fredag 6 februari 2009

FRA och andra lagar legitimerar statliga datavirus, en form av statsterrorism

På bloggen mjukvara.se diskuterar man en viktig och farlig. utveckling i en bloggpost. Det man diskuterar är en utredning om att införa en "Lag om hemlig dataavläsning". Den har nummer  (2005:38). 

Genom denna lag ska man kunna avlyssna, egentligen olagligt ta sig in på datorer genom virus. På så sätt kommer vi att ha "legala" statliga virus och illegala privata virus. Dessa virus ska kunna sändas till datorer som man kan misstänka kommer att kommunicera med människor som är kriminella

Med denna inskränkning av integriteten som kommer det att utvecklas en form av statsterrorism på nätet. Skälet för att tillåta detta är delvis det samma som offentligt framförs om FRA lagen, bekämpa terrorism och kriminella gäng. I praktiken kan många människors integritet försvinna. Det verkliga skälen kan vara samma som i FRA lagssammanhanget. Staten vill övervaka medarbetare i känsliga positioner inom exempelvis UD.

Lagen är precis som FRA lagen en beställning av socialdemokraterna främste opportunist, Thomas Bodström. Precis som med FRA lagen fortsätter Alliansregeringen socialdemokraternas arbete. Det är illa.

Det som är ett ljus i mörkret är att i vart fall några virusprgramföretag är för alla att bekämpa alla former av virus, såväl statliga som privata. De ställer inte upp på statsterrorism. Det hedrar dem.

Vi måste nogsamt följa utvecklingen på detta område. Kombinationen av FRA lagen och denna lag kan utvidga statens kontrollmöjligheter som vi inte förstått omfattningen av. Det går inte längre att se en integritetskränkande lag isolerat. Vi måste se på helheten och dess konsekvenser.

1 kommentar:

Christian sa...

Jag tycker du skall maila ditt antivirusföretag och fråga vad deras inställning är och om detta är lika viktigt för dem som de jag skriver om, fråga varför de inte tar ställning mer mot det som händer.

Om du gör det så håll mig uppdaterad