torsdag 28 maj 2009

Ask och Wallmark slår ett slag för storebror

Beatrice Ask och Hans Wallmark skriver i dag en artikel på moderaternas hemsida, länk.
Fokus i artikeln är problemen med internet, trots att rubriken lyder: "Möjligheter och problem med nätet". Narkotikaförsäljning på nätet i kombination med traditionell postbefordran är ett extra stort problemområde.

Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till artikeln. Ska man skratta eller gråta?

Om vi granskar problemet med narkotika, såvitt man inte är drogliberal. Vi bortser från detta just nu. 

Narkotikan är ett problem. Vilket är den överlägset största distributionskanalen? 
Sannolikt är detta det svenska gatu- och vägnätet. För att komma tillrätta med den distribution som sker av narkotika krävs sannolikt väg- och gatuspärrar, gärna bemannande med beväpnade soldater. Vi kan heller inte bortse från att langare kombinerar fortkörning med langning. Bilar vars hastighet styrs av vägverket kan här vara en möjlighet, men jag ser inget av det hos artikelförfattarna. 

Inte heller kommer det ett mera genomarbetat förslag för gatu- och vägövervakning. I London finns ett mycket stort antal övervakningskameror. Detta är kanske något att ta efter?
De gatu- och vägspärrar som skulle vara mest effektiva för att hindra spridningen av narkotikan hör jag heller inget om. I sammanhanget bör kroppsvisitering av samtliga som har åkt båt och flyg från utlandet övervvägas, givet att Ask och Wallmark har denna oro. Kombinationer av olika distributionsmedel är alltid farliga.

Proportioner och proportionalitet är oftast mycket klädsamma. Alla distributionsmedel kan användas för syften som inte är önskvärda. Det försök till att rättfärdiga det som många uppfattar som rättsövergrepp på nätet saknar proportion  och sans.

Efter denna tendentiösa debattartikel blir det svårt att ha tilltro till moderaternas vilja att behålla ett fritt internet. 

Det finns alltid argument till att minska den enskildes privatzon i förhållandet till samhället. Traditionellt har socialisterna i modern tid varit mest angelägna om att begränsa den enskildes rättigheter.  De konservativa har däremot historiskt begränsat individens frihet i hög grad. 
Hos de nya moderaterna finns det risk att det sämsta från dessa världar kombineras.

Argumenten för begränsningar av den enskildes friheter skiftar från narkotika till terrorister och barnpornografer. 

Vad frågan handlar om är den grundläggande inställningen till de liberala friheterna på nätet. Med sådana debattartiklar som Ask och Wallmark presterar blir motsättningen mellan den virtuella nationen och nationalstatsnationen tydligare, länk.

Det kan vara så att Ask och Wallmark vill tydliggöra gränsen mellan konservativa och liberaler. Copyriot är inne på den linjen, länk. Han hänvisar till hur de tyska kristdemokraterna ifrågasätter det fria internet, länk.

Jag tror att Asks och Wallmarks artikel får en bestående effekt. 
Den är inte att ifrågasätta internet. 
Den är att ifrågasätta legitimiteten för nationalstaten Sverige och dess regerings- och parlamentsledamöter.

1 kommentar:

ehj sa...

Jag tror det är ACTA och IPRED2 som ligger och lurar i vassen.

ACTA ska ge tullen större befogenheter.

IPRED2 kriminaliserar paralellimport (kan berätta med om det en annan gång).

Tror man måste läsa det som kommer från Justitie med "kommandotolken" påslagen. Om man vet vad som är på gång i EU blir ofta otydligheterna i den svenska politiska debatten genast tydligare.

Har bloggat om det litegrann här.