fredag 2 november 2012

Om påstådda mordhot och moralpanik

Hänt i Värmdö
Moralpanik har brutit ut bland Värmdö kommuns politiker.
Dessa är anförda av Fredrik Sneibjerg som är ungdomssamordnare och ordförande i fritids- och kulturnämnden har tagit till orda. länk.

Nacka Värmdö Postens chefredaktör Anders Milde tar ett steg tillbaka, länk.
I en ledare som inte längre är tillgänglig tar NVP på sig ett delansvar för de påstådda hoten.
Märkligt kan man tycka.

Verklighetsbeskrivningen av den politiska processen som sägs ligga bakom går isär mellan politikerna, länk. Tonläget är uppskruvat.

I skamvrån hamnar märkligt nog föreningen före direktdemokrati, länk. En av dess företrädare är Hans Jangeby.

Vad Fredrik Sneibjerg förfasar sig över bland annat är ett inlägg som Hans Jangeby gör i ett kommentarsfält i NVP. Kommentaren i sin helhet ser ut så här: "Hot är kontraproduktivt. Det är inte under inga omständigheter inte okej att hota förtroendevalda! Hoten är allvarliga eftersom det samtidigt är ett hot mot demokratin. Även om man inte gillar politiska beslut så finns det inga förmildrande omständigheter att attackera politiker eller andra förtroendevalda! Men det är å andra sidan en effekt av det sätt som politiker hanterat frågan om den nya skolorganisationen där man maktfullkomligt kört över föräldrarna och deras känsla av vanmakt. Politiker vill inte lyssna! Hoten är ett uttryck för desperation och vanmakt för att inte kunna påverka politiker där blockpolitik och partipiska går före samarbete och diskussion med berörda -innan viktiga beslut fattas. Det som egentligen är demokratins fundament. Jag skulle t.o.m. kunna påstå att hoten är toppen och resultatet av politikernas väljarförakt. Men mordhot - nej det är verkligen det sämsta någon kan göra!"

Bloggen och många med den undrar hur man kan mena att Jangeby gör något annat än tar avstånd från våld i alla dess former.

Vad Jangeby dessutom försöker göra är aktualisera är den komplexa frågan om offret.
-Är det alltid utan skuld?
-Är kvinnan som till sist tar livet av sin man efter många års misshandel lika straffvärdig som den som kallblodigt och planerat tar livet av någon för nöjes skull?
-De flesta skulle nog säga att det finns skillnader.

Dessutom berättar Jangeby om en kommun som allt fler anser vara i förfall ur många olika aspekter. Om detta senare får det inte talas, menar en del politiker.

Jangeby uttalar för egen och sannolikt andras del att han upplever vanmakt och maktfullkomlighet.
Det är han inte ensam om. Under en lång följd av år har medborgare haft den upplevelsen.

Till detta kommer att politiker kunnat puckla på varandra fysiskt. Vilket är dokumenterat. I andra sammanhang skulle det kallas misshandel. Hot om sådan mellan politiker har förekommit.
Detta har skett utan att nämnde Sneibjerg har ryckt ut moralpaniskt.
Man har låtit det fortgå. När det är väljare som upplevs ha tappat besinningen så rycker man ut och pekar finger. Att ledande politiker uppträtt på allmän plats rejält berusade och delvis hotfulla talas det tyst om. Det finns anledning till självrannsakan både här och där.

Bloggen ställer sig frågan om det har varit några mordhot överhuvudtaget?
-Om så hade varit fallet borde dessa ha polisanmälts.
Fortfarande i dag föreligger inga polisanmälningar om hot, hot om misshandel.
Det förekommer påståenden om sådana.
För att denna debatt ska bli seriös krävs att de som utsatts för de påstådda övergreppen anmäler detta till polisen. Då får polisen avgöra om det som skett är straffbart och olagligt. Ännu så länge är det enbart en sorts gatans parlament bestående av politiker som påstår.

Grundproblemet är ett annat, att politiken mycket länge har varit maktfullkomlig mot medborgarna i Värmdö. Å andra sidan har man inte tagit sitt ansvar för att styra gentemot tjänstemännen.
Avarter bland politikerna har skyddats. Klart att detta skapar en debattmiljö där det är lättare med övertramp.

Trots reliefen är våld eller hot om våld aldrig acceptabelt.
Det gäller mellan alla typer av människor i alla typer av sammanhang.
Uppgifter om hot eller hot om våld ska alltid hanteras av polisen och inte någon form av gatans parlament.

Att NVP utan att polisanmälan föreligger sätter rubriker som man gör kan däremot diskuteras.
Att man redovisar människors frustration och upplåter debattsidor är alltid lovvärt.
Dessutom söker man från tidningen sida ta bort sådana inlägg som är direkt kränkande.

Debatten behövs, moralpaniken behövs inte.
Varje påstående bör så långt som möjligt beläggas med fakta.

6 kommentarer:

Fredrik sa...

http://nvp.se/NVP-Asikt/Ledare/En-grans-som-inte-far-passeras/

Hej Stefan
Här är en länk till ledaren som du missade på din blogg.

Stefan Mårtensson sa...

Hej Fredrik
Tack, då är den öppnad igen. För länken var inte tillgänglig när jag försökte

MVH

Stefan

Hans Jangeby sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Hans Jangeby sa...

Hej Stefan.
Jag verkar vara lite av ett villbråd för Värmdös politiker nu. Fredriks tolkning av min kommentar som är lite märklig milt sagt och som jag dessutom undertecknat som privatperson. (Har inget med Föreningen att göra)
En annan känd politiker i Värmdö använder politiker-bullyer tekniken i ett email till ordförande i föreningen för att provocera fram konflikt och insinuera hyckleri. Vad tycker du att jag ska göra? Ska jag avslöja politikern? Har bett partiordförande att ta tag i saken.

Stefan Mårtensson sa...

Hej Hans
Det finns väl ett offentligt intresse av att det kommer til allmän kännedom.

Anonym sa...

Även mitt uttalande under det öppna möte beträffande skolorganisationen (som filmades av FFDD) föranledde att Skolnämndens ordförande ringde och klagade till FFDDs ordförande (jag är en av initiativtagarna till FFDD). Att jag påpekade risker med att privatisera skolor utan krav och hänvisa till privatskolan i Hästhagen räckte. I Hästhagen har ingen längre tillträde till idrottshallen, på skolan ansågs jag obekväm för jag lyckades driva igenom regelbundna möten mellan föräldrar och skolledning, skolan där rektorns son arbetar på fritids trots att han är dömd 2010 och nu 2012 för narkotikabrott (bara begära ut domarna från Nacka tingsrätt). När jag ifrågasatte skolans policy fick jag mejl undertecknad av samtlig personal att om vi var missnöjda kunde vi byta skola. Ifrågasättande ses som påhopp på rektor och sedan behandlas barnen därefter). Allt detta har meddelats såväl skolinspektionen som Skolnämndens ordförande som vidarebefordrat till finansieringsnämnden (eftersom den bostadsrättsförening där rektorns son bodde undrade hur han kunde tjäna 50 000 kr/mån när han var hemma mest om dagarna, själv hade de anlitat advokat för att få honom vräkt eftersom de tröttnat på att unga tjejer stod och kräktes från hans balkong och känna sig rädda för de som sprang hos honom). Min önskan var att få reda på vad skolpengen egentligen går till? Idag åker min son från Gustavsberg till Kyrkskolan som var den enda skolan som sade sig ha plats i åk 5. Viks skola och Grantomta sa sig först ha plats och vi visades t om runt på Vik men dagen efter fanns helt plötsligt inte plats trots att vi dagen innan skilts åt och det kändes väldigt bra. Har sparat all dokumentation på denna galna resa.