onsdag 21 april 2010

Det blir märkligare och märkligare

Hänt i Värmdö
Nu visar det sig att utbildningschefen Maria Ljugqvists krav på att ta fram kriterier för att bedöma Värmdö skolor beror på att hon har problem med att läsa. Hon vill med andra ord ha 10 miljoner för saker som redan finns! På något annat sätt kan bloggen inte tolka saken eftersom uppgifterna finns tillgängliga för kommunens tjänstemän.

Efter att detta nu är kartlagt kommer dessa uppgifter att läggas ut på kommunens hemsida så att medborgarna också kan ta del av åtminstone statusrapporterna från LUS (LäsUtvecklingsSchemat) utvärderingarna. Här dokumenteras en gång i terminen varje skolbarn i Värmdö skolor och deras utveckling som läsare. Detta är ett centralt hjälpmedel för att kunna arbeta med att minska antalet elever som går ut grundskolan utan att ha minst godkänt i alla ämnen.

Det visar sig också att det finns väl utvecklade system för självskattning från eleverna, betygprognoser från lärare, krav mm som redan används i kommunikationen med eleverna.

För det är väl inte så att Ljugqvist bara försökt en bluff i de pokerspel hon försöker spela för att bli av med produktionschefen Elisabeth Fredell.

Bloggen undrar fortfarande om Magnus Hedenfalk har tagit henne i örat.

7 kommentarer:

Per Lejoneke sa...

Antar att du läst senaste betygsutvärderingen, vilken talar sitt tydliga språk. Våra barn håller inte måttet när de lämnar grundskolan.

I stället för att du dissar alla försök till att få ordning på skolan, så kan du väl komma med några konkreta idéer till hur vi får skutan att vända?

Alliansens gemensamma pressrelease i måndags var lysande då man satt tydliga mål. Men att ge produktionen sitt fulla förtroende och ansvar för kommande kvalitetsarbete var väl magstarkt.

Har under vårt arbete fått flera mail från föräldrar som kämpar i motvind och andra som givit upp och flyttat sina barn till andra skolor/kommuner. Det ligger mer i linje med verkligheten.

Alliansens tydliga positionering känns mer som ett hispigt tilltag för att rädda valrörelsen.
Frågan är om det inte är enklare att ge makten direkt till Bryntesson istället för denna omväg.

Kom igen och ge oss hopp istället!
\Per Lejoneke

Anonym sa...

Undrar om du verkligen vet vad LUS är? Det mäter inget annat än ett barns läsutveckling och har faktiskt inget att göra med kunskap, kunskapsinhämtande eller betyg. Går inte ens att koppla samman! Om du tror att det är ett sätt att kartlägga barnens kunskaper och utveckling tycker jag du ska läsa på. Dessutom tycker jag personangrepp som du pysslar med ofta på din blogg är ovärdigt, rent pinsamt. Instämmer med Per, visa vad du tänker göra istället för att bara säga nej...

Så frågan är vem som ska tas i örat? Inte är det vår modiga utbildningschef i alla fall!

/Lisa Larsson

Stefan Mårtensson sa...

Hej Per
Jag ser allvaret med betygsinflationen. Jag ser en av de viktigaste åtgärderna för att få ordning på skolan är att ha en sammanhållen och tydlig organisation. Det är viktigt att man utvecklar utvärderingsformerna och skapar transparens kring detta. Har i dag tillsammans med andra politiker fått igenom att fler av de utvärderingar som finns görs tillgängliga för alla medborgare.

Sedan har jag redan tidigare talat om vad som krävs för all skapa en bättre skola. Nöjer mig inte med det. Tänker publicera mina tankar om hur vi ska åstadkomma en bättre Värmdöskola.

Vänliga hälsningar

Stefan

Per Lejoneke sa...

Visst!
Men faktum kvarstår.
Du deltar i drevet och hånar den tjänsteman som vågar ställa sig upp och säga ifrån.
Du pratar om platsannons och ta i örat.
Kom med ett vettigt förslag som positionerar det Maria skriver om istället.
Varför är förslaget dåligt?
Finns det något som är bra?

Och skulle det vara så att du sitter inne med kunskap som vi andra inte har så vore det ju trevligt att ta del av dessa. Kanske då, även vi kommer se Marias förslag med andra ögon.

Sammanhållen och tydlig organisation, utvärderingsfomer...det vill väl alla ha, eller?

Bli saklig, bli konkret...vad vill du?

\Per Lejoneke

Stefan Mårtensson sa...

Hej Lisa
Jo LUS känner jag väl till sedan kontakter med Bo Sundblad och Åke Edfeldt under början av 1980-talet. Under många och långa diskussioner med dessa upphovsmän till LUS fick jag väldigt klart för mig hur LUS fungerar och vad det mäter.

Det som är viktigt med LUS är att man får ett instrument som mäter hur en elevs läsförmåga utvecklas. Olika steg i LUS korresponderar faktiskt till hur utbildningen är upplagd i olika årskurser. Genom att följa läsutvecklingen målinriktat kan man tidigt upptäcka andra problem i skolan och ha möjlighet att tidigt sätt in insatser.

Många framstående skolforskare som Martin Ingvar framhåller läsförmågan och dokumentationen som central för att minska antalet elever med IG.

En elev som inte kan läsa kan heller inte tillgodogöra sig andra ämnen. Dessutom är utveckling av läsförmågan också ett sätt att utveckla den kognitiva förmågan i stort.

Att kunna läsa bra ger också en känsla av att hänga med och lättare kunna trivas i skolan. Motsatsen förstärker den negativa upplevelsen av skolan hos eleven.

Vad gäller mitt stilistiska uttryck kan man ha olika uppfattningar om det. Många uppskattar mitt sätt att skriva och det innefattar ett satiriskt språk.

Vänligen
Stefan Mårtensson

Stefan Mårtensson sa...

Hej igen Per
Det jag menar med en sammanhållen organisation är faktiskt inte alla anhängare av, trist nog.

Vad jag menar det det är att det är hög tid att avskaffa beställar-utförarorganisationen. I stället bör man mycket snabbt införa en traditionell förvaltningsorganisation. Då får man en skolchef och en nämnd och en högsta politiskt ansvarig. Detta bör genomföras redan till höstterminens start.

Jag menar att också att politikerna bör på bredaste möjliga basis formulera en målsättning för Värmdö skolor som kan leva över lång tid oavsett vilken politisk majoritet som regerar. Den ska vara tydlig och mätbar.

Värmdö har mycket värdefullt utvärderingsmaterial som kan användas bättre. Det som borde göras är att gör mera kvalificerad analys utifrån data som man redan har. Därför blir denna del av Ljungqvists förslag ett sätt att plocka fram samma material en gång till.

Idag betalar ProVärmdö en "internskatt" på cirka 1% av sina intäkter till UKÄ. Denna skulle egentligen har använts till utveckling. Nu har inte UKÄ lyckats prestera detta. Jag menar att delar av UKÄs resurser därför bör omfördelas till att skapa ett pedagogiskt utvecklingscentrum. Ett sådant fanns tidigare, men avskaffades av kostnadsskäl under 2007.

Dessutom menar jag att extra lärarresurser ska omdisponeras för att sätta in särskilda insatser tidigt för barn som har läsproblem och problem med matematik. Cirka 5-7 sådana tjänster bör inrättas för detta.

Värmdö bör undersöka hur man man inleda ett samarbete med Haninge kommun för att systematiskt lära sig av hur de lyckades vända skolutvecklingen. Speciellt bör man titta på om man kan använda en del av deras metodik för kunskapskontroll i olika ämnen.

Goda insatser i skolan ska uppmärksammas och premieras. Detta gäller både lärare och elever.

Här har du några av de tankar som jag har om hur man skapar en bättre Värmdöskola.

Jag kommer att skriva om dem samlat inom kort på bloggen.

Vänliga hälsningar

Stefan

Per Lejoneke sa...

Oki!
Är med på ditt tänk.

Men när det gäller utbyte med Haninge så tror jag ni politiker ska inleda utbytet genom att lära hur Haninges politiker faktiskt gjorde gemensam sak i frågan.
Innan ni politiker gjort detta - oavsett vem som har makten - kommer ingen hållbar förändring ske med skolan i Värmdö.

Synes\Per