onsdag 27 maj 2009

Fara i dröjsmål

Hänt i Värmdö
Kommunfullmäktige håller sammanträde just nu. 
Det framstår som en ganska avslagen tillställning. Kommunstyrelsens ordförande är inte här. Enligt uppgift är han på svarsvisit i Afrika. Enda gången det hettade till på allvar var när utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson svarade på en fråga om resursskolan. Vad han egentligen menade var mera dunkelt. Någon snappade upp att Bondesson gjorde en prioritering mellan särskolan och resursskolan. Tyvärr kan man uppfatta det som om Bondesson är förespråkare för en" lytesrankning". Jag hoppas att det uppstod ett överföringsfel i luften.

Det som redan står klart är att resursskolan säger upp kvalificerad personal och ersätter den med mindre kvalificerad personal. Genom att man smygvägen förskingrar kompetensen blir det snart inget mervärde att förlora.

Det börjar bli dags att utbrista i vad rikskanslern kejsaren telegraferade till rikskanslern Otto von Bismark (1815-1898).
"Periculum in mora", fara i dröjsmål skynda er herr kansler. 

Vad gäller resursskolan är det fara i dröjsmål. Nu är det dags att rensa bland byråkraterna i kommunhuset och omfördela dessa resurser till verksamhet. UKÄ kontoret måste effektiviseras och borde kunna minska med minst 20%. Det skulle räcka till att rädda den värdefulla kompetensen i resursskolan. 

Inga kommentarer: