torsdag 11 november 2010

Kommentar till senaste blogginlägget

Hänt i Värmdö
Bloggen hade i går ett samtal med en nyvald politiker i Värmdö kommun. Denne ondgjorde sig över bloggen. Läsaren frågade varför man behöver skriva om sådant som inte är positivt med den nya koalitionen? Vore det inte bättre om bloggen skrev om annat eller helt enkelt höll tyst.

Förra inlägget var ett sätt att söka tillmötesgå läsaren. Hoppas att det uppskattades.

Till den kritiske läsaren av bloggen vill bloggen också säga: Tyvärr är ett av lokalpolitikens stora problem att politiker håller varandra bakom ryggen. Medborgarna ska inte få veta hur det verkligen fungerar. På det sättet lurar man faktiskt väljare och medborgare att tro att det är bättre än det i själva verket är.

Här finns en av bloggens viktiga uppgifter. Den är att berätta och sprida ljus över det som politiker sig emellan vill hemlighålla eller tysta. Bloggen vill göra Värmdö kommun ännu mer transparent. Det kommer att leda till att inte alla älskar bloggen.

Att du som läsare och politiker reagerar som du gör visar bara på en sak. Bloggen har återigen trampat på en öm tå. Det visar att den behövs och att den är inne på rätt spår.
Inte för sin egen skull utan för sina läsares och medborgarnas.

Tack för din kommentar!
Det gav kraft att fortsätta oförtrutet

4 kommentarer:

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej bloggen,
ibland tror man bara inte att det är sant. Försöker verkligen någon ånyo tysta det fria ordet.
Bra som dåligt eller varför inte mitt emellan skall fram.
Trots allt säges vi leva i en demokrati.
Tacksam om bloggen även fortsättninbgsvis står på sig.
Ta hand om sig
Jan Dolk

LG Nilsson sa...

Ibland blir man mer än förvånad över enfaldiga Värmdöpolitiker. Undrar om de ringer SvD och DN och föreslår att de bara skriver om de goda nyheterna?

Allt ska tålas att granskas.Gör politikerna något bra ska de självklart få en klapp på axeln. Tyvärr har jag under mina år i bloggandet inte haft skäl att dela ut många klappar.

Just nu skulle jag vilja ge alliansen, med bl.a nytillkomna maktkåta Miljöpartiet och bortkomna Folkpartiet, en hel del hårda klappar på dras bakar.

Stå på dig. Värmdöpolitikerna behöver synas i sömmarna.

LG ;-)

Kenneth Ehrnstedt sa...

Så denne nyvalde politiker tyckte alltså att bloggen ska vända sig tii Pravda respektive China Today som inspirationskällor? Ja jag säger då det, varför skriver inte politikern en egen blogg? Sanningen om Värmdö kan väl vara ett arbetsnamn..Hoppas bloggen känner för mer än att fortsätta, det borde ju till och med inspirera till att öka?

Stefan Mårtensson sa...

Tack för uppmuntran och stöd!
Bloggen kommer att fortsätta att granska.
Politikern visade på att granskningen behövs