fredag 7 december 2012

Är det synd om Max Ljungberg?

Hänt i Värmdö
Kommunalrådet Max Ljungberg ska medverka i TVs agenda.
Ämnet för diskussionen är hot mot politiker.
Detta blir opinionsbildning på hög nivå.

Saken är enkel. en havererad process. Ett uppskruvat tonläge. En politiker som anmäler medborgare. Samtidigt blir politikern polisanmäld, JO, anmäld, JK anmäld.

Numera har JK meddelat att huvudregeln  är att kommunala nämndsammanträden inte är offentliga. Även om man i allt fler kommuner strävar efter att ha öppna möten. Därför vidtar man ingen åtgärd. Den filosofiska frågan om öppenhet och transparens versus slutenhet och dess konsekvenser för demokratin behandlar JK självklart inte.

Som bloggen uppfattar saken eskalerar nu Max Ljungberg konflikten.
Han hoppas åstadkomma en situation där det uppfattas som om det är synd om Ljungberg.
Sympatierna ska falla på honom.

Hans medverkan har upprört föräldrar och andra opinionsbildare. Bakgrundsmaterial om "de så kallade hotfulla situationerna" finns numera hos agenda har bloggen förstått.

Självklart är inte det Ljungberg varit med om inte en fråga om normala hot.
Långt mycket mer är detta en fråga om en process som har havererat. Där är Ljungberg en aktör med lika mycket ansvar som andra. Ljungberg har sannolikt varit lika affekterad som någon förälder varit. Det ursäktar ingen.

Samtidigt ursäktar det inte någon att hålla ett vanligen offentligt sammanträde bakom lyckta dörrar bara för att förbättra sin historia.

Polisen har avdömt fråga om hot mot och från Ljungberg. Man har lagt ned sakerna.
Det vore klädsamt om Ljungberg satte sitt eget agerande i ett sammanhang.
Bloggen förutsätter att Ljungberg berättar om de JK och JO anmälningar har har på sig, relaterat till frågans hantering i Agenda.

Hot är aldrig OK. Det tar bloggen avstånd från.

Det är dags för politikerna i Värmdö att återupprätta en sund process och dialog med sina medborgare. Där har nu Max Ljungberg en utmärkt möjlighet att göra så. Ett första steg att trappa ned tonläget kan vara att inte medverka i TVs Agenda.

Inga kommentarer: