fredag 23 april 2010

Peta inte i regelverket, avskaffa presstödet i stället

Presstödsnämnden har delat ut statliga bidrag till en nationaldemokraterna närstående tidning, länk. Magnus Ahlquist, redaktör för Fokus kritiserar detta, länk. Han lämnar därför sitt uppdrag som suppleant i presstödsnämnden.

Däremot har inte den grundläggande debatten tagit fart ännu. Den om presstödets vara eller inte vara.

Presstödet är en kvarleva från en medietid som inte längre finns. Vi talar om ett statsstöd på 500 miljoner kronor årligen till en medieform. Detta snedvrider självklart konkurrensen mellan medieformerna. Som bloggen ser det finns ingen anledning att ha presstödet kvar. I stället för att ändra reglerna för presstödet bör alliansregeringen lämna ett förslag om att avskaffa presstödet.

Samhället bör ställa sig neutralt till olika medier. Samtidigt som det ska försvara yttrande- och mediefriheten.

4 kommentarer:

Niklas Starow sa...

word!

Lars-Erick Forsgren sa...

jaha, verkar ha snarlika åsikter här:

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/04/blir-stodet-till-tidningen-nationell.html

Stefan Mårtensson sa...

Ja vi verkar tycka väldigt lika här Lars-Erick. I går var det upphovsrättens dag. Inget bra från regeringen där tyvärr.

Stefan Mårtensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.