söndag 18 april 2010

LG Nilsson om bakfoten

Hänt i Värmdö
Bloggen är en flitig läsare av dito LG Nilssons. Oftast är han insiktfull, roande och påläst. I en bloggpost den 12 april, skriver han om svaga "lokala kopior" av rikspolitikens "orginal", länk.

Tyvärr har han i denna bloggpost huggit i sten vad gäller kopior och orginal när det gäller Värmdöcentern. Faktiskt har han inte läst på överhuvudtaget.

Det är korrekt som LG Nilsson skriver att Maud Olofsson är centernpartiets ordföranden. Däremot är de lokala alternativen inte alls som Nilsson tycks tro. Förstahandsalternativet är nämligen Värmdöcenterns ordförande Henrik Paulsson och inte Hans Lindqvist. Denne kommer först på andra plats på kommunfullmäktigelistan. De kandidater som centern har på sin lista borde göra att Nilsson funderade på att som borgerlig väljare ska lägga sin röst på VärmdöCentern i stället för på socialdemokraterna.

För att Nilsson och andra inte ska missa det finns de fem första kandidaterna på följande sida, länk. Inom kort kommer en uppdatering för plats 6-10. Där finns förresten tre mycket kompetenta kvinnliga kandidater som: Ina Ununger, Lousie Paulsen och Inga Cullberg Sundén.

Till L G Nilsson vill jag bara säga: Kritik och satir är bra verktyg, men kolla gärna grunddata först!

Andra medier: Nacka Värmdö Posten

2 kommentarer:

Kenneth Ehrnstedt sa...

Om man ska kolla bakgrundsfakta, vilket man ska, så skjuter väl Mårtensson sig själv ordentligt i foten när han tar åt sig äran av att ha stoppat nedläggningen av resursskolan. Cred är okej, men inte andras cred, skäms på sig.

Kenneth Ehrnstedt sa...

Var det någon som stoppade nedläggningen av resursskolan så var det Annika Andersson-Ribbing genom stenhårt fotarbete och massor med politisk påverkan. Centerns representant röstade inte emot detta en enda gång i utbildningsnämnden. Äras den som äras bör, pinsamt försök från din sida Stefan, du brukar vara bättre än så.