måndag 23 februari 2009

IPRED: fel typ av lagstiftning gör att ingen kommer att betala

Upphovsrätten måste respekteras av dem som ska följa den. För det krävs en lag som avspeglar människors rättuppfattning.
Vi har sagt det ofta på denna blogg.

Vi ser hur medievanorna ändrar sig. Det är en ny mediegeneration som avtecknar sig. Hos denna nya mediegeneration är fildelning en självklarhet. Förhållningssättet till datorn ser ut på ett annat sätt än hos de "äldre". de "unga" är uppvuxen med internet. Det inte bara en del av vardagsrummet. Det är en del av livet. Därför blir det naturligt att fritt förmedla egna budskap och filer som andra producerat. Inte i kommersiellt syfte, utan precis som man kopierade boksidor för  i världen. Det är en viktig del av varandet. 

I en intressant debattartikel på DN debatt  refererar tre rättssociologer ungdomarnas syn på upphovsrätt. De visar att tre av fyra unga (15-24 år) kommer att fildela oavsett hur lagen ser ut. Konsekvensen av detta blir att den stora vinnaren av den nya IPRED lagen blir de som tillhandahåller dolda ip-adresser. Sådana abonemang kostar cirka 500-600 kronor om året. Om 1 miljon internetanvändare utnyttjar detta blir det en marknad på en halv miljard per år.

Samtidigt får lagen ett löjets skimmer över sig. 

Å andra sidan visar samma undersökning att ungdomarna är beredda att betala upp till 200 kronor per månad för att kunna fildela upphovsrättsskyddat material. Med rätt typ av lagstiftning och 1 miljon som utnyttjar tjänsten skulle detta innebära en marknad på cirka 2 miljarder kronor årligen. Vi ser samma betalningsvilja för upphovsrättsskyddat material med frivillig betalning.

Det blir följaktligen ett felslut att tala om ovilja att betala. Det är en fråga om affärsmodeller som måste backas upp av en modern lagstiftning. Då kan marknaden för upphovsrättsägarna bli upp mot 10 miljarder årligen. 

Då måste lagstiftningen utgå från det självklara faktum alla ungdomar känner till. Kopiering är inget undantag det är en regeln.  

För 40+ arna ser verkligheten ut på ett helt annat sätt. Tyvärr är det den generationen som stiftar lagarna. Därför kan sådana som näringsutskottets ordförande Karin Pilsäter uttala sig som hon gör. Hon uttalar sig mot bättre vetande. Hon blir en sorts Calle Lidbom i upphovsrättsdebatten. Det hedrar henne inte.

I förlängningen är upphovsrättsdebatten en fråga om legitimiteten för politiken. I denna fråga står till viss del äldre mot yngre. Där de äldre beslutar och de yngre ska förhålla sig till ett visst beslut. Demokrati är också att lyssna till den uppväxande generationen.

Med det beslut som ska fattas på onsdag finns stor risk att Fredrik och Filippa Reinfeldt, Karin Pilsäter och andra med barn blir instämda för brott mot IPRED lagen. Frågan är då om rikets säkerhet väger tyngre än upphovsrättsägarnas rättsanspråk. Det skulle ju kunna var så att jobbdatorn används av ett barn utan att pappa eller mamma vet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Skiljelinjen är mycket klar. Folket är progressivt, Makten reaktionär. Vi står inför en kulturrevolution. Den blir ingen tebjudning. Den gamla kulturöverklassen mister sin skyddade verkstad och klarar inte konkurrensen och försvarar sig allt vad den kan, inte med produktion och kreativitet, utan med förtryck, spioneri och juridiskt övervåld. Bojkotta detta pack med Jan Guillou på toppen av Björn Ulvaeus & Alexander Bard, det är rätt att göra uppror, bombardera högkvarteret! Piratpartiet är den givna rösten i nästa val för alla progressiva människor. Skillnaden mellan de gängse blocken och ändå så liten, och de står BÅDA för en framstegsfientlig politik i ungefär samma grad.

Kolla sen mina egna bloggar Kraxpelax & Nattljuset & Ping Desktop / Laptop Wallpapers, ingen j:la upphovsmannarätt här inte! Min poesi och mina vallpapper tillhör FOLKET.

- Peter Ingestad, Solna