torsdag 23 september 2010

Öppenhet motverkar främlingsfientlighet

Delvis hänt i Värmdö
Sverigedemokraterna har kommit in i Värmdö kommuns riksdag, fullmäktige. Det är bara att beklaga. Partiet är inte i sig problemet. Det är de känslor, tankar och värderingar som finns hos de människor som röstade på Sverigedemokraterna.

Orsaken till varför väljare la sin röst på ett främlingsfientligt parti uppkommer inte av sig själv. Det är ingen som isolerat, på sin kammare blir främlingsfientlig. Den typen av rörelsen skapas i ett komplicerat samspel. Några viktiga faktorer för främlingsfientlighetens framväxt är rädsla, otydlighet och okunskap.

Jag har i en tidigare bloggpost reflekterat lite kring rädslan, länk. Otydligheten och beslutsfattande i slutna rum skapar fantasier. Dessa är en grogrund fördomar, till exempel mot politiker. Genom att skapa beredningsprocesser och beslutprocesser som är i allt väsentligt helt transparanta och möjliga att följa minskar risken för fantasier. Man vet hur beslutsfattandet går till. Det finns inte utrymme för konspiratoriska fantasier.

Öppenhet är också en fråga om att involvera brukare och medborgare i processerna. Här måste man fundera om hur brukarinflytandet kan öka. Kan man öka direktstyrningen från brukarna på politikens bekostnad?

Medborgardialog och brukardialog får inte bli ett hurtfriskt: "vi tutar innan vi kör över". Medborgare, brukar måste känna att deras röst gör skillnad. Det måste synas i besluten. Här har lokalpolitiken en lång väg att vandra i många kommuner innan man har skapat en äkta delaktighet.

Valets uppläggning med pappersröster visar på hur konservativt det demokratiska systemet är. Väl beprövad digital teknik används inte. Det går inte att rösta via nätet. På samma sätt förhåller det sig med inflytandet lokalt. Äldre tjänstemän och politiker säkerställer ett ickedigitalt förhållningssätt. Det är förödande. En levande lokal demokrati måste använda digital teknik, internet och skapa gränssnitt mellan människa och teknik som gör det roligt att utöva inflytande. Nätet är i dag den enskilt största faktorn för att skapa öppenhet. Dent används allt för lite i demokratins tjänst.

Öppenhet utmanar värderingar som bygger på fördomar. Delaktighet utmanar känslan av utanförskap och att vara ett offer. Det är så vi återskapar demokratins kärnvärden.

Andra bloggar: Christian Engström
Andra medier: NVP, NVP, DN, Aftonbladet

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är alldeles för farligt att underkänna folkets DEMOKRATISKA beslut!

Hur mycket än man avskyr Sverigedemokraterna, så skall man konstatera att detta intåg till riksdagen har väckt de etablerade partierna.

Nu har har de på allvar avsikten att behandla invandrarnas integration i landet.
Denna fråga har politikerna bara "bläddrat" genom – det har is in tur lämnat fri engagemang för Sverigedemokraterna, INGEN trodde att SD är kapabel att komma förbi inträdes spärren till riksdagsrepresentation!

Som om det räcker inte med skrämselhickan - Sverigedemokraterna, så måste vi uppmärksamma följande;
Muammar Gaddafi konstaterade nyligen att "Det finns tecken på att Allah kommer att låta islam besegra Europa utan svärd, utan gevär, utan strid. Vi behöver inte terrorister, vi behöver inte självmordsbombare. De över 50 miljonerna muslimer (i Europa) kommer att göra det till den muslimska kontinenten inom några årtionden."

Muammar Gaddafis konstaterade skall inte viftas bort!
Många anser att Muammar Gaddafi är en galning, samtidigt ansåg Hadar Cars m fl att ingen väljare utanför Sjöbo skulle ha rätt att påverka någonting....

Samma gäller Erbakan, en tidigare turkisk premiärminister yttrade: "Hela Europa kommer att bli islamiskt. Vi kommer att erövra Rom."

Glöm inte att Recep Tayyip Erdoğan har på ett möte i Tyskland uppmanat sina landsmän som är bosatta i Tyskland att INTE assimilera sig!

Är Tyskland på väg bli en islamisk stat. Också Sverige. Vem bryr sig?

ANGELA MERKEL
"Vårt land kommer att fortsätta att förändras och integration är också en uppgift för samhället att ta itu med uppgiften som har med invandrare att göra," sade förbundskansler Angela Merkel till Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Under åratal har vi lurat oss själva om detta. Moskéer till exempel kommer att vara en mer framträdande del av våra städer än tidigare."

Jag röstade inte på Sverigedemokraterna, men man skall akta sig ändå - det finns ju extremister på det muslimska sidan....