan de finnas olika verkligheter och intressen som står mot varandra. Då är det politikens roll att kunna göra de besvärliga avvägningarna i dialog med medborgarna. Ju fler engagerade medborgare, desto bättre.

Nu räcker det inte med det. Politiken måste bli mera transparent och möjlig att granska.
Här följer några viktiga punkter för att utveckla den lokala demokratin. Här måste politiken visa mod.

1. Kommunens hemsidor och utlagda dokument måste bli lättare att söka i.
2. Besluten från exempelvis Bygg-, Miljö-, och Hälsoskyddsnämden måste bli kompletta och även innehålla tjänsteskrivelser. Annars blir publiceringen på nätet närmast ett skämt.
3. Utredningar och underlag som granskar kommunen och hur den fungerar som är beställda och betalda av kommunen och faktiskt ytterst medborgarna måste läggas ut på nätet så att de är lätt tillgängliga.
4. Hemlighetsmakteriet i beredningsprocesserna måste reduceras till ett minimum. Till exempel kallelser till arbetsutskott och liknande ska läggas ut på nätet och helst vara offentliga.
5. Kommunen och dess politiker och tjänstemän måste våga leda processen mot större öppenhet och inte bara följa med när lagar och förordningar ställer krav på ökad öppenhet.
6. Medborgarna måste kunna följa och interagera med politiken lättare för att demokratin ska utvecklas.
7. Fler avgiftsfria trådlösa internetzoner måste skapas i kommunen för att medborgare med mindre resurser inte ska ställas utanför internet som sådant och utanför möjligheten att påverka.
8. Experiment med brukaromröstningar, folkomröstningar på internet bör inledas.
9. Brukarstyrningen i kommunens verksamhet måste bli större

Andra artiklar om Värmdö och Värmdöpolitiken: NVP, NVP

Inga kommentarer: