onsdag 29 april 2009

Dags att införa en lag mot Äldrediskriminering

Igår var det diskussion om äldrediskriminering hos Sveriges Kommunaltjänstemäns (SKTFs) pensionerär.
Jag höll ett föredrag på temat: Äldrediskriminering och äldremobbing.

Det talas mycket om varannan damernas. Däremot talas det mindre om att det borde vara 43 riksdagsledamöter över 70 för att motsvara denna grupps andel av befolkningen. I dag är det 14 ledamöter över 70 i riksdagen. Den äldste av dem av centerpartisten Lennart Levi. Frågan är varför vi diskriminerar seniorer? De borde vara många fler i riksdagen. 

På EU valsedlarna finns det kanske en person på valbar plats som är över 70 år.

I en undersökning jag själv var med och ledde visade det sig att 15% av de tidigare chefer över 60 år i ett stort Norskt kvalitetssäkringsföretag kände sig mobbade. De gick till jobbet, gjorde sitt jobb och höll tyst. Deras kompetens togs inte tillvara.  

Det är problemet med de äldre både i företag, fackföreningsrörelse och de politiska partierna. Samhället säger nej till de äldres erfarenhet och kompetens.  
Fackföreningsrörelsen är värst man har ofta inskrivet i stadgarna att pensionärsmedlemmar inte får vara med och påverka. Man vill i de närmaste ålägga dem att närvara vid meningslösa kafferep i stället. Detta kallar TCOs Sture Nord för kamratföreningar, länk. Det är direkt kränkande för denna medlemsgrupp.

Samtidigt åker man snålskjuts på den doping dessa medlemmar innebär på medlemstalen. Om dessa röstlösa medlemmar inte räknades in skulle medlemstalen i TCOs medlemsförbund var 10-25% lägre, länk. För hela TCO utgör pensionärsmedlemmarna 13%. I SKFT är pensionärerna 20% av medlemmarna

Efter lagen mot kollektivanslutning är det nu dags för en lag mot åldersdiskriminering.

Andra media: DN,

1 kommentar:

Anonym sa...

Skattesänkningar ger inga jobb. Varför? Därför allt försvinner i borgarnas madrasser varför stimulansen uteblir. Enda resultatet blir att statsfinanserna ödeläggs och välfärden raseras. Det VET Anders Borg. Han bedriver brutal högerpolitik av klassiskt märke. Han är en bedragare. Inget annat.

Så till frihetskampen.

Hoppas inte för mycket på sånadär mailkampanjer och vad det nu är. Maktens herrar kan lugnt ignorera dem. De har klart för sig att den internetaktiva medelklassen skäller nog så högljutt, men bitas kan den inte.

Sedan gäller det att vara mycket vaken för politikens tvära kantringar. Det vi nu ser är hur Alliansregeringen mycket plötsligt framträder som det nakna tyranniets huvudkraft. Den sargade socialdemokratin börjar, rörigt och yrvaket, visa livstecken och gryende medvetenhet om hotet mot vår frihet och vår demokrati.

Med tanke på den ekonomiska krisen har medelklassen allt skäl till oro och pessimism. Det välstånd som finns räcker nu bara till de verkligt rika, som vill kompensera sig för storförluster på aktiemarknaden. Medelklassen har att se fram emot en omfattande proletarisering. Vi kastas en efter en ut i otrygghet och misär. Den gradvisa destruktionen av internet är monopolkapitalets metod för att lamslå medelklassen, med dess för Makten hotfulla grepp om nymedia.

För att vinna verklig kraft måste frihetsrörelsen alliera sig med den folkliga sociala rörelsen till försvar för välfärdssamhället. Det är av vitalt intresse för oss allihop med tanke på vår nya otrygghet. Vi måste göra oss av med vår naivitet och våra illusioner och börja kämpa på allvar, annars är det kört för oss. Och kom ihåg: att enbart sitta på internet och väsnas räcker inte långt.

Det gäller nu att sätta till alla klutar för bringa åstad ett opinionsras för våra tyranniska regeringspartier.

Samt att på allvar resa den radikala parollen:

SVERIGE UT UR EU.

Så ett par avslutande ord till alla fega wordpressbloggare m fl.

Bloggare med granskningsfunktion påslagen förtjänar ingen som helst respekt. Bloggarens avsikt är nämligen inte alls att stoppa fulinlägg - utan att censurera åsikter han inte gillar. DET HAR MAN JU SETT.

Det gäller sedan, och framför allt, att se över sin egen småaktighet. Samtliga system utom Blogger filtrerar bort mig, vilket ju är enbart löjligt, som vi ser. Vem är egentligen er huvudfiende: TYRANNIET - eller vidriga vidriga vidriga lilla trollet jag?

Och så ett par personanmärkningar. Skilj på moderater och moderater. Dendär jävla Kent Persson är bara en partihejduk av föraktligaste slag. Nu ska han sänka skatten, minsann. Vad är det - "ordning och reda i statsfinanserna", kanske? Vilket PRAKTARSEL!

*skakar bedrövad på huvudet*

- Peter Ingestad, Solna