torsdag 22 april 2010

Ett steg i rätt riktning

Alliansen gör det lättare för medborgare att få reda på i vilka register man finns skiver SvD, länk. Det är bra. Dessutom ska det bli lättare för en enskild att få skadestånd från staten om man blivit kränkt i sin personliga integritet. Detta är också bra.

Dessa förslag är i rätt riktning. Dock krävs mycket mer från Alliansregeringen för att stärka den enskildes integritet. Bloggen väntar på mer

1 kommentar:

Bo sa...

Staten tar en kopia på min kommunikation vare sig jag är misstänkt för något eller inte. Är det att kränka min integritet? Är jag berättigad till skadestånd?