tisdag 29 januari 2013

Motståndare till allt liberalt

Hänt i Värmdö
Värmdöcentern är som bekant motståndare till det nya idéprogrammet för centerpartiet.
Det lilla lokala centerpartiet talar om det i termer av nyliberalism.
Inte bara programmet ska stoppas. De som varit med och arbetat med programmet ska stoppas.
De som har liberala åsikter bör enligt Värmdöcentern rensas ut.

Det verkar som om Värmdöcentern får sin politiska inspiration från Pyongyang och Nordkorea.
Med tanke på att Värmdöcentern innehåller ett antal personer vänsterkanten är detta inte underligt. Att man dessutom hyser någon- långt ut på högerkanten också, är en pikant detalj.
Man står i vart fall eniga mot alla ideér som har liberal förankring.
Det spelar ingen roll och det är ny-, gammal- eller modern- liberalism det är frågan om.

Även yttrandefrihet verkar vara ett främmande begrepp.
I vart fall gick man i indignerade ordalag till storms mot partiets förstanamn på listan, Henrik Paulsen. Eftersom han skrivit sin partibeteckning i en debattartikel menade en av partiets tre partisekreterare att han först skulle bett om lov.

Vad gäller partisekreterare är numera Värmdöcentern fullt i klass med det gamla kommunistpartiet i Sovjet. Man har en förste, en andre och en tredje partisekreterare. Alla tre betalda av Värmdö kommun, dvs skattebetalarna

Att ingen av dem verkar så förtrogen med ord och deras betydelse verkar inte  bekymra. Man kan till exempel inte skilja på att bordlägga och ajournera.

De församlade verkade mena herr Paulsen på klassiskt kommunistiskt maner borde göra avbön. Huruvida herr Paulsen gör det verkar osäkert.

Förslaget till idéprogram vill man glömma. Genom att inte publicera det på den lokala hemsidan verkar man tro att ingen kan läsa det. Även här verkar läget i Nordkorea inspirera. Att Sverige har ett fritt internet där var och en kan ladda ned programmet verkar inte ha förmedlats till den lilla skaran på mötet.

Vid sistlidna medlemsmöte den 23 januari i år var man hela åtta (8) personer.
Man kan undra hur dessa människor tänker kring representativitet?

Inga kommentarer: