måndag 20 april 2009

Brunns skola igen

Hänt i Värmdö
I går kom tre vise män ut till Brunns skola. De tre var utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson, kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö och vice ordförandens i kommunstyrelsens produktionsutskott Anders Bergman. Ärendet var att tala med föräldrarna på Brunns skola.
Skälet var att föräldrarna anser att kvalitén är för låg på undervisningen i skolan.

Det är allvarligt när föräldrar uppfattar det så. Extra allvarligt blir det när politiker inte har så tät kontakt med kommunens skolor att detta upptäcks tidigare. Dessutom är det så att kommunen enligt lag har tillsynsansvar för sina egna skolor. Det verkar inte som om man fullgjort sitt ansvar här.

De tre vise männen talade om skolan som ett företag och behovet av att hålla budgetar. Skolan har nämligen sedan tidigare ett underskott på 3,5 miljoner som enligt kommunens regler måste betas av. Alla inser att om detta ska ske på ett år blir det sannolikt skolans undergång, kvalitetsmässigt.

Vad man inte talade om, men som jag själv tog upp i debatten var att föräldrar och elever har rätt att veta vilka spelregler som kommer att gälla för skolan under de närmaste åren. 
Där måste politikerna snabbt, redan under maj månad förmedla detta till föräldrar och elever. Det måste ske innan man väljer bort Brunns skola. 

Utbildningsnämnden måste som kvalitetsansvarig beskriva vad som är lägsta godtagbara kvalitet och få underlag från den ansvariga skolledningen hur denna nivå inte ska underskridas. Andra nämnder får fatta beslut om hur lång tid skolan får på sig för att beta av skulden. 
Då finns möjligheten att skolans ledning får den tilliten som gör att föräldrarna väljer att sätta sina barn där.

Det är bråttom med att starta bygget av tilliten.

Andra artiklar om skola och kvalitet: Nacka VärmdöPosten, länk, länk, länk  

Inga kommentarer: