torsdag 19 februari 2009

Konkurrensneutralitet

Värmdö kommuns starkaste gren är inte konkurrensneutralitet. 

Det har jag skrivit om i flera tidigare bloggposter, länk, länk. Jag har också tagit upp frågan i en debattartikel tillsammans med Henrik Paulsen och Bengt Klejn.

Nu visar det sig att det finns fler problem med konkurrensneutralitet i kommunen. Värmdö Tekniska Gymnasieskola driver en restaurangskola. Lokalen är Gustavsbergs Värdshus i hamnområdet. Eleverna lagar och serverar maten. Om du går dit betalar du bara 55 kronor.

I omtillliggande restauranger betalar du du minst 20 kronor mer. 

Hur är detta möjligt? 
Gymnasieskolan är finansierad via skatterna, trots att den är privat. För varje elev får skolan en sk skolpeng. Skolan använder en del av denna för att finansiera restaurangen. De andra restaurangerna får inga skattemässiga subventioner. Effekten blir att konkurrensen snedvrids.

Jag förstår att eleverna på restaurangskolan måste få praktik. Den praktiken får inte innebära att man snedvrider konkurrensen. Antingen får man höja priset eller också få man hitta ett annat koncept som gör att man inte konkurrerar om samma kundgrupp.

Värmdö kommun måste agera så att Gustavsbergs hamn har restauranger som lever på kunder och inte genom skattesubventioner. Annars riskerar vi att stå utan restauranger på sommarlov och på lördagar och söndagar. De utan skattesubventioner har nämligen gått i konkurs.

Detta är ett område att ta tag i för det nya kommunalrådet för näringslivsfrågor Hans Lindqvist.

Andra bloggar: L G Nilsson

Inga kommentarer: