torsdag 28 maj 2009

Ärlighet bristvara i Motormännen


Ärlighet var förr en dygd. Det visar sig att den är på utdöende. Inom folkrörelserna var ärlighet helt central förr i tiden. När jag läser politikerbloggen förstår jag att oärlighetsrötan har spritt sig till Motormännens riksförbund, länk

Det verkar som om ledningen tar till vilka metoder som helst för att bli av med personal. Den sparkade vdn är en i raden av medarbetare som inte "passat in i den struktur" som motormännens koncernchef vill ha. När sedan denna inte blir knäckt utan visar sig vara mer kompetent än man förstod slutar man följa ingångna avtal. Det är klart att bråket hamnar i tingsrätten då. Sedan kan man undra varför delar av det bevismaterial Motormännen presenterade var förvanskat och kanske till och med kanske förfalskat.

Domen mot Motormännen kanske också är en dom över toppledarskapet i förbundet.

Andra bloggar: politikerbloggen,


Inga kommentarer: